SKKN Phương pháp khai thác số liệu thống kê trong giảng dạy địa lí ở trường THPT

20 2.1K 14
SKKN Phương pháp khai thác số liệu thống kê trong giảng dạy địa lí ở trường THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. giảng dạy địa lí ở trường THPT. 4. Đánh giá được hiệu quả của phương pháp khai thác, sử dụng bảng số liệu trong giảng dạy địa lí ở trường THPT. IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Các phương pháp lí. ĐỀ I. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC BẢNG SỐ LIỆU TRONG GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ THPT 1. Quan niệm về bảng số liệu đang sử dụng trong SGK địa lí THPT - Bảng số liệu là tập hợp các số liệu biểu. cách học địa lí. 3. Phương pháp khai thác các bảng số liệu trong giảng dạy địa lý ở trường THPT a. Phương pháp khai thác Để khai thác, sử dụng bảng số liệu vào việc giảng dạy và học tập có hiệu quả, giáo

Ngày đăng: 20/03/2015, 22:25

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan