0

SKKN: Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 4

27 1,507 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2014, 16:10

Nhiều năm nay, nhà trường luôn luôn duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà; số lượng học sinh tham gia các kì thi học sinh giỏi tăng và đạt được thành tích đáng kể. Tuy nhiên chất lượng học sinh đạt giải trong các kỳ thi còn khiêm tốn. Làm thế nào để tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, tập trung phát triển trí tuệ nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi? Đó chính là câu hỏi đặt ra đối với đội ngũ thầy, cô giáo làm công tác giáo dục nói chung và giáo viên giảng dạy trực tiếp nói riêng. Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài: “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 4, trường Tiểu học xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Khái quát về lý luận: Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khẳng định: “Phát triển Giáo dục và Đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học Chuyển phát triển Giáo dục và Đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng”. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Tiểu học có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần không nhỏ trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường Tiểu học. Mặt khác, kết quả học sinh giỏi là một tiêu chí để đánh giá sự phát triển của một trường Tiểu học. Thành tích học sinh giỏi khẳng định uy tín của nhà trường. Chính vì vậy, việc bồi dưỡng học sinh giỏi cần được thực hiện thường xuyên, có hệ thống - một công việc khó khăn và lâu dài, đòi hỏi sự đầu tư công sức, trí tuệ của cả thầy và trò. Về mặt thực tiễn: Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà trong đó bồi dưỡng học sinh giỏi là việc làm thường xuyên góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Chính vì vậy, việc chỉ đạo, bồi dưỡng để nâng cao cả về số lượng và chất lượng học giỏi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của trường Tiểu học xã Mường Cang. Nhiều năm nay, nhà trường luôn luôn duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà; số lượng học sinh tham gia các kì thi học sinh giỏi tăng và đạt được thành tích đáng kể. Tuy nhiên chất lượng học sinh đạt giải trong các kỳ thi còn khiêm tốn. Làm thế nào để tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, tập trung phát triển trí tuệ nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi? Đó chính là câu hỏi đặt ra đối với đội ngũ thầy, cô giáo làm công tác giáo dục nói chung và giáo viên giảng dạy trực tiếp nói riêng. Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài: “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 4, trường Tiểu học xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu”. 2. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 4 tại trường Tiểu học xã Mường Cang từ năm học 2010 - 2011 đến năm 1 học 2013 - 2014. Đối tượng nghiên cứu: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 4. 3. Mục đích: Đối với nhà trường: nâng cao chất lượng giáo dục đại trà cũng như chất lượng học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện, tạo nguồn tài năng cho học sinh lớp 5 tham gia Olimpic cấp tỉnh. Đối với giáo viên: học hỏi thêm về kinh nghiệm bồi dưỡng, trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ lựa chọn đúng tài liệu bồi dưỡng, cách thức tổ chức phù hợp với đối tượng học sinh, Đối với học sinh: Học sinh phát triển tư duy logic, biết thêm nhiều thủ thuật giải toán nhanh, nắm chắc kiến thức, vận dụng hiểu biết về các mạch kiến thức để giải toán nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi trong trường tiểu học. 4. Điểm mới của SKKN: Đối với công tác quản lí: Giúp cán bộ, quản lí xây dựng kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá công tác bồi dưỡng học sinh giỏi xuyên suốt quá trình. Từ đó chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện ngày một nâng cao. Đối với giáo viên: nhận thức đúng đắn về vai trò, tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, lựa chọn thời gian, thời điểm bồi dưỡng từng mạch kiến thức phù hợp với đối tượng học sinh. Đối với học sinh: Tự tin, mạnh dạn, tích cực trong các hoạt động học tập; củng cố vững chắc kiến thức đang học và tự tìm ra những cách giải khác nhau trong một dạng toán, học sinh có nhiều cơ hội giao lưu, trao đổi lẫn nhau, được rèn kĩ năng làm toán nhanh, có kĩ năng tự phát hiện và giải quyết vấn đề 2 PHẦN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Chương 1 Cơ sở lý luận về kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 4 1. Một số khái niệm, mục đích, mục tiêu về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. 1.1. Một số thuật ngữ sử dụng trong nghiên cứu. Kinh nghiệm: Những điều hiểu biết đúc rút được nhờ quá trình tiếp xúc với thực tế, trải nghiệm. Bồi dưỡng: Quá trình trang bị thêm kiến thức, kỹ năng nhằm mục đích nâng cao và hoàn thiện năng lực hoạt động trong các lĩnh vực cụ thể. Bồi dưỡng học sinh giỏi: Chủ động tạo ra môi trường và những điều kiện thích hợp cho người học phát huy cao độ nội lực của mình, đi đôi với việc tiếp nhận một cách thông minh, hiệu quả ngoại lực (người thầy có vai trò quan trọng hàng đầu trong môi trường có tính ngoại lực) mà cốt lõi là giúp cho người học về phương pháp, biết cách học, cách nghiên cứu, cách tư duy, cách tự đánh giá, tận dụng phương tiện hiện đại nhất để tìm kiếm, thu thập và xử lý thông tin trong quá trình học tập. Năng lực: Những đặc điểm tâm lý cá biệt ở mỗi con người, tạo thành điều kiện quy định tốc độ, chiều sâu của việc lĩnh hội tri thức, kỹ năng, kỹ xảo để đáp ứng yêu cầu và hoàn thành xuất sắc một hoạt động nhất định. Tài năng: (trình độ cao của năng lực): Một tổ hợp các năng lực tạo tiền đề thuận lợi cho con người sáng tạo, thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Tài năng được rèn luyện, hình thành trong quá trình hoạt động của con người. Người có năng khiếu được phát hiện, bồi dưỡng kịp thời thì có nhiều cơ hội trở thành tài năng. Năng khiếu: Là “mầm mống” của tài năng, là tín hiệu của tài năng trong tương lai. Năng khiếu không được tạo ra mà chỉ được tìm ra, phát hiện thấy ở trẻ em. Năng khiếu có liên quan tới một số yếu tố bên trong dựa trên những tư chất bẩm sinh - di truyền thể hiện ở các tố chất sinh lý, thần kinh trội tương hợp với năng khiếu có ở một người. 1.2. Mục đích của việc bồi dưỡng học sinh giỏi: “Thi chọn học sinh giỏi nhằm động viên, khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục; chọn người học vào các đội tuyển tham dự kỳ thi ở cấp cao hơn; đồng thời phát hiện người học có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng, thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho địa phương, đất nước” (Trích trong: khoản 1 Điều 2 Quy chế thi chọn học sinh giỏi - Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng 3 Bộ Giáo dục và Đào tạo). Việc lựa chọn nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi toán 4 cần căn cứ theo đặc điểm nội dung dạy học môn toán trong chương trình lớp 4. Cụ thể như sau: + Bổ sung, hoàn thiện, tổng kết về đọc, viết, so sánh, xếp thứ tự các số tự nhiên; chính thức giới thiệu một số đặc điểm quan trọng của các số tự nhiên và hệ thập phân. + Bổ sung, hoàn thiện, tổng kết về kỹ thuật thực hiện phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia các số tự nhiên; chính thức giới thiệu một số tính chất của các phép tính, đặc biệt là tính chất của phép cộng và phép nhân của số tự nhiên. + Giới thiệu những hiểu biết ban đầu về phân số và bốn phép tính (cộng, trừ, nhân, chia) với phân số trong mối quan hệ với số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên. + Củng cố, mở rộng những ứng dụng của một số yếu tố đại số trong quá trình tổng kết số tự nhiên và dạy học phân số, các phép tính với phân số. Giới thiệu cách thu thập và bước đầu xử lý một số thông tin từ biểu đồ cột, tỉ lệ bản đồ. + Bổ sung, hoàn thiện, tổng kết một số đơn vị đo khối lượng và một số đơn vị đo thời gian thông dụng; giới thiệu tiếp một số đơn vị đo diện tích và vận dụng trong giải quyết các vấn đề liên quan đến đo và ước lượng các đại lượng đã học. + Giới thiệu những hiểu biết ban đầu về góc nhọn, góc tù, góc bẹt; hai đường thẳng song song và hai đường thẳng vuông góc với nhau; hình bình hành và hình thoi; bước đầu tạo lập mối liên hệ giữa một số hình hình học đã học qua các hoạt động thực hành đo, vẽ, giải quyết một số vấn đề liên quan đến các yếu tố hình học. + Giới thiệu một số bài toán có lời văn (như: Tìm số trung bình cộng, tìm hai số khi biết tổng và hiệu, tổng và tỉ số, hiệu và tỉ số của hai số đó; tìm phân số của một số) và tiếp tục rèn luyện phát triển các năng lực giải quyết các vấn đề, khả năng diễn đạt, thông qua giải các bài toán có lời văn. 1.3. Các văn bản chỉ đạo: Công văn số 565/PGDĐT-KTQLCLGD ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Than Uyên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và Quản lí chất lượng giáo dục, công tác kiểm định chất lượng năm học 2013-2014. Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi. 4 Chương 2 Thực trạng của việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 4 ở trường Tiểu học xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 2. Những thuận lợi, khó khăn và thực trạng của việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 4 ở trường Tiểu học xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 2.1. Thực trạng chung: Từ nhiều năm nay, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được nhà trường quan tâm; Ban giám hiệu, giáo viên bồi dưỡng xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi dựa trên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của Phòng giáo dục - Đào tạo huyện Than Uyên. Ban giám hiệu thường xuyên dự giờ, kiểm tra, trao đổi góp ý giúp giáo viên linh hoạt, tự tin hơn trong việc lựa chọn nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức tiết học. Nhà trường lựa chọn giáo viên dạy giỏi, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm để bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi ở từng khối lớp. Tạo đủ điều kiện về cơ sở vật chất như: Phòng học, tài liệu tham khảo, thiết bị dạy học cho đội tuyển học tập. Khuyến khích giáo viên và học sinh sưu tầm, mua tài liệu nâng cao, lập tủ sách nâng cao của nhà trường. Học sinh trong đội tuyển được lựa chọn ngay từ đầu năm học và được học 2 buổi trên ngày để hiểu, nắm chắc kiến thức cơ bản và bồi dưỡng về kiến thức chuyên sâu. Phần lớn phụ huynh học sinh quan tâm tạo mọi điều kiện cho con em tham gia học tập. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đảm bảo, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ giáo dục. 2.2. Thực trạng cụ thể: 2.2.1. Thuận lợi: Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 4 luôn được nhà trường quan tâm trong việc phát hiện, lựa chọn, thành lập đội tuyển ngay từ đầu năm học. Nhà trường lựa chọn, bố trí giáo viên có kiến thức vững vàng, có kinh nghiệm bồi dưỡng lâu năm, có tinh thần trách nhiệm cao để bồi dưỡng đội tuyển. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên luôn chú trọng mở rộng các kiến thức nâng cao vào các tiết học chính khoá và ôn tập, củng cố, hệ thống hoá kiến thức vào buổi 2. Vì vậy, hàng năm chất lượng giáo dục đại trà nói chung được nâng 5 lên và công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 4 nói riêng có những bước chuyển nhất định. 2.2.2. Khó khăn: Công tác quản lí, chỉ đạo: chưa có nguồn kinh phí phục vụ cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Giáo viên: chưa lựa chọn được tài liệu bồi dưỡng chung, việc định hướng nội dung bồi dưỡng còn rộng. Tài liệu bồi dưỡng sắp xếp chưa đồng nhất theo phân phối chương trình do Bộ Giáo dục quy định. Đối với học sinh: Một số học sinh có cá tính trầm chưa biểu hiện rõ năng lực học tập, một số em chưa chăm học nên kết quả học tập chưa cao. Đối với phụ huynh: Một số ít phụ huynh học sinh chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình, khi nhà trường chọn vào đội tuyển lại chưa quan tâm cho đi bồi dưỡng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Chưa có phòng học riêng dành cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi; thiết bị dạy học phục vụ cho môn toán còn thiếu. 2.3. Nguyên nhân của thực trạng: Công tác quản lí, chỉ đạo: Trong quy chế chi tiêu nội bộ chưa có nguồn kinh phí chi cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nên chưa động viên khích lệ giáo viên, học sinh kịp thời. Giáo viên: Việc phát hiện và tuyển chọn học sinh có năng khiếu, có tài năng còn chưa chính xác và triệt để, giáo viên chưa thường xuyên, liên tục hệ thống hóa các kiến thức cơ bản, trọng tâm sau mỗi dạng toán, Hiện nay trên trị trường có rất nhiều tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi của các nhà xuất bản, trong quá trình bồi dưỡng, giáo viên khó lựa chọn được tài liệu chung và chuẩn để bồi dưỡng. Học sinh: Đa số học sinh là người dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn, học sinh ít được tiếp xúc với phương tiện công nghệ thông tin hiện đại dẫn đến khả năng phát triển ngôn ngữ, tư duy, các thủ thuật giải toán, cách ghi nhớ các công thức toán học có phần còn hạn chế. Phụ huynh: Một số phụ huynh chưa nhận thức đúng tầm quan trọng về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, kinh tế gia đình còn khó khăn nên ít quan tâm, đầu tư đến việc mua sắm tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi cho con em mình. Qua điều tra thực tiễn, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trong những năm qua như sau: 6 THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỌC SINH GIỎI CÁC NĂM Năm học Số học sinh tham gia bồi dưỡng Số học sinh tham gia thi các cấp cấp trường Cấp huyện Dự thi Đạt giải Dự thi Đạt giải 2010 - 2011 8 8 5 5 1 2011 - 2012 10 10 8 5 5 2012 - 2013 13 13 10 5 3 Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Tiểu học xã Mường Cang đã được chú trọng song vẫn còn những hạn chế nhất định. Nhìn vào bảng thống kê trên ta thấy chất lượng và số lượng học sinh giỏi chưa ổn định: Năm học 2010- 2011, có 5 học sinh tham gia thi cấp huyện đạt 1 giải khuyến khích. Năm học 2011-2012, có 8 học sinh tham gia thi cấp huyện đạt 5 giải (1 nhất, 4 nhì); Năm học 2012-2013, có 5 học sinh tham gia thi cấp huyện đạt 3 giải (1 nhì, 2 khuyến khích). Phương ngôn có câu: “Trở thành nhân tài một phần do tài năng còn chín mươi chín phần là ở sự tôi luyện”. Theo quan điểm của chúng tôi, điều quan trọng hơn cả là phải trang bị cho các em kiến thức vững vàng trước khi đi thi. Do vậy việc bồi dưỡng vẫn là yếu tố quan trọng hơn cả. Trước những thực trạng và nguyên nhân trên, chúng tôi đưa ra một số biện pháp rút ra từ kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 4 nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi như sau: Chương 3 Một số biện pháp về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 4 ở trường tiểu học xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 3. Một số biện pháp, hiệu quả, ứng dụng thực tiễn về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 4. 3.1 Một số biện pháp về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 4: 3.1.1. Biện pháp 1: Đối với công tác quản lí, chỉ đạo. Mục tiêu: Giúp cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh, học sinh nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở Tiểu học từ đó có kế hoạch chỉ đạo phù hợp và thực hiện công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt hiệu quả. Nội dung: Quán triệt việc nhận thức tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở Tiểu học; Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi; Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi; Tuyển chọn giáo viên giỏi; Huy động cộng đồng tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức đánh giá và khen thưởng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Cách thực hiện: a. Quán triệt việc nhận thức tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng 7 học sinh giỏi ở Tiểu học: Đây là một biện pháp đầu tiên vô cùng quan trọng. Nó quyết định việc tổ chức bồi dưỡng môn Toán cho học sinh giỏi đi đúng hướng và có hiệu quả. Tất cả giáo viên cần được học tập và quán triệt để thông suốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bồi dưỡng nhân tài. Đồng thời tuyên truyền tăng sự hiểu biết của các bậc phụ huynh học sinh về công tác bồi dưỡng nhân tài thông qua các buổi sinh hoạt chính trị, họp Hội đồng giáo dục, họp phụ huynh học sinh vào dịp khai giảng năm học mới, sơ kết, tổng kết năm học. b. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi: Việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi là khâu hết sức quan trọng, là kim chỉ nam để hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi đi đúng hướng theo chương trình. Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi có thể xây dựng kế hoạch trung hạn hoặc xây dựng kế hoạch ngắn hạn (theo năm học ở từng khối lớp; theo chương trình học, thời điểm tổ chức thi ). Trong kế hoạch cần thể hiện rõ một số vấn đề như: - Thời gian thực hiện: + Tháng 8: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi. + Tháng 9: Khảo sát, thành lập đội tuyển học sinh giỏi. Tổ chức họp phụ huynh có con em trong đội tuyển. + Tháng 10 đến tháng 2: Tổ chức bồi dưỡng. Khảo sát chất lượng học sinh giỏi vào ngày 20 hàng tháng. Dự giờ, kiểm tra, rút kinh nghiệm giúp đỡ giáo viên về phương pháp bồi dưỡng + Tháng 3: Tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, lựa chọn học sinh tham gia dự thi Olimpic cấp huyện. + Tháng 4 đến tháng 5: Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao kiến thức tạo nguồn cho năm học sau. + Tháng 6, tháng 7: Học sinh tự ôn luyện ở nhà. - Chương trình, nội dung bồi dưỡng: Dựa theo chương trình của Bộ Giáo dục; nội dung bồi dưỡng lựa chọn các mạch kiến thức của môn toán lớp 4. - Cơ sở vật chất, thiết bị có liên quan: Bố trí một phòng học dành cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; Ưu tiên bộ thiết bị dạy học tối thiểu có thể đáp ứng được trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. - Các lực lượng giáo dục tham gia: Ban giám hiệu, Tổ khảo thí, giáo viên bồi dưỡng, giáo viên chủ nhiệm, Ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh, - Chỉ tiêu về số lượng và chất lượng cần đạt: Về số lượng: Cấp trường: 8 em; Cấp huyện: 5 em. Về chất lượng: Cấp trường đạt: 5 em, cấp huyện: 3 em. 8 c. Tuyển chọn giáo viên giỏi: Lựa chọn giáo viên dạy bồi dưỡng có kiến thức, kĩ năng sư phạm, kĩ năng tự tìm tòi và học hỏi, tự bồi dưỡng và có tinh thần cầu tiến, tâm huyết với công việc và yêu quý, gần gũi học sinh. Là những giáo viên có sức khoẻ, tự tin, thông minh, có kinh nghiệm dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi. d. Huy động cộng đồng tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: Kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi còn phụ thuộc rất nhiều vào các lực lượng giáo dục trong xã hội. Vì vậy nhà trường cần có kế hoạch hoạt động để thu hút các lực lượng này quan tâm tạo điều kiện và cùng tham gia vào công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Cụ thể là: Tạo niềm tin cho các bậc phụ huynh học sinh, các cấp lãnh đạo thông qua kết quả thi, sự tiến bộ của học sinh… Thực hiện tốt việc dân chủ hoá trong nhà trường như việc chọn giáo viên, học sinh đúng theo các tiêu chuẩn đề ra…. Tham mưu với các cấp chính quyền địa phương về việc hỗ trợ và huy động các nguồn lực tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về công tác giáo dục. e. Tổ chức đánh giá và khen thưởng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: Với học sinh: Những học sinh có thành tích cao trong đợt thi học sinh giỏi các cấp, nhà trường tổ chức tuyên dương và trao phần thưởng xứng đáng với thành tích đạt được vào dịp tổng kết năm học. Việc này khích lệ rất lớn tới phong trào học tập trong nhà trường, tạo niềm tin, niềm tự hào của các bậc phụ huynh. Với giáo viên: Những giáo viên có thành tích cao trong các Hội thi giáo viên dạy giỏi, trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, nhà trường tổ chức động viên, tuyên dương khen thưởng vào dịp tổng kết hội thi, tổng kết năm học Đây là công việc cần thiết nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” trong tập thể sư phạm nhà trường. 3.1.2. Biện pháp 2: Đối với giáo viên. Mục tiêu: Phát hiện, lựa chọn đúng đối tượng học sinh; lựa chọn tài liệu, xác định nội dung cơ bản, điển hình để bồi dưỡng; cách thực hiện bồi dưỡng theo từng mạnh kiến thức. Nội dung: Phát hiện học sinh có năng khiếu, lựa chọn đối tượng để bồi dưỡng tài năng; tổ chức các hoạt động dạy - học; lựa chọn tài liệu, nội dung và cách thức hướng dẫn học sinh học một số dạng bài điển hình; tổ chức trò chơi “Hòm thư toán học”: Cách thực hiện: 3.1.2.1. Phát hiện học sinh có năng khiếu, lựa chọn đối tượng bồi dưỡng. Giáo viên là người trực tiếp phát hiện thông qua các giờ dạy chính khóa, 9 ngoại khóa; tham gia ra đề, tổ chức kiểm tra, lựa chọn đối tượng học sinh theo kế hoạch chỉ đạo của nhà trường. Những căn cứ để lựa chọn đội tuyển: + Lựa chọn đối tượng học sinh thông qua quan sát hoạt động học tập trong các tiết dạy: Giáo viên chú ý lựa chọn qua việc học sinh trả lời câu hỏi, việc phát hiện những kiến thức mới. Trong lớp, những học sinh có năng khiếu học toán thường chăm chú nghe giảng, hăng hái phát biểu ý kiến, các ý kiến mang tính sáng tạo. Khi giải các bài tập các em thường đưa ra các cách giải khác nhau, ngắt gọn, dễ hiểu. Khi gặp bài toán khó thường tò mò, giải bằng được. Bên cạnh đó có những em trong lớp rất trầm, ít phát biểu ý kiến nhưng làm bài tập thì làm rất chắc chắn, cách giải hay, sáng tạo. + Chọn đối tượng học sinh thông qua bài kiểm tra: Những học sinh có năng khiếu học toán, làm bài kiểm tra thường đầy đủ, lập luận chặt chẽ, logic, trình bày rõ ràng, có hệ thống, biết lựa chọn cách giải sáng tạo, hợp lí. Dựa trên những căn cứ trên, chúng tôi đã tiến hành ra đề, tổ chức kiểm tra kết hợp quan sát hoạt động học tập thường ngày của học sinh để lựa chọn đối tượng học sinh theo kế hoạch chỉ đạo chung của nhà trường. Như vậy đội tuyển học sinh giỏi môn toán lớp 4 tham gia bồi dưỡng từng năm như sau: Năm học 2011-2012: 10 học sinh; năm học 2012-2013: 13 học sinh; năm học 2013-2014: 15 học sinh. 3.1.2.2. Việc tổ chức các hoạt động dạy - học: Căn cứ vào nội dung dạy học toán 4 và bám Chuẩn kiến thức kĩ năng môn học, khi xây dựng kế hoạch dạy học, giáo viên chú ý dẫn dắt học sinh từ kiến thức của chương trình Chuẩn kiến thức kĩ năng đến chương trình nâng cao, từ đơn giản đến phức tạp, đồng thời lồng ghép với ôn tập, củng cố kiến thức (tức là trước hết phải khắc sâu kiến thức cơ bản sau đó vận dụng để làm bài tập nâng cao). Cách tiến hành bồi dưỡng theo các hoạt động cơ bản sau: * Hoạt động 1: Kiểm tra, nhận xét kết quả học tập ở nhà của học sinh. Kiểm tra là việc làm thường xuyên của giáo viên. Việc kiểm tra đầu giờ, giúp giáo viên đánh giá được trình độ, khả năng nhận thức, ghi nhớ của học sinh, giúp học sinh phát hiện những sai sót cần bổ sung. Qua đó, nhận xét về ý thức tự học của mỗi cá nhân. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra các kiến thức có liên quan đến tiết ôn; các dạng bài tập đã chữa. Hình thức kiểm tra: Giáo viên trực tiếp kiểm tra bài làm của học sinh; giáo viên đưa ra đáp án hoặc đáp số (tùy thuộc từng bài) rồi giao nhiệm vụ cho học sinh tự kiểm tra lẫn nhau; học sinh chữa bài bằng cách nêu miệng hoặc trình bày 10 [...]... nhầm lẫn trên: 936 + (49 : x) = 943 519 + (73 − x ) = 563 49 : x = 943 − 936 73 − x = 563 −519 49 : x = 7 73 − x = 44 x = 49 × 7 x = 73 + 44 x = 343 x =117 Bài giải đúng: 936 + (49 : x) = 943 519 + (73 − x ) = 563 49 : x = 943 − 936 73 − x = 563 − 519 49 : x = 7 73 − x = 44 x = 49 : 7 x = 73 − 44 x=7 x = 29 * Cấu tạo số tự nhiên: - Tài liệu bồi dưỡng: Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 - Nhà xuất bản Giáo... hiệu quả trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 4 tại trường Tiểu học xã Mường Cang huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu b) Khả năng áp dụng, triển khai: Có khả năng áp dụng, triển khai có hiệu quả trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 4 tại trường Tiểu học vùng 2 PHẦN KẾT LUẬN 24 1 Kết luận: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi ở bậc Tiểu học là tạo nguồn cho việc bồi dưỡng nhân tài trong... 960 nên: Số thứ hai là: (960 + 36) : 2 = 49 8 Số thứ ba là: 49 8 - 36 = 46 2 Đáp số: Số thứ nhất: 1018; Số thứ hai: 49 8; Số thứ ba: 46 2 * Dạng toán: Tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó - Tài liệu bồi dưỡng: Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4; Toán nâng cao lớp 4; 10 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4, 5; các bài tập về phân số và tỉ số ở lớp 4 - 5 - Các kiểu bài: Cho biết tổng, dấu... bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 4 từ tháng 9 năm 20 14 đến tháng 3 năm 20 14 kết quả thực nghiệm đạt được như sau: THỐNG KÊ KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Thời điểm khảo sát Số học sinh tham gia bồi Đầu năm Giữa HKI Cuối HKI Giữa HKII 15 15 15 15 Năm học: 2013-20 14 Kết quả khảo sát Giỏi 0 1 2 3 % Khá % 6,7 13 ,4 20 3 5 8 8 20 33,3 53,3 53,3 Trung bình 12 9 5 4 % 80 60 33,3 26,7 Kết quả thi học sinh. .. Toán nâng cao lớp 4; Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4; 10 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 - 5; Các bài tập về phân số và tỉ số ở lớp 4 - 5 của nhà xuất bản giáo dục 3.2 Hiệu quả của sáng kiến * Đối tượng thực nghiệm: 27 học sinh từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2013 - 20 14 trường Tiểu học xã Mường Cang - Than Uyên - Lai Châu * Kết quả thực nghiệm: Vận dụng các biện pháp về kinh nghiệm bồi. .. tượng học sinh để bồi dưỡng cần được thực hiện ngay từ lớp 2 Tổ chức bồi dưỡng trong các tiết học chính khóa và vào buổi 2 Hàng tháng kiểm tra khảo sát chất lượng, đánh giá kết quả học tập của học sinh để kịp thời điều chỉnh nội dung và phương pháp bồi dưỡng Phối hợp tốt với phụ huynh học sinh để thống nhất phương pháp giáo dục, kèm cặp học sinh tự học ở nhà 3.3.2 Ý nghĩa: Bồi dưỡng học sinh giỏi là... tiên, ta lấy 1 trừ đi phân số cuối cùng Do đó khi đã nắm được thuật toán này ta tính tổng như sau: 1 1 1 1 1 15 + + + = 1− = 2 4 8 16 16 16 * Tìm x: - Tài liệu bồi dưỡng: Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4; Toán nâng cao lớp 4; 10 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4, 5; các bài tập về phân số và tỉ số ở lớp 4 - 5 13 - Hướng dẫn học sinh một số kiểu bài điển hình: Tìm số hạng chưa biết, tìm số trừ,... dụng bồi dưỡng đối với 15 học sinh lớp 4A1 và thu được kết quả tương đối khả quan: 10/15 = 66,6% số học sinh đạt điểm giỏi; 4/ 15 = 26,7% số học sinh đạt điểm khá; 1 học sinh chiếm 6,7 % ở mức điểm trung bình Mạch kiến thức: “Giải toán có lời văn”: Trong mạch kiến thức này cần bồi dưỡng lồng ghép với các dạng toán cơ bản của lớp 4, các bài toán về đại lượng và đo đại lượng, các yếu tố hình học * Dạng toán. .. bồi dưỡng: Toán nâng cao lớp 4, Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 - Nhà xuất bản Giáo dục - Các kiểu bài cần ôn: Trồng cây trên đường thẳng; trồng cây trên đường khép kín - Cách bồi dưỡng các kiểu bài cần ôn: + Mặc dù trong các tài liệu bồi dưỡng đều đưa nội dung dạy học về dãy số lên trước nhưng khi tổ chức ôn luyện cho học sinh chúng tôi chuyển nội dung dạy dạng toán trồng cây lên trước để học sinh. .. 800 (đồng) Đáp số: a, 16 000đồng b, Thu : 16 200 đồng; Đông: 13 800 đồng * Dạng toán: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó - Tài liệu bồi dưỡng: Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4; Toán nâng cao lớp 4; 10 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4, 5; các bài tập về phân số và tỉ số ở lớp 4 - 5 - Cách tổ chức bồi dưỡng một số kiểu bài điển hình: + Cho biết tổng, dấu hiệu của hai số, tìm hai (hoặc . liệu bồi dưỡng: Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4; Toán nâng cao lớp 4; 10 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4, 5; các bài tập về phân số và tỉ số ở lớp 4 - 5. - Hướng dẫn học sinh thực. Số học. * Dãy số: - Tài liệu bồi dưỡng: Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4; Toán nâng cao lớp 4; 10 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4, 5 – Nhà xuất bản giáo dục. - Cách hướng dẫn học. số: 113 cây * Dạng toán: Tìm số trung bình cộng. - Tài liệu bồi dưỡng: Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4; Toán nâng cao lớp 4; 10 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4, 5; các bài tập về
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 4, SKKN: Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 4,