0

Giáo án tự chọn môn toán lớp 8 (2)

72 1,846 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2014, 10:45

Đây là một bộ tài liệu hay, có chất lượng cao, giúp các thầy cô trong việc giảng dạy và giúp các em học sinh củng cố và nâng cao kiến thức và luyện thi. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích cho các thầy cô trong việc bồi dưỡng HSG và giúp các em học sinh học tập tốt bộ môn và luyện thi đại học đạt kết quả tốt. Tự chọn 8 Năm học 2012 – 2013 Vũ Quang Hưng Ngày soạn: 05/09/2012 Tiết 1: NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC I. MỤC TIÊU: - HS được củng cố lại các quy tắc nhân đơn thức với đơn thức, nhân đa thức với đa thức. - Rèn luyện kỹ năng thực hiện phép tính, kỹ năng áp dụng kiến thức đã học vào từng bài toán. - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi làm bài tập. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Bảng phụ. 2. Học sinh: III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ GHI BẢNG HS lần lượt đứng tại chỗ nhắc lại các kiến thức đã học về phép nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức. GV đưa bài tập 1 lên bảng phụ. 3 HS lên bảng thực hiện. Dưới lớp làm vào vở. GV đưa đề bài lên bảng phụ. ? Muốn chứng minh một biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến, ta làm như thế nào? I. Các kiến thức cơ bản: 1. Quy tắc: A.(B+C)=AC+AB 2. Nếu hai đa thức P(x) và Q(x) luôn có giá trị bằng nhau với mọi giá trị của biến thì hai đa thức đó gọi là hai đa thức đồng nhất, kí hiệu P(x) ≡ Q(x). II. Bài tập: Bài tập 1: Tính: a) (-5x 2 ).(3x 3 -2x 2 +x-1) = -15x 5 +10x 4 -5x 3 +5x 2 b) (2x 2 +3y).(2x 2 y-3x 2 y 2 -4y 2 ) = 4x 4 y-6x 4 y 2 -2x 2 y 2 -9x 2 y 3 -12y 3 c) (-4x 3 + xyyzy 2 1 ).( 4 1 3 2 −− ) = 2x 4 y- zxyxy 22 8 1 3 1 + Bài tập 2: Cho M = 3x(2x-5y) + (3x-y)(-2x) - 2 1 (2- 26xy). Chứng minh rằng giá trị của biểu thức M không phụ thuộc vào các giá trị của x và y? Giải 1 Tự chọn 8 Năm học 2012 – 2013 Vũ Quang Hưng ? Trước khi tính giá trị biểu thức N, ta cần làm gì? ⇒ HS lên bảng trình bày. HS nêu cách làm bài tập 4. 3 HS lên bảng trình bày, dưới lớp làm vào vở, nhận xét lẫn nhau. M = -1 là một hằng số, vậy biểu thức M luôn có giá trị bằng -1 giá trị này không phụ thuộc vào giá trị của x và y. Bài tập 3: Tính giá trị của biểu thức: N = 2x(x-3y)-3y(x+2)-2(x 2 -3y-4xy) với x=- 4 3 , 3 2 =y Bài tập 4: Tìm x, y biết: a) 2y(y-1) - y(-4+2y) + 4 = 0 b)3(1-4x)(x-1) + 4(3x-2)(3+3 )= -27 c)(2y+3)(y+2 )- (y- 4)(2y-1) = 18 3. Củng cố: Nhắc lại các dạng bài tập đã chữa. 4. Hướng dẫn về nhà: Xem lại các bài tập đã làm. 2 Tự chọn 8 Năm học 2012 – 2013 Vũ Quang Hưng Ngày soạn: 7/09/2012 Tiết 2: LUYỆN TẬP VỀ HÌNH THANG CÂN I. MỤC TIÊU: - Biết cách chứng minh một tứ giác là hình thang, là hình thang vuông. Biết vẽ hình thang, hình thang vuông. Sử dụng dụng cụ để kiểm tra 1 tứ giác có là hình thang không? Nhận biết được hình thang ở vị trí khác nhau. - Nắm được định nghĩa, các tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thang cân. Vẽ được hình thang cân. Sử dụng định nghĩa, tính chất của hình thang cân để chứng minh và tính toán. Biết chứng minh tứ giác là hình thang cân. - Rèn luyện tính chính xác và cách lập luận chứng minh hình học. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Bảng phụ. 2. Học sinh: III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ GHI BẢNG GV yêu cầu HS đứng tại chỗ nhắc lại các kiến thức đã học về tứ giác và hình thang. GV đưa ra bài tập 1: Chứng minh rằng trong một tứ giác tổng hai đường chéo lớn hơn tổng hai cạnh đối? I. Các kiến thức cần nhớ: 1.Tứ giác: Tứ giác ABCD ⇒ 0 360 ˆ ˆ ˆ ˆ =+++ DCBA 2.Hình thang: a) Định nghĩa: Hình thang ABCD ⇔ AB//CD hoặc AD // BC b) Hình thang vuông: Hình thang ABCD có A ˆ =90 0 ⇔ ABCD là hình thang vuông 3. Hình thang cân: a) Định nghĩa: b) Tính chất: c) Dấu hiệu nhận biết: II. bài tập: Bài tập 1 : Gọi O là giao điểm hai đường chéo AC, DB của tứ giác ABDC. Trong các ∆ AOB và ∆ COD theo bất đẳng thức tam giác lần lượt có: 3 D A B C O Tự chọn 8 Năm học 2012 – 2013 Vũ Quang Hưng HS lên bảng trình bày. GV đưa ra bài tập 2: Cho tam giác ABC cân tại A, phân giác BD và CE. Gọi I là trung điểm của BC, J là trung điểm của ED, O là giao điểm của BD và CE. Chứng minh: a)Tứ giác BEDC là hình thang cân. b)BE = ED = DC c)Bốn điểm A, I, O, J thẳng hàng. OA + OB > AB OC + OD > CD Cộng hai vế hai bất đẳng thức trên ta được: C OA + OC + OB + OD > AB + CD Hay AC+ BD >AB + CD Tương tự:AC + BD > AD + BC. Bài tập 2: Hướng dẫn: a) ∆ ADE cân tại A. ⇒ 2 ˆ 180 ˆ 0 1 A E − = (1) ∆ ABC cân tại A (gt) ⇒ 2 ˆ 180 ˆ 0 1 A B − = (2) Từ (1) và (2) suy ra 22 ˆˆ BE = , do đó DE//BC Tứ giác BEDC là hình thang (định nghĩa) Lại có CB ˆ ˆ = (gt). Do vậy BEDC là hình thang cân (dấu hiệu nhận biết) b)Do ED//BC (cmt) nên · EDB = · DBC Mà 21 ˆˆ BB = (cmt) Do đó · EDB = · DBE ⇒ ∆BED cân tại E. ⇒ BE =ED. Mà BE =DC Nên BE = ED = DC. c)AI là phân giác của góc A.(1) AJ là tia phân giác của góc A (2) AO là phân giác của góc A (3) Từ (1), (2) và (3), ta có các tia AI, AJ, AO trùng nhau. Vậy bốn điểm A, I, J, O thẳng hàng. 3. Củng cố: - Nhắc lại các dạng bài tập đã chữa. 4 A B C D E I J O A B C D E I J O Tự chọn 8 Năm học 2012 – 2013 Vũ Quang Hưng Ngày soạn: 10/09/2012 Tiết 3 LUYỆN TẬP VỀ CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC I. MỤC TIÊU: - HS ôn lại 3 hằng đẳng thức đầu tiên. - Rèn kỹ năng giải các bài tập tìm x, biến đổi các biểu thức đại số, thực hiện thành thạo các phép toán. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Bảng phụ. 2. Học sinh: III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Kiểm tra bài cũ: Tính (2x + 1) 2 ; (3 - x) 2 ; (x – 2y)(x + 2y) 2. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ GHI BẢNG HS đứng tại chỗ phát biểu lại 3 hằng đẳng thức đáng nhớ đã học. Một HS khác lên bảng viết dạng tổng quát. GV đưa ra bảng phụ bài tập 1. Hướng dẫn HS nhận biết các hằng đẳng thức, từ đó tìm nội dung cần điền vào dấu “?” ⇒ HS thảo luận tại chỗ sau đó lên bảng điền. I. Các kiến thức cần nhớ: Với A, B là các biểu thức tuỳ ý, ta có: 1. (A+B) 2 =A 2 +2AB+B 2 2. (A-B) 2 =A 2 -2AB+B 2 3. A 2 -B 2 =(A+B)(A-B) II. Bài tập: Bài tập 1: Điền vào chỗ các dấu “?” sau đây để có các đẳng thức đúng: a) (?+?) 2 = x 2 +?+4y 2 b) (?-?) 2 =a 2 -6ab+? c) (?+?) 2 =?+m+ 4 1 5 Tự chọn 8 Năm học 2012 – 2013 Vũ Quang Hưng Dưới lớp quan sát, nhận xét bài trên bảng. ? Muốn tính nhanh kết quả của các biểu thức đã cho ta làm như thế nào? ⇒ GV hướng dẫn HS làm bài. ? Muốn so sánh A và B ta làm như thế nào? ⇒ GV hướng dẫn HS làm bài. d)? - 16y 4 =(x+?)(x-?) e) 25a 2 -?=(?+ ) 2 1 )(? 2 1 bb − Giải a) Vế trái là bình phương của một tổng. Muốn x 2 +?+4y 2 thành bình phương của một tổng thì x 2 +?+4y 2 phải có dạng A 2 +2AB+B 2 . Vậy (x+2y) 2 = x 2 +4xy+4y 2 b) (a-3b) 2 =a 2 -6ab+9b 2 c) (m+1/2) 2 =m 2 +m+ 4 1 d) x 2 - 16y 4 =(x+4y 2 )(x-4y 2 ) e) 25a 2 -1/4b 2 =(5a+ ) 2 1 5)( 2 1 bab − Bài tập 2: Tính nhanh kết quả các biểu thức sau: A=57 2 +114.43+43 2 B=5 4 3 4 -(15 2 -1)(15 2 +1) C=50 2 -49 2 +48 2 -47 2 +……+2 2 -1 2 Hướng dẫn A=10000: B=1 C=50 2 -49 2 +48 2 -47 2 +……+2 2 -1 2 =(50 2 -49 2 )+(48 2 -47 2 )+……+(2 2 -1 2 ) =(50+49)(50-49)+(48+47)(48-47)+….+(2+1)(2-1) =50+49+48+47+…+2+1=[(50+1)/2].50=1275 Bài tập 3: So sánh: A=1999.2001 và B=2000 2 Hướng dẫn: a)A=1999.2001=(2000-1)(2000+1)=2000 2 - 1<2000 2 =B VậyA<B 3. Củng cố: - Nhắc lại các dạng toán đã chữa. 4. Hướng dẫn về nhà: - Xem lại các bài tập đã làm. - Xem lại các hằng đẳng thức thức còn lại. 6 Tự chọn 8 Năm học 2012 – 2013 Vũ Quang Hưng Ngày soạn: 12/09/2012 Tiết 4: LUYỆN TẬP VỀ ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC, CỦA HÌNH THANG 1.Mục tiêu: - Biết và nắm chắc định nghĩa, tính chất đường trung bình của tam giác, của hình thang. - Hiểu và vận dụng được các định lí về đường trung bình của tam giác, của hình thang để tính độ dài, chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai đường thẳng song song. - Có kĩ năng vận dụng bài toán tổng hợp. 2. Các tài liệu hổ trợ - SGK, giáo án. - SBT, SGV Toán 8. 3. Nội dung a) Tóm tắt: (5’) Lí thuyết: - Định nghĩa đường trung bình của tam giác, của hình thang. - Định lí về đường trung bình của tam giác, của hình thang. b) Các hoạt động: * Hoạt động 1: Đường trung bình của tam giác. (20’) HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG GV: Cho HS làm bài tập sau: Cho tam giác ABC , điểm D thuộc cạnh AC sao cho AD = 2 1 DC. Gọi M là trung điểm của BC I là giao điểm của BD và AM. Chứng minh rằng AI = IM. GV: Yêu cầu HS vẽ hình ở bảng. HS: Vẽ hình ở bảng GV: Hướng dẫn cho HS chứng minh bằng Bài 1: Cho tam giác ABC , điểm D thuộc cạnh AC sao cho AD = 2 1 DC. Gọi M là trung điểm của BC I là giao điểm của BD và AM. Chứng minh rằng AI = IM. Giải: 7 Tự chọn 8 Năm học 2012 – 2013 Vũ Quang Hưng cách lấy thêm trung điểm E của DC. ∆BDC có BM = MC, DE = EC nên ta suy ra điều gì? HS: BD // ME GV: Xét ∆AME để suy ra điều cần chứng minh. HS: Trình bày. GV: Cho HS làm bài tập 2: Cho ∆ABC , các đường trung tuyến BD, CE cắt nhau ở G. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm GB, GC. CMR: DE // IK, DE = IK. GV: Vẽ hình ghi GT, KL bài toán. GV: Nêu hướng CM bài toán trên? HS: GV: ED có là đường trung bình của ∆ABC không? Vì sao? HS: ED là đường trung bình của ∆ABC GV: Ta có ED // BC, ED = 2 1 BC vậy để CM: IK // ED, IK = ED ta cần CM điều gì? HS: Ta CM: IK // BC, IK = 2 1 BC. GV: Yêu cầu HS trình bày I D E C M B A Gọi E là trung điểm của DC. Vì ∆BDC có BM = MC, DE = EC nên BD // ME, suy ra DI // EM. Do ∆AME có AD = DE, DI // EM nên AI = IM Bài 2: Giải G E I D C K B A Vì ∆ABC có AE = EB, AD = DC nên ED là đường trung bình, do đó ED // BC, ED = 2 1 BC. Tương tụ: IK // BC, IK = 2 1 BC. Suy ra: IK // ED, IK = ED * Hoạt động 2: Chữa Các bài tập trong SBT GV: Cho HS làm bài tập 37/SBT. HS: Đọc đề bài, vẽ hình ghi GT, KL. GV: Làm thế nào để tính được MI? HS: Ta CM: MI là đường trung bình của ∆ABC để suy ra MI. GV: Yêu cầu HS chứng minh MI là đường trung bình của ∆ABC, MK là đường trung bình của ∆ADC. HS: Chứng minh ở bảng. GV: MI là đường trung bình của ∆ABC, MK là đường trung bình của ∆ADC nên ta suy ra điều gì? HS: MK = 2 1 DC = 7(cm). MI = 2 1 AB = 3(cm). GV: Tính IK, KN? Bài 3: N M I D C K B A Vì MN là đường trung bình của hình thang ABCD nên MN // AB //CD. ∆ADC có MA = MD, MK // DC nên AK = KC, MK là đường trung bình. Do đó : MK = 2 1 DC = 7(cm). Tương tự: MI = 2 1 AB = 3(cm). 8 Tự chọn 8 Năm học 2012 – 2013 Vũ Quang Hưng HS: KN = 2 1 AB = 3(cm). Ta có: IK = MK – MI = 7 – 3 = 4(cm) c) Hướng dẫn các việc làm tiếp: (3’) Bài tập: Chứng minh rằng trong hình thang mà hai đáy không bằng nhau, đoạn thẳng nối trung điểm hai đường chéo bằng nữa hiệu hai đáy. Tiết 5: Ngày soạn : 16/9/2012 LUYỆN TẬP VỀ CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ I. MỤC TIÊU: - HS ôn lại các hằng đẳng thức đã học. - Rèn kỹ năng giải các bài tập tìm x, biến đổi các biểu thức đại số, thực hiện thành thạo các phép toán. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Bảng phụ. 2. Học sinh: III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 2. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ GHI BẢNG Một HS lên bảng viết lại các hằng đẳng thức đã học. HS thảo luận nhóm. Một nhóm tại chỗ báo cáo kết quả. I. Các kiến thức cần nhớ: Với A, B là các biểu thức tuỳ ý, ta có: 1. (A+B) 2 =A 2 +2AB+B 2 2. (A-B) 2 =A 2 -2AB+B 2 3. A 2 -B 2 =(A+B)(A-B) 4. (A+B) 3 =A 3 +3A 2 B+3AB 2 +B 3 5. (A-B) 3 =A 3 -3A 2 B+3AB 2 -B 3 II. Bài tập: Bài tập 1: Nhận xét sự đúng sai trong các kết quả sau: x 2 + 2xy + 4y 2 = (x + 2y) 2 Giải Kết quả trên là sai vì: 9 Tự chọn 8 Năm học 2012 – 2013 Vũ Quang Hưng Giáo viên lưu ý học sinh tính chính xác trong việc áp dụng các hằng đẳng thức. HS lên bảng thực hiện. GV đưa bài tập 3. ? Muốn chứng minh một đẳng thức, ta làm như thế nào? HS: GV chốt lại các cách chứng minh một đẳng thức. ⇒ HS tìm cách chứng minh thích hợp cho bài. Hai HS lên bảng làm bài, dưới lớp làm vào vở. (x + 2y) 2 = x 2 + 2.2xy + (2y) 2 = x 2 + 4xy + 4y 2 ≠ x 2 + 2xy + 4y 2 Bài tập 2: Tính nhanh a. 101 2 b. 199 2 c. 47.53 Giải a. 101 2 = (100 + 1) 2 = … b. 199 2 = (200 - 1) 2 = …… c. 47.53 = (50 - 3)(50 + 3) = …. Bài tập 3: CMR: a. (a + b) 2 = (a - b) 2 + 4ab b. (a - b) = (a + b) 2 - 4ab Giải a. (a + b) 2 = (a - b) 2 + 4ab VT = (a + b) 2 = a 2 + 2ab + b 2 VF = (a - b) 2 + 4ab = a 2 - 2ab + b 2 + 4ab = a 2 + 2ab + b 2 đpcm hoặc VF = (a - b) 2 + 4ab = a 2 - 2ab + b 2 + 4ab = a 2 + 2ab + b 2 = VT Vậy đẳng thức được chứng minh. b. … 10 [...]... ABCD coự AB = 5cm, 5/ Baứi taọp 14 – SGK BC = 3cm Dieọn tớch ủaựm ủaỏt laứ 700 400 = 280 .000m2 2 2 a/ Cho bieỏt chu vi vaứ dieọn tớch hỡnh 280 .000m = 0,28km = 280 0a = 28ha 6/ Baứi taọp 15 – SGK chửừ nhaọt ABCD - HS veừ hỡnh vaứo vụỷ - Haừy tỡm moọt soỏ hỡnh chửừ nhaọt coự dieọn tớch nhoỷ hụn nhửng coự chu vi 34 Tự chọn 8 Năm học 2012 – 2013 Vũ Quang Hưng lụựn hụn hỡnh chửừ nhaọt ABCD - GV gụùi yự moọt... x(x-1-y)(x-1+y) ********************************************** Ngày 1 tháng 1 năm 2013 Tiết 16: RÚT GỌN PHÂN THỨC I MỤC TIÊU: II CHUẨN BỊ: 1 Giáo viên: Bảng phụ 2 Học sinh: III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1 Kiểm tra bài cũ: 2 Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRỊ GHI BẢNG HS nhắc lại định nghĩa, tính chất I kiến thức cần nhớ: 28 Tự chọn 8 Năm học 2012 – 2013 cơ bản của phân thức Nêu được cách rút gọn phân thức... vận dụng kiến thức đã học 2 Các tài liệu hổ trợ - SGK, giáo án - SBT, 400 bài tập tốn 8 3 Nội dung a) Bài học: ƠN TẬP 27 Tự chọn 8 Năm học 2012 – 2013 b) Các hoạt động: *Hoạt động 1: Ơn tập (25’) hoạt động *Hoạt động 1.1: Lý thuyết (10 phút) -Phát biểu các quy tắc nhân đơn thức với đa thức ; nhân đa thức với đa thức -Hãy viết bảy hằng đẳng thức đáng nhớ -Khi nào thì đa thức A chia hết cho đơn thức B?... được các phép tính trên một cách linh hoạt - Có kĩ năng vận dụng các hằng đẳng thức vào phép chia đa thức cho đa thức 2 Các tài liệu hổ trợ - SGK, giáo án - SBT, 400 bài tập tốn 8 3 Nội dung a) Bài học: CHIA ĐƠN THỨC CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC 23 Tự chọn 8 Năm học 2012 – 2013 Vũ Quang Hưng b) Các hoạt động: * Hoạt động 1: Chia đơn thức cho đơn thức (20’) HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG GV: Để chia đơn thức A cho... mẫu thức chung: 31 Tự chọn 8 Năm học 2012 – 2013 2(x-2)(x+2) Vũ Quang Hưng −3.2 3 2 = 2(x + 2)(x − 2) 4−x 3 Củng cố: Nhắc lại các dạng bài tập đã chữa * VN: Xem lại cách rút gọn và qui đồng các phân thức Ơn lại quy tắc cộng, trừ các phân thức ********************************************** Ngày 15 tháng 1 năm 2013 Tiết 18: CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA PHÂN THỨC I MỤC TIÊU: II CHUẨN BỊ: 1 Giáo viên: Bảng phụ... chia phân thức biểu thức hữu tỉ ********************************************** Ngày 22 tháng 1 năm 2013 Tiết 19: CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH MỘT SỐ ĐA GIÁC ĐẶC BIỆT I MỤC TIÊU: II CHUẨN BỊ: 1 Giáo viên: Bảng phụ 2 Học sinh: III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1 Kiểm tra bài cũ: 2 Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRỊ GHI BẢNG 33 Tự chọn 8 Năm học 2012 – 2013 GV đưa ra câu hỏi giúp HS tái hiện lại những luỹ thừa đã học về diện... cách CM MP // CD? · · · Do đó: MDB + DBN = 600 hay MBN = 600 GV hướng dẫn HS các bước CM (2) MP // CD Từ (1) và (2) suy ra ∆ BMN đều b/ Chứng minh MP//CD Kẻ ME và PF vng góc với CD Ta có:MD=NC(cmt) và CN=CP( P đối xứng N qua BC, gt) (3) Mặt khác: Và: · PCF · µ MDE = 180 0 − D = 180 0 − 1200 = 600 · = 180 0 − NCF = 180 0 − 2.600 = 600 · · Do đó: MDE = PCF = 600 Suy ra: ∆ MED = ∆ PFC (cạnh huyền, góc nhọn)... Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng: Câu 1: Tứ giác ABCD có thể có nhiều nhất bao nhiêu góc nhọn A 1 góc B 2 góc C 3 góc D 4 góc Câu 2: Hình thang cân ABCD ( AB // CD ) thì A AD = BC B AC = BD C  + C = 180 0 D Cả A, B,C đúng Câu 3: Cho hình vẽ Biết AB // CD // EF // GH A 8cm B a/ x có độ dài là: A.12cm B.4cm C.24cm D.8cm x D C b/ y có độ dài là: 16cm E F A.28cm B 24cm C 20cm D 36cm y H G Câu... ∆DCF(g.c.g) Suy ra: AE = CF Lại có AE//CF(gt) ⇒ AECF là hình bình hành(dhnb) 12 C Tự chọn 8 Năm học 2012 – 2013 Vũ Quang Hưng Nên hai đường chéo AC và EF cắt nhau tại điểm O là trung điểm của mỗi đường.(1) Tứ giác ABCD là hình bình hành(gt) Nên hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại điểm O là trung điểm của mỗi đường .(2) Từ (1) và (2) suy ra AC, BD, EF đồng quy tại O 3 Củng cố: Nhắc lại các dạng bài tập đã... ********************************************** 19 Tự chọn 8 Năm học 2012 – 2013 Vũ Quang Hưng Ngày soạn: 13/10/2012 Tiết 11: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ I MỤC TIÊU: - Củng cố kiến thức phân tích đa thức thành nhân tử bằng các phương pháp - Biết tìm nhân tử chung và đặt nhân tử chung Rèn kĩ năng dùng hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử II CHUẨN BỊ: 1 Giáo viên: Bảng phụ 2 Học sinh: III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1 . sau: A=57 2 +114.43+43 2 B=5 4 3 4 -(15 2 -1)(15 2 +1) C=50 2 -49 2 + 48 2 -47 2 +……+2 2 -1 2 Hướng dẫn A=10000: B=1 C=50 2 -49 2 + 48 2 -47 2 +……+2 2 -1 2 =(50 2 -49 2 )+( 48 2 -47 2 )+……+(2 2 -1 2 ) =(50+49)(50-49)+( 48+ 47)( 48- 47)+….+(2+1)(2-1) =50+49+ 48+ 47+…+2+1=[(50+1)/2].50=1275 Bài. có:MD=NC(cmt) và CN=CP( P đối xứng N qua BC, gt) (3) Mặt khác: · µ 0 0 0 0 MDE 180 D 180 120 60 = − = − = Và: · · 0 0 0 0 PCF 180 NCF 180 2.60 60 = − = − = Do đó: · · 0 MDE PCF 60= = Suy ra: ∆ MED = ∆ PFC. + BD > AD + BC. Bài tập 2: Hướng dẫn: a) ∆ ADE cân tại A. ⇒ 2 ˆ 180 ˆ 0 1 A E − = (1) ∆ ABC cân tại A (gt) ⇒ 2 ˆ 180 ˆ 0 1 A B − = (2) Từ (1) và (2) suy ra 22 ˆˆ BE = , do đó DE//BC Tứ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn môn toán lớp 8 (2), Giáo án tự chọn môn toán lớp 8 (2),

Trích đoạn