Tài liệu luyện thi đại học môn văn cực hay

120 2.2K 2
Tài liệu luyện thi đại học môn văn cực hay

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

- 1 - Nguyễn Ai Quốc - Hồ Chí Minh Mục đích: Nắm đợc những kiến thức cơ bản về cuộc đời, sự nghiệp, quan điểm nghệ thuật và phong cách sáng tác của Bác. Kiến thức cơ bản 1. Bài Nguyễn i Quốc - Hồ Chí Minh đợc đặt vào phần ba trong bộ sách giáo khoa Văn cấp PTTH: Văn học từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám năm 1945. Nhng đây là bài học về một tác gia mà sự nghiệp văn chơng còn kéo dài tới một phần t thế kỉ sau Cách mạng. Vì thế, trong bài này, bên cạnh việc nói về những sáng tác của Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh trớc 1945, ngời học vẫn cần phải học tập cả về thơ văn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong thời gian sau đó. (Cũng nh bài về các tác gia Tố Hữu và Nguyễn Tuân tuy đợc đặt vào phần bốn: Văn học từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến 1975, nhng vẫn nói về những thành tựu văn chơng của hai ngời trong thời gian trớc đó). 2. Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh là hai tên khác nhau của một con ngời duy nhất. Đó là Bác Hồ, nhà cách mạng lớn nhất, nhà ái quốc vĩ đại nhất, danh nhân văn hóa tiêu biểu nhất và tác gia văn học quan trọng bậc nhất trong lịch sử nớc nhà. 3. Tuy nhiên, hai tên gọi Nguyễn ái Quốc và Hồ Chí Minh lại gắn liền với hai thời kỳ khác nhau trong cuộc đời hoạt động cực kì phong phú của Bác. a) Nguyễn ái Quốc là tên gọi đợc biết đến và nhớ đến nhiều nhất trong số nhiều tên mà Bác đã dùng trong những năm bôn ba khắp năm châu bốn biển để tìm đờng giải phóng cho Tổ quốc và các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Trong khi đó, tên Hồ Chí Minh chỉ đợc Bác dùng từ sau khi trở về đất nớc để trực tiếp lãnh đạo cách mạng, kháng chiến, và sau đó là công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nớc nhà. b) Riêng trong lĩnh vực sáng tác văn chơng, nói đến tác giả Nguyễn ái Quốc là nói đến ngời đại biểu duy nhất cho văn học cách mạng vô sản Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ này, ngời đã viết hàng loạt những truyện ngắn và phóng sự - chính luận đặc sắc, mà tất cả đều có thể coi là những bản án chế độ thực dân. Còn tên tuổi của nhà thơ Hồ Chí Minh, nhà chính luận Hồ Chí Minh sẽ gợi nhớ đến: Rất nhiều áng thơ đặc sắc, có giá trị t tởng và giá trị nghệ thuật cao, nhất là mảng thơ trữ tình mà tập thơ Nhật ký trong tù là kết tinh ngời sáng nhất. Rất nhiều bài văn chính luận giản dị mà sâu sắc, giàu tính chiến đấu mà vẫn nhân hậu, khoan hòa, nhiều khi hóm hỉnh, trong đó, thành tựu có tầm vóc lớn lao nhất là bản 4. Quan điểm nghệ thuật a) Nhng không nên, và cũng không thể tách rời nhà văn Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh khỏi cách mạng Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh. Bởi vì viết văn làm thơ - trớc hết là làm thơ tuyên truyền cổ động - với Bác Hồ, cũng là một hành vi cách mạng, đợc tiến hành để phục vụ mục đích đấu tranh cách mạng. Không vì nhiệm vụ cách mạng, nhiều tác phẩm văn chơng của Bác chắc chắn đã không đợc viết ra Nhng khi đã vì cách mạng mà viết thì mục tiêu cách mạng cần đạt tới (viết để làm gì ?) và đối tợng cách mạng cần tác động (viết cho ai ?) sẽ quyết định sự lựa chọn nội dung (viết cái gì ?) và hình thức (viết nh thế nào?) của tác phẩm văn chơng. Vì thế, nếu ta thấy tác phẩm của Bác mang dáng dấp hiện đại của ph- ơng Tây hay hơng vị cổ điển của phơng Đông, tìm đến hạc cũ, trăng xa cao nhã hay vẻ giản dị nh lời ăn tiếng nói thờng ngày thì phải hiểu đó hoàn toàn không phải là sự tùy hứng của cá nhân mà có gốc gác từ nhu cầu cách mạng. b) Tuy vậy, cũng không thể hiểu một cách máy móc rằng, văn thơ của Bác chỉ đợc viết ra trực tiếp phục vụ một nhiệm vụ cách mạng cụ thể. Cũng có khi, và không ít khi, Bác mợn việc làm thơ để tiêu bớt tháng ngày dài (Nhật kí trong tù), hoặc làm thơ khi việc quân nớc đã tạm nhàn mà lòng lại đang có hứng. Thơ chính là ngời. Vẻ đẹp của những bài thơ đợc viết ra trong hoàn cảnh nh thế, trớc hết và chủ yếu, là sự phản ánh vẻ đẹp của con - 2 - ngời Bác: một trí tuệ sáng láng; một tâm hồn tràn ngập thơng yêu thiên nhiên, đất nớc, con ngời; một ý chí vững mạnh tới mức vẫn thanh thản, ung dung giữa muôn ngàn gian khó. 5.Phong cách sáng tác a) Nh có thể thấy ở trên, phong cách nghệ thuật của Bác Hồ vô cùng đa dạng. Trong văn học Việt Nam hiện đại, cha từng thấy một ai có bản sắc văn chơng phong phú thế: viết văn tiếng Pháp rất Pháp, làm thơ chữ Hán thì nhiều bài có thể đặt lẫn cùng thơ Tống thơ Đờng, tuyên truyền cổ động nhân dân thì có thể nói nh ca dao tục ngữ, mà nghị luận trớc công luận trong nớc và quốc tế thì chặt chẽ, tế nhị, đanh thép, hùng hồn. Viết đợc nh thế chỉ có thể là một nhà văn hội tụ đợc tinh hoa của nhiều nền văn hóa, làm chủ đợc nhiều thủ pháp, thể tài, nhiều phong cách ngôn ngữ và loại thể văn chơng. b)Tuy nhiên , phong cách Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh đa dạng mà vẫn thống nhất. Đó là phong cách của một ngời hiểu rất rõ mục đích và đối tợng, một ngời mà văn phong luôn luôn cô đúc, trong sáng và linh hoạt, một ngời luôn hớng về mặt tích cực, về sự vận động tới ánh sáng, tới tơng lai, một ngời dù viết gì thì sự cao khiết và nhân hậu vẫn có thể cảm nhận thấy bên dới từng hàng chữ. Hoàn cảnh sáng tác của Vi hành 1. Giữa năm 1922, thực dân pháp đa Vua bù nhìn Khải Định sang Pháp dự cuộc triển lãm thuộc địa Vecxây. Đây là một âm mu của chúng nhằm lừa gạt nhân dân Pháp: Vị quốc vơng An Nam này đại diện cho 1 dân tộc lớn nhất ở Đông Dơng, sang Pháp để tỏ thái độ hoàn toàn quy phục mẫu quốc và để cảm tạ công ơn khai hóa của mẫu quốc. Nh vậy tình hình Đông Dơng là ổn định và tốt đẹp, nhân dân Pháp nên nhiệt tình ủng hộ cuộc đầu t lớn vào Đông Dơng để khai thác tài nguyên giàu có ở xứ này và tiếp tục đem văn minh tiến bộ đến cho những ngời dân đợc nớc Pháp bảo hộ. 2. Nguyễn ái Quốc viết Vi hành vào đầu năm 1923 để cùng với vở kịch Con rồng tre truyện ngắn Lời than vãn của bà trng trắc bài báo Sở thích đặc biệt (Viết năm 1922) lật tẩy âm mu nói trên của thực dân Pháp. Đồng thời vạch trần tính chất bù nhìn tay sai dơ dáy của Khải Định và tố cáo tính chất điêu trá của những danh từ Văn minh, khai hóa của chủ nghĩa thực dân. Kiến thức cơ bản I. Giới thiệu chung 1. Vi hành là một truyện ngắn bằng tiếng Pháp, đợc Nguyễn Ai Quốc viết và đăng ở Pháp, trên báo Nhân đạo ngày 19 tháng 2 năm 1923. Đây là một tác phẩm đợc viết ra vì mục đích cách mạng. Nó nằm trong cả một hệ thống những bài văn, bài báo, vở kịch mà Nguyễn á i Quốc đã viết để tập trung đả kích tên vua bù nhìn Khải Định khi y sang Pháp dự cuộc đấu xảo thuộc địa ở Macxây năm 1922. Qua Vi hành, tác giả muốn cho công luận trong và ngoài nớc Pháp thấy rõ rằng cái kẻ đang đợc đón tiếp rùm beng nh là thợng khách kia, thực chất chỉ là một tên hề lố lăng, hành vi lén lút và mờ ám mà giá trị không hơn một thứ trò giải trí rẻ tiền. 2. Nhng nội dung của Vi hành không chỉ giới hạn ở ý nghĩa phản phong. Tác phẩm còn là một tiếng nói lên án chủ nghĩa thực dân, cái chế độ đã thông qua bọn tay sai làm cho những ngời dân thuộc địa bị suy nhợc giống nòi bởi rợu cồn và thuốc phiện, đã theo dõi, rình mò, bám lấy đế giày của những ngời chân chính bằng một chính sách mật thám đê hèn. Chế độ thực dân, do đó, còn là nỗi tủi nhục của ngời bản xứ, là sự sỉ nhục đối với con ngời. Nh thế, Vi hành cũng là một trong những phơng cách mà Nguyễn á i Quốc sử dụng để đạt tới mục đích chống thực dân, đánh đổ phong kiến. Việc viết Vi hành cũng là một hành vi cách mạng. 3. Nhng Vi hành cũng là một tác phẩm thực sự có giá trị văn chơng, một tác phẩm văn chơng đích thực. - ở đây, mục đích làm cách mạng không ngăn trở, không gò ép, không đối lập với sáng tạo văn chơng. Trái lại, mục đích cách mạng rất cần đến sáng tạo văn chơng để có thêm sức mạnh. Có thể nói, ở Vi hành - và cũng không chỉ ở Vi hành - nhiệt tình của nhà cách mạng Nguyễn á i Quốc đã thôi thúc tài năng của nhà văn Nguyễn á i Quốc. Nguyễn á i Quốc viết Vi hành trớc hết nhằm vào độc giả ngời Pháp dân Pari vì thế phải viết có nghệ thuật sử dụng bút pháp của châu Âu hiện đại phải đa ra nhiều chi tiết quen thuộc với ngời Pari phải có thái độ khách quan tránh lời đả kích đao to búa lớn. Lấy tố cáo lật tẩy làm mục đích tinh thần châm biếm đả kích phải là tinh thần của tác phẩm. Tinh - 3 - thần ấy thấm sâu vào toàn bộ tác phẩm từ giọng điệu đến mọi tình tiết linh hoạt biến hoá để có thể đánh địch từ nhiều phía và bằng nhiều cách. II. Phân tích: Vi hành là một tác phẩm văn chơng với nhiều thủ pháp nghệ thuật độc đáo. 1. Trớc hết phải kể đến sự tạo ra tình huống truyện, tình huống nhầm lẫn - Cái tài của tác giả biểu hiện ở chỗ có khả năng dồn nén một nội dung lớn lao, mãnh liệt vào trong một h cấu nghệ thuật đơn giản đến lạ lùng: một khoảnh khắc ngắn ngủi trên một toa xe điện. Vẻn vẹn ba nhân vật, trong đó, một ngời chỉ lặng lẽ nghe và nghĩ ngợi. Còn lại, chỉ là một câu chuyện ríu rít của một đôi trai gái, một câu chuyện phù phiếm, bâng quơ, nh thờng vẫn thế ở kiểu chuyện trò của các cặp tình nhân. ấ y vậy mà càng đi sâu vào truyện thì cái cách sắp đặt tởng chừng đơn giản ấy lại càng lung linh nhiều ánh sáng bất ngờ: - Bởi đâu vậy? Bởi tác giả đã đặt cài vào đó một loạt tình tiết thế hiểu lầm. Ban đầu là sự nhầm lẫn của đôi tình nhân. Sau đó là sự nhầm lẫn của dân chúng Pháp và cuối cùng chính phủ Pháp cũng không còn nhận ra vị thợng khách của mình: Ngời biết tiếng Pháp thì bị coi là chẳng hiểu gì. Ngời chẳng phải vua thì lại cho là Hoàng thợng. Không có Khải Định thật, mà Khải Định thật vẫn cứ hiện ra, trong một bức biếm hoạ có một không hai về một anh vua đến thật đúng lúc, để làm một thứ trò tiêu khiển không mất tiền, quá rẻ so với đám vợ lẽ nàng hầu vua Cao Miên hay s thánh xứ Công gô , vào lúc cái kho giải trí đang cạn ráo. Đến giữa truyện, tác giả để đôi trai gái xuống tàu. Tởng chừng với chi tiết đó, truyện không còn khả năng diến tiến. Vậy mà hoàn toàn không phải. Hoá ra nhân vật bớt đi, đối thoại không còn, nhng tình huống nhầm lẫn vẫn đợc giữ nguyên, và bây giờ tác giả tiếp tục khai thác nó theo cách khác. Trớc đó, Tôi bị lầm là Hoàng đế. Bây giờ thì Hoàng đế có thể là tôi và cũng có thể là bất cứ ngời Việt nào trên đất Pháp. Sự phê phán Khải Định cha dừng lại. Nhng một nội dung tố cáo khác đã mở ra: sự rình mò từng bớc chân của ngời dân thuộc địa; và từ đó, cái muôn ngàn lần cay đắng vì bị mất tự do của kiếp ngời vong quốc. Có thể thấy, việc khéo bố trí một tình huống nhầm lẫn đã cung cấp cho cốt truyện một khả năng biến ảo khôn lờng. Tạo ra tình huống nhầm lẫn là biện pháp nghệ thuật cơ bản nhất. Tình huống ấy làm cho câu chuyện trở lên trớ trêu hài hớc kịch tính hơn. Bằng tình huống nhầm lẫn Vi hành đã góp thêm vào cho kho tàng trào phúng - vốn đã khá phong phú của dân tộc Việt Nam một tiếng cời mới mẻ. Đó là một tiếng cời trí tuệ. Nó không giòn giã trên bề mặt mà thâm trầm ở bề sâu. Nó chỉ hiện ra, thật chua chát, mỉa mai, sau một quá trình suy nghĩ để nhận ra cái trái tự nhiên nằm trong bản thân sự vật. 2. Hình thức viết th: Bên dới nhan đề Vi hành, tác giả đặt một dòng phụ đề: Trích những bức th gửi cô em họ do tác giả dịch từ tiếng An Nam. Đây là một hình thức nghệ thuật nhằm hớng tới đối tợng độc giả. Công chúng văn học Pháp vốn quen thuộc và yêu thích hình thức kể chuyện dới dạng bức th (th Ba t của Mông tex kiơ, Những bức th gửi từ cối xay gió của Aphôngxơ Đô đê). Mặt khác, sự hớng tới phơng Đông huyền bí xứ sở của bí mật bị đánh cắp, khát khao đợc hởng thứ cảm giác lạ ở chốn xa xăm ấy cũng là xu thế trong văn học phơng Tây không chỉ một thời. Vì thế dòng phụ đề trong truyện sẽ đem lại ấn tợng thích hợp với khẩu vị văn chơng của công chúng Pháp. Điều đó chứng tỏ Nguyễn á i Quốc rất trung thành với phơng châm sáng tác của mình. Phải nhận thức rõ: viết cho ai để xác định đúng: viết cái gì và viết nh thế nào? Bởi vậy, viết truyện dới hình thức th từ không phải là một biện pháp sáng tạo mới mẻ. Nhng trong trờng hợp Vi hành đã đạt hiệu quả thẩm mỹ độc đáo. a) Dùng lối viết th Nguyễn á i Quốc có thể đổi giọng và chuyển cảnh linh hoạt. Th từ cho một ngời thân trong quan hệ cá nhân là một thứ văn hết sức tự do phóng túng, nó giúp tác giả có thể đổi giọng một cách thoải mái tự nhiên: từ giọng tự sự khách quan thuật lại những điều mắt thấy tai nghe trên tàu điện ngầm đến giọng trữ tình thân mật khi nhắc lại kỷ niệm thân thiết với cô em họ. Có thể chuyển cảnh rất linh hoạt: từ cảnh đi xe điện ngầm ở Pari, chuyển thẳng tới cảnh quê nhà thuở thiếu thời, khi còn ngồi vắt vẻo trên đầu gối của ông Bác mà nghe chuyện cổ tíchtừ truyện cải trang của ông vua Thuấn bên Tàu, vua Pie bên Nga, đến chuyện vi hành của những ông hoàng bà chúa vì những lý do ít cao thợng hơn. b) Liên hệ tạt ngang so sánh thoải mái :Th là thứ văn rất chủ quan cứ phóng bút theo dòng cảm nghĩ tự do và độc đoán của ngời viết. Nhờ thế tác giả có thể từ câu chuyện vi hành của Khải Định mà đa ra đủ - 4 - thứ phán đoán giả định những hành vi bất chính và t cách dơ dáy của y phải chăng ngài muốn. Hay ngài muốn ai cấm đợc ngời viết th nghĩ ngợi thoải mái nh vậy? Rồi từ chỗ đả kích Khải Định đến châm biếm mật thám Pháp và cả Chính phủ Pháp đối với những ngời yêu nớc Việt Nam, mỉa mai chế giễu cái tính chất bịp bợm của bọn thực dân luôn huênh hoang những công lao khai hoá của chúng đối với dân thuộc địa. Lối viết th sử dụng một cách sáng tạo đã khiến tác phẩm trong khuôn khổ một thiên truyện ngắn rất ngắn gọn đả kích một lúc nhiều đối tợng, đả kích từ nhiều phía bằng nhiều giọng điệu khác nhau. Đồng thời tạo nên tính hài hớc sức hấp dẫn đặc biệt của tác phẩm. 3. Giọng điệu trần thuật ở ngôi thứ nhất tạo độ tin cậy xác tín. (Đây là trờng hợp thờng xuất hiện ở những tác giả có vị trí mở đầu: nh Puskin, Khởi đầu của mọi khởi đầu nền Văn học Nga thế kỷ 19, Lỗ Tấn - ngời đặt nền móng cho văn học vô sản Trung Hoa trong các tác phẩm đầu tay thờng sử dụng ngôn ngữ trần thuật ở ngôi thứ nhất - Nguyễn á i Quốc viết Vi Hành những năm 1920. Đây là đại biểu đầu tiên và duy nhất của Văn học cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ). Có thể tìm thấy trong Vi hành nhiều giọng điệu khác nhau. Khi nghiêm trang khi cời cợt, khi vui tơi, nhí nhảnh khi buồn nhớ mênh mông, khi lạnh lùng sắc sảotuy nhiên bao trùm lên tất cả vẫn là giọng mỉa mai châm biếm, bề ngoài có vẻ nhẹ nhàng nhng thực chất là những đòn đả kích sâu cay mãnh liệt. - Sử dụng lối nói ngợc nghĩa để đả kích Vi hành Phải chăng ngài muốn Ngày nay cứ mỗi lần ra khỏi cửa thật tôi kh ông sao che dấu nỗi niềm tự hào đợc làm ngời An Nam và sự kiêu hãnh có một vị hoàng đế. - Đặt những chuyện vi hành bên cạnh nhau để làm nổi bật chủ đề đả kích. Ngôn ngữ đa thanh điệu, vì vậy đa nghĩa. - Câu chuyện phù phiếm bâng quơ của một cặp tình nhân lại nhằm thể hiện mục đích chính trị nghiêm trang. Đó là một cách thú vị để hạ bệ tên vua Khải Định. Trở thành đối tợng cợt nhạo chế giễu rẻ tiền nhất trong một câu chuyện tầm phào. - Tài năng nghệ thuật trần thuật của tác giả Vi hành đã đóng góp thêm cho kho tàng trào phúng vốn khá phong phú của dân tộc Việt Nam một tiếng cời mới mẻ. III. Kết luận Vi hành là một kết tinh xuất sắc thể hiện sự kết hợp giữa chính trị và văn chơng trong sự nghiệp sáng tác của Bác. - Vi hành không phải là trờng hợp duy nhất đã thể hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa chính trị và văn chơng. Sự kết hợp đó đã trở thành một quan điểm sáng tác, một phơng châm cầm bút mà Bác đã theo đuổi suốt cuộc đời. - Nhng về sự kết hợp đó Vi hành thực sự là một kết tinh nghệ thuật xuất sắc: - ở đây Bác không làm văn chơng vì văn chơng. Mọi sự lựa chọn nghệ thuật (ngôn ngữ, bút pháp, cách xây dựng tình huống, nhân vật) đều xuất phát từ nhu cầu mục tiêu cách mạng, đều nhằm đạt tới mục tiêu đó một cách hiệu quả nhất. Nhng chính nhờ có những lựa chọn sáng tạo nghệ thuật đó mà nội dung chính trị của tác phẩm trở nên có sức mạnh, có sự sắc bén không gì thay thế nổi. + Song không phải vì phục vụ chính trị mà Vi hành bị mất hoặc bị giảm chất văn chơng chính trị không hạn chế sáng tạo văn chơng mà ngợc lại đã là nguồn nhiệt tình, nguồn cảm hứng giúp Nguyễn á i Quốc phát huy kiến thức, tài năng làm nên những sáng tạo đột xuất độc đáo ghi dấu ấn mới mẻ đẹp đẽ trong lịch sử văn học dân tộc. Hoàn cảnh sáng tác của Nhật ký trong tù 1. Nhật ký trong tù là một tập nhật ký bằng thơ viết trong nhà tù. Sau một thời gian về nớc và công tác tại Cao Bằng, tháng 8 năm 1942, Nguyễn ái Quốc lấy tên là Hồ Chí Minh lên đờng trở lại Trung Quốc với danh nghĩa đại biểu của Việt Nam độc lập đồng minh và Phân ban quốc tế phản xâm lợc của Việt Nam để tranh thủ sự viện trợ của quốc tế. Sau nửa tháng trời đi bộ, đến Túc Vinh, Quảng Tây (29-8), Ngời bị chính quyền Tởng Giới Thạch bắt giam. 14 tháng ở tù (từ mùa thu 1942 đến mùa thu 1943), tuy bị đày ải vô cùng cực khổ (Sống khác loài ngời vừa bốn tháng, Tiều tụy còn hơn mời năm trời), lại bị giải đi quanh quẩn qua gần 30 nhà lao của 13 huyện thuộc Quảng Tây, Ngời vẫn làm thơ. Ngời đã sáng tác 133 bài thơ bằng chữ Hán ghi trong một cuốn sổ tay mà Ngời đặt tên là Ngục trung nhật ký (tức Nhật ký trong tù). 2. Tập Nhật ký trong tù, vì thế, vừa ghi lại đợc một cách chân thực - chân thực nhiều khi đến chi tiết - bộ mặt đen tối và nhem nhuốc của chế độ nhà tù cũng nh của xã hội Trung Quốc thời Tởng Giới Thạch, vừa thể hiện đợc tâm hồn phong phú, cao đẹp của ngời tù vĩ đại. Về phơng diện này, có thể xem Nhật ký trong tù nh một bức chân dung tự họa con ngời tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh: vừa kiên cờng bất khuất -Thân thể ở trong lao, Tinh thần ở ngoài lao- vừa mềm mại, tinh tế, hết - 5 - sức nhạy cảm với mọi biến thái của thiên nhiên và lòng ngời; vừa ung dung tự tại, hết sức thoải mái, nh bay lợn ở ngoài tù, vừa nóng lòng sốt ruột nh lửa đốt, khắc khoải ngóng về tự do, mòn mắt nhìn về Tổ quốc; vừa đầy lạc quan tin tởng; luôn luôn hớng về bình minh và mặt trời hồng, vừa trằn trọc lo âu, không bao giờ nguôi nỗi đau lớn của dân tộc và nhân loại, nhiều đêm một mình đối diện đàm tâm với vầng trăng lạnh. Tất cả bắt nguồn từ bản chất của một tâm hồn yêu nớc lớn, một tấm lòng nhân đạo lớn, một cốt cách nghệ sĩ lớn. Mục đích 1. Qua bài thơ học sinh thấy đợc vẻ đẹp tâm hồn của Hồ Chí Minh: trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng tha thiết với thiên nhiên, với con ngời, tìm thấy sự đồng cảm ở ngoại cảnh. 2. Bài thơ thể hiện phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh: cổ điển mà hiện đại. Luôn nhìn sự vật trong sự vận động. Kiến thức cơ bản 1. Mộ (Chiều tối) là bài thứ 31 trong tập Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh, ghi lại cảm xúc của nhà thơ trong một lần dừng chân nơi xóm núi sau một ngày bị giải đi trên đờng. 2. Hai câu đầu là bức tranh thiên nhiên miền sơn cớc lúc hoàng hôn: Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ Cô vân mạn mạn độ thiên không Cảnh đẹp nhng đợm buồn. Bức tranh đợc chấm phá bằng vài hình ảnh ớc lệ, theo bút pháp cổ điển: một cánh chim chiều, áng mây đơn chiếc. Gợi nhớ những câu thơ cổ điển của Lý Bạch: Chúng điểu cao phi tận Cô vân độc khứ nhàn Của Thôi Hiệu: Bạch vân thiên tải không du du Của Nguyễn Du trong Truyện Kiều: Chim hôm thoi thót về rừng Bản dịch cha diễn tả hết chữ cô trong cô vân làm cho ý thơ có phần nhẹ hơn so với nguyên tác. Cần lu ý rằng: cánh chim ở đây là cánh chim mỏi, chòm mây ở đây là chòm mây cô đơn vô định. Hoá ra cảnh thiên nhiên cũng hoàn toàn phù hợp với cảnh và tâm trạng thực của ngời tù Hồ Chí Minh: một mình nơi đất khách quê ngời, lại trải qua một ngày bị áp giải cực nhọc trên đờng đi. Ngoại cảnh cũng là tâm cảnh. 3. Hai câu thơ sau: Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc Bao túc ma hoàn lô dĩ hồng Lại là bức tranh sinh hoạt sống động, ấm nóng tình ngời. Hình ảnh ngời thiếu nữ và không khí lao động làm cho buổi chiều tối trở nên náo nhiệt, có sức sống. Từ một bức tranh chiều tối đợc phác hoạ bằng những nét vẽ cổ điển ở hai câu thơ đầu, đến đây (hai câu thơ sau) đã mang sắc thái hiện đại, đời thờng nhờ hình ảnh ngời phụ nữ lao động đợc miêu tả chân thực. 4. Đặc sắc của bài thơ này còn ở bút pháp gợi tả: Hồ Chí Minh đã dùng hình ảnh chim về tổ để nói cảnh chiều tà, dùng hình ảnh lô dĩ hồng (lò than rực hồng) để diễn tả trời tối. Trong bài thơ - 6 - không có từ tối, bản dịch thêm chữ tối vào làm mất cái tinh vi trong nghệ thuật biểu hiện của tác giả. 5. Phải đặt bài thơ vào hoàn cảnh sáng tác của nó mới thấy hết tình yêu thiên nhiên, tấm lòng nhân ái và nghị lực Hồ Chí Minh. Cũng phải thấy đây là bài thơ tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật thơ Hồ Chí Minh: vừa cổ điển vừa hiện đại. Luôn nhìn sự vật trong sự vận động theo chiều hớng tích cực. Đề 1: Một nhà nghiên cứu nớc ngoài, từ khi tập Nhật kí trong tù mới xuất bản, đã nhận thấy rằng tập thơ này là sự kết hợp hài hòa giữa một cốt cách cổ điện với những sáng tạo hiện đại. Anh (chị) thấy sự kết hợp ấy có đợc biểu hiện qua bài thơ Chiều tối hay không ? Có thể dựa theo nội dung và lời lẽ của tác giả ý kiến đợc dẫn trong câu hỏi để nêu các ý sau: Hai câu đầu của Chiều tối giống nh một bức tranh tuyệt tác theo lối cổ điển, đợc vẽ trên tấm lụa bằng ngôn từ, với lời thơ uyên bác, gợi ra cả một thế giới thơ của những cô vân và quyện điểu, cái thế giới thơ mà hình ảnh những cánh chim bay trở lại rừng vẫn quen đợc dùng để diễn tả lúc chiều buông: Chúng điểu cao phi tận Cô vân độc khứ nhàn (Lý Bạch) Chim hôm thoi thót về rừng Đóa trà mi đã ngậm trăng nửa vành (Nguyễn Du) Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi (Bà huyện Thanh Quan) Trong khi đó, hai câu sau của bài thơ mang những hình ảnh thực, bình dị, mộc mạc không thêm thắt, không dùng lối nói văn hoa, mang sức nặng của cuộc sống hàng ngày. Nó có tính chất hiện thực của thơ văn hiện đại. Nhng bài thơ không phải là hai mảng rời nhau. Nó gắn bó với nhau bởi tình cảm sâu nặng đối với cuộc sống, chất nhân văn và tinh thần nâng niu tất cả, chỉ quên mình, nói theo cách của nhà thơ Tố Hữu. Đề 2. Lại có ngời muốn xếp Chiều tối, đặc biệt là hai câu cuối của bài thơ, vào số những vần thơ quên mình của Bác. Anh (chị) hiểu điều đó nh thế nào ? Nên nhớ đây không phải là một bài thơ ngoạn cảnh đợc viết trong một cảm giác thanh nhàn th thái kiểu nh Rồi, hóng mát thuở ngày trờng . Chiều tối là thơ của một ngời tha hơng trên quê ngời đất khách; hơn nữa, của một ngời tù trên đờng chuyển ngục, trong cái giá rét cuối thu phơng Bắc, tận cho đến lúc đêm đã buông mà bớc chân lu đày vẫn còn cha dừng lại. Thế cho nên, một ánh chim về tổ, một chòm mây tự do lững thững trôi, hay một bếp lửa của nhà ai bên xóm núi tất cả đều dễ làm một ngời nh thế chạnh nghĩ đến cảnh ngộ, đến nỗi xót xa cho thân phận. D- ờng nh ngời đọc vẫn chờ đợi, chí ít là ở phần cuối bài thơ một cảm giác thơng thân, nh đã có ở Tì bà hành hay Qua Đèo Ngang chẳng hạn. - 7 - Vậy mà không. Điều đó không hề xảy đến. Ta chỉ gặp trong bài thơ hình ảnh của một con ngời quên đi nỗi đau khổ tột độ của riêng mình, để trìu mến từng cánh chim trời, từng dáng mây trôi, để nặng tình th- ơng cho một kiếp sống cần lao hay chia sẻ với những niềm vui rất đỗi bình dị của những ngời dân mà Bác không hề quen biết. Đó quả là Những vần thơ quên mình của một bậc đại nhân, một con ngời sống nh trời đất. Đề 3: Chữ hồng ở cuối bài vẫn đợc coi nh là nhãn tự, là con mắt thơ của cả bài thơ. Hãy viết một đoạn văn để bình về cái hay của chữ đó. Có thể tham khảo sự phân tích của nhà thơ Hoàng Trung Thông trong đoạn viết dới đây: Đó là một bài thơ tứ tuyệt, một thể thơ khó làm, nhất là khó làm cho ra Đờng. Câu đầu nói về con chim đi xa mỏi mệt về chiều đang tìm chốn ngủ (tác giả cũng thế thôi, bị giải đi, chiều đến rồi cũng mong có chỗ nghỉ). Chòm mây giữa từng không, chòm mây che mặt trời cũng uể oải mệt mỏi nh thế, cũng muốn tìm chỗ trú chân (ở chân trời ?!). Còn cô em trong xóm núi (có biết xóm núi thì mới hay cánh chim mỏi và mây trôi) thì đang xay ngô, một công việc thủ công cũng rất là nặng nhọc, và cô em cứ xay hoài cho đến khi hết, cũng vừa lúc đó, lò than đã đỏ (báo hiệu bữa cơm chiều). Tất cả ba câu thơ trên đều miêu tả sự mệt mỏi, vội vã, nặng nề. Giá nh chỉ dừng lại ở đó thì nhà thơ Hồ Chí Minh của chúng ta không khác gì nhà thơ Liễu Tông Nguyên đời Đờng với bài thơ Giang tuyết hết sức tĩnh, mở đầu bằng câu Thiên sơn điếu phi tuyệt và kết thúc bằng câu Độc điếu hàn giang tuyết, nghĩa là một bài thơ lẻ loi quá chừng, lạnh lẽo quá chừng ! Nhng Hồ Chí Minh rất Đờng mà lại không Đờng một tí nào ! Với một chữ hồng, Bác đã làm sáng rực lên toàn bộ bài thơ, đã làm mất đi sự mỏi mệt, sự uể oải, sự vội vã, sự nặng nề đã diễn tả trong ba câu đầu, đã làm sáng rực lên khuôn mặt của cô em sau khi xay xong ngô tối. Chữ hồng trong nghệ thuật thơ Đờng ngời ta gọi là con mắt thơ (thi nhãn), hoặc là nhãn tự (chữ mắt), nó sáng bừng lên, nó cân lại, chỉ một chữ thôi, với hai mơi bảy chữ khác dầu nặng đến mấy đi chăng nữa. Đề 4: Vẻ đẹp cổ điển và hiện đại qua bài Chiều tối của Hồ Chí Minh. (Xem đề số 18 câu 3 trong phần đề thi và đáp án.) Tảo giải Yêu cầu 1. Phải thấy đợc Tảo giải là mẫu mực của sự kết hợp hài hoà giữa thép và tình, phẩm chất chiến sĩ và cốt cách thi sĩ trong thơ Hồ Chí Minh. 2. Thấy đợc sự tinh tế, vẻ đẹp tâm hồn cũng nh tinh thần lạc quan, tin tởng vào tơng lai tơi sáng của Bác. Kiến thức cơ bản 1. Tảo giải là chùm thơ gồm 2 bài (bài 41 và 42) trong Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh. Cảm hứng của bài thơ đợc hình thành trên đờng chuyển lao: từ nhà lao Long An đến nhà lao Đồng Chính. Trong thơ cổ điển, hiện tợng một chùm thơ gồm nhiều bài khá phổ biến. Tảo giải gồm 2 bài vừa có vị trí độc lập, vừa bổ sung ý nghĩa cho nhau khi đứng chung dới một nhan đề. Bài thơ vừa có ý nghĩa tả thực về một cuộc chuyển lao, vừa thể hiện phẩm chất tâm hồn cao đẹp của ng- ời tù, chiến sĩ, nghệ sĩ Hồ Chí Minh. 2. Bài I. Chất thép - t thế chiến sĩ. a) Hai câu đầu: Nhất thứ kê đề dạ vị lan Quần tinh ủng nguyệt thớng thu san - 8 - Là bút pháp gợi tả: dùng tiếng gà gáy và những ngôi sao trên bầu trời để diễn tả thời gian ngời tù bị giải đi từ lúc còn rất sớm. Những câu thơ thứ nhất giản dị nh một thông báo, nh không hề bị ám ảnh bởi cái tối tăm, giá lạnh. Thiên nhiên ở câu thơ thứ hai lại sinh động, quây quần làm thành ý thơ đẹp. Cả hai câu thơ thể hiện nghị lực và tâm hồn thơ tinh tế, nhạy cảm với cái đẹp của Hồ Chí Minh (vì thông thờng thơ viết trên đờng đi đày, viết về những cuộc ra đi trong khuya khoắt, sớm hôm thờng dễ hiu quạnh). b) Hai câu sau: Chinh nhân dĩ tại chinh đồ thợng Nghênh diện thu phong trận trận hàn. Cho thấy cái gian khổ của ngời tù trên đờng chuyển lao, vừa cho thấy t thế của một chiến sĩ, đối mặt với phong ba, đạp trên gian khó, lên đờng vì đại nghĩa. Bản dịch thơ đã bỏ mất một chữ trận, dịch cha sát ý nghênh diện của nguyên tác, làm giảm mất cái khắc nghiệt của thời tiết, sai lệch t thế của ngời đi. c) Cả bài I, viết về cuộc giải tù trong đêm tối, gió lạnh. Nhng ngời đọc không thấy cái cô đơn, hiu quạnh, không thấy bóng dáng ngời tù, chỉ thấy t thế một ngời chiến sĩ bình tĩnh, chủ động, lên đ- ờng với trăng sao bầu bạn. Nó thể hiện chất thép Hồ Chí Minh - chất thép của tâm hồn ung dung, thanh thản, chủ động vợt lên hoàn cảnh, làm chủ hoàn cảnh. 3. Bài 2. Tâm hồn lãng mạn - thi sĩ. a) Hai câu đầu: Đông phơng bạch sắc dĩ thành hồng U ám tàn d tảo nhất không Là một bức tranh thiên nhiên đẹp với màu sắc tơi tắn, rực rỡ, ấm áp của chân trời lúc rạng đông. Đến đây thiên nhiên đã có sự chuyển biến rất mau lẹ nhờ cụm từ dĩ thành hồng và tảo nhất không nhng bản dịch đã không thể hiện đợc hết. b) Hai câu sau: Noãn khí bao la toàn vũ trụ Hành nhân thi hứng hốt gia nồng Vẻ đẹp ấm áp của thiên nhiên đất trời lúc rạng đông đã làm cho hồn thơ của Hồ Chí Minh bỗng thêm nồng nàn. Bác đã quên đi cảnh ngộ của mình để thởng ngoạn vẻ đẹp tinh khôi của đất trời lúc rạng đông. c) Bốn dòng thơ là bức tranh thiên nhiên tơi sáng, ấm áp, rực rỡ. Nó cho thấy tâm hồn dạt dào thi hứng, tràn đầy tinh thần lạc quan, tin tởng vào tơng lai tơi sáng. 4. Tảo giải là mẫu mực của sự kết hợp hài hoà giữa thép và tình, phẩm chất chiến sĩ và cốt cách thi sĩ trong con ngời Hồ Chí Minh. Mang nhan đề Tảo giải mà bài thơ có âm hởng của một khúc hát lên đờng. Định hớng đề, gợi ý giải Đề 1: Phân tích bài thơ Tảo giải (Giải đi sớm) của Hồ Chí Minh (Nh hớng dẫn phân tích) Đề 2: Vẻ đẹp tâm hồn của Hồ Chí Minh qua bài thơ Tảo giải (Giải đi sớm). Cần nêu đợc các ý cơ bản sau đây: a) Giới thiệu khái quát về: Tác giả Vị trí của bài thơ trong tập Nhật kí trong tù - 9 - Nội dung cần phân tích b) Vẻ đẹp tâm hồn của Hồ Chí Minh qua bài thơ: Tâm hồn ung dung, thanh thản (không bận lòng vì đêm tối, gió lạnh), luôn hớng tới những tơi vui của cuộc sống. Tâm hồn nồng nàn tha thiết với đất trời, dạt dào cảm xúc thi ca. Tâm hồn luôn hớng về tơng lai với một niềm tin khoẻ khoắn, một cảm quan lịch sử tơi sáng. c) Đánh giá: Bài thơ Tảo giải mà không thấy ngời tù, không thấy bọn lính áp giải. Chỉ thấy một ngời mở rộng tâm hồn giao hoà với thiên nhiên, dõi theo những vận động tơi vui của cuộc sống. Nó là sự kết hợp hài hoà của vẻ đẹp tâm hồn thi sĩ với cốt cách chiến sĩ trong con ngời Hồ Chí Minh. Đề 3: Đã từng có nhiều cố gắng đi tìm ý nghĩa tợng trng của câu thơ: Chòm sao đa nguyệt vợt lên ngàn. Có ngời cho trăng ở đây tợng trng cho Bác, còn sao là hình ảnh bọn lính giải tù. Lại có ngời cho trăng là lãnh tụ, còn sao là quần chúng. Bao nhiêu vì sao nhỏ đang công kênh ánh nguyệt, phải chăng là quần chúng giác ngộ đang ủng hộ ngời dẫn đờng ? Anh (chị) cho biết phải hiểu thế nào mới đúng ? Về ý kiến thứ nhất: Sao, dẫu cho có quan niệm là nhỏ hơn trăng và bé li ti chăng nữa, thì vẫn là hình ảnh thơ đẹp đẽ và cao quí, không thể dùng để chỉ bọn lính giải tù. Về ý kiến thứ hai: Cần chú ý rằng đây là bài thơ của Bác, và Bác Hồ, nh chúng ta đã biết, không hề quan niệm nh thế về quan hệ giữa quần chúng và lãnh tụ. Vậy thì trăng, sao và cả rặng núi mùa thu nữa, đều chỉ nên coi nh là hình ảnh của thiên nhiên. Một cách hiểu nh thế không hề làm cho bài thơ kém phần ý nghĩa (bởi không thể nói bài thơ đã bị mất đi cái ý nghĩa mà nó vốn không hề có). Ngợc lại, cách hiểu ấy sẽ trả lại cho bài Giải đi sớm này một nét thơ mộng mà sự suy diễn không hợp lý trên đã làm cho bị mờ đi. Cách hiểu ấy cũng đem lại ấn tợng về một thiên nhiên cũng đang lên đờng cùng với sự lên đờng của con ngời nơi mặt đất. Một hòa điệu lớn lao và đẹp lạ thờng ! Đề 4 . Câu cuối cùng của bài thơ thứ nhất cũng có nhiều cách hiểu trái ngợc nhau. Có ý kiến nói rằng câu thơ cực tả cảm giác lạnh lẽo, gian khổ mà con ngời gặp trên những dặm đờng ngợc gió. Lại có ý kiến nói rằng câu thơ phác họa một t thế đầy kiêu hãnh: ngẩng mặt đón gió thu. Anh (chị) cho biết phải hiểu thế nào mới đúng ? Không cách nào trong hai cách hiểu trên hoàn toàn có lí Quá nhấn mạnh cảm giác cơ cực, khổ đau trớc làn gió rát của mùa thu thì sẽ mâu thuẫn với một thái độ hoàn toàn chủ động, ung dung mà ta đã thấy trong câu trớc (dĩ nhiên là thấy qua nguyên tác và lời dịch nghĩa rõ hơn nhiều so với qua bản dịch thơ). Ngợc lại, nếu khuyếch đại t thế kiêu hãnh ngẩng mặt lên đón gió e không hợp với phong cách của Bác Hồ vốn là ngời không thích khoa trơng. Vả chăng, cách hiểu này cũng không đúng với kết cấu ngữ pháp của dòng thơ (theo đó, phải hiểu là gió thu đón lấy mặt chứ không phải là mặt đón lấy gió thu). Vì thế, nên chỉ cảm nhận ở đây những gì mà lời chữ và tinh thần của câu thơ cho phép. Dòng thơ ấy nói lên nỗi khổ ải mà chinh nhân đã phải chịu đựng trên những dặm chinh đồ: Gió thu, hết trận này đến trận khác, quất ngợc sự giá buốt vào mặt ngời đi. Thiên nhiên đem đến những thử thách gian nan, nhng không làm nản chí sờn lòng con ngời đang vững bớc. - 10 - Đề 5. Phân tích chữ nồng đợc dùng để kết thúc chùm thơ. Tại sao tác giả không nói cảm hứng tràn trề, lai láng mà lại nói: - thi hứng bỗng thêm nồng ? Đúng là ngời ta thờng hay nói cảm hứng thơ tràn trề, lai láng. Nhng trong trờng hợp này, những chữ tràn trề, lai láng không thể thay thế nổi và cũng không thể so sánh nổi với chữ nồng. Là bởi ở trên, tác giả đang nói đến một vũ trụ hân hoan dới làn hơi ấm. Mà chữ nồng cũng gợi ra sự ấm áp. Nh vậy, cái đang bao trùm lên thiên nhiên thì đồng thời cũng dâng đầy ở lòng ngời. Phải là chữ nồng ấy thì mới có thể đem đến cho ta cảm giác về sự hài hòa, giao cảm giữa tiểu vũ trụ - tự nhiên. Và thi hứng trong lòng ngời. Do đó, cũng tơng ứng, cộng hởng, hòa đồng với thi hứng trong lòng trời đất. Đề 6. Tìm một vài câu văn, câu thơ nói đến tơng lai trong văn học từ đầu những năm 30 đến cách mạng tháng Tám 1945. Từ đó, anh (chị) thấy dự cảm tơng lai của Bác Hồ trong chùm thơ Giải đi sớm có gì độc đáo ? Có thể nghĩ đến câu quen thuộc nhất, ví nh: Trời tối đen nh mực và nh cái tiền đồ của chị (Ngô Tất Tố - Tắt đèn) Dễ thấy cảm hứng của Bác Hồ gần gũi với cảm hứng của nhà thơ cách mạng Tố Hữu và đối lập với ý t- ởng bi quan của Ngô Tất Tố, vào lúc bấy giờ còn cha phải là nhà văn cách mạng. Sự khác nhau ở đây là sự khác nhau giữa hai ý thức hệ, hai quan niệm về xã hội - nhân sinh, giữa cách mạng và không cách mạng. Nó cho thấy chỉ các nhà cách mạng mới có khả năng nhìn nhận đúng tơng lai. Tuy nhiên, cách cảm xúc về tơng lai của Bác Hồ, so với các thi nhân cách mạng khác, cũng có những nét riêng. Bác nói đến tơng lai nh nó đã là hiện tại. Cái mà nhà thơ khác quả quyết là sẽ đến thì Bác lại nh đang chứng kiến đợc rồi. Phải là ngời nắm rất chắc qui luật vận động của lịch sử mới có thể có một thi hứng có tính chất tiên cảm, tiên tri nh thế. Đề 7. Ngời ta vẫn thờng nói, Nhật kí trong tù tỏa ánh sáng của một trí tuệ lớn, một tâm hồn lớn và một dũng khí lớn. Chứng minh rằng, một ánh sáng nh thế cũng có thể nhận thấy từ chùm thơ Giải đi sớm này. Bài làm nêu gồm các ý: Giải đi sớm tỏa ánh sáng của một trí tuệ lớn. Trí tuệ ấy lớn lao tới mức đã có thể vợt khỏi hiện tại để từ trong bóng tối dày đặc của hôm nay nhìn ra ánh sáng của ngày mai. Giải đi sớm tỏa ánh sáng của một tâm hồn lớn. Tâm hồn ấy bao la nh trời đất, chứa đầy vẻ đẹp vô tận của tạo vật, của trăng sao, hòa cảm với mọi rung động trong vũ trụ. Giải đi sớm tỏa ánh sáng của một dũng khí lớn. Dũng khí lớn ấy đã có thể làm cho con ngời ung dung trớc thử thách của thiên nhiên khắc nghiệt và của những gian khổ ở đờng đời, cảm thấy tinh thần thực sự ở ngoài lao dẫu thân thể còn ở trong vòng xiềng xích. Yêu cầu 1. Hiểu đợc hoàn cảnh sáng tác của bài thơ và tình cảm cao đẹp, nghị lực phi thờng của Hồ Chí Minh. 2. Thấy đợc những nét phong cách phong phú đa dạng của thơ Hồ Chí Minh: Cổ điển và hiện đại Hiện thực và tợng trng Thép và tình [...]... độc lập không những là văn kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử to lớn mà còn là tác phẩm văn học, là đỉnh cao của văn học chính luận trong văn học Việt Nam Với t cách là một tác phẩm văn học chính luận thì Tuyên ngôn độc lập là áng văn yêu nớc lớn của thời đại, là tác phẩm chứa đựng t tởng nhân văn: (Yêu nớc trong tiếng nói của một chiến sĩ cách mạng, một nhà ái quốc vĩ đại Nhân văn trong tiếng nói của... Mã Thi n nhiên đã tấu lên khúc nhạc hào hùng để tiễn đa linh hồn những ngời lính Tây Tiến: áo bào thay chiếu anh về đất Sông Mã gần lên khúc độc hành Đề 4: Tham khảo đề 6 câu 1 phần giới thi u đề thi Đề 5: Tham khảo đề 7 câu 3 phần giới thi u đề thi Đề 6: Tham khảo đề 8 câu 1 phần giới thi u đề thi Đề 7: Tham khảo đề 9 câu 2 phần giới thi u đề thi Đề 8: Tham khảo đề 19 câu 1 phần giới thi u đề thi. .. hoạ sĩ Ông có tài chấm phá trong việc phác thảo cảnh vật Quang Dũng đã xây một đài kỷ niệm trong thơ cho thi n nhiên Tây Bắc và ngời lính Tây Tiến Đoạn 2 Con ngời Tây Bắc duyên dáng và tài hoa Cả đoạn thơ là bức tranh thi n nhiên diễm lệ có sức hòa hợp diệu kỳ giữa thi n nhiên và con ngời Cảnh trí miền Tây ở khổ thơ dờng nh đợc tạo hình theo thi pháp truyền thống: Thi trung hữu hoạ, thi trung hữu nhạc... kết thúc bằng câu văn khẳng định lòng yêu nớc bằng lời thề quyết tử cho tổ quốc quyết sinh Đặt trong quá trình phát triển của văn học Việt Nam thì Tuyên ngôn độc lập là đỉnh cao của văn học yêu nớc từ Nam quốc sơn hà đến Bình ngô đại cáo đến Tuyên ngôn độc lập là những chặng đờng khác nhau của cùng một chân lý Không có gì quý hơn độc lập tự do b Tuyên ngôn độc lập không những là áng văn yêu nớc mà còn... không viết Pháp đầu hàng Nhật một cách nhục nhã mà viết thực dân Pháp quỳ gối mở cửa nớc ta rớc Nhật Câu văn hình tợng đã diễn tả đợc thái độ hèn nhát và tự ti nô lệ của Pháp trớc Nhật Tuyên ngôn độc lập là đỉnh cao của văn học yêu nớc, đỉnh cao của văn chính luận Trong cả cuộc đời, làm văn viết văn của Bác thì hai lần ngời cảm thấy sung sớng và sảng khoái nhất khi đặt bút viết đó là lần viết Bản án... Dao vọng Nam thi n ức cố nhân Trực tiếp nói về tâm trạng nhà thơ: nỗi lòng với đất nớc quê hơng, tình bạn bè đồng chí cảm động, cao đẹp Lên núi nhớ bạn là một đề tài quen thuộc của thơ ca cổ điển Ngời ta lên núi nh một thi sĩ, có ngời lên núi nh một ẩn sĩ Hồ Chí Minh không rơi vào những trờng hợp này Bác lên núi là để hoạt động rèn luyện thân thể Độc bộ là từ hay diễn tả đợc công việc nặng nhọc âm thầm,... hợp giữa lý luận và thực tiễn b Giọng văn thay đổi linh hoạt phù hợp với đối tợng và nội dung Nói với công luận quốc tế thì giọng văn uyên bác, thể hiện một trí tuệ sắc sảo dẫn những lời tuyên ngôn nổi tiếng là cơ sở cho lập luận.Viết với đồng bào cả nớc thì lời văn tình cảm thi t tha Về điều này Chế Lan Viên đã nhận xét thật chính xác: Vì nói với đồng bào lời văn của bản Tuyên ngôn xiết bao xúc động... hay biên tập báo Trong SGK này, văn bản Bên kia sông Đuống đợc chỉnh lí lại dựa trên sự đối chiếu nhiều văn bản khác nhau và trí nhớ đợc khôi phục đầy đủ hơn của nhà thơ Văn bản này đợc tác giả xác nhận là gần với bản gốc hơn cả Kiến thức cơ bản I Giới thi u chung Hoàng Cầm sinh ra và lớn lên ở miền quê Kinh Bắc Hồn thơ lãng mạn của Hoàng Cầm gắn bó sâu nặng với miền quê cổ kính này Tình yêu tha thi t... câu đó ? Gợi ý Những câu văn đợc diễn đạt giống nh là định luật, là định lí với đầy đủ cả giả thi t và kết luận Đã chấp nhận giả thi t ấy thì không thể không chấp nhận kết luận ấy Một cách đặt câu nh thế giúp rất nhiều cho câu văn và cho sự lập luận trở nên đanh thép, hùng hồn, không thể nào bác bỏ Đề 5 Là một ngời nắm vững thấu đáo bản chất của hiện thực, Bác Hồ tỏ ra có biệt tài tóm tắt chỉ trong một... cùng với tác giả trong những hồi tởng ấy II Phân tích bài thơ Đoạn 1 (Từ câu 1 đến câu 14) Thi n nhiên Tây Bắc hùng vĩ - thơ mộng Quang Dũng là một nghệ sĩ tài hoa nhiều mặt: viết văn xuôi, làm thơ và cả hội họa Thơ ông viết ít nhng lu đợc ấn tợng sâu trong lòng ngời đọc vì vẻ đẹp lãng mạn, tài hoa Viết về đề tài ngời lính Quang Dũng khá thành công ở bài thơ Tây Tiến Tây Tiến thể hiện lối cảm nghĩ riêng . không những là văn kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử to lớn mà còn là tác phẩm văn học, là đỉnh cao của văn học chính luận trong văn học Việt Nam. Với t cách là một tác phẩm văn học chính luận. 1945, ngời học vẫn cần phải học tập cả về thơ văn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong thời gian sau đó. (Cũng nh bài về các tác gia Tố Hữu và Nguyễn Tuân tuy đợc đặt vào phần bốn: Văn học từ sau. cách nghệ thuật của Bác Hồ vô cùng đa dạng. Trong văn học Việt Nam hiện đại, cha từng thấy một ai có bản sắc văn chơng phong phú thế: viết văn tiếng Pháp rất Pháp, làm thơ chữ Hán thì nhiều

Ngày đăng: 20/02/2015, 22:13

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Nguyễn Ai Quốc - Hồ Chí Minh

 • Kiến thức cơ bản

  • Hoàn cảnh sáng tác của Nhật ký trong tù

  • Chim hôm thoi thót về rừng

  • Kiến thức cơ bản

   • a) Giới thiệu khái quát về:

   • b) Vẻ đẹp tâm hồn của Hồ Chí Minh qua bài thơ:

   • c) Đánh giá:

   • Không cách nào trong hai cách hiểu trên hoàn toàn có lí

   • Yêu cầu

   • Kiến thức cơ bản

   • Giang tâm nh kính tịnh vô trần

   • Dao vọng Nam thiên ức cố nhân

   • Quần tinh ủng nguyệt thớng thu san

   • Lòng sông gơng sáng bụi không mờ

    • a) Bác không viết dòng sông mà viết lòng sông, có thể bởi:

    • b) Bụi không mờ là còn có bụi. Nó trái với tịch vô trần là tuyệt nhiên không chút bụi mờ. Lời dịch ấy có phần ngợc với tinh thần văn bản. Câu này, T.Lan dịch đúng hơn nhiều:

    • Dao vọng Nam thiên ức cố nhân

    • Vơng Duy, thi sĩ đời Đờng

    • Tô Đông Pha, thi sĩ đời Tống, lời dịch của Phan Kế Bính

     • Tâm tư trong tù

     • Kiến thức cơ bản

     • Nghe chim reo trong gió mạnh lên triều

     • Nghe vội vã tiếng dơi chiều đập cánh

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan