0

Một số biện pháp nâng cao chất lượng thư viện trường học xuất sắc_SKKN thư viện

18 1,424 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 14:07

. đến thư viện? Từ thực tế trên tôi quyết tâm đưa ra Một số biện pháp nâng cao chất lượng thư viện trường học xuất sắc nhằm đưa Thư viện trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Hòa Bình thành Thư viện. trở: Thư viện nhà trưòng đã đạt được thành tích xuất sắc rồi thì cần phải xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện như thế nào? Có những giải pháp gì để nâng cao chất lượng thư viện trường học? Làm. Trường chuẩn Quốc gia năm 2010, năm học 2009-2010 thư viện trường được Sở GD&ĐT Tỉnh Hòa Bình công nhận thư viện tiên tiến, năm học 2010-2011 thư viện được công nhận thư viện trường học xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng thư viện trường học xuất sắc_SKKN thư viện, Một số biện pháp nâng cao chất lượng thư viện trường học xuất sắc_SKKN thư viện,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan