0

ÔN THI TỐT NGHIỆP VĂN 12

41 1,908 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2014, 13:44

Câu 1: Nêu các đặc điểm văn học VN từ CMT8 19451975.Thế nào là khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn?Gợi ý:+VHVN 4575 có 3 đặc điểm :Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng CM hoá,gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước.Nền văn học hướng về đại chúng.Nền văn học mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn.+Khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn Đề cương ôn thi học kì 1-Tổ Ngữ văn – Trường THPT Quang Trung ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN-NĂM HỌC 2011-2012 CHUYÊN ĐỀ 1: TÁI HIỆN KIẾN THỨC CƠ BẢN (câu 2điểm) Câu 1: Nêu các đặc điểm văn học VN từ CMT8 1945-1975.Thế nào là khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn? Gợi ý: +VHVN 45-75 có 3 đặc điểm : -Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng CM hoá,gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước. -Nền văn học hướng về đại chúng. -Nền văn học mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. +Khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn -Khuynh hướng sử thi thể hiện ở những phương diện sau:VH đề cập đến những vấn đềcó ý nghĩa lịch sử và tính chất toàn dân tộc.Nhân vật chính là những con người đại diện cho tinh hoa và khí phách,phẩm chất và ý chí của dân tộc,tiêu biểu là cho lí tưởng cộng đồng hơn là lợi ích và khát vọng cá nhân.Con người chủ yếu được khám phá ở bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, ở lẽ sống lớn và tình cảm lớn.Lời văn sử thi cũng thường mang giọng điệu ngợi ca,trang trọng và đẹp một cách tráng lệ,hào hùng. -Cảm hứng lãng mạn.:là cảm hứng khẳng định cái tôi đầy tình cảm, cảm xúc và hướng tới lí tưởng.Cảm hứng lãngạn trong văn học giai đoạn này chủ yếu được thể hiện trong việc khẳng định phương diện lí tưởng của cuộc sống mới và vẻ đẹp con người mới,ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc.) Câu 2:Đặc điểm văn Việt Nam học giai đoạn 1975 đến hết thế kỉ XX. Gợi ý: -Từ 1975 và nhất là từ 1986,văn học Việt Nam từng bước chuyển sang giai đoạn đổi mới.Văn học vận động theo hướng ,mang tính nhân bản và nhân văn sâu sắc.Văn học phát triển đa dạng hơn về đề tài,chủ đề;phong phú và mới mẻ hơn về thủ pháp nghệ thuật;cá tính sáng tạo của nhà văn được phát huy. -Văn học đổi mới cách nhìn nhận,cách tiếp cận con người và hiện thực đời sống, khám phá con người trong mối quan hệ đa dạng và phức tạp,thể hiện con người ở nhiều phương diện của đời sống,kể cả đời sống tâm linh. -Cái mới của văn học giai đoạn này là tính chất hướng nội, đi vào hành trình tìm kiếm bên trong,quan tâm nhiều hơn tới số phận cá nhân trong những hoàn cảnh phức tạp, đời thường. -Tuy nhiên,bên cạnh những mặt tích cực và những tìm tòi đúng hướng cũng nảy sinh những biểu hiện quá đà,thiếu lành mạnh. Năm học 2011-2012 1 Đề cương ôn thi học kì 1-Tổ Ngữ văn – Trường THPT Quang Trung Câu 3:Phong cách nghệ thuật HCM? Gợi ý: Phong cách nghệ thuật HCM vô cùng độc đáo và đa dạng.Nhìn chung, ở mỗi thể loại văn học,từ văn chính luận,truyện,kí đến thơ ca,HCM đều tạo được nh ững nét phong cách riêng, độc đáo và hấp dẫn. -Văn chính luận:thường ngắn gọn,tư duy sắc sảo,lập luận chặt chẽ,lí lẽ đanh thép,bằng chứng đầy sức thuyết phục,giàu tính luận chiến và đa d ạng về bút pháp.Các tp tiêu biểu:  ! -Truyện và kí :nhìn chung rất hiện đại,thể hiện tính chiến đấu mạnh mẽ,nghệ thuật trào phúng vừa sắc bén thâm thuý của phương Đông vừa hóm hỉnh,hài hước của phương Tây.Các tp tiêu biểu:"#$%&"&$'()&*+&(,&$-$./ -Thơ ca: Đây là lĩnh vực nổi bật ,thể hiện rõ nét phong cách nghệ thuật HCM.Những bài thơ tuyên truyền cách mạng thường giản dị,mộc mạc,dễ nhớ,dễ thuộc,có sức tác động trực tiếp đến người đọc,người nghe. Đa số những bài thơ nghệ thuật của Người có sự kết hợp chặt chẽ giữa bút pháp cổ điển và hiện đại,ngôn ngữ hàm súc,thâm thuý,hài hoà giữa tính trữ tình và tính chiến đấu.Tiêu biểu tập “nhật kí trong tù”. Câu 4:Giá trị lịch sử,giá trị văn học của "Tuyên ngôn độc lập? Gợi ý: -Giá trị lịch sử : +012 là một văn kiện có giá trị lịch sử to lớn:là lời tuyên bố xoá bỏ chế độ thực dân,phong kiến,là sự khẳng định quyền tự chủ và vị thế bình đẳng của dân tộc ta trên toàn thế giới,là mốc son mở ra kỉ nguyên độc lập tự do trên toàn nước ta. +Văn kiện lịch sử này không chỉ được đọc trước quốc dân đồng bào mà còn để công bố với toàn thế giới, đặc biệt là những lực lượng thù địch và cơ hội quốc tế đang mang dã tâm một lần nữa nô dịch nước ta.Cũng vào thời gian đó,nhà cầm quyền Pháp tuyên bố: Đông Dương là thuộc địa của Pháp,bị quân Nhật xâm chiếm,nay Nhật đã đầu hàng.vậy Đông Dương đương nhiên thuộc quyền “bảo hộ” của Pháp.Bản  đã cương quyết bác bỏ luận điệu này. -Gía trị văn học: - là tác phẩm chính luận đặc sắc.Sức mạnh và tính thuyết phục của tác phẩm đư ợc thể hiện chủ yếu ở cách lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, bằng chứng xác đáng, ng ôn ngữ hùng hồn, đ ầy cảm xúc - còn là một áng văn tâm huyết của HCM,hội tụ vẻ đẹp tư tưởng và tình cảm của Người, đồng thời kết tinh khát vọng cháy bỏng về độc lập tự do của dân tộc ta. Câu 5: Trong bản “Thông điệp nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003”, Tổng thư ký Liên hợp quốc Cô-phi An-nan đã kêu gọi mọi người có thái độ như thế nào trong cuộc chiến chống HIV/AIDS? *Gợi ý: -Trong bản “34%56789:9;:;<<=”, Tổng thư ký Liên hợp quốc Cô-phi An-nan đã kêu gọi các quốc gia và tổ chức “phải đưa vấn đề AIDS lên vị trí hang đầu của chương Năm học 2011-2012 2 Đề cương ôn thi học kì 1-Tổ Ngữ văn – Trường THPT Quang Trung trình nghị sự về chính trị và hành động thực tế”; phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong hành động. Với mọi người, ông kêu gọi: - Công khai lên tiếng về AIDS, đối mặt với thực tế không mấy dễ chịu. - Không vội vàng phán xét đồng loại của mình. - Không kì thị và phân biệt đối xử với những người bị HIV/AIDS. - Không ảo tưởng về sự bảo về bằng cách dựng lên hàng rào ngăn cách với người bị nhiễm HIV. - Sát cánh cùng nhau trong cuộc chiến chống HIV. Câu 6:Trình bày hoàn cảnh sáng tác bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng và nhận xét ngắn gọn về giá trị nghệ thuật bài thơ? * Gợi ý: :là một đơn vị quân đội được thành lập năm 1947, hoạt động từ các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình, miền tây Thanh Hoá. Thành phần của đoàn quân đa số là thanh niên Hà Nội thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, trong đó có cả học sinh, sinh viên.Họ yêu nước và có một tâm hồn hào hoa,lãng mạn. Nhiệm vụ của họ là phối hợp với bộ đội Lào để bảo vệ biên giới Việt Lào, đánh tiêu hao quân đội Pháp ở Thượng Lào và miền Tây Bắc Việt Nam. Quang Dũng chính là đại đội trưởng của đoàn quân Tây Tiến. - Cuối năm 1948, Quang Dũng chuyển sang đơn vị mới. Vào một đêm tại Phù Lưu Chanh, nhớ đống đội cũ, Quang Dũng viết bài thơ . Bài thơ có tên gọi ban đầu: 04, sau đổi thành / >$?@A?BB/ : Giá trị nghệ thuật ; Cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng. Câu 7: Nêu ý nghĩa của bài viết “Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc” của tác giả Phạm Văn Đồng? Gợi ý: Bằng cách nhìn, cách nghĩ sâu rộng, mới mẻ và nhiệt tình của một người gắn bó hết mình với đất nước, với nhân dân, Phạm Văn Đồng đã làm sáng tỏ mối quan hệ khăng khít giữa thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu với hoàn cảnh của Tổ quốc lúc bấy giờ và với thời đại hiện nay. Đồng thời, tác giả hết lòng ca ngợi Nguyễn Đình Chiểu, một người trọn đời dùng cây bút làm vũ khí chiến đấu cho dân, cho nước, một ngôi sao sáng trong nền văn nghệ của dân tộc Việt Nam.Bài viết của ông vì thế đã có tác dụng định hướng cho người đọc trong việc tiếp cận cái hay ,cái đẹp trong văn thơ NĐC,khẳng định vị trí của ông trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Câu 8:Trình bày những nét chính trong phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu? Gợi ý: -Thơ Tố Hữu là thơ trữ tình chính trị, quan tâm thể hiện những vấn đề lớn, lẽ sống lớn, tình cảm lớn của cách mạng và con người cách mạng. - Thơ Tố Hữu tràn đầy cảm hứng lãng mạn luôn hướng người đọc tới một chân trời tươi sáng. Năm học 2011-2012 3 Đề cương ôn thi học kì 1-Tổ Ngữ văn – Trường THPT Quang Trung - Thơ Tố Hữu có giọng tâm tình, ngọt ngào ,tha thiết, giọng của tình thương mến. Nhiều vấn đề chính trị, cách mạng đã được thể hiện như những vấn đề của tình cảm muôn đời. - Thơ Tố Hữu đậm đà tính dân tộc không chỉ trong nội dung mà còn trong nghệ thuật biểu hiện: các thể thơ và thi liệu truyền thống được sư dụng nhuần nhuyễn, ngôn ngữ giản dị, vần điệu phong phú, nhạc tính dồi dào. Câu 9:Giới thiệu đôi nét về đoạn trích Câu 9:Giới thiệu đôi nét về đoạn trích “ Người lái đò sông Đà” “ Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân? của Nguyễn Tuân? -Hoàn cảnh sáng tácC :DEF81G-HIJK9LM<NK9ODE/1  !&0P*.(JK9LOQ/ - - RSTUC$VWDEF81G>9LM<B - Nội dung: Nội dung: + Vẻ đẹp của thiên nhiên Tây Bắc qua hình ảnh của Sông Đà hung bạo- trữ tình. + Vẻ đẹp của thiên nhiên Tây Bắc qua hình ảnh của Sông Đà hung bạo- trữ tình. + Vẻ đẹp của con người lao động Tây Bắc qua hình ảnh của những người lái đò trên + Vẻ đẹp của con người lao động Tây Bắc qua hình ảnh của những người lái đò trên sông. sông. :+XC :+XC Tác phẩm thể hiện Tác phẩm thể hiện Y KKS-4-(IK4 Z(D&*.&(J/ Câu 10:Thế nào là qúa trình văn học?Nêu các quy luật vận động của quá trình văn học? a.Qúa trình văn học: là sự hình thành, tồn tại, thay đổi, biến chuyển của toàn bộ đời sống VH .> [K$--4\U] UY^TS "_ b.Quy luật vận động của QTVH - Quy luật văn học gắn với đời sống: (Thời đại nào thì văn học ấy,những biến động của lịch sử xã hội thường tạo nên những chuyển biến trong lịch sử phát triển của văn học.) - Quy luật kế thừa và cách tân: - Quy luật bảo lưa và tiếp biến. CHUYÊN ĐỀ 2: NGHỊ LUẬN XÃ HỘI: Đề 1: Một ngày so với một đời người là quá ngắn ngủi, nhưng một đời người lại là do mỗi ngày tạo nên. Hãy viết một bài văn ngắn (không quá 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trên. * Gợi ý: I. Mở bài:Thời gian là tài sản vô giá của con người.Mỗi phút giây,mỗi ngày đều đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời mỗi người.Vì vậy,có ý kiến cho rằng:"Một ngày so với một đời người là quá ngắn ngủi, nhưng một đời người lại là do mỗi ngày tạo nên." Năm học 2011-2012 4 Đề cương ôn thi học kì 1-Tổ Ngữ văn – Trường THPT Quang Trung II. Thân bài: 1. Giải thích ý kiến - Câu nói so sánh sự đối lập giữa thời gian rất dài của đời người và thời gian rất ngắn của một ngày để nhấn mạnh: giá trị cuộc sống của mỗi ngày là cơ sở để tạo nên chất lượng, ý nghĩa cuộc sống của một đời người. - Thực chất, ý nghĩa câu nói: trong cuộc đời con người mỗi ngày là rất quan trọng, quí giá; đừng để lãng phí thời gian. 2. Bình luận: -Thời gian là một điều kiện quan trọng để tạo nên cuộc sống của con người. Ai cũng ước được sống lâu để làm việc, cống hiến, tận hưởng niềm hạnh phúc - Một ngày rất ngắn ngủi nhưng con người có thể làm được nhiều việc có ích cho bản thân, cho xã hội: học tập, lao động; có những phát minh, công trình khoa học được tìm ra trong khoảng thời gian rất ngắn. - Sự so sánh đối lập giữa một ngày và một đời người còn thể hiện ý nghĩa sâu sắc về mối quan hệ giữa việc nhỏ và việc lớn; có rất nhiều việc nhỏ xem ra không đáng quan tâm, nhưng là cơ sở để tạo thành những sự việc lớn. - Phê phán hiện tượng lười biếng trong công việc, hoạt động sống hằng ngày. III.Kết bài: Bài học nhận thức và hành động : - Cuộc đời con người là hữu hạn nên phải biết quí trọng thời gian, đừng để thời gian trôi đi một cách lãng phí. - Biết trân trọng những giá trị của việc làm, những niềm vui, hạnh phúc thường ngày trong cuộc sống. Đề 2: Hãy viết một bài văn ngắn (không quá 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến sau : “Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quí giá khác nữa”. (Theo sách 7K – Nhiều tác giả, NXB Trẻ, 2008, tr.90) I.MB:Giới thiệu vai trò của niềm tin và dẫn dắt câu nói. II. Thân bài: 1. Giải thích: Về nội dung trực tiếp, câu trích này nói về hậu quả của việc đánh mất niềm tin vào bản thân. Về thực chất, ý kiến này đề cập đến vai trò quyết định của lòng tự tin. 2. Bình luận: - Người có lòng tự tin luôn khẳng định năng lực và phẩm chất của mình, coi đó là nguồn sức mạnh chân chính, có ý nghĩa quyết định, giúp con người vững vàng, lạc quan và thành công trong cuộc sống. Do đó tự tin là đức tính quý báu. Năm học 2011-2012 5 Đề cương ôn thi học kì 1-Tổ Ngữ văn – Trường THPT Quang Trung - Khi mất tự tin: + Con người không còn tin vào phẩm chất và năng lực của bản thân nên sẽ đánh mất những điều kiện cơ bản và cần thiết giúp đạt đến những giá trị quý báu: nghị lực và ý chí, hi vọng và lạc quan + Con người không còn khả năng đương đầu với những khó khăn, thử thách, nên dễ dàng buông xuôi, bỏ mất những cơ hội tốt trong cuộc sống. - Trong mọi hoàn cảnh cuộc sống, đặc biệt những khi gặp khó khăn, thử thách, cần nêu cao bản lĩnh, không đánh mất niềm tin vào bản thân. - Luôn sống tự tin nhưng tránh chủ quan. Phải cảnh giác với việc tự tin mù quáng. Phải tỉnh táo để biết lắng nghe; biết học hỏi, hợp tác; biết tu dưỡng phẩm chất và trau dồi năng lực của bản thân vì đó là cơ sở của lòng tự tin. Niềm tin vào bản thân : là niềm tin cần thiết nhất trong tất cả các niềm tin, bởi nền tảng của thành công thật sự là bền vững là chỉ có thể dựa vào chính mình chứ không phải vào cái gì khác.Đánh mất niềm tin vào bản thân là đánh mất tất cả, trong đó có những thứ quí giá nhất như cơ hội, hạnh phúc, tình yêu … thất vọng. Con người tin yêu vào cuộc sống, tin vào sức mạnh của mình tất yếu sẽ biết đón nhận và vượt qua khó khăn để đến bờ thành công và hạnh phúc. III. Kết bài: Con người tin yêu vào cuộc sống, tin vào sức mạnh của mình tất yếu sẽ biết đón nhận và vượt qua khó khăn để đến bờ thành công và hạnh phúc. Đề 3: "Đừng cố gắng trở thành người nổi tiếng mà trước hết hãy là người có ích." Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý kiến trên. I. MỞ BÀI Cuộc sống không phải lúc nào cũng sống cho ta mà nhiều khi phải biết sống vì người khác.Nhận định:"Đừng cố gắng trở thành người nổi tiếng mà trước hết hãy là người có ích" đã thể hiện rõ vấn đề trên. II. THÂN BÀI - Giải thích : + Người nổi tiếng : là người có tiếng tăm được nhiều người biết đến. + Người có ích : là người có cuộc sống có ích, có ý nghĩa, cũng cần thiết và có giá trị đối với người khác, gia đình, xã hội. + Ý kiến là một lời khuyên về một trong những mục đích sống của con người : hãy sống với một mục đích sống chân chính đừng cố gắng theo đuổi tiếng tăm, danh vọng mà hãy quan tâm đến giá trị của cuộc sống, nhất là với mọi người. - Bình luận: : + Đừng cố gắng trở thành người nổi tiếng : × Tiếng tăm, danh vọng : thường không phải là mục đích cao đẹp nhất của cuộc sống. Năm học 2011-2012 6 Đề cương ôn thi học kì 1-Tổ Ngữ văn – Trường THPT Quang Trung × Danh vọng có thể làm tha hóa con người, làm băng hoại đạo đức và đẩy con người ta vào tội lỗi. × Để cố trở thành người nổi tiếng có những người đã đi vào những con đường bất chính, sử dụng những phương cách xấu xa. Do đó, nổi tiếng như thế chỉ là vô nghĩa. + Trước hết, hãy là người có ích : × Người sống có ích mang lại nhiều ích lợi cho người khác trong cuộc sống. × Sống có ích sẽ làm thăng hoa giá trị con người, thăng hoa giá trị cuộc sống. × Người có ích dù không được nổi tiếng nhưng cuộc sống của họ là cần thiết, có giá trị, có ý nghĩa đối với người khác, gia đình, xã hội. Ngay cả trong quan niệm của người xưa về “chí nam nhi”, chữ “danh” (Phải có danh gì với núi sông) luôn gắn với thực chất của hành động (Làm nên đấng anh hùng đâu đấy tỏ). + Nổi tiếng cũng có mặt tốt, có tác dụng tốt. Tiếng nói của người nổi tiếng thường có tác động nhiều hơn, lớn hơn đối với người khác, xã hội. + Nhưng đừng cố gắng chạy theo việc trở thành người nổi tiếng bằng mọi cách vì điều đó mang lại nhiều tác hại. Hãy để cho tiếng tăm được đến một cách tự nhiên bằng hành động có thực chất: hữu xạ tự nhiên hương. + Làm sao để là người có ích : × Hãy sống có lý tưởng; × Hãy sống có đạo đức, có trách nhiệm; × Hãy sống vì gia đình, vì xã hội, vì cộng đồng; + Ý kiến này là một biểu hiện cụ thể của vấn đề danh và thực trong cuộc sống con người. Giải quyết tốt mối quan hệ của vấn đề nổi tiếng và có ích, của danh và thực, người ta sẽ dễ có cuộc sống bình an, hạnh phúc, chân chính. III. KẾT BÀI: Đây là một ý kiến có giá trị đúng đắn. Đồng thời nó cũng là một lời khuyên rất có tính thời sự, nhất là trước hiện tượng một bộ phận giới trẻ ngày nay đang có xu hướng tìm sự nổi tiếng bằng mọi giá. Đề 4: Bàn về giá trị của việc đọc sách, Gor- ki nói: “Mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ mà khi bước lên tôi tách ra khỏi con thú để lên tới gần con người”. Trình bày trong một bài văn ngắn (không quá 400 từ) quan điểm của anh/ chị về ý kiến trên. *Gợi ý: Mở bài: - Đọc sách mang lại những giá trị tốt đẹp - Dẫn câu nói của Gor-ki Thân bài: Năm học 2011-2012 7 Đề cương ôn thi học kì 1-Tổ Ngữ văn – Trường THPT Quang Trung 1. Giải thích ý kiến - Nội dung trực tiếp: sách giúp con người hoàn thiện nhân cách, sống xứng đáng với danh hiệu con người. - Thực chất: khẳng định giá trị của sách và việc đọc sách 2. Bàn luận về giá trị của sách và việc đọc sách: - Sách là sản phẩm tinh thần kì diệu của con người + Sách là sản phẩm của văn minh nhân loại + Sách là kết quả của lao động trí tuệ + Sách có sức mạnh vượt không gian và thời gian - Tác dụng của sách và việc đọc sách: + Sách đưa người đọc đến những hiểu biết mới mẻ về thế giới xung quanh về vũ trụ bao la, những đất nước và những dân tộc xã xôi. + Sách giúp người đọc phát hiện ra chính mình, hiểu rõ mình là ai và phải làm gì để sống cho đúng và đi tới một cuộc đời thật sự. Sách mở rộng những chân trời ước mơ và khát vọng, giúp con người vươn lên sống xứng đáng với danh hiệu Con người – biết yêu cái Đẹp và lẽ phải. + Những vĩ nhân của nhân loại đều vươn lên ánh sang văn hoá bằng con đường đọc sách – tự học qua sách + Đọc sách là một cách giải trí lành mạnh và bổ ích - Phê phán hiện tượng lười đọc sách và thiếu lựa chọn 3. Bài học nhận thức và hành động: - Đọc sách mang lại lợi ích nên phải biết chọn sách để đọc, biết học hỏi và làm theo những điều tốt đẹp trong sách. - Sách rất quan trọng nhưng chỉ học trong sách vở thì chưa đủ mà phải biết học cả trong thực tế cuộc sống Kết bài: - Mỗi người cần rèn luyện cho mình niềm đam mê đọc sách Đề 5: Anh, Chị hãy viết bài văn ngắn (không quá 400 từ) nêu suy nghĩ của mình về câu nói: “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố” (Trích: Nhật ký Đặng Thùy Trâm) *Gợi ý: Mở bài: - Cuộc sống không phải là một con đường bằng phẳng mà nó luôn tồn tại những khó khăn, thử thách .Điều quan trọng là thái độ của chúng ta đối với những khó khăn đó. - Trích dẫn câu nói của Đặng Thùy Trâm. Thân bài: 1. Giải thích: - Giông tố xét về nghĩa gốc là những hiện tượng tự nhiên dữ dội,ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của con người và sản xuất - Nghĩa chuyển là những gian nan, thử thách trong cuộc sống nhưng con người không được cúi đầu, khuất phục. 3. Bàn bạc, khẳng định, mở rộng vấn đề: - Câu nói thể hiện một quan niệm nhân sinh tích cực: Gian nan thử thách chính là môi trường tôi luyện con người - Sống có nghị lực và bản lĩnh, con người sẽ dễ dàng vượt qua gian nan thử thách. Năm học 2011-2012 8 Đề cương ôn thi học kì 1-Tổ Ngữ văn – Trường THPT Quang Trung - Câu nói trên là tiếng nói của một lớp trẻ sinh ra và lớn lên trong thời đại đầy bão táp, sống thật đẹp và hào hùng. - Suy nghĩ về bản thân: Trong học tập, trong cuộc sống, bản thân phải luôn có ý thức vượt khó, vươn lên. Cuộc đời không phải con đường bằng phẳng mà đầy chông gai, mỗi lần thất bại hay vấp ngã càng phải dũng cảm đứng dậy, không được chán nản hay bi quan, buông xuôi. - Cuộc sống chiến đấu lao động của con người Việt Nam. - Những tấm gương vượt qua nghịch cảnh trong đời thường. Kết bài: - Nhận định về ý kiến của Đặng Thuỳ Trâm - Cuộc đời không phải con đường bằng phẳng mà đầy chông gai, mỗi lần thất bại hay vấp ngã càng phải dũng cảm đứng dậy, không được chán nản hay bi quan, buông xuôi. Đề 6: Suy nghĩ của anh/chị về lối sống buông thả của một bộ phận thanh niên hiện nay.(Bài viết không quá 400 từ) Gợi ý: MB -Thanh niên ở thời đại nào cũng là thành phần quan trọng đối với sự phát triển của xã hội.Tuy nhiên,trong cuộc sống hiện đại ngày nay,không ít thanh niên đang có lối sống buông thả,hưởng thụ,không cần biết đến ngày mai như thế nào. TB - Đã qua rồi thời của những thế hệ thanh niên nối tiếp nhau lên đường ra trận, để rồi sự hi sinh của họ được đền đáp bằng nền độc lập tự do của đất nước.Ngày nay,cs đang ngày một hiện đại,chất lượng sống ngày một nâng cao, đất nước đạt nhiều thành tựu nhưng cũng đang phải đối mặt với không ít thử thách. Đa số thanh niên đều ý thức được vai trò của mình,ra sức học tập vì ngày mai lập nghiệp. - Thế nhưng, không ít thanh niên đang rơi vào lối sống sai lầm:thích hưởng thụ,sống lêu lổng,buông thả để rồi dẫn tới con đường tội phạm.Không khó để tìm thấy một em học sinh còn nhỏ tuổi đã hút thuốc,uống cà phê,xài điện thoại hoặc nghiện internet.Lớn hơn một chút thì nhậu nhẹt,suốt ngày chăm lo sắc đẹp hay nhảy nhót quay cuồng ở vũ trường.Một bộ phận thanh niên sống không mục đích,không lí tưởng,sống hưởng thụ và không nghĩ tới người khác - Điều đáng buồn là bộ phận thanh niên này đang ngày một gia tăng.Phần lớn những người nghiện hút,vi phạm luật giao thông,vi phạm pháp luật đều là thanh niên học sinh.Lẽ ra,họ phải ngồi trên ghế nhà trường để học tập hoặc lao động trong các nhà máy thì họ lại tụ tập quán xá,vũ trường,thậm chí ngồi tù.Khi họ thức tỉnh thì mọi cái đã muộn.Nỗi đau không chỉ riêng họ mà cả gia đình và xã hội. -Lối sống đó cần phải lên án.Những thanh niên như thế cần sớm thức tỉnh trước khi quá muộn. -Chúng ta là những học sinh, điều quan trọng nhất là học tập và rèn luyện để có tương lai tốt đẹp và cống hiến cho xã hội.Bên cạnh đó,chúng ta cũng cần “nối vòng tay lớn” để giúp những thanh niên lầm đường lạc lối sớm trở về với cuộc sống đời thường. Đề 7:Có ý kiến có rằng:Việc học cũng như con thuyền trên dòng nước ngược,nếu không tiền ắt phải lùi. Trình bày quan điểm của anh chị về ý kiến trên(bài viết không quá 400 từ). Năm học 2011-2012 9 Đề cương ôn thi học kì 1-Tổ Ngữ văn – Trường THPT Quang Trung MB:Học thức là kho báu lớn nhất của con người.Nhưng việc học tập để có được kho báu ấy thì hoàn toàn không đơn giản.Vì vậy,có ý khiến cho rắng:" Việc học cũng như con thuyền trên dòng nước ngược,nếu không tiền ắt phải lùi." TB: 1.Giai thích ý kiến: -Đây là hình ảnh so sánh. +Về nghĩa đen:dòng nước ngược là dòng nước chảy ngược lại với chiều tiến của con thuyền,vì vậy đó là trở ngại đối với người chèo thuyền,đòi hỏi phải vận dụng công sức và sự khôn khéo để vượt qua.Nếu không sẽ trôi theo dòng nước. +Nghĩa bóng:Đối với việc học,đó là những vất vả,chông gai,thách thức trên con đường chiếm lĩnh tri thức.Phải luôn vượt qua khó khăn để có những kết quả tốt. 2.Bình luận: -Việc học có muôn vàn khó khăn thử thách.Tri thức thì vô biên mà sự hiểu biết của con người lại có hạn. -Trên con đường đó,để có thể có được tri thức chỉ có một con đường:cố gắng phấn đấu bước qua những khó khăn trở ngại,không được dừng bước,không được dừng lại nghỉ ngơi hưởng thụ chút ít rồi đi tiếp,cũng không được lùi bước.Nếu dừng lại thì sẽ bị dòng kiến thức bỏ lại phía sau,cũng như con thuyền nhất định phải tiến nếu không dòng nước ngược sẽ cuốn trôi. -Việc học khó khăn nhưng khi vượt qua được nó sẽ là những tháng ngày êm đẹp,ngọt ngào.Đó là khi con thuyền vượt qua dòng nước chảy ngược để tới dòng nước phẳng lặng,êm trôi. -Điều đáng buồn là nhiều người vẫn không hiểu qui luật đó,nhất là nhiều bạn trẻ hiện nay. 3.Chứng minh:hs lấy ví dụ chứng minh,một người miệt mài đèn sách,không quản khó khăn,nỗ lực hết mình để vượt qua những chông gai thử thách,cuối cùng có kết quả tốt,Ngược lại,người khác chùn bước trước khó khăn,vừa học vừa chơi kết quả là không thể chiếm lĩnh được tri thức,càng ngày càng bị lùi bước và sẽ không có thành công. KB: -Khẳng định lại ý nghĩa của vấn đề. -Rút ra bài học kinh nghiệm:cần phải nỗ lực trước mọi khó khăn của con đường học vấn để ngày sau có những kết quả tốt. Đề 8: Trình bày quan điểm của anh (chị) về nhận định sau: Tình thương là hạnh phúc của con người. Bài viết không qúa 400 từ. 1. Mở bài: Dân tộc có truyền thống tương thân tương ái.Vì vậy.tình người trở thành vẻ đẹp của con người dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.Tình thương trở thành phẩm chất cũng như lẽ sống của mỗi người.Có ý kiến cho rằng:" Tình thương là hạnh phúc của con người". 2. Thân bài: a. Giải thích câu nói: Y-`]E&-/ -Tình thương: là tình cảm nồng nhiệt làm cho gắn bó mật thiết và có trách nhiệm với người, với vật (Từ điển tiếng Việt) Năm học 2011-2012 10 [...]... “trên sông Đà, ông xuôi, ông ngược hơn một trăm lần… chính tay ông giữ lái độ sáu chục lần”… - Ông am hiểu tường tận về con sông, về phương tiện đi lại, ông dùng mắt “ mà nhớ tỉ mỉ như đóng đanh vào lòng tất cả những luồng nước của tất cả những con thác hiểm trở”; Năm học 2011-2 012 23 Đề cương ôn thi học kì 1-Tổ Ngữ văn – Trường THPT Quang Trung - Ông thuộc dòng sông như thuộc “ một trường thi n anh... "Người lái đò sông Đà" Mở bài: Năm học 2011-2 012 21 Đề cương ôn thi học kì 1-Tổ Ngữ văn – Trường THPT Quang Trung NT là nhà văn tài hoa,uyên bác trong nền văn học VN.Tùy bút "Sông Đà" nói chung và "người lái đò sông Đà" nói riêng là kết quả tốt đẹp của NT trong chuyến đi thực tế vùng TB xa xôi.Trong đoạn trích, tác giả đã khắc họa thành công vẻ đẹp con sông Đà,biểu tượng cho vẻ đẹp thi n nhiên TB Thân... 4: “Tuyên ngôn độc lập” vừa là một áng văn chính luận mẫu mực vừa là áng văn chan chứa những tình cảm lớn." Anh (chị) hãy làm sáng tỏ điều trên *Gợi ý: Mở bài: - Hồ Chí Minh là một anh hùng dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới, nhà thơ nhà văn tài ba - Tuyên ngôn độc lập vừa là áng văn chính luận mẫu mực vừa là áng văn chan chứa những tình cảm lớn Thân bài: ● Tuyên ngôn độc lập là áng văn đánh dấu... nhìn theo chiều rộng lớn của không gian lãnh thổ Đất Nước ta không chỉ có “biển khơi”, “núi bạc”, có sông Hồng “đỏ nặng phù sa”, có sông Đà “độc bắc lưu”, có sông Hương ‘trương Giang như kiếm lấp thanh thi n” (Sông dài như kiếm dựng trời xanh), và còn có con sông Cửu Long bao đời thể hiện một sức mạnh hùng tráng vươn mình ra biển cả: Những con rồng nằm im góp dòng sông xanh thẳm Bao đời nay, con... chống đói nghèo, áp bức bất công, chiến tranh phi nghĩa… để góp phần xây dựng một thế giới hòa bình thịnh vượng… Năm học 2011-2 012 11 Đề cương ôn thi học kì 1-Tổ Ngữ văn – Trường THPT Quang Trung Đề 9: Hãy viết một bài văn ngắn (không quá 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu nói sau: Sống là không chờ đợi GỢI Ý: A/ Mở bài : Một cuộc sống với thực tại và sống không chờ đợi đang là một phương... được hưởng tự do độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập” Kết bài: - Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện lịch sử vô giá Câu 5: Bình giảng đoạn thơ sau trong bài “Tây tiến” của Quang Dũng (Sách văn 12- cơ bản tập 1,NXB GD 2008) “Sông Mã xa rồi Tây tiến ơi Năm học 2011-2 012 17 Đề cương ôn thi học kì 1-Tổ Ngữ văn – Trường THPT Quang Trung Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi Sài Khao sương lấp đoàn quân... bản “Tuyên ngôn độc lập” của HCM (Sách ngữ văn 12- tập 1 NXBGD 2008) MB:Trong lịch sử dân tộc,có những áng văn hùng tráng còn mãi với muôn đời “Tuyên ngôn độc lập” của HCM cũng là một áng văn như thế.Ngoài giá tri lịch sử,tp còn trở thành một điển hình cho thể loại văn chính luận.Trong đó phải kể đến tính trí tuệ,sự khéo léo khi phân tích cơ sở pháp lí và cơ sở thực tế của bản “Tuyên ngôn độc lập” TB:... mỗi người mà đặc biệt của thế hệ trẻ trong xã hội hiện đại và văn minh B/ Thân bài : 1/ Giải thích: Vậy,thế nào là sống không chờ đợi? - Là sống không thụ động, không dậm chân tại chỗ, không để ngày tháng trôi qua lãng phí, không dựa dẫm, trông chờ vào người khác - Không ảo tưởng và đắm mình vào quá khứ, sống với hiện tại trước mắt và không ỉ lại… à Đó là bản chất của cuộc sống hiện đại 2/ Phân tích-... bữa -SĐ gợi cảm:gặp lại sông Đà như gặp lại cố nhân,vui như thấy nắng giòn tan sau kì mưa dầm,vui như nối lại chiêm bao đứt quãng -Cảnh hai bên bờ sông:lặng tờ,bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử,hồn nhiên như nỗi niềm cổ tíh thuở xưa à Sông Đà thật mỹ lệ , gợi cảm hứng nghệ thuật và cảm xúc vừa Đường thi lại vừa hiện đại Năm học 2011-2 012 22 Đề cương ôn thi học kì 1-Tổ Ngữ văn – Trường THPT Quang... thành công vẻ đẹp con sông Đà vừa hung bạo, dữ tợn vừa trữ tình, thơ mộng.Tác phẩm thể hiện tình yêu thi n nhiên, đất nước, con người của NT, đồng thời cho người đọc cảm nhận về một NT vừa quen lại vừa lạ Câu 8: Cảm nhận về vẻ đẹp hình tượng ông lái đò sông Đà qua tùy bút cùng tên của Nguyễn Tuân MB: NTlà nhà văn tài hoa,uyên bác trong nền văn học VN.Tùy bút "Sông Đà" nói chung và "người lái đò sông Đà" . những biểu hiện quá đà ,thi u lành mạnh. Năm học 2011-2 012 1 Đề cương ôn thi học kì 1-Tổ Ngữ văn – Trường THPT Quang Trung Câu 3:Phong cách nghệ thuật HCM? Gợi ý: Phong cách nghệ thuật HCM. chỉ trong nội dung mà còn trong nghệ thuật biểu hiện: các thể thơ và thi liệu truyền thống được sư dụng nhuần nhuyễn, ngôn ngữ giản dị, vần điệu phong phú, nhạc tính dồi dào. Câu 9:Giới thi u. 2011-2 012 7 Đề cương ôn thi học kì 1-Tổ Ngữ văn – Trường THPT Quang Trung 1. Giải thích ý kiến - Nội dung trực tiếp: sách giúp con người hoàn thi n nhân cách, sống xứng đáng với danh hiệu con người. -
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN THI TỐT NGHIỆP VĂN 12, ÔN THI TỐT NGHIỆP VĂN 12,