Tài liệu tấp huấn chi tiết về PPDH bàn tay nặn bột

32 5.4K 14
Tài liệu tấp huấn chi tiết về PPDH bàn tay nặn bột

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1.Khái niệm về « Phương pháp Bàn tay nặn bột.  »2. Lịch sử của phương pháp “Bàn tay nặn bột” 3. 10 nguyên tắc của phương pháp “Bàn tay nặn bột” 4.Tại sao nên áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào các môn Khoa học, Tự nhiên Xã hội?5. Hợp tác quốc tế trong chương trình “Bàn tay nặn bột ».6. “Bàn tay nặn bột” tại Việt Nam.7. Tiến trình của phương pháp « Bàn tay nặn bột ». 1 Nội dung trình bày 1.Khái niệm về « Phương pháp Bàn tay nặn bột. » 2. Lịch sử của phương pháp “Bàn tay nặn bột” 3. 10 nguyên tắc của phương pháp “Bàn tay nặn bột” 4.Tại sao nên áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào các môn Khoa học, Tự nhiên- Xã hội? 5. Hợp tác quốc tế trong chương trình “Bàn tay nặn bột ». 6. “Bàn tay nặn bột” tại Việt Nam. 7. Tiến trình của phương pháp « Bàn tay nặn bột ». BÀN TAY NẶN BỘT -”Bàn tay nặn bột” là một phương pháp dạy học tích cực dựa trên thí nghiệm nghiên cứu, áp dụng cho việc giảng dạy các môn Khoa học -Tự nhiên. - « Bàn tay nặn bột » chú trọng đến việc hình thành kiến thức cho học sinh bằng các thí nghiệm tìm tòi nghiên cứu để chính các em tìm ra câu trả lời. Các thí nghiệm, quan sát, nghiên cứu tài liệu, điều tra thực tế đều do chính học sinh đề xuất và trực tiếp thực hành. 1. Phương pháp «Bàn tay nặn bột là gì»? 3 GS George Charpak (sinh ngày 01/08/1924 và mất ngày 29/09/2010 , là viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Pháp đạt giải Nobel Vật lý năm 1992). Năm 1995, ông dẫn một đoàn gồm các nhà khoa học và đại diện của Bộ GD quốc gia Pháp đến một khu phố nghèo ở Chicago của Mỹ nơi có một phương pháp dạy học khoa học dựa trên việc thực hành, thí nghiệm đang thử nghiệm. 2 . Lịch sử của phương pháp “Bàn tay nặn bột” Trong năm học 1995-1996, Ban trường học Bộ GD quốc gia Pháp đã vận động khoảng 30 trường thuộc 3 tỉnh tình nguyện thực hiện chương trình. Tháng 9/1996 : Cuộc thử nghiệm đầu tiên được tiến hành bởi Bộ GD quốc gia Pháp với 5 tỉnh và 350 lớp học tham gia. Như vậy ,phương pháp «Bàn tay nặn bột» chính thức ra đời trên cơ sở kế thừa các thử nghiệm trước đó và tiếp tục phát triển . Tháng 9 /1998 ,Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp soạn thảo 10 nguyên tắc cơ bản của «Bàn tay nặn bột» . 10 Nguyên tắc cơ bản của phương pháp « Bàn tay nặn bột » 3. Các nguyên tắc cơ bản của BTNB 3.Các nguyên tắc của «B à n tay nặn bột» Tiến trình sư phạm 1. Quan sát Vật thật Hiện tượng Thực tại Gần gũi Cảm nhận được 2. Học Lập luận Đưa ra lí lẽ Thảo luận Xây dựng kiến thức cho mình Các ý kiến Kết quả đề xuất 3.Các nguyên tắc của «B à n tay nặn bột» 3. Các hoạt động đề ra - Tổ chức theo các giờ họ̣c. - Tạo ra tiến bộ dần dần cho hs. - Gắn với chương trình. - Dành phầ̀n lớn quyền tự chủ cho hs. 4. Thời gian cho một đề tài - Tối thiểu 2 giờ/tuần. - Có thể kéo dài