0

phương pháp dạy kỹ năng dạy đọc tiếng anh ở trường thcs

22 1,643 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2014, 20:54

A-ĐẶT VẤN ĐỀ I. L Ờ I M Ở ĐẦ U Ngày nay khi Tiếng Anh đã khẳng định vai trò và tầm quan trọng của nó trong trường học , thì việc nâng cao chất lượng dạy và học là vấn đề quan trọng hàng đầu .Chương trình thay sách được áp dụng hàng loạt vấn đề về phương pháp dạy học Tiếng Anh lại nảy sinh .Câu hỏi đặt ra là : Làm thế nào để học sinh có thể lĩnh hội được toàn bộ kién thức và sủ dụng nó một cách thành thạo ? Chúng ta đều biết rằng học Tiếng Anh đơn thuần chỉ là học một ngôn ngữ Muốn sử dụng thành thạo ngôn ngữ đó thì người học phải rèn luyện bốn kỹ năng cơ bản : -Nge, - Nói , -Đọc, -Viết .Trong đó ,kỹ năng đọc giữ vai trò quyết định xem người học có hiểu nội dung của bài hay không . Ngay từ năm lớp 6 học sinh đã được làm quen với bài học ngắn dễ hiểu . Khi chương trình được nâng cao kỹ năng đọc càng được yêu cầu khắt khe hơn . Nếu giáo viên không có phương pháp giảng dạy tốt ,sẽ không truyền đạt hết nội dung của bài dạy hơn nữa những bài đọc ở chương trình lớp 8,9 thường đài hơn và nhiều từ mới , nên rất khó cho học sinh khi học và giáo viên khi chuẩn bị bài trước khi dạy Để đáp ứng được yêu cầu thực tế .Mỗi giáo viên cần phải tìm cho mình một phương pháp dạy học tối ưu , phù nhợp với từng đối tượng thực tế của từng học sinh để đạt kiết qủa cao đó mới là vấn đề , là mục đích mà mỗi giáo viên đang đứng lớp phải trăn trở , phải suy nghĩ . Vì vậy cải tiến phương pháp và nội dung dạy học luôn được nghành giáo dục quan tâm đúng mức.Nghành luôn động viên khuyến khích những giáo viên có những cải tiến mới về phương pháp dạy học và có những đề tài sáng kiến kinh nghiệm hay ,thiết thực áp dụng thực tế ngay cho việc dạy hoặc là cải tiến về đồ dùng dạy học .v.v .… GV ViÕt S K K N : NguyÔn ThÞ H¶o 1 II-TH Ự C TR Ạ NG V Ấ N ĐỀ NGHIÊN C Ứ U 1 -Th ự c tr ạ ng c ủ a vi ệ c d ạ y k ỹ n ă ng đọ c Ti ế ng Anh ở tr ườ ng T H C S : - Mặc dù tiếng Anh đã trở thành môn học chính thức ỏ trong trường học .Nhưng việc phát huy lợi ích của nó vẫn chưa được quan tâm nhiều . Một phần do hạn chế về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học ở trường phổ thông nhưng mặt quan trọng nữa là do chất lượng dạy học chưa cao , chưa thu hút được sự đam mê học tập của học sinh điều này càng được thể hiện rõ trong các giờ dạy đọc Tiếng Anh học sinh luôn tìm cách lẩn tránh việc phải đọc các bài văn dài với những dòng chữ dày đặc từ mói . Mặt khác học sinh chỉ quan tâm đến nghĩa của từ mà không đi sâu tìm hiểu nội dung của bài đọc , đặc biệt là các trọng âm lên xuống của bài đọc kết quả các em không thể trả lời hoàn chỉnh các câu hỏi về bài đọc . Chất lượng dạy học vì thế giảm xuống , không đáp ứng được yêu cầu mà mình đã đặt ra . Trong trường hợp này giáo viên cần phải dạy cho các em học sinh kỹ năng đọc phân tích lấy thông tin từ đó học sinh mới có thể áp dụng làm bài tập nhanh được Bên cạnh đó , vai trò của giáo viên không thể không kể đến chất lượng dạy học được nâng cao , phương pháp dạy học có đổi mới phù hợp với từng bài học , từng đối tượng học sinh . Trong chương trình sách giáo khoa cũ , kỹ năng đọc được rèn luyện đồng thời vói kỹ năng Nghe - Nói và Viết .Từ mới trong mỗi bài đọc thường ít hoặc là những chủ đề quen thuộc học sinh đã biết qua ,giáo viên chỉ cần đặt câu hỏi và yêu cầu học sinh trả lời ép buộc ,và gượng gạo và như vậy chất lượng học tập của các em sẽ không bao giờ cao . Sau khi chương trình Tiếng Anh được biên soạn lại kỹ năng đọc được rèn luyện riêng rẽ , đổi mới phương pháp trong dạy học càng cao , càng bắt buộc phải thực hiện theo .Nhiều đề tài mới lạ được đề cập đến , số lượng từ vựng cũng nhiều lên . Học sinh cảm thấy quá tải , phương pháp cũ không còn phù hợp. Chính vì vậy trong việc này giáo viên đóng GV ViÕt S K K N : NguyÔn ThÞ H¶o 2 vai trò chủ đạo dạy như thế nào để vừa đáp ứng được yêu cầu thực tế ,vừa nâng cao chất lượng học tập của các em . 2 Lí do để ch ọ n đề tài Nhận thấy kết quả ,hiệu quả của việc dạy kỹ năng đọc Tiếng Anh ở trường T H C S là một vấn đề ,là một thực trạng cần thiết để bổ sung thêm vào các phương pháp dạy học Tiếng Anh ở trường T H C S nên tôi đã mạnh dạn cải tiến nội dung phương pháp cho đề tài của mình đó là: "Phương pháp dạy kỹ năng dạy đọc Tiếng Anh ở trường T H C S " Mục đích của việc nghiên cứu đề tài này là nhằm tìm hiểu tầm quan trọng cuả kỹ năng đọc Tiếng Anh . Từ thực trạng của việc dạy kỹ năng đọc Tiếng Anh ỏ trường T H C S , cải tiến phương phương pháp giảng dạy tích cực phù hợp với từng bài ,từng đối tượng học sinh . 3 Nhi ệ m v ụ c ủ a vi ệ c nghiên c ứ u c ủ a đề tài này là : - Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc dạy kỹ năng đọc Tiếng Anh - Nghiên cứu cơ sở thực tiễn của việc dạy kỹ năng đọc Tiếng Anh ở trường T H C S . Từ đó có thể so sánh với kết quả đạt được sau khi áp dụng phương pháp mới - Rút ra một số bài học bổ ích sau khi nghiên cứu. 4 Đố i t ượ ng và ph ạ m vi nghiên c ứ u Vì thời gian có hạn nên trong đề tài này tôi chỉ áp dụng phương pháp dạy kỹ năng đọc ở các đối tượng học sinh lớp 8 Trường THCS Quỳnh Sơn Yên D– ũng 5. Ph ươ ng pháp nghiên c ứ u : Để thực hiện sáng kiến kinh nghiệm này tôi đã phaỉ nung nấu trong một thời gian khá dài và đã lựa chọn ra một số phương pháp sau : - Đọc tài liệu những vấn đề nghiên cứu liên quan. - Sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp vấn đề . - Sử dụng phương pháp điều tra lấy ý kiến. -Phương pháp quan sát sư phạm. GV ViÕt S K K N : NguyÔn ThÞ H¶o 3 6 .Th ờ i gian và k ế ho ạ ch nghiên c ứ u : - Tháng 10 -2006 đăng ký đề tài - Tháng 11-2006 tìm tư liệu cho đề tài khảo sát đối tượng học sinh qua bài giảng phiếu điều tra bài kiểm tra . -Tháng 2 - 2007 hoàn thành đề tài B - GIẢI QUYẾT VẤN Đ Ề I -GI Ả I PHÁP TH Ự C HI Ệ N 1-D ạ y k ỹ n ă ng đọ c ph ả i áp d ụ ng vào th ự c t ế : - Đọc là một kỹ năng quan trọng nhất , cần thiết trong việc dạy và học ngôn ngữ ở trường T H C S . Trong lớp học ngắn học sinh đọc để lấy thông tin , để kiểm tra lại các dữ kiện để tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi hoặc làm sáng tỏ một số ván đề nào đó .n… ếu không đọc được thì học sinh sẽ khó tiếp thu và ghi nhớ những dữ kiện thông tin lâu dài . -Trong cuộc sống hàng ngày học sinh lưu trữ những quan trọng qua việc dạy chữ viết ,từ việc học theo sách vở trong trường đến việc đọc những thông tin nhắn qua quảng cáo ,tếp thị hướng dẫn sử dụng thông tin máy móc D… ạy đọc có nghã là người dạy phải làm thế nào để đưa người học nhận ra ý nghĩa và nội dung của thông tin - Điều đáng mừng là người Việt Nam học Tiếng Anh thuận lợi hơn một số dân tộc khác như người Hoa ,người Thái , người ả Rập B… ởi lẽ hệ thống chữ viết của Tiếng Việt và Tiếng Anh gần giống nhau ,chỉ một số rất ít chữ cái khác nhau như W,J Z . Tu… ỳ theo mục đích của bài học giáo viên có thể dạy đọc theo một vài cách khác nhau - Người đọc thay phiên nhau đọc lớn (thường áp dụng cho những lớp mới bắt đầu học hoặc cho những người nhỏ tuổi ) GV ViÕt S K K N : NguyÔn ThÞ H¶o 4 - Giáo viên đọc cho học sinh đọc giò theo trong sách . - Học sinh đọc thầm Ở các lớp mới vừa học Tiếng Anh giáo viên cần cho học sinh làm quen với sự kết hợp các chữ cái cho hệ thống chữ viết dựa vào thông tin cho sẵn để hiểu được ngữ nghĩa của từ , cụm từ ,mệnh đề và câu Tiếng Anh . -Việc dạy đọc thành thạo một câu hoặc một bài văn Tiếng Anh là một việc khó đối với nhiều giáo viên khi mà đối tượng học sinh của chúng ta không đồng đều vì từ Tiếng Anh không thể đánh vần như Tiếng Việt - Ngoài ra giáo viên nên đưa ra những hoạt động đọc thường được tổ chức nhằm củng cố những hoạt động rèn luyện trước đó như như các hoạt động nghe nói chẳng hạn - Việc dạy đọc ở trong lớp theo phương pháp cũ thường mang tính ép buộc vì giáo viên thường ra bài tập để học sinh thực hiện để việc dạy đọc có hiệu quả và mang tính giao tiếp hơn giáo viên cần phải chuẩn bị tốt bài dạy áp dụng ngay vào việc thực hành các bài học cần phải chuẩn xác về ngôn ngữ , phong phú và đa dạng về thể loại có nội dung liên quan và làm phong phú thêm về kinh nghiệm sống của học sinh ,gây hứng thú để việc đọc không bị nhàm chán . Lời hướng dẫn thực hiện các bài tập đọc cần chú ý nhấn mạnh hướng dạy các kỹ thuật đọc và thảo luận mở rộng đề tài của bài đọc 2 K ỹ n ă ng d ạ y đọ c c ầ n k ế t h ợ p nhi ề u m ặ t : - Theo một số chuyên gia như Colvin & Root (1981), Haverson & Haynes (1982) , MeGee (1977) Thonis (1970) Giáo viên c…… ần phải chú ý đến các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của việc dạy đọc cho những người mới bắt đầu học như : - Khả năng tập trung của học sinh trong thời gian tối thiểu -Khả năng đọc hiểu lời hướng dẫn . - Khả năng đọc một mình và với người khác -Khả năng quan hệ với những người đồng học . GV ViÕt S K K N : NguyÔn ThÞ H¶o 5 -Khả năng nêu tên từng mục trong hình -Khả năng đọc tư trái sang phải và đọc từ trên xuống dưới -Khả năng xắp xếp phân loại (giống nhau, khác nhau.) -Khả năng thể hiện các kỹ năng vận động như sự khéo léo vụng về . -Khả năng theo dõi một dòng chữ in dài . -Khả năng hiểu và hình thành các ký hiệu -Khả năng theo dõi những biểu hiện qua cử chỉ, nét mặt , thân mình -Khả năng nhận ra ý tưởng do tranh thể hiện một vật thực nào đó -Khả năng nhận ra các ký hiệu âm thanh và hình ảnh .vv … Các khả năng này có thể đạt được trong quá trình rèn luyện trong các hoạt động đọc và viết mà giáo viên cần truyền đạt cho học sinh Ngoài ra còn có 8 yếu tố khác tác động đến việc dạy đọc Tiếng Anh như: a.Học sinh có một trình dọ học vấn phổ thông nhát định thường gặp khó khăn trong việc chuyển đi và khái quát hoá kiến thức do đó họ cần phải được hướng dẫn kỹ trong việc đọc các trang in để từ đó có thể tăng thêm sự quan tâm đến các trang in . b.Học sinh thường có phản ứng không tích cực đối với nhiều trang chũ in dày đặc c.Học sinh có khuynh hướng tập trung các nỗ lực giải mã từng ngôn ngữ mới trong khi lại hạn chế đến việc giải mã một bài văn . d Giáo viên có thể đoán trước rằng học sinh sẽ gặp khó khăn trong việc đọc hiểu bài văn nếu nội dung bài văn không quen thuộc với họ e.Kinh nghiệm nói của học sinh được sử dụng vào việc giải mã một bài văn thay đổi tuỳ theo lứa tuổi và kinh nghiệm sống của học sinh đối với thứ tiếng đang học f Khả năng suy luận ,nói và sự hiểu biết về các khái niệm như cụm từ ,câu ,âm và các khái niệm khác có tác động tích cực đến sự thành công của việc đọc ban đầu . g Mức độ hiểu các loại văn bản tuỳ theo lứa tuổi và kinh nghiệm của học sinh đối với văn hoá và của dân tộc nói thứ tiếng đang được học . GV ViÕt S K K N : NguyÔn ThÞ H¶o 6 h .Học sinh học ngoại ngữ có nhu cầu về các giải thích liên quan đến phép ẩn dụ trong văn viết , các thành ngữ và những thông tin về văn hoá có thứ tiếng được học nhiều hơn so với học sinh học tiếng mẹ đẻ của mình II.CÁC BI Ệ N PHÁP T Ổ CH Ứ C TH Ự C HI Ệ N : 1 .Ti ế n trình d ạ y k ỹ n ă ng đọ c : Trong việc thực hành giảng dạy có thể chia làm các giai đoạn sau : a. Giai đ o ạ n chu ẩ n b ị <Pre/ Reading > Trong giai đoạn này giáo viên cần giới thiệu tổng quát về đề tài sắp đọc ,dùng các dữ kiện có liên quan đến kinh nghiệm sống của học sinh đoán trước nội dung của bài đọc . Nếu bài đọc là một đoạn hội thoại giáo viên có thể nói đến địa điểm diễn ra hội thoại , số người tham gia , và nếu có thể về mối quan hệ giữa những người thân .N… ếu là một trích đoạn trông một truyện ngắn giáo viên có thể cho một hoặc vài em học sinh điểm lại những sự kiện chính trước đó. Trong mọt số sách giáo khoa thường có ít tranh ảnh kèm với bài đọc . Giáo viên nên sử dụng những tranh ảnh này để hướng sự chú ý của học sinh vào một nội dung bài đọc bằng cách giúp các em đoán trước những ý tưởng và ngôn ngữ sẽ được thể hiện trong bài + Theo tôi giáo viên chỉ cần nêu vài câu hỏi gợi mở Trong giai đoạn này các câu hỏi cần theo sát trình tự lí luận trong bài đọc .Các câu hỏi này thể hiện cấu trúc cơ bản của bài đọc và là phương tiện để giúp học sinh quan tâm đến chủ đề sắp được đọc , từ đó chuyển sang một bài văn một cách tự nhiên hơn . + Đôi khi giáo viên có thể yêu cầu học sinh đọc lướt qua bài để có một số ý niệm tổng quát về thông tin trong bài đọc . Bằng một số hoạt động như thế giáo viên mới có thể gây hứng thú cho học sinh trong khi đọc và làm cho học sinh quan tâm về chủ đề sắp được học . GV ViÕt S K K N : NguyÔn ThÞ H¶o 7 + Các hoạt động trong giai đoạn này có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế của lớp học và trình độ học sinh . Giáo viên có thể thực hiện một hay hai hoạt động trong giai đoạn này Ví d ụ 1: Tiếng Anh 8 Unit 9 : A First - Aid Course + Giáo viên : You are going to read a text about first aid . Look at the pictures (Hang the illustrative pictures on the board ) - Can you guess what happened to the objects in each picture ? - What do you call these cases in English? - Can you give first aid instructions for each case ? If not , ask your teacher to explain it to you then have a class discussion about it Ví d ụ 2 : Tiếng Anh 8: Unit 10: Recycling Lesson : Read - Giáo viên : You are going to read a text about recycling . Imagine that there are millions of tons of rubbish eliminating our environment each day . How can they damage to our lives if they aren't recycled ? -What kind of rubbish can we recycle ? - What kind of rubbish can we reuse or reduce ? *The following words may help you : - Car tires, bottles , glass , drink cans , compost ,refill,break up, melt . Use a dictionary or ask your teacher about new words + Học sinh đánh dấu vào cột đúng sai , một số thông tin cho sẵn . Read the statements and tick True or False TRUE FALSE A- Nha Trang is the seaside resort . …… …… GV ViÕt S K K N : NguyÔn ThÞ H¶o 8 B- Da Lat is recognised as a world Heritage Site by UNESS . .……… …… C-You can visit tribal village in Sa Pa . … ………… D-There are flights from Da Lat to Ha Noi veryday . .…………… E-Ha Long Bay is known as the city of internal spring. . ……… …… (Tiếng Anh 8 - Unit : Traveling a round Viet Nam ) . + Hoặc một ví dụ khác nữa ở Tiếng Anh 8 -Unit 2 có một bài đọc nói về một sự phát minh gió viên có thể vào đề như sau : What do you know about Alexander-Graham Bell ? Students can answer many ways : He is a scientist . He is tall and thin . He is sociable & generous. He is from U S A. He was born in Scostland . He inveted the Telephone +Teacher sums up students'questions and gives the answer He invented the Telephone +And then teacher begins the text +Học sinh đoán và điền một số từ ngữ thích hợp vào chỗ trống của một đoạn văn cho sẵn . Ví d ụ : Tiếng Anh 8 Unit 4 : Our past Little Pea 's father is .After his wife . He married again . The …… …… step mother was very .to Little Pea .She had to dd chores all day . ……… Her farther was very upset . He soon of a broken heart .In the fall, the … village held its harvest .The prince wanted to his wife from the …… …… GV ViÕt S K K N : NguyÔn ThÞ H¶o 9 village . Little Pea didn't have new clothes . A fairy appeared and magically changed Little Pea's rags into .As running to the ……… festival. ,she dropped her The prince found her shoe and he wanted …… to her ……… + Học sinh thảo luận và cho ý kiến cá nhân về đề tài của bài đọc Ví d ụ : -You are going to read a text about the way to learn language . Look at the pictures . How do people learn about language ? Which way is the best to learn ? + Dự đoán nghĩa của một số từ hoặc tra nghĩa của một số từ điển . Ví d ụ : Tiếng Anh 6 : Unit 16 : Man and The environment . - These words are necessary for your understanding of the text on "Environment" - Are they familiar to you ? -If not , look up their meaning in a good dictionary . Destroy Coal Gas Pollute Burn Oil Trash Waste - Giáo viên có thể tổ chức trò chơi ( Dùng các từ có liên quan đến bài đọc theo kiểu Bingo, Questionaires )…… b . Giai đ o ạ n đọ c < While - Reading >: -Trong quá trình này hoạt động được tổ chức nhằm giúp cho học sinh rèn luyện kỹ năng đọc hiểu , bên cạnh đó một số kỹ năng học khác được kết hợp trong kỹ năng đọc hiểu . Các kỹ năng thường dùng trong giai đoạn này là đọc tập trung và đọc mở rộng . Đọc tập trung có nghĩa là người đọc phải hiểu tất cả những gì đã đọc và có thể trả lời các câu hỏi chi tiết về từ ngữ và ý tưởng được diễn đạt qua bài văn - Đọc mở rộng có nghĩa là học sinh hiểu một cách tổng quá về bài text mà không cần thiết phải hiểu từng từ hoặc từng ý việc đọc tập trung GV ViÕt S K K N : NguyÔn ThÞ H¶o 10 [...]... gợi mở cho học sinh những nội dung chính trước khi đọc bài -Tôi cố gắng duy trì phương pháp đã nêu trên và không ngừng học hỏi , trao đổi với đồng nghiệp để đưa giờ dạy hiệu quả lên cao hơn Phấn đấu để trở thành giáo viên giỏi thực thụ Trong đề tài này tôi đã cố gắng khai thác và tìm hiểu phương pháp dạy kỹ năng đọc ở trường THCS từ đó đi sâu vào phân tích nguyên nhân ,yếu tố ảnh hưởng đến phương pháp. .. cho học sinh đọc mở rộng tốt hơn Đồng thời việc đọc mở rộng sẽ cũng sẽ giúp cho học sinh tự tin hơn khi tiếp xúc với những tài liệu khó hơn - Đối với một bài đọc dài , giáo viên có thể áp dụng cách đọc mở rộng một vài đoạn và cho học sinh đọc ở một bài đọc khác Nếu để học sinh đọc một bài văn quá dài các em sẽ mất hứng thú và cũng không đủ thời gian rèn luyện kỹ năng đọc nhanh - Bài đọc trong sách... việc áp dụng phương pháp dạy kỹ năng đọc như đã từng áp dụng vào thực tế giảng dạy thì kết qủa đạt cao hơn nhiều so với lúc tôi chưa caỉ tiến phương pháp dạy dều đó đã thúc đẩy tôi không ngừng phấn đấu để đạt được kết quả cao hơn nữa cùng với việc áp dụng phương pháp này vào các tiết dạy cụ thể Tôi đã góp phần nhỏ bé của mình vào thành tích chung của nhà trường đưa chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường cao... Hảo TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Sổ tay người dạy Tiếng Anh - Nhà xuất bản Giáo Dục 2.Sách giáo khoa , sách giáo viên sách bài tập 6,7,8,9.-Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo GV ViÕt S K K N : NguyÔn ThÞ H¶o 21 3.Sách bài tập bổ trợ nâng cao Tiếng Anh 6,7,8,9 - Nhà xuất bản Giáo Dục 4.Ngữ pháp Tiếng Anh của Nguyễn Khuê - Nhà xuất bản Đà Nẵng 5 Một số vấn đề đổi mới phương pháp ở trường T H C S - Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo... NguyÔn ThÞ H¶o 16 -Cách đọc lấy thông tin này cũng là một phương pháp mới mà tôi đã áp dụng thực hiện dạy được hai năm trở lại đây và đạt hiệu quả rất tốt trong khi dạy Một phần giúp học sinh hiểu bài ,một phần giúp giáo viên có đủ thòi gian để dạy hết bài học đọc mặt khác nếu chúng ta gặp những tài liệu dài , khó đọc thì giáo viên nên hướng dẫn học sinh đọc yêu cầu của bài đọc trước sau đó mới tìm... đầu năm đã đề ra - Nói tóm lại để thnhf công trong giờ dạy Tiếng Anh nói chung và dạy kĩ năng đọc nói riêng ,đòi hỏi người giáo viên phỉa biết kết hợp hài hoà , khéo léo giữa các bước lên lớp với với lượng kiến thức trong sách giáo khoa Để làm cho giờ dạy thêm sinh động , ngoài những phương pháp giảng dạy cụ thể giáo viên nên sử dụng các bức tranh mimh hoạ ,các giáo cụ trực quan và bằng các bài tập... viên cũng cần thay đổi cách đọc Trong việc dạy đọc mở rộng ,hình thức đọc thầm rất thích hợp và mang lại hiệu quả cao Giáo viên GV ViÕt S K K N : NguyÔn ThÞ H¶o 11 có thể giới hạn thời gian đọc và sau đấy cho một số câu hỏi và mức độ đọc hiểu của học sinh - Phần lớn những bài đọc dài tốt nhất giáo viên nên cho học sinh đọc thầm tuy nhiên cũng cần phải nói rằng chuẩn bị bài dạy trước khi lên lớp là điều... gia một số hoạt động nhằm mở rộng việc kai thác bài đọc và phát triển một số kĩ năng khác ngoài kĩ năng đọc Bài tập có thể là : *Dạng một : - Điền vào một bảng cho sẵn để giúp học sinh tập trung vào những điểm chính của bài đọc , đặc biệt là đối với những bài đọc có nhiều số thống kê và và dữ kiện Ví dụ : Tiếng Anh 7 Unit 16 : People and places in Asia -Sau khi học sinh đọc và trả lời câu hỏi , giáo... của văn bản , do đó có thể học sinh đọc thành tiếng tốt nhưng lại hiểu ít hoặc không hiểu gì về điều đã đọc -Trước hết ,tôi nhận thấy giáo viên đọc cả bài qua một lượt hoặc cho học sinh nghe băng sau đó giáo viên cho học sinh đọc thầm Sau đó giá vien sẽ giúp những em nào gặp khó khăn trong khi đọc Việc cho học sinh đọc lớn bài đọc cần có sự chuẩn bị trước về việc đọc không để mất thời gian và kém hiệu... cách như sau : 1-Đối với những lớp mới bắt đầu học , giáo viên đọc mẫu cả lớp đọc theo lặp lại từng câu 2- Ở những lớp có trình độ thấp ngoài việc lặp lại theo giáo viên ,học sinh có thể nghe băng đọc qua một vài lần để làm quen với các giọng đọc của người bản ngữ 3- Giáo viên đọc cả đoạn , sau đó giáo viên đọc lại cả đoạn đó 4- Một học sinh đọc cả đoạn theo giáo viên Bên cạnh đó lớp nên chia làm nhiều . sở lý luận của việc dạy kỹ năng đọc Tiếng Anh - Nghiên cứu cơ sở thực tiễn của việc dạy kỹ năng đọc Tiếng Anh ở trường T H C S . Từ đó có thể so sánh với kết quả đạt được sau khi áp dụng phương. nhằm tìm hiểu tầm quan trọng cuả kỹ năng đọc Tiếng Anh . Từ thực trạng của việc dạy kỹ năng đọc Tiếng Anh ỏ trường T H C S , cải tiến phương phương pháp giảng dạy tích cực phù hợp với từng bài. quả ,hiệu quả của việc dạy kỹ năng đọc Tiếng Anh ở trường T H C S là một vấn đề ,là một thực trạng cần thiết để bổ sung thêm vào các phương pháp dạy học Tiếng Anh ở trường T H C S nên tôi đã
- Xem thêm -

Xem thêm: phương pháp dạy kỹ năng dạy đọc tiếng anh ở trường thcs, phương pháp dạy kỹ năng dạy đọc tiếng anh ở trường thcs,

Từ khóa liên quan