0

SKKN: Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

26 6,051 18

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2014, 08:57

Được Ban giám hiệu nhà trường phân công bồi dưỡng học sinh giỏi nhiều nhăm liền, tôi nhận thấy các em chỉ đạt được thành tích cao hơn so với các học sinh khác ở lớp học một chút. Các em chưa thật sự nắm được vấn đề một cách vững chắc, thiếu sáng tạo, linh hoạt trong một số tình huống nhất định, chỉ biết vận dụng theo lối mòn sẵn có, cho nên sẽ khó đạt được thành tích tốt trong học tập. Từ những vấn đề nêu trên, tôi nghĩ rằng phải đầu tư nhiều hơn cho việc bồi dưỡng cho các em về biện pháp học tập môn Toán, giúp các em có đủ khả năng hiểu được vấn đề một cách chắc chắn, biết phân tích đề bài một cách rõ ràng chính xác (phân tích), giải quyết vấn đề hợp lí để đi đến việc giải bài toán (tổng hợp) đạt kết quả như mong muốn. MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TỐN 5 Người viết : Đàm Lê Dũng Giáo viên Trường Tiểu học 2 xã Tam Giang. A - ĐẶT VẤN ĐỀ rường Tiểu học 2 Tam Giang là một trường thuộc vùng nông thôn còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa cao nên đa số phụ huynh học sinh của trường còn lơ là, thiếu quan tâm đến việc học tập của con em mình. Từ đó chất lượng học tập của học sinh thường ở mức độ yếu, trung bình hoặc khá, để đạt được loại giỏi thật sự là rất hiếm. T T Được Ban giám hiệu nhà trường phân công bồi dưỡng học sinh giỏi nhiều nhăm liền, tôi nhận thấy các em chỉ đạt được thành tích cao hơn so với các học sinh khác ở lớp học một chút. Các em chưa thật sự nắm được vấn đề một cách vững chắc, thiếu sáng tạo, linh hoạt trong một số tình huống nhất đònh, chỉ biết vận dụng theo lối mòn sẵn có, cho nên sẽ khó đạt được thành tích tốt trong học tập. Từ những vấn đề nêu trên, tôi nghó rằng phải đầu tư nhiều hơn cho việc bồi dưỡng cho các em về biện pháp học tập môn Toán, giúp các em có đủ khả năng hiểu được vấn đề một cách chắc chắn, biết phân tích đề bài một cách rõ ràng chính xác (phân tích), giải quyết vấn đề hợp lí để đi đến việc giải bài toán (tổng hợp) đạt kết quả như mong muốn. Để giải quyết những vấn đề nêu trên, tôi xin trình bày một số biện pháp của mình trong công tác bồi dưỡng học giỏi môn Toán 5, như sau : B - NỘI DUNG, BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT Sáng kiến kinh nghiệm Trang 1 Một số biện pháp Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5. Giáo viên thực hiện : Đàm Lê Dũng I - EM LÀ AI ? Với câu hỏi: “Em là ai ?”, tôi muốn tìm hiểu học sinh mình nó có khả năng học tập cỡ nào, mức độ tiếp thu, tính sáng tạo, linh hoạt nó ra sao ? để từ đó tôi mới tìm ra cách hướng dẫn phù hợp với khả năng của các em. Việc tìm hiểu về các em không chỉ về mặt kiến thức mà phải còn tìm hiểu thêm khả năng tiếp thu của các em ở mức độ nào ? Các em có những thói quen tốt, thói quen chưa tốt nào ? Kể cả cách trình bày bài làm ra sao ? Bước đầu, tôi cho các em làm những bài tập đơn giản như các em đã được tiếp xúc trong năm học lớp 4. Qua đó, có thể đánh giá được khả năng của các em. Biết được học sinh của mình, tuỳ theo từng em, tôi có cách nhắc nhở riêng với những điểm yếu cần khắc phục. II - QUÁ TRÌNH BỒI DƯỢNG : 1- Xây dựng nề nếp học tập : Điều trước tiên tôi quan tâm đó là nề nếp học tập trên lớp. Không phải chỉ nghiêng về trật tự lớp học mà tôi còn chú ý ở các em cách dùng sách, vở, thước, bút,… nói chung là dụng cụ học tập. Khi nào sử dụng vở để làm bài, khi nào dùng nháp, khi nào phải làm bài một cách độc lập, khi nào thì thảo luận nhóm. Điều này, trong khoảng 2 đến 3 tuần đầu các em sẽ quen và hiểu được ý tôi muốn các em lúc nào phải làm gì. Sáng kiến kinh nghiệm. Trang 2 Một số biện pháp Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5. Giáo viên thực hiện : Đàm Lê Dũng Có như thế, các em sẽ biết tập trung nghe giảng lúc nào ; biết khi nào phải làm bài ; khi nào cần phải thảo luận và phát biểu ý kiến đóng góp cùng các bạn hay cùng với thầy để xây dựng bài mới. 2 - Nghiên cứu chương trình môn TOÁN ở các khối lớp ( ch ương trình mới ) : Để hướng dẫn cho các em được tốt thì trước tiên, ta phải biết được các em đã học những gì và những gì chưa học. Trong quá trình bồi dưỡng mình mới hướng các em đến những kiến thức có liên quan đến những điều đã học. Tránh việc bắt các em phải làm những việc mà các em chưa biết đến bao giờ. Cho nên việc nghiên cứu chương trình ở các lớp dưới giúp giáo viên bồi dưỡng hiểu được các em đã học được những gì, và những gì chưa học. Từ đó, có kế hoạch bồi dưỡng một cách hợp lý. 3 - Nghiên cứu Sách giáo khoa và nhiều tài liệu khác để soạn riêng tài liệu bồi dưỡng thích hợp : Để soạn tài liệu bồi dưỡng cho các em, trước tiên tôi nghiên cứu ở Sách giáo khoa (lớp 4 - lớp 5) về các dạng bài tập và cũng tự suy nghó về yêu cầu hệ thống các mảng kiến thức trong từng chương, từng nhóm bài được trình bày qua các dạng bài luyện tập trong sách giáo khoa. Ngoài ra, bản thân còn tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, cũng như những đề thi học sinh Giỏi của những năm trước đây. Với những tài liệu tham khảo này, tôi phải chọn lọc những bài tập thích hợp với các em. Không phải chọn những bài tập quá khó, vì với những bài tập quá khó không giúp ích gì được cho các em, mà trái lại làm cho các em ngán ngại thêm hơn. Tôi soạn tài liệu để bồi dưỡng cho các em, theo phương châm : “Biết đến Sáng kiến kinh nghiệm. Trang 3 Một số biện pháp Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5. Giáo viên thực hiện : Đàm Lê Dũng đâu học đến đấy. Học đến đâu hiểu đến đấy”, không thể bắt ép các em dồn vào đầu óc mình những điều mà mình không hiểu được gì cả. Thà rằng chậm, từng bước tạo cho các em có được những hành trang kiến thức thật sự của mình và biết được trong gói hành trang đó có được những gì, nắm được tác dụng của từng loại hành trang có được. Tôi nghó như thế nên những kiến thức các em có được sẽ luôn ở bên mình trong suốt cuộc hành trình vươn tới tương lai. 4 – Nghiên c ứu tập đề thi học sinh giỏi vòng tỉnh qua các năm học : Thơng qua các bạn đồng nghiệp, tơi sưu tầm tất cả các đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau từ năm học 1996 – 1997 cho đến nay để nghiên cứu về cấu trúc đề thi, các kiến thức trọng tâm thường có, … lấy đó làm cơ sở ơn luyện cho các em. Tuy nhiên, trong q trình bồi dưỡng, tơi chú ý nhiều đến các dạng tốn cơ bản và lược bớt những bài tốn q khó hoặc khơng phù hợp với đối tượng học sinh của mình. 5 - Xây dựng cho các em các bước để giải một bài toán : Trước khi đi vào giải bài tập toán, tôi tập cho các em có được thói quen thực hiện theo từng bước cụ thể để tìm hiểu đề bài thật chính xác rồi giải bài tập một cách có hiệu quả. Tôi yêu cầu các em phải thực hiện qua các bước như sau :  Đọc kó đề bài (2 – 3 lần)  Phân tích đề bài tìm cách giải.  Tóm tắt đề toán (nếu cần).  Giải bài toán (nháp).  Trình bày bài giải.  Kiểm tra kết quả.  Đọc kó đề bài (2 – 3 lần) Sáng kiến kinh nghiệm. Trang 4 Một số biện pháp Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5. Giáo viên thực hiện : Đàm Lê Dũng - Tìm xem đề bài cho biết gì ? Chúng có quan hệ với nhau như thế nào ? - Bài toán hỏi gì ? (Quan trọng)  Phân tích đề bài để tìm cách giải. - Dựa vào câu hỏi của bài toán, đi tìm những điều cần thiết để tính. - Căn cứ vào những điều đã cho để tìm cách giải. - Dự đoán bài toán thuộc dạng bài toán gì đã học ?  Tóm tắt đề toán (nếu cần). Ở bước này, nếu thuộc những dạng toán điển hình (tìm 2 số khi biết : Tổng và Tỉ, Hiệu và Tỉ, Tổng và Hiệu) khi xác đònh được đầy đủ 2 yếu tố thì bắt buộc các em phải biết tóm tắt đề bài bằng sơ đồ đoạn thẳng. Còn thuộc những dạng khác, tùy từng bài, nếu có thấy cần thiết phải tóm tắt thì tóm tắt hoặc những bài hình học, khi cần thiết phải biết vẽ hình cho rõ ràng chính xác để những dữ kiện có liên quan được thể hiện một cách rõ hơn thì phải vẽ hình.  Giải bài toán (nháp). Bước này tập cho các em rèn tính cẩn thận khi làm bài. Sau khi tìm hiểu đề bài và đã thấy được hướng giải bài tập, các em liền ghi suy nghó của mình ra nháp, kể cả việc thực hiện các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia) và xem lại thật chính xác trước khi ghi vào bài giải chính thức.  Trình bày bài giải. Việc trình bày bài làm tuy các em đã được các thầy cô chủ nhiệm đã hướng dẫn ở từng năm một trong quá trình học tập nhưng mỗi em có một tính nết riêng. Có em kó lưỡng, có em cẩu thả, có em thì quá tiết kiệm giấy,… nên mỗi em có thể có một biểu hiện riêng trong cách trình bày bài làm của mình. Sáng kiến kinh nghiệm. Trang 5 Một số biện pháp Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5. Giáo viên thực hiện : Đàm Lê Dũng Qua quá trình bồi dưỡng, tôi thường theo dõi cách trình bày của các em để có hướng nhắc nhở, giúp các em khắc phục được những hạn chế mà thể hiện bài làm một cách rõ ràng, sạch sẽ, đúng quy đònh. Tuy là môn Toán nhưng tôi vẫn luôn để ý và sửa chữa các em về những lỗi chính tả thường gặp khi trình bày bài giải một bài toán.  Kiểm tra kết quả. Tôi nghó, đây là một bước rất cần thiết để các em tự kiểm tra và đánh giá lại kết quả bài làm của mình. Với các em, bước kiểm tra kết quả bài làm, thường thì các em ít quan tâm đến. Cho nên việc làm bài sai mà không hay, không biết là chuyện thường gặp ở các em. Qua nhận đònh này, tôi luôn xây dựng cho các em một thói quen không thể thiếu là biết kiểm tra lại kết quả khi đã giải xong bài tập ; đặc biệt là đối với các phép tính cộng, trừ, nhân, chia ; các bài tốn về tìm thành phần chưa biết của phép tính,… giúp các em xác đònh được bước đầu kết quả bài giải của mình có đúng hay chưa ? Khi cần thiết, các em biết kiểm tra lại quá trình giải bài của mình, để chỉnh sửa lại cho chính xác, phù hợp với yêu cầu bài toán. 6 - Ôn tập các kiến thức cơ bản : Như tôi đã nói ở phần trên (soạn tài tiệu để dạy), để bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các em, điều trước tiên tôi cho rằng : Các em phải nắm được những kiến thức cơ bản đã học. Thật ra, có một số em vào học bồi dưỡng mà kiến thức cơ bản, thậm chí tôi cho là sơ đẳng các em còn không nhớ được. Ở đây tôi nói là không nhớ, chứ không phải là không biết. Ví dụ như : Tìm thành phần chưa biết của phép tính (tìm X), nêu quy tắc tìm số Trung bình cộng của nhiều số, … các em cũng không phát biểu được. Có em hiểu được vấn đề nhưng nói chẳng thành câu !! Sáng kiến kinh nghiệm. Trang 6 Một số biện pháp Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5. Giáo viên thực hiện : Đàm Lê Dũng Cho nên, trong thời gian các em học ở những tuần đầu, tôi cố gắng tái hiện lại cho các em những điều gì đã học được ở lớp 4. Có thể nói giống như dạy lại những bài luyện tập ở lớp 4, cho đến khi các em nhớ lại chính xác vấn đề, tôi lại có một số bài tập nâng dần một cách nhẹ nhàng, đủ sức để các em hiểu được vấn đề một cách mạch lạc, vững chắc. Ví dụ : Ôn tập về phép nhân. Các em có hiểu phép nhân chính là phép cộng các số hạng bằng nhau không ? Trên cơ sở này, tôi cho các em thực hiện phép so sánh giá trò 3 biểu thức như : * (6 +6+6+6+6) + (6+6+6) + (6+6) * 6 × 5 + 6 × 3 + 6 × 2 * 6 × (5 + 3 + 2) Từ đó, các em sẽ hiểu phép cộng các số hạng bằng nhau chính là phép nhân và hướng các em đến dạng bài tập một số nhân với một tổng (hiệu). Về đo lường cũng thế, các em chỉ biết cơ bản mối quan hệ giữa các đơn vò đo một cách máy móc, chưa hiểu được một cách tường tận về bản chất của từng đơn vò đo cụ thể, trường hợp này tôi thường cho các em tham gia thực tế qua những giáo cụ trực quan hay qua những tiết thực hành ở lớp, ở ngoài trời, … 7 - Cung cấp cho các em nhiều dạng bài tập : Ngoài việc tái hiện cho các em các kiến thức cơ bản đã được học ở lớp 4 và đồng hành cùng các em với chương trình lớp 5 đang học ở lớp. Tôi mở rộng thêm nhiều dạng bài tập khác để các em được làm quen. Ngoài những dạng toán điển hình, tôi còn tham khảo, nghiên cứu và suy nghó thêm nhiều dạng đề bài khác và từng loại bài tôi nâng dần vừa sức với các em. Sáng kiến kinh nghiệm. Trang 7 Một số biện pháp Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5. Giáo viên thực hiện : Đàm Lê Dũng Chẳng hạn, về số tự nhiên, tôi hướng dẫn các em rõ thêm về cấu tạo thập phân của số (phân tích số thành tổng tròn trăm, tròn chục và đơn vò), biết thành lập số bằng những chữ số cho trước (Viết số có 3 chữ số khác nhau với các chữ số 1 ; 2 ; 3 hay Với 3 chữ số 0 ; 1 ; 2 em hãy viết các số có 3 chữ số khác nhau …v…v…). Dạng khác, khi ta thêm vào bên phải một số tự nhiên, 1 - 2 chữ số nào đó thì số tự nhiên đó nó sẽ thay đổi như thế nào ? Hay khi thêm vào bên trái số tự nhiên có 2 chữ số một chữ số nào đó thì số tự nhiên đó biến đổi ra sao ? Hoặc dạng bài tìm số tự nhiên cho trước khi biết một số dữ kiện của nó … Ví dụ 1 : Tích của hai số là 5037. Nếu giảm thừa số thứ hai đi 7 đơn vị thì tích giảm đi 483. Tìm hai số đó. (Đề thi HS giỏi tỉnh Cà Mau, ngày 18/3/2000). Với bài tốn này, tơi hướng dẫn học sinh suy luận như sau : Khi giảm thừa số thứ hai đi 7 đơn vị thì tích của chúng sẽ giảm đi 7 lần thừa số thứ nhất. Theo bài ra, tích giảm đi 483 đơn vị ; do đó thừa số thứ nhất sẽ là : 483 : 7 = 69. Vậy, thừa số thứ hai là : 5037 : 69 = 73. Đáp số : Hai số cần tìm là 69 và 73. Ví dụ 2 : Tích của hai số là 945. Nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số thứ hai thì tích mới là 1170. Tìm hai số đó. (Đề thi HS giỏi tỉnh Cà Mau, ngày 31/3/2007). Bài giải Khi thêm vào thừa số thứ hai 5 đơn vị thì tích mới sẽ tăng lên 5 lần thừa số thứ nhất. Theo bài ra, tích mới lớn hơn tích cũ là : 1170 - 945 = 225. Vậy, thừa số thứ nhất sẽ là : 225 : 5 = 45. Thừa số thứ hai là : 945 : 45 = 21. Đáp số : Hai số cần tìm là 45 và 21. Ví dụ 3 : Sáng kiến kinh nghiệm. Trang 8 Một số biện pháp Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5. Giáo viên thực hiện : Đàm Lê Dũng Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng khi bỏ đi chữ số hàng đơn vị thì số đó giảm đi 14 lần. (Đề thi HS giỏi tỉnh Cà Mau, ngày 17/01/1998). Bài giải Giả sử số tự nhiên có hai chữ số cần tìm là ab . (a, b là số tự nhiên và 0< a <10 ; 0 ≤ b <10). Phân tích cấu tạo số ta được : ab = a x 10 + b Theo bài ra, khi xóa bỏ chữ số hàng đơn vị thì số đó giảm đi 14 lần, nghĩa là số đó sẽ gấp chữ số hàng chục 14 lần. Tức là ta có : ab = a x 14 Do vậy, ta sẽ có : a x 10 + b = a x 14 (Vì đều bằng ab). Hay : b = a x 4 (Hai tổng bằng nhau đều bớt đi a × 10 đơn vị). Nhận xét rằng : a chỉ có thể là 1 hoặc 2 ; vì a > 0 và nếu a = 3 thì 3 x 4 = 12 >10. Khơng được. Ta xét hai trường hợp sau : - Với a = 1 thì b = 1 x 4 = 4. Số cần tìm là 14. Thử lại : 14 = 1 x 14. Đúng. - Với a = 2 thì b = 2 x 4 = 8. Số cần tìm là 28. Thử lại : 28 = 2 x 14. Đúng. Vậy, bài tốn có hai đáp số : Số cần tìm là 14 hoặc 28. Để nâng dần mức độ từ dễ đến khó, tôi xin điển hình về dạng bài tính nhanh, như sau : * Đối với biểu thức có nhiều phép cộng, các em chú ý đến tổng các cặp số tròn chục, tròn trăm : 24 + 47 + 76 + 53 = (24 + 76) + (47 + 53) = 100 + 100 = 200 * Biểu thức có cả cộng lẫn trừ, ta hiểu theo ý nghóa : cộng là thêm vào, trừ là bớt ra, để chúng ta có thể sắp xếp một cách hợp lí. 799 + 435 - 299 - 335 = (799 - 299) + (435 - 335) = 500 + 100 = 600 Hoặc : Sáng kiến kinh nghiệm. Trang 9 Một số biện pháp Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5. Giáo viên thực hiện : Đàm Lê Dũng 11 – 12 + 13 – 14 + 15 = 11 + (15 -14) + (13 - 12) = 11 + 1 + 1 = 13 * Biểu thức toàn là phép nhân, chú ý những cặp số có tích tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn. Cung cấp cho các em những cặp số, như : 2 × 5=10 ; 50 × 2=100; 20 × 5=100 ; 25 × 4=100 ; 125 × 8=1000. Ngoài ra, các em cần chú ý thêm nếu chỉ cần có 01 thừa số bằng 0 thì tích sẽ bằng 0, …. Ví dụ: 125 × 4 × 8 × 25 = (125 × 8) × (25 × 4) = 1000 × 100 = 100 000 hay nâng thêm mức độ khó hơn, yêu cầu các em biết phân tích một thừa số thành 2 thừa số thích hợp, như bài : 25 × 50 × 8 = 25 × 50 × 4 × 2 = (25 × 4) × ( 50 × 2) = 100 × 100 = 10000 * Biểu thức là một phép chia, có số bò chia và số chia phức tạp. Các em lưu ý 2 trường hợp sau : - Nếu số bò chia bằng 0 thì thương sẽ bằng 0. (218 × 2 - 436) : (2345 × 5 × 103) = (436 - 436) : (2345 × 5 × 103) = 0 : (2345 × 5 × 103) = 0 - Nếu số bò chia bằng số chia thì thương bằng 1. (18 × 4 + 6) : (18 × 5 – 12) = (18 × 4 + 6) : (18 × 4 + 18 -12) = (18 × 4 + 6) : (18 × 4 + 6) = 1 * Biểu thức gồm tính nhân và tính cộng. Chẳng hạn : Tính giá trị của biểu thức sau : 58 x 36 + 42 x 48 + 25 x 58 + 13 x 42. Với học sinh khá, giỏi thì bài này phải tính theo cách tính thuận tiện nhất chứ khơng đơn thuần là thứ tự thực hiện phép tính. Để làm được như vậy, các em phải ghi nhớ các tính chất “Một số nhân với một tổng” hay “Một tổng nhân với một số” ; tính chất giao hốn của phép cộng và phép nhân. Bài giải Sáng kiến kinh nghiệm. Trang 10 [...]... kinh nghiệm Trang 17 Một số biện pháp Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5 a- Tính số học sinh được xếp loại giỏi Giáo viên thực hiện : Đàm Lê Dũng b- Tỉ số phần trăm của mỗi loại so với số học sinh cả khối ? Bài giải Số học sinh được xếp loại giỏi là : 180 × 1 = 18 (học sinh) 10 Đến đây thường thì các em đi tìm số học sinh của mỗi loại rồi mới tính tỉ số phần trăm Chẳng hạn : Số học sinh được xếp loại khá... Đáp số: 9 45 = = 45% 20 100 (nhân tử, mẫu với 5) 100% - (10% + 40% + 45% ) = 5% a) 18 học sinh b) Giỏi 10% ; Khá 40% ; TB 45% ; Yếu 5% Sáng kiến kinh nghiệm Trang 18 Một số biện pháp Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5 Giáo viên thực hiện : Đàm Lê Dũng Qua ví dụ 2 này, giáo viên có thể giúp cho học sinh hiểu thêm Tỉ số phần trăm chính là tỉ số của 2 số nhưng chúng được viết dưới dạng tỉ số có mẫu số bằng 100,... NGHIỆM - Tên đề tài : MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TỐN 5 Đàm Lê Dũng - Tác giả : HĐKH trường Nội dung HĐKH Phòng GD&ĐT Xếp loại Nội dung - Đặt vấn đề - Đặt vấn đề - Biện pháp - Biện pháp - Kết quả phổ biến, ứng dụng - Kết quả phổ biến, ứng - Tính khoa học dụng - Tính sáng tạo Xếp loại - Tính khoa học 25 Sáng kiến kinh nghiệm Trang Một số biện pháp Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5 Giáo viên thực.. .Một số biện pháp Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5 Giáo viên thực hiện : Đàm Lê Dũng Ta thực hiện như sau : 58 x 36 + 42 x 48 + 25 x 58 + 13 x 42 = 58 x 36 + 25 x 58 + 42 x 48 + 13 x 42 (Tính chất giao hốn của phép cộng) = 58 x 36 + 58 x 25 + 42 x 48 + 42 x 13 (Tính chất giao hốn của phép nhân) = 58 x (36 + 25) + 42 x (48 + 13) (Tính chất nhân một số với một tổng) = 58 x 61 + 42 x 61... 72 (học sinh) 10 Tương tự, tính số học sinh Trung Bình là 81 học sinh , sau đó các em tính số học sinh Yếu : 180 - (18 + 72 + 81) = 9 (học sinh) Từ đó, các em sẽ tính được tỉ số phần trăm bằng cách lấy số học sinh mỗi loại chia cho 180, rồi lấy thương vừa tìm được nhân nhẩm với 100 và ghi kí hiệu % Ví dụ như, tỉ số phần trăm của học sinh giỏi là : 18 : 180 = 0,1 = 10% (Theo cách hướng dẫn của SGK TOÁN... hạn như : Cách 2: Bài giải Phân số chỉ số vải bán được cả 2 ngày là : 2 1 5 + = (số vải) 9 3 9 Phân số chỉ số vải còn lại là : 9 5 4 − = (số vải) 9 9 9 Số mét vải cửa hàng còn lại là : 324 × 4 = 144 (m) 9 Đáp số : 144 m Ví dụ 2: Sơ kết học kì 1, 180 học sinh khối lớp năm được xếp thành bốn loại : giỏi, 1 khá, trung bình, yếu So với học sinh cả khối, số học sinh xếp loại giỏi bằng 10 , 9 4 loại khá bằng... hành này, các em rất hứng thú học tập và qua thực tế việc cân, đong, đo, đếm giúp các em sẽ hiểu tường tận vấn đề hơn Sáng kiến kinh nghiệm Trang 23 Một số biện pháp Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5 Giáo viên thực hiện : Đàm Lê Dũng C - KẾT LUẬN T hực tế, bồi dưỡng học sinh giỏi, không thể có một khuôn phép nào cố định, vì học sinh mỗi năm mỗi khác, nhất là đối với môn Toán Ngoài những kiến thức cơ bản... công tác bồi dưỡng học sinh giỏi sẽ đạt được yêu cầu của nhà trường ở mức độ ít nhất là có thể chấp nhận được Rất mong sự đóng góp ý kiến xây dựng của các cấp lãnh đạo, của q đồng nghiệp cho đề tài được hồn thiện hơn, góp phần thiết thực trong cơng cuộc bồi Sáng kiến kinh nghiệm Trang 24 Một số biện pháp Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5 Giáo viên thực hiện : Đàm Lê Dũng dưỡng các thế hệ học sinh giỏi của... tổng số phần bằng nhau - Tìm giá trò một phần bằng nhau, (Nếu trường hợp số bé là 1 phần thì bước này chính là tìm số bé) - Tìm số bé - Tìm số lớn Ví dụ 1 : Sáng kiến kinh nghiệm Trang 14 Một số biện pháp Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5 Giáo viên thực hiện : Đàm Lê Dũng Tìm 2 số tự nhiên có tổng là 132 Biết rằng khi thêm vào bên phải số bé một chữ số 0 thì được số lớn Như bài này, đề bài đã cho biết... phú thêm dạng bài tập, giúp học sinh mở rộng thêm sự hiểu biết của mình - Biết soạn đề bài ngay khi dạy trên lớp, trong những tình huống cần thiết giúp học sinh khắc sâu một dạng bài tập mà các em chưa nắm bắt một cách chắc chắn - Chỉ nên gợi mở cho học sinh tự tìm hướng giải bài tập mà khơng áp đặt, 22 Sáng kiến kinh nghiệm Trang Một số biện pháp Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5 Giáo viên thực hiện : Đàm . nghiệm. Trang 17 Một số biện pháp Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5. Giáo viên thực hiện : Đàm Lê Dũng a- Tính số học sinh được xếp loại giỏi. b- Tỉ số phần trăm của mỗi loại so với số học sinh cả khối. thể sắp xếp một cách hợp lí. 799 + 4 35 - 299 - 3 35 = (799 - 299) + (4 35 - 3 35) = 50 0 + 100 = 600 Hoặc : Sáng kiến kinh nghiệm. Trang 9 Một số biện pháp Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5. Giáo viên. 2 25. Vậy, thừa số thứ nhất sẽ là : 2 25 : 5 = 45. Thừa số thứ hai là : 9 45 : 45 = 21. Đáp số : Hai số cần tìm là 45 và 21. Ví dụ 3 : Sáng kiến kinh nghiệm. Trang 8 Một số biện pháp Bồi dưỡng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5, SKKN: Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5,

Từ khóa liên quan