0

mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăng long

73 322 0
  • mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăng long

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2014, 21:14

Luận văn tốt nghiệp Lời nói đầu Trong xu thế phát triển chung của đất nớc và quá trình hội nhập với thế giới, ngành ngân hàng đóng góp một vai trò hết sức to lớn. Để đáp ứng những yêu cầu của nền kinh tế, ngân hàng đã từng bớc củng cố, cải tiến và phát triển trong toàn bộ hệ thống. Thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng là một dịch vụ phong phú, đa dạng và liên tục phát triển, đáp ứng đợc một phần lớn yêu cầu của nền kinh tế thị trờng linh hoạt và năng động. Thanh toán không dùng tiền mặt giúp việc tập trung và phân phối vốn đợc nhanh chóng, an toàn và hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển.Việc phát triển hệ thống thanh toán qua ngân hàng không chỉ tạo tiền đề, nền tảng cho việc phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng mà còn giúp Nhà nớc quản lý vĩ mô một cách có hiệu quả, đặc biệt là trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Ngời viết hy vọng rằng qua việc nghiên cứu đề tài : M rng hot ng thanh toỏn khụng dựng tin mt ti Chi nhỏnh NHNo & PTNT Thng Long sẽ cho một cái nhìn tổng quan về thực trạng của việc thanh toán không dùng tiền mặt ở Chi nhánh NHNo & PTNT Thăng Long nói riêng và ở các ngân hàng thơng mại nói chung hiện nay. Để từ đó phân tích nguyên nhân cũng nh đề ra giải pháp mở rộng dịch vụ này. Kết cấu của đề tài gồm 3 chơng: - Chơng 1: Những vấn đề cơ bản về thanh toán không dùng tiền mặt. - Chơng 2: Thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh NHNo & PTNT Thăng Long. - Chơng 3: Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh NHNo & PTNT Thăng Long. Đề tài hoàn thành với sự hớng dẫn tận tình của GS.TS Cao Cự Bội, cùng các cán bộ tại Chi nhánh NHNo & PTNT Thăng Long trong suốt thời gian em thực tập, làm luận văn tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Lơng Thị Hồng Liên Luận văn tốt nghiệp Chơng I: Những vấn đề cơ bản về thanh toán không dùng tiền mặt I.Khái niệm Thanh toán không dùng tiền mặt là một hình thức thanh toán tiền, hàng hóa dịch vụ của khách hàng thông qua vai trò trung gian của Ngân hàng bằng cách trích từ tài khoản này chuyển trả vào tài khoản khác theo lệnh của chủ tài khoản. Nh vậy thanh toán không dùng tiền mặt là nghiệp vụ trung gian của Ngân hàng. Ngân hàng chỉ thực hiện thanh toán khi có lệnh của chủ tài khoản, bao gồm các tổ chức kinh tế, đơn vị cá nhân mở tài khoản tại Ngân hàng. Thanh toán không dùng tiền mặt thông thờng gồm có 4 bên: Sinh viên: Lơng Thị Hồng Liên Luận văn tốt nghiệp - Bên mua hàng hay nhận dịch vụ cung ứng. - Ngân hàng phục vụ bên mua, tức là Ngân hàng nơi đơn vị mua mở tài khoản giao dịch. - Bên bán, tức là bên cung ứng hàng hóa và dịch vụ. - Ngân hàng phục vụ bên bán, tức Ngân hàng nơi đơn vị bán mở tài khoản giao dịch. II.Sự cần thiết khách quan và vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế thị trờng 1. Sự cần thiết khách quan của thanh toán không dùng tiền mặt Thanh toán không dùng tiền mặt là một bộ phận không thể thiếu đợc trong nền kinh tế thị trờng. Đó là sự đòi hỏi khách quan của quá trình sản xuất và lu thông hàng hóa. Nền kinh tế hàng hóa càng phát triển, luôn đòi hỏi phải có những thay đổi trong phơng tiện thanh toán, mua bán hàng hóa: Từ việc trao đổi hàng hóa thông qua chính bản thân hàng hóa đó, rồi đến vật ngang giá (những sản phẩm có tính phổ biến, dễ chấp nhận : đồng tiền kim loại nh vàng , bạc). Khi nền sản xuất hàng hóa phát triển hơn nữa, thì việc sử dụng tiền vàng có rất nhiều bất tiện (nặng, khó vận chuyển khi mua một khối lợng hàng hóa lớn, Nhà nớc phải dự trữ một khối lợng vàng lớn). Do vậy tiền giấy đã ra đời, rất tiện cho việc chia nhỏ, lu thông, cất giữ. Đây cũng là hình thức tiền tệ hiện đang đợc sử dụng phổ biến trên thế giới, nó chính là tiền pháp định của mỗi quốc gia. Nhng khi nền kinh tế trên thế giới đã có những thay đổi lớn nh hiện nay, cả thế giới nh một nền kinh tế khổng lồ, thống nhất, không giới hạn về danh Sinh viên: Lơng Thị Hồng Liên Luận văn tốt nghiệp giới địa lý, trong đó mỗi quốc gia không thể tự tách mình ra khỏi. Sự gắn kết đó có đợc là nhờ một hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, cụ thể là mạng Internet toàn cầu. Do vậy đòi hỏi phải có hình thức tiền tệ mới, thỏa mãn yêu cầu: gọn nhẹ, bảo đảm, an toàn, dễ dàng trong thanh toán ở mọi lúc mọi nơi, mà lại sinh lời. Đó chính là hình thức thanh toán kín bằng điện tử hay còn gọi bởi thuật ngữ thanh toán không dùng tiền mặt. Thanh toán không dùng tiền mặt sẽ làm giảm khối lợng tiền mặt có trong lu thông, giảm chi phí trong các khâu in ấn, kiểm đếm, vận chuyển giảm đợc chi phí lao động xã hội, đảm bảo cho các dòng vốn trong nền kinh tế xã hội đợc tập trung và phân phối nhanh, đáp ứng có hiệu quả thanh toán trong nền kinh tế, từ đó thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển. 2. Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt Thanh toán không dùng tiền mặt có vai trò to lớn trong nền kinh tế quốc dân, đặc biệt là trong cơ chế thị trờng hiện nay: - Thanh toán không dùng tiền mặt phục vụ cho quá trình tái sản xuất xã hội, bởi tiền tệ vừa là khởi đầu và cũng vừa là kết thúc của một chu kỳ sản xuất. - Thanh toán không dùng tiền mặt đợc đẩy mạnh sẽ tiết kiệm đợc chi phí lu thông. - Thanh toán không dùng tiền mặt tạo điều kiện cho ngân hàng quản lý và kiểm tra đợc quá trình sản xuất và lu thông của nền kinh tế. -Thanh toán không dùng tiền mặt tạo điều kiện cho ngân hàng và các tổ chức tín dụng tập trung đợc nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế. 2.1.Đối với Ngân hàng Cung cấp dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho khách hàng và nền kinh tế tạo điều kiện cho các ngân hàng tăng thu nhập từ thu phí dịch vụ. Từ đó thay đổi cơ cấu thu nhập trong tổng thu nhập, nâng cao khả năng tài chính, khả năng cạnh tranh và tạo sự phát triển bền vững. Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt mang lại hiệu quả kinh tế to lớn cho các ngân hàng thơng mại, nhờ việc khai thác và sử dụng linh hoạt nguồn vốn tiền gửi thanh toán của các tổ chức kinh tế và cá nhân trên tài khoản tiền gửi thanh toán. Đồng thời kích thích các hoạt động dịch vụ ngân hàng liên quan phát triển: dịch vụ thẻ, dịch vụ chuyển tiền điện tử, thanh toán trực tuyến. Sinh viên: Lơng Thị Hồng Liên Luận văn tốt nghiệp Đây cũng chính là điều kiện để thu hút, hấp dẫn khách hàng quan hệ với ngân hàng. Thông qua hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, ngân hàng nắm đợc những thông tin về tình hình thanh toán, hoạt động của khách hàng, là những thông tin có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động tín dụng. 2.2.Đối với khách hàng Than toán qua ngân hàng mang lại lợi ích to lớn cho khách hàng, nhờ việc tăng nhanh tốc độ chu chuyển vốn, tiết kiệm đợc các chi phí phát sinh (chi phí vận chuyển, chi phí kiểm đếm) từ đó, giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt bảo đảm tiện lợi, nhanh chóng, chính xác, an toàn, và bảo mật cho khách hàng. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các ngân hàng thơng mại trong hoạt động thanh toán ngày càng cao. Cụ thể: Chỉ bằng một lệnh của chủ tài khoản, một giao dịch có thể đợc thực hiện ngay không kể không gian và địa điểm giao dịch nhờ công nghệ mạng, công nghệ chuyển tiền điện tử và công nghệ online. Đây là tiện ích dịch vụ thanh toán nói chung và thanh toán không dùng tiền mặt nói riêng trong ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay. Sự đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trong lĩnh vực thanh toán (nhất là các loại thẻ ngân hàng), tạo điều kiện cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn trong việc sử dụng dịch vụ sao cho có lợi nhất: tiện ích và chi phí giao dịch thấp. Đối với khách hàng là doanh nghiệp, thanh toán không dùng tiền mặt sẽ đẩy nhanh tốc độ thanh toán, tốc độ chu chuyển vốn và quá trình tái sản xuất trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn về vốn và tài sản, tránh đợc rủi ro. 2.3.Đối với nền kinh tế Hiệu quả hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt mang tính vĩ mô, có ý nghĩa kinh tế - xã hội cao: Sinh viên: Lơng Thị Hồng Liên Luận văn tốt nghiệp - Tạo điều kiện cho các TCTD khai thác tốt chức năng trung gian thanh toán của nền kinh tế, thực hiện quá trình chu chuyển tiền tệ cho nền kinh tế, khai thác và sử dụng các nguồn vốn trong nền kinh tế. - Tạo điều kiện cho quá trình sản xuất kinh doanh đợc tiến hành trôi chảy, nhịp nhàng, thúc đẩy đồng vốn luân chuyển nhanh chóng, góp phần đẩy nhanh tốc độ sản xuất, luân chuyển hàng hóa. - Góp phần làm giảm lợng tiền mặt trong lu thông trên thị trờng, hạn chế lạm phát, lu thông tiền tê, ổn định giá trị đồng tiền; tạo điều kiện cho Ngân hàng Nhà nớc thực hiện tốt nhiệm vụ điều hòa lu thông tiền tệ, kiểm soát các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt giữa các ngân hàng khác hệ thống, thờng xuyên nắm đợc khối lợng chu chuyển tiền tệ không bằng tiền mặt, nâng cao hiệu lực thi hành chính sách tiền tệ quốc gia. III.Điều kiện thực hiện và nguyên tắc thanh toán 1. Điều kiện thực hiện Các cá nhân và đơn vị muốn thực hiện thanh toán qua ngân hàng cần phải có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng. Tài khoản tiền gửi có đủ số d để chi trả. Chấp hành thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt do Ngân hàng Nhà n- ớc ban hành. 2.Nguyên tắc thanh toán Theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam số 22/QĐ-NH1 ngày 21/02/1994 ban hành : Thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt thì việc thanh toán không dùng tiền mặt phải tuân theo các quy định chung sau: - Các doanh nghiệp, cơ quan, đoàn thể, đơn vị vũ trang, công dân Việt Nam và ngời nớc ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam đợc quyền lựa chọn Ngân hàng để mở tài khoản giao dịch và thực hiện thanh toán. Sinh viên: Lơng Thị Hồng Liên Luận văn tốt nghiệp - Việc mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nớc và thực hiện thanh toán qua tài khoản đợc ghi bằng đồng Việt Nam. Trờng hợp mở tài khoản và thanh toán bằng ngoại tệ phải thực hiện theo Quy chế quản lý ngoại hối của Chính phủ Việt Nam ban hành. - Để đảm bảo thực hiện thanh toán đầy đủ kịp thời, các chủ tài khoản (bên trả tiền) phải có đủ tiền trên tài khoản. Mọi trờng hợp thanh toán vợt quá số d tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nớc là phạm pháp và bị xử lý theo pháp luật. - Ngân hàng, Kho bạc Nhà nớc có trách nhiệm: + Thực hiện các ủy nhiệm thanh toán của chủ tài khoản bảo đảm chính xác, an toàn, thuận tiện, hàng; chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong phạm vi số d tiền gửi theo yêu cầu của chủ tài khoản. + Kiểm tra khả năng thanh toán của chủ tài khoản (bên trả tiền) trớc khi thực hiện thanh toán và đợc quyền từ chối thanh toán nếu tài khoản không đủ tiền, đồng thời không chịu trách nhiệm về những nội dung liên đới của hai bên khách hàng. + Nếu do thiếu sót trong quá trình thanh toán gây thiệt hại cho khách hàng thì Ngân hàng và Kho bạc Nhà nớc phải bồi thờng thiệt hại và tùy theo mức độ vi phạm có thể xử lý theo pháp luật. - Ngân hàng, Kho bạc Nhà nớc chỉ cung cấp số liệu trên tài khoản khách hàng cho các cơ quan ngoài ngành khi có văn bản của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. - Khi thực hiện các dịch vụ thanh toán cho khách hàng, Ngân hàng đợc thu phí theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam. IV. Các nhân tố ảnh hởng tới hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng chịu tác động của nhiều nhân tố: Kinh tế, tập quán khách hàng, công nghệ thông tin việc nghiên cứu các nhân tố này sẽ giúp Ngân hàng đa ra đợc các giải pháp thích hợp để mở rộng hoạt động thanh toán của mình: 1.Môi tròng kinh tế Sinh viên: Lơng Thị Hồng Liên Luận văn tốt nghiệp Môi trờng kinh tế bao gồm các yếu tố: Mức độ tiền tệ hoá, thu nhập bình quân đầu ngời, tốc độ tăng trởng GDP, lạm phátthể hiện trình độ phát triển của nền kinh tế. Sự phát triển và ổn định của các nhân tố này là điều kiện thuận lợi để phát huy các chức năng thanh toán của ngân hàng đồng thời tác động mạnh mẽ đến nhu cầu và cách thức sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng của khách hàng. Khi nền kinh tế trong nớc đang trong giai đoạn tăng trởng, các biến số vĩ mô đều có dấu hiệu tốt, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển sẽ là cơ hội tốt trong việc đẩy mạnh các hoạt động thanh toán qua ngân hàng.Bởi khi đó sản xuất hàng hoá phát triển mạnh, nhu cầu trao đổi mở rộng, quá trình mua bán diễn ra thờng xuyên hơn, chi tiêu thực tế của dân c tăng nhanh đòi hỏi công tác TTKDTM phải phát triển kịp thời, thích ứng với sự phát triển của nền kinh tế. Trong điều kiện môi tròng kinh tế cạnh tranh ngày càng gay gắt, các ngân hàng phải tập trung củng cố năng lực cạnh tranh của mình và phải bắt đầu nghiên cứu kỹ kỡng các đối thủ, cũng nh các khách hàng của họ. Đó chính là điều kiện thuận lợi để phát triển hoạt động TTKDTM. Khi đó nhu cầu của khách hàng đợc thoả mãn ở mức cao nhất đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế cho ngân hàng. 2.Môi tròng văn hoá-xã hội Môi trờng văn hoá-xã hội đợc hình thành từ những tổ chức và những nguồn lực khác nhau có ảnh hởng cơ bản đến giá trị của xã hội nh cách nhận thức, trình độ dân trí, trình độ văn hoá, lối sống, thói quen sử dụng và cất trữ tiền tệ và sự hiểu biết của dân chúng về hoạt động thanh toán qua ngân hàng. Trình độ văn hoá-xã hội cao sẽ giúp hoạt động thanh toán qua ngân hàng phát triển mạnh và ngợc lại. Sự phát triển của hệ thống thanh toán bắt nguồn từ các giao dịch thơng mại mang tính xã hội và dựa trên các quy ớc, tập quán, thói quen trong mua bán, thanh toán. Một xã hội, ngời dân có thói quen tiêu tiền mặt, việc phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt của ngân hàng sẽ gặp nhiều khó khăn. 3.Phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ thanh toán Trong những năm gần đây, sự phát triển của công nghệ thông tin đã tạo ra một bớc đột phá trong lĩnh vực thanh toán, tác động mạnh mẽ tới sự phát Sinh viên: Lơng Thị Hồng Liên Luận văn tốt nghiệp triển của hệ thống thanh toán qua ngân hàng. Không ai có thể phủ nhận đóng góp của nền khoa học kỹ thuật đối với các lĩnh vực đời sống nói chung và lĩnh vực thanh toán của Ngân hàng nói riêng. Hầu nh các Ngân hàng thơng mại hiện nay đều có thể đáp ứng một cách nhanh chóng và chính xác nhu cầu thanh toán của khách hàng thông qua mạng điện tử Internet toàn cầu. Kỹ thuật công nghệ là sức mạnh mãnh liệt nhất của hoạt động kinh doanh ngân hàng. Nó đã đem đến những điều kì diệu của nghiệp vụ thanh toán nh chuyển tiền nhanh, máy gửi, rút tiền tự động ATM, thanh toán tự động, card điện tử, ngân hàng tự động, ngân hàng InternetViệc thay thế các chứng từ giấy bằng các chứng từ điện tử đã mang lại những cải biến rõ rệt về thời gian thanh toán, khối lợng thanh toán và chất lợng thanh toán. Quá trình thanh toán đợc đảm bảo an toàn, chính xác, nhanh chóng kịp thời sẽ khiến dân c và các tổ chức kinh tế tích cực tham gia hoạt động thanh toán qua ngân hàng. 4. Tổ chức mạng lới cung cấp dịch vụ thanh toán Nếu các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có mạng lới rộng khắp cả nớc sẽ tạo ra những điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đến giao dịch thanh toán. Nói cách khác, với mạng lới chân rết càng rộng Ngân hàng thơng mại sẽ thực hiện chức năng trung gian thanh toán của mình một cách dễ dàng và chính xác hơn. Đồng thời với chính sách đa dạng hoá sản phẩm sẽ giúp ngân hàng đạt đợc mục tiêu an toàn, sinh lợi. Khách hàng đợc cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích sẽ tích cực tham gia sử dụng TTKDTM. Kinh doanh các dịch vụ mới với mạng lới rộng khắp sẽ tăng thu nhập cho các ngân hàng từ việc thu phí dịch vụ. Trên cơ sở đó ngân hàng có thể giảm phí suất thanh toán, tạo điều kiện cạnh tranh và do vậy khuyến khích hoạt động TTKDTM phát triển mạnh mẽ. 5. Cơ sở pháp lý đảm bảo cho hoạt động thanh toán Kinh doanh ngân hàng là một trong những ngành kinh tế chịu sự giám sát chặt chẽ của luật pháp và các cơ quan chức năng của Chính phủ. Cơ sở pháp lý cho hệ thống thanh toán là nền tảng đảm bảo cho các chủ thể thanh toán yên tâm và tham gia tích cực vào quá trình thanh toán vì quyền lợi của họ đợc pháp luật bảo vệ. Sinh viên: Lơng Thị Hồng Liên Luận văn tốt nghiệp Việc hoàn thiện bổ sung hệ thống văn bản pháp quy về công tác TTKDTM ngày càng phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh ngân hàng trong điều kiện kinh tế thị trờng sẽ đảm bảo hơn về quyền lợi của khách hàng. Những quy định về thủ tục thanh toán đợc đơn giản hơn, dễ hiểu, dễ sử dụng, theo thông lệ quốc tế sẽ đẩy nhanh tốc độ thanh toán và thu hút đợc nhiều khách hàng tham gia. Hệ thống các văn bản về TTKDTM quy định về quyền hạn và trách nhiệm của các bên tham gia vào quá trình thanh toán; giám sát và xử lý rủi ro, tranh chấp trong thanh toán; các văn bản về quản lý cung cấp các thông tin thanh toán cũng nh các vấn đề có liên quan làm cho khách hàng có tham gia vào quá trình thanh toán yên tâm và gắn bó hơn với ngân hàng. V.Các thể thức thanh toán không dùng tiền mặt Hiện nay, các đơn vị, cá nhân thanh toán qua Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nớc đợc áp dụng các thể thức sau: 1. Thanh toán bằng Séc (Cheque) thanh toán 1.1.Khái niệm Theo Hội đồng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ: Séc là một hối phiếu hoặc một lệnh ký phát cho ngân hàng hay một nhà ngân hàng có mục đích rút một số tiền gửi để chi trả cho một ngời có tên trên đó hoặc theo lệnh của ngời này hoặc cho ngời cầm phiếu và trả ngay khi yêu cầu (Jerry M. Rosenberg Dictionary of Banking 1993, tr.60). Theo Nghị định của Chính phủ số 159/CP ngày 09 tháng 05 năm 1996 ban hành quy chế phát hành séc và sử dụng séc : Séc là phơng tiện thanh toán do ngời ký phát lập, dới hình thức chứng từ theo mẫu in sẵn, ra lệnh cho ngời thanh toán (ngân hàng, ngời cung ứng dịch vụ thanh toán) trả một số tiền nhất định cho ngời thụ hởng hoặc trả theo lệnh của ngời thụ hởng. Séc là công cụ thanh toán ra đời khá sớm và đợc sử dụng khá phổ biến, đợc dùng cho cá nhân. Séc thông thờng đợc áp dụng theo nguyên tắc ghi nợ trớc, ghi có sau. Theo quy định, đơn vị phát hành séc chỉ đợc phép phát hành séc trong phạm vi số d tiền gửi của mình. Phải chấp hành các thủ tục quy định về séc, chịu phạt khi phát hành quá số d. Sinh viên: Lơng Thị Hồng Liên [...]... cho ngân hàng mở th tín dụng 5 Thanh toán bằng thẻ thanh toán Sinh viên: Lơng Thị Hồng Liên Luận văn tốt nghiệp Thẻ thanh toán là một phơng tiện thanh toán hiện đại, nó gắn liền với kỹ thuật tin học ứng dụng trong ngân hàng Thẻ thanh toán do ngân hàng phát hành và bán cho khách hàng của mình để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ, thanh toán công nợ và để lĩnh tiền mặt tại ngân hàng đại lý thanh toán. .. trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh NHNo & PTNT Thăng Long 1.Tình hình doanh số thanh toán không dùng tiền mặt Xuất phát từ đặc điểm ngân hàng là đơn vị kinh doanh tiền tệ, nguồn vốn chủ yếu là đi vay để cho vay, phục vụ nền kinh tế làm cho vốn tiền tệ sinh sôi Một trong số các nguồn vốn có khả năng sinh lời nhiều nhất cho hoạt động của ngân hàng là nguồn vốn thanh toán Để huy động. .. vốn này ngoài việc mở rộng quy mô hoạt động, ngân hàng còn chú trọng đến việc vận động khách hàng mở tài khoản và thanh toán qua ngân hàng với thủ tục đơn giản, thuận tiện, áp dụng nhiều hình thức thanh toán mới phù hợp với cơ chế thị trờng nh chuyển tiền điện tử, thanh toán bằng thẻ tín dụng Ngân hàng có mạng lới thanh toán hiện đại và rộng khắp toàn quốc, tạo cho khách hàng thanh toán nhanh chóng,... Thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt qua chi nhánh NHNo & ptnt thăng long I.Tổng quan về Chi nhánh NHNo & PTNT Thăng Long 1.Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh NHNo & PTNT Thăng Long: (Trớc năm 2003 là Sở giao dịch I NHNo & PTNT Việt Nam) Sở giao dịch I là một bộ phận của Trung tâm điều hành NHNo&PTNT Việt Nam và là một chi nhánh của toàn bộ hệ thống NHNo, có trụ sở tại số 4... thành NHNo&PTNT Chi nhánh Thăng Long Sinh viên: Lơng Thị Hồng Liên Luận văn tốt nghiệp Giám Đốc Phòng tín dụng Phó giám đốc Phòng thẩm định Chi nhánh Tây Sơn Phòng ngân quỹ Chi nhánh Định Công Phòng thanh toán QT Chi nhánh Chợ Mơ Phòng kế hoạch Chi nhánh Trung Yên Phòng kế toán Chi nhánh Láng Thợng Phòng TCCB & ĐT Chi nhánh N.Đ .Chi u Phòng hành chính Chi nhánh Ng Khuyến Phòng KTKTNB Chi nhánh P.Đ.Phùng... ngân hàng đợc nâng cao, thu hút đợc nguồn Sinh viên: Lơng Thị Hồng Liên Luận văn tốt nghiệp vốn nhàn rỗi trong dân c, ngân hàng có thể mở rộng đầu t làm cho hoạt động tín dụng không ngừng đợc tăng lên Doanh số thanh toán qua Ngân hàng lớn hay nhỏ, một phần nói lên trình độ thanh toán của Ngân hàng, thơng hiệu Ngân hàngmặt khác cho thấy tình hình thực hiện công tác thanh toán nói chung và công tác thanh. .. gia thanh toán bù trừ: thì quá trình thanh toán sẽ thực hiện thông qua tài khoản tiền gửi tại NHNN 4 Thanh toán bằng th tín dụng ( L/C ) Th tín dụng là một sự thỏa thuận trong thanh toán, trong đó một ngân hàng (ngân hàng mở th tín dụng) theo yêu cầu của ngời nhập khẩu tiến hành mở và chuyển đến cho chi nhánh hay đại lý của ngân hàng này ở nớc ngoài (ngân hàng thông báo th tín dụng) một th tín dụng... vốn và giá cả 2.3 .Hoạt động thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ Hoạt động thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ của Chi nhánh năm 2004 tăng trởng mạnh cả về số lợng, chất lợng Với sự u việt, đổi mới và hiện đại khi áp dụng mạng Korebank trong giao dịch, doanh số thanh toán đã tăng vợt mức kế hoạch năm 2004 đề ra 2.3.1 .Thanh toán quốc tế Bảng 03: Thực trạng thanh toán quốc tế tại Chi nhánh. .. tiền mặt tại ngân hàng đã liên lạc với ngân hàng ký phát trong nớc, du khách phải ký tên trên séc một lần nữa trớc mặt nhân viên ngân hàng Nhân viên này chi trả tiền khi thấy hai chữ ký giống nhau Sinh viên: Lơng Thị Hồng Liên Luận văn tốt nghiệp 2 Thanh toán bằng ủy nhiệm chi chuyển tiền 2.1 .Thanh toán bằng ủy nhiệm chi Uỷ nhiệm chi là lệnh chi tiền đợc chủ tài khoản lập theo mẫu của ngân hàng ấn hành,... A): Là loại thẻ không phải lu ký tiền vào tài khoản riêng ở ngân hàng, áp dụng với khách hàng có quan hệ tín dụng, thanh toán thờng xuyên, có tín nhiệm với ngân hàng và do ngân hàng phát hành - Thẻ ký qũy thanh toán (thẻ loại B): Là loại thẻ áp dụng cho mọi đối t ợng khách hàng Muốn sử dụng loại thẻ này thì khách hàng phải lu ký một khoản tiền gửi vào tài khoản riêng ở ngân hàng (số tiền này chính là . tiền mặt tại Chi nhánh NHNo & PTNT Thăng Long. - Chơng 3: Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh NHNo & PTNT Thăng Long. Đề tài hoàn thành. mở rộng dịch vụ này. Kết cấu của đề tài gồm 3 chơng: - Chơng 1: Những vấn đề cơ bản về thanh toán không dùng tiền mặt. - Chơng 2: Thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh. hot ng thanh toỏn khụng dựng tin mt ti Chi nhỏnh NHNo & PTNT Thng Long sẽ cho một cái nhìn tổng quan về thực trạng của việc thanh toán không dùng tiền mặt ở Chi nhánh NHNo & PTNT Thăng Long
- Xem thêm -

Xem thêm: mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăng long, mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăng long,

Từ khóa liên quan