SKKN phòng ngừa chấn thương trong tập luyện và thi đấu bóng đá trong trường THCS

3 2.2K 26

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2014, 19:09

Phòng tránh chấn thương là một quan điểm mới của y học thể thao, trước đây chấn thương người ta chỉ coi trọng vấn đề chuẩn đoán và điều trị chấn thương chứ không chú trọng tới việc phòng tránh chấn thương. Ngày nay các bác sĩ đều đặt vấn đề phòng tránh chấn thương lên hàng đầu.Phòng tránh chấn thương bao gồm các biện pháp xác định các yếu tố gây ra nguy cơ chấn thương và giảm thiểu chúng tối đa. Nhận thức được điều đó tôi mạnh dạn tìm hiểu và nghiên cứu đề tài “ Phòng ngừa chấn thương trong tập luyện và thi đấu môn đá bóng trong trường trung học cơ sở” mà tôi đã áp dụng và theo dõi nhiều năm tại trường THCS Mỹ Hưng nơi tôi đang công tác. Tên đề tài: Phòng ngừa chấn thương trong tập luyện và thi đấu bóng đá trong trường THCS NĂm học: 2011 - 2012 Tác giả: Ngô Thị Huế Trường THCS Mỹ Hưng 1 Tên đề tài: Phòng ngừa chấn thương trong tập luyện và thi đấu bóng đá trong trường THCS NĂm học: 2011 - 2012 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM I - SƠ YẾU LÝ LỊCH - Họ và tên : Ngô Thị Huế - Sinh ngày: 23 - 5 - 1981 - Đơn vị công tác: Trường THCS Mỹ Hưng - Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Thể dục thể thao - Hệ đào tạo: Tại chức - Bộ môn giảng dạy: Thể dục khối 6 và khối 9 - Khen thưởng: + Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2008 - 2009. + Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2009 - 2010 + Có thành tích xuất sắc trong phong trào TDTT năm 2008, năm 2009, năm 2010, năm 2011. Tác giả: Ngô Thị Huế Trường THCS Mỹ Hưng 2 Tên đề tài: Phòng ngừa chấn thương trong tập luyện và thi đấu bóng đá trong trường THCS NĂm học: 2011 - 2012 Tác giả: Ngô Thị Huế Trường THCS Mỹ Hưng 3 . tài: Phòng ngừa chấn thương trong tập luyện và thi đấu bóng đá trong trường THCS NĂm học: 2011 - 2012 Tác giả: Ngô Thị Huế Trường THCS Mỹ Hưng 1 Tên đề tài: Phòng ngừa chấn thương trong tập luyện. THCS Mỹ Hưng 2 Tên đề tài: Phòng ngừa chấn thương trong tập luyện và thi đấu bóng đá trong trường THCS NĂm học: 2011 - 2012 Tác giả: Ngô Thị Huế Trường THCS Mỹ Hưng 3 . tập luyện và thi đấu bóng đá trong trường THCS NĂm học: 2011 - 2012 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM I - SƠ YẾU LÝ LỊCH - Họ và tên :

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan