tổ chức kế toán, nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ ở công ty khai thác công trình thuỷ lợi huyện ân thi - hưng yên

59 543 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2015, 18:18

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD : Phạm Ngọc Hoà Lời Mở Đầu Kế toán là công cụ phục vụ quản lý kinh tế gắn liền với hoạt động quản lý được xuất hiện cùng với sự hình thành đời sống kinh tế xã hội loài người. Nền sản xuất ngày càng phát triển thì Kế toán càng trở lên quan trọng và là công cụ không thể thiếu được trong quản lý kinh tế của Nhà nước và Doanh nghiệp, để điều hành và quản lý được toàn bộ hoạt động kinh doanh ở Doanh nghiệp một cách có hiệu quả nhất. Các doanh nghiệp phải nắm bắt kịp thời, chính xác các thông tin kinh tế, các hoạt động đó bao gồm: Chi phí đầu vào và kết quả đầu ra.Tất cả những thông tin kinh tế liên quan đến quá trình hoạt động của Doanh nghiệp được Kế toán với chức năng phản ánh thông tin và kiểm tra để thu nhận, xử lý và tổng kết 1 cách kịp thời bằng hệ thống các phương pháp khoa học trên cơ sở đó cung cấp thông tin chính xác cần thiết cho việc ra quyết định các phương án sản xuất tối ưu của Doanh nghiệp phù hợp với tình hình phát triển kinh tế theo cơ chế thịi trường có sự quản lý của Nhà nước. Hiện nay cơ chế quản lý kinh tế tài chính ở Nước ta đã có biến đổi sâu sắc và triệt để, hạch toán; Kế toán với tư cách là công cụ quản lý đã và cần có sự đổi mới không chỉ dừng lại ở việc ghi chép và lưu giữ các số liệu mà quan trọng hơn là thiết lập một hệ thống thông tin cho quản lý. Có thể nói Kế toán là trung tâm hoạt động tài chính của hệ thống thông tin quản lý,nó giúp cho các nhà quản lý, các nhà kinh doanh xem xét một cách toàn diện về hoạt động của đơn vị mình. Trong công tác quản lý Doanh nghiệp, NVL - CCDC là những chỉ tiêu quan trọng luôn được các nhà quản lý Doanh nghiệp quan tâm , vì nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ là những chỉ tiêu phản ánh chất lượng sử dụng nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ có hợp lý không? hay là lãng phí? Thông qua những thông tin về chi phí nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ do bộ phận kế toán cung Học sinh :Ngô Thị Duyên Lớp KT37T 1 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD : Phạm Ngọc Hoà cấp, những người quản lý của doanh nghiệp sẽ nắm vững được nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ của đơn vị minh từ đó đưa ra các quyết định phù hợp, chính xác, kịp thời . Xuất phát từ những lý do đã trình bày ở trên , em chọn chuyên đề thực tập tốt nghiệp với đề tài : tổ chức kế toán , nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ ở Công ty khai thác công trình thuỷ lợi huyện Ân Thi - Hưng Yên . Qua nghiên cứu, phân tích chuyên đề này em hy vọng sẽ nâng cao trình độ, áp dụng những lý thuyết vào thực tiễn. Qua đó em cũng mong muốn đóng góp phần nào vào quá trình hạch toán NVL - CCDC của công ty có hiệu quả hơn ,tiết kiệm được chi phí NVL- CCDC đến mức thấp nhất , từ đó giảm giá thành và nâng cao chất lượng phục vụ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo tưới tiêu kịp thời vụ, nâng cao năng xuất cây trồng , dần cải thiện đời sống của người dân . Chuyên đề thực tập gồm có 3 phần : Phần thức nhất : Tìm hiểu đơn vị thực tập Phần thứ hai : Nội dung chuyên đề Phần thứ ba : Một số nhận xét và đánh giá nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán, tập hợp chi phí nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ . Chuyên đề ngày được hoàn thành với sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy Phạm Ngọc Hoà , các thầy cô giáo trong nhà trường và Ban giám đốc cùng Phòng Kế toán tài vụ của Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Ân Thi - Hưng yên. Em xin trân trọng cảm ơn ./. Học sinh :Ngô Thị Duyên Lớp KT37T 2 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD : Phạm Ngọc Hoà Học sinh :Ngô Thị Duyên Lớp KT37T 3 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD : Phạm Ngọc Hoà Phần thứ nhất TÌM HIỂU VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ÂN THI - HƯNG YÊN. 1.1 Khái quát lịch sử phát triển của Công ty KTCTTL Ân Thi - Hưng yên Vào những năm 1960 cùng với sự ra đời của nền sản xuất tập thể XHCN, mô hình Hợp tác xã hoá sản xuất nông nghiệp ra đời. Song song với nó là các trạm, cụm thủy nông cũng ra đời để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp phát triển. Các mô hình hợp tác hoá sản xuất nông nghiệp, các trạm, cụm thủy nông ra đời nhằm chế ngự thiên nhiên như hạn hán, lũ lụt để tưới tiêu đạt hiệu quả cao nhằm mục đích là tăng năng suất cây trồng. Nhà nước đã thành lập các đơn vị trạm thủy nông là tiền thân của công ty KTCTTL ngày này làm nhiệm vụ tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. 1.2 Ngành nghề là lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty là : + Vận hành hệ thống tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngoài ra còn phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân, cho các ngành kinh tế khác. + Khảo sát, thiết kế làm thủ tục sửa chữa công trình, tu sửa thường xuyên và thi công các công trình trong phạm vi công ty quản lý. Học sinh :Ngô Thị Duyên Lớp KT37T 4 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD : Phạm Ngọc Hoà - Nhiệm vụ của Công ty : Hàng năm công ty tưới tiêu cho 8.436 ha lúa và 3.500 ha hoa màu, cây công nghiệp. Công ty quản lý và khai thác 28 trạm bơm tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp trong toàn huyện. Trong đó gồm : Một trạm bơm Trà phương trục đứng, chuyên tiêu gồm 12 tổ máy, công suất 2.500 m3 / h, còn lại 27 trạm bơm tưới , tiêu. + 2 trạm bơm lớn ( Tam đô, Hồng Vân ) công suất 4.000 m3 / h + 4 trạm bơm công suất 2.500 m3 / h + 21 trạm bơm có công suất 1.000 m3 / h. Cùng với các hệ thống kênh mương tưới tiêu : Hợ 250 ha kênh tưới gồm 19 kênh dài 8.400 m, hơn 250 ha kênh tiêu gồm 29 kênh dài 98.400 m và trên 200 kênh cấp 2,3 dài hơn 200 km. Ngoài ra còn có nhiều cống tưới tiêu khác. + Tổng diện tích mặt bằng của công ty gồm : Nhà kho, nhà xưởng, nhà ở, nhà làm việc của công ty là 2.000 m2. + Tổng nguyên giá TSCĐ tính đến ngày 31 / 12 / 2002 là : 9.822.490 đồng. Trong đó : - Vốn cố định 8.048.736.000 đồng - Vốn cố định tự có 1.337.727.000 đồng - Vốn cố định ngân sách cấp 436.000.000 đồng Trong những năm qua được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư cho sự nghiệp phát triển đất nước nói chung, phát triển nông thôn nói riêng. TSCĐ tồn của công ty tồn lại dưới hình thức tài sản lưu động hữu hình có thời gian sử dụng lâu dài. + Tổng nguyên giá TSCĐ : 14.496.575.000 đồng gồm nhà xưởng, vật kiến trúc, phương tiện vận tải phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. TSCĐ của công ty được phương án bằng chỉ tiêu giá trị báo cáo tài chính cũng như báo cáo kiểm kê TSCĐ đến 0 giờ ngày 01 / 01 / 2003 như sau: Học sinh :Ngô Thị Duyên Lớp KT37T 5 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD : Phạm Ngọc Hoà TT Nhóm tài sản Nguyên giá Ghi chú 1 TSCĐ dùng trong kinh doanh dịch vụ 14.433.462.835 2 Nhà cửa 5.803.763.832 3 Nhà xưởng 4.869.190.968 4 Nhà kho 123.205.834 5 Nhà làm việc 811.367.010 6 Vật kiến trúc 5.131.327.524 7 Nhà máy thủy bộ động lực 3.066.903.419 8 Phương tiện vận tải 431.468.080 9 Tài sản hư hỏng chưa sử lý 663.463.680 - Đặc điểm địa bàn huyện Ân Thi : Diện tích đất tự nhiên 12.490 ha + Diện tích canh tác : 8.436 ha + Diện tích cấy lúa : 7.400 ha Vụ chiêm : 7.400 ha Vụ mùa : 6.561 ha Do địa bàn tự nhiên của huyện thoải dần theo hướng đông - bắc xuống Tây - Nam, độ cao bình quân ruộng đất từ 1,18 - 2,2 chiếm 90 % diện tích đất của cả huyện. Do địa bàn của huyện có nhiều vùng cao thấp riêng rẽ lẫn nhau dẫn đến ảnh hưởng nhiều đến việc tưới tiêu phục vụ nông nghiệp làm cho sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh Hưng yên, UBND huyện Ân Thi và sự phối kết hợp của các ban ngành, sự phấn đẫu nỗ lực của Đảng bộ , Ban giám đốc cùng với tập thể cán bộ, công nhân viên trong công ty luôn hoàn thành tốt kế hoạch tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên của công ty. Công ty nộp các khoản theo nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước từng chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao và có nguồn kinh phí sửa chữa máy móc thiết bị, nâng cấp công trình, chủ động phục vụ sản xuất kinh doanh, phù hợp với cơ chế thị trường. Học sinh :Ngô Thị Duyên Lớp KT37T 6 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD : Phạm Ngọc Hoà 1.3 Đặc điểm hệ thống công trình ở Công ty KTCTTL Ân Thi - Hưng yên. Hệ thống công trình nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Hưng yên nơi có nền nông nghiệp ổn định thuộc vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, nơi mà hơn 90 % dân số làm nông nghiệp. Mục tiêu dân sinh, xã hội đảm nhận tưới tiêu, cho hơn 8.000 ha diện tích canh tác phục vụ cho gần 13 vạn người sinh sống và phát triển dân số, được phân bổ đều. Sản lượng lương thực bình quân 1 người là 700 kg / người / năm. Diện tích bình quân là 600 m2/ người. Độ cao dốc từ 1,7 - 2 m, nơi cao nhất là 2,7 m, nơi thấp nhất là 1,7 m so với mực nước biển. Hệ thống công trình thủy nông tập hợp các công trình có liên quan chặt chẽ với nhau bao gồm một số công trình đầu mối, một mạng lưới kênh các cấp và những công trình trên kênh, qua kênh làm nhiệm vụ tưới và tiêu nước cho toàn bộ vùng sản xuất nong nghiệp ổn định. Các công trình trong hệ thống thủy lợi rất đa dạng và phức tạp, lắp đặt những thiết bị cơ điện. Sự hoạt động của chúng liên hệ mật thiết và ràng buộc với nhau. Các công trình hầu hết nằm trong nước, trong đất và trên mặt đất chịu tác động thường xuyên và trực tiếp của điều kiện tự nhiên, các yếu tố địa hình địa chất, khí tượng thủy văn, các điều kiện kỹ thuật và chịu nhiều ảnh hưởng khác. Quá trình dẫn nước từ công trình đầu mối đến mặt ruộng, tháo nước tiêu từ mặt ruộng ra đến các công trình đầu mối và quá trình vận hành công trình, điều kiện hoạt động của máy móc thiết bị đạt hiệu xuất lớn nhất. Thời gian tưới và tiêu nước nhanh nhất, vận hành thông suốt theo dây truyền mang tính công nghiệp. Đồng thời đây là quá trình vận động tiêu thụ có năng lượng của dòng nước, nó phản ánh tính khách quan của quy luật dòng chảy. Học sinh :Ngô Thị Duyên Lớp KT37T 7 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD : Phạm Ngọc Hoà Số trạm bơm do Công ty quản lý và khai thác, nhiệm vụ của mỗi trạm không giống nhau. Một trạm bơm tiêu tổng công suất 30.000 m3 / h, còn lại 28 trạm bơm tưới tiêu kết hợp. Diện tích của mỗi trạm lại không ổn định theo từng năm, từng vụ do đó trên vùng diện tích canh tác có thể tưới của trạm này nhưng tiêu lại do trạm khác đảm nhận. 1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh của công ty. Tại Công ty khai thác công trình thủy lợi Ân Thi sản xuất luôn gắn liền với người bơm nước và phân phối nước. Tổ chức quản lý theo hệ thống công trình mà ít bị chia cắt. Bộ máy quản lý của công ty được bố trí với mức tối thiểu chỉ còn 30 % so với tổng số cán bộ công nhân viên trong công ty. Chủ yếu tăng cường cho các cơ sở, toàn bộ là cán bộ kỹ thuật việc phân công lao động của công ty được bố trí như sau : Tình hình lao động trong các bộ phận ( Năm 2003 ) TT Đơn vị ( bộ phận ) Số lao động A Văn phòng Công ty 37 1 Ban giám đốc 3 2 Phòng Tổ chức - Hành chính 7 3 Phòng kỹ thuật 5 4 Phòng Tài vụ, vật tư 5 5 Phòng cơ điện 8 6 Đội xây dựng 9 B Trạm thủy nông đầu mối 86 1 Trạm bơm Tam Đô 10 2 Trạm bơm ấp bắc 6 3 Trạm bơm Sa Lung 3 Học sinh :Ngô Thị Duyên Lớp KT37T 8 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD : Phạm Ngọc Hoà 4 Trạm bơm Huệ Lai 2 5 Trạm bơm Quang Vinh 2 6 Trạm bơm Đanh xá 2 7 Trạm bơm Đỗ xuyên 2 8 Trạm bơm Văn Nhuệ 3 9 Trạm bơm Bình Trì 2 10 Trạm bơm Cầu Ngọc 3 11 Trạm bơm Mão Xuyên 3 12 Trạm bơm Mai xuyên 3 TT Đơn vị ( bộ phận ) Số lao động 13 Trạm bơm Gạo bắc 2 14 Trạm bơm Đa Lộc 3 15 Trạm bơm Tiền Phong 2 16 Trạm bơm Bích trang 4 17 Trạm bơm Đan trang 2 18 Trạm bơm Hồng Vân 5 19 Trạm bơm Trà Phương I 2 20 Trạm bơm Trà Phương II 2 21 Trạm bơm Trà Phương III 3 22 Trạm bơm Hồng Quang 2 23 Trạm bơm Khê than 3 24 Trạm bơm Thọ Hội 3 25 Trạm bơm Quảng Lãng 3 26 Trạm bơm Quảng Lãng I 3 27 Trạm bơm Quảng Lãng II 3 Như vậy tổng số lao động đến ngày 1 / 12 / 2003 là 123 người. Trong đó trình độ đại học kinh tế, kỹ thuật là 11 người, trình độ trung cấp 7 người, công nhân viên là 105 người. Cơ cấu tổ chức của công ty được thực hiện theo cơ cấu tổ chức trực tuyến tham mưu và được bố trí theo sơ đồ sau : Học sinh :Ngô Thị Duyên Lớp KT37T 9 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD : Phạm Ngọc Hoà Giám đốc Phó Giám đốc Kỹ thuật Phó giám đốc TCHC - KD Phòng cơ điên Phòng Kỹ thuật Phòng Kế toán - TV Phòng Tổ chức -HC Học sinh :Ngô Thị Duyên Lớp KT37T 10 [...]... nhu cầu quản lý công ty còn sử dụng các loại vật liệu như : Nhiên liệu, vật liệu phụ , phụ tùng thay thế , thi t bị XDCB Các loại vật liệu của công ty được thu mua từ những công ty, tập thể , cá nhân và các đại lý bên ngoài Do vậy tổ chức công tác kế toán vật liệu là một trong những bộ phận quan trọng của công tác kế toán Học sinh :Ngô Thị Duyên 20 Lớp KT37T GVHD : Phạm Ngọc Hoà CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP... trải rộng, hoạt động sản xuất phân tán ở khắp nơi, ở các trạm bơm trong toàn huyện Song Ban giám đốc của công ty đã phân cấp cho cán bộ cụm và tổ trưởng trạm bơm phân ca trực, vận hành máy bơm và chấm công dưới sự kiểm tra, giám sát của Phòng Tổ chức hành chính Hàng năm công ty có tổ chức tổng kết bình bầu thi đua, có thưởng phạt kịp thời động viên cán bộ công nhân viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được... loại vật liệu khác chiếm không lớn lắm trong GTSX nhưng nó cũng rất quan trọng trong quá trình SXSP của công ty ( quá trình vận hành các công trình trạm bơm ) 2 Phân loại NVL ở Công ty - Để quản lý tốt và tiết kiệm chi phí cho quá trình sản xuất thì công ty đã phân loại như sau : + Vật liệu phụ + Nhiên liệu : Xăng, dầu, mỡ + Phụ tùng thay thế : Vòng bi, bầu dầu, cao su + Các loại vật liệu khác - Toàn... hưởng rất lớn của việc cung cấp nguyên vật liệukhông có nó thì một quá trình sản xuất không thể thực hiện được Vì nhiều lí do trên em đã chọn chuyên đề thực tập tốt nghiệp về phần hành hạch toán nguyên liệu, vật liệu Học sinh :Ngô Thị Duyên 19 Lớp KT37T GVHD : Phạm Ngọc Hoà CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Phần thứ hai NỘI DUNG CỦA CHUYÊN ĐỀ I .- TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY KTCTTL ÂN. .. TY KTCTTL ÂN THI HƯNG YÊN 1 Đặc điểm NVL ở công ty Vật liệu là một trong 3 yếu tố quan trọng nhất cho 1 quá trình sản xuất , nhưng do tính chất đặc thù của công ty là doanh nghiệp hoạt động công ích, dịch vụ kỹ thuật, phần chi phí lớn nhất cho 1 quá trình sản xuất là điện năng, ngoài ra để sản xuất ra sản phẩm công ty còn sử dụng nhiều vật liệu khác để các công trình trạm bơm của công ty hoạt động...GVHD : Phạm Ngọc Hoà CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Cụm Cụm Cụm Cụm Cụm TN TN TN TN TN Các HTX dịch vụ nông nghiệp và các hộ dùng nước sinh hoạt * Chức năng nhiệm vụ của bộ máy quản lý Công ty Khai thác công trình thủy lợi Ân Thi là một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích, hạch toán độc lập dưới sự quản lý của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở tài chính vật giá và các cơ quan quản lý cấp... tìm hiểu sổ sách kế toán tại công ty KTCT Thuỷ lợi Ân thi , Hưng yên các phần hành kế toán như kế toán vốn bằng tiền, hạch toán nguyên liệu, vật liệu, hạch toán TSCĐ, hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương, hạch toán chi phí sản xuất tất cả đều đống một vai trò quan trọng Học sinh :Ngô Thị Duyên 18 Lớp KT37T GVHD : Phạm Ngọc Hoà CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Nhưng trong quá trình được học... mua sắm hàng năm về thi t bị, vật tư + Kế toán trưởng : Kiêm trưởng phòng Tài vụ, gíup việc giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê, tổng hợp lập báo cáo quyết toán theo chế độ kế toán, thống kê hiện hành, tổng hợp số liệu để tiến hành phân tích hoạt động kinh tế, xây dựng kế hoạch quản lý tài chính trong doanh nghiệp, bố trí sắp xếp phân công việc cho các kế toán viên để thực... hiểu được tình hình thực tế về công tác kế toán vật liệu tại Công ty như sau : 5 Kế toán nhập, xuất vật liệu * Thủ tục nhập Toàn bộ vật tư của công ty được cung cấp bởi bộ phận cung ứng vật tư và Hội đồng mua sắm bao gồm: Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật, Phòng kỹ thuật , kế toán và tổ cung ứng thành lập nên Hội đồng mua sắm vật tư - Nguồn mua : Mua trên thị trường, các công ty đơn vị, các đại lý như nhà... bộ số vật liệu của công ty được bảo quản dự trữ ở kho do ông Thi n làm thủ kho 3 - Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 3.1 Chứng từ kế toán sử dụng Học sinh :Ngô Thị Duyên 21 Lớp KT37T GVHD : Phạm Ngọc Hoà CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Để đáp ứng yêu cầu quản trị Doanh nghiệp, kế toán chi tiết NVL phải thực hiện theo từng kho, từng loại, từng nhóm, thứ NVL và phải được tiến hành đồng thời ở kho và phòng kế toán . chính xác, kịp thời . Xuất phát từ những lý do đã trình bày ở trên , em chọn chuyên đề thực tập tốt nghiệp với đề tài : tổ chức kế toán , nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ ở Công ty khai thác công trình. sử dụng nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ có hợp lý không? hay là lãng phí? Thông qua những thông tin về chi phí nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ do bộ phận kế toán cung Học sinh :Ngô Thị Duyên. tư. + Kế toán trưởng : Kiêm trưởng phòng Tài v , gíup việc giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống k , tổng hợp lập báo cáo quyết toán theo chế độ kế toán, thống kê hiện hành, tổng

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan