đổi mới quản lí chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường tiểu học- sang kien kinh nghiệm cấp thành phố

24 2.1K 4
đổi mới quản lí chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường tiểu học- sang kien kinh nghiệm cấp thành phố

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Dạy Tốt HỌC TỐT PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI TRƯỜNG TIỂU HỌC BÍCH HÒA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên sáng kiến kinh nghiệm: ĐỔI MỚI QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC Lĩnh vực: Quản lí Tên tác giả: Nguyễn Thị Mai Chức vụ: Hiệu trưởng Tài liệu kèm theo: Đĩa CD minh họa cho SKKN 1 Năm học 2013 – 2014 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc I. SƠ YẾU LÝ LỊCH - Họ và tên: Nguyễn Thị Mai - Sinh năm: 02/11/1972 - Năm vào ngành: 1992 - Chức vụ: Hiệu trưởng - Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Bích Hòa – Thanh Oai – Hà Nội - Trình độ chuyên môn: ĐHSP – chuyên ngành GD Tiểu học - Trình độ chính trị: Trung cấp lí luận chính trị - Ngày vào Đảng CS Việt Nam: 26/09/1998 - Khen thưởng: + Liên tục 10 năm đạt danh hiệu giáo viên giỏi – CSTĐ cấp cơ sở + Bằng khen của BCH TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tây tặng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đội. + Năm 2009 đạt danh hiệu “CSTĐ Thành phố Hà Nội”, năm học 2012 – 2013 đạt “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”. 3 II. NỘI DUNG ĐỀ TÀI Tên sáng kiến kinh nghiệm: “ĐỔI MỚI QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC” 1. Lí do chọn đề tài: Trong công cuộc đổi mới đất nước, công tác giáo dục được Đảng và nhà nước ta rất quan tâm. Điều đó thể hiện rất rõ trong nghị quyết trung ương 2 khóa VIII. Phát triển giáo dục - đào tạo là một trong những chiến lược hàng đầu của sự nghiệp phát triển đất nước. Trong sự nghiệp chung ấy, bậc Tiểu học là bậc học cơ sở, có trách nhiệm tạo nền móng kiến thức cho các cấp học tiếp theo. Để thực hiện mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” cho đất nước, trường tiểu học Bích Hòa luôn quan tâm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, nhằm góp phần cải tạo cái gốc vững chắc, sâu bền cho sự nghiệp bồi dưỡng tài năng trẻ góp phần thực hiện ý nguyện của Bác Hồ kính yêu “Vì lợi ích trăm năm phải trồng người” làm cho nước Việt Nam của chúng ta trở thành một nước có nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2020. Là người làm công tác quản lý của một trường Tiểu học, tôi đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, dựa trên cơ sở quản lí chỉ đạo nâng cao chất lượng học sinh đạt chuẩn kiến thức ở tiểu học. Phấn đấu xây dựng trường Tiểu học Bích Hòa trở thành trường đạt chất lượng cao đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong thời kì đổi mới đất nước hiện nay. Chính vì vậy, tôi đã chọn đề tài “Đổi mới quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Tiểu học” để nghiên cứu. 2. Phạm vi, thời gian thực hiện đề tài - Phạm vi thực hiện: Học sinh trường Tiểu học Bích Hòa - Thời gian thực hiện: Từ tháng 9 năm 2013 đến tháng 04 năm 2014 III. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 1. Khảo sát thực trạng Từ năm 1998, Bộ giáo dục và đào tạo chỉ đạo xóa bỏ các trường chuyên, lớp chọn để đảm bảo giáo dục cho học sinh phát triển toàn diện. Nhất là trong thời kì mở cửa hội nhập ngày nay, giáo dục con người phát triển toàn diện là vấn đề toàn xã hội quan tâm. Việc giáo dục để học sinh phát triển toàn diện có cơ sở khoa học và thực tiễn thời đại. Song việc xóa bỏ trường chuyên, lớp chọn trong thực tế đã làm giảm chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi ở nhiều trường tiểu học vì đối tượng học sinh trong một lớp không đồng đều gây khó khăn trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi. Thực tế chất lượng học sinh giỏi ở trường Tiểu học Bích Hòa trước khi thực hiện đề tài: 4 Tỷ lệ giỏi khối 1 Tỷ lệ giỏi khối 2 Tỷ lệ giỏi khối 3 Tỷ lệ giỏi khối 4 Tỷ lệ giỏi khối 5 Tỷ lệ HS giỏi tòan trường 15% 17% 20% 13% 15% 16% Từ kết quả học sinh giỏi ở trên, tôi nhận thấy việc chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi phải được thực hiện theo hướng đổi mới, đó là: Trên cơ sở vừa duy trì nâng cao chất lượng đại trà mà vẫn nâng cao được chất lượng học sinh giỏi. Chất lượng mũi nhọn, đánh dấu sự phát triển của mỗi nhà trường, góp phần làm tròn nhiệm vụ nâng cao dân trí, phát triển nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước mà Luật giáo dục đã quy định. Trước yêu cầu đó, tôi đã tiến hành một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi ở trường Tiểu học Bích Hòa. 2. Những biện pháp thực hiện: 2.1. Biện pháp 1: Tổ chức lớp theo địa bàn dân cư. Ngay từ đầu năm học, tôi xây dựng kế hoạch tổ chức lớp theo địa bàn dân cư. Số học sinh khá, giỏi được chia đều về các lớp theo địa bàn. Riêng đối với lớp Một tuyển sinh gọn theo từng khu vực dân cư. Tôi chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên xếp chỗ ngồi cho học sinh một cách hợp lý, phân loại đối tượng học sinh để phân công các em khá, giỏi kèm cặp các em học sinh yếu, trung bình. Như vậy đã tạo được yếu tố tích cực trong giáo dục, đó là: + Xây dựng được nếp tự quản tốt, học sinh có ý thức tự giác, tích cực học tập. + Phân nhóm học tập theo phương pháp mới một cách thuận lợi, các em khá, giỏi làm nhóm trưởng có trách nhiệm tổ chức thảo luận nhóm, giúp bạn học tập, tích cực, chủ động giúp bạn tìm ra kiến thức. + Xây dựng được tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, sinh hoạt góp phần thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực” 2.2. Biện pháp 2: Coi trọng việc nâng cao chất lượng đại trà - Giáo viên soạn bài đúng phân phối chương trình, nội dung đạt chuẩn kiến thức kĩ năng của môn học, lựa chọn phương pháp soạn giảng có hệ thống câu hỏi gợi mở giúp học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức. - Chuẩn bị và sử dụng đồ dùng dạy học hợp lý đạt hiệu quả cao. Tổ chức tiết học sinh động, mỗi giáo viên phải là "Người dẫn chương trình" linh hoạt sáng tạo, giúp các em tìm đến với trí thức khoa học một cách tự nhiên, tránh gò bó dập khuôn. 5 - Tổ chức nhóm học tập, trò chơi học tập để biến những kiến thức vốn “khó, khô, khổ” đối với một số em thành “món ăn tinh thần bổ ích và lý thú” góp phần phát triển tư duy linh hoạt, sáng tạo ở học sinh. - Lựa chọn bài giảng phù hợp với lứa tuổi và năng lực cá nhân (Các đối tượng học sinh) để học sinh có tâm lí thoải mái trong học tập, luôn có ý đón chờ tiết học, tích cực, tự giác tiếp thu kiến thức. - Thực hiện giảng dạy chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học. - Một số tiết học có sử dụng phiếu học tập, phiếu giao việc để học sinh thảo luận lựa chọn những kiến thức cơ bản chuẩn mực. - Quan tâm rèn kĩ năng đọc, nghe, nói, viết, tính toán một cách thành thạo cho học sinh. Chú ý đến việc rèn vở sạch, kĩ năng trình bày bài, kĩ năng ghi vở cho học sinh. - Thường xuyên kiểm tra, đánh giá để có biện pháp giáo dục phù hợp đối với các đối tượng học sinh. Lưu ý trong kiểm tra cần lựa chọn đề bài vừa sức, chấm – chữa bài chu đáo, viết lời phê hay có tác dụng khuyến khích học sinh học tập ngày càng tốt hơn. - Sử dụng “Phiếu khen” trong một số tiết học để khuyến khích học sinh mạnh dạn, hoạt bát, dí dỏm thích bộc lộ khả năng của mình để được cổ vũ, khen thưởng. Với cách quản lý trên, trong năm học 2013-2014 này chất lượng đại trà của học sinh trường tôi tăng lên rõ rệt, học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản một cách toàn diện, có kĩ năng thực hiện các yêu cầu cần đạt. Các em học sinh khá, giỏi có điều kiện để thể hiện năng lực của mình, có ý thức giúp đỡ bạn. Các em còn học yếu hoặc trung bình bị kích thích trước các em học khá, giỏi nên có ý thức vươn lên để theo kịp bạn. Từ đó tất cả các em đều chăm học hơn, trong lớp chú ý nghe giảng, chủ động, tích cực, tự giác học tập tạo không khí học tập sôi nổi, nhẹ nhàng, tự nhiên và đạt kết quả cao. 2.3. Biện pháp 3: Phát hiện năng khiếu – Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao. a. Phát hiện năng khiếu. Từ thực tế chỉ đạo nâng cao chất lượng đại trà, tôi nhận thấy các em học sinh giỏi có điều kiện bộc lộ khả năng của mình, có ý thức đoàn kết giúp đỡ bạn bè. Các em gần gũi nhau, cùng trang lứa nên dễ hiểu và thông cảm cho nhau, có ý thức giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Các em học yếu được “học bạn” để bổ sung kiến thức. Trong quá trình ấy, người giáo viên phải quan tâm theo dõi để nắm bắt được sự cố gắng và sự phát triển đặc biệt của các em. Từ đó, có biện pháp động viên khuyến khích để học sinh phát huy năng lực cá nhân. - Giáo viên giao việc quản lý nếp sinh hoạt của lớp cho các em khá, giỏi, kiểm tra bài tập, chữa bài, truy bài, hướng dẫn các bạn đọc và làm theo báo Đội trong 15 phút truy bài đầu giờ, giờ ra chơi hoặc giờ sinh hoạt Đội, sinh hoạt sao nhi đồng, sinh hoạt lớp … 6 - Giáo viên lựa chọn những em có năng lực, phân loại đối tượng để có kế hoạch bồi dưỡng thêm, bằng cách cho tăng bài tập, tăng cường kiểm tra, đánh giá, động viên khích lệ các em học tập đạt kết quả ngày càng tốt hơn. - Giáo viên cần đưa ra một số bài tập thử trí nhớ và khả năng tư duy của học sinh. Ví dụ 1: Giáo viên cho từng nhóm học sinh đọc đoạn văn, đoạn thơ hay trong khoảng ba phút, yêu cầu các em nêu những câu văn, câu thơ mà các em yêu thích. Nêu những câu văn, câu thơ có từ ngữ, hình ảnh gây cho em cảm xúc rồi yêu cầu học sinh đọc thuộc lòng (Đối với học sinh lớp 1, 2, 3) Ví dụ 2: Đưa ra một bài thơ hoặc đoạn văn giàu hình ảnh, yêu cầu học sinh đọc diễn cảm, chỉ ra những hình ảnh sinh động và biện pháp nghệ thuật, biện pháp tu từ (Đối với học sinh lớp 3, 4, 5) như: Việt Nam đất nước ta ơi! Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả dập dờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều. (Việt Nam thân yêu – Nguyễn Đình Thi – TV5, tập I) Hoặc: Dù giáp mặt cùng biển rộng Cửa sông chẳng dứt cội nguồn Lá xanh mỗi lần trôi xuống Bỗng … nhớ một vùng núi non. (Cửa sông – Quang Huy) Giáo viên đưa ra một số bài toán nhằm phát hiện năng lực tư duy toán học ở học sinh. + Ví dụ 1: Đối với học sinh lớp 2 An có một số bóng là số nhỏ nhất có hai chữ số. Trong đó gồm có 3 màu: Xanh, đỏ, vàng. Biết số bóng đỏ là 4 và hơn số bóng xanh là 1 quả. Tìm số bóng vàng? + Ví dụ 2: Đối với học sinh lớp 5 Ba đội trồng cây. Đội I trồng được số cây của cả ba đội và 6 cây. Đội II trồng được số cây của cả 3 đội và 9 cây. Đội III trồng được 33 cây. a. Tính xem cả ba đội trồng được bao nhiêu cây? b. Đội I trồng được bao nhiêu cây? Đội II trồng được bao nhiêu cây? Hoặc giáo viên đưa ra dạng toán tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó, hướng dẫn vẽ sơ đồ để giải. 2 5 1 3 7 + Ví dụ 3: Một lớp có 42 học sinh. Số học sinh giỏi bằng số học sinh khá. Số học sinh khá bằng số học sinh trung bình, còn lại là học sinh yếu. Tính số học sinh mỗi loại biết số học sinh yếu bé hơn 10. Giáo viên đưa ra một số bài toán về tìm hình tam giác, tứ giác (trong đó có hình tường mình và hình không tường minh) rồi kể tên các hình đó. Từ các bài toán trên, giáo viên chú ý bồi dưỡng những em phát hiện ra yếu tố của từ “hơn” trong bài toán (Ví dụ 1), những em thực hiện nhanh các phép tính trên lược đồ, những em phát hiện và gọi tên nhanh những hình không tường minh… Sau khi phát hiện được những học sinh có năng khiếu, nhà trường yêu cầu giáo viên lập danh sách những học sinh đó, họp bàn với phụ huynh học sinh để xây dựng kế hoạch giảng dạy. b. Lập kế hoạch giảng dạy và bồi dưỡng Đầu năm học Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch chuyên môn của cả năm học. Cụ thể hóa từng tháng, từng tuần. Ban giám hiệu nhà trường họp với tổ trưởng chuyên môn bàn kế hoạch thực hiện một cách dân chủ. Trong kế hoạch quy định rõ: Giáo viên dạy đúng phân phối chương trình, dạy học phần nào củng cố chặt chẽ kiến thức cơ bản, tập trung rèn kĩ năng thành thạo rồi mới tiến tới củng cố, mở rộng phát triển chiều sâu. Có như vậy mới rèn được tính tư duy, sáng tạo ngay từ khi còn nhỏ cho học sinh. Ở mỗi giờ dạy, giáo viên cần chú ý đến tính vừa sức. Giảng dạy kiến thức một cách khoa học, đảm bảo tính hệ thống, chính xác. Chốt các kiến thức cơ bản rồi mới ra bài tập luyện tập, Khi ra bài tập cần quan tâm tác động đến các đối tượng học sinh. + Học sinh trung bình, yếu làm bài dễ, đơn giản trước. + Học sinh giỏi làm bài khó sau. Từ việc theo dõi bạn làm bài, các em còn yếu sẽ dễ dàng nhận ra yêu cầu kiến thức và giải quyết bài tập tốt hơn. Khi đã giải quyết được bài dễ rồi, các em sẽ tự tin, phấn khởi, có tâm lý thoải mái và dễ dàng tiếp thu bài khó hơn. Trong công tác giảng dạy, giáo viên cần tôn trọng ý kiến của học sinh, hướng để các em thảo luận, lựa chọn và tiếp thu những tri thức khoa học chuẩn mực một cách chủ động. c. Xây dựng chương trình giảng dạy nâng cao Hiện nay trên thị trường lưu hành nhiều loại sách tham khảo, nhiều sách bồi dưỡng học sinh giỏi ở cả hai môn Toán và Tiếng Việt của nhà xuất bản giáo dục và các cơ sở giáo dục. Nếu biết cách sử dụng sẽ rất thuận lợi cho chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi. Nhưng giáo viên cần tránh là: Phụ thuộc quá 1 3 3 4 8 nhiều vào các quyển sách đó, không lựa chọn mà đưa vào giảng dạy ồ ạt bỏ qua tính vừa sức của học sinh. Nếu làm vậy học sinh sẽ sợ học, các em thấy bài quá khó dễ chán nản. Khi bất lực về tư duy, các em sẽ tìm mua sách tham khảo đó để dựa dẫm tìm lời giải để chống đối. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tư duy của học sinh và bố mẹ các em sẽ tốn thêm tiền đầu tư cho con học tập một cách vô ích. Trước thực tế đó, Ban chuyên môn nhà trường cần xây dựng một chương trình giảng dạy nâng cao dần đảm bảo tính vừa sức của học sinh. Tiết học có ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Các bài tập nâng dần mức độ khó, từ đơn giản đến phức tạp để tạo hưng phấn trong tư duy, coi trọng ngôn ngữ tư duy khoa học. Hệ thống bài tập đưa vào giảng dạy có sự thống nhất giữa Ban chuyên môn và giáo viên trực tiếp giảng dạy. 2.4. Biện pháp 4: Công tác quản lý chỉ đạo a. Phối hợp với phụ huynh học sinh Hiện nay đa số các bậc phụ huynh học sinh quan tâm đến việc giáo dục học sinh và đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng các em trở thành học sinh Giỏi. Bên cạnh đó lại còn một số phụ huynh thiếu quan tâm đến việc học hành và giáo dục con em, chưa tạo điều kiện để giúp các em phát triển toàn diện, do nhiều nguyên nhân (Có thể do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, do hoàn cảnh éo le, do nhận thức…) 9 Muốn thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi nhà trường cần có biện pháp phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh thông qua một số hoạt động sau: + Khi đã phát hiện các em học sinh có năng khiếu nhà trường kết hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp, họp với phụ huynh học sinh phản ánh cụ thể về tư chất của từng em, phân tích rõ mục đích, yêu cầu và kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi của lớp, của trường để phụ huynh học sinh hiểu rõ, phụ huynh đưa ra những thuận lợi và khó khăn riêng của từng học sinh. Giáo viên và nhà trường sẽ nắm bắt được cùng với phụ huynh tìm biện pháp giúp đỡ các em khắc phục khó khăn để có điều kiện tốt trong quá trình bồi dưỡng. Ví dụ: Học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn: Nhà trường, giáo viên, bạn bè có thể giúp đỡ về kinh phí bồi dưỡng, sách, tài liệu… + Học sinh có hoàn cảnh gia đình éo le: Cha (mẹ) mất sớm, cha – mẹ li hôn, cha (mẹ) mắc tệ nạn xã hội… thì nhà trường, giáo viên, bạn bè sẽ quan tâm động viên về tinh thần. Sau đó, nhà trường – giáo viên chủ nhiệm lớp – phụ huynh học sinh cùng bàn biện pháp bồi dưỡng cho các em. Khi quan điểm đã thống nhất thì việc tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi sẽ được ủng hộ một cách nhiệt tình. Nhà trường sẽ có thêm động lực để công tác bồi dưỡng học sinh đạt hiệu quả cao hơn. b. Tổ chức chuyên đề hội thảo, hội thi giáo viên dạy giỏi nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi. Để công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt hiệu quả cao, đầu năm học nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi dựa trên kế hoạch của các khối, lớp và tổ chức cam kết thi đua thực hiện kế hoạch. Tổ chức các đợt hội giảng nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm như ngày 20/11; 26/3. Sau hội giảng có toạ đàm rút kinh nghiệm, lựa chọn những phương pháp giảng dạy đạt hiệu quả cao để cùng áp dụng giảng dạy. Tổ chức chuyên đề về “Đổi mới phương pháp giảng dạy” ở từng môn học, chuyên đề “Ứng dụng công nghệ thông tin” trong giảng dạy, phân công đội ngũ giáo viên cốt cán thực hiện chuyên đề. + Qua thực tế giảng dạy có ứng dụng công nghệ thông tin: Bài giảng bằng giáo án điện tử, tôi thấy học sinh tiếp thu bài tốt hơn và như vậy sẽ nâng cao chất lượng dạy học, sẽ góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng học sinh giỏi. + Tổ chức chuyên đề “Nâng cao chất lượng học sinh giỏi” trong năm học: Tôi phân công các đồng chí giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, báo cáo những sáng kiến kinh nghiệm, đưa ra những vấn đề cụ thể trong công tác này để cùng trao đổi và học tập lẫn nhau. + Với quan niệm: "Có thầy giỏi thì mới có trò giỏi" nên tôi đặc biệt quan tâm tới công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Năm học 2013 – 2014 nhà trường tổ chức tốt Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và cấp huyện, có 14 giáo viên dự thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, trong đó có 2 giải Nhì, 1 giải Ba. 10 [...]... lý chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Tiểu học Bích Hòa tôi rút ra bài học kinh nghiệm sau: Để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục bậc tiểu học, muốn có chất lượng học sinh giỏi ngày càng cao cả về số lượng và chất lượng thì người Hiệu trưởng phải thực sự tâm huyết với nghề dạy học, luôn coi trọng nhiệm vụ nâng cao chất lượng đại trà Trên cơ sở đó, coi trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. .. tài chất lượng học sinh giỏi của trường Tiểu học Bích Hòa tăng lên rõ rệt cả về số lượng và chất lượng Hiện nay tập thể giáo viên và học sinh nhà trường đang gia sức thi đua thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm học 2013 – 2014, giữ vững danh hiệu TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN đứng ở tốp đầu về chất lượng giáo dục Tiểu học huyện Thanh Oai BÀI HỌC KINH NGHIỆM Sau 7 tháng thực hiện đổi mới quản. .. sinh có điều kiện tự bồi dưỡng, tự học 20 Tiết đọc sách tại thư viện nhà trường 21 Xây dựng kế hoạch cho giáo viên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ qua các lớp đào tạo nâng cao: Tại chức, từ xa, bồi dưỡng thường xuyên Bản thân các cán bộ quản lí ở nhà trường Tiểu học phải nắm chắc nội dung chuẩn kiến thức các môn học ở Tiểu học và yêu cầu kiến thức bồi dưỡng học sinh giỏi trong chương... để học sinh học mà vui, vui để học, tạo cho các em có tâm lý “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” Nhà trường tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề hội thảo về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi giúp giáo viên không ngừng nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có thêm kinh nghiệm giảng dạy, dần nâng cao hiệu quả dạy học Trang bị tủ sách ở thư viện nhà trường giúp giáo viên, học sinh. .. Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Tiểu học, mỗi nhà trường cần phải vận dụng sáng tạo nguyên lí giáo dục của Đảng vào thực tế của nhà trường Chú ý đến công tác xây dựng đội ngũ giáo viên đảm bảo “Có năng lực sư phạm và nhiệt tình sư phạm” thực hiện đẩy mạnh phương pháp ứng dụng CNTT trong dạy học, đổi mới phương pháp dạy học và làm tốt công. .. giờ, rút kinh nghiệm cho giáo viên (nhất là về phương pháp giảng dạy) - Tổ chức khảo sát chất lượng định kì theo quy định, khảo sát chất lượng đột xuất, khảo sát chất lượng học sinh giỏi để lựa chọn các em có thành tích trong học tập, tiếp tục bồi dưỡng cho các em phát triển năng khiếu của mình, tham dự hội thi học sinh giỏi các cấp đạt kết quả tốt Trong khi kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh giỏi. .. đối với học sinh giỏi 18 Cô giáo hiệu trưởng trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi IV KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÓ SO SÁNH ĐỐI CHỨNG Qua 8 tháng thực hiện: Đổi mới quản lí chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường TH Bích Hòa đạt được kết quả như sau: Thời gian Trước khi thực hiện đề tài (tháng 9/2013) Sau khi thực hiện đề tài (tháng 4/2014) Chất lượng HSG tăng Tỷ lệ HSG khối 1 Tỷ lệ HSG... góp phần bồi dưỡng nhân tài cho đất nước Muốn có chất lượng học sinh giỏi cao mỗi nhà trường cần làm tốt chất lượng đại trà một cách toàn diện, chú trọng việc phát hiện năng khiếu của học sinh, phân loại đối tượng học sinh để xây dựng kế hoạch, lựa chọn phương pháp học phù hợp Coi trọng việc đổi mới phương pháp dạy học, khuyến khích giáo viên ứng dụng CNTT trong dạy học, tạo hứng thú cho học sinh giúp... giáo khoa mới, trực tiếp tham gia giảng dạy một số tiết theo quy định để có hướng chỉ đạo sát thực Nhà trường cần làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, phối hợp chặt chẽ các lực lượng giáo dục ở địa phương nhằm thúc đẩy phong trào giáo dục ngày càng cao Quan tâm động viên, khen thưởng kịp thời, phù hợp với các thầy cô giáo, các em học sinh đạt thành tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi KẾT... thưởng về tinh thần cao Có như vậy, động viên khen thưởng sẽ có ảnh hưởng tốt đến tâm lí GVHS, tạo động lực cho GV, HS tiếp tục cố gắng vươn lên trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi 16 Tuyên dương khen thưởng với cán bộ giáo viên nhân ngày 20/11/2013 Các đồng chí lãnh đạo Phòng Giáo dục và xã Bích Hòa Trao phần thưởng cho học sinh đạt giải Nhất cấp huyện 17 Tuyên dương khen thưởng đối với học sinh giỏi . đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi phải được thực hiện theo hướng đổi mới, đó là: Trên cơ sở vừa duy trì nâng cao chất lượng đại trà mà vẫn nâng cao được chất lượng học sinh giỏi. Chất lượng. TIẾN đứng ở tốp đầu về chất lượng giáo dục Tiểu học huyện Thanh Oai. BÀI HỌC KINH NGHIỆM Sau 7 tháng thực hiện đổi mới quản lý chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Tiểu học Bích Hòa. Tốt HỌC TỐT PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI TRƯỜNG TIỂU HỌC BÍCH HÒA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên sáng kiến kinh nghiệm: ĐỔI MỚI QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH

Ngày đăng: 20/12/2014, 21:00

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan