0

SKKN một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường thpt số 1 văn bàn

26 1,573 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:49

Sở giáo dục v đo tạo lo cai trờng THpt số 1 văn bn yứx Một vi giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lợng giáo dục đạo đức học sinh trong trờng THPT số 1 văn bn huyện văn bn tỉnh lo cai Ngời thực hiện : Phạm Vinh Quang Chức vụ : Hiệu trởng Đơn vị công tác : Trờng THPT số 1 Văn Bn Phần mở đầu 1. Lý do chọn đề ti: Việt Nam đang trên con đờng đổi mới, đang từng bớc hội nhập kinh tế thế giới. Hi nhp kinh t ngoi mt tớch cc nú cũn lm phỏt sinh nhng vn m chỳng ta cn quan tõm: Bn sc vn húa dõn tc b e da, hi nhp kinh t a vo nc ta nhng sn phm i try, lm xúi mũn nhng giỏ tr o c, thun phong m tc ca dõn tc. Hin nay mt s b phn thanh thiu niờn cú du hiu sa sỳt nghiờm trng v o c, nhu cu cỏ nhõn phỏt trin lch lc, kộm ý thc trong quan h cng ng, thiu nim tin trong cuc sng, ý chớ kộm phỏt trin, khụng cú tớnh t ch d b lụi cun vo nhng vic xu. Trong nh trng ph thụng núi chung s hc sinh vi phm o c cú chiu hng gia tng. Mt s CBQL, giỏo viờn cha tht s l tm gng sỏng cho hc sinh, ch lo chỳ trng n vic dy tri thc khoa hc, xem nh, th khụng chỳ ý n vic giỏo dc tỡnh cm o c cho hc sinh. Trớc thực tế trên, việc trang bị cho giới trẻ bản lĩnh, kỹ năng và những kiến thức cơ bản về một lối sống lành mạnh, sống có lý tởng, biết yêu thơng và sống vì mọi ngời là việc làm vô cùng quan trọng. Để có đợc những thành công hơn nữa trên con đờng phát triển đất nớc, chúng ta phải đào tạo đợc một thế hệ trẻ có đức, có tài giỏi về chuyên môn và khoẻ mạnh về thể chất.Sinh thi Bỏc H tng núi: "Hin d phi u l tớnh sn. Phn nhiu do giỏo dc m nờn". Ngi luôn căn dặn và nhắc nhở Đảng ta Bồi dỡng đạo đức cách mạng cho đời sau l một việc lm hết sức quan trọng v cần thiết và Bác đã nói: Có ti m không có đức l ngời vô dụng. Trong các mặt giáo dục Đức, trí, thể, mỹ thì giáo dục đạo đức có vai trò quan trọng đợc xem là nền tảng gốc rễ để tạo ra nội lực tiềm tàng vững chắc cho các mặt giáo dục khác.Makarenko ó ỳc kt. "Khụng s hc sinh hng m ch s phng phỏp giỏo dc hng". V bn cht con ngi, dự l tr em h n õu nhng bao gi cng cú nhng mt tt, mt nhõn tớnh, nhng c m, nguyn vng thm kớn chớnh ỏng y nhõn bn v hn nhiờn. Cỏc em 1 cng thớch c khen ngi, yờu thng. Nu nh trng v gia ỡnh nm c nhng nguyờn nhõn sõu xa, cú s ng cm v hiu c cỏc em, cú s thng nht v phng phỏp giỏo dc thỡ chc chn s cm hoỏ c hc sinh cỏ bit. Xuất phát từ những lý do khách quan và chủ quan trên nên tôi đã chọn đề tài: Một vi giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lợng giáo dục đạo đức học sinh trong trờng THPTsố 1 Văn Bn với hy vọng góp một phần nhỏ bé của mình vào công tác giáo dục đạo đức học sinh để có thể tạo ra những con ngời có ích phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc trong thời kì mới. 2. Mc ớch nghiờn cu ỏnh giỏ c cụng tỏc giỏo dc o c hc sinh trng THPT Vn Bn 1, thụng qua ú ra bin phỏp giỏo o c hc sinh mt cỏch cú hiu qu giỳp cho cỏc em tr thnh nhng cụng dõn tt. 3. i tng nghiờn cu Nghiờn cu v cụng tỏc giỏo dc o c hc sinh trng THPT Vn Bn 1. 4. Nhim v nghiờn cu Nghiờn cu mt s vn v s s lý lun giỏo dc o c, tin hnh iu tra thc trng ca cụng tỏc giỏo dc o c hc sinh, phõn tớch nguyờn nhõn, tỡm ra nhng yu t liờn quan n cụng tỏc giỏo dc o c hc sinh t ú ra bin phỏp giỏo dc o c cho hc sinh trong giai on hin nay. 5. Gii hn ca ti sỏng kin Nghiờn cu v thc trng v bin phỏp giỏo dc o c hc sinh ca trng THPT Vn Bn 1 Nm hc 2010 - 2011 6. Phng phỏp nghiờn cu a. Phng phỏp nghiờn cu lý lun Trờn c s nhng kin thc v tõm lý, giỏo dc hc v nhng quan im ng li ca ng, cỏc vn bn ca B giỏo dc v o to v ỏnh giỏ xp loi, khen thng v k lut hc sinh. 2 b. Phng pháp quan sát Nhìn nhn li thc trng ca công tác giáo dc đo đc hc sinh ca trng THPTVn Bàn 1 trong nm hc. a ra mt s bin pháp v vic thc hin công tác giáo dc đo đc cho hc sinh ca trng trong giai đon hin nay. 3 Phần nội dung Chơng 1 Cơ sở lý luận v thực tiễn của việc quản lý giáo dục đạo đức học sinh trong trờng THPT 1.1. Cơ sở lý luận. Lứa tuổi của học sinh THPT là lứa tuổi vị thành niên và ở độ tuổi này do sự tăng tiết quá mức các hoocmôn, cũng nh sự cha ổn định của nồng độ hoocmôn trong máu khiến các em có những hành vi bất thờng. Các em dễ xúc động, dễ vui, dễ buồn chán. Điều chỉnh hành vi, tâm lý hớng các em trở thành những ngời tốt là điều rất cần thiết ở giai đoạn này.Đồng thời ở lứa tuổi này nhu cầu giao tiếp với bạn bè và môi trờng xung quanh rất lớn, giới trẻ dễ tiếp thu những mặt tốt xấu ở xung quanh, dễ đi đến những hành động thiếu suy nghĩ nhiều lúc vi phạm pháp luật mà vẫn không biết. Chính vì vậy các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các tổ chức trong nhà trờng và ngoài xã hội cần quan tâm sát sao, động viên điều chỉnh kịp thời các hành động của các em. Văn kiện Hội nghị lần thứ 2 BCH TW Đảng khoá VIII đã nêu rõ: Nhiệm vụ mục tiêu cơ bản của giáo dục l nhằm xây dựng những con ngời v thế hệ trẻ gắn bó thiết tha với lý tởng độc lập dân tộc v CNXH, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cờng xây dựng v bảo vệ tổ quốc, công nghiệp hoá v hiện đại hoá đất nớc, giữ gìn v phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, có năng lực tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, phát huy tiềm năng của dân tộc v con ngời Việt Nam, có ý thức cộng đồng v phát huy tính tích cực của cá nhân, lm chủ tri thức khoa học v công nghệ hiện đại, có t duy sáng tạo, có kỹ năng thực hnh giỏi, có tác phong công nghiệp, có tính tổ chức v kỷ luật, có sức khoẻ l những ngời kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên. Quan điểm của Đảng về phát triển giáo dục trong chiến lợc phát triển kinh tế xã hội 2001 2010 khẳng định: Giáo dục con ngời Việt Nam phát triển ton diện có đạo đức, có tri thức, có sức khoẻ v thẩm mỹ góp phần lm cho dân giu, nớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, phục vụ sự 4 nghiệp xây dựng v bảo vệ tổ quốc. Điều 2 chơng I của Luật giáo dục nêu rõ: Mục tiêu giáo dục l đo tạo con ngời Việt Nam phát triển ton diện, có đạo đức tri thức, sức khoẻ thẩm mỹ v nghề nghiệp. Trung thnh với lý tởng độc lập dân tộc v chủ nghĩa xã hội. Hình thnh v bồi dỡng nhân cách, phẩm chất v năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng v bảo vệ tổ quốc. Nh vậy việc giáo dục đạo đức cho học sinh muốn đạt đợc kết quả tốt phải đợc tiến hành bằng nhiều biện pháp. Đồng thời đòi hỏi sự quan tâm, cộng đồng trách nhiệm của gia đình, nhà trờng và xã hội. 1.2 Cơ sở thực tiễn: 1.2.1.Đặc điểm kinh tế xã hội ở địa phơng Trờng THPT số 1 Văn Bàn nằm ở trung tâm của thị trấn Văn Bàn.õy l mt huyn vựng vựng cao vi din tớch l 1.439,7km 2 , dõn s ton huyn vo khong 75.000 ngi, gm 11 dõn tc anh em cựng sinh sng ụng nht l dõn tc Ty chim hn 50%.a hỡnh Vn Bn nghiờng dn theo hng Tõy- Tõy Bc, nỳi i hựng v, Vn Bn cú nhiu ti nguyờn khoỏng sn, t ai phỡ nhiờu, cõy ci tt ti. Rng Vn Bn cú che ph ln, c bit cú din tớch rng p mu ln nht ton quc. ú l c s phỏt trin kinh t nụng lõm nghip theo hng sn xut hng hoỏ tp trung. n vi Vn Bn, ngoi cỏc im tham quan du lch n Giú, Pỳ Gia Lan, hang ng Thm Dng, Thm Sỏng vi nhng thch ng muụn vn nh ỏ k o, ta cũn c n vi mt vựng vn hoỏ truyn thng c sc ca cỏc dõn tc, ni hi t cỏc sc mu vn hoỏ ca 11 dõn tc anh em ang cựng nhau on kt gn bú chung sc xõy dng bn lng, xõy dng cuc sng mi. Huyn Vn Bn gm cú 23 xó, th trn trong ú th trn Khỏnh Yờn l trung tõm, chớnh tr, kinh t, vn húa ca ton huyn. Vt qua mi khú khn th thỏch, ng b v nhõn dõn cỏc dõn tc Vn Bn luụn gn bú, on kt mt lũng thi ua lao ng sn xut, t c nhiu kt qu trờn cỏc lnh vc kinh t, vn hoỏ xó hi. Cuc sng ca ngi dõn Vn Bn hụm nay ang i thay tng ngy, cỏi úi cỏi nghốo ang c y lựi, c bit cht lng giỏo dc, quy mụ trng lp ca ton huyn ngy cng phỏt trin. 5 Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung của đất nớc, tốc độ đô thị hoá của Huyện Văn Bàn tăng nhanh, đời sống của ngời dân đợc cải thiện đáng kể. Mặt trái của sự tăng nhanh về kinh tế là sự gia tăng các tệ nạn xã hội. Thế hệ thanh thiếu niên là thế hệ ảnh hởng rõ nhất. Nhiều thanh thiếu niên đạo đức yếu kém, gây ảnh hởng đến quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh của trờng. 1.2.2 Đặc điểm của trờng THPTsố 1 Văn Bn Trờng đợc thành lập vào năm 1972, khi mới thành lập chỉ có 3 lớp với hơn 67 học sinh và 12 giáo viên. Nh trng nằm ở trung tâm huyện, cách quốc lộ 279 khoảng 50m về phía Tây; có diện tích đợc giao là 16.120m 2 , bình quân là 18,9m 2 /HS; Trờng đợc thành lập vào năm 1972; khuôn viên của nhà trờng đợc định hình từ năm 1976 cho đến ngày nay. Từ năm 2000 đến năm 2007 các trờng THPT số 2, 3, 4 đợc thành lập đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân thuộc các địa bàn còn gặp khó khăn về giao thông và ở quá xa trung tâm thị trấn Khánh Yên; từ đó trờng THPT số 1 có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cờng chất lợng văn hóa, tiến tới xây dựng nhà trờng trở thành trung tâm giáo dục chất lợng cao của huyện. Năm học 2010- 2011 trờng có 59 cán bộ giáo viên, nhân viên trong đó có 04 can b quản lí, 08 nhõn viờn hnh chính, giáo viên trực tiếp giảng dạy là 46 giáo viên, với quy mô là 21 lớp. Tỉ lệ học sinh dân tộc là 71%, tỉ lệ học sinh nữ là 58,7% trong đó nữ dân tộc chiếm 42,9%. Có 8 dân tộc học tại trờng, nhiều nhất là dân tộc Ty, HMông, Thái, Xa phó, Mờng, Dao, Dáy, Nùng. Với 39 năm xây dựng và trởng thành, trờng THPT số 1 là đơn vị có truyền thống trong công tác huy động và duy trì số lợng, nâng dần chất lợng, bớc đầu tạo đợc uy tín với học sinh và nhân dân Văn Bàn. Nhà trờng có nề nếp tốt, 5 năm gần đây đạt đợc nhiều thành tích, chất lợng giáo dục ngày càng đợc nâng lên, liên tục đạt danh hiệu Tập thể tiên tiến xuất sắc; các tổ chức đoàn thể luôn đợc đánh giá vững mạnh hàng năm. Phần lớn học sinh của trờng là con em nông dân điều kiện kinh tế còn có nhiều khó khăn, bố mẹ mải lo kiếm tiền nên điều kiện quan tâm đến con em 6 còn nhiều hạn chế, dẫn đến làm giảm tác dụng phần nào của mối quan hệ giữa nhà trờng và gia đình. - ý thức chấp hành luật lệ giao thông của một số học sinh còn yếu: vẫn còn có học sinh cha đủ tuổi đi xe máy rồi gửi xe ngoài trờng. - Do mặc cảm là học sinh nông thôn lại ít đợc giao tiếp nên phần lớn học sinh còn nhút nhát, cha tự tin khi tham gia các hoạt động tập thể tổ chức tại trờng hay khi giao lu với các trờng bạn. - Một bộ phận học sinh của nhà trờng sống ở các vùng Minh Lơng, Dơng Quỳ gần khu vực khai thác vàng, ở các địa phơng này có nhiều tệ nạn xã hội nh: đánh bạc, ma tuý làm cho nguy cơ mắc các tệ nạn này là rất lớn. - Giáo viên giảng dạy tại trờng thiếu về số lợng. Mặt khác số lợng giáo viên trẻ chiếm nhiều nên kinh nghiệm về uốn nắn, giáo dục đạo đức cho học sinh còn hạn chế so với các giáo viên lớn tuổi. 7 Chơng 2 một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lợng giáo dục đạo đức học sinh trờng THPT số 1 văn bn Để công tác quản lý giáo dục đạo đức học sinh trờng THPT số 1 Văn Bàn đạt hiệu quả cao, chúng tôi đã đề ra một số biện pháp sau: 1. Tăng cờng công tác chỉ đạo của Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu nh trờng trong việc quản lý giáo dục đạo đức học sinh. - Triển khai kịp thời sâu rộng mọi Chỉ thị của Đảng và Nhà nớc, làm tốt công tác giáo dục chính trị t tởng thông qua các buổi chào cờ hay các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nớc nh ngày 3/2, 30/4, 19/5, 2/9. - Phân công các Đảng viên vào các vị trí quan trọng của nhà trờng nh: Cố vấn Đoàn, Bí th chi đoàn giáo viên, khối trờng chủ nhiệm, để các Đảng viên phát huy vai trò tiên phong của mình trong các hoạt động quản lý, giáo dục đạo đức học sinh. - Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu nhà trờng đã đa ra kế hoạch gắn liền với việc giáo dục đạo đức học sinh từng tháng, từng tuần theo các chủ điểm giao cho đoàn thanh niên, phối kết hợp với tổ chủ nhiệm triển khai thực hiện: Tháng Các hoạt động chính 9 - V sinh trng lp sch s, trang trớ lp hc theo mu thng nht, to mụi trng giỏo dc xanh- sch- p. - Chm lp hc thõn thin, trao gii - T chc tt t quyờn gúp ng h Tõn binh lờn ng nhp ng. - T chc tuyờn truyn cỏc vn bn phỏp lut, thi tỡm hiu Lut an ton giao thụng vo tun 03 ca thỏng 09, tng kt v trao gii trong tun 01 ca thỏng 10. Thc hin sinh hot chuyờn "An ton giao thụng" u tun 03, chuyờn "Tỡnh bn, tỡnh yờu v gia ỡnh" u tun 04 - Kin ton t chc thụng qua i hi cỏc chi on hc sinh v chi 8 đoàn giáo viên - nhân viên, tin ti i hi oàn trng, kin toàn đi ng c đ, đi thanh niên xung kích, ly nòng ct là thành viên BCH ca chi đoàn. - Lp k hoch chm sóc Ngha trang lit s huyn Vn Bàn.Phát đng thi đua chào mng ngày Ph n Vit Nam. 10 - Chm và trao gii cuc thi tìm hiu Lut An toàn giao thông đng b trong tun 01 ca tháng. - Phi hp vi Hi ch thp đ phát đng quyên góp đt 1 ng h hc sinh nghèo vt khó. - Bt đu trin khai tin hành ni dung 3 ca cuc vn đng "Xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc": Rèn luyn k nng sng cho hc sinh thông qua tp hun Ch thp đ “S cp cu ban đu” đ rèn luyn k nng sc kho và bo v sc kho cho đoàn viên thanh niên. - S kt thi đua 20/10 - Sinh hot chuyên đ "Vn Bàn - Lào Cai" (tun 01), chuyên đ "Truyn thng trng THPT s 1 huyn Vn Bàn" (tun 02), chuyên đ "Ph n Vit nam" (tun 03), chuyên đ "Câu lc b Hoá hc" (tun 04) - Phát đng thi đua chào mng ngày Nhà giáo Vit Nam. - Chm sóc Ngha trang lit s theo đnh kì 11 - T chc các hot đng vn ngh, TDTT, to đàm chào mng ngày 20/11. - Phi hp vi Công đoàn t chc tt đêm vn ngh chào mng 20/11. Thc hin ni dung 4 ca cuc thi đua xây dng “Trng hc thân thin, hc sinh tích cc”. - S kt, trao gii cho đt thi đua 20/11. - Tuyên truyn pháp lut theo ch đ: Lut giáo dc. - Chm sóc Ngha trang lit s ca Huyn, thc hin ni dung 5 ca 9 [...]... - Nâng cao ý thức trách nhiệm của giáo viên bộ môn trong hoạt động quản lý giáo dục đạo đức học sinh - Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong hoạt động quản lý giáo dục đạo đức học sinh - Tăng c ờng mối quan hệ giữa nhà tr ờng gia đình và xã hội trong hoạt động quản lý giáo dục đạo đức học sinh - Nâng cao tinh thần tự quản, tự rèn luyện của học sinh Nh vậy để đạt đ ợc kết quả giáo dục đạo đức một. .. thành nhân cách cho học sinh ở các bậc giáo dục tiếp theo Dựa trên thực trạng tình hình địa ph ơng Văn Bàn, tình hình của tr ờng THPT số 1 Văn Bàn, chúng tôi đã đề xuất đ ợc một số giair pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh có tính khả thi cao: - Tăng c ờng vai trò của chi bộ, ban giám hiệu nhà tr ờng trong việc quản lý, giáo dục đạo đức học sinh - Nâng cao năng lực bồi d ỡng nghiệp vụ cho giáo viên chủ... quan khoa h c Các môn học ở tr ờng THPT đều góp phần vào việc giáo dục đạo đức học sinh ở đây vai trò của ng ời giáo viên bộ môn rất lớn và thông qua các bài giảng của mình có thể giáo dục đ ợc tình yêu quê h ơng đất n ớc, yêu thiên nhiên, yêu khoa học, biết sống nhân ái với mọi ng ời Chỉ đạo để giáo viên bộ môn nhận thức đ ợc trong việc giáo dục đạo đức học sinh Ng ời giáo viên bộ môn cũng phải có trách... đình giáo dục những thanh niên học sinh vi phạm Hội cha mẹ học sinh cùng với sự ủng hộ của giáo viên trong tr ờng thành lập các quỹ khuyến học hỗ trợ học sinh giỏi nghèo v ợt khó, đạo đức tốt, hoàn cảnh gia đình éo le.Phát huy vai trò của hội phụ huynh nhà tr ờng, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của hội phụ huynh trong hoạt động giáo dục học sinh 6 Không ngừng nâng cao tinh thần tự quản, tự rèn luyện của học. .. không có ma tuý, không có học sinh vi phạm pháp luật Xếp loại đạo đức tốt khá của học sinh luôn đạt trên 90% ( Năm học 2 010 -2 011 học sinh xếp loại đạo đức tốt khá chiếm 95%) ý thức tu d ỡng rèn luyện của học sinh ngày càng tốt hơn Có đ ợc những kết quả trên đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng của tất cả các lực l ợng trong nhà tr ờng, sự ủng hộ của gia đình và các địa ph ơng có học sinh học tập tại tr ờng Kết... bắt đ ợc những thông tin nh : danh sách học sinh cá biệt, những lớp học sinh có vấn đề để đ a ra biện pháp giải quyết kịp thời về giáo dục đạo đức học sinh 2 Không ngừng nâng cao năng lực, bồi d ỡng nghiệp vụ cho giáo viên chủ nhiệm Chi b ng, Ban giỏm hi u tr ng THPT s 1 V n Bn luụn nh n th c rừ nh n th c rừ t m quan tr ng c a giỏo viờn ch nhi m d c o c h c sinh trong nh tr tr ng trong cụng tỏc giỏo... hơn nữa trong công tác giáo dục đặc biệt là giáo dục đạo đức 23 Phần kết luận v kiến nghị 1 Kết luận: o c hi n nay c a h c sinh tr vi c giỏo d c o ng THPT cú chi u h ng gi m sỳt, c cho h c sinh l ũi h i c p bỏch c a xó h i hon thi n nh ng giỏ tr c b n c a con ng xõy d ng i Vi t Nam th i k m i Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn, chúng tôi cho rằng: Giáo dục đạo đức ở bậc THPT là vô cùng quan trọng... hiệu để cùng quản lý giáo dục học sinh Tăng c ờng mối liên hệ với phụ huynh học sinh để kịp thời phát hiện, uốn nắn những hành động, biểu hiện bất th ờng trong lối sống của học sinh 18 3 Không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm của giáo viên bộ môn trong hoạt động quản lý giáo dục đạo đức học sinh Trỏch nhi m giỏo d c o c h c sinh khụng ch l c a ri ng giỏo viờn ch nhi m l p, m cũn l trỏch nhi m chung... giao l u với tr ờng THPT số 3, số 4 văn Bàn qua đó giáo dục cho các em biết noi g ơng các bạn v ợt khó v ơn lên trong học tập + Đoàn tr ờng kết hợp với giáo viên chủ nhiệm giáo dục kỹ năng sống, sự hiểu biết về giới, về tình bạn, tình yêu + Tiếp tục giới thiệu cho học sinh toàn tr ờng tìm hiểu về 2 cuốn nhật ký: Mãi mãi tuổi 20 và Nhật ký Đặng Thùy Trâm để giúp các em biết sống có lý t ởng, xa rời những... đoàn, Huyện đoàn Chất l ợng giáo dục toàn diện của nhà tr ờng liên tục đ ợc duy trì và giữ vững Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp ổn định, số học sinh thi đỗ vào các tr ờng đại học, cao đẳng và các tr ờng chuyên nghiệp dạy nghề đạt trên 35% Nhiều em đã đỗ khá cao vào các tr ờng Top 1 Chất l ợng giáo dục đạo đức ngày càng có sự chuyển biến rõ rệt Trong nhiều năm nhà tr ờng đ ợc công nhận là Tr ờng học văn hóa, nhà tr . 2 một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lợng giáo dục đạo đức học sinh trờng THPT số 1 văn bn Để công tác quản lý giáo dục đạo đức học sinh trờng THPT số 1 Văn Bàn đạt hiệu quả cao, . Sở giáo dục v đo tạo lo cai trờng THpt số 1 văn bn yứx Một vi giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lợng giáo dục đạo đức học sinh trong trờng THPT số 1 văn bn huyện văn bn. những lý do khách quan và chủ quan trên nên tôi đã chọn đề tài: Một vi giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lợng giáo dục đạo đức học sinh trong trờng THPTsố 1 Văn Bn với hy vọng góp một phần
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường thpt số 1 văn bàn, SKKN một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường thpt số 1 văn bàn,

Từ khóa liên quan