0

Chuyên đề bài giảng ứng dụng công nghệ thông tin

12 937 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2014, 19:43

Đây là bộ tài liệu hay, có chất lượng cao, giúp các bạn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bộ môn, phục vụ tốt việc thực hành. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích đắc lực cho các bạn trong việc học tập của mình ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC Tác giả: Nguyễn Duy Hải Trường Đại học Sư phạm Hà nội Nội dung  Khái niệm chung  Giáo án điện tử  Bài giảng điện tử  Yêu cầu của một bài giảng điện tử  Thiết kế bài giảng điện tử  Chuẩn bị thiết kế bài giảng  Kỹ thuật tìm kiếm tư liệu trên Internet  Kỹ thuật tạo cắt ghép hình  Kỹ thuật Captive màn hình  Kỹ thuật chuyển đổi Font  Kỹ thuật tạo câu hỏi trắc nghiệp Nội dung  Trình bầy một bài thiết kế mẫu  Kỹ thuật xây dựng bài giảng điện tử bằng Ms PowerPoint  Các thao tác cơ bản  Thiết lập hiệu ứng  Trình bầy bài giảng  Thực hành và hỏi đáp  Thiết kế một bài dạy tự chọn Khái niệm chung  Bài giảng điện tử?  Là bài giảng có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin mà trong đó toàn bộ hoạt động dạy học được chương trình hóa thông qua môi trường multimedia.  Ở mức độ thấp, giáo viên thực hiện giảng bài dưới sự hỗ trợ của bản trình diễn để tổ chức các hoạt động dạy học nhằm đáp ứng được mục tiêu của bài học.  Ở mức cao nhất của bài giảng điện tử là toàn bộ kịch bản dạy học của người thầy được số hóa, tạo nên một phần mềm dạy học hoàn chỉnh có tương tác và khả năng quản lý. Đặc biệt là nó có thể thay thế vai trò của người thầy ở một số thời điểm nhất định.  Trong môi trường multimedia, thông tin được truyền dưới các dạng: văn bản (text), đồ hoạ (graphics), hoạt ảnh (animation), ảnh chụp (image), âm thanh (audio) và phim video (video clip). Khái niệm chung  Giáo án điện tử?  Giáo án điện tử là bản thiết kế cụ thể toàn bộ kế hoạch hoạt động dạy học của giáo viên khi thực hiện một bài giảng điện tử. Toàn bộ hoạt động dạy học đó đã được multimedia hoá một cách chi tiết, có cấu trúc chặt chẽ và logic được quy định bởi cấu trúc của bài học.  Giáo án điện tử là một sản phẩm của hoạt động thiết kế bài dạy trước khi bài dạy học được tiến hành.  Giáo án điện tử chính là bản thiết kế của bài giảng điện tử, chính vì vậy xây dựng giáo án điện tử hay thiết kế bài giảng điện tử là hai cách gọi khác nhau cho một hoạt động cụ thể để có được bài giảng điện tử. Yêu cầu của một bài giảng điện tử  Nội dung  Nội dung phải cô đọng (không quá nhiều chữ)  Được minh họa sinh động  Câu hỏi-giải đáp  Tính chính sác, thích hợp với nội dung  Tính logic của vấn đề  Phản hỏi của giáo viên  Tính đa phương tiện (multimedia)  Kết hợp nhiều phương tiện khác nhau  Tính tương tác  Hỗ trợ giáo viên và học sinh đối thoại, xem sét và khám phá vấn đề Thiết kế bài giảng điện tử  Bước 1: Xác định mục tiêu bài học  Bước 2: Xác định trọng tâm và kiến thức cơ bản  Bước 3: Xây dựng kịch bản dạy học(chương trình hóa tiến trình dạy học)  Bước 4: Xác định tư liệu cho các hoạt động  Bước 5: Lựa chọn công cụ và số hóa kịch bản d.học  Bước 6: Chạy thử, chỉnh sửa và hoàn thiện Thiết kế bài giảng điện tử  Bước 1: Xác định mục tiêu bài học  Học xong bài thì người học sẽ đạt được gì về?  Kiến thức  Kỹ năng  Thái độ Thiết kế bài giảng điện tử  Bước 2: Xác định trọng tâm và kiến thức cơ bản  Cần bám sát vào chương trình dạy học và sách giáo khoa bộ môn  Cần phải đọc thêm tài liệu, sách báo tham khảo để mở rộng hiểu biết về vấn đề cần giảng dạy và tạo khả năng chọn đúng kiến thức cơ bản  Việc chọn lọc kiến thức cơ bản của bài dạy học có thể gắn với việc sắp xếp lại cấu trúc của bài để làm nổi bật các mối liên hệ giữa các hợp phần kiến thức của bài, từ đó rõ thêm các trọng tâm, trọng điểm của bài. Thiết kế bài giảng điện tử  Bước 3: Xây dựng kịch bản dạy học (chương trình hóa tiến trình dạy học)  Xác định cấu trúc của kịch bản  Chi tiết hóa cấu trúc của kịch bản  Xác định các bước của quá trình dạy học  Xác định quá trình tương tác giữa thầy, trò và các đối tượng khác(phim, ảnh, text).  Xác định các câu hỏi, phản hồi trong các hoạt động  Hình dung(lắp ghép) thành tiến trình dạy học [...]...Thiết kế bài giảng điện tử  Bước 4: Xác định tư liệu cho các hoạt động  Phim (video), ảnh (image), hoạt cảnh (animation)  Tìm kiếm tư liệu  Xử lý tư liệu  Phân phối tư liệu cho mỗi hoạt động Thiết kế bài giảng điện tử  Bước 5: Lựa chọn phần mềm công cụ và số hóa kịch bản dạy học  Lựa chọn phần mềm công cụ thích hợp  Cài đặt(số hóa) nội dung  Tạo hiệu ứng trong các tương tác . giảng điện tử  Nội dung  Nội dung phải cô đọng (không quá nhiều chữ)  Được minh họa sinh động  Câu hỏi-giải đáp  Tính chính sác, thích hợp với nội dung  Tính logic của vấn đề  Phản hỏi của. NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC Tác giả: Nguyễn Duy Hải Trường Đại học Sư phạm Hà nội Nội dung  Khái niệm chung  Giáo án điện tử  Bài giảng điện tử  Yêu cầu của một bài giảng điện tử  Thiết. hình  Kỹ thuật Captive màn hình  Kỹ thuật chuyển đổi Font  Kỹ thuật tạo câu hỏi trắc nghiệp Nội dung  Trình bầy một bài thiết kế mẫu  Kỹ thuật xây dựng bài giảng điện tử bằng Ms PowerPoint  Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề bài giảng ứng dụng công nghệ thông tin, Chuyên đề bài giảng ứng dụng công nghệ thông tin,

Từ khóa liên quan