0

một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phân môn chính tả cho học sinh lớp 5

15 2,647 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2014, 23:28

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT TRÌ TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA CẨM ===== *** ===== SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÂN MÔN CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 5 Người thực hiện: Trần Thị Thu Hường Chức vụ: Giáo viên Chuyên môn: Đại học Tiểu học 1 PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ Chúng ta đều biết:"Nhân cách của con người chỉ có thể được hình thành thông qua hoạt động và giao tiếp". Để xã hội tồn tại và phát triển, để giao tiếp được thuận tiện, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia đều có ngôn ngữ riêng. Tiếng Việt là ngôn ngữ thống nhất trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Trong cuộc sống hàng ngày, để giao tiếp ngoài ngôn ngữ riêng. Tiếng việt là ngôn ngữ thống nhất trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Trong cuộc sống hàng ngày, để giao tiếp ngoài ngôn ngữ nói còn có ngôn ngữ viết. Ngôn ngữ biết đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong giao tiếp của các quốc gia nói chung cũng như Việt Nam nói riêng. Yêu cầu đầu tiên, đặc biệt quan trọng của ngôn ngữ viết là phải viết đúng chính tả. Chính tả có thống nhất thì việc giao tiếp bằng ngôn ngữ viết mới không bị cản trở giữa các địa phương trong cả nước, cũng như giữa các thế hệ đời trước và đời sau. Vì vậy, việc dạy đúng chính tả phải được coi trọng ngay từ buổi đầu đối với học sinh tiểu học. Phân môn chính tả ở tiểu học có nhiệm vụ chủ yếu rèn luyện cho học sinh nắm các quy tắc và thói quen viết đúng với chuẩn chính tả Tiếng Việt. Cùng với các phân môn khác, chính tả giúp cho học sinh chiếm lĩnh Việt văn hoá - Công cụ để giao tiếp, tư duy. Ngay từ bậc tiểu học, trẻ cần phải được môn học chính tả một cách khoa học, cẩn thận để có sử dụng công cụ này suốt những năm tháng trong thời kỳ học tập ở nhà trường cũng như suốt cuộc đời. Nhưng trên thực tế hiện tượng học sinh viết sai chính tả là khá phổ biến. Cụ thể là trên địa bàn trường tiểu học nơi tôi đang công tác, hiện tượng học sinh viết sai chính tả, đặc biệt là sai phụ âm "l - n" chiếm một tỷ lệ khá lớn. Vấn đề này có nhiều nguyên nhân, nhưng một trong những nguyên nhân cơ bản và quan trọng nhất là do học sinh ở đây có thói quen phát âm sai, lẫn lộn giữa các âm "l - n, s - x ; ch - tr " dẫn đến viết sai. Bên cạnh đó, về phương pháp, một số giáo viên chưa chú ý áp dụng phương pháp hợp lý khi dạy chính tả. Từ thực trạng trên, việc nghiên cứu tìm ra một số những biện pháp hữu hiệu để giải quyết tình trạng trên là hết sức cần thiết. Bản thân là một số giáo viên dạy học trên vùng phương ngữ, tôi mạnh dạn tiến hành nghiên cứu 2 chuyên đề: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phân môn chính tả cho học sinh lớp 5". PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. CƠ SỞ LÍ LUẬN 1. Cơ sở ngôn ngữ học đại cương Các lĩnh vực ngôn ngữ như ngữ nghĩa học, ngữ pháp học, phong cách học đều có những đóng góp về mặt lý luận để các nhà khoa học giáo dục biên soạn chương trình học tiếng việt cho từng cấp học. Nói riêng về phân môn chính tả ở bậc tiểu học, có thể nói các lĩnh vực của ngôn ngữ học đều có sự đóng góp hình thành cơ sở khoa học của phân môn chính tả. Chẳng hạn như ngữ pháp văn bản giúp cho việc xác định rõ nghĩa của từ trong văn bản, giúp cho học sinh xác định rõ các âm tiết của từ đó mà viết đúng chính tả. Riêng lĩnh vực ngữ âm học cơ sở lý luận gắn bó mật thiết với vấn đề chính tả. 2. Cơ sở dạy ngữ âm học 2.1 Tìm hiểu về mối quan hệ giữa âm - chữ và nghĩa Chữ viết của tiếng việt là chữ viết ghi âm cho nên nguyên tắc chính tả chủ yếu của tiếng Việt là nguyên tắc ngữ âm học. Nghĩa là mỗi âm vị được thể hiện bằng một chữ cái hoặc một tổ hợp chữ cái, mỗi âm tiết, mỗi từ có một cách viết nhất định. Ví dụ: Âm vị /t/ được biểu thị bằng chữ cái "t" Âm vị /b/ được biểu thị bằng chữ cái"b" Ngữ âm học thực hành chủ yếu tập trung vào rèn luyện phát âm đúng. Phát âm đúng gắn liền với viết đúng (chính âm gắn liền với chính tả). Do đó cơ chế của việc viết đúng phải dựa trên đọc đúng, đọc đúng là cơ sở viết đúng. Để phát huy một cách có ý thức, đặc biệt là vùng phương ngữ việc dạy chính tả cần phải theo sát nguyên tắc này. Nghĩa là phải tôn trọng việc phát âm, lấy phát âm để điều chỉnh chữ viết. 2.2 Những bất hợp lý của chữ quốc ngữ Ở tiếng Việt nguyên tắc cơ bản là nguyên tắc ngữ âm học. Ngoài ra chính tả tiếng Việt còn được xây dựng trên một số nguyên tắc nữa như nguyên tắc 3 truyền thống lịch sử, nguyên tắc khu biệt Những nguyên tắc này không đồng nhất với nguyên tắc ngữ âm học, do vậy chính tả tiếng Việt còn có những hợp lý. Cụ thể trong tiếng Việt có hiện tượng. Cách phát âm ở những vùng miền khác nhau (phương ngữ). Bên cạnh đó lại có trường hợp từ mang hai biến thể phát âm, khó có thể nói biến âm nào là chuẩn. Ví dụ: Chòng chành - tròng trành Nhún nhảy - Dún dẩy Hoặc có khi có một cách phát âm nhưng lại có hai cách viết Ví dụ: i: trong lí luận /i/ y: trong Lý Thường Kiệt Bản thân hệ thống âm vị tiếng Việt còn có một số âm vị không ghi thống nhất một âm có thể ghi bằng nhiều chữ. Ví dụ: c( con cuốc) /c/ k:(cái kim) q: (Tổ quốc) Trước những bất hợp lý trên, việc xác định trọng điểm chính tả cần cho dạy học sinh vùng phương ngữ, một mặt phải coi trọng hệ thống âm chuẩn toàn dân, mặt khác phải coi trọng những biển thể phát âm địa phương, đồng thời phải dùng nghĩa để sử dụng dựa vào các văn cảnh. 2.3 Vấn đề chuẩn chính tả Ngôn ngữ văn hoá không thể không có chính tả thống nhất, mà muốn thống nhất được chính tả thì phải có chuẩn chính tả. Chuẩn chính tả tiếng Việt là quá trình tiểu chuẩn hoá cách viết của ngôn ngữ Tiếng Việt và phải được mọi người tuân theo. Chuẩn chính tả dựa vào ba căn cứ cơ bản sau: - Chuẩn chính tả có tính chất bắt buộc gần như tuyệt đối. - Chuẩn chính tả có tính bền vững tương đối 4 - Chuẩn chính tả có tính lựa chọn, tính phát triển Ngoài ra chuẩn chính tả không phải là bất biến. II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ 1. Thực tế trình độ chính tả của học sinh tiểu học Qua thực tế giảng dạy và khảo sát vở tập làm văn, vở chính tả của học sinh lớp 5 trường tiểu học Gia Cẩm , tôi thấy các em mắc khá nhiều lỗi chính tả. Thống kê lỗi chính tả của các em tôi thấy có ba loại lỗi cơ bản sau: - Lỗi chính tả do không nắm vững chính tự: lối này thường gặp khi viết các phụ âm đầu: d - gi, ch - tr, - Lỗi do không nắm vững trình tự âm tiết của tiếng việt. - Lỗi chính tả do viết theo lối phát âm của địa phương hoặc do không nắm vững chính âm. Đây là lỗi cơ bản nhất mà qua khảo sát tôi nhận thấy. Cụ thể là âm "l - n" học sinh thường xuyên nhầm lẫn và viết sai chính tả trong bài viết của mình. Tìm hiểu nguyên nhân của hiện tượng sai trên, tôi nhận thấy chủ yếu là học sinh phát âm sai - thường các em còn phát âm lẫn lộn giữa âm "l - n" nên không phân biệt được khi viết. Để sửa loại lỗi này giáo viên đã cố gắng dạy cho học sinh nắm vững chính âm trong tiếng việt. Muốn viết đúng chính tả thì phải phát âm đúng. Do vậy chúng ta cần phải chú trọng đến việc phát âm chuẩn cho học sinh trong giờ Tập đọc.Mặt khác mỗi giáo viên phải là một chuẩn mực sống động để học sinh bắt chước và noi theo. Ngoài ra việc đổi mới các phương pháp dạy học và giúp học sinh nắm bắt các mẹo luật chính tả cũng hết sức cần thiết để học sinh viết đúng. Trong phạm vi nghiên cứu của chuyên đề, tôi xin được thống kê số liệu học sinh mắc lỗi chính tả của khối 5 đầu năm học như sau: 5 STT Lớp Tổng Các lỗi chính tả thường mắc l - n d/gi/r/ch;tr/s/x Cấu trúc âm tiết 1 5A 48 4 em 9 em 2 em 2 5B 48 3 em 7 em 3 em 3 5C 43 4 em 10 em 0 em 4 5D 42 5 em 10 em 3 em 5 5E 48 3em 8em 0em 6 5G 45 3em 7em 3em 7 5H 43 2em 8em 2em 2. Thực tế về giảng dạy chính tả của giáo viên tiểu học. Trước hết phải nói đến trình độ đào tạo của giáo viên không đồng đều và việc tổ chức dạy - học môn Chính tả chưa được khoa học. Những tồn tại trên dẫn đến chất lượng học chính tả của học sinh còn nhiều hạn chế. Để khắc phục tình trnạg này, việc đối mới phương pháp dạy học phân môn Chính tả là hết sức cần thiết, phải giúp học sinh nắm được các quy tắc chính tả,. các mẹo luật chính tả phù hợp với trình độ tiếp thu của các em, hình thành kỹ năng, kỹ xảo chính tả, bỏ thói quen phát âm sai dẫn đến viết sai. 3. Chương trình sách giáo khoa Sách giáo khoa môn Tiếng việt ở tiểu học đã xác định được những trọng điểm chính tả cơ bản cần dạy cho học sinh. Các bài tập chính tả trong sách giáo khoa ở tiểu học cũng khá đa dạng, phù hợp với từng khối lớp và cấu trúc đi từ dễ đến khó. III.CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1.Biện pháp 1: Giáo viên cần nắm chắc mục tiêu phân môn chính tả lớp 5 Phân môn Chính tả lớp 5 chủ yếu tập trung rèn luyện kỹ năng viết chính tả chính xác cho học sinh. Thông qua làm việc các bài tập chính tả, học sinh lớp 5 được các quy tắc viết của chữ quốc ngữ, nắm được cách viết đúng các từ có âm đầu, vần và thanh điệu học sinh địa phương hay mắc lỗi do ảnh hưởng của cách 6 phát âm. Học sinh có viết đúng chính tả thì mới viết văn bản đúng chuẩn chính tả và do đó các em mới có thể giao tiếp tốt bằng văn bản. Do vậy mục tiêu của phân môn Chính tả lớp 5 là: Trang bị một số kiến thức về quy tắc chính tả Tiếng Việt; rèn luyện kỹ năng nghe, kỹ năng viết đúng chính tả đoạn văn, bài văn; phát triển ý thức viết đúng chính tả, thái độ cẩn thận và yêu cái đẹp trong giao tiếp bằng chữ tiếng Việt. 2.Biện pháp 2: Giáo viên cần nắm chắc nội dung kiến thức của phân môn chính tả - Mạch kiến thức về quy tắc chính tả Hệ thống hoá những hiểu biết về cách viết đúng các âm đầu, vần, thanh điệu của các từ thuộc vốn từ đã học theo chủ điểm. Hệ thống hoá về quy tắc viết tên người, tên địa lý Việt Nam và nước ngoài. - Mạch kỹ năng viết chính tả: nghe - viết, nhớ - viết một đoạn văn hoặc đoạn thơ, trình bày bài viết theo quy định. + Viết đúng các từ ngữ dễ sai lẫn trong các bài chính tả nghe - viết, nhớ - viết, cụ thể là: - Các từ có âm đầu hoặc âm chính có nhiều cách viết - Các từ có vần khó xuất hiện trong các bài chính tả. - Các từ mà phát âm của tiếng địa phương lệch so với chuẩn. + Các tên người, tên địa lý Việt Nam và nước ngoài Trong những nội dung trên có phần nội dung bắt buộc dạy cho tất cả học sinh ở các vùng miền, trong cả nước, có những nội dung cho phép các trường, lớp ở từng địa phương được lựa chọn để dạy cho phù hợp với đặc điểm của học sinh địa phương. Phần nội dung tự chọn là phần viết đúng các từ mà phát âm của tiếng địa phương lệch so với chuẩn trong mỗi bài học. Trong trường hợp các bài tập tự chọn trong sách giáo khoa không phù hợp với đặc điểm phát âm của tiếng địa phương nơi có trường lớp mình dạy, giáo viên có thể soạn bài tập thay thế cho bài tập ở sách giáo khoa sao cho nội dung bài thay thế phù hợp với đặc điểm 7 phát âm của tiếng địa phương dẫn đến lỗi chính tả học sinh lớp mình, trường mình thường mắc. 3.Biện pháp 3: Giáo viên cần sử dụng phương pháp và hình thức dạy học phù hợp - Phương pháp rèn luyện theo mẫu: Thực hiện phương pháp này, giáo viên cần đọc mẫu các từ mà học sinh dễ mắc lỗi, học sinh nghe và phát âm lại cho đúng các từ đó. Tiếp theo giáo viên yêu cầu học sinh phân tích tiếng mắc lối thành các phần âm đầu, vần và thanh điệu, từ đó học sinh nhớ cách ghi các bộ phận của tiếng để viết đúng. trước khi viết bài chính tả, học sinh viết từ này ra bảng con. Một biện pháp cần thực hiện để dạy học chính tả theo mẫu là tổ chức cho các nhóm học sinh lập sổ tay chính tả của nhóm. Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi các lỗi chính tả mà học sinh trong nhóm mắc trong các bài viết và cách viết đúng các từ đó. Sau khi ghi các từ mắc lỗi và cách sửa, học sinh cần ghi thêm các từ em biết có các âm đầu, vần, thanh, các từ là tên riêng tương tự như các từ mà em đã mắc lỗi để giúp các em biết cách viết đúng nhiều từ. - Phương pháp thực hành giao tiếp. Thực hành giao tiếp trong dạy học chính tả là chủ yếu thực hành giao tiếp bằng chữ viết ghi lại các đơn vị có nghĩa. Muốn cho học sinh học tập theo phương pháp này, giáo viên cần cho học sinh biết nghĩa của các đơn vị giao tiếp (từ, câu), chuẩn chữ viết của các đơn vị này, sau khi hoàn thành bài viết, cần cho học sinh kiểm tra lại để sửa lỗi sao cho các đơn vị giao tiếp trong bài đều đúng với chuẩn chính tả. Thực hiện phương pháp này, giáo viên cần cho học sinh đọc toàn bộ đoạn văn các em sẽ viết, hiểu nội dung đoạn văn, viết trước một số từ học sinh dễ viết sai. Sau đó giáo viên đọc cho các em viết hoặc cho các em nhớ từng câu để viết lại. Sau khi học sinh viết xong cả đoạn giáo viên cho các em tự soát lỗi của mình rồi sau đó đổi bài cho bạn và tự sửa lỗi. Khi giáoviên chấm bái, cần chỉ ra những lỗi trong bài chưa được sửa và chỉ ra cách sửa. 8 - Phương pháp sử dụng trò chơi học tập: Thực hiện phương pháp này, giáo viên cần xác định mục đích của trò chơi là nhằm củng cố cách viết đúng âm, vần, thanh điệu nào. Sau đó, giáo viên cần lựa chọn trọ chơi phù hợp với mục đích. Trò chơi chính tả cần có nội dung bám sát chương trình chính tả lớp 5. Nên có những trò chơi giúp học sinh nhớ cách viết âm đầu, vần, thanh điệu của một số từ học sinh viết sai ảnh hưởngcủa phát âm địa phương, một số trò chơi giúp học sinh phát hiện và sửa lỗi chính tả trong bài viết. Khi tổ chức chơi, giáo viên cần nêu rõ luận chơi, cách tiến hành luật chơi để tất cả cho học sinh đều biết cách chơi. Giáo viên nên lựa chọn các trò chơi có luật đơn giản, có thể dùng để dạy học nhiều hiện tượng chính tả, dễ kiếm vật liệu để chuẩn bị. 4. Biện pháp 4: Giáo viên phải nắm chắc quy trình dạy chính tả lớp 5 A - Kiểm tra bài cũ (2 - 3') B - Dạy bài mới 1. Giới thiệu bài (1') 2. Hướng dẫn chính tả (8 - 10') - Giáo viên đọc mẫu - Tập viết chữ ghi khó hoặc dễ lẫn (Đây là bước rất quan trọng giúp học sinh không mắc lỗi chính tả, giáo viên cần lưu ý). 3. Học sinh viết bài (13 - 15') 4. Hướng dẫn chấm, chữa (4 - 5') (Đây cũng là bước quan trọng giúp học sinh tìm ra lỗi sai của mình để học sinh không mắc vào lỗi sai đó nữa). 5. Hướng dẫn bài tập chính tả (6 - 8') Đây là bước giáo viên cần lưu ý giúp học sinh rèn luyện kỹ năng chính tả. C. Hoạt động nối tiếp (Củng cố - Dặn dò) (1 - 2') 9 5. Biện pháp 5: Để nâng cao chất lượng phân môn Chính tả cho học sinh lớp 5 cần: 5.1 Thực hiện soạn bài kế hoạch bài học dạy chính tả một cách nghiêm túc, chu đáo. Soạn bài dạy chính tả là công việc của từng giáo viên. Bản chất của hoạt động soạn bài tập là một kế hoạch thực hiện bài học đảm bảo tính khả thi với từng lớp học do từng giáo viên phụ trách. Giáo viên xác định mục tiêu của bài về các phương diện kiến thức, kỹ năng, thái độ. Giáo viên xác định rõ mục tiêu của bài về các phương diện kiến thức, kỹ năng, thái độ. Giáo viên cần chỉ ra các đồ dùng dạy học mình tự chuẩn bị hoặc học sinh chuẩn bị ngoài những đồ dùng do sách giáo viên gợi ý (đồ dùng dạy học bao gồm cả những phiếu học tập, các đồ dùng để tổ chức trò chơi, tổ chức các cuộc thi cho học sinh). Giáo viên cần chỉ rõ các hoạt động dạy học cụ thể sẽ thực hiện trong giờ học, cụ thể là từng hoạt động học sinh làm gì, kết quả cần đạt ra sao, cần củng cố cho học sinh những kiến thức và kỹ năng nào? 5.2 Người giáo viên phải đặt phân môn Chính tả nằm trong mối quan hệ giữa các phân môn khác của tiếng Việt, đặc biệt là phân môn Tập đọc và Luyện từ và câu. Học sinh muốn viết đúng từ thì phải hiểu được nghĩa của từ và phát âm đúng. Trong các giờ Tập đọc chúng ta dành nhiều thời gian hơn cho việc sửa lỗi phát âm cho học sinh, đặc biệt là hai âm"- n". Giáo viên cần phát âm mẫu cho học sinh học tập và yêu cầu học sinh phát âm lại cho chính xác. Ngoài ra giáo viên hướng dẫn học sinh viết đúng chính tả trên cơ sở hiểu đúng nghĩa của từ. 5.3 Soạn một số bài tập chính tả phù hợp với đặc điểm của học sinh. Để thực hiện tốt mục tiêu của phân môn chính tả và tránh áp đặt không cần thiết trong nội dung dạy học, mỗi giáo viên cần chuẩn bị những bài tập chính tả phù hợp với học sinh lớp mình, trường mình, tương ứng với những phần dạy chính tả tự chọn trong từng bài học. Công việc soạn bài tập đòi hỏi giáo viên phải thống kê được những lỗi chính tả mà học sinh lớp mình thường mắc, chọn những lỗi cần luyện tập trong từng bài học cụ thể, soạn bài tập dưới nhiều dạng 10 [...]... Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phân môn chính tả cho học sinh lớp 5" tôi đã tìm hiểu được các cơ sở lý luận, xác định được chất lượng chính tả của học sinh trường tiểu học Gia Cẩm , từ đó đề ra những biện pháp cần thiết Đây là nhiệm vụ của mỗi người giáo viên nói chung và của giáo viên trường Tiểu học Gia Cẩm nói riêng Nhiệm vụ này không chỉ tiến hành trong một thời gian ngắn mà cho ta kết... thú cho học sinh Do đó, giáo viên cần làm công việc này theo nhóm (ví dụ giáo viên dạy lớp 5 của một trường) để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm biên soạn Giáo viên có thể chuẩn bị một đến hai bài tập để dạy ở một tiết học chính tả có nội dung tự chọn 5. 4 Một điều rất quan trọng trong việc dạy chính tả cho học sinh vùng phương ngữ là dạy cho các em biết một số mẹo luật chính tả Sau đây là một số mẹo phân. .. một thời gian dài với sự đồng bộ của các khối lớp Tuy nhiên nhiệm vụ này có hoàn thành triệt để hay không chúng tôi cũng cần có sự giúp đỡ của các cấp, các ngành có liên quan Đối với các cấp lãnh đạo Sở - Phòng Giáo dục: nên thường xuyên mở các chuyên đề về phương pháp dạy chính tả để nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh Trên đây là một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phân môn Chính tả cho. .. 4 5 6 7 Lớp 5A 5B 5C 5D 5E 5G 5H Tổng số 48 48 43 42 48 45 43 l-n 0 em 0 em 1 em 2 em 1em 0em 1em d/gi/r/ch;tr/s/x Cấu trúc âm tiết 2 em 0em 1 em 1 em 2 em 0 em 3 em 0 em 1em 1em 2em 1em 1em 0em * Hiệu quả: Sau khi áp dụng một số biện pháp được trình bày ở phần trên tôi thấy số lượng học sinh mắc các lỗi chính tả giảm đi rõ rệt 12 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1 Kết luân: Việc tìm ra một số biện pháp. .. biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phân môn Chính tả cho học sinh lớp 5 là hết sức quan trọng và cần thiết Chúng ta đang thực hiện Luật Phổ cập Giáo dục Tiểu học để tạo nên một mặt bằng dân trí Tuy nhiên, trình độ dân trí có đồng đều hay không tuỳ thuộc vào chất lượng giảng dạy và học tập của mỗi địa phương Là một giáo viên dạy học trên cùng phương ngữ tôi thấy cần phải trang bị cho học sinh những... chính tả cho học sinh ở trường Tiểu học Gia Cẩm , tôi đã đưa ra một số biện pháp cùng với ban giám hiệu và tập thể giáo viên nhà trường áp dụng và thực nghiệm giảng dạy trên khối lớp 5 của trường Qua gần một năm học, được sự chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu nhà trường và tổ chuyên môn, cùng với sự nỗ lực của tập thể giáo viên khối 5 chúng tôi đã thu được một kết quả cụ thể như sau: Các lỗi chính tả thường... lực học tiếp lên các lớp trên và giao tiếp với xã hội một cách tự tin, chững chạc Những bài học kinh nghiệm được rút ra từ quá trình áp dụng sáng kiến kinh nghiệm là: Giáo viên phải yêu nghề, tâm huyết với nghề, luôn đổi mới phương pháp dạy - học gây hứng thú để lôi cuốn học sinh học tập tích cực, sáng tạo phát huy trí lực của mỗi học sinh 2.Ý kiến đề xuất: Qua đi sâu nghiên cứu chuyên đề: Một số biện. .. Gia CÈm, năm 2014 Người viết SKKN Trần Thị Thu Hường 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Bùi Văn Huệ, Tâm lý Tiểu học, năm 1994 2 Nguyễn Minh Thuyết( chủ biên), SGK Tiếng Việt 5, NXB Giáo dục, năm 2012 3 Lê Văn Hồng, Tâm lý học Sư phạm, năm 1994 4 Lê Phương Nga, Phương pháp dạy học môn Toán ở Tiểu học, năm 20 05 15 ... Mẹo 5: Những chữ không phân biệt được là "l" hay "n" nhưng đồng nghĩa với một số từ khác với "nh" thì chữ ấy phải là "l" Ví dụ: lăm le (nhăm nhe) lỡ làng (nhỡ nhàng" Tuy nhiên, tất cả các mẹo luật trên chỉ ở mức độ tương đối, người giáo viên phải biết vận dụng linh hoạt để giảng dạy cho học sinh 11 IV HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Qua việc tìm hiểu nguyên nhân và xác định được những trọng điểm chính. .. cho học sinh Trên đây là một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phân môn Chính tả cho học sinh lớp 5 Do điều kiện thời gian và trình độ có hạn, chuyên đề sẽ có nhiều hạn chế Rất mong sự đóng góp ý kiến của lãnh đạo chuyên môn các cấp và bạn bè đồng nghiệp 13 Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Tiểu học Gia Cẩm và các đồng nghiệp đã giúp tôi hoàn thành chuyên đề này! Xin trân trọng cảm ơn! . chuyên đề về phương pháp dạy chính tả để nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh. Trên đây là một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phân môn Chính tả cho học sinh lớp 5. Do điều kiện thời. 9 5. Biện pháp 5: Để nâng cao chất lượng phân môn Chính tả cho học sinh lớp 5 cần: 5. 1 Thực hiện soạn bài kế hoạch bài học dạy chính tả một cách nghiêm túc, chu đáo. Soạn bài dạy chính tả. số lượng học sinh mắc các lỗi chính tả giảm đi rõ rệt. 12 PHẦN III .KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luân: Việc tìm ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phân môn Chính tả cho học sinh lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phân môn chính tả cho học sinh lớp 5, một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phân môn chính tả cho học sinh lớp 5,

Từ khóa liên quan