Dùng bảng số liệu thống kê để hình thành khái niệm cán cân xuất nhập khẩu trong môn địa lí 10 SKKN THPT

11 3K 2
Dùng bảng số liệu thống kê để hình thành khái niệm cán cân xuất nhập khẩu trong môn địa lí 10 SKKN THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Các cách thiết kế bài giảng mới hiện nay của môn Địa lýđều nhằm mục đích thực hiện nghị quyết TW 4 về sự nghiệp giáo dục, đó là: Áp dụng những phương pháp hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tự giải quyết vấn đề và phải thường xuyên khơi dạy, rèn luyện và phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu, năng lực nghĩ và làm việc một cách tự chủ………... Đồng thời để thích ứng với sự phát triển tư duy của học sinh trong xã hội mới và tiếp cận với các nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

SỞ GIÁO DỤC -ĐÀO TẠO HỒ BÌNH TRƯỜNG THPT N THUỶ A - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: DÙNG BẢNG SỐ LIỆU THỐNG KÊ ĐỂ HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM CÁN CÂN XUẤT NHẬP KHẨU (Địa lí lớp 10) Người daỵ : HỒ MINH HIỂU Giáo viên : daỵ môn Địa lý Sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lý Yên thuỷ, tháng năm 2005 MỤC LỤC Tên đề mục A Phần Mở Đầu I Lí chọn sáng kiến kinh nghiệm II Mục đích sáng kiến kinh nghiệm III Nhiệm vụ sáng kiến kinh nghiệm IV Khách thể đối tượng nghiên cứu V Phương pháp nghiên cứu VI Cấu trúc sáng kiến kinh nghiệm A Nội Dung I Cơ sở lí luận II Nội dung giải pháp III Hiệu sáng kiến kinh nghiệm B Kết luận C Danh mục tài liệu tham khảo Trang 3 3 4 10 11 PHẦN MỞ ĐẦU I Lí chon sáng kiến kinh nghiệm - Hiện lí luận dạy học nói chung lí luận dạy học mơn Địa lý nói riêng đề cập đến nhiều phương pháp kỹ thuật dạy học: Phương pháp lập bảng, phương pháp thảo luận, phương pháp chia nhóm…… - Các cách thiết kế giảng mơn Địa lýđều nhằm mục đích thực nghị TW nghiệp giáo dục, là: Áp dụng phương pháp bồi dưỡng cho học sinh lực tư sáng tạo, lực tự giải vấn đề phải thường xuyên khơi dạy, rèn luyện phát triển lực tự học, tự nghiên cứu, lực nghĩ làm việc cách tự chủ……… Đồng thời để thích ứng với phát triển tư học sinh xã hội tiếp cận với giáo dục tiên tiến khu vực giới Bên cạnh đó, kỹ thuật dạy học mới, vai trị người thầy có thay đổi Vai trò người thầy là: “ Hưỡng dẫn cho học sinh biết tự tìm kiến thức, giải đáp câu hỏi, xử lí tình huống, biết làm việc cá nhân, làm việc với bạn, với thầy, với tập thể………….Thầy trọng tài đánh giá kết học tập, ngưới cố vấn giúp học sinh tự đánh giá……….” - Xuất phát từ thực tiễn giảng dạy trường THPT Yên Thuỷ A thấy rằng, để đạt hiệu cao phần học, tiết học cần có cách thiết kế giảng cho phù hợp với nội dung kiến thức, phương tiện dạy học hoàn cảnh học sinh Để qua phần học, tiết học, học sinh nắm sâu kiến thức học lớp vào giải thích thông tin ( qua phương tiện: Ti vi, báo………) hàng ngày đặc biệt lĩnh vực thông tin kinh tế xã hội Đồng thời học sinh có kiến thức khác chương trình học - Xuất phát từ sở trên, chọn đề tài: “SỬ DỤNG BẢNG SỐ LIỆU ĐỂ HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM CÁN CÂN XUẤT NHẬP KHẨU.” (Mục 1, phần III, 24, Địa lý 10) II Mục đích sáng kiến kinh nghiệm Kinh nghiệm: Sử dụng bảng số liệu thống kê để dạy phần cán cân xuất nhập nhằm giúp học sinh nắm vững khái niệm cán cân xuất nhập III Nhiệm vụ sáng kiến kinh nghiệm Đưa phương pháp sử dụng bảng số liệu thống kê để áp dụng mục 1, phần III, cán cân xuất nhập hình thành học sinh kỹ xử lí bảng số liệu thống kê, hình thành kiến thức nhằm đạt thành tích học tập cao IV Khách thể đối tượng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu Là học sinh khối 10 trường THPT n Thuỷ A- Hồ Bình Đối tượng nghiên cứu Sử dụng bảng số liệu thống kê để dạy phần cán cân xuất nhập V Phương pháp nghiên cứu - Kết hợp thực tiễn giáo dục trường THPT - Kinh nghiệm đồng nghiệp - Có tham khảo tài liệu giáo dục phương pháp giảng dạy VI Nội dung bảo vệ - Khái niệm cán cân xuất nhập - Đưa phương pháp sử dụng bảng số liệu thống kê để hình thành khái niệm cán cân xuất nhập VII Cấu trúc sáng kiến kinh nghiệm A Phần mở đầu B Nội dung I II III Cơ sở lí luận Nội dung khái niệm cán cân xuất nhập giải pháp thực Hiệu kinh nghiệm C Kết luận B NỘI DUNG I Cơ sở lí luận Việc dạy học Địa lý nói chung cần đảm bảo nguyên tắc giáo dục, luận điểm có tính chất đạo, quy định, yêu cầu mà người giáo viên cần phải tuân thủ để mang lại hiệu cao trình dạy học Việc sử dụng bảng số liệu thống kê để hình thành khái niệm cán cân xuất nhập ( Mục 1, phần III, 24, Địa lý lớp 10) vào nguyên tắc giáo dục ( Mơn Địa lý) sau: - Ngun tắc đảm bảo tính khoa học tính vừa sức học sinh Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống liên hệ thực tiễn Nguyên tắc đảm bảo tính giáo dục Nguyên tắc đảm bảo tính tự lực phát triển tư cho học sinh Qua thực tiễn giảng dạy thấy rằng, việc sử dụng bảng số liệu thống kê để hình thành khái niệm cán cân xuất nhập đảm bảo nguyên tắc trên, nguyên tắc đảm bảo tính khoa học, tính vừa sức học sinh nguyên tắc bảo đảm tính tự lực phát triển tư cho học sinh II Nội dung giải pháp thực việc hình thành khái niệm cán cân xuất nhập ( Mục 1, phần III, 24, Địa lý lớp 10) Nôị dung khái niệm cán cân xuất nhập tính chất - Cán cân xuất nhập hiệu số giá trị hàng xuất ( gọi kim ngạch xuất khẩu) giá trị hàng nhập (còn gọi kim ngạch nhập khẩu) * Nếu giá trị hàng xuất lớn giá trị hàng nhập gọi xuất siêu Cán cân xuất nhập có lợi cho kinh tế đất nước đất nước có thêm ngoại tệ * Nếu giá trị hàng xuất nhỏ giá trị hàng nhập gọi nhập siêu Khi kinh tế đất nước khơng thuận lợi, nợ nước ngồi tăng lên Các giải pháp thiết kế thực phần giảng a Thiết kế thực theo phương pháp cũ Với nội dung kiến thức trên, giáo viên thường đưa khái niệm, giáo viên phân tích nội dung khái niệm Nhiệm vụ học sinh nhận biết khái niệm qua phân tích giáo viên Phần thiết kế giảng dạy minh hoạ Nội dung Hoạt động thầy trò Khái niệm Cán cân xuất nhập hiệu số giá trị hàng xuất ( gọi kim ngạch xuất khẩu) giá trị hàng nhập (còn gọi kim ngạch nhập khẩu) + Nếu XK > NK  xuất siêu  có lợi cho kinh tế đất nước + Nếu XK < NK  nhập siêu khơng có lợi cho kinh tế đất nước - Hoạt động 1: + GV: Đưa khái niệm + HS: Nhận biết khái niệm qua phân tích giáo viên - Hoạt động 2: + GV: Đưa tính chất + HS: Nghe ghi chép * Thiết kế thực theo giải pháp trên, người thầy đóng vai trị trung tâm, chủ động việc truyền đạt kiến thức Vai trò học sinh thụ động, chủ yếu nhận biết kiến thức qua phân tích người thầy Như chưa phát huy tính tích cực, chủ động tìm tòi lĩnh hội kiến thức học sinh, chưa phát huy khả tư duy, óc sáng tạo học sinh Điều gây nên nhàm chán học tập học sinh mâu thuẫn với nguyên tắc giáo dục nghị TW nghiệp giáo dục mà Đảng Nhà nước đề b Giải pháp việc dùng bảng số liệu thống kê để hình thành khái niệm cán cân xuất nhập Trên nguyên tắc đảm bảo nội dung kiến thức bản, khắc sâu nội dung kiến thức phát huy tính tích cực học tập sáng tạo phát huy tư duy, trí tuệ học sinh, cách làm việc với sách giáo khoa đồ dùng học tập ( Bảng số liệu thống kê giá trị XNK số nước) Tôi tiến hành giải pháp sau: * Sử dụng bảng số liệu thống kê giá trị xuất nhập số nước Tên nước Xuất Nhập Hoa kỳ Nhật Trung Quốc Liên bang Nga Xinhgapo 730,8 403,5 266,2 103,1 121,8 1180,2 349,1 243,6 53,9 116,0 ( Giá trị xuất nhập số nước năm 2001- đơn vị: tỉ USD ) - Yêu cầu học sinh tính hiệu số giá trị xuất với giá trị nhập số nước bảng ( GV cho học sinh biết giá trị mà học sinh tính Cán cân xuất nhập khẩu) - Giáo viên yêu cầu học sinh từ phép tính, thiết lập cơng thức tính cán cân xuất nhập ( Cán cân XHK = XK- NK ) - Từ công thức yêu cầu học sinh phát biểu khái niệm cán cân xuất nhập - Từ kết tính tốn giáo viên số nước xuất siêu nhập siêu yêu cầu học sinh cho biết trường hợp gọi xuất siêu trường hợp nhập siêu ( giáo viên bổ sung) * Mở rộng kiến thức: + Giáo viên yêu cầu học sinh tính tổng giá trị xuất nhập khẩu, từ yêu cầu học sinh thiết lập cơng thức tính tổng giá trị xuất nhập ( Tổng XKH = XK + NK ) + Tương tự giáo viên yêu cầu học sinh tính tỉ lệ giá trị xuất giá trị nhập khẩu, từ học sinh thiết lập cơng thức chung tính tỉ lệ xuất nhập ( Tỉ lệ XNK= XK/ NKx100%) * Thiết kế phần giảng minh hoạ: Nội dung Khái niệm - Cán cân XNK= XK- NK * Khái niệm: Cán cân xuất nhập hiệu số giá trị hàng xuất giá trị hàng nhập - Nếu xuất > Nhập khẩu xuất siêu ( có lợi cho kinh tế đất nước) - Nếu xuất < Nhập khẩu Nhập siêu ( gây bất lợi cho kinh tế đất nước) Hoạt động thầy trò - Hoạt động 1: + Giáo viên treo bảng số liệu thống kê lên bảng yêu cầu học sinh tính hiệu số giá trị xuất nhập + Hoc sinh tính tốn - Hoạt động 2; + Gv: ? Từ phép tính em rút cơng thức tính cán cân xuất nhập ( Gv cho học sinh biết kết tính tốn Cán cân XNK) + Hs rút công thức tính - Hoạt động 3: + Gv: ? Các em rút khái niệm cán cân XNK từ công thức tính + Hs: Tự rút khái niệm - Hoạt động 4: + Gv: * số nước xuất siêu nhập siêu từ kết tính tốn học sinh * ? Khi người ta gọi xuất siêu nhập siêu? + Hs: trả lời + Gv: bổ sung * Phần mở rộng: giáo viên đặt câu hỏi yêu cầu học sinh tính tốn thiết lập cơng thức: Tổng XNK= XK+ NK Tỉ lệ XNK = XK/ NK x 100% Như với cách thiết kế phần giảng tiến hành giải pháp người thầy không giúp học sinh tự hình thành khái niệm cán cân xuất nhập mà giúp học sinh nắm cơng thức tính cán cân xuất nhập khẩu, tổng giá trị xuất nhập tỉ lệ xuất nhập từ tư làm việc học sinh Điều khiển học sinh học tập tích cực, chủ động Ngồi việc dùng bảng số liệu thơng kê để hình thành khái niệm cịn giúp học sinh tư lơgíc từ thực tế đưa kết luận, qua góp phần nhỏ vào việc hình thành học sinh lực tự làm việc để tìm kiến thức, góp phần vào việc hình thành nhân cách người mới: chủ động sáng tạo……… III Hiệu sáng kiến kinh nghiệm: Với phương pháp hình thành khái niệm cán cân xuất nhập trên, áp dụng vào giảng dạy lớp 10A6 so sánh với lớp 10A7 ( không áp dụng), qua kiểm tra thu kết sau: * Đề kiểm tra ( Thời gian 15’) Cán cân xuất nhập gì? Tính cán cân xuất nhập nước sau? Cho biết nước sau xuất siêu hay nhập siêu? ( Giá trị XNK số nước năm 2001- đơn vị tỉ USD) Tên nước CH Liên bang Đức Pháp Anh Canada Italia Xuất 550 295 281 277 238 Nhập 498 301 334 245 237 * Kết kiểm tra sau: Số Lớp Hs tham gia 10A6 43 Kết kiểm tra TB Khá SL % SL % Yêú SL % 9,3 15 34,9 Giỏi SL 24 % Ghi 55,8 10A7 46 10 21,8 19 41,4 16 34,7 2,1 Với kết kiểm tra thực nghiệm lớp trên, thấy rằng: - Số học sinh khá, giỏi lớp thực nghiệm 10A6 chiếm tỉ lệ lớn hẳn so với lớp không thực nghiệm 10A7 (90,7% so với 36,8% ) - Số học sinh đạt điểm yếu, lớp thực nghiệm không có, lớp khơng thực nghiệm số lớn (10 Hs chiếm 21,8% ) * Như rõ ràng việc đưa bảng số liệu thống kê để hình thành khái niệm cán cân xuất nhập giúp học sinh có khác biệt lớn kết học tập Ngồi tơi thấy tư nhận thức học sinh việc xử lí tình (Xử lí u cầu đề kiểm tra ) lớp thực nghiệm tốt C KẾT LUẬN - Để nâng cao chất lượng hiệu giảng dạy giáo viên nói chung giáo viên địa lí nói riêng,việc đúc rút kinh nghiệm kỹ thuật dạy học vào ,từng mục quan trọng Điều phải đảm bảo giúp cho học sinh học tập tích cực,lĩnh hội kiến thức cách sâu sắc có nhận thức đắn, khách quan tượng - Kinh nghiệm dùng bảng số liệu thống kê để hình thành kiến thức khái niệm cán cân xuất nhập giúp học sinh tích cực suy nghĩ, tìm tòi, huy động tư sáng tạo, tạo thói quen tốt học tập học sinh Từ góp phần nhỏ vào việc hình thành nhân cách học sinh - Phạm vi ứng dụng: Cách làm sử dụng khác như: Khái niệm tỉ trọng nghành công nghiệp ( Bài 10- Địa lý 10), khái niệm thị hố ( Bài 9- Địa lý10)………… D DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 LÍ LUẬN DẠY HỌC Nguyễn Dược – Chủ biên ( NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội - Năm 1998) KỸ THUẬT DẠY HỌC Nguyễn Trong Phúc- Chủ biên ( NXB Giáo Dục- Năm ) CÁCH THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ Nguyễn Trong Phúc- Chủ biên ( NXB Giáo Dục- Năm ) 11 ... việc hình thành khái niệm cán cân xuất nhập ( Mục 1, phần III, 24, Địa lý lớp 10) Nôị dung khái niệm cán cân xuất nhập tính chất - Cán cân xuất nhập hiệu số giá trị hàng xuất ( gọi kim ngạch xuất. .. dụng bảng số liệu thống kê để dạy phần cán cân xuất nhập nhằm giúp học sinh nắm vững khái niệm cán cân xuất nhập III Nhiệm vụ sáng kiến kinh nghiệm Đưa phương pháp sử dụng bảng số liệu thống kê để. .. tham khảo tài liệu giáo dục phương pháp giảng dạy VI Nội dung bảo vệ - Khái niệm cán cân xuất nhập - Đưa phương pháp sử dụng bảng số liệu thống kê để hình thành khái niệm cán cân xuất nhập VII Cấu

Ngày đăng: 19/09/2014, 20:23

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • A. Phần Mở Đầu

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan