Giáo án tự chọn môn lịch sử lớp 10

31 7,277 16
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2014, 11:29

Chủ đề IĐiều kiện tự nhiên và sự hình thành các nền văn minh cổ đại phương đông và phương tây (tiết 1)Điều kiện tự nhiên, các hoạt động kinh tế và sự hình thành các quốc gia cổ đại phương đôngI . Mục đích yêu cầu 1. Kiến thức. Củng cố và hệ thống hoá những kiến thức về điều kiện tự nhiên, các hoạt động kinh tế và sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông.2. Tư tưởng. Bồi dưỡng lòng tự hào và các truyền thống lịch sự của các dân tộc phương Đông trong đó có Việt Nam. 3. Ki năng. Rèn luyện kỷ năng phân tích các mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên – kinh tế và các yếu tố khác.4. Kiến thức trọng tâm. Điều kiện tự nhiên Hoạt động kinh tế Sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông Giáo án tự chọn lịch sử 10 Tiết 1 Ngày 10 / 8 / 2010 Chủ đề I Điều kiện tự nhiên và sự hình thành các nền văn minh cổ đại phương đông và phương tây (tiết 1) Điều kiện tự nhiên, các hoạt động kinh tế và sự hình thành các quốc gia cổ đại phương đông I . Mục đích yêu cầu 1. Kiến thức. Củng cố và hệ thống hoá những kiến thức về điều kiện tự nhiên, các hoạt động kinh tế và sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông. 2. Tư tưởng. Bồi dưỡng lòng tự hào và các truyền thống lịch sự của các dân tộc phương Đông trong đó có Việt Nam. 3. Ki năng. Rèn luyện kỷ năng phân tích các mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên – kinh tế và các yếu tố khác. 4. Kiến thức trọng tâm. - Điều kiện tự nhiên - Hoạt động kinh tế - Sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông II. Thiết bị tài liệu dạy học GV: Lược đồ các quốc gia cổ đại phương đông, giáo án, sách giáo khoa HS: sách giáo khoa, vở ghi III. Tiến trình lên lớp 1. ổn định tổ chức 2. Bài cũ : Trình bày những thành tựu văn hoá của các quốc gia cổ đại phương Tây ? 3. Hoạt động dạy học Hoạt động GV & HS Nội dung kiến thức Xác đinh trên bản đồ vị trí các quốc gia cổ đại phương Đông và các con sông gắn liền với sự hình thành các quốc gia đó? Liên hệ với Việt Nam? Em hãy cho biết đặc điểm chung vê ĐKTN của các quốc gia cổ đại p. Đông? Em có nhận xét gì về điệu kiên tự nhiên ở đây? 1,Điều kiện tự nhiên, các hoạt động kinh tế và sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông a. Điều kiện tự nhiên + Nằm ở lưu vực các con sông lớn + Có nhiều đất cạnh tác + Đất phù sa, màu mỡ, tơi xốp + Có lượng mưa đều đặn hàng năm + Khí hậu nóng ẩm Thuận lợi: Sản xuất nông nghiệp phát triển. 1 Giáo án tự chọn lịch sử 10 Điều kiên tự nhiên có ảnh hưởng như thế nào tới nền kinh tế phương Đông? Nhóm 1: Vì sao ở phương Đông các bộ lạc lại có nhu cầu liên minh lại với nhau để trên cơ sở đó hình thành nhà nước? Nhóm 2: Quá trình nhà nước hình thành diẽn ra như thế nào? Nhóm 3: Nhà nước ở đau ra đời sớm nhất? Vì sao? GV: gọi một HS lên bảng vẽ lại sơ đồ về các giai cấp trong xã hội phương Đông cổ đại? - Trong xã hội đó tầng lớp nào chiếm đông nhất và giư vai trò xs kinh tế cho xã hội? Khó khăn: Lũ lụt thường xuyên, gây mất mùa, ảnh hưởng cuộc sống. -> Phải làm công tác thuỷ lợi. => Do thuỷ lợi người ta sống tập trung đông đúc theo từng bộ lạc, gần các lưu vực sông, gắn bó với nhau trong các tổ chức công xã. b. Các hoạt động kinh tế: - Nông nghiệp: Lúa nước - Chăn nuôi: + Thực phẩm + Sức kéo TCN: dệt, gốm, đan lát, luyện kim… c. Sự hình thành các quốc gia Cơ sở hình thành nhà nước. - Sản xuất phát triển: xuất hiện tư hữu và giàu, nghèo. Giai cấp và nhà nước ra đời Sự hình thành nhà nước: - Các quốc gia cổ đại phương Đông ra đời sớm: TNK IV – III TCN - Hình thành trên lưu vực các con sông lớn. * Các giai cấp trong xã hội: - Giai cấp thống trị: Vua, quí tộc, tăng lữ. - Giai cấp bị trị: ND công xã, nô lệ. 4. Củng cố Vì sao nhà nước ở phương Đông lại hình thành sớm hơn so với những khu vực khác? - Quá trình phân hoá xã hội trong buổi đầu hình thành nhà nước ở phương Đông diễn ra như thế nào? 5. Dặn dò: Học và làm các bài tập trong SGK, SBT. Tiết 2 2 Giáo án tự chọn lịch sử 10 Ngày 15/ 8/ 2011 Chủ đề I điều kiện tự nhiên, hoạt động kinh tế và sự hình thành các quốc gia cổ đại phương tây Hi lạp & Rô-ma ( tiết 2) I. Mục đích yêu cầu. 1. Kiến thức. - Củng cố và hệ thống hoá kiến thức về điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế, quá trình hình thành và thể chế chính trị của các quốc gia cổ đại Hi lap và Rôma. 2. Tư tưởng - Biết trân trọng, giữ gìn và tự hào về tài năng sáng tạo và sức lao động vĩ đại của con người 3. Kĩ năng - Rèn luyên kỹ năng tư duy, phân tích, liên hệ, so sánh. 4. Kiến thức trọng tâm - Điều kiện tự nhiên - Hoạt động kinh tế - Sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Tây II. Thiết bị, tài liệu dạy học. Gv: Giáo án, lược đồ các quốc gia cổ đại PĐ & PT, các tài liệu tham khảo có liên quan. HS: Vở ghi, SGK III. Tiến trình dạy - học. 1. ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ. Nêu đặc điểm điều kiện tự nhiên của các quốc gia cổ đại phương Đông? Rút ra nhận xét? Quá trình hình thành nhà nước? Các giai cấp, tầng lớp xã hội của các nhà nước phương Đông cổ đại? 3. Giảng bài mới. Hoạt động GV & HS Nội dung kiến thức Gv: gọi HS lên bảng xác định vị trí của các quốc qia cổ đại phương Tây trên lược đồ. em hãy cho biết vị trí địa lý và đặc điểm điều kiện tự nhiên của các quốc gia cổ đại phương Tây? Điệu kiên tự nhiên ở đây có tác đọng như 1,Điều kiện tự nhiên; + Ven biển, nhiều đảo, bán đảo + Lãnh thổ chủ yếu là đồi núi và cao nguyên + Đồng bằng nhỏ hẹp, đất đai khô cằn Thuận lợi: Giao thông đường biẻn , nghành hằng hải và buôn bán đường biển phát triển . Khó khăn: Thiếu lương thực, thực phẩm, 3 Giáo án tự chọn lịch sử 10 thế nào đối với cuộc sống con người? So sanh với điều kiện tự nhiên của phương Đông có gì khác? Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng như thế nào đối với sự phát triển kinh tế ở khu vực này? so sánh với phương Đông? Quan hệ buôn bán ở đây diễn ra như thế nào? loại hàng hoá nào đem lai lợi nhuận cao? Sự hình thành nhà nước ở khu vực ĐTH có gì khác so với phương Đông ? HS: Trả lời. GV: Nhận xét, bổ sung. Sự hình thành nhà nước ở phương Tây (tiêu biểu là Hi Lạp) có những sắc thái rêng, rất Hi lạp. + Nhà nước xuất hiện trên cơ sở tan rã của Thị tộc, hầu như không có sự can thiệp từ bên ngoài vào. + Nhà nước hình thành dưới dạng quốc qia - thành thị (Thị quốc) - em hiểu Thị quốc là gì? thường xuyên phải nhập khẩu. 2. Kinh tế - Thương nghiệp: + Giao lưu buôn bán với các nước trong khu vực và với phương Đông rất phát triển + Xuất hiện tiền tệ. - Thủ công nghiệp: Gốm, luyện kim, đồ mỹ nghệ, rượu, dầu ăn… + Quy mô sản xuất lớn + Sản phẩm chất lượng cao - Nông nghệp: Chủ yếu trồng cây lâu năm: cam, chanh, nho, ôliu…thường xuyên thiếu lương thực. 3. Sự hình thành các quốc gia - Thế kỷ VIII – VI TCN, do sản xuất phát triển cá quốc gia cổ đại phương Tây hình thành. - Ven bờ biển ĐTH có nhiều đồi núi chia cắt, mỗi vùng, mõi mỏm bán đảo là một giang sơn của mỗi bộ lạc. - Khi xã hội có giai cấp thì mỗi bộ lạc là một quốc gia, dân cư chủ yếu sông ở thành thi nên goi là thị quốc (thành bang) 4. Củng cố So sánh điều kiện tự nhiên và hoạt động kinh tế của các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây? Quá trình hình hình thành nhà nước ở phương Đông và phương Tây có gì giống và khác nhau? 5. Dặn dò Học và làm các bài tập trong SGK bài 4 và SBT. 4 Giáo án tự chọn lịch sử 10 Tiết 3 Ngày 20 /8 /2011 Chủ đề I Những nét chính về chính trị xã hội, văn hoá các quốc gia cổ đại phương Đông và phương tây (tiết 3) I. Mục đich yêu cầu: 1. Kiến thức : Củng cố kiến thức cho HS về chế độ chính trị, tình hình kinh tế - xã hội và đặc trưng văn hoá các quốc gai cổ đại phương Đông và phương Tây. 2. Tư tưởng : Biết trân trọng những giá trị văn hoá mà người xưa đi lại. 3. Kĩ năng: Rèn luyện kỷ năng tư duy, phân tích và so sánh nội dung lịch sử. 4. Kiến thức trọng tâm - Chế độ chính trị - Xã hội - Văn hoá của các quốc gia cổ đại phương Đông và Tây. II.Thiết bị tài liệu dạy học: - Sơ đồ tính chất xã hội cổ đại phương Đông và phương Tây - Tranh ảnh và tài liệu minh hoạ những thành tựu văn hoá phương Đông và phương Tây cổ đại III. Tình hình tổ chức dạy - học: 1. ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ. So sánh sự khác nhau về điều kiện tự nhiên và hoạt động kinh tế xã hội khu vực phương Đông và phương Tây. 3. Giảng bài mới. Hoạt động GV & HS Em hãy nêu thể chế chính trị của nhà nước cổ đại phương Đông và phương Tây? GV : Giới thiệu sơ đồ về chính trị xã hội của phươngĐông & phương Tây Nội dung 1. Chế độ chính trị xã hội - P. Đông: chế độ chuyên chế ( vua nắm cá vương quyền và thần quyền) - P. Tây : Chế độ dânchủ chủ nô(quyền lực nằm trong tay Hội đồng công dân) Về sau chế độ dân chủ bị bóp nghẹt và thay bằng một nguyên thủ - Hoàng đế đầy quyền lực. 5 Giáo án tự chọn lịch sử 10 Phương Đông Phương Tây Hỏi: Em hãy so sánh sự khác nhau về thể chế chính trị giữa phương Đông và phương Tây cổ đại? Nhóm 1: Em hãy nêu các tầng lớp trong xã hội phương Đông ? Trong các tầng lớp tầng lớp nào giữ vai trò quyết định đối với sự tồn tại và phát triển cảu xã hội? Nhóm 2: Các thành phần dân cư của xã hội phương Tây? Lực lượng nào giữ vai trò trong sản xuất xã hội ? Nhóm 1: Nêu nguyên nhân ? Thành tựu và ý nghĩa của việc tạo ra lịch thiên văn của cư dân phương Đông cổ đại? Nhóm 2 : Nêu những thành tự về toán học và tác dụng của nó đối với cư dân phương Đông cổ đại? Nhóm 3: Các loại chữ viết đầu tiên của người phương Đông? Tác dụng và hạn chế của loại chữ viết? HS: Thảo luận và đại diện nhóm trả lời, HS khác bổ sung ? GV: nhận xét và chốt ý . Xã hội - P. Đông: + quý tộc + NDCX, thợ thủ công + Nô lệ. Lực lượng chính của XH là NDCX - P. Tây : + Dân địa phương (chủ nô, thợ TC, ND tự do) + Kiều dân + Nô lệ 3. Văn hoá Phương Đông - Thiên văn & lịch + Nhu cầu : SX nông nghiệp + Quan sát chu kỳ hoạt động của mặt trăng và mặt trời Sáng tạo ra lịch: 365/ năm chia làm hai mùa (khô, mưa), phục vụ sản xuất nông nghiệp - Chữ viết: + chữ tượng hình ( tượng ý, tượng thanh) - Toán học : Phép tính đơn giản + Hình học (Ai Cập) + Số học (Lưỡng Hà) + 0 - 9 ấn Độ Phương Tây - Lịch: 365 + 1/4 ngày / 1năm, chí làm 12 tháng (Chính xác hơn lịch của phương Đông) - Chữ viết: Hệ chữ cái A, B, C, D…(Gồm 20 chữ sau thêm 6 chữ, tổng là 26 chữ) Chữ số: I, II, III,… - Khoa học: Các lĩnh vực Toán, Lý. Hoá, Sử…Độ chính xác cao, đạt tới trình độ khái quát 6 Vua Qtộc, quan lại, TL Thợ thủ công Nô lệ Ban CC Chủ nô Thợ TC ND tự do Nô lệ Giáo án tự chọn lịch sử 10 Nhóm 1 : Cách tính lịch của cư dân cổ đại Hilạp - Rô ma ntn? So sánh với cách tính lịch sử ccủa phương Đông? Nhóm 2: Cư dân phương Tây cổ đại đã sánh tạo ra loại chữ viết và chữ số ntn ? So với chữ viết phương Đông cổ đại? Nhóm 3: Các thành tựu văn hoá, khoa học của phương Tây cổ đại có lúc phát triển cao hơn phương Đông ntn ? hoá cao. - Văn học: Kịch - Nghệ thuật: Nghệ thuật tạc tượng và xây dựng đền thờ thần đạt đến đỉnh cao. Củng cố: - Sự khác nhau về thể chế chính trị của phương Đông và phương Tây thời kỳ cổ đại? - Những thành tựu văn hoá của phương Đông và phương Tây thời kỳ cổ đại? 5- Dặn dò: Học và làm các bài tập còn lại trong sách bài tập, xem trước bài 5 mục 1,2. 7 Giáo án tự chọn lịch sử 10 Tiết 4 Ngày 24/ 8/ 2011 Chủ đề II : những thành tựu văn hoá trung quốc thời phong kiến (Tiết 1) Mục tiêu bài học 1. Kiến thức: Củng cố hiểu biết và hệ thống hoá kiến thức sự phát triển lịch sử phong kiến Trung Quốc và các lĩnh vực phát triển tiêu biểu của mỗi thời kỳ. Nắm được những thành tựu văn hoá lớn thời kỳ phong kiến ý nghĩa lịch sử và ảnh hưởng văn hoá Trung Quốc đối với Việt Nam 2. Kỹ năng: - Biết phân tích thành tựu văn hoá tiêu biểu và hình thành kỷ năng đánh giá những thành tựu văn hoá. 3. Tư tưởng: - Quý học và biết tiếp thu cơ bản chọn lọc văn hoá Trung Quốc, làm giàu nền văn hoá Việt Nam biết bảo vệ di sản văn hoá. 4. Kiến thức trọng tâm Trình bày các triều đại lớn ở TQ (Tần, Hán, Đường, Tống, Minh, Thanh II. Thiết bị tài liệu dạy - học - Lược đồ Trung Quốc phong kiến sơ bộ về tính chất bộ máy nhà nước - Tranh ảnh về các thành tự văn hoá phong kiến. iii.Tiến trình tổ chức dạy học 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: - So sánh thành tựu văn hoá P. Đông và P. Tây thời kỳ cổ đại ? 3. Giảng bài mới : Khái quát về lịch sử xã hội phong kiến Trung Quốc (Tiết 1) Hoạt động GV & HS Chế độ phong kiến được thiết lập ntn ở TQ? GV : Thời chiến quốc Trung Quốc 7 nước lớn ( Yên, Tề, Sở, Triệu, Ngụy, Hán, Tần). Thế kỷ IV, nước Tần hùng mạnh nhất, năm 230 -221 TCN Tần lần lượt tiêu diệt 6 nước, thống Nội dung bài giảng 1. Sự hình thành xã hội phong kiến Trung Quốc. Năm 221 TCN, nhà Tần đánh bại 6 nước thống nhất Trung Quốc. Vua Tần (Tần Thuỷ Hoàng)lên ngôi Hoàng đế. Năm 206 TCN, Lưu Bang lập ra nhà Hán Chế độ phong kiến được xác lập. 8 Giáo án tự chọn lịch sử 10 nhất TQ. Năm 206 TCN, Lưu Bang lập ra nhà Hán. Đến đây chế độ phong kiến được thiết lập ở TQ. Trong xã hội phong kiến gồm có những giai cấp chính nào? Quá trình phân hoá xã hội đã diễn ra như thế nào? (cho HS vẽ lại sơ đồ về sự phân hoá xã hội ) Quan hệ sản xuất phong kiến là gì? Bộ máy nhà nước thời Tần, Hán được tổ chức như thế nào? Em có nhận xét gì về cách thức tổ chức bộ máy nhà nước thời kỳ này? - Chính sách đối ngoại cơ bản thời Tần, Hán là gì? Lấy dẫn chứng chứng minh? Xã hội: - Giai cấp phong kiến: Vua, quý tộc, địa chủ, quan lại. G/c nông dân CX: ND giàu, ND tự canh, nd giàu. Quan hệ sản xuất phong kiến: Quan hệ bóc lột địa tô của địa chủ đối với nông dân lĩnh canh. Bộ máy nhà nước: TW: Vua Thừa tướng Thái uý Quan văn Quan võ ĐP: Thái thú (Quận) Huyện lệnh (Huyện) Hình thức tuyển dụng: Tiến cử * Đối ngoại: Tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược, bành trướng mở rộng lãnh thổ. 2. Chế độ phong kiến dưới thời Đường - Nhà Đường: (618-907) - Kinh tế thi hành nhiều chính sách để phát 9 ND nghèo ND tự canh Quan lại, địa chủ Nông dân công xã ND gi u à ND lĩnh canh Quý tộc Giáo án tự chọn lịch sử 10 triển. - Chính trị: Củng cố bộ máy từ TW-Địa phương, có chức “Tiết độ sứ”. 3. Trung Quốc thời Minh, Thanh. - Thời Minh (1368-1644) - Nhà Thanh (1644-1911) 4. Củng cố: - Xã hội phong kiến ở Trung Quốc được thiết lập như thế nào? Biể hiện về mặt xã hôi và chính trị? TT Thời gian Tên triều đại TT Thời gian Tên triều đại 1 221-206TCN Tần 8 618-907 Đường 2 206TCN-220 Hán 9 907-960 Ngũ đại 3 220-280 Tam quốc 10 960-1279 Tống 4 265-316 Tây Tấn 11 1271-1368 Nguyên 5 317-420 Đông Tấn 12 1368-1644 Minh 6 420-589 Nam-Bắc Triều 13 1644-1911 Thanh 7 581-618 Tùy Dặn dò: - Ôn lại bài cũ và làm bài tập 10 [...]... vong của chế độ 22 Giáo án tự chọn lịch sử 10 phong kiến Tiết 13, 14 Ngày 2 / 10 / 2011 Chủ đề IV: những nội dung chính của lịch sử việt nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XIX I Mục tiêu 1 Kiến thức : Nhận thức một cách có hệ thống quá trình phát triển và biến đổi của lịch sử dân tộc từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XIX 2 Kỹ năng : Hình thành kỹ năng hệ thống , khái quát và ôn tập lịch sử bằng các sơ đồ ,... thành tựu TQ thời phong kiến? 5 Dặn dò: Học và trả lời câu hỏi ở trong SGK và sách BT 13 Giáo án tự chọn lịch sử 10 Tiết 7 Ngày 4/ 9 /2011 ễN TẬP - LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ i Mục tiêu bài học 1 Kiến thức: Củng cố hiểu biết và hệ thống hoá kiến thức cơ bản 2 Kỹ năng: Rốn luyện tớnh tư duy , độc lập suy nghĩ cho học sinh , kỹ năng làm bài tập lịch sử 3 Tư tưởng: II Thiết bị tài liệu dạy - học - Sỏch bài tập lịch. .. đời của thành thị Tiết 10, 11 Ngày 10 / 9 / 2011 Chủ đề III những chuyển biến lớn tây âu thời trung đại I Mục tiêu : Những nét chính về quan hệ xã hội 17 Giáo án tự chọn lịch sử 10 1 Kiến thức: Củng cố và hệ thống hoá những hiểu biết về các chuyển biến lớn ở Tây âu thời kỳ trung đại : Những cuộc phát kiến địa lí 2 Kỹ năng : Rèn luyện kỹ năng phân tích đánh giá , so sánh , lịch sử 3.Thái độ : Nâng cao... thể loại văn học mới Ra đời trờn cơ sở những cau chuyện lịch sử Tỏc giả, tỏc phẩm: 4 Lịch sử Thời Tõy Hỏn cú bộ sử ký” của Tư Mó Thiờn Thời Đường, Quốc sử Quỏn được thành lập 5 Khoa học kỹ thuật: - Khoa học: - Kỹ thuật: 4 phát minh * í nghhĩa lịch sử Đõy là những di sản văn hoỏ vụ cựng 12 Giáo án tự chọn lịch sử 10 quý giỏ của nhõn dõn Trung Quốc Là cống hiến to lớn của nhõndõn Trung Quốc với nền... Lịch (Hà Nội) Khẳng định sự trưởng thành của dân tộc => Chưa đầy ba tháng chính quyền đô hộ ta sau 500 năm bền bỉ đấu tranh đã bị lật đổ giành độc lập tự chủ 28 Giáo án tự chọn lịch sử 10 Cuộc đấu tranh của nhân dân ta suót 100 0 năm Bắc thuộc đã giành thắng lợi Nhà Đường bị lật đổ Đánh dấu thắng lợi căn bản trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta Đập tan âm mưu xâm lược của quân Nam Hán,... kiến Tk X đến giữaTk XIX? độc lập tự chủ ( Tk X đến Tk XIX) * Giai đoạn thứ nhất: Từ tk X đến đầu - Cho HS hoạt động nhóm: tk XVI - Các nhóm trình bày - GV chốt lại, đưa bảng phụ, HS tự hoàn * Giai đoạn thứ hai: Từ tk XVI đến thiện cuối tk XVIII III Sơ kết bài học : 25 Giáo án tự chọn lịch sử 10 Tiết 15,16,17 Ngày 2 / 10 / 2011 Chủ đề IV: những nội dung chính của lịch sử việt nam từ nguồn gốc đến giữa.. .Giáo án tự chọn lịch sử 10 Tiết 5,6 Ngày 28 / 8 /2011 Chủ đề II : Những thành tựu văn hoá tiêu biểu Trung Quốc thời phong kiến (Tiết 2,3) i Mục tiêu bài học 1 Kiến thức: - Củng cố hiểu biết và hệ thống hoá kiến thức sự phát triển lịch sử phong kiến Trung Quốc và các lĩnh vực phát triển tiêu biểu của mỗi thời kỳ - Những thành tựu văn hóa Trung Quốc thời phong kiến - ý nghĩa của các thành tựu đó... trung đại I Mục tiêu ; 16 Giáo án tự chọn lịch sử 10 1 Kiến thức: Củng cốvà hệ thống hoá những hiểu biếtvề các chuyển biến lớn ở Tây âu thời kỳ trung đại : những nét chính sự ra đời thành thị 2 Kỹ năng : Rèn luyện các kỹ năng phân tích đánh giá 3 Thái độ: Nâng cao hiểu biết về quy luật phát triển của lịch sử II Nội dung: Hoạt động GV & HS Nội dung kiến thức Hoạt dộng 1:Cả lớp Hỏi: Nguyên nhân ra đời... kết chống giặc giữ nước - Các cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông Nguyên ở thế kỉ XIII - Thắng lợi tiêu biểu: Đông Bộ Đầu, Chương Dương, Hàm Tử, Vạn Kiếp, Bạch Đằng + Lần 1: Ta đánh thắng trận Đông Bộ Đầu (1258) 29 Giáo án tự chọn lịch sử 10 * Nguyên nhân nào ta giành thắng lợi 3 lần? - Cuối thế kỉ XIV nhà Trần suy vong - Năm 1400 nhà Hồ thành lập - Năm 1407 cuộc kháng chiến chống Minh của nhà Hồ thất... bảng phụ, HS tự hoàn (Đồng Dương –Quảng Nam); cuối cùng thiện chuyển về Vigiaya (Chà Bàn – Bình 24 Giáo án tự chọn lịch sử 10 Định) * Em có nhận xét gì về 3 nước VL - Âu Lạc, Cham pa và Phù Nam? * Quốc gia cổ Phù Nam: - Hình thành: Khoảng thế kỉ I - Địa bàn: trên cơ sở văn hoá óc Eo (An Giang) thuộc vùng Châu thổ sông Cửu Hoạt động 3: Làm việc nhóm Long * Nêu những nét cơ bản của lịch sử Việt nam trong . Vua, quý tộc, địa chủ, quan lại. G/c nông dân CX: ND giàu, ND tự canh, nd giàu. Quan hệ sản xuất phong kiến: Quan hệ bóc lột địa tô của địa chủ đối với nông dân lĩnh canh. Bộ máy nhà nước: TW:. nước: TW: Vua Thừa tướng Thái uý Quan văn Quan võ ĐP: Thái thú (Quận) Huyện lệnh (Huyện) Hình thức tuyển dụng: Tiến cử * Đối ngoại: Tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược, bành trướng mở rộng. hành nhiều chính sách để phát 9 ND nghèo ND tự canh Quan lại, địa chủ Nông dân công xã ND gi u à ND lĩnh canh Quý tộc Giáo án tự chọn lịch sử 10 triển. - Chính trị: Củng cố bộ máy từ TW-Địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn môn lịch sử lớp 10, Giáo án tự chọn môn lịch sử lớp 10, Giáo án tự chọn môn lịch sử lớp 10

Từ khóa liên quan