ứng dụng cntt thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy- học

33 1.8K 3
ứng dụng cntt thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy- học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NAM SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP TAM KỲ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP TAM KỲ TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG SÁNG KIẾN KINH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGHIỆM Tên đề tài: “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÚC ĐẨY NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY- HỌC” Người thực hiện: NGUYỄN TẤN SĨ Chức vụ : Hiệu trưởng Năm học 2012-2013 Tháng 4-2013 1 1. Tên đề tài: “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÚC ĐẨY NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY-HỌC” 2. Đặt vấn đề: Những năm gần đây công nghệ thông tin càng phát triển thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực trở thành một điều tất yếu. Trong giáo dục đào tạo, CNTT bước đầu đã được ứng dụng trong công tác quản lý, vào giảng dạy, học tập. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tiễn, việc ứng dụng CNTT trong giáo dục ở các nhà trường nước ta còn rất hạn chế manh mún, thiếu đồng bộ. Cần phải nhanh chóng nâng cao chất lượng, nghiệp vụ giảng dạy, nghiệp vụ quản lý và không nên từ chối những gì có sẵn mà lĩnh vực CNTT mang lại, phải biết cách tận dụng nó, biến nó thành công cụ hiệu quả cho công việc . Đối với giáo dục và đào tạo, công nghệ thông tin có tác dụng làm thay đổi nội dung, phương pháp dạy và học, CNTT là phương tiện để tiến tới xây dựng một “xã hội học tập”. Chính vì xác định được tầm quan trọng đó nên Nhà nước ta đã đưa môn tin học vào trong nhà trường. Mặt khác, giáo dục và đào tạo đóng vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển của CNTT thông qua việc cung cấp nguồn nhân lực cho CNTT Ngay từ Tiểu học học sinh được tiếp xúc với môn nầy để làm quen dần với lĩnh vực CNTT, tạo nền móng cơ sở ban đầu để nâng cao trong các cấp và nội dung chương trình tiếp theo. Từ năm học 2008-2009 Bộ giáo dục và đào tạo đã đưa ra chủ đề “ Năm ứng dụng CNTT " trong giáo dục đào tạo ở tất cả các cấp học, bậc học, ngành học, coi CNTT như là một công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho đổi mới phương pháp dạy học ở các môn.Từ đó đến nay việc Ư.D CNTT đã trở thành một nội dung quan trọng cho nhiệm vụ từng năm học.Năm học nầy với công văn chỉ đạo Số: 4987/BGDĐT-CNTT V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2012 - 2013 , lần nữa BGD đã khẳng định vai trò và tầm quan trọng của Ư.D.C.N.TT, nội dung về ƯD CNTT lần nầy được xác định trong 15 nhiệm vụ cụ thể. Tình trạng chung của trường học hiện nay là đều đưa phương tiện, thiết bị ứng dụng CNTT vào và tiến hành tổ chức các hoạt động, tuy nhiên tính hình thức và đối phó vẫn còn chiếm lĩnh; vấn đề đồng bộ thiết bị, đồng bộ nhận thức, đồng bộ kế hoạch và hoạt động có ƯDCNTT… vẫn còn là điều khó khắc phục.Vì thế sự thúc đẩy của nó vào lĩnh vực quản lí, tuyên truyền, chuyên môn đặc biệt thúc đẩy nâng cao chất lượng Dạy và Học tiếp tục là 2 những nội dung cần nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm và đề xuất thực hiện trong từng bậc học, môn học… Trường THCS Lý Tự Trọng chúng tôi dù là trường nằm trên địa bàn trung tâm tỉnh lỵ vẫn không thoát được những bất cập đó, mặc dù về số lượng thiết bị, tần suất hoạt động có cao, song nếu nói CNTT đã làm gì một cách cụ thể cho việc dạy và học…thì câu trả lời vẫn còn chắp vá; Nghiêm túc hơn, đó chưa phải là một hoạt động mang tính khoa học. Một trường học có nhiều thiết bị công nghệ hiện đại chưa chắc nó đã đóng vai trò then chốt cho thúc đẩy chất lượng dạy và học.Thực hiện đề tài nầy trong hơn 2 năm vừa qua với mong mỏi làm cho vai trò công nghệ TT rõ nét hơn, cụ thể hơn để cũng với những yếu tố thúc đẩy khác nâng cao được chất lượng thực sự của hoạt động dạy và học, những lĩnh vực khác…tạo ra những tác động biện chứng giữa Hoạt động ứng dụng CNTT và hoạt động dạy-học tại một trường THCS ở địa bàn thành phố. Điều đó cũng có nghĩa là được góp phần tốt nhất trong thực hiện nhiệm vụ mà ngành đã đề ra trong từng năm học, đưa nhà trường vào đúng yêu cầu của các hoạch định là trường chất lượng cao, trường đạt chuẩn Quốc gia sau 5 năm mà ngành GD&ĐT và UBND Thành phố đã giao. 3. Cơ sở lý luận: Chúng ta đang sống trong thời đại của hai cuộc cách mạng: cách mạng khoa học – kỹ thuật (CMKH-KT) và cách mạng xã hội. Những cuộc cách mạng này đang phát triển như vũ bão với nhịp độ nhanh chưa từng có trong lịch sử loài người, thúc đẩy nhiều lĩnh vực, có bước tiến mạnh mẽ và đang mở ra nhiều triển vọng lớn lao khi loài người bước vào thế kỷ XXI.Công nghệ thông tin và truyền thông là một thành tựu lớn của cuộc CMKH-KT hiện nay. Nó thâm nhập và chi phối hầu hết các lĩnh vực Trong giáo dục – đào tạo, hiệu quả rõ rệt là chất lựơng giáo dục tăng lên cả về mặt lý thuyết và thực hành. Vì thế, nó là chủ đề lớn được tổ chức văn hóa giáo dục thế giới UNESCO đưa ra thành chương trình hành động trước ngưỡng cửa của thế kỷ XXI và dự đoán: “sẽ có sự thay đổi nền giáo dục một cách căn bản vào đầu thế kỷ XXI do ảnh hưởng của CNTT ”. Căn cứ vào: - Nghị quyết Trung ương II, khoá VIII Đảng và Nhà nước ta khẳng định, phải “đổi mới phương pháp giáo dục – đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương pháp hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho HS, 3 - Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 1/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; - Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012; - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) cho năm học 2011-2012 và 2012- 2013 như sau: CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 1. Quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về CNTT 2. Xây dựng kế hoạch dạy, học và ứng dụng CNTT, giai đoạn 2011- 2015 3. Nâng cấp kết nối mạng giáo dục và tích cực triển khai cáp quang 4. Thiết lập và sử dụng hệ thống e-mail 5. Khai thác website và cung cấp nội dung cho website của Bộ GDĐT 6. Định hướng xây dựng website của Sở, của Phòng và các trường 7. Tổ chức họp giao ban, hội thảo, giảng dạy, tập huấn và liên kết đào tạo từ xa qua mạng giáo dục 8. Công tác thi tốt nghiệp THPT, thi và tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN 9. Khai thác, sử dụng và dạy học bằng mã nguồn mở 10. Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy và học 11. Triển khai chương trình công nghệ giáo dục và e-Learning 12. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý giáo dục 13. Tập huấn, bồi dưỡng về CNTT cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và sinh viên các trường sư phạm 14. Tiếp tục triển khai dạy tin học trong nhà trường 15. Tăng cường đầu tư hạ tầng cơ sở CNTT trong trường học và các sở GDĐT 16. Tổ chức hội thảo và tập huấn ứng dụng CNTT Như vậy liên tiếp trong nhiều năm học,chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhà nước như là sự khẳng định vai trò, vị trí và tiềm năng của CNTT trong đời sống và lĩnh vực Giáo dục.Từ đó các chỉ thị của bộ GD&ĐT đã đề cập chủ yếu đến Ư.D CNTT để đẩy mạnh nâng cao chất lượng dạy học, tiếp đến đổi mới về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đầu tư nhân lực, mở rộng vai trò 4 kết nối…Đẩy mạnh vai trò CNTT trong dạy và học sẽ là điều kiện để mở rộng “Xã hội học tập” như yêu cầu:* Học mọi nơi (any where), Học mọi lúc (any time), Học suốt đời (life long), Dạy cho mọi người (any one) và mọi trình độ tiếp thu khác nhau.Thay đổi vai trò của người dạy, người học, đổi mới cách dạy và cách học.Nó là cơ sở lý luận để tạo ra sự chuyển biến về nhận thức, sự thúc đẩy về hoạt động, sự đầu tư về điều kiện và đặc biệt là liên quan đến từng vai trò, vị trí trong bộ máy giáo dục…đó là sự chuyển đổi cả về lượng và chất mà chất lượng Dạy và học là một mục tiêu chủ yếu được xác định hết sức cụ thể. 4.Cơ sở thực tiễn: - Nêu rõ thực trạng của vấn đề đang nghiên cứu tại đơn vị hoặc phạm vi rộng hơn mà mình đang quan tâm. - Trường THCS Lý Tự Trọng có tổng số học sinh hằng năm dao động từ 1100 em đến 1300 em. Năm học 2012-2013 trường có 29 lớp với tổng số học sinh là: 1134; - Từ năm học 2010 đến nay trường có 7 tổ chuyên môn. Năm học 2012-2013 Tống số CBGVCNV 79 , 7 tổ chuyên môn Tổng số giáo viên: 62 . Số CBGV tăng giảm trong 2 năm từ +2đến +3 NĂM HỌC Máy Vi tính Máy chiếu LCD Wi rele ss webblog Phần mềm QL Phần mềm khác 2010-2011 30 (Có 20 kết nối) 1 3 0 1 1 2 Năm học HS được học tin học GV biết Tin học Soạn bài điện tử CB CNV sử dụng tin học 2010-2011 khối 6/ 200 hs # 25% 30/60 # 50% 40/60 # 60% 8/17 # 40% GV có email GV có máy VT kết nối 10 GV # 15% 30GV # 50% Như vậy về mặt chất lượng CNTT thì giữa đầu tư CSVC và con người đạt ở mức trung bình.Nói chung là đảm bảo được các yêu cầu đề ra về ứng dụng CNTT song UDCNTT chưa thành đòn bẩy trong các hoạt động nói chung và trong dạy-Học.Tỉ lệ CBGV CNV sử dụng CNTT và số lượng học sinh học tập Tin học đều thấp, phong trào mũi nhọn thiếu vắng các học sinh bộ môn Tin học và các giải tin học… 5 Tâm lí e ngại không những chỉ ở CBGVCNV mà còn ở Học sinh và Cha mẹ học sinh.Một tâm lí khá phổ biến là đánh đồng việc tiếp xúc với máy vi tính và internet với các hiện tượng tiêu cực về lĩnh vực nầy ngoài xã hội. Vì thế trong và ngoài nhà trường đã có một thời gian tự ru ngủ và xao lãng nhiệm vụ bằng những suy nghĩ như thế. CNTT thực sự chưa trở thành sức mạnh vì lẽ chưa đặt vấn đề tuyên truyền, nâng cao nhận thức và chưa có kế hoạch về lĩnh vực này như một thứ trợ thủ của kế hoạch nhiệm vụ năm học toàn trường.Việc mua sắm thiết bị vì thế cũng chạy theo phong trào, đối phó…nên chưa đáp ứng yêu cầu học tập và lại không đồng bộ về cơ cấu. Những nghiên cứu, sáng kiến kinh nghiệm, kế hoạch về UDCNTT còn khiêm tốn, e dè vì thế có thể nói không gian và vị trí của UD CNTT còn bỏ trống, thiếu sự đầu tư, hô ứng và thiếu tác động trên nhiều lĩnh vực trong đó có Dạy và học. Là một trường trên địa bàn nội thành, trung tâm của các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội…vì thế tiềm năng trong địa bàn, trong CMHS và học sinh là rất lớn.Nếu biết khai thác, làm tốt vai trò tuyên truyền và nhà trường dám tiên phong trong hoạt động nầy sẽ gây ra một hiệu ứng lan toả trong gia đình, nhà trường tạo đà trong công tác Ư D CNTT ở mức độ cao hơn, tạo nên sự kích thích đồng bộ trong mọi hoạt động và đặc biệt trong công tác dạy và học, nâng cao CL đại trà và mũi nhọn. 5. Nội dung nghiên cứu: *Biện pháp 1: Tuyên truyền, giáo dục nhận thức trong CBGVCNV-Học sinh- CMHS đồng thời mạnh dạn đưa vào kế hoạch năm học những mục tiêu cụ thể, đột phá trong lĩnh vực Ư.D CNTT: Việc ứng dụng CNTT trong dạy học cho đến nay không còn mới mẻ, nhưng cũng chưa hẳn đã được phổ biến rộng rãi, nhiều CB Quản lí giáo viên còn e dè, ngại ngần, sử dụng CNTT trong dạy học một cách máy móc, thụ động…Nguyên nhân chủ yếu là do nhiều giáo viên đã ăn sâu cách dạy học truyền thống, ngại đổi mới, bên cạnh đó trình độ tin học trong giáo viên chưa đồng đều, nhiều giáo viên chưa được đào tạo cơ bản. Cùng với đó, trang thiết bị, máy móc để phục vụ việc dạy học còn thiếu thốn, thậm chí có nơi không có được phòng máy vi tính thì nói gì đến dạy và học theo phương pháp hiện đại…vì vậy không tuyên truyền giáo dục nhận thức trong CBGV-HS về ứng dụng CNTT là thiếu đi một yếu tố cực kì quan trọng. Do ngại về thực hiện, công tác tuyên truyền còn chung chung mơ hồ và không gắn kết với thực tiễn nhiệm vụ năm học đó là điều rất dễ nhìn thấy trong nhiều trường học.Vì vậy khi thực sự muốn làm công tác tuyên 6 truyền, giáo dục nhận thức vấn đề nầy chúng tôi đã tranh thủ các nguyên tắc:Trước hết phải tham mưu cho cấp uỷ nhà trường để đánh giá thực lực và đề ra những bước đi cần thiết trong từng giai đoạn, từng năm học.Nội dung tuyên truyền không có gì khác hơn là những nhiệm vụ Ứng dụng CNTT của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT đề ra trong từng năm học; nhiệm vụ của Lãnh đạo Đảng và chính quyền địa phương đã nêu ra.Ví dụ : yêu cầu của Nghị quyết 02 về Phát triển giáo dục TP Tam Kỳ 2011-2015 của Thành uỷ Tam Kỳ; Đề án đẩy mạnh ứng dụng CNTT của UBND TP Tam Kỳ năm 2010-2015, Làm được điều này là tạo ra một nhận thức thường trực trong tư tưởng của CBGVCNV đặc biệt là vai trò đội ngũ cốt cán. Vấn đề là không phải tập trung thực hiện tất cả mà đặt ra những nội dung vừa sức, phù hợp thực tiễn để từng bước đẩy mạnh. Có được chủ trương thì tất yếu phải xây dựng kế hoạch. Kế hoạch nhiệm vụ năm học chứa đựng những trọng tâm mà kế hoạch UD CNTT đề ra.Trong đó nhiệm vụ và chỉ tiêu của Tổ Chuyên môn, GV chủ nhiệm, bộ môn, lớp, khối lớp phải được phản ánh bằng những số liệu và việc làm cụ thể. Có chủ trương và kế hoạch những bước tiến hành phải được đánh giá, kiểm điểm từng tháng.Từ cách làm này đã xác lập được những bước đi cụ thể, trách nhiệm rõ ràng từ mỗi vị trí vì vậy tạo nên được sự hiểu biết đầy đủ, sự chuyển biến trong hành động mỗi giai đoạn một cao hơn. Một vấn đề khác là vai trò của tổ, nhóm bộ môn Tin trong nhà trường được phát huy hết sức tích cực trong công đoạn nầy đó là: - Vai trò tham mưu về mặt kế hoạch, vai trò tư vấn cho lãnh đạo trường và vai trò hỗ trợ cho các tổ bạn. - Một bài học kinh nghiệm được rút ra là đẩy mạnh UDCNTT thì phải lấy tổ, nhóm Tin và các GV có năng lực Tin học làm hạt nhân để làm cho yếu tố nhận thức, tư duy trở thành yếu tố hành động, tạo ra hiệu quả. *Biện pháp 2: Xây dựng đồng bộ về mở rộng học tập Tin học trong CB Giáo viên và học sinh để tạo thực lực; đầu tư UDCNTT thúc đẩy dạy và học a- Mở rộng việc dạy học TIN trong học sinh: Từ 2011 về trước, việc dạy tin cho học sinh chỉ dừng lại ở dạy tự chọn khối 6 và như vậy suốt thời gian THCS các em chỉ có 1 năm học đầu được tiếp xúc với việc học tập CNTT .Với khối lượng kiến thức rất đơn giản cộng với thời gian 3 năm sau không được học, kiến thức ấy sẽ trở thành mờ nhạt dần. Việc dạy như thế rõ ràng là đối phó, vô ích và không có tác dụng. Vì thế ngay giữa năm học 2010-2011, khối 7 được lên kế hoạch dạy Tin tiếp theo chương trình lớp 6. Cho đến thời điểm này (2012-2013) khối 7 6, 7, 8, 9 đều đã được dạy tin. Từ chỉ có 200 hs được học tin học trong 1 năm học, đến nay chúng tôi có hơn 1000 em được học (Đạt 100% ở các khối lớp). Từ mở rộng dạy Tin đã dẫn đến yêu cầu mở rộng phòng máy; từ mở rộng dạy Tin dẫn đến việc chọn đội tuyển cho từng khối lớp.Rõ ràng việc thúc đẩy số lượng sẽ dẫn đến nâng cao chất lượng.Việc nầy đã thể hiện, sau nhiều năm vắng bóng ở các đội học sinh Giỏi môn Tin cấp thành phố và tỉnh.Nay tình thế đã khác hẵn.2 năm liên tiếp 2012 và 2013 đội Tin của trường đã có mặt ở các cuộc thi Olympic, Tin học Trẻ, Phần mềm sáng tạo và đội HSG Tỉnh , trường đã ở vị trí dẫn đầu ở tất cả những nội dung trên và chất lượng học tập môn tin luôn đạt yêu cầu trên 90 % trong đó khá giỏi chiếm ưu thế # 70%. Như vậy nhờ mạnh dạn thực hiện chỉ đạo các cấp, chúng tôi đã hoàn thành tinh thần nhiệm vụ năm học về UD CNTT một cách có hiệu quả là: “Tiếp tục triển khai giảng dạy môn tin học và nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT cho học sinh phổ thông các cấp học. Cụ thể:a) Đối với trường tiểu học, trung học cơ sở, GDTX ở những nơi có điều kiện về máy tính, giáo viên cần triển khai dạy ứng dụng CNTT theo cách tích hợp trực tiếp vào trong các môn học như đã hướng dẫn ở trên; không nhất thiết theo chương trình và sách tự chọn một cách cứng nhắc; …”(Chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về CNTT). b- Bồi dưỡng Tin học cho CBGV-CNV: Trở lực rất lớn trong đội ngũ CBGV-CNV là trình độ tin học và việc ứng dụng không đồng đều.Số CBGV CNV biết Tin học, biết soạn và UD trong dạy học chỉ chiểm 40-50%. Số còn lại thực hiện nhờ vào bạn bè, gia đình…một số khác đã lớn tuổi mắt kém, tay run không thể tiếp cận được CNTT.Số máy kết nối ở nhà rất hạn chế; số máy dành cho GV ở trường càng hạn chế nữa. Trước tình hình trên, việc động viên CBGV tự đi học các lớp bên ngoài là không khả thi; nhà trường phối hợp công đoàn tự mở các khoá học ngắn ngày đáp ứng theo yêu cầu đồng thời phối hợp làm công tác tư tưởng, đưa vào chỉ tiêu thi đua trong năm học. Chúng tôi xây dựng lớp học vào 2 lần trong tuần. Từ 4g đến 6 g chiều thứ năm / Từ 5g đến 6g30 ở 1 buổi khác. Nội dung gồm các modul sau: Mỗi Modul ít nhất là 6 tiết. - Tập thao tác máy thông thường, liên lạc bằng email và truy cập Internet - Sử dụng WORD, EXELL, văn bản thông dụng. - Sử dụng các phần mềm Microsoft Powerpoint, Violet, Sketchpad hỗ trợ trợ giáo viên trong việc thiết kế bài giảng điện tử và các trình chiếu thông thường. 8 Có 60-70 % CBGVCNV theo học, nhà trường-Công đoàn và Hội CMHS chi bồi dưỡng chế độ cho GV dạy lớp.Kết quả học tập được tính điểm thưởng thi đua cao thấp vào cuối năm. 2 năm qua chúng tôi mở được 3 lớp.Như vậy cơ bản đã xoá mù cho đại đa số CBGVCNV nhiều năm chưa tiếp cận Tin học, có nhiều GV gần nghỉ hưu vẫn theo học và kết quả thật bất ngờ cho chính họ cũng như nhà trường như trường hợp của cô Tuý Đào (49 tuổi), cô Nguyễn thị Ân (45 tuổi)… Nhà trường đồng thời thiết kế máy tại thư viện ( 7 máy kết nối để thầy cô và các em rèn luyện, truy cập bất cứ lúc nào). Việc mở lớp bồi dưỡng Tin học gần như bắt buộc đã làm cho số lượng CBGVCNV sử dụng tin học và UD CNTT chiếm tuyệt đối trong trường. Nó đã góp phần nâng cao nhận thức từ kết quả đã mang lại, tạo niềm tin với CNTT và đặc biệt đã giúp họ hoàn thành được nhiệm vụ hàng ngày, mở rộng kiến thức, kết nối bè bạn, thúc đẩy học sinh trong học tập. Giới thiệu: 1giáo trình dành cho Modul bài soạn điện tử của GV nhà trường, các bài dạy đều có trên website trường để mọi người có thể sử dụng) (Xem tại đường dẫn : https://docs.google.com/document/d/1BxQaB5du3SzLuNGPmrXV5WJ- 4wZecsadDpE6wKWUKfk/edit ) _______________________________________________________ _ Giới thiệu: cho GV khóa tin học của trường và các bạn tự học: GIÁO TRÌNH POWERPOINT- NGUYỄN VĂN HẢI (Phần 1) GIÁO TRÌNH POWERPOINT - NGUYỄN VĂN HẢI (Phần 2) Bên cạnh việc mở lớp, nhà trường còn động viên các thầy cô đi học tại những khoá học khác theo yêu cầu cá nhân, tự tiếp tục học ở nhà…Một khi CBGV có trình độ ban đầu, việc tự học hoặc học lên được thuận tiện hơn và về tâm lí e ngại đã giảm dần hoặc không còn. c/ Ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên môn: Trong những năm qua, chúng ta có thể thấy rằng CNTT đã mở ra cho giáo dục một môi trường dạy – học với những điều kiện và phương tiện rất thuận lợi. Chính CNTT đã làm phong phú thêm về mặt hình thức, đa dạng hơn vê phương pháp và tích cực hơn đối với người dạy, tiếp thu hiệu quả hơn đối với người học. Hiện nay rất nhiều trường được trang bị hiện đại về 9 hệ thống thiết bị hỗ trợ cho hoạt động dạy – học: máy tính, máy chiếu, …, các phần mềm nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào quá trình dạy – học. . Hay nói cách khác, việc vận dụng CNTT đúng lúc, đúng chỗ nhằm tạo hiệu quả cao cho giờ học là cả một nghệ thuật.Trước hết, cần phải xác định rằng việc sử dụng công nghệ hiện đại trong giảng dạy không có nghĩa là đổi mới phương pháp dạy học. Mà CNTT chỉ là một phương tiện dạy học hỗ trợ tích cực cho việc dạy học theo phương pháp đổi mới. Trong chuyên môn nhà trường chỉ đạo cho từng tổ và cá nhân trong quá trình năm học phải đạt được các yêu cầu sau đây: c1. Ứng dụng CNTT trong việc soạn giáo án điện tử: Ngành giáo dục đã yêu cầu đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào công tác giảng dạy; một trong số đó là giảng dạy bằng giáo án điện tử (GAĐT). Một trong những vấn đề ngành Giáo dục quan tâm hiện nay là yêu cầu giáo viên ứng dụng những thành tựu CNTT nhằm cụ thể hóa chủ trương đổi mới phương pháp dạy học. Điều này được cụ thể qua việc khuyến khích người dạy chuyển đổi từ việc soạn giáo án, bài giảng trên sổ giáo án sang soạn trên máy vi tính mà chúng ta vẫn quen gọi là GAĐT. Điểm được lớn nhất ở mỗi tiết giảng bằng GAĐT chính là một lượng lớn kiến thức, hình ảnh trực quan sinh động được chuyển tải đến học sinh. Nếu trong mỗi tiết học thông thường, giáo viên phải dành khá nhiều thời gian để treo tranh ảnh, thao tác các hoạt động thí nghiệm thì tất cả các thao tác này có thể “gói gọn” trong GAĐT. Sự giải phóng đôi tay cho cả giáo viên và học sinh cho phép các em có thể tương tác nhiều hơn với thầy cô giáo, làm nâng cao hiệu quả giờ học.Vì vậy đề ra một chỉ tiêu tối thiểu cho giáo viên để thực hiện là điều cần thiết. Mỗi học kì nhà trường đề ra yêu cầu GV có 2 tiết GA ĐT, 1 GA đưa lên web tổ hay trường trong mỗi bộ môn.Việc nầy có thể khó cho 1một số GV song tổ và trường kiên trì vận động đến năm học này chỉ tiêu xem như là khá nhẹ nhàng. Có GV đạt trên 100 tiết dạy có ƯD CNTT/ HK hay năm như cô Nguyễn Thị Thuỷ (Ngữ văn), Nguyễn Hồ Quang (Sử địa)…việc đạt 5 hay 10 tiết dạy có UD CNTT xem ra là điều khá dễ dàng.Một trong những tác động là các phòng tổ CM để dạy CNTT đều có máy LCD kết nối trên 52 inches. Việc “Thiết kế hồ sơ bài giảng e-Learning” do Bộ GDĐT và Quỹ Laurence S. Ting tổ chức, với khẩu hiệu chung “Trong mỗi học kỳ, mỗi giáo viên xây dựng ít nhất một bài giảng điện tử”.Ở trường chúng tôi đã thành hiện thực.Trong cuộc thi Thiết kế Bài giảng có Ư D CNTT của Tỉnh Quảng Nam, thành phố Tam Kỳ duy nhất có 1 GV đạt yêu cầu, đó là cô giáo tiếng Anh Trương Thị kim Nhật của nhà trường. 10 [...]... phong trào này với nội dung mang tính ƯDCNTT đã thực sự đóng góp nâng cao nhận thức, tác động, kích thích vào tinh thần ứng dụng, duy trì và nâng cao không khí làm việc, học tập có UDCNTT từ lớp học đến toàn trường *Biện pháp 5: Liên kết để đẩy mạnh ƯDCNTT, phát huy những nhân tố tích cực, tăng cường công tác động viên, thi đua trong toàn trường a/ Công việc ứng dụng CNTT luôn gặp phải khó khăn thử thách... Lý Tự Trọng tổ chức ngày hội Ứng dụng CNTT nhằm đánh giá việc thực hiện ứng dụng CNTT của nhà trường 21 Tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm CNTT Ngày hội với sự góp mặt của nhiều đơn vị, công ty uy tín trên lĩnh vực CNTT, thông qua các gian hàng trưng bày sản phẩm đã giới thiệu đến CBGV và học sinh về những thiết bị phục vụ dạy học và tiện ích cho việc ứng dụng CNTT trong nhà trường Đây là... Tam Kỳ 2011-2015 của Thành uỷ Tam Kỳ -Nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục, Sở GD&ĐT Quảng Nam, Phòng GD&ĐT TP Tam Kỳ năm học 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 Nhiệm vụ năm học trường THCS Lý Tự Trọng từ 2010 đến nay 32 11 Mục lục: TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nội dung Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÚC ĐẨY NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY-HỌC” Đặt vấn đề Cơ sở lý luận Cơ sở thực tiễn Nội dung... và đẩy mạnh tốt phong trào theo từng giai đoạn 6 Kết quả nghiên cứu: * Về mặt nhận thức, phong trào,phát triển nhân tố con người: - Đã tạo ra một nhận thức đồng bộ trong CBGV, học sinh và CMHS - Tất cả những hoạt động Dạy và học, ngoài giờ lên lớp đều có ứng dụng CNTT; Phong trào lan toả từ CBGV đến học sinh và được cha mẹ học sinh tích cực ủng hộ, tác động Năm học HS được học tin học GV biết Tin học. .. phong trào.Trong dạy và học cần tập trung ứng dụng cho việc soạn giảng, phát huy vai trò của phương pháp dạy học tích cực và gắn CNTT vào các quá trình thực hiện chuyên đề - Cần tạo điều kiện cho các ứng dụng CNTT không những phát huy nhiệm vụ dạy học mà còn phát huy hiệu quả của nó trong hỗ trợ dạy học, trong xây dựng nhà trường thân thiện học sinh tích cực Có nghĩa là biến CNTT thành sự tác động trên... điện tử CB CNV sử dụng tin học 2010-2011 khối 6/ 200 hs >30/60 >40/60 8/17 # 25% # 50% # 60% # 40% GV có email GV có máy VT kết nối 10 GV # 15% 30 # 50% Năm học HS được học tin học GV biết Tin học Soạn bài điện tử CB CNV sử dụng tin học 2012-2013 100% 100% 100% 90% GV có email GV có máy VT kết nối 100% 80% 16 * Kết quả về đầu tư dạy và học những hiệu quả từ những hoạt động có UDCNTT NĂM HỌC GIỎI KHÁ TB... đã sử dụng phần mềm để chứng minh các thuật toán: 12 Chỉ cần vài Slide chuyển động đã thay thế hàng giờ chứng minh, thí nghiệm *Biện pháp 3: Đầu tư mua sắm trang thiết bị có mục tiêu, tận dụng đề án công nghệ thông tin cấp thành phố giai đoạn 2010-2015: Một khi đã xây dựng kế hoạch Ứng dụng CNTT trong dạy và học nếu chỉ bằng hô hào, động viên, thúc đẩy tất vcar sẽ thành duy ý chí nếu không đáp ứng được... và cao hơn 20 8 Đề nghị: 1/ Nên kế hoạch hóa các nội dung chỉ thị nhiệm vụ năm học về ứng dụng CNTT bằng những liều lượng cụ thể cho từng bậc học, từng vùng miền.Từ đó qui định yêu cầu về đầu tư, về cung cấp thiết bị, tiện ích một cách đồng bộ trong các trường học. Qui định những bước đi Ư.D CNTT có tính bắt buộc trong từng cấp độ kiểm định CLCSGD, Trường đạt chuẩn 2/ Cần tổ chức các cuộc thi về UD CNTT. .. cực tới sự phát triển trí tuệ của học sinh và điều này làm nảy sinh những sáng tạo trong quá trình dạy và học Bằng chứng là có học sinh lớp 8 của trường đã viết được phần mềm cho thầy cô và bạn bè - Ứng dụng CNTT trong nhà trường nói chung và trong dạy học nói riêng, trước hết phải xác định được vai trò của giáo dục, tuyên truyền nhận thức về CNTT trong CBGV-CNV, Học sinh CMHS.Những chỉ thị, hướng... gần đây, ngành GD&ĐT thành phố Tam Kỳ rất quan tâm đến việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào nhà trường, phục vụ có hiệu quả công tác quản lý và nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục Gần 100% các trường MN-MG, Tiểu học, THCS đã có weblogs riêng để chuyển tải thông tin hoạt động, điều hành đến đông đảo CBGV, học sinh; đặc biệt là cha mẹ học sinh và tất cả những người quan tâm đến công tác giáo dục . tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÚC ĐẨY NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY- HỌC” Người thực hiện: NGUYỄN TẤN SĨ Chức vụ : Hiệu trưởng Năm học 2012-2013 Tháng 4-2013 1 1. Tên đề tài: ỨNG DỤNG. yêu cầu đề ra về ứng dụng CNTT song UDCNTT chưa thành đòn bẩy trong các hoạt động nói chung và trong dạy -Học. Tỉ lệ CBGV CNV sử dụng CNTT và số lượng học sinh học tập Tin học đều thấp, phong. đến Ư.D CNTT để đẩy mạnh nâng cao chất lượng dạy học, tiếp đến đổi mới về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đầu tư nhân lực, mở rộng vai trò 4 kết nối Đẩy mạnh vai trò CNTT trong dạy và học sẽ

Ngày đăng: 25/12/2014, 22:44

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Trường THCS Lý Tự Trọng, tp Tam Kỳ tổ chức dạy bơi lội cho học sinh

  • Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội Phùng Ngọc Hùng cho biết, trẻ em bị chết đuối hiện đang gia tăng, song cho đến nay sự quan tâm của cộng đồng đến vấn đề này còn rất hạn chế. Thứ trưởng Hùng cũng dẫn chứng con số thống kê của Bộ Y tế cho thấy, trung bình mỗi ngày có khoảng 10 trẻ em (từ 0-19 tuổi) bị chết đuối. Thống kê trong hai năm 2005 – 2006 trên toàn quốc, số trẻ tử vong do đuối nước đã lên tới 7.249 trẻ.

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan