một số kinh nghiệm giảng dạy phân môn làm văn phần nghị luận xã hội lớp 12

20 2,215 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2014, 07:08

O PHẠM THỊ THU THANH (Trường THPT Nguyễn Trung Trực) Giải B I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lí do chọn đề tài Trong văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Đảng ta chỉ rõ: “Ưu tiên hàng đầu cho việc nâng cao chất lượng dạy và học. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và tăng cường cơ sở vật chất của nhà trường, phát huy khả năng sáng tạo và độc lập suy nghó của học sinh, sinh viên.” (Tr.207, Nxb chính trò quốc gia, HN, 2007) Nghò quyết 02 của Đảng bộ tỉnh An Giang khóa 8 nhấn mạnh: “Cần phải gắn kết cả hệ thống chính trò và nhân dân cùng chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng ngày càng tốt hơn cho sự nghiệp đổi mới trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng dạy và học”. Qua các chủ trương của Đảng và nhà nước từ trung ương đến đòa phương ta nhận thấy vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục là một vấn đề cấp bách hơn bao giờ hết. Thế nhưng thực tế chất lượng giáo dục môn văn của An Giang nói chung và kết quả của kì thi tốt nghiệp THPT môn văn vừa qua còn thấp, chưa đáp ứng được sự kì vọng của toàn xã hội. Làm thế nào để nâng cao chất lượng môn văn, học sinh học tốt môn văn, tự tin trong học tập thi cử là điều chúng ta đặc biệt quan tâm. Trong chương trình làm văn hiện hành, văn nghò luận được đưa vào học từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Văn nghò luận trở thành một thể loại gắn bó với học sinh trong suốt hai cấp học và trong chương trình thi cử mang tính quốc gia. Mặt khác, văn nghò luận cũng là dạng phổ biến trong cuộc sống, thiết thực đối với đời sống xã hội. Nhưng qua thực tế hai năm giảng dạy lớp 12 theo chương trình cải cách, bản thân nhận thấy năng lực làm văn nghò luận của học sinh còn nhiều hạn chế. Khả 1 năng nhận thức vấn đề của học sinh còn mơ hồ, thiếu vốn sống và kinh nghiệm thực tiễn. Từ đó dẫn đến chất lượng bài làm của học sinh còn thấp. Từ những lí do nêu trên, tôi nhận thấy vấn đề làm thế nào giúp học sinh có kó năng làm tốt bài văn nghò luận xã hội là rất cần thiết. Vì vậy, qua thực tiễn giảng dạy, 2 bản thân xin nêu lên một vài kinh nghiệm của mình về việc giảng dạy văn nghò luận ở lớp 12 với mong muốn nâng cao hiệu quả đào tạo trong trường phổ thông. 2. Lòch sử đề tài Đề tài “Một số kinh nghiệm giảng dạy phân môn làm văn phần nghò luận xã hội lớp 12” đã có rất nhiều giáo viên dạy văn nói chung và giáo viên dạy văn lớp 12 nói riêng tìm hiểu nghiên cứu. Trong chương trình làm văn trung học cơ sở và trung học phổ thông đã có nhiều tiết dạy lí thuyết và luyện tập về kiểu bài nghò luận xã hội. Các nhà nghiên cứu như Đỗ Ngọc Thống, Trần Thanh Đạm…cũng viết nhiều sách nghiên cứu hướng dẫn phương pháp làm văn nghò luận xã hội. Tuy nhiên, các giải pháp mà các nhà viết sách đưa ra nhiều khi còn mang tính chất lí thuyết, hoặc các kinh nghiệm của đồng nghiệp qua hội thảo do Sở Giáo dục v à Đào tạo An Giang tổ chức khi áp dụng cho mọi đối tượng học sinh nhiều khi vẫn còn hạn chế nhất đònh. Vì vậy, khi viết đề tài “Một số kinh nghiệm giảng dạy phân môn làm văn nghò luận xã hội lớp 12 ”, bên cạnh việc tiếp thu những kinh nghiệm của đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, bản thân đưa ra một số kinh nghiệm đã được áp dụng trong giảng dạy ở những năm vừa qua, với mong muốn trao đổi cùng đồng nghiệp để giúp học sinh cải thiện được chất lượng học văn của mình. 3. Giới hạn đề tài Đề tài “Một số kinh nghiệm giảng dạy phân môn làm văn nghò luận xã hội lớp 12 ” chủ yếu nghiên cứu vấn đề hướng dẫn học sinh kó năng làm tốt bài văn nghò luận xã hội về vấn đề tư tưởng đạo lí và hiện tượng đời sống. II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT: 1. Thực trạng vấn đề Năm học 2008-2009, tôi được phân công giảng dạy ba lớp 12. Trong học kì I học sinh được làm hai bài làm văn nghò luận xã hội về một tư tưởng đạo lí và nghò luận về một hiện tượng đời sống. Qua thống kê kết quả của hai bài viết tôi nhận thấy kết quả đạt được rất thấp. Cụ thể: 3 Từ kết quả đó, tôi đã đi sâu tìm hiểu việc học tập của các em ở lớp, ơ û nhà, suy ngẫm lại cách dạy của bản thân. Tôi nhận thấy học sinh làm kiểu bài nghò luận xã hội yếu kém do nhiều nguyên nhân. Trước hết do thời lượng tiết học nghò luận xã hội ơ û lớp 12 quá ít. Trong chương trình 12 ban cơ bản, học sinh được học hai tiết nghò luận xã hội ơ û học kì I. Đó là một tiết nghò luận tư tưởng đạo lí và một tiết nghò luận về một hiện tượng đời sống. Sau mỗi tiết học học sinh có một bài viết thực hành. Bài viết số 1 tại lớp, bài viết số 2 ở nhà. Vì vậy, thời gian để học sinh luyện tập thực hành trên lớp là rất ít. Mặt khác, hiện nay do xu thế thời đại, học sinh có tâm lí thích học các môn khoa học tự nhiên mà ngán ngại học môn văn, cho rằng môn văn chủ yếu do năng khiếu tự nhiên chứ không phải do khổ luyện, môn văn khó chọn ngành nghề sau này. Cho nên một bộ phận không nhỏ học sinh học đối phó, làm bài đối phó mà không chòu tích lũy vốn sống. Về phía giáo viên, nguyên nhân chủ yếu do chúng ta chưa tạo được hứng thú trong giờ học văn cho học sinh. Dạy nghò luận xã hội mà ta chưa đổi mới phương pháp dạy học còn sử dụng phương pháp dạy cũ, áp đặt đối với học sinh, chưa tạo điều kiện cho các em bộc lộ suy nghó của mình. Giáo viên chưa tập cho học sinh thói quen tích lũy kiến thức từ đời sống, tạo tâm thế tự tin trong làm bài. Đa phần chúng ta chú trọng về vấn đề dạy thế nào để học sinh hiểu bài, đối phó với kì thi TNTHPT hằng năm. Trong khâu chấm trả bài, đôi khi chúng ta vẫn còn thực hiện qua loa, chưa thực sự coi trọng khâu chấm trả bài. Đó là một số nguyên nhân cơ bản của thực trạng trên. 2. Những biện pháp thực hiện 2.1. Nghiên cứu chương trình Trước tiên, tôi nghiên cứu kó chương trình sách giáo khoa v ề dạng đề nghò luận xã hội từ THCS đến lớp 12 đề nắm được nội dung tổng quan của chương trình học từ các lớp dưới. Từ đó có cách dạy phù hợp hơn. Qua hệ thống chương trình cả hai cấp học ta nhận thấy ở các lớp cấp 2 học sinh đã nắm được khái niệm văn nghò luận, các thao tác lập luận trong văn nghò luận xã 4 hội và học sinh được làm quen, luyện tập với các dạng đề tìm hiểu về những câu ca dao tục ngữ, những câu danh ngôn, ngạn ngữ đơn giản. Ơ Û cấp 3, học sinh chủ yếu luyện tập để rèn luyện kó năng làm văn nghò luận xã hội. Các em được luyện tập các kó năng tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý, trình bày y ù và kó năng viết mở bài, thân bài và kết luận. Nội dung các đề bài là những hiện tượng đời sống đang xảy ra, những vấn đề đạo lí, những giá trò đạo đức mà cả xã hội quan tâm. Nắm được sự nối tiếp chương trình của các cấp lớp, khối lớp, giáo viên thuận lợi trong việc kế thừa và cung cấp kiến thức mới cho học sinh. Chẳng hạn trong kì thi 5 tốt nghiệp 2008-2009, câu 2 về nghò luận xã hội của ban cơ bản bàn về tác dụng của sách, nếu học sinh được giáo viên cho hệ thống lại các vấn đề đã học ơ û cấp trung học cơ sở thì hiệu quả có lẽ khả quan hơn. 2.2. Kiểm tra trình độ học sinh. Ngay từ đầu năm học 2009- 2010 khi được phân công dạy ba lớp 12, tôi đã tiến hành kiểm tra kó năng làm văn nghò luận xã hội của học sinh thông qua tiết tự chọn. Qua đó phân loại từng nhóm trình độ học sinh để có phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh. Công việc này tiếp tục thực hiện qua bài làm thực hành trong tiết luyện tập, qua bài kiểm tra số 1, số 2 của học kì I. Từ những căn cứ đó, tôi chia mỗi lớp thành ba nhóm học sinh: Khá giỏi, trung bình và yếu, kém để phân công nhiệm vụ cho các em và hướng dẫn phương pháp học theo từng nhóm đã chia. 2.3. Dự giờ đồng nghiệp . Trong hai năm học 2008-2009 v a ø 2009-2010, tôi thường xuyên dự giờ các đồng nghiệp đặc biệt dự các tiết dạy nghò luận xã hội ơ û khối 11,12. Qua giờ dạy của đồng nghiệp, tôi học tập được những kinh nghiệm của các giáo viên khác. Từ đó, tích lũy thêm kinh nghiệm để giảng dạy tốt hơn bài nghò luận xã hội. 2.4. Hướng dẫn học sinh có thói quen tích lũy kinh nhiệm, vốn sống. Trong quá trình giảng dạy, tôi luôn coi trọng khâu hướng dẫn học sinh có thói quen tích lũy kiến thức. Khâu tích lũy được thực hiện qua việc hướng dẫn học sinh có thói quen quan sát, cảm nhận và ghi chép làm tư liệu. Những việc rất bình thường nhưng nếu co ù y ù thức, vốn sống của mình sẽ được nuôi dưỡng. Đó có thể là những công việc: + Mỗi sáng xé tờ lòch, tôi khuyên học sinh hãy đọc xem có lời hay ý đẹp nào cần suy ngẫm, ghi vào sổ tay những câu thú vò, tập thói quen tìm hiểu về điều đó, nếu bế tắc trao đổi với bạn bè hoặc nhờ giáo viên giảng hộ. + Khi đi trên đường, gặp những câu khẩu hiệu, những áp phích quan sát và cảm nhận những điều đó, ghi lại những y ù cần thiết. Chẳng hạn khi qua vùng núi Tri Tôn, Tònh Biên bắt gặp lời cảnh báo: “Cháy rừng như thể cháy nhà Cháy rừng như thể cháy da thòt mình” Học sinh phải tự hỏi tại sao lại có những lời cảnh báo đó? Ý nghóa của nó là gì? 6 Thực trạng rừng bây giờ như thế nào? + Khuyên học sinh có thói quen xem thời sự trong nước và quốc tế qua truyền hình. Mỗi lần xem, có những tấm gương tốt, những hiện tượng xấu ghi lại làm tư liệu đúc rút kinh nghiệm sống cho mình. Khuyên học sinh xem những chương trình bổ ích như: Vượt lên chính mình; Mái ấm ATV; Trái tim cho em; Ước mơ của Thúy… Khi xem truyền hình thấy những hiện tượng vô cảm như em Bình bò hành hung ngay giữa Thủ đô Hà Nội; cháu Hảo ơ û Bình Phước bò ba mẹ ngược đãi, tôi đều kể cho các em nghe, nhắc nhở các em theo dõi và sau đó kiểm tra lại thái độ của các em trước những vấn đề đó. + Xây dựng cho học sinh thói quen đọc báo, giáo viên thực hiện chuyên mục “Đọc báo giùm học sinh”. Thực tế học sinh rất lười đọc, không có thói quen đọc, lại thiếu thời gian nên trước hết giáo viên đọc cho học sinh nghe, những chuyên mục có ích cho học tập, cho việc phát triển nhân cách của học sinh. Sau khi học sinh thích thú và có thói quen tìm hiểu giáo viên hướng dẫn học sinh tự tìm tòi để đọc. Khi tìm được những bài báo phù hợp, tôi chọn thời gian 15 phút đầu giờ hoặc tiết tự chọn, tiết bồi dưỡng học sinh yếu đọc cho học sinh nghe, hướng dẫn học sinh ghi những y ù cần thiết làm tư liệu. Chẳng hạn khi đọc loạt bài báo tuổi trẻ viềt về hình ảnh “Lưu Bình Dương Lễ thời nay” (Câu chuyện: Cõng bạn đi học - A Púth v a ø A Trâm, câu chuyện: Rút ruột nuôi bạn, câu chuyện: Tình nghóa ở quán nước nghèo…), chuyên mục “Chuyện đời tự kể” của báo Tuổi trẻ, những bài báo viết v ề hình ảnh sông Hồng, sông MeKong cạn kiệt, chương trình “ Bàn về giá trò của yêu thương” của đài truyền hình HTV, chương trình phát động trong tháng Thanh niên của đài truyền hình Việt Nam “Sẻ giọt máu đào, trao niềm hy vọng” , tôi đều cung cấp tư liệu cho học sinh. + Hướng dẫn học sinh truy cập trên Internet những vấn đề “nóng” đang xảy ra trong cuộc sống mà mọi người quan tâm và ghi chép làm tư liệu, tích lũy vốn sống. Những công việc trên tôi đều hướng dẫn các em làm, khuyến khích những em thực hiện tốt bằng cách cho điểm thưởng, đặc biệt những em yếu kém đều được khích lệ khi có sự tiến bộ. 2.5. Rèn luyện kó năng viết, tăng cường luyện tập Giải pháp này tôi thực hiện trong tiết tự chọn, tiết bồi dưỡng yếu và luyện tập về nhà. Dựa vào phân loại đối tượng học sinh, tôi áp dụng các nội dung công việc khác nhau. 7 Năm học 2009-2010, môn văn được tăng thêm một tiết tự chọn, hai tiết/tuần bồi dưỡng yếu. Đối với tiết tự chọn đối tượng áp dụng là cả lớp, còn tiết bồi dưỡng yếu đối tượng là học sinh từ trung bình yếu trở xuống. Vào đầu năm học, sau khi có kế hoạch phân công của nhà trường tổ chuyên môn tiến hành họp bàn về kế hoạch giảng dạy trong năm học, lập kế hoạch giảng dạy tiết chính khóa, tiết tự chọn và bồi dưỡng học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi. Đối với tiết chính khóa, tôi thực hiện theo phân phối chương trình, giảng dạy những nội dung chính theo chuẩn kiến thức của bộ. Đối với tiết tự chọn, tổ thống nhất dạy theo chủ đề bám sát vì trình độ học sinh ơ û vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số còn có những hạn chế 8 nhất đònh. Trong chương trình kì I, tổng số 18 tiết tự chọn được chia ra: 4 tiết rèn luyện kó năng làm văn nghò luận xã hội về một tư tưởng đạo lí, 4 tiết rèn luyện kó năng làm văn nghò luận về một hiện tượng đời sống, 4 tiết rèn luyện kó năng làm văn nghò luận văn học về một bài thơ, đoạn thơ, 2 tiết rèn luyện kó năng làm văn về một ý kiến bàn về văn học, 4 tiết còn lại ôn tập và thi học kì. Trong 8 tiết tự chọn trên lớp, học sinh luyện tập theo hướng dẫn của giáo viên. Trước mỗi tiết dạy, tôi cung cấp cho học sinh hai đề nghò luận xã hội yêu cầu học sinh về nhà thực hiện các thao tác phân tích đề, lập dàn ý, viết phần mở bài hoàn chỉnh. Nội dung các đề bài học sinh tìm hiểu, tôi lựa chọn các vấn đề có ý nghóa giáo dục v a ø những vấn đề đang xẩy ra trong thực tế cuộc sống để học sinh tìm hiểu. Trong 1 tiết học trên lớp, học sinh tìm hiểu hai đề giáo viên đã cho trước, học sinh thảo luận theo nhóm trong khoảng 5-7’ về những vấn đề mình đã độc lập suy nghó ơ û nhà. Sau đó giáo viên gọi một số nhóm đại diện trình bày các nội dung về tìm hiểu đề, tìm ý và lập dàn ý. Giáo viên nhận xét sửa chữa và hoàn chỉnh dàn y ù cho đề bài. Bước trình bày ý, diễn đạt thành văn giao cho đối tượng học sinh khá giỏi trình bày trước, sau đó hướng dẫn học sinh trung bình và yếu kém trình bày phần chuẩn bò của mình. Đối với học sinh khá giỏi khi trình bày ý, tôi yêu cầu thoát li giấy nháp còn học sinh yếu được cầm phần chuẩn bò trình bày. Công việc này được lặp đi lặp lại nhiều lần để học sinh có thói quen tốt trước khi làm bài văn hoàn chỉnh. Đối với tiết bồi dưỡng yếu tôi chỉ áp dụng cho đối tượng học sinh trung bình v a ø yếu, kém. Trong học kì I học sinh được tổ chức bồi dưỡng yếu 18 tiết. Thời lượng dành cho kiểu bài v ề nghò luận xã hội là 4 tiết. Trong 4 tiết học, giáo viên dành 1 tiết nhắc lại lí thuyết về hai dạng nghò luận đã học, hướng dẫn các em cách thu thập dẫn chứng trong cuộc sống để tích lũy và cách đưa dẫn chứng vào bài văn. Ba tiết còn lại thực hành tại lớp. Học sinh được giáo viên cho các đề cụ thể về nhà tìm hiểu trước. Khi đến lớp, giáo viên dành thời gian 10’ cho học sinh thảo luận trao đổi, sau đó giáo viên lần lượt gọi xoay vòng học sinh trình bày ý, tập nói thành đoạn văn hoàn chỉnh. Giáo viên sửa chữa phần trình bày của học sinh để có một dàn y ù hoàn chỉnh. Khi sửa đề, tôi yêu cầu học sinh phải trình bày mở bài bằng lời văn và cách mở bài nhanh, trực tiếp, không hướng dẫn học sinh yếu mở bài gián tiếp. Đối với đối tượng yếu, học sinh phải luyện tập thêm ở nhà. Mỗi em phải có một vở luyện tập. Hai tuần giáo viên ra cho các em một đề văn về nhà tập viết hoàn chỉnh, sau đó giáo viên thu bài chấm, sửa chữa. Những học sinh kết quả yếu phải viết lại theo dàn ý giáo viên đã sửa. Những bài làm tốt giáo viên chọn đọc cho lớp tham khảo và được khuyến khích cho điểm thưởng. Hoạt động này được thực hiện trong học kì I. Ơ Û học kì II, học sinh luyện tập nghò luận văn học. Đối với đối tượng học sinh khá giỏi tôi khuyến khích học sinh làm bài thêm ơ û nhà. Các dạng đề tôi cho các em chủ yếu là dạng đề mở. Ví dụ: Sau khi xem triển lãm ảnh của Nguyễn A Ù với chủ đề “ Họ đã sống như thế”, tôi đã giới thiệu cho học sinh xem qua mạng, qua báo, truyền hình. Từ đó tôi yêu cầu những em khá giỏi viết bài cho đề: Suy nghó của anh /chò sau khi xem phóng sự ảnh “Họ đã sống như thế” của Nguyễn Á. Sau khi chấm bài của học sinh, tôi sữa chữa những thiếu sót và hướng dẫn nội dung hoàn chỉnh cho học sinh. Học sinh có thể gặp giáo viên ngoài giờ lên lớp để hiểu thêm nội dung mà mình còn chưa hiểu. T ôi chọn bài tốt nhất đọc cho lớp tham khảo. những bài làm tốt đều được khuyến khích khen thưởng. 2.6. Hướng dẫn học sinh học tập theo chủ đề Đối với dạng đề về tư tưởng đạo lí: Đề tài này rất phong phú, đa dạng. Học sinh được hướng dẫn tìm hiểu theo chủ đề như: - Lí tưởng sống - Vấn đề tình cảm (tình bạn, tình yêu, tình cảm với người thân…) - Đạo đức, nhân cách (trung thực, dũng cảm, giản dò, khiêm tốn, kiêu ngạo, vô cảm…) - Hạnh phúc… Đối với dạng đề nghò luận về một hiện tượng đời sống, giáo viên hướng dẫn học sinh quan tâm đến những hiện tượng đang “nóng” hiện nay như: - Bạo lực (gia đình, học đường…) - Tiêu cực trong thi cử - Môi trường sống - Hiện tượng lãng phí - Vấn đề gia tăng dân số… 2.7. Đầu tư cho công tác soạn giảng Đây là yếu tố quan trọng nhất để nâng cao chất lượng dạy học. Giáo viên thiết kế một bài dạy vừa phải đảm bảo nội dung kiến thức vừa phải phù hợp với đặc trưng bộ môn. Vì vậy, tôi đã nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, kết hợp với vốn sống để đầu tư cho tiết dạy với mục đích học sinh vừa hiểu bài vừa cảm thấy [...]... tin, hi vọng chất lượng môn văn sẽ được nâ n g lê n 3.2 Phạm vi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Từ những kết quả đạt được, tôi đã áp dụng cho tất cả các lớp mình dạy, trình bày trong tổ chuyên môn để đồng nghiệp tham khảo và áp dụng Tôi hy vọng rằng kinh nghiệm của mình có thể góp một phần nhỏ bé vào việc nâng cao chất lượng môn ngữ văn ở chương trình trung học phổ thông Kinh nghiệm này cũng có thể áp... kó năng làm văn nghò luận xã hội của các em đã có nhiều tiến bộ rõ rệt Đa số các em đã nắm vững dàn ý chung của bài nghò luận xã hội ở cả hai dạng tư tưởng đạo lí và hiện tượng đời sống Thói quen nhá p , kó nă n g lập dàn ý, thói quen đọc sách bá o , tích lũy vốn sống không còn xa lạ với các em Tất cả nhữ n g điều đó là nguồn độ n g viên, khích lệ cho những người trực tiế p đứng lớp giảng dạy có thêm... tiếp thu bài học 2.8 Hướng dẫn học sinh cách làm bài văn nghò luận xã hội * Hướng dẫn học sinh nắm vững dàn ý chung của bài nghò luận xã hội Đối với dạng bài nghò luận về tư tưởng đạo lí, dàn ý chung gồm các ý: Mở bài: - Dẫn dắt vấn đề - Nêu vấn đề nghò luận Thân bài: - Giải thích tư tưởng đạo lí - Phân tích biểu hiện của tư tưởng đạo lí sao sai?) - Bình luận vấn đề tư tưởng đạo lí (đúng, sai, phải... hiểu đề - Đề bài nghò luận xã hội về một hiện tượng đời sống sử dụng các thao tác chứng minh, giải thích, phân tích, bình luận - Nội dung: Bàn về thảm họa gia tăng dân số - Phạm vi dẫn chứng: Trong cuộc sống Bước 2: Tìm ý Đề bài có các ý chính sau: - Tình tra ïng gia tăng dân số của nước ta và thế giới như thế nào? - Tại sao dân số nước ta hiện nay tăng? - Tại sao gia tăng dân số lại là thảm họa? -... chế: Do vốn sống của học sinh vẫn còn hạn chế, thời gian dành cho luyện tập ở nhà của học sinh chưa nhiều, giáo viên vẫn chưa tạo được nhiều hứng thú cho học sinh trong học tập 3.4 Bài học kinh nghiệm Muốn nâng cao chất lượng bài văn nghò luận xã hội cần phải: Về phía học sinh: Phải có ý thức thái độ học tập đúng đắn, phải có thói quen tích lũ y kiến thức, vốn sống và kó năng làm bài văn nghò luận Về phía... viên phải thường xuyên rèn luyện kó năng làm văn cho học sinh, tạo được hứng thú trong giờ học văn nghò luận nói riêng và môn ngữ văn nói chung Chấm và sửa lỗi cho bài viết của học sinh một cách cẩn thận kó lưỡng Tận tụy với nghề nghiệp để xứng đáng mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo Về phía tổ: Thường xuyên dự giờ thăm lớp, trao đổi kinh nghiệm, phương pháp giữa các giáo viên với... n g dân số? Bước 3: Lập dàn ý đại cương - Mở bài: + Dẫn dắt vấn đề: Hiện nay dân số của Việt Nam và thế giới đang tăng nhanh + Nêu vấn đề nghò luận: Dân số tăng nhanh là một thảm họa - Thân bài: + Trình bày thực trạng tăng dân số ở Việt Nam và thế giới + Lí giải nguyên nhân tại sao dân số tăng + Hậu quả của việc tăng dân số + Nhận thức, hành động của tuổi trẻ để góp phần giảm gia tăng dân số - Kết... tác của các đồng nghiệp trong tổ, trong hội đồng bộ môn + Ban giám hiệu nhà trường luôn tạo điều kiện cho giáo viên giảng dạy + Có sự nỗ lực của học sinh + Bản thân luôn cố gắng học hỏi, đầu tư cho công tác soạn giảng Ngay từ đầu mỗi năm học, tôi lên kế hoạch cụ thể giảng dạy trong năm, nắm bắt cụ thể tình hình học tập và hoàn cảnh của học sinh các lớp mình dạy, phân nhóm đối tượng học sinh Đặc biệt... nghiệp tăng cường thảo luận bàn bạc chuyên môn để có biện pháp giảng dạy hiệu quả Về phía Ban giám hiệu: Động viên, khích lệ và có tuyên dương khen thưởng những cá nhân và tập thể đã đạt thành tích trong việc nâng cao chất lượng dạy và học của học sinh III KẾT THÚC VẤN ĐỀ: Việc nâng cao chất lượng môn ngữ văn là một trong những yêu cầu cấp bách nhằm góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo Để làm tốt nhiệm vụ... thân * Hướng dẫn cách tìm dẫn chứng và đưa dẫn chứng vào bài -Yêu cầu dẫn chứng của nghò luận xã hội phải ngắn gọn, có con số thống kê, có căn cứ và mang tính xác thực cao Vì vậy không nên nêu dẫn chứng vụn vặt thiếu thuyết phục - Khi nêu dẫn chứng về hiện tượng xã hội, tôi hướng học sinh vào phần tích lũy vốn sống, kiến thức hằng ngày để lấy dẫn chứng Dẫn chứng từ các nguồn báo tuổi trẻ, thanh niên, . đề tài Đề tài Một số kinh nghiệm giảng dạy phân môn làm văn phần nghò luận xã hội lớp 12 đã có rất nhiều giáo viên dạy văn nói chung và giáo viên dạy văn lớp 12 nói riêng tìm. Một số kinh nghiệm giảng dạy phân môn làm văn nghò luận xã hội lớp 12 ”, bên cạnh việc tiếp thu những kinh nghiệm của đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, bản thân đưa ra một số kinh. tài Đề tài Một số kinh nghiệm giảng dạy phân môn làm văn nghò luận xã hội lớp 12 ” chủ yếu nghiên cứu vấn đề hướng dẫn học sinh kó năng làm tốt bài văn nghò luận xã hội về vấn đề
- Xem thêm -

Xem thêm: một số kinh nghiệm giảng dạy phân môn làm văn phần nghị luận xã hội lớp 12, một số kinh nghiệm giảng dạy phân môn làm văn phần nghị luận xã hội lớp 12, một số kinh nghiệm giảng dạy phân môn làm văn phần nghị luận xã hội lớp 12

Từ khóa liên quan