trong nhiều tuần. - Tính liên tục của hoạt động. - Phương pháp sư phạm đảm bảo trong suốt quá trình học tập. 3.Các nguyên tắc của «B à n tay nặn bột» 5. Vở thí nghiệm - Mỗi học sinh đều phải có. - Ghi bằng ngôn ngữ của riêng mình. 6. Mục đích hàng đầu - Giúp học sinh tiếp cận dần dần khái niệm khoa học, kĩ thuật. - Củng cố ngôn ngữ viết và nói. 3.Các nguyên tắc của «B à n tay nặn bột» Những đối tượng tham gia 7- Gia đình học sinh và chính quyền địa phương ủng hộ các hoạt động này. 8- Các nhà khoa học (ở các trường Đại học, Viện nghiên cứu địa phương ) tham gia các công việc ở lớp học theo khả năng của mình. 9- Viện Đào tạo giáo viên (trường ĐHSP, CĐSP địa phương) giúp các giáo viên về kinh nghiệm và phương pháp dạy học. 10- Giáo viên có thể tìm thấy trên Internet, các website những bài học về những đề tài, những gợi ý cho các hoạt động ở lớp, những câu trả lời cho các câu hỏi. Giáo viên cũng có thể tham gia thảo luận trao đổi với các đồng nghiệp, với các giảng viên và các nhà khoa học. 4- Tại sao nên áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào giảng dạy các môn Khoa học, Tự nhiên- Xã hội? * Để phát triển vốn kiến thức của HS: - HS tự xây dựng kiến thức cho mình. - Tiến trình tìm tòi nghiên cứu (Giả thuyết/Kiểm tra giả thuyết). - Giúp học sinh có cách nhìn khoa học đối với những sự vật, hiện tượng. * Để phát triển khả năng ngôn ngữ của học sinh: - Thông qua viết và nói: ngôn ngữ khoa học là ngôn ngữ chính xác. - Thông qua giải thích. - Thông qua vở thí nghiệm. * Để phát triển sự trao đổi giữa các học sinh với nhau: - Trao đổi với nhau trên một chủ đề xác định. - Làm việc cá nhân/làm việc theo nhóm. * Để học sinh thấy khoa học là quan trọng: - Chống lại những quan điểm trái khoa học. - Giảm thiểu số lượng học sinh không muốn theo con đường khoa học. [...]... trong chương trình Bàn tay nặn bột Các quốc gia tham dự Chili Sénégal Afghanistan 13 Trung Quốc Hy Lạp 6- Bàn tay nặn bột tại Việt Nam Giáo sư Trần Thanh Vân và phu nhân (Giáo sư: Vũ Kim Ngọc) 6- Bàn tay nặn bột tại Việt Nam - Tháng 10/1995 với lời mời của GS Trần Thanh Vân, chủ tịch hội gặp gỡ Việt Nam , GS George Charpak (cha đẻ của PPBTNB) đã về Việt Nam tham dự hội thảo Quốc tế về Vật lý năng lượng... nhận và tập huấn cho một nữ thực tập sinh VN là GV Vật lý tại một trường trung học dạy song ngữ ( TPHCM) - Từ 2002 đến nay ,dưới sự giúp đỡ của Hội gặp gỡ VN các lớp tập huấn về BTNB đã được triển khai cho cán bộ cốt cán và cán bộ quản lí ở nhiều địa phương: Hà Nội, Cần Thơ, thành phố Hồ chí Minh, Huế, Đà Nẵng 15 Các lớp tập huấn phối hợp tổ chức với Hội Gặp gỡ Việt Nam 16 Các lớp tập huấn phối hợp... hội thảo phối hợp tổ chức với Hội Gặp gỡ Việt Nam 7 Tiến trình phương pháp « Bàn tay nặn bột » Bước 1: Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề Bước 2 : Làm bộc lộ biểu tượng ban đầu - Đá vôi có tính chất gì? 19 Khoa học ĐÁ VÔI 2 Tính chất của đá vôi: - Em hãy ghi nhanh vào vở thí nghiệm của mình những điều hiểu biết của em về tính chất của đá vôi Khoa học ĐÁ VÔI Nhóm 6 2 Tính chất của đá vôi: Phiếu... 2 Tính chất của đá vôi: - Kết khi thực hiện làm thí nghiệm, em hãy vẽ hoặc viết vào vở Sau luận 1: thí nghiệm của mình hiểu biết của em về tính chất của đá vôi - Đá vôi không cứng lắm Dưới tác dụng của a xít thì đá vôi sủi bọt 7 Tiến trình phương pháp « Bàn tay nặn bột » Bước 1: Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề Bước 2 : Làm bộc lộ biểu tượng ban đầu Bước 3 : Đề xuất câu hỏi và giải pháp tìm... ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………… 7 Tiến trình phương pháp « Bàn tay nặn bột » Bước 1: Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề Bước 2 : Làm bộc lộ biểu tượng ban đầu Bước 3 : Đề xuất câu hỏi và giải pháp tìm tòi- nghiên cứu Bước 4: Thực hiện phương án tìm tòi – nghiên... ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… 7 Tiến trình phương pháp « Bàn tay nặn bột » Bước 1: Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề Bước 2 : Làm bộc lộ biểu tượng ban đầu Bước 3 : Đề xuất câu hỏi và giải pháp tìm tòi- nghiên cứu Bước 4: Thực hiện phương án tìm tòi – nghiên... tìm tòi- nghiên cứu Bước 4: Thực hiện phương án tìm tòi - nghiên cứu Bước 5: Kết luận và hợp thức hoá kiến thức 29 PHẦN IV: THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN Bài 47: Hoa ( môn Tự nhiên - Xã hội lớp 3) 1 Sự đa dạng về màu sắc, mùi hương và hình dạng của các các loài hoa: 2 Các bộ phận của hoa: 3 Ích lợi của hoa: PHẦN IV: THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN Tự nhiên - Xã hội Bài 47: Hoa 2 Các bộ phận của hoa: Bước 1: Tình huống . niệm về « Phương pháp Bàn tay nặn bột. » 2. Lịch sử của phương pháp Bàn tay nặn bột 3. 10 nguyên tắc của phương pháp Bàn tay nặn bột 4.Tại sao nên áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột . quốc tế trong chương trình Bàn tay nặn bột ». 6. Bàn tay nặn bột tại Việt Nam. 7. Tiến trình của phương pháp « Bàn tay nặn bột ». BÀN TAY NẶN BỘT - Bàn tay nặn bột là một phương pháp. trình Bàn tay nặn bột. 13 Các quốc gia tham dự Sénégal Afghanistan Hy Lạp Chili Trung Quốc 6- Bàn tay nặn bột tại Việt Nam Giáo sư Trần Thanh Vân và phu nhân (Giáo sư: Vũ Kim Ngọc) 15 6- Bàn tay

Ngày đăng: 18/08/2014, 16:26

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Nội dung trình bày

 • Slide 2

 • Slide 3

 • 10 Nguyên tắc cơ bản của phương pháp « Bàn tay nặn bột »

 • Slide 5

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Vì sao bắt đầu từ trường Tiểu học?

 • 5- Hợp tác quốc tế trong chương trình Bàn tay nặn bột.

 • Các quốc gia tham dự

 • Slide 14

 • 6- Bàn tay nặn bột tại Việt Nam

 • Slide 16

 • Slide 17

 • Các hội thảo phối hợp tổ chức với Hội Gặp gỡ Việt Nam

 • Slide 19

 • Slide 20

 • Slide 21

 • Slide 22

 • Slide 23

 • Slide 24

 • Slide 25

 • Slide 26

 • Slide 27

 • Slide 28

 • Slide 29

 • Slide 30

 • Slide 31

 • Slide 32

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan