Giáo án lịch sử lớp 9 chuẩn (cả năm)

68 1.7K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 19:54

Phần một Lịch sử Thế giởi hiện đại từ năm 1945 đến nay Chơng I : Liên Xô và các nớc đông âu từ sau chiến tranh thế giới thứ hai Bài 1 : Liên xô và các nớc đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX Tiết 1 Liên xô Ngày soạn : Ngày dạy : A / Mục tiêu : - Nắm đơc nét chính về công cuộc khôi phục kinh tế của Liên xô sau chiến tranh thế giới thứ hai từ năm 1945 , qua đo thấy đựoc sự tổn thất nặng nề của Liên Xô trong chiến tranh và tinh thần lao động sáng tạo , quên mình của nhân dân Liên Xô . Những thành tựu to lớn và những hạn chế , thiếu sót , sai lầm trong công cuộc xây dựng CNXH ỏ Liên Xôi từ 1950 đến nửa đầu năm 70 . - Giáo dục cho các em lòng yêu nớc , biết ơn của nhân dân Liên Xô với sự nghiệp ccách mạng của nhân dân . - Biết khai thác những thnàh tựu , tranh ảnh , các vấn đề KT- XH của Liên Xô và các n- ớc t bản những năm sau chiến tranh thế giới thứ 2 . B / Chuẩn bị : - Thầy : Soạn bài , tranh ảnh về công cuộc xây dựng XHCN ở Liên Xô - Trò : Su tầm tranh , ảnh về Liên Xô . C /Tiến trình: 1. ổn định : 2 . Kiểm tra bài cũ : 3. Bài mới : GV : giới thiệu : Sau chiến tranh thế giới thứ 2 Liên Xô bị thiệt hại to lớn về ngời và của để khôi phục và phát triển kinh tế da đất nớc tiến lên đa đất nớc phát triển khẳng địng vị thế của mình đôíi với các nớc T bản , đồng thời để có điều kiện giúp đỡ phong trào CM TG , Liên xô phải tiến hành công cuộc khôi phục KT và xây XHCN . Để tìm hiểu hoàn cảnh , nội dung , kết quả công cuộc khôi phục KT và xây dựng CNXH diễn ra ntn ? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm nay để lí giải ccâu hỏi trên . Hoạt động 1 : HS nắm đợc hoàn cảnh Liên Xô khi tiến hành khôi phục Kt sau chiến tranh TG 2 GV : Sdụng bảng phụ đa gữ liệu về sự thiệt hại của Liên Xô : - Hơn 27 triêu ngời chết - 1710 thành phố 1. Công cuộc khôi phục KT sau chiến tranh TG 2 ( 1945 1950 ) a) Những thiệt hại của Liên Xô sau CT- TG 2 1 - Hơn 70.000 làng mạc bị tàn phá - Gần 32 nhà máy , xí nghiệp - Gần 65000 km đờng sắt ? Em co nxgì về sự thiệt hại của Liên Xô trong chien tranh TG2 . - Thiệt hại nặng nề . - HS : Nhận xét bổ sung ( nếu cần ) - GV: bổ sung , nhận xét : đây là sự thiệt hại rất lớn về ng- ời của nhân dân Liên Xô , những kk tởng chừng ko vợt qua nổi . Các nớc đồng minh mặc dù bị thua nhng thiệt hại ko đáng kể . ? Theo em LX sẽ làm gì khi dứng trớc hoàn cảnh đó ? - Tiến hành khôi phục KT Hoạt động 2 : Năm đợc kết quả trong công cuộc khôi phục kinh tế . ( HĐ nhóm ) GV : Phân tích sự quyết tâm của Đảng và nhà nớc LXô trong việc đề ra và thực hiện kế hoạch , khôi phục KT . Quyết tâm này đợc sự ủng hộ của nhân dân nên đã hoàn thnàh kế hoạch 5 năm trớc thời hạn . GV : Đa ra các số liệu ( kết quả ) SGK HS : Thảo luận về các số liệu và trả lời ? Em có nx gì về tốc độ tăng trởng KT của LX trong thời kì khôi phục KT , nguyên nhân của sự phát triển đó .? HS : Thảo luận trình bày theo nhóm ( đại diẹn ) có bổ sung GV : nhân xét , bổ sung - Tốc độ tăng nhanh chóng . - Do sự thống nhất về t tởng , chính trị của XH Liên Xô , tinh thần tự lập , tự cờng , tinh thần chịu đựng gian khổ , lđ cần cù , quên mình của nhân dân LX . GV : Chuyển Hoạt động 1 : ( nhóm ) HS hiểu đợc hoàn cảnh LX xay dựng CNXH GV : Giải thích rõ khái niệm : Thế nào là xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH : Đó là nền SX đại cơ khí với công nghiệp hieenj đại , nông nghiệp hiện đại , KHKT tiên tiến nhất . Lu ý : đây là xd cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH mà các em đã đợc học từ trớc đến 1939 . GV : cho hs thảo luận nhóm trả lời ? Liên Xô xdựng cơ sở vật chất kĩ thuật trong hoàn cảnh nào ? HS : thảo luận trình bày ý kiến theo nhóm GV : gọi hs trình bày GV : nhận xét , bổ sung Lxo chịu tổn thất nặng nề trong chiến tranh Tg 2 Liên Xô khôi phục kinh tế b) Thành tựu * Kết quả : - CN : 1950 sx công nghiệp nặng tăng 73% so với trớc chiến tranh - NN : bớc đầu khôi phục 1 số ngành pt - Khoa học kĩ thuật : chế tạo thnàh công bom nguyên tử ( 1949 ) 2. Tiếp tục xây dựng cơ sở vc kt của CNXH ( từ 1950 đến nử đầu những năm 70 của thế kỉ XX ) - Hoàn cảnh + Các nớc tử bản phơng tây 2 ? Theo em hoàn cảnh đó có ảnh hởng gì đến công cuộc xd CNXH ở Liên Xô ? - ảnh hởng trực tiếp tới việc xd cơ sở vật chất kt làm giảm tốc độ của công cuộc xd CNXH ở LX . Hoạt động 2 : HS nắm đợc những thnàh tựu về việc thực hiện kế hoạch 5 năm , 7 năm GV : đọc các số liệu trong SGK về những thành tựu đạt đựoc của LX trong việc thực hiện kế hoạch trong 5,7 năm . GV : GT hình trong SGK : Vệ tinh nhân tạo đầu tiên của loài ngời do LX phóng lên ( 1957 nặng 83,6 kg ) ? Em hãy cho biết ý nghĩa của những thnàh tựu mà LX đạt đợc ? - Tạo đợc uy tín và vị trí quốc tế đc đề cao . - LX trở thành chỗ dựa cho hoà bình TG GV : liên hệ với VN Củng cố ndung T1 của bài học 4. H ớng dẫn : - Các em về nhà học bài - Chuẩn bị bài mới T2 B1 luôn có âm mu và hoạt động bao vây chống phá LX cả kinh tế , chính trị , quân sự + LX fải chi phí lớn , an ninh để bảo vệ thnàh quả của công cuộc XD CN XH . - Những thnàh tựu : + KT : là cờng quốc CN hàng thứ hai TG sau Mỹ . + KHKT : các ngành KHKT ptriển đặc biệt là KH vũ trụ . + Quốc phòng : đạt đc thế cân bằng chiến lợc q sự nói chung và sức mạnh hạt nhân nói riêng . + Ngoại giao : thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình và tích cực ủng hộ phong trào CM TG Tiết 2 Đông âu Ngày soạn : Ngày dạy : A / Mục tiêu : Nắm đợc những net chúnh về việc thnàh lập Nhà nớc dân chủ nhân dân Đông Âu và công cuộc xd XHCN ở các nớc Đông âu ( tỳ 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX ) - Nắm đực những nét cơ bản về hệ thống các nớc XHCN thông qua đó hiểu đợc những mối quan hệ chhính , ảnh hởng và đóng góp của hệ thống XHCN với phóng trào CM TG và CMVN nói riêng . - Khăng địng những đóng góp to lớn của các nớpc Đông Âu trong việc xây dựng hệ thống XHCN thế giới , biết ơn sự giúp đỡ của nhân dân các nớc Đông Âu đối với sự nghiệp Cm nớc ta . - Giáo dục học sinh tinh thần đoàn kết quốc tế. - Biết sd bản đồ để xác định vị trí của các nớc Đông Nám á . B / Chuẩn bị : 3 Thầy : Bản đồ các nớc Đông Âu Trò : SGK , tranh ảnh về các nớc Đông âu . C / Tiến trình : 1. ổn định : 2. Kiểm tra bài cũ : ? Nêu những thành tựu cơ bản về phát triển kt khoa học kt của liên xô từ năm 1950 đến những năm 70 của thế kỉ XX. 3 . Bài mới Hoạt động 1 : Giúp hs nắm đợc sự ra đời của Nhà nớc dân chủ ở các nớc Đông Âu . ? Các nớc dân chủ nd Đông Âu ra đời trong hoàn cảnh nào ? - Trong chiến tranh bi lệ thuộc các nớc TB Tây Âu . - Trong chiến tranh bi bọn phát xít chiếm đóng , nô dịch - Khi Hồng quân Liên xô truy đuổi phát xít Đức , nd các n- ớc Đông Âu đã phối hợp đấu tranh giành chính quyền . GV : Nhận xét , bổ xung nhấn mạnh vai trò của Hồng quân LX đối với các nớc Đông Âu - Sau dố cho hs đọc SGK đoạn nói về sự ra đời của các nc Đông Âu . ? Em hãy nhớ và điền vào bảng sau ? STT Tên các nớc Ngày , tháng thành lập 1 Ba lan 7- 1944 2 Ru ma ni 8-1944 3 Hung ga - ri 4-1945 4 Tiệp khắc 5- 1945 5 Nam T 11-1945 6 An Ba Ni 12-1945 7 Bun- Ga ri 9-1945 8 Cộng Hoà DC Đức 10-1949 GV : Lu ý : Nớc Đức sau chiến tranh TG 2 để tiêu diệt tận gốc CN phát xít Đức , nớc Đức chia thành 4 4 khu vực chiếm đóng của 4 cờng quốc : Liên Xô , Mĩ , Anh , Pháp theo chế độ quân quản , thủ đô Bec- Lin cũng bị chia thnàh 4 phần , Khu vực của Liên Xô chiếm đóng sau này trở thnàh lãnh thổ của CH dân chủ Đức ( 10/ 1949 ) . Khu vực của Mỹ , Anh , Pháp trở thnàh lãnh thổ của CH liên Bang Đcs ( 9/1949) thủ đô Béc Lin chia thành Đông và Tây Béc Lin Hoạt động 2 : HS nắm đợc các nớc dân chủ nhân dân ở Đông Âu hoàn thành những nhiện vụ CM dân chủ nd ntn ? ? để hoàn thnàh những nhiệm vụ CMDC nhân dân các nớc Đông Âu đã làm gì ? HS : Trả lời dựa vào SGK ? Cho các nhóm bổ xung 1 . Sự thnàh lập nhà nớc dân chủ nhân dân ở Đông Âu . - Hồng quân Liên Xô truy kích tiêu diệt quân phát xít . Nhân dân và các lực lợn vũ trang nổi dậy giành chính quyền và thành lập chính quyền dân chủ nd . Cac nớc dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời . 4 GV : Nhấn mạnh : Việc hoàn thành nv trên là trong hoàn cảnh cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt , đập tan mọi âm m- u của các thế l;ực phản động . GV : Chuyển sang phần 2 Hoạt động 1 : Nắm đc những thnàh tựu trong công cuộc xd XHCNở các nớc Đông Âu . Cho Hs hoạt động các nhân GV : Nhấn mạnh sự nỗ lực của các nhà nớc và nhân dân ở Đông Âu cũng nh sự giúp đỡ của Liên Xô trông công cuộc xây dựng CNXH ở nớc này . ? Các em đọc , theo dõi SGK ? ? Hãy cho biết thành tựu xd CNXH của các nớc Đông Âu - HS : trả lời dựa vào SGK ? Dựa vào đó em hãy lập bảng thống kê những thnàh tựu của các cớc Đông Âu ? - GV : gợi ý , những thàng tựu chủ yêú GV : nh vậy sau 20 năm xd CNXH ( 1950 1970 ) các n- ớc Đông Âu đã đạt đc những thành tựu to lớn , bộ mặt KTXH của các nớc này đã thay đổi cơ bản . ? Theo em các nớc Đông Âu đã xd CNXH trong điều kiện nào ? Hoạt động 2 : Hoạt động 1 : Nắm đợc việc ra đời của hệ thống XHCN . ? HS đọc SGK mục 3 ? Hệ thống các nớc XHCN ra đời trong hoàn cảnh nào ? - Đòi hỏi có sự hợp tác cao của LX - Những việc mà các nớc Đ âu tiến hành + XD cq dân chủ nd + Cải cách ruộng đất , quốc hữu hoá xí nghiệp lớn của Tbản . + Ban hnàh các quyền tự do dân chủ 2. Các nớc Đông Âu XD CNXH ( từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX ) =- mĐầu những năm 70 các nớc Đông Âu là những nớc công nông nghiệp - Bộ mặt KTXH thay đổi : + An ba ni : đã điện khí hoá cả nớc , giáo dục pt cao nhất Châu âu bấy giờ + Ba lan sản lợng công nông nghiệp tăng gấp đôi + Bun ga ri : sản xuất CN 1975 tăng 55 lần so 1939 + Tiệp khắc xếp vào hàng các nớc CN phát triển . Các nớc Đ. Âu xd CNXH trong hoàn cảnh khó khăn phức tạp về : Cơ sở vật chất kt lạc hậu , các nớc đế quốc bao vây về KT , chống fá về chính trị 3. Hệ thống các nớc XHCN a) Hoàn cảnh và cơ sở hình thnàh hệ thống XHCN - Hoàn cảnh : + Các nớc đông âu cần có sự giúp đỡ cao , toàn diện của Liên Xô + Có sự phân công sx theo chuyên ngành giữa 5 - Có sự phân công và chuyên môn hoá trong sane xuất . ? Vởy sơ sở nào khiến CNXH ra đời ? - Mục tiêu chung - T tởng Mác Lê Nin Hoạt động 2 : ? Sự hợp tác tơng trợ giữa LX và Đông Âu đc thể hiện ntn - Thể hiện trong 2 tổ chức GV : Phân tích Hội đống tơng trợ Ktcủa LX và Đông Âu gồm các thành viên : Ba Lan , Tiệp khắc , Hung ga ry , Bun ga ri , An ba ni , CH dân chủ Đức ( 1950 ) , Mông cổ ( 1962 ) , Cu ba ( 1972 ) , Việt Nam ( 1978 ) Tổ chức Vác Sa Va tổ chức này là liên minh phòng thủ quân sự và chính trị của các nớc XHCN châu âu để duy trì hoà bình , an ninh thế giới . 4 . H ớng dẫn : - Các em về nhà học bài . - Trả lời câu hỏi cuối bài , xchuẩn bị bài sau . các nớc - Cỏ sở : + Cùng chung mục tiêu xd CNXH + Do Đảng cộng sản lãnh đạo + Nền tảng tt Mác Le Nin -> sau chiến tranh hệ thống XHCN ra đời b) Sự hình thnàh hệ thống XHCN - Tổ chức tơng trợ KT giữa các nớc XHCN ( SEV ) 8/ 1/ 1949 - Tổ chức hiệp ớc Vac sa va ( 14/5/1955) Rút kinh nghiệm : Bài 2 Tiết 3 : Liên Xô và các nớc đông âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX Ngày soạn : Ngày dạy : 6 A / Mục tiêu : Nắm đc những nét chính về sự khủng hoảng và sự tan rã của Liên Bang Xô Viết ( từ nửa sau những năm 70 -> 1990 ) và các nớc XHCN ở Đông Âu - Nguyên nhân sự khủng hoảng và sự sụp đổ của Liên Bang Xô Viết và các nớc XHCN ở Đông Âu . - HS cần nhận thức đún sự tan rã cua LX và các nớc XHCN ở đông âu là sự sụp đổ của mô hình không phù hợp chứ không phải sự sụp đổ của lí tởng XHCN , phê phán CN cơ hội - Rèn kĩ năng nhận biết sự biến đổi của lịch sử từ tiến bộ sang phản động bảo thủ , từ chân chính sang fane bội quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao đọng . B / Chuẩn bị : Thầy : Tranh ảnh về Liên Xô và các nớc XHCN ở Đông Âu về sự tan rã Trò : Chuẩn bị bài C / Tiến trình : 1. ổn định : 2 . Kiểm tra bài cũ : ? Nêu những thnàh tựu chủ yếu trong công cuộc xd CNXH ở các nớc Đông Âu 3 . Bài mới : GV : giới thiệu bài HS theo dõi sgk HS : Thảo luận ( 5 phút ) Hoạt động 1 : ? Tình hình LX giữa những năm 70 đến 1985 có gì nổi cộm ? HS trả lời - KT , chính trị , cuộc khủng hoảng dầu mỏ tg 1973 Hoạt động 2 : HS thấy đc sự cải tổ của LX ? Hãy cho biết mục đíh và nộ dung của công cuộc cải tổ ? HS : dựa vào SGH trả lời câu hỏi GV : hoàn chỉnh và bổ sung GV : Giảng thêm : Lời nói của Goc ba Chop , giữa klí thuyết và thực tiễn của công cuộc cải tổ từ bỏ và phá vỡ CNXH , xa rời CN Mác Lê Nin phủ định Đảng cộng sản , vì vậy công cuộc cải tổ của Goc ba chop làm cho KT lún sâu vào khủng hoảng . HS : Cho hs xem tranh sgk ? Hậu quả của công cuộc cải tổ ở LX ntn ? HS dựa vào sgk và những hiểu biết để trả lời . 1. Sự khủng hoảng và tan rã của Liên Bang Xô viết a) Nguyên nhân : - KT LXô lâm vào khủng hoảng . + CN : trì trệ , hàng tiêu dùng khan hiếm + NN : sa sút - Chính trị XH dần dần mất ổn định đời sống nhân dân khó khăn , mất niềm tin vào Đảng , nhà nớc . b) Diễn biến - Mụch đích : Sửa chữa những thiếu sót , sai lầm trớc kia đa đất nớc ra khỏi khủng hoảng - Nội dung : Thiết lập chế độ tổng thống , đa nguyên đa đảng xoá bỏ ĐCS - KT : thực hiện KT thị tr- ờng theo định hớng TBCN c) Hởu quả : - Đất nớc ngày càng khủng hoảng và rối loạn - Mâu thuẫn sắc tộc bùng nổ 7 ? Cho hs quan sát lại lợc đồ các nớc Đông Âu ? GV : gọi hs trình bày quá trình khủng hoảng và sụp đổ của chế độ XHCN ở các nớc Đông Âu . HS : trình bày GV : nói thêm về Đa nguyên chính trị :Nhiều đảng phái cjhính trị cùng tồn tại , cùng hoạt động làm mất quyền thống trị của ĐCS . ? Nguyên nhân HS : trình bày : - Khủng hoảng KT - Do nhân dân đấu tranh GV : nh vậy nguyên nhân chủ quân và khách quan sự sụp đổ của LX và các nớc Đông Âu là không thể tránh khỏi ? Hâụ quả của cuộc khủng hoảng ở các nớc Đông âu ntn - ĐCS mất quyền lao động - Thực hiện đa nguyên chính trị - 19/8/ 1991 cuộc đảo chính Goc ba chop thất bại - ĐCS bị đình chỉ hoạt động - 21/ 12 / 1991 -> 11 nớc cộng hoà li khai , hình thnàh cộng đồng các quốc gia độc lập ( SNG ) - Liên Xô sụp đổ hoàn toàn II / Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở các nớc Đông Âu Quá trình : - Cuối 70 đầu 80 : nền kt khủng hoảng gay gắt - SX giảm , nợ tăng - Phong trào đìng công đần áp các cuộc đấu tranh - Cuối năm 1988 cuộc khủng hoảng tới đỉnh cao bắt đầu từ Ba Lan và Lan khắp các nớc Đông Âu - Mũi nhọn đấu tranh nhằm vào ĐCS - Các nớc XHCN ở Đông Âu sụp đổ * Nguyên nhân : - KT lâm vào khủng hoảng sâu sắc - Rập khuôn mô hình của Liên Xô , chủ quan duy ý chí - Nhân dân bất bình với lãnh đạo * Hậu quả : - Đcs bị mất quyền lãnh đạo - Thực hiện đa nguyên chính trị - 1989 chế độ XHCN ở hầu hết các nớc Đông Âu sụp đổ 8 GV : đây là tổn thất hết sức nặng nề với phong trào CM TG và các LL tiến bộ . Các dân tộc bị áp bức đang đấu tranh cho hoà bình và độc lập dân tộc . 4 . H ớng dần : - Các em về nhà học thuộc bài - Nắm và hiểu đc nguyên nhân của sự sụp đổ - Chuẩn bị bài mới - Tuyên bố từ bỏ CNXH và CN Mác Le Nin - 1991 Hệ thống các nớc XHCN bị tan rã sụp đổ . Rút kinh nghiệm : Tiết 4 Chơng II Các nớc á , phi , mĩ la tinh từ năm 1945 đến nay Bài 3 : Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và tan rã của hệ thống thuộc địa Ngày soạn : Ngày dạy : A / Mục tiêu : - Nắm đợc quy trình tan rã của hệ thống thuộc địa của CNĐQ ở Châu á , phi , mĩ la tinh . -Nắm đợcquá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở châu á ,phi ,mĩ la tinh ,những diễn biến chủ yếu ,những thắng lợi to lớn trong công cuộc xây dựng đất n- ớc ở các nớc đó - Hs thấy rõ đc cuộc đấu trnh anh dũng của nhân dân các nớc đó - Tăng cờng tinh thần đoàn kết , hữu nghị với các dân tộc : á . Phi , mĩ La Tinh - Rèn luyện phơng pháp t duy , khách quan , tổng hợp vấn đề B / Chuẩn bị : Thầy : Bản đồ Châu â , phi , Mĩ la tinh Trò : Xem bài trớc khi học C / Tiến trình : 1. ổn định : 2 . Kiểm tra ( 15 phút ) ? Hãy nêu nguyên nhân , quá trình sụp đổ của hệ thống XHCN ở Liên Xô 3. Bài Mới : I / Giai đoạn từ những năm 1945 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX 9 GV : Gọi HS đọc SGK phần 1 ? Em hãy trình bày phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nớc châu â , châu phi và Mĩ La Tinh từ 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX ? - Ngay sau khi Phát xít Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện , nd 1 số nc Đông Nam á đã đứng lên khởi nghĩa giành độc lập GV : Sau phong trào lan nhanh , rộng sang Đông Nam á và Bắc Phi GV : sử dụng bản đồ TG ? Gọi hs chỉ trên bản đồ những nớc giành độc lập giai đoạn 1945 1960 ? GV : Chuyển ? ở giai đoạn từ những năm 60 70 của thế kỉ XX phong trào đấu tranh trên TG diễn ra ntn ? - Nhiều nớc trên TG đã đấu tranh giành độc lập , đặc biệt là sự tan rã của ách thống trị Bồ Đào Nha . GV : có thể cho HS xđ vị trí của các nớc này trên bản đồ châu Phi ? Hãy cho biết tình hình đấu tranh của nd trong phong trào giải phóng dân tộc trên TG những năm 70 90 của thế kỉ XX ? - Châu â : + Indonẽia tuyên bố độc lập ngày 17/8 / 1945 + Việt Nam nagỳ 2/9/1945 + Lào ngày 12/10 /1945 + ấn Độ ( từ năm 1946 1950 ) , I rắc năm 1958 . - Châu phi : + Ai cập năm 1952 + An gie ry ( năm 1954 1962 ) + 17 nớc châu phi giành độc lập năm 1960 - Mĩ La Tinh : Cu Ba ( 1959 ) , đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX hệ thống thuộc địa của CNĐQ bị sụp đổ II / Giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX : - Đầu năm những 60 nd một số nớc châu phi giành độc lập , thoát khỏi ách thồng trị chua Bồ Đào Nha Ví dụ : Mô - Dam Bịch tháng 6 / 1975 , Ang Go La tháng 11 năm 1975 III / Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX : - Chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dới hình thức chủ nghiac phân biệt chủng tộc ( A Pac Thai ) - Nhân dân các nớc châu phi giành đc chính quyền + Rô - Đê Di A năm 1980 + Tây nam phi năm 1980 + Cộng hoà nam phi năm 1993 - Sau khi hệ thống thuộc địa 10 [...]... Từ 194 5- 199 1 : TG chịu sự chi phối của trật tự 2 cực I-an-ta - Từ năm 199 1 đến nay trật tự TG mới hình thnàh Tg đa cực 4 Hớng dẫn : - Các em học bài và làm BT trong SGK - Ôn tập toàn bộ phần lịch sử TG đã học - Chuẩn bị bài mới ( Lịch sử Việt Nam ) Phần II Lịch sử việt nam từ 191 9 đến nay Chơng I : Việt nam trong những năm 191 9 - 193 0 Tiết 16 Bài 14 Việt nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất Ngày soạn... triển thành ASEAN 10 - Từ những năm 90 lần lợt các nc trong khu vực tham gia tổ chức ASEAN + 1/ 198 4 Brunay + 7/ 199 5 Việt nam + 9/ 199 7 Lào , Miânm + 4/ 199 9 Campuchia - Hôm nay ASEAN có 10 nớc - Hoạt động : + Hợp tác KT , xd ĐNA hoà bình ổn định + 199 2 ( AFTA ) khu vực mậu dịch chung của ĐNA ra đời + 199 4 thành lập diễn đàn khu vực (ARF ) gồm 23 quốc gai trong và ngoài khu vực Bài 6 : các nớc châu... phần chuẩn bị bài ? Trình bày những thành tựu KT của NB từ những năm 50 70 của TK XX ? GV : cho hs làm trắc nghiệm dữ liệu : Đ - S 1 Tổng thu nhập quốc dân 195 0 là 20 tỉ đô la Đ Năm 196 8 là 183 tỉ đô la đứng thứ 5 TG 2 S Bình quân đầu ngời đứng thứ 2 TG 3 Đ Công nghiệp tăng trởng chậm 4 S + 195 0 196 0 : 15 % năm + 196 1 - 197 0 : 13,5 % năm - NN phát triển nhanh + 196 7 - 196 9 tự tức 80 % lơng thực + Đánh... ga po ) II / Trung Quốc 1 Sự ra đời của nớc cộng hoà nhân dân Trung Hoa - 1/10/ 194 9 nớc cộng hoà ĐCN trung Hoa ra đời - ý nghĩa + Kết thúc hàng trăm năm đô hộ và áp bức của đế quốc và phong kiến + Bớc vào kỉ nguyên độc lập tự do + CNXH đc nối liền từ châu âu sang châu á 2 Mời năm xd chế độ mới ( 194 9- 195 9 ) - !94 9 - 195 2 TQ hoàn thnàh 12 thắng lợi khôi phục KT Hoạt động 3 ?Sau khi thành lập trung... nghĩa lịch sử của những thành tựu đó nhân loại - Thay đổi công cụ , công nghệ và ? Em hãy nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử TG hiện đại nguyên liệu HS : Khái quát những vấn đề đã học - Loài ngừô bớc ? Xu thế phát triển của Tg ngày nay là gì ? sang nên văn minh thứ 3 ( Văn minh trí tuệ ) II / Các xu thế Hoạt động 2 phát triển của thế ? Quan hệ QT từ 194 5 đến nay ? giới ngày nay : - Từ 194 5- 199 1 :... XHCN + Cộng hoà liên bang Đức -?Hãy cho biết tình hình nớc Đức sau chiến tranh TG 2 ( Tây Đcs 9/ 194 9 ) + Cộng hoà dân chủ Đức ( Đông Đức 10/ 194 9 ) - Tây Đức gia nhập NaTO , Mĩ , Anh , Pháp giúp Tây Đức 29 Thủ đô Bec Lin cũng bị chia thành Đông và Tây Bec Lin do 2 nc Đức cai quản GV : giải thích thêm : 3/10 / 199 0 hai nc Đức đã thóng nhất thành CHlên bang Đức , hiện nay có tiềm lực KT lớn mạnh nhất Châu... do thắng lợi của cuộc bầu cử thnág 9 / 197 0 ở Chi Lê , chính phue liên minh đoàn kết nhân dân do tổng thống A zen Đe lãnh đạo đã thực hiện những chính sách tiến bộ để củng cố độc lập và chủ quyền dân tộc ( 197 0 - 197 3 ) ở Ni ca ra goa cũng thế nhng cuối cùng do nhiều nguyên nhân nhất la sự can thiệp của Mỹ phong trào CM của 2 nc trên đều bị thất bại vào năm 197 3 - 199 1 ? Công cuộc xd và pt đất nc của... từ -Năm 195 5Phi đen bịbắt và trục 194 5 đến nay ? xuất sang Mê hi cô 20 - Hs trình bày - GV minh hoạ thêm Năm 195 2 - 195 8 Batixta đã giết hại 2 vạn chiến sỹ yêu nc , cầm tù hàng chục vạn ngời khác Tháng 11/ 195 6Phi đen trở về tiếp tục lãnh đạo CM Cuối năm 195 8lực lợng CM lớn mạnh 1/1/ 195 9chế độ độc tài Ba tix ta bị sụp đổ CM Cu ba thắng lợi ? Em hãy trình bày rõ diễn biến của phong trào giải phóng... mới - 195 3- 195 7 : thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm năm lần T1 với những thành tựu đáng kể 3 Hai mơi năm biến động ( 195 9- 197 8 ) - nhiều biến động : đờng lối Ba ngọn cờ hồng trong kt và Đại cách mạng trong chính trị - Nền kt bị hỗn loạn sx giảm sut , đời sống nd điêu đứng nạn đói xảy ra - Chính trị : tranh giành quyền lực đỉnh cao đại CM văn hoá vô sản 4 Công cuộc cải cách mở cửa từ 197 8 đến... - Đó là mốc đánh dấu trong lịch sử tiến hoá của văn minh nhân loại - Thay đổi to lớn trong cuộc sống con ngời + Có những bớc nhảy vọt về sx và năng xuất lao động + Mức sống và chất lợng sống đc nâng cao Cơ cấu dân c thay đổi 2 Hậu quả : - Chế tạo ra những laọi vũ khí huỷ diệt cuộc sống - Ô nhiễm môi trờng , nhiều căn bệnh hiểm nghèo 34 Tiết 15 Bài 13 Tổng kêt lịch sử thế giới từ sau 194 5 đến nay Ngày . Ngày , tháng thành lập 1 Ba lan 7- 194 4 2 Ru ma ni 8- 194 4 3 Hung ga - ri 4- 194 5 4 Tiệp khắc 5- 194 5 5 Nam T 11- 194 5 6 An Ba Ni 12- 194 5 7 Bun- Ga ri 9- 194 5 8 Cộng Hoà DC Đức 10- 194 9 GV : Lu. triển thành ASEAN 10 - Từ những năm 90 lần lợt các nc trong khu vực tham gia tổ chức ASEAN + 1/ 198 4 Brunay + 7/ 199 5 Việt nam + 9/ 199 7 Lào , Miânm + 4/ 199 9 Campuchia - Hôm nay ASEAN có. năm 70 90 của thế kỉ XX ? - Châu â : + Indonẽia tuyên bố độc lập ngày 17/8 / 194 5 + Việt Nam nagỳ 2 /9/ 194 5 + Lào ngày 12/10 / 194 5 + ấn Độ ( từ năm 194 6 195 0 ) , I rắc năm 195 8 . - Châu

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan