0

SKKN biện pháp nâng cao chất lượng học tập trường THCS Cát Hiệp

25 2,226 13
  • SKKN biện pháp nâng cao chất lượng học tập trường THCS Cát Hiệp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2014, 19:41

Trong ngành giáo dục nói chung, và trường THCS Cát Hiệp nói riêng vấn đề chất lượng học tập của học sinh là vấn đề mà người làm công tác quản lý trong nhà trường không thể nào không đề cập đến. Người cán bộ quản lý trong nhà trường, hoạt động của nhà trường có rất nhiều lĩnh vực khác nhau cần quan tâm, nhưng đích cuối cùng của các công việc ấy là làm thế nào để nâng cao chất lượng học tập của học sinh. Biện pháp nâng cao chất lượng học tập Trường THCS Cát Hiệp MỤC LỤC Mở đầu Trang 1. Lý do chọn đề tài 2 2. Mục đích nghiên cứu 3 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 3 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 5. Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài 4 6. Phương pháp nghiên cứu 4 Chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề quản lý nâng cao chất lượng học tập của học sinh THCS 6 Chương 2: Thực trạng quản lý nâng cao chất lượng học tập của học sinh trường THCS Cát Hiệp 13 Chương 3: Đề xuất các biện pháp quản lý nâng cao chất lượng học tập của học sinh trường THCS Cát Hiệp trong giai đoạn hiện nay 23 Kết luận và kiến nghị 1. Kết luận 30 2.Kiến nghị 30 Tài liệu tham khảo và phụ lục 1. Tài liệu tham khảo 32 2. Phụ lục 32 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Lý luận: Nâng cao chất lượng dạy học là vấn đề mà tất cả các cơ sở giáo dục đều quan tâm, vấn đề mà hiện nay cả xã hội đang gởi trọn niềm tin và huy Huỳnh Văn Công _ Lớp Cử nhân QLGD BĐ1 1 Biện pháp nâng cao chất lượng học tập Trường THCS Cát Hiệp vọng vào các nhà trường, từ bậc học mầm non đến tiểu học, trung học và cả đại học, trung học nghề. Trong điều kiện phát triển kinh tế hội nhập hiện nay, vấn đề các sản phẩm đảm bảo chất lượng, chất lượng cao là yêu cầu không thể thiếu của các cơ sở sản xuất, nhất là đối với ngành giáo dục, sản phẩm đảm bảo chất lượng sẽ là điều kiện thuận lợi nhất để mỗi con người sau khi rời môi trường học tập dễ hòa nhập bắt nhịp vào cuộc sống, tham gia lao động sản xuất đạt hiệu quả và có năng suất cao. Trong ngành giáo dục nói chung, và trường THCS Cát Hiệp nói riêng vấn đề chất lượng học tập của học sinh là vấn đề mà người làm công tác quản lý trong nhà trường không thể nào không đề cập đến. Người cán bộ quản lý trong nhà trường, hoạt động của nhà trường có rất nhiều lĩnh vực khác nhau cần quan tâm, nhưng đích cuối cùng của các công việc ấy là làm thế nào để nâng cao chất lượng học tập của học sinh. Theo báo cáo của Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa IX, phần kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại Hội Đảng lần thứ IX về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2001 – 2005 “ ….Chất lượng giáo dục còn nhiều yếu kém; khả năng chủ động, sáng tạo của học sinh, sinh viên còn yếu. Chương trình, phương pháp dạy và học còn lạc hậu, nặng nề, chưa thật phù hợp….”. Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2006 – 2010, đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, báo cáo chỉ rõ “… Ưu tiên hàng đầu cho việc nâng cao chất lượng dạy và học. Đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và tăng cường cơ sở vật chất của nhà trường, phát huy khả năng sáng tạo và độc lập suy nghĩ của học sinh, sinh viên. Coi trọng bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên khát vọng mãnh liệt xây dựng đất nước giàu mạnh, gắn liền lập nghiệp bản thân với tương lai của cộng đồng, của dân tộc, trau dồi cho học sinh, sinh viên bản lĩnh, phẩm chất và lối sống của thế hệ trẻ Việt Nam hiện đại. Triển khai thực hiện hệ thống kiểm định khách quan, trung thực chất lượng giáo dục, đào tạo …”. Như vậy, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới đã đặt ra cho ngành giáo dục và đào tạo nói chung và mỗi ngành học, mỗi nhà trường nói riêng, mỗi cán bộ quản lý vấn đề:làm gì, làm thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng dạy học trong nhà trường, chất lượng học tập của học sinh. Thực tiễn: Hiện trạng giáo dục trong những năm gần đây của trường THCS Cát Hiệp vấn đề chất lượng học sinh rất biến động, tuy có đạt được một số thành tích song so với yêu cầu của xã hội đặt ra thì nhà trường vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết tiếp. Kết quả học tập của học sinh chưa cao, số lượng học sinh sau khi tốt nghiệp bậc học trung học cơ sở thi đậu vào lớp 10 trung học phổ thông còn thấp so vớ các trường lân cận. Học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi các bộ môn cấp Huyện, cấp Tỉnh còn quá ít; Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp Huỳnh Văn Công _ Lớp Cử nhân QLGD BĐ1 2 Biện pháp nâng cao chất lượng học tập Trường THCS Cát Hiệp còn ít . Nhìn chung thành tích giáo viên giỏi và học sinh giỏi của trường còn chưa đáng kể. Công tác quản lý của ban Giám Hiệu , đứng đầu là Hiệu trưởng còn lúng túng, chưa tìm được giải pháp thích hợp để nâng cao chất lượng học tập của học sinh, chưa huy động được các nguồn lực của xã hội tham gia vào công tác giáo dục. Mặt khác: trong quá trình tiếp nhận đầu vào về học sinh, nguồn học sinh này chiếm phần lớn chưa đảm bảo kiến thức của học sinh tiểu học ( đọc chưa thông, viết chưa thạo, làm các phép toán cơ bản của bậc tiểu học còn lúng túng chưa thành thạo …). Điều kiện kinh tế hiện tại của địa phương còn quá khó khăn, mức độ đầu tư chăm lo việc học tập của con em hầu như cha mẹ học sinh giao phó cho nhà trường. Hơn nữa, nhiều gia đình cha mẹ học sinh lại đi làm ăn xa, việc học hành, vui chơi sinh hoạt hằng ngày do các em tự liệu lấy… Chính vì vậy mà kết quả học tập của các em không cao, làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của nhà trường. Bỡi thế nên tôi chọn đề tài này để nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu đề tài để tìm biện pháp quản lý phù hợp, nhằm giúp hiệu trưởng có giải pháp hữu hiệu để nâng cao dần chất lượng học tập của học sinh Trường THCS Cát Hiệp trong những năm học tới. 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu: - Khách thể nghiên cứu: Công tác quản lý hoạt động dạy học của Trường THCS Cát Hiệp. - Đối tượng nghiên cứu: các biện pháp quản lý nâng cao chất lượng học tập của học sinh trường THCS Cát Hiệp. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu cơ sở lý luận về vấn đề quản lý nâng cao chất lượng học tập của học sinh. - Khảo sát thực trạng vấn đề chất lượng học tập và quản lý nâng cao chất lượng học tập của học sinh trường THCS Cát Hiệp, Phù Cát, Bình Định ( Từ năm học 2004 – 2005 đến nay) - Đề xuất một số biện pháp , thử nghiệm ,để có biện pháp nâng cao chất lượng học tập của học sinh trong các năm học tiếp theo. 5. Giới hạn , phạm vi nghiên cứu đề tài: - Nghiên cứu các biện pháp nâng chất lượng dạy học của nhà trường trong những năm qua. - Nghiên cứu các biện pháp quản lý của Hiệu trưởng. - Khách thể điều tra: Điều tra qua phiếu của 30/32 giáo viên của trường THCS cát Hiệp, và 100 học sinh của 4 khối lớp trong nhà trường. Huỳnh Văn Công _ Lớp Cử nhân QLGD BĐ1 3 Biện pháp nâng cao chất lượng học tập Trường THCS Cát Hiệp 6. Phương pháp nghiên cứu: 6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: - Thu thập các tài liệu có liên quan đến công tác nâng cao chất lượng học tập của học sinh. - Đọc các tài liệu tham khảo. - Phân tích tổng hợp các vấn đề để rút ra quan điểm; biện pháp thích hợp cho công tác chuyên môn nghiệp vụ. 6.2. Nhóm các phương pháp thực tiễn: 6.2.1. Phương pháp quan sát: Thường xuyên quan sát, theo dõi việc thực hiện giờ giấc lên lớp của giáo viên, thực hiện nề nếp học tập của học sinh, việc ôn bài thực hiện tự học ở nhà của học sinh. Tham gia dự giờ tiết dạy để nắm bắt tình hình dạy và học của thầy trò từng khối lớp, chú trọng đến các tiết hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tiết sinh hoạt lớp cuối tuần…. 6.2.2. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: Thông qua hồ sơ của giáo viên, đánh giá nhận xét của tổ chuyên môn, của ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường … để nắm bắt tình hình cụ thể các lớp học. 6.2.3. Phương pháp điều tra phiếu hỏi: Thông qua hệ thống phiếu điều tra, nhằm nắm thông tin về giáo viên và học sinh: tâm tư nguyện vọng, sự đồng thuận hoặc chưa bằng lòng đối với quá trình quản lý lãnh đạo của hiệu trưởng nhà trường, ý chí phấn đấu, sự tâm huyết, lòng nhiệt thành, tinh thần trách nhiệm của giáo viên; nguyên nhân không thích học các bộ môn nào đó, học tập chậm tiến , học không hiểu, không nắm được bài, chưa phát huy hết năng lực học tập của học sinh. 6.2.4 Phương pháp thống kê toán học: Sử dụng hệ thống các phương pháp toán học nhằm xử lý các số liệu thống kê, phân tích các kết quả thống kê… phục vụ cho quá trình nghiên cứu đề tài. Huỳnh Văn Công _ Lớp Cử nhân QLGD BĐ1 4 Biện pháp nâng cao chất lượng học tập Trường THCS Cát Hiệp Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THCS 1.Một số khái niệm cơ bản: 1.1. Chất lượng: Phạm trù triết học biểu thị những thuộc tính bản chất của sự vật, chỉ rõ nó là cái gì, tính ổn định tương đối của sự vật phân biệt nó với các sự vật khác. Chất lượng là đặc tính khách quan của sự vật. Chất lượng biểu hiện ra bên ngoài qua các thuộc tính. Nó là cái liên kết các thuộc tính của sự vật lại làm một, gắn bó với sự vật như một tổng thể, bao quát toàn bộ sự vật và không tách khỏi sự vật. sự vật trong khi vẫn còn là bản thân nó thì không thể mất chất lượng của nó. Sự thay đổi chất lượng kéo theo sự thay đổi của sự vật về căn bản. Chất lượng của sự vật bao giờ cũng gắn liền với tính quy định về số lượng của nó và không thể tồn tại ngoài tính quy định ấy. Mỗi sự vật bao giờ cũng là sự thống nhất của chất lượng và số lượng. 1.2.Chất lượng giáo dục: Chất lượng giáo dục được hiểu là tổng hoà những phẩm chất và năng lực được tạo nên trong quá trình giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng cho người học so với những thang chuẩn giá trị của Nhà nước hoặc xã hội nhất định. Có chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng giáo dục từng mặt,tuỳ theo góc độ đánh giá. Chất lượng giáo dục có tính lịch sử, cụ thể và luôn luôn tuỳ thuộc vào các điều kiện xã hội nhất định, vào các thiết chế, chính sách và lực lượng tham gia giáo dục. Huỳnh Văn Công _ Lớp Cử nhân QLGD BĐ1 5 Biện pháp nâng cao chất lượng học tập Trường THCS Cát Hiệp Chất lượng giáo dục không chỉ đơn thuần là trình độ học tập, rèn luyện được đánh giá bằng những điểm số các môn thi, mà quan trọng hơn là bằng những kết quả thực tế và bằng hiệu quả sử dụng những phẩm chất và năng lực của học sinh trong hoạt động thực tiễn ở nhà trường, gia đình và xã hội. 1.3. Học tập: Học và luyện tập để nắm vững những điều cần học. Thu nhận kiến thức và luyện rèn, giải quyết các bài tập. Học tập – về bản chất là hoạt động nhận thức của người học được thực hiện dưới sự tổ chức điều khiển của nhà sư phạm. Học là một trong những loại hình nhận thức, đó là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não người, sự phản ánh đó diễn ra trong quá trình hoạt động tích cực của các bộ phận vỏ não. Là một hoạt động nhận thức độc đáo, nó có sự lãnh đạo, tổ chức, điều khiển. Quá trình nhận thức không diễn ra theo con đường mò mẫm, mà diễn ra theo con đường đã được khám phá, được những nhà xây dựng nội dung dạy học và người giáo viên gia công vào. Quá trình nhận thức không phải tìm ra cái mới cho nhân loại, mà là tái tạo những tri thức của nhân loại đã tạo ra, nhận thức cái mới chỉ đối với bản thân rút ra từ kho tàng tri thức chung của loài người. Như vậy, học tập là sự cụ thể hóa mối quan hệ giữa học sinh ( người học) với tri thức. 1.4. Chất lượng học tập Thành quả hoạt động nhận thức của người học thể hiện đáp ứng theo yêu cầu mục tiêu của quá trình dạy học. Số lượng học sinh của đơn vị đào tạo tốt nghiệp ra trường so với đầu vào, số lượng học sinh thi đậu vào các trường học bậc cao hơn, số lượng học sinh tham gia vào các trường trung học nghề, khả năng hội nhập, học tập , làm việc của học sinh trong môi trường mới một cách dễ dàng, thuận lợi được xã hội công nhận. 1.6. Nâng cao chất lượng Ta biết chất lượng của sự vật là thuộc tính bản chất của của sự vật ấy, nó luôn gắn liền với tính quy định về số lượng. Thuộc tính bản chất của sự vật được làm rõ hơn, nổi bật đúng thuộc tính bản chất của chúng hơn nữa, nâng cao chất lượng chính là nâng cao về số lượng và làm rõ, đúng thuộc tính bản chất của sự vật. 2.Một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý nâng cao chất lượng học tập của học sinh trong trường THCS: 2.1.Tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng dạy, chất lượng học: Huỳnh Văn Công _ Lớp Cử nhân QLGD BĐ1 6 Biện pháp nâng cao chất lượng học tập Trường THCS Cát Hiệp Dạy học là tổng hợp các quá trình hoặc hệ thống hoạt động trong giáo dục ( nghĩa rộng) nhằm hiện thực hóa chức năng đào tạo của giáo dục, hướng đến các mục đích phát triển con người. Theo nghĩa này, dạy học là con đường, công cụ cơ bản, tất yếu để đào tạo và giáo dục. Dạy học diễn biến dưới dạng vật chất và thực hiện các chức năng: - Giáo dưỡng: truyền thụ học vấn cho người học. - Tổ chức và thiết lập cấu trúc cho giáo dục – đào tạo. Khi xem xét dạy học với tư cách là một quá trình bộ phận của quá trình giáo dục trong nhà trường, dạy học được hiểu là quá trình tác động qua lại giữa người dạy và người học, là quá trình điều khiển hoạt động tâm lí của người học, giúp họ tự giác, tích cực chủ động chiếm lĩnh tri thức khoa học, những kĩ năng, kĩ xảo, giúp họ hoạt động nhận thức và thực tiễn, trên cơ sở đó phát triển năng lực nhận thức và hình thành thế giới quan khoa học của họ. Hoạt động dạy học là hoạt động cơ bản, hoạt động đặc trưng cho bất kì loại hình hoạt động nhà trường nào. Dạy học giúp cho người học với tư cách là chủ thể nhận thức có thể lĩnh hội một hệ thống tri thức, kĩ năng, kĩ xảo, chuyển thành phẩm chất và năng lực của bản thân. Như vậy, kết quả mà người học đạt được trong quá trình dạy học là cơ sở quan trọng nhất để đánh giá kết quả hoạt động dạy học. Theo lí luận dạy học hiện đại, học tập – về bản chất là hoạt động nhận thức của người học được thực hiện dưới sự tổ chức điều khiển của nhà sư phạm. Mục đích của hoạt động học tập là tiếp thu nền văn hóa nhân loại và chuyển hóa chúng thành năng lực thể chất, năng lực tinh thần của mỗi cá nhân. Đối tượng của hoạt động học là hệ thống tri thức, kĩ năng, kĩ xảo tương ứng được thể hiện ở nội dung của môn học, bài học, bằng hệ thống khái niệm khoa học và khái niệm môn học. Để hoạt động học tập có kết quả cao, có chất lượng yêu cầu nhiều yếu tố tác động phối hợp một cách tích cực và hiệu quả nhất, trong đó chiếm phần quan trọng nhất là môi trường hoạt động của người học. Nhà trường với hoạt động dạy học trong nhà trường có chất lượng cao góp phần nâng cao chất lượng học tập. Chất lượng dạy học càng nâng cao, chắc chắn chất lượng học tập sẽ được nâng cao. Trong thực tiễn của đất nước hiện nay, vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục là yêu cầu rất cần thiết và cấp bách đặt ra đối với ngành giáo dục và đào tạo. Để đáp ứng cho yêu cầu phát triển kinh tế xã hội hiện nay, ngành giáo dục – đào tạo cần cung cấp cho xã hội đội ngũ những công dân đảm bảo yêu cầu về đức, trí, thể mỹ và các kĩ năng lao động - hoạt động xã hội. Chính vì vậy, nâng cao chất lượng dạy – học là yêu cầu cần thiết và vô cùng quan trọng đối với ngành giáo dục và đào tạo của ta trong giai đoạn hiện nay. Sở dĩ có yêu cầu như vậy, là do “ sản phẩm” của ngành giáo dục – đào tạo tạo nên, tuy có đáp ứng phần nào Huỳnh Văn Công _ Lớp Cử nhân QLGD BĐ1 7 Biện pháp nâng cao chất lượng học tập Trường THCS Cát Hiệp nhu cầu trong nước nhưng so với trong khu vực và quốc tế ta còn thua kém xa họ. Đối với lĩnh vực giáo dục trung học cơ sở, cũng không rời khỏi tình trạng chung đó, sau khi rời ghế nhà trường trung học cơ sở, học sinh học lên bậc học cao hơn, hoặc tham gia vào các lĩnh vực học ngành nghề khác, số lượng học sinh đáp ứng yêu cầu môi trường mới thường rất thấp. Chính vì vậy, nâng cao chất lượng dạy – học ở bậc học trung học cơ sở cũng là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. 2.2. Quản lý nâng cao chất lượng học tập của học sinh: Quản lý hoạt động dạy học là những tác động có mục đích, có kế hoạch của Hiệu trưởng, sự tổ chức chỉ đạo đến tập thể giáo viên và học sinh thực hiện quá trình dạy học theo những quy luật khách quan nhằm thực hiện mục tiêu dạy học. Quá trình dạy học là quá trình dưới sự tổ chức, điều khiển, lãnh đạo của người giáo viên, người học tự giác, tích cực, chủ động tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động nhận thức – học tập của mình nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học. Như vậy, quá trình dạy học bao gồm quá trình dạy và quá trình học. Quá trình dạy và học liên hệ chặt chẽ với nhau, diễn ra đồng thời và phối hợp chặt chẽ với nhau tạo nên sự cộng hưởng của hoạt động dạy và hoạt động học, từ đó tạo nên hiệu quả rất lớn. Hoạt động dạy của người giáo viên đó là sự lãnh đạo, tổ chức, điều khiển làm cho người học tự giác, tích cực, chủ động, tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động nhận thức – học tập của mình để tìm tòi khám phá tri thức, qua đó thực hiện có hiệu quả chức năng học của bản thân. Trong quá trình đó người giáo viên còn có nhiệm vụ chỉ dẫn nguồn tìm tri thức và khi cần thiết còn có thể cung cấp tri thức cho người học. Hoạt động lãnh đạo, tổ chức, điều khiển của người giáo viên đối với hoạt động nhận thức – học tập của học sinh thể hiện qua các vấn đề: - Đề ra mục đích, yêu cầu nhận thức – học tập - Vạch ra kế hoạch hoạt động của mình và dự tính hoạt động tương ứng của người học. - Tổ chức điều khiển hoạt động dạy của mình với hoạt động nhận thức – học tập tương ứng của người học. - Kích thích tính tự giác, tính tích cực, độc lập, chủ động sáng tạo của người học bằng cách tạo nên nhu cầu, động cơ, hứng thú, khêu gợi tính tò mò, ham hiểu biết của người học, làm cho họ ý thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ học tập của mình. Huỳnh Văn Công _ Lớp Cử nhân QLGD BĐ1 8 Biện pháp nâng cao chất lượng học tập Trường THCS Cát Hiệp - Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học, qua đó có những biện pháp điều chỉnh, sửa chữa kịp thời những thiếu sót, sai lầm của họ cũng như trong công tác giảng dạy của mình. Hoạt động học của người học đó là sự tự giác, tích cực, chủ động, tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động nhận thức – học tập của mình nhằm thu nhận, xử lý và biến đổi thông tin bên ngoài thành tri thức của bản thân, qua đó người học thể hiện mình, biến đổi mình, tự làm phong phú những giá trị của mình. Sự tự giác nhận thức của người học thể hiện ở người học ý thức đầy đủ mục đích, nhiệm vụ học tập. Tích cực nhận thức là thái độ của chủ thể huy động ở mức độ cao các chức năng tâm lý nhằm giải quyết những vấn đề học tập. Chủ động nhận thức là sự sẵn sàng tâm lý hoàn thành những nhiệm vụ nhận thức – học tập, nó vừa là năng lực vừa là phẩm chất tự tổ chức hoạt động học tập cho phép người học tự giải quyết vấn đề, tự kiểm tra, tự đánh giá hoạt động học tập của mình. Qua đó, cho phép người học học tập với sự sẵn sàng tâm lý hoàn thành những nhiệm vụ nhận thức – học tập. Như chúng ta đã biết, học là một trong những loại hình nhận thức, vì đó là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não người, sự phản ánh đó diễn ra trong quá trình hoạt động tích cực của các bộ phận vỏ não. Sự phản ánh bản chất của đối tượng được đòi hỏi phải trải qua hoạt động tư duy phức tạp dựa trên những thao tác lôgíc, nó đòi hỏi phải có sự tập trung chú ý, sự lựa chọn từ vô số sự vật hiện tượng của hiện thực, chủ thể nhận thức phải tích cực chú ý và lựa chọn chỉ những cái trở thành đối tượng phản ánh. Vì vậy, hoạt động học của người học không phải bằng sự tiếp nhận những kết quả có sẵn mà phải bằng hoạt động nhận thức tích cực chủ động của họ. Học sinh là chủ thể nhận thức, chính họ tự làm ra sản phẩm giáo dục. Tính chất hành động của họ có ảnh hưởng quyết định tới chất lượng tri thức mà họ tiếp thu. Quá trình học của người học có thể diễn ra dưới sự tác động trực tiếp của người giáo viên như diễn ra trong tiết học hoặc dưới sự tác động gián tiếp của giáo viên như việc tự học ở nhà của học sinh. Khi quá trình học của người học diễn ra dưới sự tác động trực tiếp của giáo viên, hoạt động tự giác, tích cực, chủ động nhận thức học tập của học sinh thể hiện qua các nội dung: - Tiếp nhận những nhiệm vụ, kế hoạch học tập do giáo viên đề ra. - Tiến hành thực hiện những hành động, thao tác nhận thức – học tập nhằm giải quyết những nhiệm vụ học tập được đề ra. - Tự điều chỉnh hoạt động nhận thức – học tập của mình dưới tác động kiểm tra, đánh giá của giáo viên và tự đánh giá của bản thân. - Phân tích những kết quả hoạt động nhận thức – học tập dưới tác động của giáo viên, qua đó cải tiến hoạt động học tập. Huỳnh Văn Công _ Lớp Cử nhân QLGD BĐ1 9 Biện pháp nâng cao chất lượng học tập Trường THCS Cát Hiệp Khi quá trình học của người học diễn ra độc lập, học tập thiếu sự lãnh đạo trực tiếp của giáo viên thể hiện qua các nội dung: - Tự lập kế hoạch hoặc cụ thể hóa các nhiệm vụ học tập của mình. - Tự tổ chức hoạt động học tập bao gồm việc lựa chọn các phương pháp và phương tiện của mình. - Tự kiểm tra, tự đánh giá và qua đó tự diều chỉnh trong tiến trình hoạt động học tập của mình. - Tự phân tích các kết quả hoạt động nhận thức – học tập mà cải tiến phương pháp học tập của mình. Hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh đạt hiệu quả tối ưu trong trường hợp có sự thống nhất biện chứng giữa chúng, trong đó sự nổ lực của giáo viên và của học sinh trùng với nhau, tạo nên sự cộng hưởng của chính quá trình dạy học. Vì vậy, để nâng cao chất lượng học tập của học sinh cần tạo nên sự cộng hưởng của quá trình dạy học, sự nổ lực tối đa của thầy và của trò trong nhà trường. Người cán bộ quản lý cần chú ý đến quản lý hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh. Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦAHỌC SINH TRƯỜNG THCS CÁT HIỆP 2.1. Sơ lược về nhà trường. Trường THCS Cát Hiệp nằm trong địa bàn thôn Hòa Đại, Xã Cát Hiệp về phía tây của Huyện Phù Cát, thuộc tỉnh Bình Định. Cát Hiệp là xã trung du, có diện tích tự nhiên 4102 ha, gồm 1784 hộ với 7780 nhân khẩu, trong đó 90% dân số làm nghề nông, nguồn thu nhập chính từ Huỳnh Văn Công _ Lớp Cử nhân QLGD BĐ1 10 [...]... lập còn thấp so với các đơn vị trường bạn + Học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi các bộ môn từ cấp Huyện trở lên còn quá ít Huỳnh Văn Công _ Lớp Cử nhân QLGD BĐ1 15 Biện pháp nâng cao chất lượng học tập Trường THCS Cát Hiệp Chương 3: ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THCS CÁT HIỆP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.1 Cơ sở đề xuất biện pháp Điều 27: Mục tiêu của giáo... luận: Nâng cao chất lượng học tập của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục, là vấn đề cần chú trọng nhất của mỗi nhà trường trong hệ thống giáo dục nói chung, và đối với trường Trung học cơ sở Cát Hiệp nói riêng Hiện tại chất lượng học tập của học sinh Trường Trung học cơ sở Cát Hiệp chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển trong tình hình mới hiện nay Nên đối với nhà quản lý giáo dục, Hiệu trưởng nhà trường. .. lớp, việc sử dụng đồ dùng dạy học một cách có hiệu quả để Huỳnh Văn Công _ Lớp Cử nhân QLGD BĐ1 18 Biện pháp nâng cao chất lượng học tập Trường THCS Cát Hiệp học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức của bài học, từ đó vận dụng một cách tích cực, sáng tạo, nâng cao dần chất lượng học tập, giảng dạy trong nhà trường - Các tổ chuyên môn, các tổ bộ môn tiến hành sinh hoạt chuyên môn theo định kỳ đúng thời gian... thiết phục vụ hoạt động thi đua trong dạy – học của nhà trường Huỳnh Văn Công _ Lớp Cử nhân QLGD BĐ1 20 Biện pháp nâng cao chất lượng học tập Trường THCS Cát Hiệp - Đề nghị Hội cha mẹ học sinh, hội khuyến học làm tốt công tác tư tưởng đối với cha mẹ các học sinh, nên dành nhiều thời gian cho con em tham gia các hoạt động bổ trợ học tập của nhà trường, thời gian học bài, ôn bài của các em; giảm thời gian... với ban giám hiệu trường tiểu học Cát Hiệp, cùng nhau thực hiện tốt công tác chuyên môn, đánh giá chính xác thực lực học tập của học sinh lớp 5 trong quá trình công nhận học sinh sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học; cùng nhau thực hiện tốt cuộc vận động hai không của ngành đã triển khai Huỳnh Văn Công _ Lớp Cử nhân QLGD BĐ1 21 Biện pháp nâng cao chất lượng học tập Trường THCS Cát Hiệp KẾT LUẬN VÀ... thống kê 2 mặt giáo dục của trường THCS Cát Hiệp ( từ năm học 2004-2005 đến năm học 2006- 2007) Hai mặt Giáo Dục HẠNH KIỂM Xếp Loại Tốt 2004 -2005 2005-2006 2006-2007 280 320 227 Số Lượng Tỉ lệ (%) Khá 41.4 47.0 36.2 Số Lượng 313 263 267 Huỳnh Văn Công _ Lớp Cử nhân QLGD BĐ1 12 Biện pháp nâng cao chất lượng học tập Trường THCS Cát Hiệp Hai mặt Giáo Dục Xếp Loại 2004 -2005 Số Lượng 38.6 46.3 2006-2007... nghiên cứu tìm biện pháp khả thi nhất, để từng bước nâng dần chất lượng học tập của học sinh đơn vị mình, đáp ứng yêu cầu của xã hội, của phụ huynh, của địa phương Đó chính là số lượng học sinh tốt nghiệp ra trường, thi đậu vào bậc học trung học phổ thông, học tốt ở bậc học cao hơn; là thành tích của học sinh giỏi các cấp mà nhà trường đạt được; là số lượng giáo viên dạy giỏi các cấp của nhà trường đạt... BĐ1 24 Biện pháp nâng cao chất lượng học tập Trường THCS Cát Hiệp - Thầy giáo dạy khó hiểu, hay trách mắng học sinh   - Em rất ít học bài ở nhà 3 Em không muốn đến lớp do: - Không thuộc bài và chưa chuẩn bị bài - Giờ học hôm nay em không thích học   - Bài học hôm nay khó  - Quá mệt mỏi do làm nhiều công việc ở nhà    - Không muốn học nữa - Cha mẹ bảo phải nghỉ học 4 Em đi học vì: - Học để có... viên : 2 Tổng số học sinh: 634 nữ:1 nữ : 292 Biên chế thành 18 lớp Trong đó: Khối lớp 6 : 188 học sinh, xếp thành 5 lớp Khối lớp 7: 143 học sinh ‘’ 4 lớp Khối lớp 8: 158 học sinh ‘’ 5 lớp Khối lớp 9: 145 học sinh ‘’ 4 lớp Huỳnh Văn Công _ Lớp Cử nhân QLGD BĐ1 11 Biện pháp nâng cao chất lượng học tập Trường THCS Cát Hiệp Học sinh con mồ côi:02 , con thương binh:07, học sinh khuyết tật: 03, học sinh lưu... Bùi Văn Quân Hỏi đáp giáo dục học NXB Đại học sư phạm 2006 Huỳnh Văn Công _ Lớp Cử nhân QLGD BĐ1 23 Biện pháp nâng cao chất lượng học tập Trường THCS Cát Hiệp • Lê Thị Bừng ( chủ biên) Giáo trình quản lý học đại cương NXB Đại học sư phạm.2004 • Trần Thị Tuyết Oanh Đánh giá trong giáo dục NXB Đại học sư phạm 2005 • TS Nguyễn Kiên Trường Phương pháp lãnh đạo và quản lý nhà trường hiệu quả NXB Chính trị . đề quản lý nâng cao chất lượng học tập của học sinh. - Khảo sát thực trạng vấn đề chất lượng học tập và quản lý nâng cao chất lượng học tập của học sinh trường THCS Cát Hiệp, Phù Cát, Bình Định. BĐ1 4 Biện pháp nâng cao chất lượng học tập Trường THCS Cát Hiệp Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THCS 1.Một số khái niệm cơ bản: 1.1. Chất lượng: Phạm. môi trường hoạt động của người học. Nhà trường với hoạt động dạy học trong nhà trường có chất lượng cao góp phần nâng cao chất lượng học tập. Chất lượng dạy học càng nâng cao, chắc chắn chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN biện pháp nâng cao chất lượng học tập trường THCS Cát Hiệp, SKKN biện pháp nâng cao chất lượng học tập trường THCS Cát Hiệp, SKKN biện pháp nâng cao chất lượng học tập trường THCS Cát Hiệp

Từ khóa liên quan