0

bài tập về kế toán thuế

Một số vấn đề về kế toán thuê tài chính trong các doanh nghiệp hiện nay.doc.DOC

Một số vấn đề về kế toán thuê tài chính trong các doanh nghiệp hiện nay.doc.DOC

Kế toán

... bản của vấn đề thuê tài chính theo quy định kế toán hiện hành. Có thể nói rằng so với các chế độ kế toán về thuê tài chính trước đây thì chế độ kế toán hiện nay đã có những bước tiến đáng kể. ... chuẩn mực kế toán số 06 “Thuê tài sản”. Sau thời điểm đó, kế toán TSCĐ thuê tài chính trên TK 212 được thực hiện theo quy định của chuẩn mực kế toán số 03 “ TSCĐ hữu hình”.- Số thuế GTGT bên ... Các bút toán ghi nhận thuê và nợ phải trả về thuê tài chính, trả tiền thuê từng kỳ thực hiện theo bút toán 2.2(3) và 2.2(4) phần Kế toán thuê tài sản là thuê tài chính”.- Định kỳ, kế toán tính,...
 • 25
 • 930
 • 8
Bài tập về phép toán 2 ngôi

Bài tập về phép toán 2 ngôi

Toán học

... nên phép toán * có tính chất giao hoán.- Tính chất kết hợp: ∀ x,y, z ∈ ℚ ta có: (x*y)*z= = = (1) x *(y*z) = = = (2)Từ (1), (2) suy ra phép toán * không có tính chất kết hợp.. Phép toán * ... x ∈ ℤ/ a = 1 = x ∈ ℤ/ x = 0 = 0CÁC BÀI TẬP VÀNH VÀ TRƯỜNG Bài 1: Tìm các ước của 0 trong các vành Z , Z , Z , Z Bài 2: Cho R là một vành. Chứng minh rằng tập Z(R) = a ∈ R \ ax = xa ∀ x ... = y ∗ x y ∗ x = Vậy phép toán * không có tính giao hoán.• Tính chất kết hợp: Trang 4Hà Văn Tùng Bài 1: Chứng tỏ rằng các quy tắc cho tương ứng sau đây là phép toán hai ngôi: (i): x * y...
 • 13
 • 19,360
 • 37
Bàn về kế toán thuế giá trị gia tăng trong doanh nghiệp.DOC

Bàn về kế toán thuế giá trị gia tăng trong doanh nghiệp.DOC

Kế toán

... 31PhầnII>HẠCH TOÁN THUẾ GTGT TRONG DOANH NGHIỆP I. HẠCH TOÁN THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾA> Hạch toán thuế GTGT đầu vào. Để hạch toán thuế GTGT đầu vào kế toán sử dụng tài khoản 133 thuế ... hiểu rõ hơn về thuế giá trị gia tăng. Nhưng trong giới hạn về thời gian, về tài liệu …do đó nội dung em nghiên cứu chủ yếu về cách hạch toán và một số bất cập hiện nay về kế toán thuế giá trị ... chưa có Giá thanh toán = thuế GTGT 1 + (%) thuế suất của hàng hoá, dịch vụ đó Thuế GTGT = Giá chưa có thuế GTGT × thuế suất thuế GTGT Sau khi xác định được giá chưa có thuếthuế GTGT đầu vào...
 • 44
 • 645
 • 3
Một số vấn đề về kế toán thuê tài chính trong các doanh nghiệp hiện nay.DOC

Một số vấn đề về kế toán thuê tài chính trong các doanh nghiệp hiện nay.DOC

Kế toán

... chuẩn mực kế toán số 06 “Thuê tài sản”. Sau thời điểm đó, kế toán TSCĐ thuê tài chính trên TK 212 được thực hiện theo quy định của chuẩn mực kế toán số 03 “ TSCĐ hữu hình”.- Số thuế GTGT bên ... bản của vấn đề thuê tài chính theo quy định kế toán hiện hành. Có thể nói rằng so với các chế độ kế toán về thuê tài chính trước đây thì chế độ kế toán hiện nay đã có những bước tiến đáng kể. ... Các bút toán ghi nhận thuê và nợ phải trả về thuê tài chính, trả tiền thuê từng kỳ thực hiện theo bút toán 2.2(3) và 2.2(4) phần Kế toán thuê tài sản là thuê tài chính”.- Định kỳ, kế toán tính,...
 • 25
 • 551
 • 0
bài tập - giải kế toán quản trị (phần kế toán chi phí).doc

bài tập - giải kế toán quản trị (phần kế toán chi phí).doc

Kế toán

... (II)SD:1.450621)360 622)1.808,8627)1.001,2154I)3.600155)7.200632)1506.770 7.350 SD: 870 BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍBÀI 1. Chi phí năng lượng của một đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2000 (đvt: đồng)Tháng ... DC(VLP) = àDc(VLTT) = 2.000.000 + 93.617 = 2.093.617đBÀI 9: DN Huy sản xuất mặt hàng A thuộc diện chịu thuế GTGT theo PPKT thuế, thực hiện kế toán HTK theo phương pháp KKTX. Trong tháng 03/2003 ... tháng sau.- Cột hoá đơn mua ngoài chưa thanh toán và cột phiếu chi được phản ánh theo giá chưa có thuế GTGT, thuế GTGT 10%. Hóa đơn mua ngoài chưa thanh toán 18 trđ là mua vật liệu chính dùng trực...
 • 130
 • 27,403
 • 84
Bài tập lớn Kế toán tài chính I (VFU)

Bài tập lớn Kế toán tài chính I (VFU)

Kế toán - Kiểm toán

... chưa thuế 800.000 đồng/m3, thuế suất thuế GTGT 10%. 49. Ngày 3/12, Phiếu nhập kho số :Nhập kho 535 kg vật liệu phụ, giá mua chưa thuế 31.000 đồng/kg, thuế suất thuế GTGT 10%, chưa thanh toán ... của cơ quan thuế 30.000.000đ 71. Ngày 31/12, Cuối tháng kế toán đã thực hiện các công việc: - Tính giá thành sản phẩm hoàn thành. - Thực hiện các bút toán kết chuyển để xác định kết quả kinh ... DOANHBộ môn Tài chính kế toán Bµi tËp línKÕ to¸n tµi chÝnh 1§Ò sè: Họ tên sinh viên: Lớp: Hà Nội - 2011II- Đặc điểm công tác hạch toán kế toán của Công ty:- Hạch toán hàng tồn kho theo...
 • 8
 • 6,479
 • 154
Báo cáo thực tập về Kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thủy sản Đà Nẵng

Báo cáo thực tập về Kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thủy sản Đà Nẵng

Kế toán

... từ kế toán 113. Tổ chức hạch toán trên tài khoản kế toán 154. Sổ sách kế toán 29PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊI. Đối với đơn vị thực tập 311. Về công tác quản lý 312. Về công tác kế toán ... - Lớp: K27A4 Trang 4 Kế toán trưởng Kế toán ngân hàng theo dõi tiêu thụ nước đá Kế toán tổng hợp kiêm trưởng phòng Kế toán thành phẩm công nợ, thuế, thống Kế toán vật liệu, CCDC, ... quan, bộ phận kế toán lập bảng thanh toán lương cho kế toán trưởng duyệt làm căn cứ phiếu chi và phát lương, bảng này được lưu tại phòng kế toán. 3. Tổ chức hạch toán trên tài khoản kế toán: a....
 • 37
 • 1,045
 • 5
Báo cáo thực tập về Kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nam Tiến

Báo cáo thực tập về Kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nam Tiến

Kế toán

... THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CƠNG TY1. Về cơng tác kế tốnCơng ty cần khơng ngừng đào tạo và nâng cao trình độ chun mơn cho đội ngũ nhân viên kế tốn đặc ... kế tốn đặc biệt là trang bị về những kiến thức về hệ thống kế tốn hiện hành , về kiểm tốn .Bởi vì đó là hành trang khơng thể thiếu được đối với những người làm kế tốn trong giai đoạn đổi mới ... trung thực, nhiệt tình trong cơng tác kế tốn và quản lý tài chính ở Cơng ty. Về hình thức kế tốn và phương pháp kế tốn : Cơng ty áp dụng hình thức sổ sách kế tốn, chứng từ ghi sổ. Nói chung đây...
 • 43
 • 917
 • 1
Một số vấn đề về Kế toán thuê tài chính trong các doanh nghiệp hiện nay

Một số vấn đề về Kế toán thuê tài chính trong các doanh nghiệp hiện nay

Kế toán

... Các bút toán ghi nhận thuê và nợ phải trả về thuê tài chính, trả tiền thuê từng kỳ thực hiện theo bút toán 2.2(3) và 2.2(4) phần Kế toán thuê tài sản là thuê tài chính”.- Định kỳ, kế toán tính, ... bản của vấn đề thuê tài chính theo quy định kế toán hiện hành. Có thể nói rằng so với các chế độ kế toán về thuê tài chính trước đây thì chế độ kế toán hiện nay đã có những bước tiến đáng kể. ... thì thực hiện theo quy định tại phần IV về “Chi phí đi vay” của Thông tư 105/2003/TT-BTC.2. Kế toán TSCĐ thuê tài chính :2.1. Tài khoản sử dụng : Kế toán TSCĐ thuê tài chính sử dụng TK 212...
 • 25
 • 441
 • 0
Bàn về Kế toán thuế Giá trị gia tăng trong doanh nghiệp

Bàn về Kế toán thuế Giá trị gia tăng trong doanh nghiệp

Kế toán

... hiểu rõ hơn về thuế giá trị gia tăng. Nhưng trong giới hạn về thời gian, về tài liệu …do đó nội dung em nghiên cứu chủ yếu về cách hạch toán và một số bất cập hiện nay về kế toán thuế giá trị ... trừ thuế. Số thuế phải nộp = thuế GTGT đầu ra - thuế GTGT đầu vào- Thuế GTGT đầu ra= Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ bán ra × tỷ suất thuế GTGT đầu ra- Thuế GTGT đầu vào = Tổng số thuế ... hạch toán thuế phải nộp nữa, còn nếu nhận được quyết định miễn giảm thuế sau kỳ tính thuế (đã hạch toán thuế) thì hạch toán như sau:- Nhận được quyết định: không định khoản - Khi xử lý thuế...
 • 44
 • 428
 • 0
174 Một số vấn đề về Kế toán thuê tài chính trong các doanh nghiệp hiện nay

174 Một số vấn đề về Kế toán thuê tài chính trong các doanh nghiệp hiện nay

Kế toán

... Các bút toán ghi nhận thuê và nợ phải trả về thuê tài chính, trả tiền thuê từng kỳ thực hiện theo bút toán 2.2(3) và 2.2(4) phần Kế toán thuê tài sản là thuê tài chính”.- Định kỳ, kế toán tính, ... bản của vấn đề thuê tài chính theo quy định kế toán hiện hành. Có thể nói rằng so với các chế độ kế toán về thuê tài chính trước đây thì chế độ kế toán hiện nay đã có những bước tiến đáng kể. ... chuẩn mực kế toán số 06 “Thuê tài sản”. Sau thời điểm đó, kế toán TSCĐ thuê tài chính trên TK 212 được thực hiện theo quy định của chuẩn mực kế toán số 03 “ TSCĐ hữu hình”.- Số thuế GTGT bên...
 • 25
 • 365
 • 0
196 Bàn về Kế toán thuế Giá trị gia tăng trong doanh nghiệp

196 Bàn về Kế toán thuế Giá trị gia tăng trong doanh nghiệp

Kế toán

... hiểu rõ hơn về thuế giá trị gia tăng. Nhưng trong giới hạn về thời gian, về tài liệu …do đó nội dung em nghiên cứu chủ yếu về cách hạch toán và một số bất cập hiện nay về kế toán thuế giá trị ... trừ thuế. Số thuế phải nộp = thuế GTGT đầu ra - thuế GTGT đầu vào- Thuế GTGT đầu ra= Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ bán ra × tỷ suất thuế GTGT đầu ra- Thuế GTGT đầu vào = Tổng số thuế ... PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾA> Hạch toán thuế GTGT đầu vào. Để hạch toán thuế GTGT đầu vào kế toán sử dụng tài khoản 133 thuế GTGT được khấu trừ”TK 133 dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào...
 • 44
 • 288
 • 0
250 Một số vấn đề về Kế toán thuê tài chính trong các doanh nghiệp hiện nay

250 Một số vấn đề về Kế toán thuê tài chính trong các doanh nghiệp hiện nay

Kế toán

... Các bút toán ghi nhận thuê và nợ phải trả về thuê tài chính, trả tiền thuê từng kỳ thực hiện theo bút toán 2.2(3) và 2.2(4) phần Kế toán thuê tài sản là thuê tài chính”.- Định kỳ, kế toán tính, ... chuẩn mực kế toán số 06 “Thuê tài sản”. Sau thời điểm đó, kế toán TSCĐ thuê tài chính trên TK 212 được thực hiện theo quy định của chuẩn mực kế toán số 03 “ TSCĐ hữu hình”.- Số thuế GTGT bên ... bản của vấn đề thuê tài chính theo quy định kế toán hiện hành. Có thể nói rằng so với các chế độ kế toán về thuê tài chính trước đây thì chế độ kế toán hiện nay đã có những bước tiến đáng kể....
 • 25
 • 357
 • 0
551 Một số vấn đề về Kế toán thuê tài chính trong các doanh nghiệp hiện nay

551 Một số vấn đề về Kế toán thuê tài chính trong các doanh nghiệp hiện nay

Quản trị kinh doanh

... Các bút toán ghi nhận thuê và nợ phải trả về thuê tài chính, trả tiền thuê từng kỳ thực hiện theo bút toán 2.2(3) và 2.2(4) phần Kế toán thuê tài sản là thuê tài chính”.- Định kỳ, kế toán tính, ... chuẩn mực kế toán số 06 “Thuê tài sản”. Sau thời điểm đó, kế toán TSCĐ thuê tài chính trên TK 212 được thực hiện theo quy định của chuẩn mực kế toán số 03 “ TSCĐ hữu hình”.- Số thuế GTGT bên ... bản của vấn đề thuê tài chính theo quy định kế toán hiện hành. Có thể nói rằng so với các chế độ kế toán về thuê tài chính trước đây thì chế độ kế toán hiện nay đã có những bước tiến đáng kể....
 • 25
 • 1,565
 • 0
Bàn về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Bàn về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Kế toán

... hạch toán 61.3 Kế toán thuế TNDN theo một số nước trên thế giới 91.3.1 Kế toán thuế TNDN ở Mỹ 91.3.2 Kế toán thuế TNDN ở Pháp 10II – KẾ TOÁN THUẾ TNDN THEO KẾ TOÁN VIỆT NAM 112.1 Kế toán thuế ... LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THUẾ TNDN 31.1 Tổng quan về thuế TNDN 3 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế TNDN 31.1.2 Căn cứ tính thuế TNDN 4 1.2 Kế toán thuế TNDN theo chuẩn mực kế toán quốc ... chính2.2 Kế toán thuế TNDN theo chế độ kế toán hiện hành2.2.1 Kế toánchi phí thuế TNDN hiện hành Thuế TNDN hiên hành: Là số thuế phải nộp hoặc thu hồi được tính trên thunhập chịu thuếthuế thuế...
 • 29
 • 667
 • 5

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25