Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT và luyện thi đại học môn văn cực hay

140 5.3K 9
Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT và luyện thi đại học môn văn cực hay

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG 81945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XXA. KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG 81945 ĐẾN 1975a Hoàn cảnh lịch sử 9.1945, nước ta được hoàn toàn độc lập. Nước Việt Nam DCCH ra đời. 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ. 7.1954 đất nước bị chia cắt làm 2 miền. hai nhiệm vụ chiến lược: vừa sản xuất, vừa chiến đấu, xây dựng và bảo vệ miền Bắc hậu phương, chi viện cho miền Nam tiền tuyến lớn anh hùng. Hiện thực cách mạng ấy đã tạo nên sức sống mạnh mẽ và phong phú của nền Văn học Việt Nam hiện đại từ sau Cách mạng tháng Tám 1945.bNhững đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ 1945 đến 1975 1. Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hoá, gắn bó sâu nặng với vận mệnh chúng của đất nước 2. Nền văn học hướng về đại chúng 3. Một nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn.c Những nét lớn về thành tựu 1. Đội ngũ nhà văn ngày một đông đảo, xuất hiện nhiều thế hệ nhà văn trẻ tài năng. Nhà văn mang tâm thế: nhà văn chiến sĩ, có sự kế thừa và phát trriển liên tục. 2. Về đề tài và nội dung sáng tác Hiện thực cách mạng rộng mở, đề tài đa dạng, bám lấy hiện thực cách mạng để phản ánh Lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống anh hùng của đất nước và con người Việt Nam. Tình nhân ái, mối quan hệ cộng đồng tốt đẹp của con người mới. Lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT và luyện thi đại học môn văn cực hay Bài KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG 8-1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX A. KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG 8-1945 ĐẾN 1975 a * Hoàn cảnh lịch sử - 9.1945, nước ta được hoàn toàn độc lập. Nước Việt Nam DCCH ra đời. - 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ. - 7.1954 đất nước bị chia cắt làm 2 miền. - hai nhiệm vụ chiến lược: vừa sản xuất, vừa chiến đấu, xây dựng và bảo vệ miền Bắc hậu phương, chi viện cho miền Nam tiền tuyến lớn anh hùng. - Hiện thực cách mạng ấy đã tạo nên sức sống mạnh mẽ và phong phú của nền Văn học Việt Nam hiện đại từ sau Cách mạng tháng Tám 1945. b*Những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ 1945 đến 1975 1. Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hoá, gắn bó sâu nặng với vận mệnh chúng của đất nước 2. Nền văn học hướng về đại chúng 3. Một nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. c *Những nét lớn về thành tựu 1. Đội ngũ nhà văn ngày một đông đảo, xuất hiện nhiều thế hệ nhà văn trẻ tài năng. Nhà văn mang tâm thế: nhà văn - chiến sĩ, có sự kế thừa và phát trriển liên tục. 2. Về đề tài và nội dung sáng tác - Hiện thực cách mạng rộng mở, đề tài đa dạng, bám lấy hiện thực cách mạng để phản ánh - Lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống anh hùng của đất nước và con người Việt Nam. - Tình nhân ái, mối quan hệ cộng đồng tốt đẹp của con người mới. - Lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 3. Về mặt hình thức thể loại và tác phẩm - Tiếng Việt hiện đại giàu có, trong sáng, nhuần nhị, lối diễn đạt khúc chiết, thanh thoát - Thơ là thành tựu nổi bật nhất. Thơ anh hùng ca, thơ trữ tình. Chất trí tuệ, trong thơ. Mở rộng câu thơ. Hình tượng người lính và người phụ nữ trong thơ. - Truyện ngắn, tiểu thuyết, các loại ký… phát triển mạnh, có nhiều tác phẩm hay nói về con người mới trong sản xuất, chiến đấu, trong tình yêu. Nghệ thuật kể chuyện, bố cục, xây dựng nhân vật… đổi mới và hiện đại… - Nghiên cứu, phê bình văn học, dịch thuật… có nhiều công trình khai thác tính truyền thống của văn học dân tộc và tinh hoa văn học thế giới. B. KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ 1975 - hÕt thÕ kØ XX a * Hoàn cảnh lịch sử - 1975, đất nước hoàn toàn độc lập. - 1986, đất nước bước sang giai đoạn đổi mới và phát triển - Đời sống và hiện thực xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực -> Hiện thực cách mạng ấy đã tạo nên sức sống mạnh mẽ và phong phú của nền văn học 1 Ti liu ụn thi tt nghip THPT v luyn thi i hc mụn vn cc hay b*Nhng chuyn bin v mt s thnh tu ban u ca vn hc t 1975 - XX - V ti v khuynh hng sỏng tỏc: + Khuynh hng i sõu vo hin thc i sng, i sõu vo cỏi tụi cỏ nhõn vi nhng mu thun, nhng mi quan h ca i sng xó hi. + Khuynh hng nhỡn li chin tranh vi nhng gúc khỏc nhau, nhiu chiu + Khuynh hng nhy cm vi hin thc vi nhng vn mi m t ra cho hin thc i sng xó hi - V tỏc phm v th loi: + Nhiu tỏc phm ó cú bc chuyn bin v s i mi trong ngh thut + Th ca v truyn ngn ó cú nhng úng gúp tớch cc trong cụng cuc i mi vn hc + Nhng tỏc gi tr ó cú nhng bc t phỏ, tỡm tũi cỏch tõn trong ngh thut Bài . NGUYN I QUC - H CH MINH Đề 1: Anh (Chị hãy cho biết Quan điểm sáng tác ? Sự nghiệp văn học ? Phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh? . Quan im sỏng tỏc vn hc: - HCM coi vn hc l mt v khớ chin u li hi, phng s cho s nghip cỏch mng. Ngi quan nim: nh vn l chin s - vn hoỏ vn ngh l mt mt trn - Ngi c bit chỳ trng tớnh chõn tht v tớnh dõn tc ca vn hc. Theo Ngi tớnh chõn tht l cỏi gc ny n nhiu vn ch m mng nhiu quỏ m cỏi cht tht ca sinh hot rt ớt - HCM luụn chỳ ý n i tng sỏng tỏc S nghip vn hc: Nhng c im c bn v s nghip vn hc ca Ngi? - Vn chớnh lun: nhm mc ớch u tranh chớnh tr. ú l nhng ỏng vn chớnh lun mu mc, lớ l cht ch anh thộp y tớnh chin u. (Tuyờn ngụn c lp, Li kờu gi ton quc khỏng chin, Bn ỏn ch td Phỏp) - Truyn v kớ: ch yu vit bng ting Phỏp rt c sc, sỏng to v hin i. (Li than vón ca b Trng Trc, Vi hnh ) - Th ca: (lnh vc ni bt trong giỏ tr sỏng to vn chng HCM) phn ỏnh khỏ phong phỳ tõm hn v nhõn cỏch cao p ca ngi chin s CM trong nhiu hon cnh khỏc nhau. Phong cỏch ngh thut: c im phong cỏch ngh thut trong vn chng ca NAQ _HCM? Phong cỏch a dng m thng nht, kt hp sõu sc gia ctr v vn chng, gia t tng v ngh thut, gia truyn thng v hin i. mi loi li cú phong cỏch riờng, c ỏo hp dn. Vn chớnh lun: bc l t duy sc so, giu tri thc vn hoỏ, gn lớ lun vi thc tin.Truyn kớ rt ch ng v sỏng to. li k chõn thc, to khụng khớ gn gi,cú khi ging iu chõm bim, sc so, thõm thuý v tinh t. Truyn ngn ca Ngi rt giu cht trớ tu v tớnh hin i. - Th ca cú phong cỏch a dng: nhiu bi c thi hm sỳc, uyờn thõm t chun mc cao v ngh thut, cú nhng bi l li kờu gi d hiu. 2 Ti liu ụn thi tt nghip THPT v luyn thi i hc mụn vn cc hay TUYấN NGễN C LP - H CH MINH Đề 1: Anh (Chị hãy cho biết hoàn cảnh sáng tác "Tuyên ngôn độc lập"? CM thỏng Tỏm thng li, chớnh quyn HN v tay nd. Ngy 26/8/1945 Ch tch HCM t chin khu VB tr v HN. Ti cn nh s 48 ph Hng Ngang, Bỏc son tho Tuyên ngôn độc lập Ngy 2/9/1945 ti qung trng BA Đình Hà Nội thay mt Chớnh ph lõm thi nc VN DC CH, Ngi c bn TNL. TNL tuyờn b trc quc dõn v thế giớ v s ra i ca nc Việt NAm Dân chủ cộng hoà ng th p tan lun iu xo trỏ ca bn quc M, Anh, Phỏp. - Tuyên ngôn độc lập l mt vn bn chớnh lun mu mc, b cc cht ch, dẫn chng xỏc thc, lớ l anh thộp, lp lun cht ch. - Ni dung: + Tác giả trớch dn hai bn tuyờn ngụn ca Pháp , M lm c s lớ lun cho bn Tuyên ngôn độc lập + a ra nhng dn chng xỏc thc t cỏo ti ỏc thc dõn Pháp vch trn lun iu cp nc ca chỳng. + Khng nh v tuyờn b quyn c lp chớnh ỏng ca nhân dân Việt NAm .tác giả khng nh chớnh ngi Việt Nam ó t dnh c quyn c lp v s bo v nú n cựng. Đề 2: Anh (Chị) hãy cho biết B cc Tuyên ngôn độc lập 1. C s phỏp lý v chớnh ngha ca bn Tuyờn ngụn c lp (T u n khụng ai chi cói c) 2. Bn cỏo trng ti ỏc ca thc dõn Phỏp v quỏ trỡnh u tranh ginh c lp ca nhõn dõn ta (Th m hn 80 nm nay Dõn tc ú phi c c lp!) 3. Chớnh ph Lõm thi ca nc Vit Nam Dõn ch Cng hũa tuyờn b vi th gii (Phn cũn li). Đề 3; Phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập Phần 1. C s phỏp lý v chớnh ngha ca bn Tuyờn ngụn c lp l khng nh quyn bỡnh ng, quyn c sng, quyn t do v quyn mu cu hnh phỳc ca con ngi. ú l nhng quyn khụng ai cú th xõm phm c; ngi ta sinh ra phi luụn luụn c t do v bỡnh ng v quyn li. H Ch Tch ó trớch dn hai cõu ni ting trong hai bn Tuyờn ngụn ca M v Phỏp, trc ht l khng nh Nhõn quyn v Dõn quyn l t tng ln, cao p ca thi i, sau na l suy rng ra nhm nờu cao mt lý tng v quyn bỡnh ng, quyn sng, quyn sung sng v quyn t do ca cỏc dõn tc trờn th gii. Cỏch m bi rt c sc, t cụng nhn Nhõn quyn v Dõn quyn l t tng thi i i n khng nh c lp, T do, Hnh phỳc l khỏt vng ca cỏc dõn tc. Cõu vn ú l nhng l phi khụng ai chi cói c l s khng nh mt cỏch hựng hn chõn lớ thi i: c lp, T do, Hnh phỳc, Bỡnh ng ca con ngi, ca cỏc dõn tc cn c tụn trng v bo v. Cỏch m bi rt hay, hựng hn trang nghiờm. Ngi khụng ch núi vi nhõn dõn Vit Nam ta, m cũn tuyờn b vi th gii. Trong hon cnh lch s thi by gi, th chin II va kt thỳc, Ngi trớch dn nh vy l tranh th s ng tỡnh ng h ca d 3 Ti liu ụn thi tt nghip THPT v luyn thi i hc mụn vn cc hay lun tin b th gii, nht l cỏc nc trong phe ng minh, ng thi ngn chn õm mu tỏi chim ụng Dng lm thuc a ca Gụn v bn thc dõn Phỏp hiu chin, y tham vng. Phần 2 : Bn cỏo trng ti ỏc thc dõn Phỏp : Tác giả đã Vch trn b mt xo quyt ca thc dõn Phỏp li dng lỏ c t do, bỡnh ng, bỏc ỏi, n cp t nc ta, ỏp bc ng bo ta. Nm ti ỏc v chớnh tr của Pháp : 1- tc ot t do dõn ch, 2- lut phỏp dó man, chia tr, 3- chộm git nhng chin s yờu nc ca ta, 4- rng buc d lun v thi hnh chớnh sỏch ngu dõn, 5- u c bng ru cn, thuc phin. - Nm ti ỏc ln v kinh t: 1- búc lt tc ot, 2- c quyn in giy bc, xut cng v nhp cng, 3- su thu nng n, vụ lý ó bn cựng nhõn dõn ta, 4- ố nộn khng ch cỏc nh t sn ta, búc lt tn nhn cụng nhõn ta, 5- gõy ra thm ha lm cho hn 2 triu ng bo ta b cht úi nm 1945. - Trong vũng 5 nm (1940 1945) thc dõn Phỏp ó hốn h v nhc nhó bỏn nc ta hai ln cho Nht. - Thng tay khng b Vit Minh; thm chớ n khi thua chy, chỳng cũn nhn tõm git nt s ụng tự chớnh tr Yờn Bỏi v Cao Bng. Tuyên ngôn độc lập đã nêu bật Quỏ trỡnh u tranh ginh c lp ca nhõn dõn ta. T mựa thu nm 1940, nc ta ó thnh thuc a ca Nht ch khụng phi thuc a ca Phỏp na. Nhõn dõn ta ó ni dy ginh chớnh quyn khi Nht hng ng minh Nhõn dõn ta ó ỏnh cỏc xing xớch thc dõn v ch quõn ch m lp nờn ch Dõn ch Cng ho. Phỏp chy, Nht hng, vua Bo i thoỏi v. Ch thc dõn Phỏp trờn t nc ta vnh vin chm dt v xoỏ b.Trờn nguyờn tc dõn tc bỡnh ng m tin rng cỏc nc ng minh quyt khụng th khụng cụng nhn quyn c lp ca dõn Vit Nam: Mt dõn tc ó gan gúc chng ỏch nụ l ca Phỏp hn 80 nm nay, mt dõn tc ó gan gúc v phe ng minh chng phỏt xớt my nm nay, dõn tc ú phi c t do. Dõn tc ú phi c c lp. Phn th hai l nhng bng chng lch s khụng ai chi cói c, ú l c s thc t v lch s ca bn Tuyờn ngụn c lp c H Chớ Minh lp lun mt cỏch cht ch vi nhng lớ l anh thộp, hựng hn. Phần 3. Li tuyờn b vi th gii - Nc Vit Nam cú quyn c hng t do v c lp v s tht ó thnh mt nc t do, c lp (t khỏt vng n s tht lch s hin nhiờn) - Nhõn dõn ó quyt tõm gi vng quyn t do, c lp y (c lm nờn bng xng mỏu v lũng yờu nc). Tuyờn ngụn c lp l mt vn kin lch s vụ giỏ ca dõn tc ta, th hin phong cỏch chớnh lun ca H Chớ Minh 4 Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT và luyện thi đại học môn văn cực hay TỐ HỮU §Ò 1. Sù nghiÖp th¬ Tè H÷u? Phong c¸ch nghÖ thuËt th¬ Tè H÷u? Sù nghiÖp thơ của Tố Hữu : Thơ Tố Hữu gắn bó chặt chẽ với cuộc đấu tranh cách mạng Việt Nam từ những năm 1940 cho đến sau này. a. Tập thơ Từ ấy(1946) gồm 71 bài sáng tác trong 10 năm (1936 – 1946). Tác phẩm được chia làm ba phần: - Máu lửa (27 bài) được viết trong thời kì đấu tranh của Mặt trận dân chủ Đông Dương, chống phát xít, phong kiến, đòi cơm áo, hòa bình… - Xiềng xích (30 bài) được viết trong nhà giam thể hiện nỗi buồn đau và ý chí, khí phách của người chiến sĩ cách mạng. - Giải phóng (14 bài) viết từ lúc vượt ngục đến 1 năm sau ngày độc lập nhằm ngợi ca lí tưởng, quyết tâm đuổi giặc cứu nước và thể hiện niềm vui chiến thắng. Những bài thơ tiêu biểu:Mồ côi, Hai đứa bé, Từ ấy,… b. Tập thơ Việt Bắc (1954) - Gồm 24 bài sáng tác trong thời kì kháng chiến chống Pháp. - Việt Bắc là bức tranh tâm tình của con người VN trong kháng chiến với những cung bậc cảm xúc tiêu biểu: tình yêu quê hương đất nước, tình đồng chí đồng đội, tình quân dân, lòng thủy chung cách mạng. Đồng thời thể hiện quyết tâm bảo vệ sự toàn vẹn của đất nước. - Những bài thơ tiêu biểu: Phá đường, Việt Bắc, Bà mẹ Việt Bắc, Bầm ơi, Ta đi tới,… c. Gió lộng (1961): + Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. + Phong trào đấu tranh chống Mĩ - Ngụy ở miền Nam. - Tác phẩm thể hiện niềm vui chiến thắng, cuộc sống mới với những quan hệ xã hội tốt đẹp. Còn là lòng tri ân nghĩa tình đối với Đảng, Bác Hồ và nhân dân. - Những bài thơ tiêu biểu: Trên miền Bắc mùa xuân, Thù muôn đời muôn kiếp không tan, Mẹ Tơm, Bài ca mùa xuân 1961,… d. Ra trận (1971), Máu và Hoa (1977) Phản ánh cuộc đấu tranh của dân tộc kêu gọi cổ vũ tinh thần chiến đấu của dân tộc . Ca ngợi Bác Hồ, tổng kết lịch sử đấu tranh. 3. Phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu - Tố Hữu là nhà thơ trữ tình chính trị thể hiện nồng nhiệt tự hào lý tưởng cách mạng, đời sống cách mạng của nhân dân ta. - Thơ Tố Hữu chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn, màu sắc lịch sử được diễn tả bằng bút pháp lãng mạn, hình tưởng thơ kì vĩ, tráng lệ. - Nét đặc sắc trong thơ Tố Hữu là có giọng điệu riêng. Thơ liền mạch, tự nhiên, giọng tâm tình, ngọt ngào tha thiết. - Nghệ thuật thơ Tố Hữu đậm đà tính dân tộc. Phối hợp tài tình ca dao, dân ca các thể thơ dân tộc và “thơ mới”. Vận dụng biến hoá cách nói, cách cảm, cách so sánh ví von rất gần gũi với tâm hồn người. Phong phú vần điệu, câu thơ mượt mà, dễ thuộc dễ ngâm. 5 Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT và luyện thi đại học môn văn cực hay Bµi VIỆT BẮC - Tố Hữu §Ò 1. Anh (chÞ) h·y cho biÕt Ho n cà ảnh sáng tác bµi th¬ ViÖt B¾c?: - Việt Bắc là quê hương cách mạng, là căn cứ địa vững chắc của cuộc kháng chiến, nơi đã che chở đùm bọc cho Đảng, Chính Phủ, bộ đội trong suốt những năm kháng chiến chống Pháp gian khổ. - Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, tháng 7 năm 1954, Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được kí kết, hòa bình trở lại, miền Bắc nước ta được giải phóng. - Tháng 10 năm 1954, các cơ quan Trung ương của Đảng và Chính phủ rời chiến khu Việt Bắc về thủ đô Hà Nội. - Một trang sử mới của đất nước và một giai đoạn mới của cách mạng được mở ra. Nhân sự kiện trọng đại này, Tố Hữu viết bài thơ Việt Bắc. - Bài thơ được trích trong tập Việt Bắc (1947 - 1954) Bài thơ nói lên tình nghĩa thắm thiết với ViÖt B¾c - quê hương C¸ch m¹ng , víi nh©n d©n , với cuộc kháng chiến gian khổ nay đ· trở thành kỉ niệm sâu nặng… Bài thơ phác hoạ những tháng ngày gian lao nhưng vẻ vang của CM và kháng chiến. Đề 2: Phân tÝch b i thà ơ “Việt Bắc” Hai mươi câu đầu là lời nhắn gửi, những câu hỏi của “ta” (người ở lại nhắn gửi hỏi “mình” (người về). Cảnh tiễn đưa, cảnh phân ly ngập ngừng, lưu luyến bâng khuâng: “Tiếng ai tha thiết bên cồn… áo chàm đưa buổi phân li…” Có 8 câu hỏi liên tiếp (đặt ở câu 6): “Có nhớ ta… có nhớ không… có nhớ những ngày… có nhớ những nhà… có nhớ núi non… mình có nhớ mình…” Sự láy đi láy lại diễn tả nỗi niềm day dứt khôn nguôi của người ở lại. Bao kỷ niệm sâu nặng một thời gian khổ như vương vấn hồn người: (…) Mình đi có nhớ, những ngày Mưa nguồn suối lũ, những mây cùng mù Mình về có nhớ chiến khu Miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai Mình đi có nhớ những nhà Hắt hiu lau xám, đậm đà lòng son… Các câu 8 hầu như ngắt thành 2 vế tiểu đối 4/4, ngôn ngữ thơ cân xứng, hài hòa, âm điệu thơ êm ái, nhịp nhàng, nhạc điệu ngân nga thấm sâu vào tâm hồn người, gợi ra một trường thương nhớ, lưu luyến mênh mông. “Mình” và “ta” trong ca dao, dân ca là lứa đôi giao duyên tình tự. “Mình”, “ta” đi vào thơ Tố Hữu đã tạo nên âm điệu trữ tình đậm đà màu sắc dân ca, nhưng đã mang một ý nghĩa mới trong quan hệ: người cán bộ kháng chiến với đồng bào Việt Bắc; tình quân dân, tình kẻ ở người về. Sáu mươi tám câu tiếp theo là người về trả lời kẻ ở lại. Có thể nói đó là khúc tâm tình của người cán bộ kháng chiến, của người về. Bao trùm nỗi nhớ ấy là “như nhớ người yêu” trong mọi thời gian và tràn ngập cả không gian: 6 Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT và luyện thi đại học môn văn cực hay Nhớ cảnh Việt Bắc, cảnh nào cũng đầy ắp kỷ niệm: “Nhớ từng bản khói cùng sương, Sớm khuya bếp lửa người thương đi về Nhớ từng rừng nứa bờ tre, Ngòi Thia, sông Đáy, suối Lê vơi đầy” Nhớ con người Việt Bắc giàu tình nghĩa cần cù gian khổ: “… Nhớ bà mẹ nắng cháy lưng … Nhớ người đan nón chuốt từng sợi dang …Nhớ cô em gái hái măng một mình … Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung” Điều đáng nhớ nhất là nhớ người ở lại rất giàu tình nghĩa, “đậm đà lòng son”: “Thương nhau chia củ sắn lùi Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng” Nhớ cảnh 4 mùa chiến khu. Nỗi nhớ gắn liền với tình yêu thiên nhiên, tình yêu sông núi, đầy lạc quan và tự hào. Nhớ cảnh nhớ người, “ta nhớ những hoa cùng người”. Nhớ mùa đông “Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi”. Nhớ “Ngày xuân mơ nở trắng rừng”. Nhớ mùa hè “Ve kêu rừng phách đổ vàng”. Nhớ cảnh “Rừng thu trăng rọi hòa bình”. Nỗi nhớ triền miên, kéo dài theo năm tháng. Nhớ chiến khu oai hùng. Nhớ con đường chiến dịch: “Những đường Việt Bắc của ta, Đêm đêm rầm rập như là đất rung. Quân đi điệp điệp trùng trùng Ánh sao đầu súng bạn cũng mũ nan. Dân công đỏ đuốc từng đoàn Bước chân nát đá muôn tàn lửa bay…” Âm điệu thơ hùng tráng thể hiện sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của quân và dân ta. Từ núi rừng chiến khu đến bộ đội, dân công, tất cả đều mang theo một sức mạnh nhân nghĩa Việt Nam thần kỳ quyết thắng. Nỗi nhớ gắn liền với niềm tin… Nhìn lên Việt Bắc: Cụ Hồ sáng soi … Trông về Việt Bắc mà nuôi chí bền” Nhớ Việt Bắc là nhớ về cội nguồn, nhớ một chặng đường lịch sử và cách mạng: “Mười lăm năm ấy ai quên Quê hương cách mạng dựng nên Cộng hòa” 7 Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT và luyện thi đại học môn văn cực hay Đề 3: Việt Bắc: Phân tích đoạn thơ sau: Ta về mình có nhớ ta Ta về ta nhớ những hoa cùng người Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi Đèo cao nắng ánh dao vàng thắt lưng Ngày xuân hoa nở trắng rừng Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang Ve kêu rừng phách đổ vàng Nhớ cô em gái hái măng một mình Rừng thu trăng rọi hòa bình Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. Bài làm Tố Hữu là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam. Thơ Tố Hữu tiêu biểu cho tiếng thơ trữ tình chính trị đậm đà bản sắc dân tộc, sức hấp dẫn là giọng điệu tâm tình nói được những vấn đề lớn của thời đại bằng một giọng thơ trữ tình. Việt bắc là một trong những tác phẩm như vậy. tác phẩm sáng tác năm 1954. Đoạn thơ phân tích đoạn 5 của bài thơ. Đoạn thơ nói về nỗi nhó của người ra đi với núi rừng và con người tây bắc. Với thể thơ lục bát cách sử dụng hình ảnh ngôn từ gài chất nhạc, giàu khả năng gợi hình, tác giả ví ra một bức tranh tự bình về con người và thiên nhiên Việt bắc. Có thể nói đây là đoạn thơ hay và đặc sắc nhất trong đoạn trích SGK. Đoạn mở đầu là bức tranh tự bình đặc sắc có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Người ra đi đều nhớ cả 4 mùa và 4 mùa ấy hiện ra trong nỗi nhớ vừa đẹp đẽ lung linh đầy màu sắc, mùa đông rừng Việt bắc trải dài bằng màu xanh bạt ngàn.điểm xuyên suốt trên màu xanh ấy là màu đỏ của hoa chuối rừng. Mỗi độ xuân sang rừng Việt bắc lại ngập tràn màu trắng của hoa mơ, mùa xuân qua đi, mùa hạ thay thế màu sắc lại trải dài bằng màu vàng của rừng phách rả rích. Âm thanh của tiếng ve mỗi độ thu sang lại dọi ánh trăng sáng vàng của Hòa bình. Bằng cách sử dụng hình ảnh ngôn từ tác giả ví ra một bức tranh thiên nhiên có màu sắc, hình ảnh âm thanh tát cả đều hài hòa sống động trữ tình và nên thơ. Ứng với mỗi cảnh 1 mùa là hình ảnh con người việt bắc cần cù, mùa nào việc ấy. Mùa đông khi hoa chuối đỏ tươi thì người việt bắc lên rừng tỉa bắp trồng ngô. Hình ảnh của họ hòa quyện vào núi rừng với thiên nhiên trong công việc nghề phụ khéo tay đan nón chuốt giang. Mùa hè về người việt bắc lại lên rừng hái măng mùa nào việc ấy. Họ chăm chỉ cần cù gắn bó với rừng. Mùa thu sang ấy là mùa họ hẹn giao duyên hát đối, hát dong chang tiếng hát ân tình thủy chung. Đoạn thơ 2 là bức tranh một bức tranh thiên nhiên nhiều màu sắc đỏ, vàng, trắng hài hòa nhưng rực rỡ sống động trong nền thơ là một bức tranh con người cần cù chịu khó trong mối quan hệ với thiên nhiên. Đoạn thơ là bức vẽ hoàn chỉnh của thiên nhiên việt bắc, thể thơ lục bát, kiều kết cấu đối lập ngôn ngữ đậm sắc thái dân gian đã góp phần khắc sâu lời nhắn của Tố Hữu. 8 Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT và luyện thi đại học môn văn cực hay Đề 4 :Việt bắc, Phân tích đoạn thơ sau: Ta với mình mình với ta Lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh Mình đi mình lại nhớ mình Nguồn bao nước nghĩa tình bấy nhiêu Nhớ gì như nhớ người yêu Trăng lên đầu núi nắng chiều lưng nương Nhớ từng bản khói cùng sương Sớm khuya bếp lửa người thương đi về Nhớ từng bờ nứa rừng tre Ngòi Thia, sông Đáy, suối Lê vơi đầy Ta đi ta nhớ những ngày Mình đây ta đó đằng cay ngọt bùi Thương nhau chia củ sắn lùi Bát cơm sẻ nửa chăn sui đắp cùng Nhớ người mẹ nằng cháy lưng Địu con lên rấy bẻ từng bắp ngô Nhớ sao lớp học i tờ Đồng khuya đuốc sáng những giờ liên hoan Nhớ sao ngày tháng cơ quan Gian nan đời vẫn ca vang núi đèo Nhớ sao tiếng mõ rừng chiều Chày đêm nện cối đều đều suối xa Bài làm Tố Hữu là lá cờ đầu của thơ ca hiện đại việt nam, thơ Tố Hữu tiêu biểu cho tiếng thơ trữ tình chịnh trị đậm đà bản sắc dân tộc, sức hấp dẫn là giọng điêu tâm tình nói đc những vấn đề lớn của thời đại. Bằng 1 giọng thơ trữ tình Việt Bắc là một trong những tác phẩm như vậy, tác phẩm sáng tác 1945 đoạn thơ phâm tích là đoạn thơ 2, 3, 4. của bài thơ. Đoạn thơ là tâm tình của người ra đi gửi người ở lại. Bài thơ được viêt theo thể thơ lục bát âm điệu tha thiết ngọt ngào, bài thơ được viết dưới hình thức cấu trúc đặc biệt theo kiểu đối đáp, bài thơ sử dụng cặp đại từ “mình, ta”. Đặc biệt tác giả sử dụng ngôn ngữ giản dị lời ăn tiếng nói của nhân dân nhưng cũng hết sức tự nhiên và trong sáng. Tất cả nói về 1 cuộc chia tay, 1 sự kiện cách mạng của dân tộc. Đoan thơ được mở đầu bằng 1 sự trả lời thành thật tha thiết những băn khoăn thắc mắc của người ở lại, cũng chính là lời dãi bày tình cảm thương nhớ thủy chung của người mình. Ta với mình mình với ta…Nguồn bao nhiêu nước nghĩa tình bấy nhiêu. Người ra đi trực tiếp đối đáp và trả lời thành thật nỗi nhớ của mình đó là tình cảm thủy chung không bao giờ thay đổi” Lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh”, nếu người ở lại lo toan người ra đi có nhớ núi không, nhìn sông có nhớ nguồn không thì người ra đi bộc lộ tình cảm thủy chung thương nhớ của mình “ Nguồn bao nhiêu nước nghĩa tình bấy nhiêu”. Không chỉ dãi bày 9 Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT và luyện thi đại học môn văn cực hay lòng mình 1 cách thành thực mà người ra đi bộc lộ nối nhớ da diết của mình “ Nhớ gì như nhớ người yêu…Ngòi thia sông đáy suối Lê vơi đầy”. nỗi nhớ của người ra đi với người ở lại giồng như nỗi nhớ người yêu. Đó là nối nhớ tha thiết triền miên bao trùm cả không gian và thời gian. Nối nhớ trải dài từ đầu núi tới lưng nương, từ bản khói đến bếp lửa, từ rừng nứa đến bờ tre, nối nhớ gắn với kỷ niệm không gian và thời gian làm việc. Người ra đi không chỉ bày tỏ nối nhớ mà còn gợi ra những kỷ niệm êm đềm thủy chung mà trước hết là kỷ niệm gian khổ cay đắng. “Ta đi ta nhớ những ngày…bát cơm sẻ nửa chăn sui đắp cùng”. Đó là kỷ niệm kháng chiến những ngày đầu vất vả gian khổ củ sắn chia đôi, bát cơm sẻ nửa chăn sui đắp cùng. Từ những kỷ niệm gian khổ ấy người ra đi nhớ những kỷ niệm trong sinh hoạt gắn bó với con người Việt bắc. Đó là hình ảnh người mẹ địu con lên rẫy trong ngày hè nắng cháy lớp học i tờ, đó là kỷ niệm chày đêm nện cối tiếng mõ rừng chiều. Vậy là nối nhớ người ra đi đã làm tái hiện lại bức tranh Việt bắc trong khồng gian và thời gian, trong kỷ niệm đắng cay vất vả gian nan thiếu thốn, trong kỷ niệm con người Việt Bắc, trong âm thanh của cuộc sống Việt Bắc. Bài thơ là nỗi nhớ của người ra đi với người ở lại. Đoạn thơ được viết theo thể lục bát âm điệu tha thiết ngọt ngào được viết dưới hình thức cấu trúc đặc biệt theo 2 kiểu đối đáp. Đề 5: PHÂN TÍCH ĐOẠN THƠ Mình về mình có nhớ ta…. Tân Trào, Hồng Thái, mái đình, cây đa… Tố Hữu là một lá cờ đầu trong nền thơ ca Việt Nam hiện đại. Thơ Tố Hữu tiêu biểu cho tiếng thơ trữ tình chính trị, đậm đà bản sắc dân tộc và hấp dẫn người đọc bằng giọng điệu tâm tình ngọt ngào tha thiết. “Việt Bắc” là một trong những bài thơ như thế, tác phẩm là đỉnh cao nghệ thuật thơ Tố Hữu. Đoạn thơ phân tích là đoạn mơt đầu thể hiện tâm tình của người ở lại. Bài thơ được viết theo thể lục bát, âm điệu chung ngọt ngào tha thiết bắt nguồn từ ca dao. Bài thơ được viết dưới hình thức cấu tứ đặc biệt, cấu tứ theo lối đáp giữa người ra đi – người ở lại làm cho thể thơ trở nên gần gũi. Đặc biệt, Việt Bắc sử dụng thành công cặp đại từ “mình – ta” là cặp đại từ sử dụng trong phạm vi hẹp nhưng được Tố Hữusử dụng chỉ mối quan hệ cách mạng. Ngôn ngữ trong bài thơ giản dị, trong sáng, đoạn thơ phân tích thể hiện rõ những đặc điểm nghệ thuật trên. Nếu coi nghệ thuật là con thuyền thì con thuyền ấy phải chuyên trở một nội dung mà trước hết đoạn thơ mở ra bằng một lời băn khoăn, thắc mắc của người ở lại đối với người ra đi rằng người ra đi có nhớ tới mình không, có còn nhớ tới kỉ niệm mười lăm năm gắn bó, người ra đi có còn nhớ tới ngọn nguồn núi sông, cái nôi kháng chiến hay không?. Mình về mình có nhớ ta Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng Mình về mình có nhớ không Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn? Những thắc mắc băn khoăn đó được thể hiện dưới một câu thơ tu từ “Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn”. Người ở lại băn khoăn thắc mắc tự hỏi rồi lại tự bộc lộ trực tiếp lòng mình. 10 [...]... Quang Dng ó xõy mt i k nim trong th cho thi n nhiờn Tõy Bc v ngi lớnh Tõy Tin on thơ thứ 2 của bài thơ ( từ câu 15 đến câu 22 ): Con ngi Tõy Bc duyờn dỏng v ti hoa C on th l bc tranh thi n nhiờn dim l cú sc hũa hp diu k gia thi n nhiờn v con ngi Cnh trớ min Tõy kh th dng nh c to hỡnh theo thi phỏp truyn thng: Thi trung hu ho, thi trung hu nhc Mt min Tõy th mng thi v giu sc cun hỳt on th th 2 ny c xem... thõn thit gn gi va huyn diu thi ng liờng: Khi ta ln lờn t nc ó cú ri Nú to mi liờn h mỏu tht gia 22 Ti liu ụn thi tt nghip THPT v luyn thi i hc mụn vn cc hay mi con ngi vi t nc Tỡnh cm mi con ngi i vi t nc ln lờn theo nm thỏng, s trng thnh ca mi ngi lm t nc thờm ln mnh T khụng gian huyn thoi, thi gian c tớch: t ngy xa ngy xa chuyn húa nhanh chúng sang khụng gian i thng, thi gian hin ti Ming tru ca... nh i lp nhau d di, n o vi du ờm, lng l y l hỡnh nh thc t v súng bin Nhng nh th cũn hỡnh dung ra súng nh th mt con ngi, con ngi ca suy t, tỡm kim: 26 Ti liu ụn thi tt nghip THPT v luyn thi i hc mụn vn cc hay D di v dịu êm ồn ào và lặng lẽ Sông không hiểu nổi mình Súng tỡm ra tn b T hỡnh nh súng i ra khi xa ri súng li v vo b, nh th liờn tng ti tỡnh yờu: ễi con súng ngy Bi hi trong ngc tr õy l mt liờn... nhng di ngũi bỳt Quang Dng nhng manh chiu y li c thay bng nhng tm ỏo bo sang trng, h chp nhn s hy sinh thanh thn, lng l nh tr v vi t Ngi lớnh Tõy Tin hy sinh khi h chng li gỡ cho riờng mỡnh, khụng mt dũng a ch, khụng mt tm hỡnh, khụng c mt cỏi tờn H l nhng chin s vụ danh Vnh bit 20 Ti liu ụn thi tt nghip THPT v luyn thi i hc mụn vn cc hay h cng ch cú thi n nhiờn Con sụng Mó nhõn chng lch s gm lờn tu... ụn thi tt nghip THPT v luyn thi i hc mụn vn cc hay SểNG Xuõn Qunh Đề 1: Anh( chị) hãy cho biết những nét chính về tác giả Xuân Quỳnh và bài thơ Sóng ? ý nghĩa hình tợng Sóng? Xuõn Qunh l nh th ca hnh phỳc i thng Th ch l ting lũng ca mt tõm hn ti tr, luụn khỏt khao tỡnh yờu, khỏt khao hnh phỳc bỡnh d i thng Trong s cỏc nh th hin i Vit Nam, Xuõn Qunh xng ỏng c gi l nh th tỡnh yờu Ch vit nhiu, vit hay. .. trong th ca chng M Trớc hết là Cm nhn mi m của Nguyễn Khoa Điềm v t Nc Hai ch t nc trong ton chng v trong on trớch c vit nh mt m t th hin tỡnh cm thi ng liờng sõu sc ca nh th vi t nc v to nờn ni xỳc ng 21 Ti liu ụn thi tt nghip THPT v luyn thi i hc mụn vn cc hay thi ng liờng cho ngi c S v tỏch v nhp ghộp 2 õm tit: t nc trong mt phỏt hin m phong v trit hc: t l ni anh n trng nng thm Anh l t - phự hp vi... nhng suy ngh v tri nghim ca tỡnh yờu khỏt vng ý thc, giỏ tr ca tỡnh yờu v s hu hn ca cuc i 32 Ti liu ụn thi tt nghip THPT v luyn thi i hc mụn vn cc hay Bài : NGI LI ề SễNG -Nguyễn Tuân Đề 1: Anh chị hãy cho biết những nét chính về nhà văn Nguyễn Tuân ? Hoàn cảnh sáng tác tac phẩm " Ngời lái đò sông đà"? Nguyễn Tuân l mt trớ thc giu lũng yờu nc v tinh thn dõn tc, lũng yờu nc ca Nguyễn Tuân mang... thỏc xung ghnh Cm hng ca tỏc gi: Thi n nhiờn Tõy Bc quý nh vng, cũn con ngi lao ng Tõy Bc l vng mi ca t nc Trong cm xỳc thm m ca tỏc gi, con 35 Ti liu ụn thi tt nghip THPT v luyn thi i hc mụn vn cc hay ngi p hn tt c v quý giỏ hn tt c Con ngi quý giỏ y li ch l nhng ụng lỏi, nh ũ nghốo kh, lm lng õm thm, gin d, vụ danh.Nhng con ngi vụ danh ú ó nh lao ng, nh u tranh chinh phc thi n nhiờn m tr nờn ln lao,... l im qui t mi cỏch nhỡn v t nc t thng cnh thi n nhiờn kỡ thỳ: Nỳi vng phu, hũn trng mỏi trong mi liờn h mỏu tht vi i sng dõn tc T cm nhn c th, tỏc gi ó qui np hng lot hin tng i n mt khỏi quỏt sõu sc y sc thuyt phc: V õu trờn khp rung ng gũ bói /Chng mang mt dỏng hỡnh, mt ao c, mt li sng ca ụng cha 23 Ti liu ụn thi tt nghip THPT v luyn thi i hc mụn vn cc hay ễi t nc sau bn nghỡn nm i õu ta cng thy... ti ngay trong c th, s sng ca mi con ngi S sng ca mi cỏ nhõn ch cú ý ngha trong s trng tn ca t nc 24 Ti liu ụn thi tt nghip THPT v luyn thi i hc mụn vn cc hay t nc l ti, cm hng ch o ca th ca khỏng chin chng M Mi nh th li cú cm nhn riờng v t nc nhng tt c u xut phỏt t tm lũng chung ú l tỡnh yờu thit tha vi quờ hng t nc T thc tin ca cuc khỏng chin chng M, Nguyn Khoa im nhn thc sõu sc vai trũ v s úng gúp . Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT và luyện thi đại học môn văn cực hay Bài KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG 8-1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX A. KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ. những cây lau không còn vô tri vô giác mà 15 Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT và luyện thi đại học môn văn cực hay có linh hồn. Phải là một hồn thơ nhạy cảm, tinh tế, tài hoa và lãng mạn mới. công và giờ 17 Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT và luyện thi đại học môn văn cực hay đây lại chứng kiến sự hy sinh của người lính. Đoạn thơ kết thúc bằng khúc ca bi tráng của sông Mã. “Sông Mã

Ngày đăng: 23/10/2014, 15:37

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • A. KHI QUT VN HC VIT NAM T CCH MNG THNG 8-1945 N 1975

 • a * Hon cnh lch s

 • B. KHI QUT VN HC VIT NAM T 1975 - hết thế kỉ XX

  • Đề 2: Anh (Chị) hãy cho biết B cc Tuyên ngôn độc lập

  • Ma ngun sui l, nhng mõy cựng mự

  • Ngũi Thia, sụng ỏy, sui Lờ vi y

  • Thng nhau chia c sn lựi

  • Quõn i ip ip trựng trựng

  • Quờ hng cỏch mng dng nờn Cng hũa

  • Đề 2. Anh Chị hãy phân tích bi th Tây Tiến?

  • Doanh tri bng lờn hi uc hoa

  • Kỡa em xiờm ỏo t bao gi

  • Cú nh dỏng ngưưi trờn c mc

  • Trụi dũng nưc l hoa ong a

  • on 3: Ngưi lớnh Tõy Tin ho hựng v ho hoa ( Từ câu 23 đến câu 30)

  • o bo thay chiu anh v t

  • Sụng Mó gm lờn khỳc c hnh

  • Ai lờn Tõy Tin mựa xuõn y

   • Đề 1: Anh (Chị) haỹ cho biết những nét chính về tác giả Nguyễn Khoa Điềm và tác phẩm ?

   • t l ni anh n trưng... nng thm

   • t nưc ca nhõn dõn, t nưc ca ca dao thn thoi

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan