Đề tài một số vấn đề khó khăn gặp phải khi giảng dạy bài nhiệt kế, nhiệt giải vật lý 6, lực đẩy ác si mét vật lý 8 và hướng khắc phục

12 1.5K 3
Đề tài một số vấn đề khó khăn gặp phải khi giảng dạy bài nhiệt kế, nhiệt giải vật lý 6, lực đẩy ác si mét vật lý 8 và hướng khắc phục

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Môn vật lý là cơ sở của nhiều nghành khoa học kỹ thuật, vì vậy người học hiểu và nhận thức được các hiện tượng, quy luật vật lý là rất quan trọng. Vai trò của sách giáo khoa cung cấp nội dung kiến tức cơ bản hiện đại sát với thực tế là một điều không thể thiếu cho người học. Bên cạnh đó vai trò chủ đạo của người thầy trong việc hướng dẫn học sinh lĩnh hội những kiến thức cũng rất quan trọng. Người thầy trong quá trình dạy học phải làm cho học sinh thấy đựoc, hiểu được, hiểu được.và biết áp dụng những cái mình đã học vào cuộc sống thường ngày.

ĐỀ TÀI: MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN GẶP PHẢI KHI GIẢNG DẠY BÀI NHIỆT KẾ- NHIỆT GIAI LÝ 6, LỰC ĐẨY ÁC SI MÉT LÝ VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC A Đặt vấn đề Để đáp ứng nhu cầu ngày cao nghiệp đổi đất nước phù hợp với yêu cầu CNHHĐH đất nước, nghành giáo dục đào tạo phải đào tạo người có đức, có tài động sáng tạo làm ciệc có khoa học kỷ luật hiệ quả.Những năm gần nghành không ngừng đổi nội dung học trò, cách dạy cuat thầy nhằm nâng cao hiệu giáo dục Môn vật lý sở nhiều nghành khoa học kỹ thuật, người học hiểu nhận thức tượng, quy luật vật lý quan trọng Vai trò sách giáo khoa cung cấp nội dung kiến tức đại sát với thực tế điều khơng thể thiếu cho người học Bên cạnh vai trò chủ đạo người thầy việc hướng dẫn học sinh lĩnh hội kiến thức quan trọng Người thầy trình dạy học phải làm cho học sinh thấy đựoc, hiểu được, hiểu được.và biết áp dụng học vào sống thường ngày Nội dung sách giáo khoa , vai tò chủ đạo thầy ngồi việc cung cấp thơng tin kiến thức phải rèn cho học sinh tác phong suy nghĩ , phân tích tượng làm việc có khoa học nhầm phất triển nhân cách Người thầy phải tạo cho học sinh lịng yêu khoa học, yêu sống nghị lưc vươn lên trước khó khăn trước tình có vấn đề Qua giảng dỵ vật lý bậc THCS thấy đa số nội dung kiến thức học sinh dễ học , dễ hiểu mang lại nhiều thong tin cho học sinh.tuy nhiên gặp phải số khó khăn cho người dạy , người học dẫn đến hiệu giảng dạy chua cao môn lý 6, qua thực tế giảng dạy, suy nghĩ trăn trở toi mạnh dạn nghĩ vài hướng khắc phục theo ý chủ quan B Nội dung I Nhiệt kế – Nhiệt giai a Trình tự bước sách giáo khoa Nhiệt kế Hãy nhớ lại học nhiệt kế học lớp trả lời câu hỏi sau đây: C1 Có bình đựng nước a, b ,c cho thêm nước đá vào bình a để có nước lạnhcho thêm nước nóng vào bình c để có nước ấm a Nhúng ngón tay trỏ bàn tay phải vào bình a, nhúng ngón tay trỏ bàn tay trái vào bình c ngón tay có cảm giác nào? ( hình 22.1) b.Sau phút rút hai ngón tay ra, nhúng vào bình b (hình 22.2)các ngón tay có cảm giác nào?Từ thí nghiệm rút kết luận gì? C2: Cho biết thí nghiệm vẽ hình 22.3 hình 22.4 dùng đẻ làm gì? C3: quan sát so sánh nhiệt kế vẽ hình 22.5 GHĐ, cơng dụng điền vào bảng 22.1 (sgk) C4: Cấu tạo nhiệt kế y tế có đặc điểm gì? Cấu tạo có tác dụng gì? b Những khó khăn gặp phải dạy phần - Mục tiêu học mục cho học sinh biết cấu tạo nhiệt kế công dụng nhiệt kế khác Nừu giáo viên dạy không suy nghĩ kỹ hướng dạy, cuu hỏi phụ đặt thêm cho học sinhthì gặp phải ssố khó khăn vưóng mắc tră lời học sinh thưịng tră lời sai vấn đè cần hỏi + mục b câu C1, yêu cầu học sinh rút kết luận gì? học sinh thương trả lời vu vơ khơng rõ ý đồ câu hỏi + Ơ câu hỏi C2 ý đồ câu hỏi cho học sinh biết cách chia độ nhiệt kế học sinh thương trả lời hình 22.3 nhiệt kế để đo nhiệt đội nước sơi, hình 22.4 dùng để đo nhiệt độ nước đá dang tan + Qua mục học sinh chua biết cấu tạo bên trong, bên nhiệt kế nào, nhiệt kế đo nhiệt độ Học sinh chưa biết cách đo nhiệt độ nào? + câu C4 học sinh lúng túng trước câu trả lời khơng biết quan sát vào đâu để trả lời câu hỏi chua rõ Những khó khăn dẫn đến giáo viên cho việc trả lời học sinh đo học dạy thường bị thiếu c.Hướng khắc phục Theo ý chủ quan dạy giáo viên chỉnh sửa số câu hỏi cho rõ thêm số câu hỏi phũo giúp học sinh dễ hiểu dễ trả lời tăng tính tị mị Nhiệt kế Hãy nhớ lại học nhiệt kế học lớp để trả lời câu hỏi sau C1: có ba bình a, b, c cho thêm nước đá vào bình a để có nước lạnh, cho thêm vào bình c để có nước ấm a Nhúng ngón tay trỏ bàn tay vào bình a, nhúng ngón tay trỏ bàn tay trái vào bình c (hình 22.1 sgk) ngón tay có cảm giác nào? b Sau phút, rút hai ngón tay nhúng vào bình b (hình 22.2 Sgk) ngón tay có cảm giác nào? Từ thí nghiệm em rút kết luận cảm giác xác nóng lạnh tay? C2: Quan sát nhiệt kế mô tả cấu tạo nhiệt kế? Khi nong lên chất lỏng ống quản ngược lại? C3: Quan sát hình 22.3 hình 22.4 mơ tả cách chia độ cho nhiệt kế? C4: quan sát so sánh nhiệt kế hình 22.5 GHĐ, ĐCNN, cong dụng điền vào bảng 22.1 (sgk) C5: quan sát điểm A ống quản nhiệt kế y tế cho biết có đặc điểm gì? cấu tạo có tác dụng gi? C6: Hãy nêu cách đo nhiệt độ nhiệt kế y tế? II/ Lực đẩy ác si mét - Khi dạy số khó khăn mà giáo viên thường gặp phải mục II độ lớn lực đẩy ác si mét a Trình tự bước sách giáo khoa I Tác dụng chất lỏng lên vật nhúng chìm (sgk) II Độ lớn lực đẩy ác si met Dự đoán Truyền thuyết kể hôm ác si met nằm bồn tắm đầy nước phát ơng ta nhấn chìm người nứoc nhiều lực đẩy nước tác dụng lên ơng mạnh nghĩa thể tích phần nước bị chiếm chỗ lớn lực đẩy nước mạnh Dựa vào nhận xét mà ác si mét dự đoán độ lớn lực tác dụng lên vật nhúng chìm chất lỏngbằng trọng lượng phần chất lỏng bị vvật chiếm chỗ Thí nghiệm kiểm tra nhiều thí nghiệm khác người ta khẳng định dự đoán Sau nhứng thí nghiệm ( Hình 10.3 a, b, c) C3: chứng minh thí nghiệm hình 10.3 chứng tỏ dự đốn độ lớn lực đẩy ác si met nêu Cơng thức tính độ lớn lực đẩy acsimet Nếu gọi V thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ d trọng lượng riêng chất lỏng độ lớn lực đẩy acsmet tính cơng thức FA=d.V b Những khó khăn gặp phải - Khi dạy giáo viên thương lúng túng việc hướng đẫn học sinh làm thí nghiệm kiểm chứng để rút lực đẩy chất lỏng tác dụng lên vật trọng lượng khối chất lỏng bị vật chiếm chỗ ( FA= P) - Khi học học sinh khó hình dung cách cụ thể giáo viên diễn tả lời đẫn đến học sinh hiểu cáh mơ hồ - Khi xây dựng công thức FA = d.V giáo viên thường áp đặt cho học sinh dẫn đến học sinh khó hiểu c Hướng khắc phục Theo cá nhân tơi dạy giáo viên làm sau: - Yêu cầu học sinh tìm hiểu dụng cụ thí nghiệm, cách tiến hành thí nghiệm - Giáo viên hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm ý học sinh làm thí nghiệm cho vật nặng mục b, c phải ngập nước không chạm vào đáy hay thành cốc - Giáo viên phân cơng nhóm học sinh làm thí nghiệm phát dụng cụ cho học sinh làm thí nghiệm theo nhóm - Trước dạy giáo viên chuẩn bị sẵn bảng phụ bước thí nghiệm nhà - Giáo viên yêu cầu nhóm học sinh làm thí nghiệm ghi kết thí nghiệm nhóm theo bước sau: Nhóm B1: đo trọng lượng vật Nhóm Nhóm Nhóm P1 = ….N P1 = …N P1 =….N P1 = N nặng P1 = ? N B2: nhúng vật ngập vào nứoc bình tràn đo P2 = ? N Fđ = P – P2 = ? N B3: đổ nước tràn cốc P2 = …N P2 = …N P2 = …N P2 = …N Fđ = P1-P2 Fđ =P1-P2 Fđ= P1-P2 Fđ=P1-P2 =… N =… N = N = N P1’ = N P1’ = N P1’ = N P1’ = N Pn =P1’- Pn=P1’-P2 Pn=P1’-P2 Pn=P1’-P2 B vào cốc A đo P’ = ? N Pnước tràn = P1’ – P2 P2 = N = N B4: so sánh Fđ Pnước tràn 10 = N = N Sau học sinh làm thí nghiệm xong giáo viên cho học sinh nhận xét kết làm thí nghiệm nhóm Đa số học sinh so sánh bước B4 Fd = Pn ( Fđ lực đẩy nước tác dụng lên vật, Pn trọng lượngcủa nước tràn trọng lượng phần nước bị vật chiém chỗ) Nừu làm sai giáo viên nguyên nhân sai - Khi xây dựng công thức FA = d.V giáo viên vào bước làm sau: + Chúng ta gọi V thể tích nước tràn ra, d trọng lượng riêng nước trọng lượng nuớc tràn P = d.V + Theo bứoc ta kiểm chứng dự đoán Fđ = Pn nên suy FA= d V + công thức không nhứng dùng trường hợp nhúng vật vào nươc mà cho trường hợp nhúng vật vào chất lỏng khác cơng thức cơng thức tính độ lớn lực đẩy ac si met + Từ công thức F = d.V giáo viên cho học sinh thấy đượ lực đẩy ac si mét tác dụng lên vật không phụ thuọc vào chất làm vật mà phụ thuộc vào trọng lượng riêng chất lỏng thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chõ - Giáo viên cho hs thấy khơng chất lỏng có lực đẩy ác si mét mà có chất khí Cơng thức áp dụng cho lực đẩy ac si mét chất khí C Bài học kinh nghiệm Trước giảng dạy giáo viên cần nghiên cứu kỹ dạy khó, nội dung khó hiểu giáo viên tìm phương án tối ưu để giảng day cho học sinh dễ hiểu, dễ học hiệu giảng dạy coa 11 Khi lên lớp giáo viên kết hợp nhều phương pháp, nhiều cách thức dạy học nhằm tạo say mê ham học ngưịi học Trong q trình giảng dạy cần thưòng xuyên đặt câu hỏi tác động đồng thời ba đối tượng khá, trung bình, yếu Các câu hỏi dua sát với nội dung học rõ ràng dễ hiểu Nếu khó sử dụng câu hỏi hợi mở để hs trả lời Trên vài kinh nghiệm nhỏ tôi, với tơi học kinh nghiệm Nó chưa xác mong gúp đỡ đồng nghiệp để tơi nâng cao trình độ chun mơn kính mong đóng góp ý kiến người Xin chân thành cám ơn Ngày 19 tháng năm 2009 Người viết : Tăng Ngọc Diên 12 ... tạo có tác dụng gi? C6: Hãy nêu cách đo nhiệt độ nhiệt kế y tế? II/ Lực đẩy ác si mét - Khi dạy số khó khăn mà giáo viên thường gặp phải mục II độ lớn lực đẩy ác si mét a Trình tự bước sách giáo... tạo nhiệt kế công dụng nhiệt kế khác Nừu giáo viên dạy không suy nghĩ kỹ hướng dạy, cuu hỏi phụ đặt thêm cho học sinhthì gặp phải ssố khó khăn vưóng mắc tră lời học sinh thưòng tră lời sai vấn. .. giảng dạy chua cao môn lý 6, qua thực tế giảng dạy, suy nghĩ trăn trở toi mạnh dạn nghĩ vài hướng khắc phục theo ý chủ quan B Nội dung I Nhiệt kế – Nhiệt giai a Trình tự bước sách giáo khoa Nhiệt

Ngày đăng: 21/09/2014, 07:52

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan