hệ thống một số bài tập và trò chơi nhằm giáo dục tố chất sức nhanh cuả học sinh thcs

24 1.7K 11

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2014, 20:39

+ Phần A: Những vấn đề chung I/ Lý do chọn đề tài Sự nghiệp đổi mới đất nớc đòi hỏi phát triển khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực nội sinh coi đó là nhân tố quan trọng để thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá tất nhiên, để phát triển khoa học, nâng cao năng lực nội sinh, thì yếu tố con ngời trở thành cốt lõi,có tính quyết định. Khi đó, phát triển sự nghiệp giáo dục toàn diện nói chung và giáo dục thể chất nói riêng có vị trí quan trọng và ý nghĩa xã hội to lớn. Bởi vậy, không ít quốc gia đã nhận thức rõ sức khoẻ con ngời là tài sản quốc gia đặc biệt, nhà nớc có trách nhiệm quản lý tài sản này là phát triển vốn dự trữ tiềm ẩn trong mỗi con ngời, ở nớc ta có nghị quyết về giáo dục của Trung ơng đợc thực hiện trrong kế hoạch phát triển thể chất trong trờng học các cấp . Công tác giáo dục thể chất ở trờng học góp phần vào việc thực hiện mục tiêu xây dựng con nbgời mới, phát triển cao về trí tuệ, cờng tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức. Trong quá trình giáo dục thể chất, nhiệm vụ giáo dục và phát triển toàn diện các tố chất thể lực là hết sức quan trọng. Đây chính là một trong những phơng tiện giáo dục thế hệ trẻ trong nhà trờng. Mặt khác các tố chất thể lực bao gồm sức nhanh, sức mạnh, sức bền và sự khéo léo , là những điều kiện quan trọng đối với mỗi học sinh . Mục tiêu hàng đầu của giáo dục thể chất là ngời tập phải không ngừng phát triển và hoàn thiện các tốp chất thể lực và cũng là một trong những nhiệm vụ chủ yếu. Trong quá trình giáo dục các tố chất thể lực là nhằm phát triển một cách toàn diện phải dựa trên cơ sở các bài tập phát triển chung. Muốn đạt đợc hiệu quả cao trong quá trình giáo dục các tố chất thể lực nói chung và giáo dục tố chất sức nhanh nói riêng cần phải chọn các phơng tiện và phơng pháp tập luyện để tạo nên một lợng vận động hợp lí với trình độ thể lực và tâm lí lứa tuổi ngời tập, chúng ta biết rằng sức nhanh là một tố chất thể lực , và là năng lực thực hiện một hoạt động vận động trong điều kiện đã đợc quy định trớc với thời gian ngắn nhất. Tố chất thể lực sức nhanh phụ thuộc vào các yếu tố: Tính linh hoạt của quá trình thần kinh , sự phối hợp của hệ thống thần kinh cơ, sức mạnh nhanh khả năng đàn tính của cơ bắp , khả năng huy động các nguồn năng lợng nhanh và hợp lí, các phẩm chất tâm lí. Do đó tố chất thể lực sức nhanh cần phái giáo dục và phát triển ngay trong giai đoạn tập luyện. Lứa tuổi 10 đến 12 là thời điểm thuận lợi để phát triển tố chất sức nhanh. Trong quá trình tập luyện phát triển tố chất sức nhanh thờng sử dụng tất cả các bài tập có tác dụng phát triển năng lực phản ứng, có tần số cao . Ngoài ra còn sử dụng các môn bóng: Bóng ném, bóng đá các trò chơi vận động hoặc các bài tập khác . 4 + Bởi vì thông qua các bài tập và trò chơi góp phần thúc đẩy các em học sinh phát triển nhanh chóng , cân đối và hoàn chỉnh . Thông qua môn trò chơi, hệ thần kinh của các em đợc củng cố và phát triển, các phản xạ thần kinh nhậy bén hơn, các quá trình thần kinh diễn ra linh hoạt và mãnh liệt hơn, làm cho các em lanh lợi, tháo vát trong cuộc sống. Đặc biệt là trò chơi góp phần khá lớn vào việc phát triển các tố chất thể lực của các em học sinh. Qua các trò chơi, tuy là nhẹ nhàng thoả mái, ngắn ngủi, nhng cũng giúp cho các em nâng cao đợc thể lực khá nhiều. Thí dụ các em thờng xuyên chơi C ớp cờ , Thi phối hợp, một thời gian sau đó cho kiểm tra chạy 30 m , 60 m tốc độ của các em sẽ tăng lên so với lúc cha tập. Vì thế trong các buổi tập ngời ta thờng xuyên dùng các trò chơi để phát triển các tố chất thể lực. Nó làm cho học sinh ham thích tập luyện , thoải mái, quên mệt mỏi. Chính vì những lí do trên và tầm quan trọng của nó trong sự nghiệp giáo dục toàn diện nên tôi chọn đề tài: H thng mt s bi tp v trũ chi nhm giỏo dc t cht sc nhanh cu hc sinh THCS. II- Mục đích nghiên cứu Với đề tài này, mục đích của việc nghiên cứu là hệ thống một số bài tập và trò chơi nhằm giáo dục tố chất sức nhanh của học sinh THCS . III- Nhiệm vụ nghiên cứu: Đối với đề tài: Hệ thống một số bài tập và trò chơi nhằm giaó dục tố chất sức nhanh của học sinh THCS cần phải giải quyết hai nhiệm vụ chính sau đây: + Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu lựa chọn hệ thống các bài tập và trò chơi nhằm gioá dục tố chất sức nhanh của học sinh THCS + Nhiệm vụ 2: Tiến hành thực nghiệm một số bài tập và trò chơi vào quá trình giảng dạy. IV/ Ph ơng pháp nghiên cứu. Đề tài hệ thống một số bài tập và trò chơi nhằm giáo dục tố chất sức nhanh cùa học sinh trung học cơ sở đợc sử dụng các phơng pháp sau: 1/ phơng pháp thu nhận phân tích và tổng hợp t liệu thông tin qua đọc sách và tài liệu tham khảo có liên quan đến đề tài. 2/ Tham khảo các ý kiến của giáo viên dạy thể dục tại trờng. 3/ Phơng pháp thống kê. 4/ Phơng pháp thực nghiệm: Thử áp dung vào việc giảng dạy ở trờng bằng cách: Tiến hành dạy một lớp có sử dụng một số bài tập và trò chơi để so sánh với kết quả một lớp học bình thờng. 5 + Phần B: Nội dung A/ Lý luận chung Căn cứ vào đặc điểm tâm sinh lý của học sinh trung học cơ sở. Lúc này, chức năng của hệ thần kinh chịu ảnh hởng của hoạt động nội tiết trong tuổi dạy thì. Các hóc môn sinh học và hóc môn của tuyến giáp tăng lên, làm cho khả năng hng phấn của hệ thần kinh trung ơng tăng lên và còn làm rối loạn thăng bằng giữa các quá trình hng phấn và ức chế. Hoạt đông của tuyến yên cũng tăng lên và lại có tác dụng kích thích tuyến sinh dục. Quá trình ức chế tăng lên nhng hng phấn vẫn chiếm u thế. Hệ thống tín hiệu thứ hai phát triển hơn nữa. Do sự phát triển rất mạnh mẽ của cơ và xơng ở tuổi dạy thì nên sự phối hợp động tác cha tốt, động tác vụng về, lóng ngóng. Khả năng hoạt đông của các tế bào thần kinh giảm nên nhanh chóng mệt mỏi. Từ 15 tuổi trở lên, ức chế có điều kiện phát triển, mối quan hệ giữa hng phấn và ức chế đợc hoàn thiện hơn. Động tác tiết kiệm hơn và phối hợp tốt hơn. Về chức năng thực vật, tim phát triển mạnh. Tuy vậy, sự phát triển của tim không theo kịp sự tăng khối lơng của cơ thể. Hoạt động của tim còn gặp khó khăn là đờng kính của động mạnh tơng đối nhỏ. Nhịp phát triển của tim trong tuổi dạy thì cao hơn nhịp phát triển của mạch. Nhịp tim chậm hơn. Tim rất dễ hng phấn do ảnh hởng của thần kinh giao cảm, vì thế, ngời ta hay gặp loạn nhịp tim do thở, tim đập mạnh ngoại tâm thu, tiếng thổi tâm thu cơ năng ở những trẻ em trong tuổi dạy thì. Tần số hô hấp thấp hơn:19-20 lần trong một phút. Dung tích sống tăng lên. Chiều cao của trẻ em ở lúa tuổi này phát triển rất mạnh. Xơng phát triển theo chiều dày và tiếp tục quá trình cốt hoá. Khung chậu, lồng ngực và cột sống tiếp tục hình thành. Cần phát triển đồng đều tất cả các cơ. Khối lợng cơ ở các chi trên, lng, đai vai, chân phải phát triển mạnh. *Tóm lại: ở lứa tuổi học cấp hai hệ thống cơ đang phát triển, sức mạnh của các cơ tăng, khả năng hoạt động của các chức năng thực vật cao hơn và ức chế có điều kiện cũng phát triển tơng đối mạnh. Vì thế nội dung tập luyện của các em phải gây đợc hứng thú, hào hứng, phấn khởi. Nhng bài tập phải có tác dụng hoàn thiện sự phối hợp động tác và phát triển các tố chất, đặc biệt là các tố chất sức nhanh là một trong 4 tố chất cơ bản của đời sống. Sức nhanh là năng lực bột phát và vận động với tốc độ cao nhất. Sức nhanh có đợc 6 + là do: - Do tốc độ của các xung động thần kinh gây ra sự co cơ trong thời gian phản ứng ngắn nhất có ý nghĩa quyết định đến tốc độ vận động. - Bởi trong hệ thống thần kinh luân xuất hiện những xung đột thần kinh nối tiếp nhau để tạo điều kiện cho một tần số vận động cao. Trong quá trình thực hiện động tác, các cơ luân phiên nhau hoạt động đối lập: Một nhóm cơ naỳ co trong khi một nhóm cơ khác duỗi và ngợc lại. Nếu duỗi càng lớn thì lực đối kháng càng ít, động tác càng nhanh và biên độ càng lớn, do vậy thả lỏng trong khi chạy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nó giúp cho ngời chạy duy trì đợc hoạt động với tốc độ cao trong một thời gian dài. Để nâng sự phối hợp giữa các cơ đợc tốt, các trung tâm thần kinh phối hợp đợc mau lẹ, chính xác thì cần phải thực hiện các động tác khởi động cho tốt *Sức nhanh gồm có: + Phản ứng nhanh, là năng lực phản ứng rất nhanh của cơ thể bằng một động tác nh xuất phát sai khi nghe thấy tiếng súng phát lệnh hoặc trong các động tác phản ứng lại động tác của đối phơng. + Sức nhanh tối đa: là năng lực thực hiện đông tác với tốc độ cao nhất. + Sức nhanh mạnh: Là khả năng Thắng lực cản bằng tốc độ cao nhất. + Sức mạnh bền: là khả năng thực hiện động tác một cách liên tục, ổn định với tốc độ cao trên một quãng đờng dài hoặc trong một khoảng thời gian qui định. Chính vì những lý do trên, không nên dùng những bài tập tĩnh và khéo léo dài vì dễ gây mệt mỏi. Thỉnh thoảng lại cho nghỉ vài phút. Không nên dùng những bài tập có những động tác phối hợp quá phức tạp, đôi khi phải tổ chức dới dạng trò chơi để phát huy đợc tính tự giác, tích cực của học sinh. Do đó, trong quá trình tìm tòi, nghiên cứu tôi đã chọn lọc đợc một số bài tập và trò chơi sau, nhằm giáo dục tố chất sức nhanh của học sinh trung học cơ sở. 7 + Sáng kiến kinh nghiệm Số thứ tự Tên bài tập Mục đích yêu cầu Lợng vận động thời gian 1 Chạy tăng tốc Phát triển tốc độ, gây hứng thú kích thích tập luyện. Yêu cầu chạy nhanhhết sức. 2+30m 2 Chạy tiếp sức: trao gậy tại chỗ, đi bộ chạy Nhằm phát triển phản xạ nhanh và tốc độ nhanh. Yêu cầu trao và nhận gậy đúng hiệu lệnh, đúng khoảng cách qui định 10 phút 3 Xuất phát theo tín hiệu từ các t thế khác nhau nhằm phát triển phản ứng nhanh. Yêu cầu thực hiện đúng tuần tự của kỹ thuật. 5-6 lần 4 Một số bài tập với Nhằm phát triển khả năng linh 5-6 lần 8 + a dây chun Nằm sấp, gập cẳng chân phải, trái hoạt của các khớp. b T thế cơ bản gập đùi phải, trái, Yêu cầu chân ở khớp gối thẳng 5-6 lần 5-6 lần Hai chân rộng hơn vai, hai tay thả lỏng đùi đa sang ngang đa vào phải, trái Yêu cầu thực hiện bài tập với biên độ lớn Sáng kiến kinh nghiệm Số thứ tự Tên bài tập Mục đích- yêu cầu Lợng vận động thời gian d T thế cơ bản, đa đùi ra sau( phải, trái) _ Yêu cầu thực hiện với biên độ lớn, Chân ở khớp gối thẳng. 5-6 lần e Chân rộng bằng vai , Đùi nâng song song với mặt đất, gập cẳng chân (phải, trái). 5-6 lần 5 a Một số bài tập phát triển chung về đặc tính chạy Ngồi 1/2 bật bằng hai chân. Chú ý hoạt động của bàn 15m 9 + chân. b Chạy bớc chéo Yêu cầu không lắc vai 15m c Chạy đạp sau Yêu cầu giữ vai thẳng, các khớp hông, gối, cổ chân duỗi hết. 15m d Chaỵ nâng cao đùi _ Xây dựng cảm giác nâng cao đùi trong khi chạy. _ Tăng cờng độ linh hoạt của thần kinh _ Yêu cầu đùi nâng cao vuông góc với thân ngời, cẳng chân thả lỏng, thân ng- ời thẳng, cao trọng tâm, tần số nhanh. Khi di chuyển bớc ngắn. 15m e Bứơc xoạc về trớc Chú ý đặt bàn chân 15m g Đứng lên ngồi xuống trên một chân. Chú ý t thế đứng 3-4 lần Sáng kiến kinh nghiệm Số thứ tự Tên bài tập Mục đích - yêu cầu Lợng vận động thời gian h Bật nhanh tại chỗ 7-8 lần j Đứng t thế bớc xoạc, bật đổi chân Yêu cầu giữ thân ngời thẳng 9-10 lần k Chạy bớc nhỏ Cổ chân linh hoạt, cao trọng tâm thân trên thả lỏng, khi chân 15m 10 + tiếp xúc đất bằng nửa bàn chân trên rồi xuống cả bàn và có độ miết. Bàn chân tiếp xúc đất cần thẳng hớng chạy. Khi di chuyển gối không nhấc cao, bớc ngắn M Chạy gót chạm mông. - Nhằm tăng tần số bớc, xây dựng cảm giác thả lỏng chân lăng sau, phát triển cơ sau đùi. - Yêu cầu thực hiện động tác rất nhanh, tiếp xúc đất trên nửa bàn chân trên, gót lăng cao chạm mông, thân ngời hơi đổ về trớc. - 15m N Nằm sấp, hai tay nâng cao và duỗi ở hông. 5-6 lần 6 a Một số bài tập với bóng Chân rộng bằng vai, bóng trớc ngực, ném bóng từ ngực lên trớc. - Nhằm phát triển khả năng linh hoạt của các khớp. 3-4 lần Sáng kiến kinh nghiệm b Chân rộng hơn vai, gập ngời về trớc, bóng ở giữa hai chân, ném bóng bằng hai tay từ dới lên trớc. Yêu cầu hai chân không gập 3-4 lần 11 + c hai chân rộng bằng vai bóng ở dới ném bóng bằng hai tay qua đầu ra sau. Yêu cầu duỗi ở hông, hai chân không gập 3-4 lần d Chân rộng bằng vai, bóng thả xuống gần tới đùi, chuyển động tích cực đùi đẩy bóng đi. Chú ý t thế bàn chân khi hoạt động chân 3-4 lần 7 a Một số bài tập kéo căng. Bật lên cao. Yêu cầu hai chân co tới bụng 3-5 lần b Bật hai chân liên tục tại chỗ. Yêu cầu bật bằng nửa bàn chân trên 8-10 lần c Ngồi 1/2 bật lên Thân ngời thẳng. 4-5 lần d Nằm sấp, nắm hai bàn chân, duỗi ở khớp hông 5-6 lần e Đứng lên ngồi xuống. Yêu cầu gót không rời đất 4-5 lần g Chân rộng hơn vai, hai tay giang ngang, quay hông sang trái, phải. Yêu cầu vai giữ nguyên 4-5 lần Sáng kiến kinh nghiệm 12 + Số thứ tự Tên bài tập Mục đích yêu cầu Lợng vận động thời gian h Ngồi chống tựa về sau, thả lỏng các cơ chân 10-15 giây 8 Nhảy giây Nhằm phát triển sức mạnh, nhanh sức bật mà học sinh rất cần. Yêu cầu thực hiện nhanh, tiếp xúc bằng nửa bàn chân. Phải thực hiện tích cực, tự giác đủ số lợng đề ra. 100 lần 9 Chạy xuống dốc Yêu cầu chạy nhanh hết tốc độ 2+ 30 m 13 [...]... thống một số bài tập và trò chơi nhằm giáo dục tố chất sức nhanh của học sinh trung học cơ sở Môn: Thể dục Tên tác giả: Vũ hồng Thái Đánh giá của tổ chuyên môn Nhận xét, ghi điểm (Kí, ghi rõ họ tên) Đánh giá của nhà trờng (Nhận xét, ghi điểm, xếp loại, kí và đóng dấu) 25 + UBND huyện cẩm Giàng Phòng Giáo dục Số phách Sáng kiến kinh nghiệm Hệ thống một số bài tập và trò chơi nhằm giáo dục tố chất sức. .. sau: Đã hệ thống đợc một số bài tập và trò chơi nhằm giáo dục tố chất sức nhanh, để phục vụ cho quá trình giảng dạy thể dục ở trờng trung học cơ sở Do bài tập bổ trợ và trò chơi giúp học sinh phát triển hứng thú học tập, khắc sâu kiến thức và có thành tích thể thao cao Đồng thời trò chơi có tác dụng rất lớn trong việc xây dựng, giáo dục con ngời Nó không chỉ thúc đẩy cho cơ thể của các em học sinh phát... ờng cần phải có đồ dùng dạy học đầy đủ, để làm đồ dùng cho quá trình thực hiện trò chơi Vì có đồ dùng đầy đủ thì việc tổ chức cho các em chơi trò chơi phong phú hơn, tránh sự lặp đi lặp lại một số trò chơi dẫn đền nhàm chán kết quả học tập đạt đợc không cao -Trên đây là một số kinh nghiệm về hệ thống một số bài tập và trò chơi nhằm giáo dục tố chất sức nhanh của học sinh THCS, những kết quả đạt đợc... Sở giáo dục đào tạo Hải Dơng ****8&&&&***** 23 + Sáng kiến kinh nghiệm Hệ thống một số bài tập và trò chơi nhằm giáo dục tố chất sức nhanh của học sinh trung học cơ sở Môn:Thể dục Khối: 6,7,8,9 Đánh giá của giám khảo cấp tỉnh Nhận xét cho điểm (Kí, ghi rõ họ tên, đơn vị công tác) Năm học: 2006-2007 Phòng giáo dục Cẩm Giàng Trờng trung học cơ sở Cẩm Đoài 24 + Số phách Sáng kiến kinh nghiệm Hệ thống. .. việc hệ thống và khai thác bài tập và trò chơi, trong quá trình giảng dạy ở trờng trung học cơ sở tôi đã nêu ở phần kết quả nghiên cứu Qua quá trình nghiên cứu tôi đã học hỏi đợc một số kinh nghiệm, biết cách tổ chức bài tập và trò chơi sao cho khoa học, phù hợp với mục đích, yêu cầu của từng môn thể dục Phục vụ triệt để cho mục đích daỵ học. Qua đó tôi đã áp dụng có hiệu quả một số bài tập và trò chơi. .. không cao Hiện nay ở trờng trung học cơ sở thì việc áp dụng một số bài tập và trò chơi vào quá trình dạy học còn ít, do đó cha phát huy đợc tính tích cực tự giác của học sinh, nên kết quả học tập đạt đợc cha cao -Đội ngũ giáo viên trong quá trình giảng dạy ngại su tầm trò chơi và tìm tòi nghiên cứu một số bài tập bổ trợ , do đó hiệu quả học tập không cao Bởi vậy đội ngũ giáo viên cần phải có trách nhiệm... đối với một lớp có sử dụng bài tập và trò chơi vào bài học ,tốc độ chạy đà nhanh, góc độ giậm nhảy lớnthì kết quả đạt đợc là: +Loại giỏi :25% +Loại khá :65% +Loại đạt :10% Từ kết quả trên ta thấy rằng thông qua các bài tập bổ trợ và trò chơi đã lôi cuốn đ ợc học sinh tham gia tích cực ,tự giác ,quên mệt mỏi do đó nếu ta biết vận dụng các bài tập bổ trợ và trò chơi thích hợp với từng môn thể dục trong... dụng một số bài tập và trò chơi chọn lọc ở trên ta thấy kết quả đạt đợc cần quan tâm Khi giảng dạy thực nghiệm kiểu bài cung cấp kiến thức mới, cũng nh củng cố, ôn luyện những phần nhỏ của kỹ thuật thể thao cho học sinh trong cùng một môn nhảy xa kiểu ngồi ở một số lớp không sử dụng các bài tập và trò chơi, với một lớp có sử dụng bài tập và trò chơi để khai thác hết khả năng của học sinh Thì ta thấy... mục đích giảng dạy ở trờng trung học cơ sở II Đề xuất: Trong quá trình nghiên cứu với thực trạng về giảng dạy thể dục ở trờng trung học cơ sở tôi có một só đề xuất sau -Đội ngũ giáo viên thể dục phải xây dựng đợc một hệ thông bài tập và trò chơi nhằm giáo dục tố chất sức nhanh để phục vụ cho mục đích dạy học, tránh hiện tợng dạy cứng nhắc Vì thể dục là bộ môn khoa học thực nghiệm , dạy cứng nhắc hiệu... Nếu dạy một tiết thể dục mà có sử dụng bài tập bổ trợ và kết hợp với trò chơi thì kết quả dạy học bài đó coi nh thành công Vì thông qua bài tập và trò chơi giúp các em 20 + nắm đợc kỹ thuật nhanh và có hứng thú học tập, tiếp thu bài một cách chủ động, tự giác, tích cực Tóm lại dạy môn thể, nhất là chơng trình thể dục ở TTHSS chỉ đạt kết quả cao khi nó đợc gắn liền với các bài tập bổ trợ, hoặc đợc tổ . sau: Đã hệ thống đợc một số bài tập và trò chơi nhằm giáo dục tố chất sức nhanh, để phục vụ cho quá trình giảng dạy thể dục ở trờng trung học cơ sở. Do bài tập bổ trợ và trò chơi giúp học sinh. Hệ thống một số bài tập và trò chơi nhằm giaó dục tố chất sức nhanh của học sinh THCS cần phải giải quyết hai nhiệm vụ chính sau đây: + Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu lựa chọn hệ thống các bài tập và. dẫn đền nhàm chán kết quả học tập đạt đợc không cao. -Trên đây là một số kinh nghiệm về hệ thống một số bài tập và trò chơi nhằm giáo dục tố chất sức nhanh của học sinh THCS, những kết quả đạt

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan