hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp sản xuất_khóa luận tốt nghiệp

84 517 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2015, 08:45

TRƯỜNG ĐHCN VIỆT HUNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tại trường Đại học Công Nghiệp Việt - Hung em đã được các thầy cô cung cấp, truyền đạt và chỉ bảo nhiệt tình tất cả các kiến thức nền tảng và chuyên môn quý giá. Ngoài ra em còn được rèn luyên một tinh thần học tập và làm việc rất cao. Đây là những yếu tố cơ bản giúp em nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc sau khi ra trường. Đó cũng là nền tảng vững chắc giúp em thành công trong sự nghiệp sau này. Khóa luận tốt nghiệp là một trong những cơ hội để em có thể áp dụng, tổng kết những kiến thức mà mình đã học, đồng thời rút ra những kinh nghiệm thực tế quý giá trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Đầu tiên em xin cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của cô Đinh Thị Thu Hà - giảng viên hướng dẫn trực tiếp của em đã giúp em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp một cách thuận lợi. Cô đã luôn nhiệt tình đóng góp sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm em mắc phải và đề ra hướng giải quyết tốt nhất từ khi em nhận đề tài đến khi hoàn thành. Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo công ty cùng các cô chú và anh chị công tác tại Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh, đặc biệt các cô, chú và các anh, chị phòng tài chính - kế toán của công ty đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ em trong quá trình thực hiện và hoàn thiện bài viết này. Mặc dù em đã rất cố gắng hết sức mình trong thời gian qua nhưng do thời gian có hạn, cộng với kiến thức còn hạn hẹp nên trong chuyên đề của em còn nhiều thiếu sót, em mong nhận được sự góp ý từ các thầy, cô và các độc giả để đề tài của em được hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2015 Sinh viên thực hiện Trần Đức Long SV: Trần Đức Long i Lớp: K37A-LTTCKT TRƯỜNG ĐHCN VIỆT HUNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Thứ tự Ký hiệu viết tắt Nguyên từ 01 CCDC Công cụ dụng cụ 02 ĐVT Đơn vị tính 03 GTGT Giá trị gia tăng 04 LNTT Lợi nhuận trước thuế 05 LNST Lợi nhuận sau thuế 06 NVL Nguyên vật liệu 07 NV Nguồn vốn 08 QLDN Quản lý doanh nghiệp 09 PNK Phiếu nhập kho 10 PXK Phiếu xuất kho 11 SXKD Sản xuất kinh doanh 12 TK Tài khoản 13 TNDN Thu nhập doanh nghiệp 14 TSCĐ Tài sản cố định 15 VCĐ Vốn cố định 16 VCSH Vốn chủ sở hữu SV: Trần Đức Long ii Lớp: K37A-LTTCKT TRƯỜNG ĐHCN VIỆT HUNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu 1.1: Phân tích tình hình tài chính năm 2013-2014 của Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh . 7 Biểu 3.1: Danh mục NVL – CCDC của Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch và du lịch Bình Minh 46 Biểu 3.2: Hóa đơn GTGT (mua xi măng) 52 Biểu 3.3: Biên bản kiểm nghiệm vật tư (xi măng) 53 Biểu 3.4: Phiếu nhập kho (xi măng) 54 Biểu 3.5: Giấy đề nghị cung ứng vật tư (xi măng) 55 Biểu 3.6: Phiếu xuất kho (xi măng) 56 Biểu 3.7: Hóa đơn GTGT (mua máy bơm chìm) 57 Biểu 3.8: Biên bản kiểm nghiệm vật tư (máy bơm chìm) 58 Biểu 3.9: Phiếu nhập kho (máy bơm chìm) 59 Biểu 3.10: Giấy đề nghị cung ứng vật tư (máy bơm chìm) 60 Biểu 3.11: Phiếu xuất kho (máy bơm chìm) 61 Biểu 3.12: Thẻ kho (xi măng) 62 Biểu 3.13: Thẻ kho (máy bơm chìm) 62 Biểu 3.14: Sổ chi tiết TK152 (xi măng) 63 Bảng 3.15: Sổ chi tiết TK152 (xi măng) 64 Bảng 3.16: Bảng phân bổ công cụ dụng cụ 65 Biểu 3.17: Bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn 66 Bảng 3.18: Sổ Nhật ký chung 67 Biểu 3.19: Sổ Cái TK152 68 Biểu 3.20: Sổ Cái TK153 69 SV: Trần Đức Long iii Lớp: K37A-LTTCKT TRƯỜNG ĐHCN VIỆT HUNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ 1.1: Bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh 13 Sơ đồ 1.2: Quy trình sản xuất tại Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh 15 Sơ đồ 1.3: Bộ máy kế toán trong Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh 16 Sơ đồ 1.4: Hình thức kế toán nhật ký chung tại Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh 18 Sơ đồ 2.1: Nguyên tắc hạch toán theo phương pháp thẻ song song 29 Sơ đồ 2.2: Nguyên tắc hạch toán theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 30 Sơ đồ 2.3: Nguyên tắc hạch toán theo phương pháp sổ số dư 31 Sơ đồ 2.4: Kế toán NVL – CCDC theo phương pháp kê khai thường xuyên 36 Sơ đồ 2.5: Kế toán NVL – CCDC theo phương pháp kiểm kê định kỳ 37 Sơ đồ 2.6: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung 38 Sơ đồ 2.7: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ 39 Sơ đồ 2.8: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chứng từ 40 Sơ đồ 2.9: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký – Sổ Cái 42 Sơ đồ 2.10: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên MVT 43 Sơ đồ 3.1: Sơ đồ luân chuyển theo phương pháp thẻ sông song tại Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh 49 Sơ đồ 3.2: Sơ đồ quy trình kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh 51 SV: Trần Đức Long iv Lớp: K37A-LTTCKT TRƯỜNG ĐHCN VIỆT HUNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài 1.1 Về lý thuyết Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay để lớn mạnh và đứng vững trong cạnh tranh đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan tâm đến tất cả các khâu trong quá trình sản xuất, từ khi bỏ vốn ra đầu tư cho đến khi thu được vốn về nhằm mục đích tối đa hoá lợi nhuận và tối thiểu hoá chi phí. Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất. Chi phí về vật liệu công cụ dụng cụ thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng các chi phí sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất. Mặt khác nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ của các doanh nghiệp thường gồm nhiều loại và thường xuyên biến động cả về số lượng cũng như chất lượng và giá cả. Do đó việc tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ cho sản xuất kinh doanh có vai trò rất quan trọng không những đảm bảo cung cấp vật liệu, công cụ dụng cụ được đồng bộ kịp thời chính sác mà còn có điều kiện nâng cao chất lượng sản phẩm giảm bớt chi phí trung gian làm tăng thêm lợi nhuận cho doanh nghiệp. 1.2 Về thực tiễn Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh với lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính là thi công các công trình công nghiệp, dân dụng. Qua quá trình thực tập và tìm hiểu tại Công ty cho thấy công tác kế toán NVL, CCDC của Công ty còn gặp một số khó khăn như: tốc độ luân chuyển chứng từ còn chậm; đặc điểm sản xuất của ngành là thời gian thi công kéo dài, quy mô lớn, các công trình nằm rải rác khắp nơi, NVL - CCCD được tập kết tại kho công trình nên gặp khó khăn trong vấn đề quản lý, dễ xảy ra hiện tượng mất mát, hư hỏng; không lập dự phòng giảm giá cho NVL, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào kế toán còn chậm. SV: Trần Đức Long 1 Lớp: K37A-LTTCKT TRƯỜNG ĐHCN VIỆT HUNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Những vấn đề nêu trên thể hiện tính cấp thiết của đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh ”, việc giải quyết và làm rõ vấn đề đó sẽ làm cho công tác kế toán NVL, CCDC của công ty được hoàn thiện hơn. 2. Đối tượng, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 2.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận và thực trạng của phần hành kế toán sau: “Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh”. 2.2 Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu nghiên cứu lý luận: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về các phần hành kế toán doanh nghiệp theo quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam. - Mục tiêu nghiên cứu thực tiễn: Khảo sát thực trạng các phần hành kế toán ở Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh, tìm ra những ưu điểm và tồn tại trong các phần hành kế toán tại đơn vị khảo sát. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện về vấn đề nghiên cứu đảm bảo tính khoa học và tính khả thi. 2.3 Nhiệm vụ nghiên cứu Làm rõ công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty từ khâu lập chứng từ ban đầu, tính toán cho đến việc ghi chép theo dõi trên sổ sách kế toán, qua đó thấy được những vấn đề còn tồn tại trong tổ chức kế toán NVL, CCDC tại Công ty và từ đó đề ra các giải pháp giải quyết, giúp cho công tác kế toán NVL tại công ty được hoàn thiện. 3. Phạm vi nghiên cứu - Nội dung nghiên cứu: Đề tài chỉ nghiên cứu về thực trạng phần hành kế toán nêu trên dưới góc độ kế toán tài chính, không nghiên cứu dưới góc độ kế toán quản trị. SV: Trần Đức Long 2 Lớp: K37A-LTTCKT TRƯỜNG ĐHCN VIỆT HUNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chế độ kế toán nghiên cứu là chế độ kế toán theo quyết định 15/2006/QĐ- BTC,ban hành ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. - Không gian nghiên cứu : Đề tài nghiên cứu về phần hành kế toán nêu trên tại Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh. - Thời gian nghiên cứu: Đề tài sử dụng số liệu kế toán tài chính 6 tháng cuối năm 2013 đến tháng 10 năm 2014. 4. Phương pháp nghiên cứu. Để đi sâu vào thực hiện nghiên cứu đề tài, tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như sau: 4.1 Phương pháp thu thập dữ liệu Có nhiều phương pháp thu thập thông tin, trong báo cáo của mình để thu thập thông tin, tôi đã sử dụng các phương pháp: phương pháp phỏng vấn, phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp quan sát thực tế. * Phương pháp phỏng vấn: Tác giả phỏng vấn trực tiếp nhà quản lý, nhân viên các phần hành kế toán tại Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh. Đây cũng chính là cơ hội tác giả được doanh nghiệp cung cấp cho những tài liệu và số liệu là nội dung chính của các phần hành kế toán tại công ty. * Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Mục đích của việc nghiên cứu tài liệu là để thu thập những kiến thức từ bao quát đến chuyên sâu một cách chính xác về những vấn đề lý luận chung các phần hành kế toán trên góc độ kế toán tài chính. Tác giả đã thực hiện phương pháp này thông qua việc nghiên cứu các giáo trình chuyên ngành, chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành, tham khảo các báo cáo thực tập của các khóa trước và các bài viết liên quan đến đề tài nghiên cứu. * Phương pháp quan sát thực tế: Sử dụng phương pháp quan sát, tác giả đã tiến hành quan sát các phần hành kế toán tại Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh. Quan sát trình tự lập, luân chuyển, biểu mẫu, chứng từ kế toán các phần SV: Trần Đức Long 3 Lớp: K37A-LTTCKT TRƯỜNG ĐHCN VIỆT HUNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP hành kế toán; vận dụng hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ kế toán, hệ thống báo cáo tài chính, kiểm tra công tác kế toán và ứng dụng tin học vào kế toán. 4.2 Phương pháp tổng hợp, phân tích dữ liệu Từ những tài liệu, thông tin đã thu nhận được từ hai phương pháp điều tra và phỏng vấn cùng với kiến thức đã có được từ nghiên cứu tài liệu, tác giả tiến hành hệ thống hóa, tổng hợp, phân tích số liệu, thông tin để rút ra những kết luận về các phần hành kế toán tại công ty cho phù hợp với quy định chung và điều kiện thực tế tại công ty. 5. Kết quả đạt được Báo cáo đánh giá được thực trạng về kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh. Căn cứ vào đặc điểm và những tồn tại của công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, báo cáo đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, yếu kém. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ; cung cấp chính xác, kịp thời những thông tin phục vụ cho công tác quản lý để hoàn thiện công tác kế toán tại công ty. 6. Kết cấu đề tài : Ngoài phần mở đầu, kết luận, hệ thống bảng biểu, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, danh mục từ viết tắt, nội dung của báo cáo gồm 4 chương:  Chương 1: Đặc điểm tình hình chung của Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh .  Chương 2: Cơ sở lý luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp sản xuất.  Chương 3: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh .  Chương 4: Một số ý kiến và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh. SV: Trần Đức Long 4 Lớp: K37A-LTTCKT TRƯỜNG ĐHCN VIỆT HUNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ DU LỊCH BÌNH MINH 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh. 1.1.1 Sự ra đời và phát triển của Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh . - Tên công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh . - Tên giao dịch: Binhminh construction & tourism group jsc - Địa chỉ: Số 299 Thanh Vỵ - Thanh Mĩ - Sơn Tây - Hà Nội - Số điện thoại: 0433.838.118 Fax: 0433.838.289 - Mã số thuế: 0500442020 - Số tài khoản: 2203201000094 mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Sơn Tây – Hà Nội. - Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần - Số vốn đều lệ: 1.650.000.000.000 đồng - Mệnh giá cổ phần:1.000.000 đồng - Tổng số cổ phần là: 1.650.000 Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh tiền thân là “Xí nghiệp xây dựng Bình Minh” đựơc thành lập vào tháng 9/1994. Ban đầu xí nghiệp chỉ có 20 cán bộ công nhân viên và hơn 30 lao động phổ thông. Trang bị lúc đầu chỉ có 1 xe chỉ huy, 2 xe vận tải và một số thiết bị nhỏ phục vụ công tác xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi, trường học, nhà làm việc tại huyện Ba Vì - thị xã Sơn Tây. Doanh thu năm đầu chỉ đạt 200.000.000 đồng. Trong những năm đầu và những năm tiếp sau, Xí nghiệp xây dựng Bình Minh luôn được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp, các ngành tại địa phương, cộng với sự cố gắng nỗ lực của cán bộ công nhân viên trong Xí nghiệp tâm huyết với việc xây dựng và phát triển của đơn vị mình. Từ đó năng lực sản xuất và doanh thu hàng năm đều được tăng lên từ 120% - 150%. SV: Trần Đức Long 5 Lớp: K37A-LTTCKT TRƯỜNG ĐHCN VIỆT HUNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể Xí nghiệp đến ngày 25/3/1997 Xí nghiệp xây dựng Bình Minh đã được cấp giấy phép thành lập và chuyển thành Công ty TNHH xây dựng và du lịch Bình Minh số 241 GP/UB do UBND tỉnh Hà Tây (cũ) cấp. Nhưng không tự bằng lòng với những gì mà công ty đã đạt được công ty luôn tự xây dựng và hoàn thiện để luôn phù hợp với sự đổi mới, phát triển thị trường, căn cứ vào tình hình kinh tế và xu thế hội nhập của đất nước. Đến ngày 14/03/2001 công ty được chuyển thành Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh cho đến nay, được cấp giấy phép kinh doanh số 0303000018 và có trụ sở chính đặt tại 299 Thanh Vỵ - Thanh Mỹ - Sơn Tây - Hà Nội, chi nhánh: Du Lịch Thiên Sơn - Suối Ngà thuộc xã Vân Hoà - Ba Vì - Hà Nội. 1.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh . 1.1.2.1 Chức năng Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh là một doanh nghiệp lớn nên có rất nhiều chức năng như: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, điện cao thế, điện hạ thế đến 35kV; Xây dựng hệ thống cấp thoát nước; Xây dựng tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá; Trang trí nội thất, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gỗ phục vụ công trình; Du lịch sinh thái, tham quan thắng cảnh, vui chơi, giải trí, leo núi, nghỉ dưỡng, tắm suối, phục vụ hội nghị, hội thảo, … 1.1.2.2 Nhiệm vụ + Công ty thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn về xây dựng dân dụng, giao thông thuỷ lợi, tìm hiểu đáp ứng nhu cầu của thị trường. + Đối với việc sản xuất kinh doanh không ngừng nâng cao về chất lượng sản phẩm. Thực hiện đúng, đầy đủ các cam kết, điều khoản, điều kiện trong hợp đồng theo đúng yêu cầu của đối tác. + Đối với nhà nước thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, và các khoản phải nộp khác. SV: Trần Đức Long 6 Lớp: K37A-LTTCKT [...]... LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 2.1 Một số vấn đề chung về NVL - CCDC 2.1.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại NVL * Khái niệm: NVL là những đối tượng lao động, thể hiện dưới dạng vật hoá Trong các doanh nghiệp, NVL được sử dụng phục vụ cho việc sản xuất, chế tạo sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ hay sử dụng cho bán hàng, cho quản lý doanh nghiệp. .. 16 Lớp: K37A-LTTCKT Kế toán Kế toán tổng hợp tiêu thụ TRƯỜNG ĐHCN VIỆT HUNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sơ đồ 1.3: Bộ máy kế toán trong Công ty cổ phần Tập đoàn XD&DL Bình Minh 1.3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán Kế toán trưởng: Quản lý tài chính của công ty cũng như của các đội sản xuất, là người chịu trách nhiệm cao nhất về công tác kế toán ở công ty Kế toán tổng hợp: Trực... 1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh 1.3.1.1 Sơ đồ bộ máy kế toán Bộ máy kế toán được tổ chức theo hình thức quản lý tập trung dưới sự kiểm tra, kiểm soát của kế toán trưởng .Kế toán trưởng Kế toán thanh toán Thủ quỹ tgrrdfyhghbhjbvgvbto án Kế toán ngân hàng Kế toán NVL, CCDC Kế toán TSCĐ và vốn CSH Kế toán chi phí SV: Trần Đức Long Kế toán tiền lương và... tế vật liệu, công cụ dụng cụ đã mua, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch thu mua về mặt số lượng, chủng loại, giá cả và cả thời hạn nhằm đảm bảo đầy đủ vật liệu, công cụ dụng cụ cho sản xuất kinh doanh + Áp dụng đúng đắn các phương pháp hạch toán NVL – CCDC, hướng dẫn các bộ phận của doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ hạch toán ban đầu về NVL – CCDC theo chế độ nhằm đảm bảo sự thống nhất trong công. .. chép tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của công ty và sổ kế toán theo quy định về chế độ hạch toán kế toán - Phòng kỹ thuật: Giám sát thi công các công trình theo đúng hồ sơ thiết kế, đảm bảo chất lượng thi công, các dự án của công ty đang thực hiện, đông thời đề ra các biện pháp sang kiến kỹ thuật thay đổi biện pháp thi - Phòng kế hoạch - vật tư: Lập kế hạch sản xuất hàng năm, điều động sản xuất... ĐHCN VIỆT HUNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP trực tiếp đến chất lượng sản phẩm sản xuất ra kéo theo là ảnh hưởng tới chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp * Vai trò của CCDC: Tuy CCDC không phải là yếu tố cấu tạo nên thực thể của sản phẩm nhưng nó cũng góp phần hoàn thiện sản phẩm Do đó công cụ dụng cụ cũng có vai trò không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 2.2 Đánh giá... toán, từ đó tăng cường công tác quản lý NVL - CCDC Mặt khác, việc hạch toán theo 2 giá đơn giản bớt khối lượng tính toán cho kế toán NVL - CCDC 2.3 Nhiệm vụ của kế toán NVL - CCDC Để thực hiện chức năng giám đốc và là công cụ quản lý kinh tế xuất phát từ vị trí kế toán trong quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp nhà nước đã xác định nhiệm vụ của kế toán NVL - CCDC trong doanh nghiệp sản xuất: + Tổ chức... LUẬN TỐT NGHIỆP công tác văn thư tiếp khách, bảo vệ tài sản - Các đội thi công: Thực hiện sản xuất, thi công theo kế hoạch do Công ty giao; báo cáo tình hình sản xuất cho Ban Giám đốc Công ty Thông tin kịp thời cho các Phòng/Ban về tiến độ sản xuất, các phát sinh về nguyên vật liệu phục vụ sản xuất 1.2.2 Tổ chức sản xuất tại Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh 1.2.2.1 Quy trình sản xuất... liệu: là các loại vật liệu thu hồi được trong quá trình sản xuất hay thanh lý tài sản, có thể sử dụng hay bán ra ngoài ( như vải vụn, gạch, sắt, …) + Vật liệu khác: bao gồm các loại vật liệu còn lại ngoài các thứ chưa kể trên như bao bì, vật đóng gói, các loại vật tư đặc chủng, … 2.1.2 Khái niệm, đặc điểm, phân loại CCDC * Khái niệm: Công cụ dụng cụ là các loại tư liệu lao động được sử dụng cho các hoạt... dụng giá hạch toán để hạch toán tình hình nhập - xuất NVL - CCDC Như vậy, để đánh giá NVL - CCDC các doanh nghiệp thường dùng tiền để biểu hiện giá trị của chúng Trong công tác hạch toán ở các đơn vị sản xuất thì NVL - CCDC được đánh giá theo hai phương pháp chính: + Đánh giá vật liệu theo giá thực tế + Đánh giá vật liệu theo giá hạch toán 2.2.2 Đánh giá NVL – CCDC nhập kho Trong các doanh nghiệp sản . phí. Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất. Chi phí về vật liệu công cụ dụng cụ thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng các chi phí sản xuất kinh doanh. trạng công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh .  Chương 4: Một số ý kiến và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tác kế toán nguyên. hình chung của Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh .  Chương 2: Cơ sở lý luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp sản xuất.  Chương

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan