0

7 công cụ kiểm soát chất lượng

20 1,400 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2013, 15:37

Phiếu kiểm tra là một biểu mẫu để thu thập số liệu một cách có hệ thống và dễ dàng chuyển nó thành những thông tin hữu ích. [...]... toán dữ liệu… Bước 4: Thiết kế phiếu kiểm tra  Tên của phiếu kiểm tra  Những mục kiểm tra  Phương pháp kiểm tra  Thời gian kiểm tra  Người kiểm tra  Nơi kiểm tra  Kết quả và tóm tắt PHIẾU KIỂM TRA LỖI Kiểm tra: thành phẩm Lô sản phẩm: 01 Số lượng sản phẩm kiểm tra: 100 Người kiểm tra: Nguyễn Thị Thanh Ngày kiểm tra: 01/01/20 07 đến 31/05/20 07 Stt 1 Loại khiếm khuyết Vào cổ... trình, nội dung) Bước 1 : Xác định rõ mục đích của việc kiểm tra Bước 2 :Sắp xếp và lựa chọn những mục cần kiểm tra  Quyết định xem cần phải kiểm tra cái gì?  Liệt kê và sắp xếp những mục cần kiểm tra?  Quyết định xem các mục cần được kiểm tra chính xác như thế nào?  Cân nhắc xem dữ liệu nên được phân loại như thế nào?  Thảo luận xem mọi mục có được kiểm tra đầy đủ không? Bước 3: Xác định rõ những dữ... phiếu kiểm tra  Khi kiểm tra hãy viết các ý kiến lên lề mẫu phiếu kiểm tra Điều này rất hữu ích khi điều tra nguyên nhân của vấn đề  Khám phá bất cứ dữ liệu bất thường và những khuynh hướng bất thường  Không chỉ nắm bắt tình hình hiện tại mà còn so sánh với tình hình trước kia để dự đoán cho tình hình sắp tới  Tất cả những người liên quan phải thảo luận vấn đề này  Không dung bút chì để ghi phiếu kiểm. .. lai /// 3 4 Làm khuy // 2 5 Làm túi / 1 6 Cắt /// 3 Cộng Cộng 14 28 Các hạng mục có thể kiểm tra dễ dàng Bước 6: Lên đời mẫu phiếu kiểm tra  Nếu thấy mục nào bất tiện thì cải tiến mẫu phiếu cho phù hợp hơn  Nếu cần thiết phải phân loại lỗi thì mẫu phiếu cần phải thiết kế chi tiết hơn Cách đọc phiếu kiểm tra Stt Loại khiếm khuyết Kết quả KT Cộng 1 Vào cổ ///// ///// //// 14 2 Vào vai 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 công cụ kiểm soát chất lượng, 7 công cụ kiểm soát chất lượng,

Từ khóa liên quan