0

một số vấn đề cơ bản về vốn và kế toán huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận tây hồ

49 262 0
  • một số vấn đề cơ bản về vốn và kế toán huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận tây hồ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2014, 21:52

1 Mục lục Lời nói đầu. Chơng I: lý luận cơ bản về vốn huy động và kế toán huy động vốn của Ngân hàng thơng mại I nguồn vốn huy động trong huy động kinh doanh của nhtm. 1. Các hoạt động chủ yếu để huy động vốn. 2. Nguồn vốn huy động. 2.1. Khái niệm. 2.2. ý nghĩa của nguồn vốn huy động trong huy động kinh doanh Ngân Hàng Thơng Mại. 2.3. Vai trò của nguồn vốn huy động đối với huy động kinh doanh của Ngân Hàng Thơng Mại. 2.4. Các hình thức huy động vốn của NHTM. 3. Một số biện của Ngân Hàng Thơng Mại để huy động vốn. Ii Kế toán huy động vốn của nhtm. 1. Nhiệm vụ của kế toán Ngân Hàng, kế toán huy động vốn. 2. Nguyên tắc và thủ tục mở tài khoản. 3. Tài khoản và chứng từ sử dụng trong kế toán huy động vốn. 4. Kế toán nghiệp vụ huy động vốn. Chơngii. thực trạng nghiệp vụ kế toán huy động vốn tại chi nhánh NHNN & PTNN Quận Tây Hồ. I. tình hình huy động kinh doanh của Ngân hàng. Ii. phân tích tổng quát về nguồn vốn huy động tại chi nhánh NHNN & PTNN Quận Tây Hồ. 1. Cơ cấu nguồn vốn. 2.Sử dụng vốn. 3. Kết quả kinh doanh. iii. thực trạng nghiệp vụ kế toán huy động vốn tại chi nhánh NHNN & PTNN Quận Tây Hồ. 1. Tình hình mở tài khoản tại chi nhánh NHNN & PTNN Quận Tây Hồ. 2. Phân tích tình hình các loại tài khoản tiền gửi tại chi nhánh NHNN & PTNN Quận Tây Hồ. 2.1. Phân tích cơ cấu chung của nguồn vốn tiền gửi. 2.1. Tài khoản tiền gửi tổ chức kinh tế. 2.3. Tài khoản tiền gửi tiết kiệm. 2.4. Tài khoản tiền gửi cá nhân. Chơng iii: một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nghiệp vụ huy động vốn và kế toán huy động vốn tại chi nhánh NHNN & PTNN Quận Tây Hồ. Sinh viên: Vũ Quốc Nội 1 1 I. kiến nghị nâng cao hiệu quả nghiệp vụ huy động vốn và kế toán huy động vốn của chi nhánh NHNN & PTNN Quận Tây Hồ. 1. Kiến nghị với Nhà nớc. 2. Kiến nghị với Ngân Hàng nhà nớc. 3. Kiến nghị với chi nhánh NHNN & PTNN Quận Tây Hồ. iI. một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cộng tác huy động vốn và kế toán huy động vốn tại chi nhánh NHNN & PTNN Quận Tây Hồ. 1. Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn. 1.1. Đa dạng hoá các kỳ hạn gửi tiền. 1.2. Phát triển tài khoản cá nhân và sử dụng séc cá nhân. 1.3. Triển khai các hình thức tiết kiệm mới. 2. Vận dụng chính sách lãi suất hợp lý. 3. Mở rộng các loại hình dịch vụ Ngân Hàng. 4. Cải tiến nghiệp vụ thanh toán và thủ tục gửi, rút tiền. 5. Thực hiện tốt chính sách khách hàng tích cực tìm kiếm, chọn lọc khách hàng lớn. 6. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên. 7. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống bảo hiểm tiền gửi. Kết luận. Danh mục tài liệu tham khảo: Lời Nói Đầu Ngân Hàng là một loại hình doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực đặc biệt, kinh doanh(Tiền tệ). Nên Ngân Hàng nắm giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển đất nớc. Đó là góp phần giúp nhà nớc điều tiết nền kinh tế vĩ mô, thông qua vai trò trung gian tài chính. Nghĩa là thực hiện điều tiết nguồn vốn giữa các khu vực trong nền kinh tế quốc dân. Để thực hiện tốt vai trò này đòi hỏi Ngân Hàng phải có sự đầu t vốn lớn và năng động. Một số nhà kinh tế học cho rằng: Ngân Hàng là một trong những sản phẩm kỳ vị nhất trong những phát minh của nhân loại. Ngân Hàng ra đời nh những đứa con u tú nhất của nền kinh tế hàng hoá và đến nay chính Ngân Hàng đã dẫn dắt nền kinh tế đạt đợc những bớc tiến to lớn. Tăng trởng và phát triển kinh tế xã hội đã và đang là mục tiêu của tất cả các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Mặc dù trong những năm qua Việt Nam đã đạt đợc nhiều thành tựu to lớn, trở thành hình tợng của khu vực Đông Nam á, song kết quả vẫn còn rất khiêm tốn.Trong khu vực công nghiệp việc áp dụng công nghệ khoa học, đa thiết bị mới vào sản xuất còn rất hạn chế, khu vực nông nghiệp thì cha đợc cơ giới háo nhiều kỹ thuật canh tác chủ yếu là kỹ thuật truyền thống chậm đổi mới, cơ sở hạ tầng còn Sinh viên: Vũ Quốc Nội 2 1 nhiều yếu kém, hạn chế và bất cập. Đó sẽ là những nhân tố quan trọng nhất làm giảm tốc độ phát triển nền kinh tế đất nớc trong thời gian tới mà đặc biệt khi chúng ta gia nhập AFTA vào năm 2006 và tơng lai gia nhập WTO. Vì vậy, trong thời gian tới muốn đạt đợc sự phát triển vợt bậc về kinh tế, ổn định chính trị - xã hội thì một nguồn lực có ý nghĩa quyết định kông thể thiếu đợc, đó chính là vốn, đặc biệt là nguồn vốn trung và dài hạn. Đối với Ngân Hàng, nếu nh nói nguồn vốn tự có là cơ sở để tổ chức hoạt động kinh doanh, là tiền đề cho sử khởi đầu của hoạt động kinh doanh Ngân Hàng thì nguồn vốn huy động đóng vai trò chủ đạo cho mở rộng hoạt đông kinh doanh, đảm bảo cơ sở tài chính cho hoạt động kinh doanh. Vì vậy song song chính sách, chiến lợc khách hàng thì chiến lợc nguồn vốn là một trong hai chiến lợc quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của Ngân Hàng. Mặt khác, để tăng trởng nguồn vốn hoạt động đòi hỏi Ngân Hàng phải có một hệ thống chiến lợc sản phẩm hiệu quả nghĩa là các biện pháp huy động vốn phải đạt hiệu quả. Trong giai đoạn hiện nay các Ngân Hàng đều đặt công tác huy động vốn thành mục tiêu hoạt động cơ bản, ở đâu và khi nào có cơ hội tạo vốn thì ở đó, lúc đó Ngân Hàng có mặt. Để đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng nhiều cho tăng trởng kinh tế là điều quan trọng, nhng điều quan trọng hơn là các Ngân Hàng Thơng Mại phải từng bớc nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn, để đứng vững trong nên kinh tế thị trờng. Chính vì vậy qua học tập, khảo sát thực tế và nghiên cứu em thấy rằng vấn đề cơ bản về vốn và kế toán huy động vốn của Ngân Hàng là rất quan trọng và cần thiết , nên em chọn đề tài: Mt s vn c bn v vn v k toỏn huy ng vn ti chi nhỏnh NHNN & PTNN Qun Tõy H để nghiên cứu. Do thời gian nghiên cứu ngắn nên chuyên đề không tránh khỏi hạn chế, rất mong đ- ợc sử quan tâm giúp đỡ của các thầy, cô giáo, các động chí lãnh đạo của chi nhánh NHNN & PTNN Quận Tây Hồ để chuyên đề của em đợc hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn. Hà nội, ngày 12 tháng 04 năm 2003 Sinh viên: Vũ Quốc Nội 3 1 Chơng I Lý luận cơ bản về vốn huy động và kế toán vốn huy động của ngân hàng thơng mại Ngân Hàng Thơng Mại(NHTM) là loại hình doanh nghiệp đặc biệt thực hiện kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ, tức là nguồn vốn của NHTM chủ yếu là nguồn vốn huy động từ nền kinh tế thông qua các cá nhân, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nớc. Do đó vấn đề huy động vốn nh thế nào cho hợp lý, đồng thời quản trị tài chính, phân bổ sử dụng, bảo đảm và phát triển vốn nh thế nào để đảm bảo hoạt động kinh doanh ngân hàng an toàn và đạt hiệu quả cao là lẽ sống còn đối với mỗi ngân hàng, đặc biệt trong điều kiện vô cùng phức tạp của nền kinh tế thị trờng hiện nay. Nền kinh tế thị trờng là nền kinh tế hàng hoá, tiền tệ hạch toán kinh doanh, nên mọi giao dịch kinh doanh của các tổ chức kinh tế đều thông qua thị trờng. Vì vậy, trong điều kiện biến động vô cùng phức tạp của nền kinh tế thị trờng "Đặc biệt là sự biến động hết sức nhạy cảm của tiền tệ". Hoạt động kinh doanh của NHTM nói chung, hoạt động huy động vốn nói riêng đợc quy định tại các điều khoản sau: Điều 1 khoản 1 Pháp lệnh số 38, ngày 25/5/1990 về Ngân Hàng, hợp tác xã tín dụng và Công ty Tài chính quy định "NHTM là tổ chức kinh doanh tiền tệ, hoạt động chủ yếu và thờng xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng, với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phơng tiện thanh toán". Điều 20: Luật các tổ chức tín dụng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/1998 quy định : " Ngân Hàng là loại hình tổ chức tín dụng đợc thực hiện toàn bộ hoạt động Ngân Hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình Ngân hàng gồm: NHTM, NHPT, NHĐT, NHCS , NHHTX và các loại hình Ngân Hàng khác". Lúc đầu hoạt động Ngân Hàng chỉ đơn giản là các dịch vụ đổi tiền, các dịch vụ này rất đơn giản nó chỉ phù hợp với buổi bình minh của nền sản xuất hàng hóa. Ngày nay khi nền kinh tế thị trờng phát triển đến trình độ cao của nền kinh tế hàng hoá thì Ngân Hàng có một vị trí và nắm giữ vai trò vô cùng quan trọng. Ngoài chức năng thông thờng của mình, Ngân Hàng còn là công cụ để Nhà nớc thực thi các chính sách tiền tệ kinh tế vĩ mô quản lý và điều tiết nền kinh tế có hiệu quả. Hệ thống Ngân Hàng là bộ máy tuần hoàn của Sinh viên: Vũ Quốc Nội 4 1 nền kinh tế quốc dân. Một nền kinh tế chỉ có thể phát triển với tốc độ cao nếu có hệ thống Ngân Hàng phát triển ổn định và vững mạnh, không thể có nền kinh tế tăng trởng nhanh khi hệ thống tổ chức và hoạt động Ngân Hàng yếu kém, lạc hậu. Nhng Ngân Hàng là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt, là loại hình doanh nghiệp tự chủ tài chính rất thấp vì vốn tự có chiếm tỷ trọng nhỏ trong nguồn vốn và là loại hình kinh doanh có nhiều rủi ro, là ngành kinh doanh đợc tổ chức theo hệ thống mạng liên hệ chặt chẽ với nhau. Tất cả mọi vấn đề về an toàn trong kinh doanh, đảm bảo khả năng thanh toán, đảm bảo mục tiêu hoạt động Khả năng sinh lời và hoạt động quản trị đều đợc đặt dới sự giám sát, kiểm soát bằng hệ thống văn bản pháp quy chặt chẽ của Nhà nớc nói chung, Ngân Hàng nói riêng. Bởi sự rủi ro trong thanh toán dẫn đến khủng hoảng "phá sản" của một Ngân Hàng sẽ kéo theo rủi ro trên toàn hệ thống, dẫn đến khủng hoảng kinh tế tài chính của một Quốc gia. Điều đó đã phản ánh rõ nét vai trò hết sức to lớn của nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn huy động trong quá trình hoạt động kinh doanh của hệ thống Ngân Hàng . I. Nguồn vốn huy động trong hoạt động kinh doanh của NHTM. 1. Các hoạt động chủ yếu để huy động vốn. 1.1. Nhân tố ảnh hởng: 1.1.1. Nhân tố mang tính khách quan: - Điều kịên kinh tế: "Những biến động của nền kinh tế mang tính chu kỳ". Khi nền kinh tế phát triển ổn định, đảm bảo đợc giá trị của đồng tiền từ đó tiền gửi của khách hàng vào Ngân Hàng đợc bảo toàn, tạo đợc sự yên tâm về tâm lý cho khách hàng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân Hàng thu hút đợc mọi nguồn vốn, mở ra tiềm năng và mở rộng phạm vi đầu t, lĩnh vực kinh doanh cho NHTM. Khi nền kinh tế phát triển ổn định, các doanh nghiệp cũng gặp thuận lợi trong quá trình sản xuất kinh doanh, sản phẩm sản xuất ra đợc tiêu thụ nhanh chóng. Doanh nghiệp có doanh thu, tăng lợi nhuận, qua đó khả năng thanh toán của doanh nghiệp đợc đảm bảo, tạo ra môi trờng an toàn và lành mạnh cho hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng Thơng Mại. Ngợc lại khi nền kinh tế phát triển không ổn định, sản xuất bị đình trệ, nhân công bị thất nghiệp, lạm phát gia tăng Các doanh nghiệp gặp khó khăn và rủi ro trong sản xuất kinh doanh. Các tầng lớp dân c sẽ mất lòng tin vào giá trị của đồng tiền sẽ dẫn tới mất an toàn và rủi ro cho đồng vốn kinh doanh của NHTM và khả năng huy động vốn của Ngân Hàng cũng bị thu hẹp. - Cơ chế chính sách pháp luật của Nhà nớc. Cơ chế chính sách pháp luật của Nhà nớc chặt chẽ, đồng bộ các định hớng phát triển kinh tế xã hội của Nhà nớc mang tính ổn định lâu dài sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo ra sự ổn định về tâm lý cho các nhà đầu t qua đó giúp NHTM mở rộng đợc thị trờng huy động vốn, cũng nh thị trờng đầu t kinh doanh và ngợc lại. Sinh viên: Vũ Quốc Nội 5 1 - Các nhân tố khác: nh điều kiện chính trị xã hội, sự tiến bộ khoa học kỹ thuật, phong tục tập quán v.v. 1.1.2. Nhân tố mang tính chủ quan. - Hình thức huy động vốn phải đa dạng, phong phú mang tính đơn điệu để tạo cho khách hàng quyền đợc lựa chọn phơng thức gửi tiền, có nh vậy mới thu hút đợc nhiều khách hàng. - Các chính sách về lãi suất, chính sách về khách hàng, các chính sách liên quan đến việc hoạch định chiến lợc trong huy động vốn phải linh hoạt, phù hợp, có nh vậy mới thích nghi đợc với sự thay đổi của nền kinh tế thị trờng. - Về chiến lợc con ngời: Các NHTM phải lựa chọn cán bộ, bố trí cán bộ sao cho có sự phù hợp giữa năng lực chuyên môn và tính chất của công việc để đáp ứng đợc các đòi hỏi của khách hàng về các nhu cầu mà khách hàng mong muốn. - Về công nghệ Ngân Hàng: Công nghệ Ngân Hàng hiện đại, tiên tiến sẽ giúp cho Ngân Hàng giảm đợc chi phí trong huy động vốn đồng thời tạo thuận lợi cho khách hàng khi sử dụng. Đảm bảo đợc yêu cầu trong kinh doanh Ngân Hàng nhanh chóng, thuận tiện, an toàn và hiệu quả. 1.2. Các hoạt động chủ yếu để huy động vốn. 1.2.1. Nhận tiền gửi. - Tiền gửi không kỳ hạn: Là khoản tiền gửi mà ngời gửi tiền có quyền rút ra sử dụng bất cứ lúc nào và Ngân Hàng phải thoả mãn yêu cầu đó của khách hàng. Đây là nguồn vốn có tính ổn định thấp, song chi phí huy động vốn lại tơng đối rẻ. Hầu hết nguồn vốn này đ- ợc sử dụng vào mục đích thanh khoản, sử dụng rất hạn chế cho vay và đầu t. - Tiền gửi có kỳ hạn: Đây là khoản tiền gửi đợc xác định thời hạn rút tiền. Đại bộ phận nguồn vốn này có nguồn gốc từ tích luỹ và mục đích gửi tiền là hởng lãi. Đây là nguồn vốn không đợc sử dụng cho mục đích thanh khoản và về nguyên tắc thì khách hàng không đợc phép rút tiền khi cha đến hạn, song thực tế thì Ngân Hàng cho phép khách hàng rút tiền trớc thời hạn khi họ có nhu cầu, nhng với điều kịên họ chỉ đợc hởng lãi suất không kỳ hạn. 1.2.2. Nhận tiền gửi tiết kiệm. Đây là khoản tiền "Phần thu nhập" tạm thời nhàn rỗi của cá nhân, ngời lao động ch- a sử dụng cho mục đích tiêu dùng, nên họ gửi vào Ngân hàng với mục đích tích luỹ tiền an toàn và đợc hởng một khoản lãi trên khoản tiền đó. Nhận tiền gửi tiết kiệm là hoạt động huy động mọi nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong dân c "Ngời lao động" để đầu t vào các khu vực kinh tế khác. Đây chính là hoạt động chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn trong huy động Sinh viên: Vũ Quốc Nội 6 1 vốn của NHNo và PTNT Việt Nam. Vì tiêu chí hoạt động của Ngân Hàng là phục vụ khu vực Nông Nghiệp. 1.2.3. Phát hành giấy tờ có giá. Bên cạnh phơng thức nhận tiền gửi và nhận tiền gửi tiết kiệm, các NHTM còn thực hiện phát hành giấy tờ có giá nh : Chứng chỉ tiền gửi, Kỳ phiếu, Trái phiếu, để huy động vốn. Trong đó Chứng chỉ tiền gửi là phiếu nhận nợ ngắn hạn với mệnh giá đã đợc quy định, Trái phiếu là giấy nhận nợ trung và dài hạn. Tuy nhiên phát hành trái phiếu là hình thức huy động vốn có chi phí cao ( lãi suất cao) vì đây là hoạt động huy động vốn chỉ đợc tiến hành khi Ngân Hàng thiếu vốn mà vốn tự có và vốn huy động tiền gửi không đáp ứng đủ. 2. Nguồn vốn huy động. 2.1. Khái niệm: Vốn huy động là những giá trị tiền tệ mà Ngân Hàng huy động đợc từ các tổ chức kinh tế và cá nhân trong xã hội thông qua quá trình thực hiện các nghiệp vụ tín dụng, huy động vốn thanh toán, các nghiệp vụ kinh doanh khác và đợc dùng làm vốn để kinh doanh. Bản chất của vốn huy động là tài sản thuộc các chủ sở hữu khác nhau. Nguồn vốn này không thuộc quyền sở hữu của Ngân Hàng, nhng Ngân Hàng đợc quyền sử dụng trong thời gian huy động, có trách nhiệm hoàn trả cả gốc và lãi khi đến hạn đối với tiền gửi có kỳ hạn hoặc khi họ có nhu cầu rút vốn tiền gửi không kỳ hạn. Vốn huy động đóng vai trò rất quan trọng đối với mọi hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng, là nguồn gốc kinh doanh của Ngân Hàng. Nhng với tính chất là nguồn vốn rất dễ biến động, nên Ngân Hàng không đợc phép sử dụng hết số vốn này vào mục đích kinh doanh mà phải tuân thủ các quy định về dự trữ bắt buộc để đảm bảo khả năng thanh toán. Vốn huy động bao gồm: 2.1.1. Vốn huy động bằng tiền gửi. - Tiền gửi không kỳ hạn: Là khoản tiền mà ngời sử dụng có thể rút ra bất cứ lúc nào và Ngân Hàng phải thoả mãn nhu cầu đó của khách hàng. Tiền giử không kỳ hạn bao gồm các loại sau: +) Tiền gửi thanh toán : Đó là tiền gửi không kỳ hạn trớc hết đợc sử dụng cho mục đích thanh toán, chi trả cho các hoạt động hàng hoá, dịch vụ và các khoản chi phí khác. Hầu hết ở nhiều nớc thì khoản tiền gửi này không đợc hởng lãi, nhng đợc hởng miễn phí các dịch vụ thanh toán qua Ngân Hàng. Trong một số trờng hợp ngời chủ sở hữu đợc hởng lãi, tuy nhiên họ lại phải trả phí cho các dịch vụ mà Ngân Hàng phục vụ họ. Lợi ích của khoản tiền này đối với các Ngân Hàng đó là chi phí huy động tơng đối rẻ. Tuy nhiên đây là nguồn vốn dễ biến động nhất bởi vì khi có nhu cầu thì bất cứ lúc nào khách hàng cũng có thể rút tiền ra khỏi tài khoản (Khi tài khoản còn số d), vì vậy hầu hết nguồn vốn này đợc sử dụng vào mục đích thanh toán. Đối với khách hàng, thuận lợi là sự an toàn đối với tiền Sinh viên: Vũ Quốc Nội 7 1 gửi và đợc hởng những dịch vụ về thanh toán nhanh và rẻ, có thể thực hiện bất kỳ lúc nào. Vì vậy, để tăng cờng nguồn vốn này, Ngân Hàng phải kết hợp chặt chẽ giữa các mặt: Tổ chức mạng lới phục vụ khách hàng, sử dụng biện pháp kinh tế và cung cầu các dịch vụ thanh toán một cách tốt hơn. +) Tiền gửi không kỳ hạn thuần tuý: là khoản tiền đợc ký gửi vào Ngân Hàng, với mục đích an toàn, không mang tính chất phục vụ thanh toán. Ngân Hàng cũng phải thoả mãn nhu cầu rút tiền và chỉ đợc phép sử dụng tài khoản khi đã đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả. - Tiền gửi có kỳ hạn: Đây là khoản tiền gửi có sự thoả thuận trớc giữa Ngân Hàng và khách hàng về thời gian rút tiền. Đại bộ phận tiền gửi này có nguồn gốc từ tích luỹ và xét về bản chất chúng đợc ký thác với mục đích hởng lãi. Về cơ bản các khoản tiền gửi có kỳ hạn không đợc sử dụng để thanh toán nh các khoản chi trả bằng vốn trên tài khoản vãng lai. Về nguyên tắc thì Ngân Hàng không cho phép khách hàng rút tiền khi cha đến hạn, song trên thực tế để thu hút nguồn vốn này các Ngân Hàng thờng cho phép khách hàng rút tiền trớc thời hạn khi họ có nhu cầu, nhng trong trờng hợp này lãi suất mà họ đợc hởng là lãi suất của tiền gửi không kỳ hạn. 2.1.2. Vốn huy động tiết kiệm: Xét về bản chất, đây là một phần thu nhập của ngời lao động tạm thời nhàn rỗi đợc tích luỹ, họ gửi vào Ngân Hàng với mục đích đảm bảo an toàn nguồn vốn tích luỹ đợc và đợc hởng một khoản lãi trên số tiền đó. Tiền gửi tiết kiệm bao gồm: - Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: Là khoản tiền gửi có thể rút ra bất kỳ lúc nào, song không đợc sử dụng các công cụ thanh toán để chi trả cho ngời khác. - Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: Là khoản tiền có sự thoả thuận về thới gian gửi vá rút tiền, có mức lãi suất cao hơn so với tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn. 2.1.3.Các nguồn huy động khác. Bên cạnh phơng thức nhận tiền gửi, các NHTM còn phát hành chứng chỉ tiền gứi và trái phiếu. Thực chất là các NHTM huy động vốn bằng cách phát hành các chứng từ có giá. Trong đó chứng chỉ tiền gửi là phiếu nhận nợ ngắn hạn với mệnh giá đã đợc quy định, trái phiếu là loại giấy nhận nợ trung và dài hạn. Tuy nhiên đây là loại hình huy động vốn với lãi suất cao, vì vậy nghiệp vụ này chỉ đợc tiến hành khi Ngân Hàng thiếu vốn mà vốn tự có và vốn huy động tiền gửi không đủ. Tóm lại, vốn huy động là công cụ chính đối với các hoạt động kinh doanh của các NHTM. Nó là nguồn vốn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng nguồn vốn của Ngân Hang.mặc dù bị giới hạn về mức huy động vốn, song nếu các NHTM sử dụng tốt nguồn vốn này thì không những nguồn lợi Ngân Hàng đợc tăng lên mà còn tạo cho ngân hang uy Sinh viên: Vũ Quốc Nội 8 1 tín ngày càng cao. Qua đó, Ngân Hàng có thể mở rộng đợc vốn và mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng. 2.2.ýnghĩa của nguồn vốn huy động. Các Ngân Hàng Thơng Mại với chức năng hoạt động kinh doanh vì mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận là chính, nên các biện pháp của Ngân Hàng Thơng Mại nhằm khuyến khích khách hàng gửi tiền vào ngân hàng phải đi đôi với việc vừa huy động đợc nhiều vốn tiền gửi vừa tạo ra nguồn vốn hoạt động nhằm tạo ra lợi nhuận cho Ngân Hàng. Việc huy động vốn cho đầu t phát triển nền kinh tế ngày càng trở nên cấp thiết, cấp bách và mang ý nghĩa to lớn: - Cơ sở hạ tầng phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế hiện tại ở Việt Nam còn kém. Do đó để đáp ứng cho tốc độ phát triển nến kinh tế trong những năm tới, đặc biệt la khi chúng ta gia nhập AFTA & WTO đòi hỏi nớc ta phải đầu t xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng hiện nay. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực đầu t mà các nhà đầu t nớc ngoài thờng ngại đầu t vì thu hồi vốn chậm, do đó nhà nớc phải đứng ra xây dựng bằng các nguồn vốn trung và dài hạn huy động trong và ngoài nớc. - Ngoài ra, các Ngân Hàng huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu đầu t may móc, thiết bị và công nghệ hiện đại để từng bớc thay thế dần các máy móc và công nghệ lạc hậu trớc đây. Việc huy động vốn vào Ngân Hàng là vấn đề cần thiết. Nhận thức đợc tầm quan trọng của nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh, các Ngân Hàng Thơng Mại hiện nay đã và đang có các biện pháp tích cực nhằm thu hút mọi nguồn vốn vào Ngân Hàng mình. 2.3.Vai trò của vốn huy động đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng thơng mại. Đối với bất kỳ Doanh Nghiệp nào, muốn hoạt động kinh doanh đợc thì phải có vốn, bởi vì vốn phản ánh năng lực chủ yếu để quyết định khả năng kinh doanh. Riêng đối với Ngân Hàng là một doanh nghiệp kinh doanh một loại hàng hoá đặc biệt là "tiền tệ", với đặc thù hoạt động kinh doanh là "đi vay để cho vay". Cho nên nguồn vốn đối với Ngân Hàng lại càng có vai trò hết sức quan trọng, trong đó nguồn vốn mà ngân hàng đi huy động (đi vay các tổ chức kinh tế và cá nhân) chiếm phần lớn trong tổng nguồn vốn kinh doanh. 2.3.1 Vốn là cơ sở để Ngân Hàng tổ chức mọi hoạt động kinh doanh. Ngân Hàng không có vốn thì không thể thực hiện đợc các nghiệp vụ kinh doanh. Bởi vì đặc trng của hoạt động Ngân Hàng là "nhận tiền gửi và kinh doanh tiền gửi " hoạt động của Ngân Hàng gắn bó mật thiết với hệ thống tiền tệ và hệ thống thanh toán. Vốn không chỉ là phơng tiện kinh doanh chính mà còn là đối tợng kinh doanh chủ yếu của Sinh viên: Vũ Quốc Nội 9 1 Ngân Hàng Thơng Mại. Ngân Hàng là tổ chức kinh doanh loại hàng hoá đặc biệt trên thị trờng tiền tệ (kinh doanh vốn ngắn hạn), trên thị trờng chứng khoán (kinh doanh vốn trung và dài hạn). Những Ngân Hàng trờng vốn là những Ngân Hàng có thế mạnh trong kinh doanh. Nh vậy, Vốn là điều đầu tiên đợc quan tâm trong quá trình kinh doanh (chu kỳ kinh doanh) của Ngân Hàng. Do vậy, ngoài vốn ban đầu cần thiết (nghĩa là đảm bảo đủ vốn điều lệ theo luật định) thì Ngân Hàng phải thờng xuyên chăm lo tới việc tăng trởng vốn trong suốt quá trinh hoạt động của mình. 2.3.2. Vốn của Ngân Hàng quyết định quy mô phạm vi, khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng. Vốn của Ngân Hàng có ý nghĩa quyết định đến việc mở rộng hay thu hẹp khối lợng tín dụng. - Quy mô: Thể hiện tổng giá trị tài sản của Ngân Hàng đó, đó là giá trị các khoản vay, đầu t của Ngân Hàng . Các Ngân Hàng ở trạng thái trờng vốn thì phạm vi đầu t tín dụng của các Ngân Hàng không những đợc mở rộng trong phạm vi quốc gia mà còn mở rộng ra cả thị trờng nớc ngoài. Còn các Ngân Hàng nhỏ, vốn ít thì vốn không những không có khả năng đầu t ra nớc ngoài mà còn bị cạnh tranh gay gắt ngay tại thị trờng nội địa. - Phạm vi: Các Ngân Hàng vốn lớn họ có khả năng mở rộng phạm vi hoạt động thông qua việc tăng số lợng mạng lới chi nhánh, mở rộng mạng lới huy động, đa dạng hoá hoạt động. Mặt khác những Ngân Hàng vốn lớn (trờng vốn) thì khi có sử biến động của thi trờng tiền tệ họ vẫn có khả năng phản ứng nhanh chóng để khắc phục tình thế. Còn các Ngân Hàng ít vốn thờng bị động trong trờng hợp thị trờng tiền tệ biến động, sự nhạy bén thích nghi là chậm hơn hoặc không có khả năng khắc phục tình hình dẫn tới hoạt động kinh doanh bị ảnh hởng, thậm chí đi đến sự phá sản. 2.3.3.Vốn quyết định khả năng thanh toán và đảm bảo uy tín của Ngân Hàng trên thị tr- ờng. Trong nền kinh tế thị trờng, để tồn tại và ngày càng mở rộng quy mô hoạt động, đòi hỏi các Ngân Hàng phải coi uy tín trên thi trờng là trọng yếu. Nghĩa là khả năng sẵn sàng thanh toán chi trả cho khách hàng phải đảm bảo tốt, khả năng thanh toán của Ngân Hàng càng cao thì vốn khả dụng của Ngân Hàng càng lớn. Vì vậy, loại trừ các nhân tố khác khả năng thanh toán của Ngân Hàng tỷ lệ thuận với vốn của Ngân Hàng nói chung và vốn khả dụng nói riêng, với tiềm năng vốn lớn thì Ngân Hàng có thể hoạt động kinh doanh với quy mô lớn ngày càng mở rộng, tiến hành các hoạt động cạnh tranh có hiệu quả nhằm vừa giữ chữ tín, vừa nâng cao khả năng thanh toán của Ngân Hàng trên thị trờng. - Ngân Hàng có vốn lớn thì dự trữ thực tế lớn và khả năng thanh toán ít bị ảnh hởng khi có khách hàng rút tiền, từ đó giúp Ngân Hàng đa dạng hoá kinh doanh và mở rộng phạm vi kinh doanh, giảm rủi ro. Sinh viên: Vũ Quốc Nội 10 [...]... II Kế toán vốn huy động của Ngân hàng Thơng Mại 1.Nhiệm vụ của kế toán Ngân Hàng, kế toán Huy động vốn Để phát huy vai trò của mình, kế toán Ngân Hàng có các nhiệm vụ chính sau: - Kế toán Ngân Hàng ghi nhận, phản ánh chính xác, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thuộc về hoạt động nguồn vốn và sử dụng vốn của Ngân Hàng theo đúng pháp lệnh kế toán thống kê của nhà nớc và các thể lệ, chế độ kế toán. .. khoản vốn huy động - Tính và trả lãi cho khách hàng phải đúng nguyên tắc, chính xác để đảm bảo thu nhập cho Ngân Hàng Sinh viên: Vũ Quốc Nội 14 1 - Kế toán huy động vốn phải có trách nhiệm quản lý toàn bộ hồ sơ huy động vốn của khách hàng - Kế toán huy động vốn cần phối hợp với phòng tín dụng quản lý nguồn vốn huy động đem lại hiệu quả cao cho nguồn vốn huy động, cụ thể: Kế toán huy động vốn cung cấp thông... thực hiện chi n lợc khách hàng của Ngân Hàng * Nhiệm vụ của kế toán huy động vốn Ngoài việc phải thực hiện các nhiệm vụ kế toán Ngân Hàng nói chung, kế toán huy động vốn phải thực hiện các nhiệm vụ sau: - Kế toán huy động vốn phải thực hiện việc ghi chép phản ánh đầy đủ kịp thời, chính xác các nghiệp vụ phát sinh trong quá trình huy động vốn( nhận tiền gửi, phát hành giấy tờ có giá), tính và trả lãi... thì các NHTM còn huy động vốn với nhiều hình thức khác nhau: Huy động vốn dới hình thức phát hành chứng chỉ tiền gửi với mệnh giá lớn, huy động vốn qua đi vay, vay Ngân Hàng Trung ơng, vay các tổ chức tín dụng khác, huy động dới hình thức phát hành trái phiếu, nhận uỷ thác đầu t và các hình thức huy động vốn khác 3 Một số biện pháp của Ngân Hàng Thơng Mại để huy động vốn 3.1.Tạo vốn huy động * Biện pháp... tiền mặt) hoặc cho thanh toán viên ghi có vào tài khoản (nếu thanh toán cùng Ngân Hàng) cho kế toán thanh toán qua Ngân Hàng( nếu thanh toán khác Ngân Hàng) - Kiểm soát viên vào sổ nhật ký quỹ(nếu chi tiền măt) Thanh toán viên ghi có tài khoản khách hàng( nếu thanh toán cùng Ngân Hàng) ; kế toán thanh toán Ngân Hàng ghi có tài khoản thích hợp(nếu thanh toán khác Ngân Hàng) sau đó chuyển chứng từ sang thủ... các Ngân Hàng Thơng Mại Chơngii Thực trạng nghiệp vụ kế toán huy động vốn tại NHNo & PTNN Quận Tây Hồ I tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Chi nhánh NHNo & PTNN Quận Tây Hồ là chi nhánh trực thuộc NHNo & PTNN Hà Nội, thực hiện kinh doanh tiền tệ, tín dụng và dịch vụ Ngân Hàng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nớc, làm uỷ thác các nguồn vốn ngắn hạn, trung và. .. quát về nguồn vốn huy động tại chi nhánh NHNo và PTNT Quận Tây Hồ 1 Cơ cấu nguồn vốn Trong điều kiện biến động hết sức phức tạp của nền kinh tế thế giới hiện nay Nhà nớc chủ trơng tăng cờng mọi biện pháp nhằm duy trì nền kinh tế phát triển ổn định an ninh chính trị, tạo môi trờng pháp lý thu hút mọi nguồn vốn trong và ngoài nớc để đầu t phát triển đặc biệt là phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn. .. kế toán Ngân Hàng Trên cơ sở đó, để bảo vệ an toàn tài sản của bản thân Ngân Hàng cũng nh tài sản của toàn xã hội bảo quản tại Ngân Hàng - Kế toán Ngân Hàng phân loại nghiệp vụ, tộng hợp số liệu theo đúng phơng pháp và theo những chỉ tiêu nhất định nhằm cung cấp thônh tin một cách kịp thời phục vụ lãnh đạo thực thi chính sách quản lý và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng Kế toán Ngân Hàng giám... hoàn thiện nghiệp vụ kế toán huy động vốn ở mỗi Ngân Hàng Tóm lại: Trong nền kinh tế thị trờng, nguồn vốn huy động của mỗi Ngân Hàng Thơng Mại có vai trò vô cùng quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng cũng nh phát triển kinh tế- xã hội của một đất nớc Đặc biệt đối với nớc ta trong giai đoạn hiện nay và trong nhiều năm tới Do vậy, việc mở rộng nguồn vốn huy động và sử dụng nguồn vốn có hiệu... độ tăng 38,47%.Trong đó ngoại tệ đạt 42.936 tr.đ, nội tệ đạt 447.582 tr.đ Tình hình huy động vốn tại chi nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Quận Tây Hồ năm 2001 2002 Biểu 1: Cơ cấu nguồn vốn 2001 2002 của NHNo & PTNN Quận Tây Hồ Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2001 Năm 2002 Chênh lệch Số d Tỷ trọng Số d Tỷ trọng + - (tr.đ) +- (%) 1)T.G tiết kiệm 46.201,5 13,03% 87.240 17,77% 41.038,5 . Tài khoản và chứng từ sử dụng trong kế toán huy động vốn. 4. Kế toán nghiệp vụ huy động vốn. Chơngii. thực trạng nghiệp vụ kế toán huy động vốn tại chi nhánh NHNN & PTNN Quận Tây Hồ. I. tình. vụ kế toán huy động vốn tại chi nhánh NHNN & PTNN Quận Tây Hồ. 1. Tình hình mở tài khoản tại chi nhánh NHNN & PTNN Quận Tây Hồ. 2. Phân tích tình hình các loại tài khoản tiền gửi tại chi. luận cơ bản về vốn huy động và kế toán huy động vốn của Ngân hàng thơng mại I nguồn vốn huy động trong huy động kinh doanh của nhtm. 1. Các hoạt động chủ yếu để huy động vốn. 2. Nguồn vốn huy động. 2.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: một số vấn đề cơ bản về vốn và kế toán huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận tây hồ, một số vấn đề cơ bản về vốn và kế toán huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận tây hồ,

Từ khóa liên quan