0
 1. Trang chủ >
 2. Tài Chính - Ngân Hàng >
 3. Kế toán - Kiểm toán >

các dạng bài tập về kế toán thuế

cac dang bài tap về dao động 12

cac dang bài tap về dao động 12

... ma=rr0!$!0$%'+')%0⇔ra0#%0(!#rv0$%'+'))%0⇔ra#%0(!#rv%$B)'"$%)7.$%" D+"0'"+! - Động năng : Wđ = 1mv2.9Thế năng : Wt = = mgl(1 - cosα) = 1mglα2. - Cơ năng...
 • 6
 • 2,795
 • 65
SKKN: Xây dựng các dạng bài tập trắc nghiệm toán

SKKN: Xây dựng các dạng bài tập trắc nghiệm toán

... B2)II/ Bài tập trắc nghiệm: Bài 1: Các khẳng định sau đúng hay sai?6 SKKN: Các dạng bài tập trắc nghiệm sử dụng trong chơng I đại số 8 Đ9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối ... Điểm 9-10Điểm 7-8 Điểm 5-6 §iÓm 3-4 §iÓm 1-217 SKKN: Các dạng bài tập trắc nghiệm sử dụng trong chơng I đại số 8 2/ Các dạng bài tập trắc nghiệm: + Câu đúng sai. + Điền khuyết (điền thế). ... khác.9 SKKN: Các dạng bài tập trắc nghiệm sử dụng trong chơng I đại số 8 I/ Kiến thức cơ bản: (A + B)3 = A3+3A2B + 3AB2+B3 ; (A - B)3 =A3 - 3A2B + 3AB3 - B3 II/ Bài tập trắc nghiệm: ...
 • 18
 • 1,128
 • 10
Bài tập về kế toán tiền và các khoản phải thu

Bài tập về kế toán tiền và các khoản phải thu

... thien_vodich_no01@yahoo.com CHƯƠNG 1 – KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU Bài 1.1: Một một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho, tính thu GTGT theo phương pháp khấu ... bản thanh toán bù trừ công nợ với người cung cấp 20.000.000đ. 9. Phải thu khoản tiền bồi thường do bên bán vi phạm hợp đồng 4.000.000đ. 10. Đã thu bằng tiền mặt 4.000.000đ về khoản tiền bồi ... có của NH về số tiền gởi ở nghiệp vụ 2. 7. Vay ngắn hạn NH về nhập quỹ tiền mặt 100.000.000đ. 8. Mua vật liệu nhập kho giá chưa thu 50.000.000đ, thu suất thu GTGT 10%, đã thanh toán bằng...
 • 9
 • 1,790
 • 13
SKKN: Xây dựng các dạng bài tập trắc nghiệm toán

SKKN: Xây dựng các dạng bài tập trắc nghiệm toán

... nghiệp.Phần II : giải quyết vấn đề @ A: các dạng bài tập trắc nghiệm. 1/ Những điểm cần lu ý khi xây dựng các bài tập trắc nghiệm: a/ Về nội dung: - Các bài tập trắc nghiêm cần đạt đợc những yêu cầu ... B2)II/ Bài tập trắc nghiệm: Bài 1: Các khẳng định sau đúng hay sai?6 SKKN: Các dạng bài tập trắc nghiệm sử dụng trong chơng I đại số 8 Bài 5: Em hÃy chọn câu trả lời đúng nhất Các số nguyên ... 271 b3) : (16a2= 34ab+ 91 b2)14 SKKN: Các dạng bài tập trắc nghiệm sử dụng trong chơng I đại số 8 2/ Các dạng bài tập trắc nghiệm: + Câu đúng sai. + Điền khuyết (điền thế)....
 • 18
 • 1,019
 • 5
SKKN: Xây dựng các dạng bài tập trắc nghiệm toán

SKKN: Xây dựng các dạng bài tập trắc nghiệm toán

... nghiệp.Phần II : giải quyết vấn đề @ A: các dạng bài tập trắc nghiệm. 1/ Những điểm cần lu ý khi xây dựng các bài tập trắc nghiệm: a/ Về nội dung: - Các bài tập trắc nghiêm cần đạt đợc những yêu cầu ... B2) A3- B3 = (A - B)(A2 + AB + B2)II/ Bài tập trắc nghiệm: Bài 1: Các khẳng định sau đúng hay sai?6 SKKN: Các dạng bài tập trắc nghiệm sử dụng trong chơng I đại số 8 Muốn chia đơn ... tính chất phân phối của một tổng cho một tổng3 SKKN: Các dạng bài tập trắc nghiệm sử dụng trong chơng I đại số 8 2/ Các dạng bài tập trắc nghiệm: + Câu đúng sai. + Điền khuyết (điền thế)....
 • 18
 • 733
 • 1
cac dang bai tap ve chuyen dong co

cac dang bai tap ve chuyen dong co

... sau những thời gian bằng nhau tuỳ ý. + Các công thức của chuyển động tròn đều: Tốc tốc dài: consttSv== Trv.2= Chu kì: vrT.2= Tần số: rvTf.21== Tốc độ góc: t=...
 • 3
 • 2,535
 • 21
CAC DANG BAI TAP VE CHIA HET

CAC DANG BAI TAP VE CHIA HET

... số a,b,c chia hết cho 5 Giải a) Giả sử trong hai số a và b không có số nào chia hết cho 3 thì a2 + b2 chia cho 3luoân coù số dư là 2 (1). Do vậy c không chia heát cho 3  c2 chia cho ... một số chia hết cho 5 , nên tích m.n chia hết cho 5Bài 3) Cho a,b,c  N thỏa mãn a2 + b2 = c2 thì a) Trong hai số a và b có một số chia hết cho 3b) Một trong các số a và b chia hết ... 1 chia hết cho 323Bài toán 9Chứng minh rằng : Với mọi n  N thì a) n2 + 11n + 39 khoâng chia heát cho 49b) n2 + 3n + 5 không chia hết cho 8 với n là số lẻc) n2 + 3n + 5 khoâng chia...
 • 13
 • 4,081
 • 15
CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ

CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ

... LTTN- LTĐH CHƯƠNG I – KHẢO SÁT HÀM SỐ Biên soạn và giảng dạy: Phạm Văn Lộc 0974477839 Trang 1 CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ DẠNG 1: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN Dạng 1.1: Viết phương ... m để hàm số đạt cực đại tại 2x  . e) Tìm m để hàm số luôn giảm trên tập xác định. Bài 6. Cho hàm số  34 3 1 1y x m x     mC a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C0) của hàm số khi ... Cho hàm số 11292223 xmmxxy a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số khi m= 1 b) Tìm m để hàm số có cực đại cực tiểu đồng thời CTCDxx 2 Câu 9) Cho hàm số 42422 mmmxxy  a) Khảo sát...
 • 19
 • 6,659
 • 205
Tài liệu Các dạng bài tập về pH luyện thi ĐH pptx

Tài liệu Các dạng bài tập về pH luyện thi ĐH pptx

... pH = 13 (giả thi t các chất ph n ly hoàn toàn ). Bài 17: ĐH S Ph m Hà Nội I 2001Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,025M cần cho vào 100ml dung dịch gồm HNO3 và HCl có pH = 1 để pH của dung ... viết ph ngtrình ph n ứng xảy ra và tính pH của dung dịch Y. Bài 22: Đề thi ĐH khối A 2004 Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M vàKOH 0,04M. Tính pH ... THPT Trần Đăng Ninh Bài tập về pH a. (Ban B). Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08 M và H2SO4 0,01M với 250 ml dung dịchNaOH amol/lít thu đợc 500ml dung dịch có pH = 12. Tính a b....
 • 2
 • 954
 • 10
Một số bài tập về kế toán lương và các khoản kèm lương

Một số bài tập về kế toán lương và các khoản kèm lương

... BÀI TẬP TỔNG HỢP Bài số 36. HẠCH TOÁN LƢƠNG - Một bộ phận công tác gồm các thành viên có mức lƣơng, hệ số phụ cấp chức vụ, các hệ số phụ cấp ngành, phụ cấp ... thuê các loại phƣơng tiện vận tải 10 Các hoạt động tƣ vấn về luât pháp, kế toán, kiểm toán, về thuế, nghiên cứu thị trƣờng,thăm dò dƣ luận xã hội, tƣ vấn về quản lý kinh doanh 11 Các hoạt ... các tài khoản cấp 1 dƣới đây: Thứ tự Số dư đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Số dư cuối kỳ Nợ Có Nợ Có Nợ Có 1/ TK 461 2/ TK 462 3/ TK 465 4/ TK 661 5/ TK 662 6/ TK 635 Bài tập số...
 • 27
 • 436
 • 0
các dạng bài tập về kế toán thuế

các dạng bài tập về kế toán thuế

... khấu trừ thuế GTGT đầu vào.16. Nộp thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế NK bằng TGNH.Yêu cầu:1. Tính thuế GTGT, thuế TTĐB phải nộp.2. Định khoản các nghiệp vụ trên.Chương 3: Thuế kế toán thuế xuất ... hiện sau khi đã hạch toán vào phí giao thông)9. Thuế suất của các loại thuế. + Thuế suất thuế GTGT cho hàng mua vào, bán ra: 10%+ Thuế suất thuế TTĐB: 25%+ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: ... chi phí không?12. Phân biệt lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế. Theo bạn chỉ tiêu nào lớn hơn? Giải thích?BÀI TẬP Bài 1. Lợi nhuận kế toán trước thuế của công ty CP ATM năm 20x1 là 2.000...
 • 22
 • 1,072
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các dạng bài tập về kế toán ngân hàngcác dạng bài tập về kế toán doanh nghiệpcác dạng bài tập về kế toán tài chínhcác bài tập về kế toán thuếcác dạng bài tập về hạch toán kế toánbài tập về kế toán thuếcác dạng bài tập trong kế toán quản trịcác dạng bài tập thống kê toánbài tập về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệpbài tập về kế toán thuê tài chínhcác dạng bài tập môn kế toán tài chính 2các dạng bài tập môn kế toán tài chính 1các dạng bài tập về bảo toàn điện tíchcác dạng bài tập về bảo toàn ecác dạng bài tập về bảo toàn electronNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015