0

Giáo án tự chọn toán lớp 8 cả năm cực hay

78 7,219 28

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2014, 21:24

TIẾT1. ÔN TẬP NHÂN ĐƠN THỨC, CỘNG TRỪ ĐƠN ĐA THỨCI. Mục tiêu. Ôn tập, hệ thống kiến thức về bài tập đại số, đơn thức, đa thức, các qui tắc cộng, trừ các đơn thức đồng dạng. Cộng, trừ đa thức, nghiệm của đa thức, nắm vững qui tắc nhân đa thức với đa thức, nắm được 7 HĐT đáng nhớ, vài PP phân tích đa thức thành nhân tử Rèn kĩ năng tính giá trị của biểu thức đại số, thu gọn đơn thức, nhân đơn thức, sắp xếp các hạng tử của đa thức., xá định n0 của đa thức. Rèn tư duy sáng tạo, linh hoạt, phản ứng nhanh với các bài tập. Giỏo ỏn t chn Toỏn 8 CHNG TRèNH T CHN TON 8 CH BM ST Stt Tờn ch S tit Tun Tit PPC T Ni dung c bn ca ch iu chnh 1 Nhõn chia n a thc 6 1 1 ễn tp nhõn n thc, cng tr n thc, a thc 2 2 Luyn tp 3 3 Nhõn n thc, a thc vi a thc 4 4 Nhng hng ng thc ỏng nh 5 5 Nhng hng ng thc ỏng nh(tip theo) 6 6 Phõn tớch a thc thnh nhõn t 2 T giỏc 6 7 1 T giỏc 8 2 Hỡnh thang, hỡnh thang cõn, hỡnh thang vuụng 9 3 ng trung bỡnh ca tam giỏc 10 4 Hỡnh bỡnh hnh 11 5 Hỡnh ch nht 12 6 Hỡnh thoi, hỡnh vuụng 3 Phõn thc i s 6 13 1 ễn tp cỏc phộp tớnh v phõn s 14 2 Phõn thc i s 15 3 Rỳt gn phõn thc i s 16 4 Phộp cng cỏc phõn thc i s 17 5 Phộp tr cỏc phõn thc i s 18 6 Phộp nhõn, chia cỏc phõn thc i s 4 Din tớch a giỏc 6 19 1 ễn tp v t giỏc 20 2 Din tớch a giỏc, a giỏc u 21 3 Din tớch hỡnh ch nht 22 4 Din tớch tam giỏc 23 5 Din tớch hỡnh thang 24 6 Din tớch hỡnh thoi 5 Phng trỡnh 6 25 1 Phng trỡnh bc nht mt n v cỏch gii 26 2 Phơng trình đa đợc về dạng ax + b = 0 27 3 Phơng trình tích và cách giải 28 4 Phơng trình chứa ẩn ở mẫu thức 29 5 Luyện tập 30 6 Giải bài toán bằng cách lập phơng trình 6 Tam giác đồng dạng 7 31 1 Định lý Ta-lét trong tam giác 32 2 Tính chất đờng phân giác của tam giác 33 3 Trờng hợp đồng dạng thứ nhất 34 4 Trờng hợp đồng dạng thứ hai 35 5 Trờng hợp đồng dạng thứ ba 36 6 Trờng hợp đồng dạng của tam giác vuông 37 7 Ôn tập cuối năm Giáo án tự chọn Toán 8 CHỦ ĐỀ 1: NHÂN CHIA ĐƠN, ĐA THỨC TIẾT1. ÔN TẬP NHÂN ĐƠN THỨC, CỘNG TRỪ ĐƠN ĐA THỨC I. Mục tiêu. - Ôn tập, hệ thống kiến thức về bài tập đại số, đơn thức, đa thức, các qui tắc cộng, trừ các đơn thức đồng dạng. Cộng, trừ đa thức, nghiệm của đa thức, nắm vững qui tắc nhân đa thức với đa thức, nắm được 7 HĐT đáng nhớ, vài PP phân tích đa thức thành nhân tử - Rèn kĩ năng tính giá trị của biểu thức đại số, thu gọn đơn thức, nhân đơn thức, sắp xếp các hạng tử của đa thức., xá định n 0 của đa thức. Rèn tư duy sáng tạo, linh hoạt, phản ứng nhanh với các bài tập. - Giáo dục tính chăm chỉ, tính cẩn thận, chính xác. Tinh thần tự giác trong học tập II. Phương tiện thực hiện. GV - Bài soạn, SGK, SGV, bảng phụ, máy chiếu (nếu có) HS - Làm câu hỏi ôn tập, bài tập về nhà. III. Cách thức tiến hành. - Ôn tập, hệ thống hoá kiến thức. - Luyện giải bài tập. IV. Tiến trình dạy học. A. Tổ chức: B. Kiểm tra: GV Cho HS trả lời miệng các câu hỏi ôn tập. C. Bài mới. -Hỏi : +Biểu thức đại số là gì ? +Cho 3 ví dụ về biểu thức đại số ? +Thế nào là đơn thức ? +Hãy viết 5 đơn thức của hai biến x, y có bậc khác nhau. +Bậc của đơn thức là gì ? +Hãy tìm bậc của các đơn thức nêu trên ? +Tìm bậc các đơn thức x ; 4 1 ; . +Đa thức là gì ? +Hãy viết một đa thức của một biến x có 4 hạng tử, hệ số cao nhất là -2, hệ số tự do là 3. 1. Biểu thức đại số: -BTĐS: biểu thức ngoài các số, các kí hiệu phép toán “+,-,x,:, luỹ thừa,dấu ngoặc) còn có các chữ (đại diện cho các số) -VD: 2x 2 + 5xy-3; -x 2 yz; 5xy 3 +3x –2z 2. Đơn thức: -BTĐS :1 số, 1 biến hoặc 1 tích giữa các số và các biến. -VD: 2x 2 y; 4 1 − xy 3 ; -3x 4 y 5 ; 7xy 2 ; x 3 y 2 … -Bậc của đơn thức: hệ số ≠ 0 là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức. 2x 2 y bậc 3; 4 1 − xy 3 bậc 4 ; -3x 4 y 5 bậc 9 ; 7xy 2 bậc 3 ; x 3 y 2 bậc 5 Ngày soạn: 26/08/2014 Ngày giảng: Giáo án tự chọn Toán 8 +Bậc của đa thức là gì ? +Tìm bậc của đa thức vừa viết ? GV: Điền vào chổ trống x 1 = ; x m .x n = ; ( ) n m x = HS: x 1 = x; x m .x n = x m + n ; ( ) n m x = x m.n GV: Để nhân hai đơn thức ta làm như thế nào? HS: Để nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau. GV: Tính 2x 4 .3xy HS: 2x 4 .3xy = 6x 5 y GV: Tính tích của các đơn thức sau: a) 3 1 − x 5 y 3 và 4xy 2 b) 4 1 x 3 yz và -2x 2 y 4 HS: Trình bày ở bảng a) 3 1 − x 5 y 3 .4xy 2 = 3 4 − x 6 y 5 b) 4 1 x 3 yz. (-2x 2 y 4 ) = 2 1− x 5 y 5 z GV: Để cộng, trừ đơn thức đồng dạng ta làm thế nào? HS: Để cộng, trừ đơn thức đồng dạng ta cộng, trừ các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến. GV: Tính: 2x 3 + 5x 3 – 4x 3 HS: 2x 3 + 5x 3 – 4x 3 = 3x 3 GV: Tính a) 2x 2 + 3x 2 - 2 1 x 2 b) -6xy 2 – 6 xy 2 x bậc 1 ; 4 1 bậc 0 ; 0 không có bậc. 3. Đa thức: Tổng các đơn thức VD: -2x 3 + x 2 – 4 1 x +3 Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của nó. VD: Đa thức trên có bậc 3 II. Luyện tập: 1.Tính giá trị biểu thức: 2xy(5x 2 y + 3x – z) Thay x = 1; y = -1; z = - 2 vào biểu thức 2.1.(-1)[5.1 2 .(-1) + 3.1 – (-2)]= -2.[-5 + 3 + 2] = 0 2. Điền vào chổ trống x 1 = ; x m .x n = ; ( ) n m x = Giải: x 1 = x; x m .x n = x m + n ; ( ) n m x = x m.n 3. Tính tích 2x 4 .3xy 2x 4 .3xy = 6x 5 y Thêm tính tích của các đơn thức sau: a) 3 1 − x 5 y 3 và 4xy 2 b) 4 1 x 3 yz và -2x 2 y 4 Giải a) 3 1 − x 5 y 3 .4xy 2 = 3 4 − x 6 y 5 b) 4 1 x 3 yz. (-2x 2 y 4 ) = 2 1− x 5 y 5 z 4. Tính tổng: 2x 3 + 5x 3 – 4x 3 2x 3 + 5x 3 – 4x 3 = 3x 3 Thêm tính a) 2x 2 + 3x 2 - 2 1 x 2 b) - 6xy 2 – 6 xy 2 D. Củng cố Ôn tập qui tắc cộng trừ hai đơn thức đồng dạng, cộng trừ đa thức. E. Hướng dẫn HS ở nhà - Học thuộc lý thuyết xem lại kiến thức lớp 7 G. Rút kinh nghiệm: Giáo án tự chọn Toán 8 Ngày soạn: 04/09/2014 Ngày giảng: TIẾT 2. LUYỆN TẬP I. Mục tiêu. - Ôn tập, hệ thống kiến thức về bài tập đại số, đơn thức, đa thức, các qui tắc cộng, trừ các đơn thức đồng dạng. Cộng, trừ đa thức, nghiệm của đa thức, nắm vững qui tắc nhân đa thức với đa thức, nắm được 7 HĐT đáng nhớ, vài PP phân tích đa thức thành nhân tử - Rèn kĩ năng tính giá trị của biểu thức đại số, thu gọn đơn thức, nhân đơn thức, sắp xếp các hạng tử của đa thức., xá định n 0 của đa thức. Rèn tư duy sáng tạo, linh hoạt, phản ứng nhanh với các bài tập. - Giáo dục tính chăm chỉ, tính cẩn thận, chính xác. Tinh thần tự giác trong học tập II. Phương tiện thực hiện. GV - Bài soạn, SGK, SGV, bảng phụ, máy chiếu (nếu có) HS - Làm câu hỏi ôn tập, bài tập về nhà. III. Cách thức tiến hành. - Ôn tập, hệ thống hoá kiến thức. - Luyện giải bài tập. IV. Tiến trình dạy học. A. Tổ chức: B. Kiểm tra: GV Cho HS trả lời miệng các câu hỏi ôn tập. C. Bài mới. - Muốn tìm giá trị biểu thức ta làm như thế nào? - 2HS lên bảng làm bài tập 58. - Muốn tính tích các đơn thức ta làm như thế nào? - GV gọi 1HS đứng tại chỗ làm phần a. Bài 1. Tính giá trị của biểu thức: xyz(5x 2 y + 3x - z) a. thay x=1; y=-1; z=-2 vào biểu thức ta có. 2.1(-1) 2 5.1 ( 1) 3.1 ( 2)   − + − −   = - 2(-5+3+2) = 0 b. Thay x=1; y=-1; z=-2 vào biểu thức ta có. xy 2 +y 2 z 3 +z 3 x 4 = 1(-1) 2 +(-1) 2 (-2) 3 + (-2) 3 .1 4 = -15 Bài 2: Điền 5xyz 25y 2 x 3 z 2 13x 3 y 2 z 75x 4 y 3 z 2 25x 4 yz 125x 5 y 2 z 2 -x 2 yz -5x 3 y 2 z 2 - 1 2 xy 3 z - 5 2 x 2 y 4 z 2 Bài 3: Tính nhân rồi tìm bậc của chúng. a. 1 4 xy 3 (-2x 2 yz 2 )= - 1 2 x 3 y 4 z 2 đơn tức có 9 bậc, hệ số - 1 2 Tại x=-1; y=2; z= 1 2 ta có. - 1 2 x 3 y 4 z 2 =2. b. (-2x 2 yz)(-3xy 3 z)= 6x 3 y 4 z 2 đơn thức có bậc 9, hệ số 6 Tại x = -1; y = 2; z = 1 2 ta có: 6x 3 y 4 z 2 = 24. Giáo án tự chọn Toán 8 Bài tập - Sắp xếp mỗi hạng tử của mỗi đa thức theo luỹ thừa giảm dần của biến. - Tính P(x) + Q(x) P(x) - Q(x) - Khi nào x=a được gọi là n 0 của đa thức P(x) - Tại sao x=0 là n 0 của P(x) nhưng không là n 0 của Q(x)? - Chứng tỏ rằng đa thức M không có n 0 ? - Muốn tìm xem số nào là n 0 của đa thức ta làm như thế nào? Bài 4: Tính cộng a. Q(x) = - x 5 +5x 4 -2x 3 +4x 2 - 1 4 P(x) = x 5 +7x 4 -9x 3 +2x 2 - 1 4 .x b. P(x) = x 5 +7x 4 -9x 3 +2x 2 - 1 4 .x Q(x) = - x 5 +5x 4 -2x 3 +4x 2 - 1 4 P(x)+Q(x) = 12x 4 -11x 3 + 2x 2 - 1 4 - 1 4 P(x)-Q(x)=2 x 5 +2x 4 -7x 3 +6x 2 - 1 4 .x+ 1 4 c. P(0) =0 Q(0) =- 1 4 ≠ 0 => x=0 là n 0 của P(x) nhưng không là n 0 của Q(x). Bài 5: Tìm nghiệm của đa thức sau: a. A(x)= 2x-6 Cách 1. 2x-6=0 => 2x= 6 => x=3 A(-3) = 2(-3) - 6 = -12 A(0) = 2(0) - 6 = - 6 A(3) =2(3) - 6 = 0 => 3 là n 0 của 2x-6. b. B(x) =3x+ 1 2 B(x)= 0 => 3x+ 1 2 = 0 = 3x = - 1 2 => x= - 1 6 . c. M(x) = x 2 -3x+2 = x 2 -x-2x+2 = x(x-1)-2(x-1) = (x-1)(x-2)=0 => x-1=0 => x=1 x-2=0 x=2 D. Củng cố. - Cho các đa thức. A = x 2 -2x-y 2 +3y-1. và B = - 2x 2 +3y 2 -5x+y+3 a. Tính A + B Với x = 2; y = - 1. Tính giá trị A+B b. Tính A - B Tính giá trị A - B tại x = - 2; y = 1. E. HDVN. Làm bài tập 1. Tính : a) (-2x 3 ).x 2 ; b) (-2x 3 ).5x; c) (-2x 3 ).       − 2 1 2. Tính: a) (6x 3 – 5x 2 + x) + ( -12x 2 +10x – 2) b) (x 2 – xy + 2) – (xy + 2 –y 2 ) - Xem lại quy tắc nhân đơn thức với đa thức G. Rút kinh nghiệm: Giáo án tự chọn Toán 8 Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 3: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC. NHÂN ĐA THỨC I. Mục tiêu. II. Phương tiện thực hiện. (như tiết 1) III. Cách thức tiến hành. IV. Tiến trình dạy học. A- Tổ chức: Lớp 8A: 8B: B- Kiểm tra: - HS1: Phát biểu qui tắc nhân đơn thức với đa thức? Chữa bài (4x 3 - 5xy + 2x) (- 1 2 ) - HS2: Rút gọn biểu thức: x n-1 (x+y) - y(x n-1 + y n-1 ) C) Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG GHI BẢNG GV: Để nhân đơn thức với đa thức ta làm như thế nào? HS: Để nhân đơn thức với đa thức ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích lại với nhau. GV: Viết dạng tổng quát? HS: A(B + C) = AB + AC. GV: Tính: 2x 3 (2xy + 6x 5 y) HS: Trình bày ở bảng 2x 3 (2xy + 6x 5 y) = 2x 3 .2xy + 2x 3 .6x 5 y = 4x 4 y + 12x 8 y GV: Làm tính nhân: a) 3 1 − x 5 y 3 ( 4xy 2 + 3x + 1) b) 4 1 x 3 yz (-2x 2 y 4 – 5xy) HS: Trình bày ở bảng a) 3 1 − x 5 y 3 ( 4xy 2 + 3x + 1) = 3 4 − x 6 y 5 – x 6 y 3 3 1 − x 5 y 3 b) 4 1 x 3 yz (-2x 2 y 4 – 5xy) = 2 1 − x 5 y 5 z – 4 5 x 4 y 2 z GV: Để nhân đa thức với đa thức ta làm thế nào? HS: Để nhân đa thức với đa thức ta nhân mỗi 1. Nhân đơn thức với đa thức. A(B + C) = AB + AC Ví dụ 1: Tính 2x 3 (2xy + 6x 5 y) Giải: 2x 3 (2xy + 6x 5 y) = 2x 3 .2xy + 2x 3 .6x 5 y = 4x 4 y + 12x 8 y Ví dụ 2: Làm tính nhân: a) 3 1 − x 5 y 3 ( 4xy 2 + 3x + 1) b) 4 1 x 3 yz (-2x 2 y 4 – 5xy) Giải: a) 3 1 − x 5 y 3 ( 4xy 2 + 3x + 1) = 3 4 − x 6 y 5 – x 6 y 3 3 1 − x 5 y 3 b) 4 1 x 3 yz (-2x 2 y 4 – 5xy) = 2 1 − x 5 y 5 z – 4 5 x 4 y 2 z 2. Nhân đa thức với đa thức. Giáo án tự chọn Toán 8 hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích lại với nhau. GV: Viết dạng tổng quát? HS: (A + B)(C + D) = AC +AD +BC+BD GV: Thực hiện phép tính: (2x 3 + 5y 2 )(4xy 3 + 1) HS: (2x 3 + 5y 2 )(4xy 3 + 1) = 2x 3 .4xy 3 +2x 3 .1 + 5y 2 .4xy 3 + 5y 2 .1 = 8x 4 y 3 +2x 3 + 20xy 5 + 5y 2 GV: Tính (5x – 2y)(x 2 – xy + 1) HS: (5x – 2y)(x 2 – xy + 1) = 5x.x 2 - 5x.xy + 5x.1 - 2y.x 2 +2y.xy - 2y.1 = 5x 3 - 5x 2 y + 5x - 2x 2 y +2xy 2 - 2y GV: Thực hiện phép tính: (x – 1)(x + 1)(x + 2) HS: Trình bày ở bảng: (x – 1)(x + 1)(x + 2) = (x 2 + x – x -1)(x + 2) = (x 2 - 1)(x + 2) = x 3 + 2x 2 – x -2 (A + B)(C + D) = AC + AD + BC + BD Ví dụ1: Thực hiện phép tính: (2x 3 + 5y 2 )(4xy 3 + 1) Giải: (2x 3 + 5y 2 )(4xy 3 + 1) = 2x 3 .4xy 3 +2x 3 .1 + 5y 2 .4xy 3 + 5y 2 .1 = 8x 4 y 3 +2x 3 + 20xy 5 + 5y 2 Ví dụ 2: Thực hiện phép tính: (5x – 2y)(x 2 – xy + 1) Giải (5x – 2y)(x 2 – xy + 1) = 5x.x 2 - 5x.xy + 5x.1 - 2y.x 2 +2y.xy - 2y.1 = 5x 3 - 5x 2 y + 5x - 2x 2 y +2xy 2 - 2y V í dụ 3: Thực hiện phép tính: (x – 1)(x + 1)(x + 2) Giải (x – 1)(x + 1)(x + 2) = (x 2 + x – x -1) (x + 2) = (x 2 - 1)(x + 2) = x 3 + 2x 2 – x -2 D) Củng cố: - Cách nhân đơn thức với đa thức - Quy tắc nhân đơn thức với đa thức : A(B + C) = AB + AC E) Hướng dẫn học sinh về nhà * Học lý thuyết nhân đơn thức, cộng trừ đơn thức, đa thức. * Quy tắc nhân đa thức với đa thức : (A + B)(C + D) = AC +AD +BC+BD Ngày soạn: Ngày giảng: Tiêt 4: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ I. Mục tiêu. II. Phương tiện thực hiện. (như tiết 1) III. Cách thức tiến hành. IV. Tiến trình dạy học. IV. TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY: A) Ổn định tổ chức Lớp 8A: 8B: 8C: B) Kiểm tra bài cũ HS1: Áp dụng thực hiện phép tính: - HS2: Áp dụng thực hiện phép tính (2 x + 1 ) (x - 4). 2x + y)( 2x + y) Giáo án tự chọn Toán 8 HS3: Phát biểu qui tắc nhân đa thức vói đa thức Áp dụng làm phép nhân (x + 4) (x -4) C) Bài mới: GV: Viết dạng tổng quát của hằng đẳng thức bình phương của một tổng? HS: (A + B) 2 = A 2 + 2AB + B 2 GV: Tính (2x + 3y) 2 HS: Trình bày ở bảng (2x + 3y) 2 = (2x) 2 + 2.2x.3y + (3y) 2 = 4x 2 + 12xy + 9y 2 GV: Viết dạng tổng quát của hằng đẳng thức bình phương của một hiệu ? HS: (A - B) 2 = A 2 - 2AB + B 2 GV: Tính (2x - y) 2 HS: Trình bày ở bảng (2x - 3y) 2 = (2x) 2 - 2.2x.y + y 2 = 4x 2 - 4xy + y 2 GV: Viết dạng tổng quát của hằng đẳng thức bình phương của một hiệu ? HS: (A + B)(A – B) = A 2 – B 2 GV: Tính (2x - 5y)(2x + 5y) Có cần thực hiện phép nhân đa thức với đa thức ở phép tính này không? HS: Ta áp dụng hằng đẳng thức bình phương của một tổng để thực hiện phép tính. GV: Yêu cầu HS trình bày ở bảng - GV nêu dạng bài tập thực hiện phép tính ⇒ yêu cầu HS liệt kê các bài tập cần làm trong giờ luyện tập - Gv nêu các bài tập trên máy chiếu ? Để thực hiện các phép tính trên ta làm như thế nào ? Cần phải áp dụng kiến thức nào ? ? HS nêu cách làm và thảo luận theo nhóm ⇒ 4 HS lên bảng trình bày - GV và HS dưới lớp nhận xét, sửa sai - Gv đưa ra máy chiếu dạng bài tập 2 ? Hãy cho biết các bài tập trên yêu cầu làm gì ? 1. Bình phương của một tổng. (A + B) 2 = A 2 + 2AB + B 2 Ví dụ: Tính (2x + 3y) 2 Giải: (2x + 3y) 2 = (2x) 2 + 2.2x.3y + (3y) 2 = 4x 2 + 12xy + 9y 2 2. Bình phương của một hiệu (A - B) 2 = A 2 - 2AB + B 2 Ví dụ: Tính (2x - y) 2 Giải: (2x - 3y) 2 = (2x) 2 - 2.2x.y + y 2 = 4x 2 - 4xy + y 2 3. Hiệu hai bình phương (A + B)(A – B) = A 2 – B 2 Ví dụ: Tính (2x - 5y)(2x + 5y) Giải: (2x - 3y) 2 = (2x) 2 - 2.2x.y + y 2 = 4x 2 - 4xy + y 2 LuyÖn tËp Bµi 1 : Khai triÓn tÝch a/ (x + 2y) 2 = x 2 + 4xy + 4y 2 b/ (x – 3y)(x + 3y) = x 2 – 9y 2 c/ (5 - x) 2 = 25 – 10x + x 2 d/ (a + b + c) 2 = … e/ (a + b - c) 2 = … f/ (a - b - c) 2 = … Bµi 2 : ViÕt tæng thµnh tÝch a/ x 2 + 6x + 9 = … = (x + 3) 2 b/ x 2 + x + 4 1 = … = (x + 2 1 ) 2 c/ 9x 2 - 6x + 1 = … = (3x - 1) 2 d/ (2x + 3y) 2 + 2.(2x + 3y) + 1 = (2x + 3y + 1) 2 Giỏo ỏn t chn Toỏn 8 Cỏch gii loi bi tp trờn ? - GV hng dn HS trỡnh by tng bi - Gi 2 Hs lờn bng trỡnh by li gii - HS di lp nhn xột, sa sai sút ? Qua bi tp trờn em cú kt lun gỡ v cỏch gii chung i vi loi BT trờn GV gii thiu bi tp 13; 14 (SGK) trờn mỏy chiu - Gv hng dn a bi 14 v bi 13 ? tỡm c x trong bi tp trờn ta lm nh th no ? Bin i, tớnh toỏn VT tỡm x ? HS tho lun nhúm gii bi tp ? Gi i din cỏc 2 nhúm lờn bng trỡnh by li gii - HS di lp quan sỏt, lm bi vo v - GV nhn xột sa sai Bài 3 : Tính nhanh a/ 101 2 = (100 + 1) 2 = = 10201 b/ 199 2 = (200 - 1) 2 = = 39601 c/ 47.53 = (50 - 3)(50 + 3) = = 2491 Bài 4 : Chứng minh đẳng thức. a/ (a + b) 2 = (a b) 2 + 4ab Ta có VP = (a b) 2 + 4ab = a 2 2ab + b 2 + 4ab = a 2 + 2ab + b 2 = (a + b) 2 = VT (đpcm) b/ (a - b) 2 = (a + b) 2 - 4ab Ta có VP = (a + b) 2 - 4ab = a 2 + 2ab + b 2 - 4ab = a 2 - 2ab + b 2 = (a - b) 2 = VT (đpcm) D- Củng cố: - GV: cho HS làm bài tập ? Ai đúng ? ai sai? + Đức viết: x 2 - 16x + 64 = (x - 8) 2 + Thọ viết: x 2 - 16x + 64 = (8- x) 2 - Đều đúng vì mọi số bình phơng đều là số dơng * Nhận xét: (a - b) 2 = (b - a) 2 E- H ớng dẫn hoc sinh ở nhà: - Làm các bài tập: 16, 17, 18 sgk - Từ các HĐT hãy diễn tả bằng lời - Viết các HĐT theo chiều xuôi & chiều ngợc, có thể thay các chữ a, b bằng các chữ A, .B, X, Y và GV cho HS v nh lm cỏc bi tp sau: a) (3 + xy) 2 ; b) (4y 3x) 2 ; c) (3 x 2 )( 3 + x 2 ); d) (2x + y)( 4x 2 2xy + y 2 ); e) (x - 3y)(x 2 -3xy + 9y 2 ) Ngy son: Ngy ging Tit 5: NHNG HNG NG THC NG NH (Tip) I. Mc tiờu. II. Phng tin thc hin. (nh tit 1) III. Cỏch thc tin hnh. Giáo án tự chọn Toán 8 IV. Tiến trình dạy học. IV TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY: A) Ôn định tổ chức: Lớp 8A: 8B: 8C: B) Kiểm tra bài cũ: - GV: Dùng bảng phụ + HS1: Hãy phát biểu thành lời & viết công thức bình phương của một tổng 2 biểu thức, bình phương của một hiệu 2 biểu thức, hiệu 2 bình phương ? + HS2: Nêu cách tính nhanh để có thể tính được các phép tính sau: a) 2 31 b) 49 2 c) 49.31 + HS3: Viết kết quả của phép tính sau: (a + b + 5 ) 2 C) Bài mới HS: thực hiện theo yêu cầu của GV - GV: Em nào hãy phát biểu thành lời ? - GV chốt lại: Lập phương của 1 tổng 2 số bằng lập phương số thứ nhất, cộng 3 lần tích của bình phương số thứ nhất với số thứ 2, cộng 3 lần tích của số thứ nhất với bình phương số thứ 2, cộng lập phương số thứ 2. - GV: Với A, B là các biểu thức công thức trên có còn đúng không? GV: HS phát biểu thành lời với A, B là các biểu thức. Tính a. (x + 1) 3 = b. (2x + y) 3 = - GV: Nêu tính 2 chiều của kết quả + Khi gặp bài toán yêu cầu viết các đa thức x 3 + 3x 2 + 3x + 1 8x 3 + 12 x 2 y + 6xy 2 + y 3 dưới dạng lập phương của 1 tổng ta phân tích để chỉ ra được số hạng thứ nhất, số hạng thứ 2 của tổng: a) Số hạng thứ nhất là x Số hạng thứ 2 là 1 b) Ta phải viết 8x 3 = (2x) 3 là số hạng thứ nhất & y Số hạng thứ 2 GV: áp dụng HĐT trên hãy tính GV: Em hãy phát biểu thành lời - GV: Với A, B là các biểu thức công thức trên có còn đúng không? GV yêu cầu HS làm bàI tập áp dụng: 4)Lập phương của một tổng Với A, B là các biểu thức A + B ) 3 = A 3 + 3A 2 B + 3AB 2 +B 3 Lập phương của 1 tổng 2 biểu thức bằng lập phương biểu thức thứ nhất, cộng 3 lần tích của bình phương biểu thức thứ nhất với biểu thức thứ 2, cộng 3 lần tích của biểu thức thứ nhất với bình phương biểu thức thứ 2, cộng lập phương biểu thức thứ 2. áp dụng a) (x + 1) 3 = x 3 + 3x 2 + 3x + 1 b) (2x + y) 3 = (2x) 3 + 3. (2x) 2 y + 3. (2x)y 2 + y 3 = 8x 3 + 12 x 2 y + 6xy 2 + y 3 5) Lập phương của 1 hiệu Với A, B là các biểu thức ta cũng có: (A - B ) 3 = A 3 - 3A 2 B + 3AB 2 - B 3 Lập phương của 1 hiệu 2 số bằng lập phương số thứ nhất, trừ 3 lần tích của bình phương số thứ nhất với số thứ 2, cộng 3 lần tích của số thứ nhất với bình phương số thứ 2, trừ lập phương số thứ 2. áp dụng Tính (x - 2y) 3 Giải: (x - 2y) 2 = x 3 - 3x 2 y + 3x(2y) 2 - y 3 [...]... CED + C2 + D2 = 180 0 Giỏo ỏn t chn Toỏn 8 A 1ã 1ã ã CED + BCD + CDA = 180 0 B Gi lờn bng trỡnh by E 1 - Cho nhn xột rỳt kinh nghim 2 1 D 3 2 C 4 x 3 4 y Tớnh tng t 2 2 1 ã ã ã CED + BCD + CDA = 180 0 2 1 ã CED + 1500 = 180 0 2 ã CED + 750 = 180 0 0 0 0 ã CED = 180 75 = 105 ( ) 0 0 0 ã CFD = 180 105 = 75 F 0 0 0 ã CFD = 180 105 = 75 D)... AB = 8cm, BC = 7cm, AD = 4cm Tớnh di CD Ngy son: Ngy ging: TIT 8: HèNH THANG, HèNH THANG VUễNG HèNH THANG CN I MC TIấU II PHNG TIN THC HIN (nh tit 7) III CCH THC TIN HNH IV TIN TRèNH DY HC A T chc: S s: 8A: 8B: B Kim tra: - nh lớ tng cỏc gúc trong ca t giỏc - nh ngha t giỏc, nh ngha t giỏc li 8C: Giỏo ỏn t chn Toỏn 8 t... Toỏn 8 GV - Bi son, SGK, SBT, bng ph, mỏy chiu (nu cú) HS - Lý thuyt bi c, lm cõu hi ụn tp, bi tp v nh III Cỏch thc tin hnh - ễn tp, h thng hoỏ kin thc - Luyn gii bi tp IV Tin trỡnh dy hc A T chc: S s: 8A: 8B: 8C : B Kim tra: Nờu nh ngha phõn s ? Chỳng ta ó h nhng phộp tớnh no v phõn s ? C Bi mi Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Kin thc c bn I Lý thuyết GV: Nờu quy tc cng hai phõn s cựng mu Các phép toán. .. dới lớp làm bài & theo dõi - Nhận xét cách trình bày của bạn A H E _ E = = I _ B Bài 2: Cho hình vẽ: A B H C Bài giải: E đx H qua I I là trung điểm HE mà I là trung điểm AC (gt) => AHCE là HBH à có H = 900 AHCE là HCN Giỏo ỏn t chn Toỏn 8 O D G Bài 2: F C CM: ABCD là hình bình hành theo (gt) à à à à + D = 180 0 ; B + C = 180 0 A ^ ^ à + B = 180 0... bi - Thc hin phộp tớnh: a, 2 1 4 8 + :(- ) 2 7 9 b , 6 3 (- 1 3 ) 3 E) Hng dn HS hc tp nh: - Chun b kin thc bi phõn thc i s Ngy son: Ngy ging: I MC TIấU II PHNG TIN THC HIN III CCH THC TIN HNH IV TIN TRèNH DY HC TIT 14: PHN THC I S (nh tit 13) Giỏo ỏn t chn Toỏn 8 A T chc: S s: 8A: 8B: 8C : B Kim tra: - Nờu nh ngha phõn... Ngy son: Ngy ging: TIT 10: HèNH BèNH HNH I MC TIấU Giỏo ỏn t chn Toỏn 8 II PHNG TIN THC HIN (nh tit 7) III CCH THC TIN HNH IV TIN TRèNH DY HC A T chc: S s: 8A: 8B: 8C: B Kim tra: - Nờu nh ngha hỡnh, tớnh cht, du hiu nhn bit hỡnh thang cõn - nh ngha ng trung bỡnh ca tam giỏc, ca hỡnh thang - nh lớ v ng trung bỡnh ca tam... -Ngy son: Ngy ging: TIT 11: HèNH CH NHT I MC TIấU II PHNG TIN THC HIN (nh tit 7) III CCH THC TIN HNH IV TIN TRèNH DY HC A T chc: S s: 8A: 8B: 8C: B Kim tra: - Nờu nh ngha, tớnh cht ca hỡnh bỡnh hnh Giỏo ỏn t chn Toỏn 8 - Nờu du hiu nhn bit hỡnh bỡnh hnh - Lm bi tp: Chu vi hỡnh bỡnh hnh ABCD bng 10cm, chu vi tam giỏc ABD bng 9cm Tớnh di BD C Bi mi... cú) HS - Lý thuyt bi c, lm cõu hi ụn tp, bi tp v nh III Cỏch thc tin hnh - ễn tp, h thng hoỏ kin thc - Luyn gii bi tp IV Tin trỡnh dy hc A T chc: S s: 8A: 8B: 8C: B Kim tra: Giỏo ỏn t chn Toỏn 8 - nh ngha t giỏc, nh ngha t giỏc li - nh lớ tng cỏc gúc trong ca t giỏc C Bi mi Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh - GV: treo tranh (bng ph) C B A Kin thc... à + B = 180 0 ; C + D = 180 0 à A mà à1 = ả 2 (gt) A A ả ả D1 = D2 (gt) Bài 3: (Bài 64/100) - HS lên bảng vẽ hình - HS dới lớp cùng làm - GV: Muốn CM 1 tứ giác là HCN ta phải Cm nh thế nào? ( Ta phải CM có 4 góc vuông) - GV: Trong HBH có T/c gì? ( Liên quan góc) - GV: Chốt lại tổng 2 góc kề 1 cạnh = 180 0 Theo cách vẽ các đờng AG, BF, CE, DH là các đờng gì? Ta có cách CM ntn? 180 0 ả ả à1 + D1 = ả 2 +... THOI, HèNH VUễNG I MC TIấU II PHNG TIN THC HIN (nh tit 7) III CCH THC TIN HNH IV TIN TRèNH DY HC A T chc: S s: 8A: 8B: B Kim tra: - Nờu nh ngha, tớnh cht ca hỡnh bỡnh hnh - Nờu du hiu nhn bit hỡnh bỡnh hnh C Bi mi 8C: Giỏo ỏn t chn Toỏn 8 Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Hỡnh thnh nh ngha hỡnh thoi - HS phỏt biu nhn xột ( 4 cnh bng nhau) - GV: Em . thc hin. (nh tit 1) III. Cỏch thc tin hnh. Giáo án tự chọn Toán 8 IV. Tiến trình dạy học. IV TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY: A) Ôn định tổ chức: Lớp 8A: 8B: 8C: B) Kiểm tra bài cũ: - GV: Dùng bảng phụ +. tiến hành. IV. Tiến trình dạy học. IV TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY: A) Ôn định tổ chức: Lớp 8A: 8B: 8C: Giáo án tự chọn Toán 8 B) Kiểm tra bài cũ: - GV: Dùng7 HĐT viết dưới dạng tổng thành tích C) Bài. số: 8A: 8B: 8C: B. Kiểm tra: Ngày soạn: Ngày giảng: Giáo án tự chọn Toán 8 - Định nghĩa tứ giác, định nghĩa tứ giác lồi. - Định lí tổng các góc trong của tứ giác. C. Bài mới. Hoạt động của giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn toán lớp 8 cả năm cực hay, Giáo án tự chọn toán lớp 8 cả năm cực hay,