Giáo án tự chọn lịch sử 12

58 4,046 12
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2014, 09:24

TIẾT 1 CHỦ ĐỀ 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 1949) I. Mục tiêu bài học1. Kiến thức Hoàn cảnh, nội dung, tác động của Hội nghị Ianta dẫn đến sự ra đời của một trật tự thế giới mới sau CTTG thứ hai:, Mục đích, nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc. Nguồn gốc, quá trình hình thành của hai hệ thống chính trị , kinh tế đối lập nhau sau CTTG II. 2. Kĩ năng Rèn luyện khả năng tư duy khái quát, bước đầu biết nhận định, đánh giá những vấn đề lớn của lịch sử.3. Thái độ. Nhận thức khách quan hơn về những biến đổi to lớn của tình hình thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai, đồng thời biết quý trọng, gìn giữ và bảo vệ hoà bình thế giới. Ngày dạy………Lớp 12C2……… TIẾT 1 - CHỦ ĐỀ 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 - 1949) I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức - Hoàn cảnh, nội dung, tác động của Hội nghị Ianta dẫn đến sự ra đời của một trật tự thế giới mới sau CTTG thứ hai:, - Mục đích, nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc. - Nguồn gốc, quá trình hình thành của hai hệ thống chính trị , kinh tế đối lập nhau sau CTTG II. 2. Kĩ năng - Rèn luyện khả năng tư duy khái quát, bước đầu biết nhận định, đánh giá những vấn đề lớn của lịch sử. 3. Thái độ. - Nhận thức khách quan hơn về những biến đổi to lớn của tình hình thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai, đồng thời biết quý trọng, gìn giữ và bảo vệ hoà bình thế giới. II. Chuẩn bị - GV: Giáo án, nội dung một số tranh ảnh trong bài. - HS: vở, sgk, III. Tiến trình dạy học 1. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ dạy 2. Bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung chính * Hoạt động 1: Trình bày được ba quyết định quan trọng của hội nghị Ianta. - GV hỏi: Đầu năm 1945 có những vấn đề lớn nào đặt ra đòi hỏi phe đồng minh phải giải quyết? - HS trả lời - GV nhận xét, kết luận 1. Hội nghị Ianta ( 2-1945) và những thoả thuận của ba cường quốc. - Bối cảnh + Đầu năm 1945 có 3 vấn đề cần phải giải quyết: + Nhanh chóng đánh bại các nước phát xít. + Thành lập một tổ chức quốc tế sau chiến tranh. + Phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa các cường quốc thắng trận. - Từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945, Hội nghị quốc tế với sự tham dự của nguyên thủ ba - GV hỏi: Hội nghị đã đưa ra những quyết định quan trọng nào? - HS trả lời: - GV nhận xét, chốt ý. - HS quan sát hình 1- sgk Thủ tướng Sơcsin (Anh); Tổng thống Rudơven (Mĩ); Chủ tịch hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Xtalin tại Hội nghị Ianta và nhận xét về những quyết định quan trọng của hội nghị - GV giải thích khái niệm “trật tự thế giới” và “trật tự 2 cực Ianta’’. * Hoạt động 2: Tìm hiểu sự thành lập Liên hợp Quốc: Mục đích, nguyên tắc hoạt động cơ bản của LHQ, vai trò của LHQ. - GV hướng dẫn HS quan sát hình 2 SGK Lễ kí Hiến chương LHQ tại Xan Phranxicô - Mĩ trình bày nhanh sự ra đời của LHQ. Cho hs ghi nhớ ngày kỉ niệm thành lập LHQ là 24-10 hàng năm - GV hỏi: Hiến chương Liên hợp quốc nêu rõ những vấn đề gì? - Hs trả lời -GV nhận xét kết luận - GV hỏi: Nguyên tắc đảm bảo sự nhất trí giữa 5 nước lớn có tác dụng gì ? - Hs trả lời , bổ sung cho nhau - GV nhận xét , kết luận - GV hướng dẫn hs theo dõi phần chữ in nhỏ trang 7 để thấy được vai trò và chức năng của 6 cơ quan chính của LHQ. - GV hỏi: Bằng những hiểu biết của bản thân em hãy đánh giá vai trò của LHQ? Nêu hiểu biết của mình về mối quan hệ giữa VN và LHQ? -Hs trả lời, bổ sung. - GV nhận xét, kết luận. cường quốc là Xtalin (Liên Xô), Rudơven (Mĩ), Sơcsin (Anh) - Những quyết định quan trọng : + Nhanh chóng tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. + Thành lập tổ chức Liên hợp quốc . + phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa 3 cường quốc ở châu Âu, châu Á. - Những quyết định của Hội nghị Ianta cùng những thoả thuận sau đó của 3 cường quốc đã trở thành khuôn khổ của TTTG mới- Trật tự hai cực Ianta. 2. Sự thành lập Liên hợp quốc - Hội nghị quốc tế họp ở Xan Phranxixco (Mĩ) từ 25/4 ->26/6/1945) thông qua bản Hiến chương và tuyên bố thành lập tổ chức Liên hợp quốc. Hiến chương là văn kiện quan trọng nhất của LHQ nêu rõ: - Mục đích: + Duy trì hoà bình, an ninh thế giới, phát triển các quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới. - Nguyên tắc: + Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết dân tộc. + Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước. + Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào. + giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình. + Chung sống hoà bình và sự nhất trí của 5 nước lớn( Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc). - Hiến chương quy định bộ máy tổ chức LHQ gồm 6 cơ quan như Đại hội đồng,Hội đồng bảo an , Ban thư kí… * Hoạt động 3: Biết được sự hình thành hai hệ thống: TBCN và XHCN; Mối quan hệ ngày càng căng thẳng của hai hệ thống; Chiến tranh lạnh. - GV hỏi: Nêu những sự kiện quan trọng diễn ra sau CTTG II dẫn tới sự hình thành hai hệ thống xã hội đối lập ? - HS trả lời và bổ sung. - GV nhận xét kết luận - Vai trò: + Giải quyết các vụ tranh chấp và xung đột khu vực. + Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác quốc tế. + Giúp đỡ các dân tộc về kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế… 3. Sự hình thành hai hệ thống tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. - Đức bại trận, bị các nước Đồng minh chiếm đóng + 9 - 1949, CHLB Đức thành lập. + 10 - 1949, CHDC Đức thành lập. - 1945 – 1947, các nước DCND Đông Âu ra đời. Sự thành lập hội đồng tương trợ kinh tế (1 - 1949) và nhà nước Cộng hoà Dân chủ Đức (10-1949) dẫn tới sự hình thành hệ thống XHCN. - Kế hoạch phục hưng châu Âu của Mĩ viện trợ các nước Tây Âu khôi phục kinh tế (1947) Hệ thống TBCN hình thành gồm chủ yếu là Mĩ, các nước TB Tây Âu 3. Củng cố, luyện tập - Hội nghị Ianta và những quyết định quan trọng của hội nghị này đã trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới từng bước được thiết lập sau CTTG II. - Tổ chức Liên hợp quốc được thành lập đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc duy trì hoà bình, an ninh thế giới. Các sự kiện đánh dấu sự hình thành hai hệ thống XHCN và TBCN 4. Hướng dẫn học bài - Học bài cũ theo nội dung câu hỏi sgk. - Tìm hiểu trước về Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 1991) Ngày dạy………Lớp 12C2……… TIẾT 2: CHỦ ĐỀ 2 - LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991) I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức. - Nêu và chứng minh được : Tình hình Liên xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến năm 1991 + Những thành tựu chính trong công cuộc xây dựng CNXH. - Nguyên nhân tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu. 2. Kĩ năng. - Rèn luyện khả năng phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử. 3. Thái độ. - Học tập tinh thần cần cù - lao động sáng tạo của nhân dân Liên Xô và các nước Đông Âu. II. Chuẩn bị - GV: Giáo án, sgk. - HS: vở ghi, sgk. III. Tiến trình bài dạy. 1. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Hãy nêu những nội dung chủ yếu của hội nghị Ianta 2. Bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung chính *Hoạt động 1: Trình bày được tình hình Liên Xô từ năm 1945 đến giữa những năm 70. Những thành tựu chính trong công cuộc khôi phục kinh tế và xây dựng CNXH ở Liên Xô. - GV yêu cầu HS theo dõi SGK và trả lời câu hỏi: Em hãy nêu khái quát tình hình LX từ 1945 đến 1950? - HS trả lời - GV nhận xét, kết luận - GV hỏi: Việc hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế có ý nghĩa như thế nào? - HS trả lời. - GV nhận xét kết luận I. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70. 1. Liên Xô a) Công cuộc khôi phục kinh tế (1945-1950) - Liên Xô chịu tổn thất nặng nề trong chiến tranh TG II - Nhân dân Liên Xô đã hoàn thành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 - 1950) trong thời hạn 4 năm 3 tháng. + Đến 1950 tổng sản lượng CN tăng 73% . Sản xuất nông nghiệp đạt mức trước chiến tranh. + 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền của Mĩ. - ý nghĩa: Việc hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm 1946 - 1950 là nền tảng vững chắc cho công cuộc xây dựng CNXH về sau đạt nhiều thành tựu to lớn. - GV hỏi: Trong công cuộc xây dựng CNXH từ 1950 đến nửa đầu những năm 70 Liên Xô đã đạt được thành tựu gì? - HS dựa vào SGK trả lời - GV bổ sung, kết luận: - GV hướng dẫn hs quan sát hình 3-SGK “ Nhà du hành vũ trụ Gagarin” và nhận xét vê việc LX phóng tàu vũ trụ đưa nhà du hành vũ trụ bay vòng quanh trái đất. - GV nhấn mạnh: ý nghĩa những thành tựu đạt được không chỉ với nhân dân Liên Xô mà còn đối với nhân dân TG. * Hoạt động 2: Biết được sự ra đời của các nhà nước dân chủ nhân dân ở Đông Âu và những thành tựu đạt được trong công cuộc xây dựng CNXH ở Đông Âu. - GV yêu cầu hs theo dõi SGK tìm hiểu sự ra đời của các nhà nước DCND Đông Âu. - GV giải thích tại sao quen gọi là các nước Đông Âu và nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng mà nhân dân Đông Âu đã hoàn thành. - GV yêu cầu hs theo dõi SGK tìm hiểu về công cuộc xây dựng CNXH ở các nước Đông Âu và trả lời câu hỏi: + những thuận lợi và khó khăn của các nước Đông Âu trong quá trình xây dựng CNXH. + kết quả đạt được. b) Liên Xô tiếp tục xây dựng CNXH (từ 1950 đến nửa đầu những năm 70) - Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên TG ( sau Mĩ); đi đầu trong nhiều ngành công nghiệp quan trọng … - Nông nghiệp: Sản lượng tăng trung bình hàng năm trong những năm 60 là 16%. - KH - KT: là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo(1957) và đưa con tàu vũ trụ bay vòng quanh trái đất (1961), mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người - Xã hội : Cơ cấu xã hội biến đổi, trong đó công nhân chiếm khoảng hơn 55%, học vấn người dân được nâng cao. - Đối ngoại: + Thực hiện chính sách bảo vệ hoà bình TG, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước CNXH. 2. Các nước Đông Âu a) Sự ra đời của nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu. - Do những thắng lợi to lớn của Hồng quân LX vào giai đoạn cuối của cuộc CTTG thứ hai một loạt các nhà nước DCND ra đời ở nhiều nước Đông Âu - Các nhà nước DCND Đông Âu đã hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng: Xây dựng bộ máy nhà nước mới, tiến hành cải cách ruộng đất, quốc hữu hoá tài sản của tư bản nước ngoài, ban hành các quyền tự do dân chủ… vào những năm 1949 b) Công cuộc xây dựng CNXH ở các nước Đông Âu - Từ 1950 - 1975 , các nước Đông Âu đã thực hiện nhiều kế hoạch 5 năm nhằm xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội , đạt nhiều thành tựu. Từ những nước nghèo nàn các nước Đông Âu trở thành các - HS trả lời. - GV bổ sung, kết luận * Hoạt động 3: Trình bày được sự khủng hoảng và tan rã của CNXH ở Liên Xô. - GV yêu cầu hs theo dõi SGK và trả lời câu hỏi: Nguyên nhân nào khiến LX lâm vào cuộc khủng hoảng? - HS trả lời. - GV bổ sung, kết luận - GV hỏi: Sự khủng hoảng của chế độ chế độ XHCN ở Liên Xô diễn ra như thế nào? - HS trả lời. - GV nhận xét, hướng dẫn hs đọc đoạn chữ in nhỏ sgk trang 15 để thấy rõ hơn sự khủng hoảng. - GV hướng dẫn hs quan sát hình 5 lược đồ các quốc gia độc lập SNG và xác định tên các nước SNG trên lược đồ: * Hoạt động 4: Biết được sự khủng hoảng và tan rã của CNXH ở các nước Đông Âu. - GV hỏi: Sự khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu diễn ra như thế nào? - HS trả lời, bổ sung cho nhau. - GV bổ sung và kết luận - GV hướng dẫn hs quan sát hình 6 “Bức tường Béc lin” bị phá * Hoạt động 5: Nêu được những nguyên nhân cơ bản dẫn tới sự tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu. - HS theo dõi SGK tìm hiểu những nguyên nhân đưa tới sự tan rã của chế độ XHCN ở LX và các nước Đông Âu. - GV hỏi: Nguyên nhân nào là chính. quốc gia công - nông nghiệp. II. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến năm 1991. 1. Sự khủng hoảng của chế độ XHCN ở Liên Xô. - Sau khủng hoảng năng lượng (1973), kinh tế LX ngày càng lâm vào tình trạng trì trệ suy thoái - Tháng 3/1985, Goocbachốp lên nắm quyền, tiến hành cải tổ nhưng tình hình đất nước không được cải thiện và ngày càng không ổn định , giảm sút về kinh tế, rối ren về chính trị và xã hội . - Ban lãnh đạo Liên Xô đã phạm nhiều sai lầm thiếu sót. Ngày 25-12-1991 Liên bang Xô viết tan rã. 2. Sự khủng hoảng của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu. - Sau khủng hoảng năng lượng(1973), kinh tế các nước Đông Âu lâm vào tình trạng trì trệ, suy thoái. - Khủng hoảng bao trùm các nước , ban lãnh đạo các nước Đông Âu lần lượt từ bỏ quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản, chấp nhận chế độ đa nguyên , tiến hành tổng tuyển cử tự do chấm dứt chế độ XHCN. - Cuối 1989 các nước XHCN Đông Âu tan rã. Sau khi bức tường Beclin bị phá bỏ ngày 3/10/1990, CHDC Đức sáp nhập vào CHLB Đức. 3. Nguyên nhân tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu. - Đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, thiếu dân chủ, công bằng… - HS trả lời. -GV phân tích và nhấn mạnh có nhiều nguyên nhân song - GV hỏi: Từ sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu, em có suy nghĩ gì về công cuộc xây dựng CNXH ở một số quốc gia hiện nay (Trung Quốc, CuBa, CHDCND Triều Tiên, và Việt Nam). - HS suy nghĩ trả lời, bổ sung cho nhau. - GV nhận xét và nhấn mạnh: - Không bắt kịp bước phát triển KH-KT tiên tiến nên dẫn đến tình trạng trì trệ, khủng hoảng. - Tiến hành cải tổ nhưng phạm sai lầm nhiều mặt. - Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. 3. Củng cố, luyện tập. -Từ 1945 đến nửa đầu những năm 70 là giai đoạn Liên Xô và các nước Đông Âu bước ra khỏi cuộc chiến tranh và đạt được những thành tựu to lớn về nhiều mặt. Từ giữa những năm 70 đến năm 1991 Liên Xô và các nước Đông Âu lâm vào khủng hoảng, tan rã. 4. Hướng dẫn học bài. - Học bài, trả lời câu hỏi SGK. Tìm hiểu trước về các nước Đông Nam Á. Ngày dạy…………Lớp 12C2………… TIẾT 3: CHỦ ĐỀ 3: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức - Các giai đoạn cơ bản của lịch sử Lào( 1945 - 1975), Campuchia (1945 - 1993) . - Sự ra đời và phát triển của khối ASEAN. 2. Kĩ năng - Phân tích, trình bày, tổng hợp những vấn đề lịch sử. 3. Thái độ - Thấy được nét tương đồng và đa dạng trong sự phát triển của các nước Đông Nam Á, từ đó xây dựng tinh thần đoàn kết với nhân dân các nước khối ASEAN. II. Chuẩn bị - GV: Giáo án, SGV. - HS: Vở, sgk. III. Tiến trình bài dạy 1 Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Nguyên nhân tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu? 2. Bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung chính * Hoạt động 1: Tìm hiểu những mốc chính trong cuộc đấu tranh chống đế quốc ở Lào từ năm 1945 - 1975 - GV yêu cầu HS theo dõi SGK tìm hiểu về cách mạng Lào vồítm tắt các giai đoạn phát triển của cách mạng Lào từ năm 1945 - 1975 - HS tóm tắt và trả lời - GV nhận xét, bổ sung, kết luận 1. Sự thành lập các quốc gia độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai a. Lào (1945 - 1975) * Khởi nghĩa chống Nhật (1945). - 28/8/1945 nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền. - 12/10/1945 nhân dân thủ đô Viêng Chăn khởi nghĩa thắng lợi, tuyên bố Lào là một vương quốc độc lập. * Kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954). - Tháng 3/1945 thực dân Pháp trở lại xâm lược Lào. - 1946 – 1954 phối hợp với Việt Nam và Campuchia kháng chiến chống Pháp - 7/1954 Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Lào. * Kháng chiến chống Mĩ. - 22/3/1955 Đảng nhân dân cách mạng Lào được thành lập, lãnh đạo nhân dân chống Mĩ. * Hoạt động 2: Tìm hiểu các giai đoạn lịch sử của Campuchia từ năm 1945 đến năm 1993. - GV yêu cầu HS theo dõi SGK tìm hiểu về cách mạng Campuchia và tóm tắt các giai đoạn phát triển của cách mạng Campuchia từ 1945 - 1993 - HS tóm tắt và trả lời - GV nhận xét, bổ sung, kết luận - Tháng 2 - 1973 Hiệp định Viêng Chăn về lập lại hoà bình và hoà hợp dân tộc ở Lào được kí kết. - Từ tháng 5 đến tháng 12/1975 quân dân Lào nổi dậy giành chính quyền - 2/12/1975, nước CH DCND Lào chính thức được thành lập. b) Campuchia (1945 - 1993) * Kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954). - 10/1945 Pháp trở lại xâm lược Campuchia. - 1951 Đảng nhân dân cách mạng Campuchia thành lập, lãnh đạo nhân dân đấu tranh. - 9/11/1953 Pháp kí hiệp ước trao trả độc lập nhưng quân Pháp vẫn còn chiếm đóng. - 7/1954 Pháp kí Hiệp định Giơnevơ công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Campuchia. * Thời kì hoà bình trung lập (1954 – 1970) - Chính phủ Xihanúc thực hiện đường lối hoà bình trung lập, không tham gia các khối liên minh quân sự. * Kháng chiến chống Mĩ (1970 – 1975). - 18/3/1870 Mĩ điều khiển tay sai lật đổ chính phủ Xihanuc. - 17/4/1975, thủ đô Phnômpênh được giải phóng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. * Đấu tranh chống tập đoàn Khơme đỏ (1975 – 1979) do Pôn Pốt cầm đầu. - 7/1/1979, thủ đô PhnômPênh được giải phóng, nước CHND Campuchia ra đời. * Nội chiến 1979 - 1993 - 1979 bùng nổ nội chiến giữa Đảng nhân dân cách mạng với các phe phái đối lập * Hoạt động 3: Tìm hiểu hoàn cảnh ra đời, mục tiêu, quá trình phát triển của tổ chức Asean; Biết được thành tựu chính của tổ chức Asean. - GV yêu cầu học sinh đọc SGK và trả lời các câu hỏi sau: + tổ chức ASEAN ra đời trong bối cảnh khu vực và thế giới như thế nào? - HS dựa vào sgk trả lời - GV nhận xét, chốt ý - GV hỏi: Sự thành lập tổ chức ASEAN diễn ra như thế nào? mục tiêu của ASEAN là gì? - HS trả lời. - GV nhận xét, hướng dẫn hs ghi nhớ mốc thời gian, địa điểm, các thành viên sáng lập. - GV nhấn mạnh về mục tiêu của tổ chức ASEAN - GV hỏi: Trong quá trình hoạt động Asean đã đạt được những thành tựu gì? - Trong khi hs trả lời câu hỏi này, GV đưa ra những câu hỏi: + Sự kiện nào nói lên bước phát triển mới của ASEAN? ( Hiệp ước Bali) + Tại sao hiệp ước Bali được coi là bước phát triển của ASEAN? - HS trả lời, bổ sung. - GV nhận xét, kết luận. - GV hướng dẫn hs quan sát hình 11 các nhà lãnh đạo mười nước ASEAN tại Hội nghị cấp cao (không chính thức) lần thứ ba của Asean được tổ chức tại Manila (philippin), tháng 11-1999 và hỏi: Bức tranh trên cho thấy điều gì? - HS trả lời. - GV bổ sung và chốt ý - Tháng 10/1991 Hiệp định hoà bình về Campuchia được kí tại Pari. - 9/1993 Tổng tuyển cử bầu Quốc hội mới, thành lập vương quốc Campuchia do Xihanuc làm Quốc vương. 2. Sự ra đời và phát triển của khối ASEAN. * Hoàn cảnh - ASEAN ra đời vào nửa sau những năm 60 (XX ) trong bối cảnh: + Các nước trong khu vực sau khi giành độc lập cần có hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. + Muốn hạn chế ảnh hưởng của các nước lớn bên ngoài + Các tổ chức liên kết khu vực xuất hiện ngày càng nhiều, tiêu biểu là liên minh châu Âu. * Sự thành lập - 8/ 8/ 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) gồm: Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Thái Lan , Singapo. - Mục tiêu: Tiến hành hợp tác giữa các nước thành viên nhằm phát triển kinh tế, văn hoá trên tinh thần duy trì hoà bình, ổn định khu vực. * Thành tựu - 2 - 1976, kí hiệp ước thân thiện và hợp tác ở ĐNA (Hiệp ước Bali) nhằm xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước. - Giải quyết vấn đề Campuchia bằng các giải pháp chính trị nhờ đó quan hệ giữa các nước ASEAN và 3 nước Đông Dương được cải thiện. - Mở rộng thành viên, nhất là từ nửa sau thập kỉ 90: Việt Nam (1995), Lào, Mianma (1997), Campuchia (1999). - ASEAN đẩy mạnh hợp tác kinh tế văn [...]... công khai, hợp pháp 2 Kĩ năng Rèn luyện kĩ năng so sánh, phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử, 3.Thái độ - Bồi dưỡng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng - Nâng cao nhiệt tình cách mạng, tham gia các cuộc vận động cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng vì lợi ích của đất nước của nhân dân II Chuẩn bị - GV: Giáo án, bảng phụ, bảng biểu so sánh về chủ trương sách lược cách mạng của Đảng và hình thức đấu tranh... lĩnh đó; ý nghĩa lịch sử của việc thành lâp Đảng Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng 2 Kĩ năng - Phân tích tính chất, vai trò lịch sử của các tổ chức cộng sản, đặc biệt là Đảng cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập 3 Thái độ - Bồi dưỡng tinh thần dân tộc theo tư tưởng cách mạng vô sản - Xác định con đường cứu nước giải phóng dân tộc mà Hồ Chí Minh đã chọn là dúng đắn, khoa... thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10/1930), những điểm chính của luận cương tháng 10/1930 Tính đúng đắn của luận cương và một số điểm hạn chế 2 Kĩ năng - Rèn kĩ năng xác định kiến thức cơ bản, phân tích, đánh giá sự kiện lịch sử 3.Thái độ - Bồi dưỡng niềm tự hào về sự nghiệp đấu tranh vẻ vang của Đảng; niềm tin vào sức sống quật cường của Đảng Từ đó biết xác định trách... quyền tự do, dân chủ, bình đẳng cho dân tộc Việt Nam - 7/1920, Người đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin - 12/ 1920, tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp, Người bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng Sản và trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên, là một trong những người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp - 1921, cùng với một số người khác sáng... giành chính quyền 2 Kĩ năng - Rèn kĩ năng xác định kiến thức cơ bản, sự kiện cơ bản Phân tích, so sánh, đánh giá 3 Thái độ - Bồi dưỡng niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng - Bồi dưỡng tinh thần hăng hái, nhiệt tình cách mạng, không quản gian khó hi sinh vì sự nghiệp cách mạng II Chuẩn bị - GV: Giáo án, SGV - HS: vở, sgk III Tiến trình dạy học 1 Kiểm tra bài cũ - Câu hỏi: Nêu những phong trào đấu... tranh của quần chúng tư bản rộng khắp cả nước - GV hướng dẫn HS sử dụng lược đồ phong + Tháng 2->4/1930, nhiều cuộc đấu trào 1930 – 1931 để trình bày diễn biến tranh của công nhân, nông dân nổ ra - GV nhận xét việc trình bày của HS và Tháng 5, trên cả nước bùng nổ nhiều nhấn mạnh sự phát triển của phong trào qua cuộc đấu tranh nhân ngày 1/5 Tháng các giai đoạn; Lực lượng chủ yếu; Hình 6,7,8/1930 phong... dạy 2 Bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung chính * Hoạt động 1: Tìm hiểu về bối cảnh thế I Bối cảnh lịch sử giới trong những năm 1936 – 1939 1 Thế giới - Từ đầu những năm 30 (XX) thế lực phát - GV hỏi: Phong trào dân chủ 1936 – xít cầm quyền ở Đức, Italia, Nhật Bản 1939 nổ ra trong bối cảnh lịch sử nào? chạy đua vũ trang, chuẩn bị CTTG - HS trả lời - 7/ 1935 ĐH VII Quốc tế Cộng sản xác - GV nhận... 1936 1939? - GV gợi ý (mục đích và phương pháp đấu tranh, tính chất) để HS các nhóm đưa ra nhận xét, cử đại diện trả lời - GV nhận xét dùng bảng phụ kết luận * Hoạt động 4: Tìm hiểu ý nghĩa lịch sử 3 Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh và bài học kinh nghiệm của phong trào nghiệm của phong trào dân chủ 1936 dân chủ 1936 – 1939 1939 * Ý nghĩa: - GV hỏi: Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm - Là một phong trào... phần lịch sử VN thời kì 1936 – 1939 Ngày dạy…………Lớp 12C2 TIẾT 10 - CHỦ ĐỀ 7: (TIẾP) VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945 (Phong trào dân chủ 1936 - 1939) I Mục tiêu bài học 1 Kiến thức - Bối cảnh Việt Nam trong những năm 1936 - 1939 - Những điểm chính trong chủ trương của Đảng và những phong trào tiêu biểu Một số kết quả và kinh nghiệm đấu tranh công khai, hợp pháp 2 Kĩ năng Rèn luyện kĩ năng so sánh,... - Bắc Sơn – Võ Nhai: Trung đội cứu quốc quân III ra đời (25/ 2/1944) - Cao Bằng: các đội tự vệ vũ trang, đội du kích thành lập 1943, 19 ban “xung phong Nam tiến” được lập ra - 5/1944, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị “ Sửa soạn khởi nghĩa” - 22 /12/ 1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập đội đánh thắng hai trận Phay Khắt và Nà NgÇn 3 Củng cố, luyện tập - Chiến tranh thế giới thứ hai . các nước Đông Âu, em có suy nghĩ gì về công cuộc xây dựng CNXH ở một số quốc gia hiện nay (Trung Quốc, CuBa, CHDCND Triều Tiên, và Việt Nam). - HS suy nghĩ trả lời, bổ sung cho nhau. - GV nhận. sgk trả lời. - GV nhận xét, bổ sung, kết luận - GV hỏi: Nguyên nhân nào khiến Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh? - HS trả lời. - GV nhận xét, bổ sung, chốt ý - Hiệp định Pari. và tan rã của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu diễn ra như thế nào? - HS trả lời, bổ sung cho nhau. - GV bổ sung và kết luận - GV hướng dẫn hs quan sát hình 6 “Bức tường Béc lin” bị phá * Hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn lịch sử 12, Giáo án tự chọn lịch sử 12, Giáo án tự chọn lịch sử 12