sang_những vấn đề cần lưu ý đối với một số thí nghiệm khó môn vật lý 9

11 1.4K 2
sang_những vấn đề cần lưu ý đối với một số thí nghiệm khó môn vật lý 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Di n n dy v hc: http://buiphan.net Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Quang V ơng Phần i : Mở đầu 1. Lý do chọn đề tài Hiện nay đất nớc ta đang bớc vào thời kỳ CNH -HĐH, nhân dân ta đang phấn đấu để thực hiện sự nghiệp đổi mới nhằm xây dựng một nớc Việt Nam với dân giàu, nớc mạnh, x hội công bằng, dân chủ, vănã minh. Trong bối cảnh đó, nền giáo dục Việt Nam đang đứng trớc hai thách thức to lớn: Đổi mới nền giáo dục theo phơng hớng Giáo dục vì mọi ngời, Giáo dục phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nớc và vơn lên hòa nhập với trình độ hiện đại của giáo dục thế giới. Chính vì thế, ngời giáo viên THCS Việt Nam đang đứng trớc những nhiệm vụ và thử thách to lớn, đầy trách nhiện là: Xây dựng một bậc THCS vững chắc, đảm bảo cho tất cả trẻ em hoàn thành có chất lợng bậc THCS để có thể tiếp tục học tập ở bậc học tiếp theo đồng thời giáo dục các em phát huy đợc toàn bộ năng lực của mình. Nghị quyết của BCHTW Đảng khóa VII, VIII về định hớng chiến lợc phát triển giáo dục đào tạo từ nay đến năm 2020 đều nhấn mạnh sự cần thiết phải giáo dục cho học sinh một cách toàn diện, hình thành nên những con ngời Việt Nam: Đậm đà bản sắc dân tộc; Biết tiếp thu tinh hoa văn minh nhân loại; Có trình độ về KHCN Trên thế giới, mọi cuộc cách mạng về phơng pháp dạy học ở trờng phổ thông đều có xu hớng chung là tích cực hoá và cá thể hoá quá trình nhận thức của học sinh. Đối với môn Vật lý, xu hớng này thể hiện ở nhiều mặt, trong đó có việc tăng cờng các hoạt động thực nghiệm của học sinh giờ học chính cũng nh ngoại khoá, học ở nhà. Học sinh không những tiến hành các thí nghiệm (TN) có sẵn mà còn đợc giao nhiệm vụ thiết kế chế tạo dụng cụ thí nghiệm (DCTN) đơn giản. Với nhiệm vụ học tập này sẽ kích thích hứng thú học Vật lý, đặc biệt là phát triển năng lực hoạt động trí tuệ, độc lập sáng tạo của học sinh. Nớc ta đang trên con đờng công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nớc đòi hỏi cần có một giới trẻ am hiểu kỹ thuật , việc tự chế tạo dụng cụ thí nghiệm của học sinh sẽ có tác dụng rất lớn trong việc bồi dỡng năng lực kỹ thuật . Do vậy thí nghiệm vật lí có ảnh hởng rất quan trong đến sự hình thành các kĩ năng sống, sự tiếp thu tri thức của học sinh. Từ điều tra nhỏ ta thấy muốn nâng cao sự hứng thú của ngời học với môn vật lý, giáo viên cần tăng cờng các hoạt động tự lực của học sinh, đặc biệt là thí nghiệm học sinh, trong đó học sinh có thể trực tiếp tham gia vào tiến hành thí nghiệm. Nhận định này cũng hoàn toàn phù hợp với các kết quả nghiên cứu giảng dạy trong nớc cũng nh trên thế giới. Cần phối hợp việc thuyết giảng với các cách tổ chức hoạt động khác cho học sinh, tránh tình trạng học chay dạy chay. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, tôi mạnh dạn đa ra: Những vấn đề cần lu ý đối với một số thí nghiệm khó môn vật lý 9 . 2. Mục đích đề tài Đa ra những nguyên nhân, giải pháp khắc phục cho một số thí nghiệm khó môn vật lý 9. Từ đó giáo viên có biện pháp khắc phục sai sót của mình hoặc hạn chế bớt những sai sót của học sinh nhằm nâng cao chất lợng học môn Vật lí nói riêng và chất lợng học của học sinh nói chung. 3. Đối tợng và khách thể nghiên cứu a) Đối tợng nghiên cứu Các bài thí nghiệm khó trong chơng trình vật lí 9 tại trờng THCS thị trấn Cát Hải. b) Khách thể nghiên cứu Khách thể nghiên cứu là học sinh lớp 8, 9 và các giáo viên dạy môn vật lí trờng THCS thị trấn Cát Hải - Hải Phòng 4. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận liên quan đến những sai lầm của học sinh khi làm thí nghiệm môn Vật lí. = = 1 Di n n dy v hc: http://buiphan.net Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Quang V ơng - Nghiên cứu lý luận liên quan đến các sai sót khi làm thí nghiệm của giáo viên môn Vật lí. - Đề xuất các biện pháp nâng cao khả năng thực hiện thao tác thí nghiệm của giáo viên môn Vật lí, khắc phục những hạn chế , sai sót của học sinh khi thực hiện các thí nghiệm vật lí. 5. Giới hạn đề tài Các thí nghiệm bậc THCS thì rất nhiều, rất đa dạng là một vấn đề rất phức tạp và rất rộng. Trong phạm vi đề tài này tôi chỉ tập trung nghiên cứu vào một số thí nghiệm theo tôi là khó đối với giáo viên hoặc khó đối với học sinh ở môn vật lí 9 tại trờng THCS thị trấn Cát Hải và đa ra một số biện pháp khắc phục khi giáo viên dạy , học sinh học môn vật lí. 6. Phơng pháp nghiên cứu a) Phơng pháp nghiên cứu tài liệu Tôi đ đọc, nghiên cứu các tài liệu về thí nghiệm vật lí có liên quan đến việc dạy và học ở bậcã THCS. b) Phơng pháp phỏng vấn Tôi tiến hành trao đổi với học sinh, với giáo viên dạy vật lí khối 6; 7; 8; 9 khi dạy những bài về nội dung vật lí có tiến hành thí nghiệm. c) Phơng pháp quan sát Dự giờ, quan sát học sinh hoạt động trong giờ học vật lí có sử dụng thí nghiệm để có thể so sánh với các giờ học vật lí truyền thống. Quan sát các thao tác, kĩ năng thực hiện thí nghiệm của giáo viên và của học sinh trong các giờ dạy trên lớp. d) Phơng pháp nghiên cứu sản phẩm - Nghiên cứu vở ghi ở lớp của học sinh, các bài kiểm tra vật lí. - Đa bài tập trắc nghiệm về các hiện tợng vật lí có liên quan đến bài học sau mỗi giờ học để đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức của học sinh. = = 2 Di n n dy v hc: http://buiphan.net Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Quang V ơng Phần II : Nội dung 1. Cơ sở lí luận Dạy học là cả một nghệ thuật , làm thế nào để ngời GV thành công với vai trò của mình? Để đánh giá mức độ thành công còn tùy thuộc vào mục tiêu dạy học cụ thể. Theo quan niệm dạy học mới thì điều quan trọng là cách thức học sinh tiếp cận tri thức nhờ có sự hớng dẫn của GV. Có thể sau một buổi thực hành, học sinh cha thu đợc kết quả gì cụ thể nhng học sinh đ biết với trã ờng hợp đó thì xoay sở nh thế nào có thể đi tới thành công. Quan niệm dạy học truyền thống là nội dung kiến thức nhng có tới 90% những kiến thức HS đ biết sẽ bị quên đi cái còn lại là kĩ năng.Vậy cần đã a học sinh trở thành chủ thể của hoạt động học của mình. Điều quan trọng nữa là chính các hình thức dạy học mở giúp cho học sinh nhớ kiến thức tốt hơn. Sau đây là các số liệu của các nhà nghiên cứu tâm lý về trí nhớ: 1. Tỉ lệ thông tin thu nhận đợc qua các kênh: - Vị giác:1 % - Xúc giác: 1,5% - Khứu giác ( ngửi ) : 3,5 % - Thính giác ( nghe): 11% - Thị giác ( nhìn ): 83 % Các cụ nói trăm nghe không bằng một thấy cũng có cơ sở khoa học của nó. Từ đây rút ra phải tăng cờng các minh họa trực quan trong dạy học. Nói chẳng ăn thua mấy đâu !!! 2. Tỉ lệ lu giữ thông tin ( số kiến thức còn đọng lại ) - Đọc : 10% - Nghe : 20% - nhìn ngời khác làm : 30% - Nhìn và nghe : 50% - Tự mình nói : 70% - Tự mình nói và làm: 90% Điều này cho thấy : - Tôt nhất là để ngời học làm và giảng giải cách làm của mình - Tăng cờng các hoạt động tự ngời học trình bày. Có thể đọc trớc rồi nói lại - Nếu tệ nữa thì cần làm thí nghiệm biểu diễn cũng đợc. - Đừng bao giờ giảng suông : vừa truyền tải đợc ít thông tin, thông tin lu lại ít còn lại là theo gió lên trời hết! Kết quả điều tra các hoạt động đem lại hứng thú nhất cho ngời học ( 511 học sinh ) là những hành động trong đó ngời học đợc phát huy tính tự lực nh: Tự làm thí nghiệm, làm bài tập, làm bài kiểm tra Đặc biệt đáng mừng là ngời học trong giờ vật lý rất thích đợc tự tay làm thí nghiệm ( với 147 lựa chọn chiếm 28,77%). Cụ thể trong giờ vật lý bạn hứng thú nhất khi: - Ngồi nghe giáo viên giảng 11.74% (60 học sinh) - Làm bài tập 21.72% (111 học sinh) - Tự làm thí nghiệm 28.77% (147 học sinh) - Theo dõi giáo viên làm thí nghiệm 5.87% (30 học sinh) - Xem giáo viên trình bày qua máy chiếu 4.31% (22 học sinh) - Làm bài kiểm tra 12.72% (65 học sinh) - Thi đố vui giữa các tổ 10.18% (52 học sinh) - Lựa chọn khác 4.70% (24 học sinh) = = 3 Di n n dy v hc: http://buiphan.net Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Quang V ơng Trong khi các hoạt động tự lực có tác dụng kích thích hứng thú của học sinh thì ngợc lại các hoạt động thụ động không thể làm đợc điều đó, chỉ có 5,8% số ngời tham gia bình chọn cảm thấy hứng thú khi theo dõi giáo viên làm thí nghiệm và 11,7 % số lựa chọn tìm thấy sự hứng thú khi nghe ngồi nghe giáo viên giảng. Từ điều tra nhỏ này ta thấy muốn nâng cao sự hứng thú của ngời học với môn vật lý, giáo viên cần tăng cờng các hoạt động tự lực của học sinh, đặc biệt là thí nghiệm học sinh, trong đó học sinh có thể trực tiếp tham gia vào tiến hành thí nghiệm. Nhận định này cũng hoàn toàn phù hợp với các kết quả nghiên cứu giảng dạy trong nớc cũng nh trên thế giới. Cần phối hợp việc thuyết giảng với các cách tổ chức hoạt động khác cho học sinh, tránh tình trạng học chay dạy chay. 2. Thực trạng Thực tiễn ở trờng THCS thị trấn Cát Hải cho thấy: Chất lợng giáo viên dạy vật lí còn có những bất cập. Bên cạnh những giáo viên thực sự nắm chắc kiến thức cơ bản, có hiểu biết sâu rộng về bộ môn, chắc chắn về phơng pháp thì vẫn còn có những giáo viên cha nhuần nhuyễn về các kỹ năng vật lí. Đồ dùng cấp phát cho bộ môn vật lí cha đồng bộ, chất lợng cha thật cao, thờng lại khác với các đồ dùng minh hoạ trong sách giáo khoa nên hiệu quả giảng dạy các thí nghiệm không cao. Một vấn đề nữa là trong năm học này 2007 2008 trờng không còn phòng học bộ môn nên ảnh rất nhiều đến các giờ học vật lí nói chung và môn vật lí 9 nói riêng có những thí nghiệm khó. Về phía học sinh: Nhiều em vẫn sử dụng vốn kinh nghiệm và kĩ năng cũ (ở các lớp tiểu học) mà các em tin là có hiệu quả. Có nhiều em cha làm quen với thí nghiệm vật lí, cách tiến hành các thí nghiệm vật lí và cách tiếp thu kiến thức qua các thí nghiệmĐây cũng là nguyên nhân mà đề tài muốn hớng tới học sinh. 3. Nguyên nhân làm cho thí nghiệm vật lí trở lên khó thực hiện, khó thành công. 3.1. Về phía học sinh: - Học sinh cha bao giờ tự làm thí nghiệm. Ngay ở đây TN rất xịn nhng chả bao giờ ra đúng nh lí thuyết cả nhng học sinh luôn chấp nhận và cho đó là điều bình thờng. Đồng thời các em ghi các số liệu này và sử lí sai số. - Do thói quen giáo dục theo mục đích thi cử. Bao giờ cũng phải đúng công thức. - Do sự tiếp thu kiến thức không đồng đều trong từng học sinh 3.2. Về phía cơ sở vật chất 3.2.1 Sách giáo khoa: Còn thí nghiệm hấp dẫn để mở bài nằm trong phần tạo tình huống có vấn đề ( hiểu đơn giản là tình huống mà kiến thức của học sinh cha đủ để giải quyết ngay nhng lại rất gần với trình độ của học sinh) của PPGD thì nguời ta không đa vào sách giáo khoa vì cấu trúc sách giáo khoa bị áp đặt từ ngời lập trơng trình. Các vấn đề nh tạo tình huống có vấn đề, hớng dẫn HS suy luận là do sáng tạo của giáo viên của giáo viên. Chẳng hạn có các cách tạo tình huống có vấn đề nh sau: -Thí nghiệm đơn giản cho kết quả ngợc với dự đoán của học sinh. - Hiện tợng vật lí liên quan đến nội dung bài học mới. - Câu hỏi dạng ngụy biện. - Một cách hiểu sai nhng với kiến thức đ có của học sinh thì lại hiển nhiên.ã 3.2.2 Về đồ dùng dạy học Đồ dùng cấp phát cho bộ môn vật lí cha đồng bộ, chất lợng cha thật cao, thờng lại khác với các đồ dùng minh hoạ trong sách giáo khoa làm cho học sinh và ngay cả giáo viên giảng dạy lúng túng nên hiệu quả thực hiện các thí nghiệm không cao. = = 4 Di n n dy v hc: http://buiphan.net Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Quang V ơng 3.3. Đối với giáo viên: - Quên bật công tắc (hoặc cắm điện vào nguồn) - Dùng dòng xoay chiều thay vì phải dùng dòng 1 chiều. Rất dễ xảy ra vì núm chuyển đổi trên thiết bị thờng khá nhỏ. - Dùng sai thang đo: VD: Đáng ra phải dùng thang 10mA lại dùng thang 10A để đo dòng dòng điện cảm ứng - Vô tình thay đổi điều kiện thí nghiệm: ví dụ khi xác định vận tốc dòng nớc chảy từ 1 cái bình ,khi khi thử thì thành công vì mực nứoc trong bình đủ cao, khi tiến hành thí nghiệm lại quên không đổ thêm nớc - Hết pin: Nhiều dụng cụ nuôi bằng pin, khi thử xong muốn để cho chắc ăn để bật luôn không thèm tắt, đến khi tiến hành thật thì pin đ cạn.ã - Chủ quan không làm trớc các thí nghiệm. 4. Giải pháp Từ những nguyên nhân nói trên tôi đa ra các giải pháp sau: 4.1. Đối với giáo viên Thí nghiệm biểu diễn là thí nghiệm do GV thực hiện, để phân biệt với thí nghiệm thực hành là thí nghiệm do học sinh thực hiện. Yêu cầu - Phải đủ lớn để cả lớp quan sát đựơc. trong điều kiện hạn chế nếu toàn bộ HS không thể quan sát đựoc thì bạn phải di chuyển thí nghiệm xuống học sinh hoặc cho học sinh lần lợt lên xem. có thể hạn chế nhốn nháo bằng cách qui định cách thức đi lại khi lên xem - Bố trí theo thứ tự hiện tợng xảy ra từ trái sang phải theo chiều quan sát của học sinh. Đây là một kết quả của nghiên cứu tâm lí, với bố trí nh vậy sẽ giúp học sinh tập trung hơn - Lu ý không quay lng lại phiá học sinh khi làm thí nghiệm cũng nh che khuất thí nghiệm khi làm -Nếu thí nghiệm có bay hơi hoặc cháy nổ, vật chuyển động , phải lu ý trứoc với học sinh và tuyệt đối chú ý không hớng luồng khí hoặc hớng chuyển động của vật về phía học sinh - Không phủ nhận hoặc nói sai kêt quả kể cả khi thí nghiệm không đúng nh mong muốn. Vấn đề là giải thích vì sao lại nh vậy . Không nên cho rằng làm không ra kết quả là không thành công, vì thực thí nghiệm thực và đặc biệt là thí nghiệm phô thông ảnh hởng rât nhiều bởi các yếu tố nhiều do môi trờng. Đôi khi bịa ra kết quả nh lí thuyêt lại là sai!!! - Không làm thí nghiệm có tính nguy hại đến sức khỏe nh có chứa hóa chât độc hại, chất gây cháy ,gây nổ. Hoặc nếu có thì cần có dự phòng các yếu tố an toàn. Với thí nghiệm do giáo viên biểu diễn thì có 1 vài cách chính sau: - Thí nghiệm minh họa: Khi bạn muốn minh hoạt một nội dung kiến thức nào đó, chẳng hạn minh họa sự gi n nở của không khí khi nhiệt độ tăng. Khi này học sinh đ đã ã ợc biết kiến thức đó rồi ( nóng lên thì nở ra chẳng hạn) và bạn chiếu 1 thí nghiệm để minh họa lại kết luận đó. - Thí nghiệm kiểm chứng: Để kiểm chứng một kết quả, một định luật: Chẳng hạn kiểm chứng định luật khúc xạ ánh sáng (Tiết 44 Bài 40 trong sgk vật lý 9). Khi đó học sinh đ đã ợc học về định luật khúc xạ rồi, trong định luật có một nội dung : góc tới i khác góc khúc xạ r , tia sáng bị g y khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trã ờng. Bây giờ bạn có thể làm thí nghiệm trực tiếp cho học sinh quan sát (cách này dụng cụ thí nghiệm đợc cấp phát không đủ lớn khiến một bộ phận học sinh quan sát hiện tợng không rõ ) hoặc sẽ chiếu một đoạn vedio về vấn đề đó để kiểm định điều đó, đơng nhiên trong cái clip đó bạn cũng phải nhằm cái đích là chỉ cho học sinh thấy đâu là i, đâu là r và chúng có khác nhau thật không, tia sáng có bị g y khúc hay khôngã tại mặt phân cách. = = 5 Di n n dy v hc: http://buiphan.net Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Quang V ơng Trong bài này khi chiếu tia tới truyền đến mặt phân cách giữa hai môi trờng sảy ra hai hiện tợng đồng thời tại mặt phân cách giữa hai môi trờng đó là hiện tợng phản xạ ánh sáng mà học sinh đ học ở lớp 7 và hiệnã tợng khúc xạ ánh sáng, giáo viên cần làm cho hoc sinh phân biệt sự khác nhau giữa hai hiện tợng này trên thí nghiệm và trên cả hình vẽ. (hình minh hoạ dới ) - Thí nghiệm nghiên cứu: Đây là loại thí nghiệm đợc đánh giá cao nhất ( tuy nhiên không phải khi nào cũng tiến hành đợc vì đòi hỏi thời gian và sự nhuần nhuyễn trong kĩ năng giảng dạy) Loại thí nghiệm này dùng khi dạy học một định luật mới, trong đó nội dung định luật đợc rút ra từ thực nghiệm. Ví dụ định luật Ôm, định luật Hook, định luật Lenxo Khi sử dụng cách định luật này bạn có thể tiến hành nh sau: - Đa một thí nghiệm đơn giản, một hiện tợng có liên quan để tạo hứng thú ban đầu. - Cho học sinh đa giả thuyết về mối liên hệ giữa các đại lợng , chẳng hạn U , I có mối liên hệ thế nào? - Yêu cầu học sinh suy nghĩ cách thức kiểm tra định luật, đề xuất những thiết bị cần có để làm thí nghiệm -> điều này cần có sự rèn luyện thờng xuyên. - Nếu có thí nghiệm thực mà làm tại lớp thì tốt nhất, không thì lại chiếu đoạn phim trong đoạn phim đó phải thể hiện rõ: + Các dụng cụ thí nghiệm + Các bớc tiến hành thí nghiệm + Kết quả đo đợc - Sau cùng bạn viết lên bảng kết quả thí nghiệm đ đo đã ợc -> bảng số liệu . Cùng học sinh vẽ đồ thị, đa ra kết luận cuối cùng . Ngoài ra bạn có thể chiếu các đoạn phim khoa học về ứng dụng liên quan đến nội dung bài học ( không nên quá dài ) thì cũng là một cách rất có hiệu quả giáo dục rất tốt. = = Hiện tợng phản xạ ánh sáng Hiện tợng khúc xạ ánh sáng Tia tới gặp mặt phân cách giữa hai môi trờng trong suốt bị hắt trở lại môi trờng trong suốt cũ. - Góc phản xạ bằng góc tới ( i = i ) Tia tới gặp mặt phân cách giữa hai môi trờng trong suốt bị gãy khúc tại đó và tiếp tục đi vào môi trờng thứ hai. Góc khúc xạ không bằng góc tới ( r i ) i r i 6 Di n n dy v hc: http://buiphan.net Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Quang V ơng Ví dụ minh hoạ về thí nghiệm: Dùng điện trở - khảo sát sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. Tiết 1 - Bài 1: Sự phụ thuộc cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. Chơng I, SGK Vật lý 9, trang 4. Mục đích, yêu cầu của thí nghiệm: - Học sinh bố trí đợc thí nghiệm để khảo sát sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. - Học sinh tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. - Từ kết quả thí nghiệm HS vẽ đợc đồ thị biểu diễn mối quan hệ của cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. Bắt đầu tiến hành thí nghiệm, dùng điện trở có trị số R = 15 B1. Tiến hành thí nghiệm với U = 3V - Điều chỉnh biến thế nguồn để điện áp có giá trị 9V - Đóng khoá K. Bạn sẽ thấy ampe kế và vôn kế xuất hiện kết quả đo học đọc các giá trị đó ghi và ghi lại. - Đọc cờng độ dòng điện I tơng ứng với mỗi giá trị hiệu điện thế U đặt vào hai đầu dây dẫn. (I=0,2A) - Ghi lại các giá trị đo đợc vào bảng 1 B2. Tiến hành thí nghiệm với U = 6V - Điều chỉnh biến thế nguồn để điện áp có giá trị 6V. - Đóng khóa K. - Đọc cờng độ dòng điện I tơng ứng với mỗi giá trị hiệu điện thế U đặt vào hai đầu dây dẫn. (I=0,45A) - Ghi lại các giá trị đo đợc vào bảng 1 B3. Tiến hành thí nghiệm với U = 9V - Điều chỉnh biến thế nguồn để điện áp có giá trị 4V - Đóng khóa K - Đọc cờng độ dòng điện I tơng ứng với mỗi giá trị hiệu điện thế U đặt vào hai đầu dây dẫn. (I=0,68A) - Ghi lại các giá trị đo đợc vào bảng 1 B4. Tiến hành thí nghiệm với U = 12V - Điều chỉnh biến thế nguồn để điện áp có giá trị 4V - Đóng khóa K - Đọc cờng độ dòng điện I tơng ứng với mỗi giá trị hiệu điện thế U đặt vào hai đầu dây dẫn. (I=0,9A) - Ghi lại các giá trị đo đợc vào bảng 1 B5. Rút ra kết luận Từ bảng kết quả thí nghiệm Giáo viên hớng dẫn học sinh rút ra các kết luận về sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, hớng dẫn học sinh vẽ đồ thị U, I. 4.2 Đối với học sinh Để nâng cao khả năng làm thí nghiệm của học sinh đòi hỏi ngời giáo viên vật lý ngay từ đầu cấp phải rèn thờng xuyên cho ngời học kĩ năng nhận biết các dụng cụ vật lý trên hình vẽ và trong thực tế,hiểu đợc chức năng, biết đợc cách sử dụng, lắp ráp. 4.3 Về cơ sở vật chất - Yêu cầu có phòng học bộ môn để thực hiện các thí nghiệm khó. - Dụng cụ thí nghiệm phải đồng bộ, giống với các dụng cụ thí nghiệm minh hoạ trong sgk. - Bộ dụng cụ thí nghiệm phải dễ thực hiện tháo lắp với học sinh và giáo viên, đặc biệt chất lợng phải tốt và cho ra kết quả chấp nhận đợc ( sai số không quá 10% ). = = 7 Di n n dy v hc: http://buiphan.net Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Quang V ơng Ví dụ minh hoạ thí nghiệm khó thành công khi giáo viên và học sinh tiến hành do dụng cụ thí nghiệm: Thí nghiệm xác định chiều của lực điện từ phụ thuộc vào chiều dòng điện và chiều đờng sức từ trong Bài 27: Lực điện từ sgk vật lí 9 4.4 Để đề tài đợc sử dụng có hiệu quả, phổ biến thì cần có những buổi sinh hoạt cụm chuyên môn, nhóm chuyên môn vật lý để các bạn đồng nghiệp trao đổi, đóng góp ý kiến xây dựng, thống nhất đợc các bài học khó các thí nghiệm khó và đa ra đợc hớng giải quyết phù hợp áp dụng cho tất cả các trờng. 5. Kết quả thực hiện Sau một hai thực hiện các biện pháp nh trên, chất lợng dạy học môn vật lí theo quan điểm đổi mới ph- ơng pháp học đ đạt đã ợc các kết quả sau đây: - Học sinh có đợc một hệ thống kiến thức phổ thông cơ bản ban đầu về vật lí, cụ thể :hệ thống khái niệm vật lí cơ bản, học thuyết, định luật vật lí, các đại lợng vật lí cũng nh đơn vị của chúng - Học sinh thấy đợc rất nhiều hiện tợng, quy luật vật lí rất gần gũi với đời sống sản xuất và có vô vàn những ứng dụng to lớn, đạt giá trị cao - Học sinh biết đợc một số kiến thức cơ bản, biết cách làm việc khoa học, biết cách hoạt động để chiếm lĩnh kiến thức, biết thu nhập, phân loại, tra cứu và sử dụng thông tin t liệu, biết phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, có thói quen học tập và tự học; có kĩ năng giải bài tập vật lí và tính toán; biết vận dụng kiến thức để góp phần giải quyết một số vấn đề đơn giản của cuộc sống thực tiễn. - Qua các giờ học, học sinh có niềm tin về sự tồn tại và sự biến đổi của vật chất, về khả năng nhận thức của con ngời, về vật lí đ , đang và sẽ góp phần nâng cao chất lã ợng cuộc sống, rèn luyện đợc tính cẩn thận, kiên trì, trung thực, tỉ mỉ, chính xác, yêu chân lý khoa học, có ý thức trách nhiệm để học tập bộ môn . = = 8 N S O 3 A + - + - Hỡnh 27.1 K A B Bình thờng lắp xong mạch điện, đóng công tắc k thì thanh đồng AB không chuyển động bởi lực điện từ tác dụng lên không thắng nổi lực ma sát, vậy để thành công ta phải làm động tác là nhắc thanh AB lên sau đó buông tay ra cho rơi thẳng xuống tơng tự nh khi muốn các mạt sắt sắp xếp thành các đờng sức từ quanh nam châm ta phải gõ nhẹ lên tấm bìa để loại lực ma sát. Giải pháp khác là làm thí nghiệm ảo minh họa Di n n dy v hc: http://buiphan.net Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Quang V ơng Phần 4 : Kết luận - đề xuất Trên đây là những biện pháp nhằm nâng cao chất lợng dạy học môn vật lí theo quan điểm đổi mới phơng pháp dạy học ở trờng THCS thị trấn Cát Hải. Muốn có đợc hiệu quả cao ngời giáo viên cần phải nhận thức vấn đề trên một cách tích cực, không ngừng học tập nâng cao chuyên môn, sử dụng thờng xuyên trang thiết bị dạy học phục vụ cho đổi mới phơng pháp, thay đổi cách xác định mục tiêu bài học theo hớng chỉ rõ mức độ học sinh phải đạt đợc sau bài học về kiến thức, kỹ năng, thái độ đủ để làm căn cứ đánh giá kết quả bài học, chú ý tới mục tiêu xây dựng phơng pháp học tập, đặc biệt là tự học . Thay đổi cách soạn giáo án, chuyển trọng tâm từ thiết kế các hoạt động của thầy sang thiết kế các hoạt động của trò, tăng cờng tổ chức các công tác độc lập hoặc theo nhóm bằng các phiếu hoạt động học tập, tăng cờng giao tiếp Thầy - Trò, mở rộng giao tiếp Trò - Trò . Nâng cao chất lợng các câu hỏi trong tiết học và chất lợng các câu hỏi ở đề kiểm tra, giảm số câu hỏi tái hiện, tăng câu hỏi t duy tích cực, sáng tạo của học sinh, chú trọng sửa chữa, nhận xét các câu trả lời của học sinh. Việc đổi mới phơng pháp là một quá trình lâu dài, khó khăn đòi hỏi đồng bộ ở các cấp học, môn học, mỗi giáo viên cần tích cực chủ động trong việc tự học, tự rèn luyện, nâng cao trình độ tay nghề xứng đáng là tấm gơng sáng cho học sinh noi theo. Tuy đ cố gắng nhiều song về mặt lý luận cũng nhã về mặt nội dung sẽ còn có những khiếm khuyết không thể tránh khỏi, hy vọng sau đề tài này đợc các bạn đồng nghiệp bổ xung góp những ý kiến quý báu để đề tài đợc hoàn thiện hơn. * Đề xuất : Việc đổi mới phơng pháp dạy học sẽ nâng cao hiệu quả chất lợng giáo dục vì vậy cần đợc sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp . UBND huyện Cát Hải và các phòng ban chức năng nghiệp vụ sớm đa dự án xây dựng trờng chuẩn để trờng THCS thị trấn Cát Hải có đợc phòng học chức năng đảm bảo cho việc đổi mới phơng pháp dạy học. Đổi mới phơng pháp dạy học cần đòi hỏi một số điều kiện đó là : trình độ và kinh nghiệm của giáo viên, phơng pháp học tập phù hợp với học sinh, phân phối chơng trình và sách giáo khoa, trang thiết bị dạy học, thay đổi cách đánh giá giáo viên và học sinh. Những vấn đề đó cần đợc ngành giáo dục quan tâm chú trọng. Xin chân thành cảm ơn! Cát hải , ngày 19 tháng 02 năm 2008 Ngời viết Phạm Quang Vơng = = 9 Di n n dy v hc: http://buiphan.net Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Quang V ơng đánh giá của hội đồng khoa học trờng THCS T.T cát hải + Điểm trung bình: + Xếp loại: Cát hải, ngày tháng năm 2008 T/M HĐKH cấp trờng đánh giá của hội đồng khoa học cụm t.h.c.s đôn lơng + Điểm trung bình: + Xếp loại: Cát hải, ngày tháng năm 2008 T/M HĐKH cấp cụm đánh giá của hội đồng khoa học cấp huyện + Điểm trung bình: + Xếp loại: Cát hải, ngày tháng năm 2008 T/M HĐKH cấp huyện = = 10 . ra: Những vấn đề cần lu ý đối với một số thí nghiệm khó môn vật lý 9 . 2. Mục đích đề tài Đa ra những nguyên nhân, giải pháp khắc phục cho một số thí nghiệm khó môn vật lý 9. Từ đó giáo viên có. tập trung nghiên cứu vào một số thí nghiệm theo tôi là khó đối với giáo viên hoặc khó đối với học sinh ở môn vật lí 9 tại trờng THCS thị trấn Cát Hải và đa ra một số biện pháp khắc phục khi giáo. không cao. Một vấn đề nữa là trong năm học này 2007 2008 trờng không còn phòng học bộ môn nên ảnh rất nhiều đến các giờ học vật lí nói chung và môn vật lí 9 nói riêng có những thí nghiệm khó. Về

Ngày đăng: 24/12/2014, 15:51

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • C¸t h¶i, ngµy 19 th¸ng 02 n¨m 2008

    • T/M H§KH cÊp tr­êng

    • T/M H§KH cÊp côm

    • C¸t h¶i, ngµy ........ th¸ng ..... n¨m 2008

      • T/M H§KH cÊp huyÖn

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan