Giáo án mỹ thuật lớp 7 chuẩn trọn bộ theo chương trình mới in dùng luôn

21 8.4K 14
Giáo án mỹ thuật lớp 7 chuẩn trọn bộ theo chương trình mới in dùng luôn

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC TÀI LIỆU GIÁO ÁN GIẢNG DẠY MẪU GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CẤP : TRUNG HỌC CƠ SỞ ******************************************** Tài liệu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN MĨ THUẬT (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2013-2014) LỚP 7 Cả năm : 37 tuần (35 tiết) Học kỳ I : 19 tuần (18 tiết) Học kỳ II : 18 tuần (17 tiết) HỌC KỲ I Tiết 1: Thường thức Mĩ thuật- Sơ lược về Mĩ thuật thời Trần (1226 - 1400) Tiết 2: Vẽ theo mẫu - Vẽ quả (trái) và cốc Tiết 3: Vẽ trang trí - Tạo hoạ tiết trang trí Tiết 4: Vẽ tranh - Đề tài Tranh Phong cảnh Tiết 5: Vẽ trang trí -Tạo dáng trang trí lọ hoa Tiết 6: Vẽ theo mẫu - Lọ hoa và quả ( vẽ hình ) Tiết 7: Vẽ theo mẫu - Lọ hoa và quả ( vẽ màu ) Tiết 8: Thường thức mĩ thụât - Một số công trình mĩ thuật thời Trần (1226- 1400) Tiết 9: Vẽ trang trí - Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật (Kiểm tra 1tiết) Tiết 10: Vẽ tranh - Đề tài Cuộc sống xung quanh em Tiết 11: Vẽ theo mẫu - Lọ hoa và quả (vẽ bằng bút chì) Tiết 12: Vẽ theo mẫu - Lọ hoa và quả (vẽ màu ) Tiết 13: Vẽ trang trí - Chữ trang trí Tiết 14: Thường thức mĩ thuật - Mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1954 Tiết 15-16: Kiểm tra học kỳ I : Vẽ tranh - Đề tài tự chọn Tiết 17: Vẽ trang trí - Trang trí bìa lịch treo tường Tiết 18: Vẽ theo mẫu - Ký hoạ HỌC KỲ II Tiết 19: Vẽ theo mẫu -Vẽ ký hoạ ngồi trời Tiết 20: Vẽ tranh - Đề tài Giữ gìn vệ sinh mơi trường Tiết 21: Thường thức mĩ thuật - Một số tác giả tác và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 Tiết 22: Vẽ trang trí - Trang trí đĩa hình tròn Tiết 23: Vẽ theo mẫu - Cái ấm và cái bát (vẽ hình) Tiết 24: Vẽ theo mẫu - Cái ấm và cái bát (vẽ đậm nhạt) Tiết 25: Vẽ tranh Đề tài - Trò chơi dân gian (Kiểm tra1 tiết) Tiết 26: Thường thức mĩ thuật- Một vài nét về mĩ thuật Ý thời kỳ Phục hưng Tiết 27: Vẽ tranh - Đề tài Cảnh đẹp đất nước Tiết 28: Vẽ trang trí -Trang trí đầu báo tường Tiết 29: Vẽ tranh - Đề tài An tồn giao thơng Tiết 30: Thường thức mĩ thuật - Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Ý thời kỳ Phục hưng Tiết 31: Vẽ tranh - Đề tài Hoạt động trong những ngày hè Tiết 32: Kiểm tra học kì II - Vẽ trang trí - Trang trí tự do Tiết 33-34: Vẽ tranh - Đề tài Tự do Tiết 35: Trưng bày kết quả học tập Gi¸o ¸n mü tht 7 theo chn kiÕn thøc kü n¨ng míi 2012-2013 SƠ LƯC VỀ MỸ THUẬT THỜI TRẦN Ngày soạn: Tiết: 01 Bài: 01 - TTMT I/. MỤC TIÊU: 1/. Kiến thức: Học sinh nắm bắt được một số đặc điểm chung của mỹ thuật thời Trần thông qua những công trình, tác phẩm cụ thể về: Kiến trúc, điêu khắc, trang trí, đồ gốm. 2/. Kỹ năng: Học sinh phân biệt được những đặc điểm của mỹ thuật Việt Nam thông qua từng giai đoạn lòch sử. 3/. Thái độ: Học sinh yêu thích môn học, nhận thức đúng đắn về nghệ thuật dân tộc, có thái độ trân trọng, giữ gìn những giá trò văn hóa của dân tộc. II/. CHUẨN BỊ: 1/. Giáo viên: Tranh ảnh về các tác phẩm mỹ thuật thời Trần. 2/. Học sinh: Đọc trước bài, sưu tầm tranh ảnh mỹ thuật thời Trần. III/. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1/. Ổn đònh tổ chức: (1 / ) Giáo viên kiểm tra só số và sự chuẩn bò của học sinh. 2/. Kiểm tra bài cũ: 3/. Bài mới: + Giới thiệu bài: Nghệ thuật là một phần tất yếu của cuộc sống. Trải qua bao thăng trầm của lòch sử, các triều đại phong kiến ở Việt Nam đã để lại không ít những di tích, công trình mỹ thuật có giá trò. Để bảo tồn và phát huy những giá trò văn hóa dân tộc đó chúng ta cần phải có trách nhiệm và biết được đặc điểm, giá trò nghệ thuật để có biện pháp giữ gìn, bảo quản tốt hơn. Do đó hôm nay thầy cùng các em nghiên cứu bài “Sơ lược về mỹ thuật thời Trần”. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY T HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 7 / HOẠT ĐỘNG 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu vài nét về b/cảnh xã hội. - GV cho HS nhắc lại một số thành tựu của MT thời Lý, qua đó đánh giá MT thời Trần là sự nối tiếp của MT thời Lý. - GV trình bày một số điểm nổi bật về bối cảnh lòch sử thời Trần. - HS nhắc lại đặc điểm của MT thời Lý. - HS thảo luận nhóm về cuộc đấu tranh chống quân xâm lược Nguyên Mông của quân và dân nhà Trần. - HS trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác góp ý, bổ sung thêm. I/. Vài nét về bối cảnh xã hội: - Sau khi thay thế quyền lãnh đạo đất nước từ nhà Lý, nhà Trần đã có nhiều chính sách tiến bộ để củng cố và xây dựng đất nước. Với 3 lần chiến thắng quân Mông Nguyên đã thúc đẩy tinh thần dân tộc, đất nước giàu mạnh, tạo điều kiện cho nghệ thuật phát triển. 13 / 10 / HOẠT ĐỘNG 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu vài nét về MT thời Trần. + GV giới thiệu về nghệ thuật kiến trúc. - Cho HS quan sát tranh ảnh và kể tên các loại hình nghệ thuật thời Trần. - GV cho HS quan sát và nêu nhận xét một số công trình kiến trúc tiêu biểu. - GV cho HS thảo luận nhóm về đặc điểm của hai loại hình nghệ thuật kiến trúc: Cung đình và Phật giáo. - GV giới thiệu sơ bộ về lòch sử ra đời của nghệ thuật kiến trúc chùa làng. - HS quan sát tranh ảnh. - HS kể tên một số loại hình nghệ thuật thời Trần. - HS quan sát và nhận xét các công trình kiến trúc tiêu biểu. - HS thảo luận nhóm nhận xét về đặc điểm của 2 loại hình kiến trúc: Cung đình và Phật giáo. - HS quan sát và nhận xét về kiến trúc chùa làng. II/. Vài nét về mỹ thuật thời Trần: 1. Kiến trúc: a) Kiến trúc cung đình: Ngoài việc tu bổ lại kinh thành Thăng Long, nhà Trần còn cho xây dựng nhiều khu cung điện (Thiên Trường – Nam Đònh) và lăng mộ (An Sinh – Quảng Ninh). b) Kiến trúc Phật giáo: Giai đoạn này nhiều ngôi chùa với quy mô lớn được xây dựng ở nhiều nơi. Ngoài ra kiến trúc chùa làng cũng rất phát triển. 2. Điêu khắc và chạm khắc trang trí: - Tượng Phật và tượng thú vật được tạc nhiều dùng để thờ phụng. Chạm khắc trang trí cho những công trình kiến trúc, chạm khắc gỗ, đá 5 / * GV giới thiệu về nghệ thuật điêu khắc và chạm khắc trang trí. - GV giới thiệu về nghệ thuật tạc tượng tròn. - GV giới thiệu về nghệ thuật chạm khắc trang trí. Cho HS xem tranh một số tác phẩm tiêu biểu. - GV giới thiệu về hình tượng con Rồng thời Trần. Cho HS so sánh Rồng thời Trần và thời Lý. - HS quan sát giáo viên giới thiệu về tượng tròn. - HS quan sát giáo viên giới thiệu về chạm khắc trang trí. - HS quan sát tranh ảnh và phát biểu cảm nhận. - Quan sát hình Rồng và so sánh giữa Rồng thời Trần và Rồng thời Lý - HS xem tranh về đồ gốm thời Trần. - Học sinh nêu nhận xét của mình về đặc điểm của đồ gốm. So sánh giữa gốm thời Lý và gốm thời Trần. đạt đến sự tinh xảo và hoàn mỹ. Rồng thời Trần có cách tạo hình mập mạp hơn so với Rồng thời Lý. 3. Đồ gốm: - Gốm thời Trần so với gốm thời Lý có đáng thô, dày và nặng hơn. Nét vẽ phóng khoáng, họa tiết trang trí thường là hoa sen, hoa cúc… * GV giới thiệu về nghệ thuật gốm. - Cho HS quan sát tranh ảnh về đồ gốm thời Trần. - Cho HS nhận xét đặc điểm và nêu sự giống và khác nhau giữa gốm thời Trần và thời Lý. 5 / HOẠT ĐỘNG 3: GV giới thiệu đặc điểm của MT thời Trần. - Cho HS thảo luận tóm tắt lại đặc điểm chính của các loại hình nghệ thuật. Qua đó rút ra đặc điểm chính của MT thời Trần. - Học sinh thảo luận nhóm tóm tắt lại đặc điểm chính của các công trình mỹ thuật và rút ra đặc điểm của mỹ thuật thời Trần. III/. Đặc điểm của mỹ thuật thời Trần: - Mỹ thuật thời Trần mang dáng dấp chắc khỏe, phóng khoáng, cách tạo hình mập mạp và giàu tính dân tộc. 3 / HOẠT ĐỘNG 4: Đánh giá kết quả học tập. - GV cho HS nhắc lại kiến thức đã học. - Cho HS quan sát tác phẩm và phát biểu cảm nhận. - Học sinh nhắc lại những kiến thức đã học. - Học sinh quan sát các tác phẩm MT thời Trần và phát biểu cảm nghó và trách nhiệm của mình đối với các tác phẩm ấy. 4/. Dặn dò học sinh cho tiết học tiếp theo: (1 / ) + Bài tập về nhà: Học sinh về nhà học bài theo câu hỏi trong SGK sưu tầm tranh ảnh về mỹ thuật thời Trần. + Chuẩn bò bài mới: Đọc trước bài mới ”VTM: Cái cốc và quả”, chuẩn bò vật mẫu, chì, tẩy, vở bài tập. RÚT KINH NGHIỆM …. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… liên hệ đt 0168.921.86.68 trọn bộ cả năm học theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Ngày soạn: CÁI CỐC VÀ QUẢ Tiết: 02 Bài: 02 – Vẽ theo mẫu. I/. MỤC TIÊU: 1/. Kiến thức: Học sinh nắm bắt được đặc điểm của mẫu và nắm bắt phương pháp vẽ hai vật mẫu kết hợp. 2/. Kỹ năng: Học sinh nhanh nhẹn trong việc nắm bắt đặc điểm của mẫu, thể hiện bài vẽ chính xác, mềm mại. 3/. Thái độ: Học sinh yêu thích môn học, rèn luyện thói quen làm việc khoa học, lôgích. II/. CHUẨN BỊ: 1/. Giáo viên: Mẫu vẽ có kích thước chuẩn và chưa chuẩn. Bài vẽ của HS. Tranh tónh vật của họa só. 2/. Học sinh: Đọc trước bài, sưu tầm tranh ảnh. Chì, tẩy, vở bài tập. III/. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1/. Ổn đònh tổ chức: (1 / ) Giáo viên kiểm tra só số và sự chuẩn bò của học sinh. 2/. Kiểm tra bài cũ: (3 / ) a. Em hãy nêu vài nét về nghệ thuật kiến trúc thời Trần? b. Em hãy nêu một số tác phẩm tiêu biểu của nghệ thuật điêu khắc và chạm khắc trang trí? 3/. Bài mới: + Giới thiệu bài: Ở lớp 6 các em đã vẽ theo mẫu rất nhiều. Để củng cố kiến thức và giúp các em nắm chắc hơn về cấu tạo của các hình khối cơ bản, hôm nay thầy và các em cùng nhau nghiên cứu bài “VTM: Cái cốc và quả”. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY T HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 5 / HOẠT ĐỘNG 1: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. - GV sắp xếp vật mẫu ở nhiều vò trí khác nhau và cho học sinh nhận xét về - HS quan sát giáo viên sắp xếp vật mẫu và nêu nhận xét về các cách I/. Quan sát và nhận xét: + Hình dáng. + Vò trí. + Tỷ lệ. + Đậm nhạt. [...]... HS nhận xét và xếp của học sinh ở nhiều mức loại bài tập theo cảm độ khác nhau và cho HS nhận của mình nêu nhận xét và xếp loại theo cảm nhận của mình - GV biểu dương những bài vẽ đẹp, nhắc nhở, góp ý cho những bài vẽ chưa hoàn chỉnh 4/ Dặn dò học sinh cho tiết học tiếp theo: (1/) + Bài tập về nhà: Học sinh về nhà vẽ 2 vật mẫu theo ý thích + Chuẩn bò bài mới: Đọc trước bài mới Tạo họa tiết trang trí”,... quan trọng của họa tiết trong trang trí Nắm bắt được phương pháp tạo họa tiết trang trí 2/ Kỹ năng: Học sinh nhanh nhẹn trong việc lựa chọn họa tiết, thể hiện họa tiết mềm mại có phong cách sáng tạo riêng, biết cách sáng tạo họa tiết phù hợp với các mảng hình 3/ Thái độ: Học sinh yêu thích môn học, yêu thích vẻ đẹp tự nhiên, yêu thích nghệ thuật trang trí, phát huy tư duy sáng tạo II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo. .. HS so sánh tỷ lệ các bộ phận của vật mẫu - Cho học sinh nêu tỷ lệ các bộ phận vật mẫu của mẫu vẽ ở nhóm mình - GV cho HS nhận xét về sắp xếp đó - HS thảo luận nhóm và nêu nhận xét chi tiết vật mẫu về: + Hình dáng + Vò trí + Tỷ lệ + Đậm nhạt II/ Cách vẽ: - HS nhắc lại phương pháp vẽ theo mẫu - Học sinh quan sát kỹ vật mẫu và xác đònh tỷ lệ khung hình chung của vật mẫu - HS nhận xét hình vẽ của giáo viên... thích 3/ HOẠT ĐỘNG 4: Đánh giá kết quả học tập - HS nhận xét và xếp - GV chọn một số bài vẽ loại bài tập theo cảm của học sinh ở nhiều nhận của mình mức độ khác nhau và cho HS nêu nhận xét và xếp loại theo cảm nhận của mình - GV biểu dương những bài vẽ đẹp, nhắc nhở, góp ý cho những bài vẽ chưa hoàn chỉnh 4/ Dặn dò học sinh cho tiết học tiếp theo: (1/) + Bài tập về nhà: Học sinh về nhà hoàn thành bài... học sinh thảo luận và nêu nhận xét về: Hình dáng, vò trí, đậm nhạt ở vật mẫu - GV nhắc nhở HS khi vẽ cần quan sát kỹ để vẽ hình cho chính xác HOẠT ĐỘNG 2: Hướng dẫn HS cách vẽ - GV cho học sinh nhắc lại phương pháp vẽ theo mẫu * GV hướng dẫn HS vẽ khung hình - GV hướng dẫn HS so sánh tỷ lệ giữa chiều cao và chiều ngang để xác đònh tỷ lệ của khung hình - GV vẽ một số khung hình đúng và sai để học sinh... mình 1 Vẽ khung hình 2 Xác đònh tỷ lệ và vẽ nét cơ bản - HS quan sát kỹ mẫu và so sánh tỷ lệ các bộ phận của vật mẫu - HS nêu tỷ lệ các bộ phận vật mẫu của mẫu vẽ ở nhóm mình - HS nhận xét về đường 3 Vẽ chi tiết nét tạo dáng của vật đường nét tạo dáng của mẫu và hướng dẫn trên bảng về cách vẽ nét cơ bản tạo nên hình dáng của vật mẫu * GV hướng dẫn HS vẽ chi tiết - GV cho HS quan sát bài vẽ của HS năm... Tranh ảnh về hoa lá, mây sóng, côn trùng Bài vẽ của HS năm trước 2/ Học sinh: Đọc trước bài, sưu tầm tranh về hoa lá, con vật Chì tẩy, màu, vở bài tập III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1/ Ổn đònh tổ chức: (1/) Giáo viên kiểm tra só số và sự chuẩn bò của học sinh ` 2/ Kiểm tra bài cũ: (2/) Giáo viên kiểm tra bài tập: VTM Cái cốc và quả 3/ Bài mới: + Giới thiệu bài: Nói đến trang trí là nói đến họa tiết Để có được... vẽ minh họa 24/ HOẠT ĐỘNG 3: Hướng dẫn HS làm bài tập - GV cho HS xếp mẫu và vẽ theo nhóm - Nhắc nhở HS làm bài tập theo đúng phương pháp - GV quan sát và hướng dẫn thêm về cách bố cục và cách diễn tả nét vẽ cho có độ đậm nhạt 3/ III/ Bài tập Vẽ theo mẫu: Cái - HS làm bài tập theo cốc và quả nhóm - HS sắp xếp mẫu ở nhóm mình - Thảo luận nhóm về cách vẽ chung ở mẫu vật nhóm mình HOẠT ĐỘNG 4: Đánh giá... họa tiết dáng, cấu trúc nhằm cách điệu tạo cho họa tiết đẹp - GV vẽ minh họa hơn, mang tính nghệ thuật và phù hợp với mảng hình cần trang trí 22/ HOẠT ĐỘNG 3: Hướng dẫn HS làm bài tập - GV nhắc nhở HS lưu ý - HS làm bài tập khi lựa chọn họa tiết - GV quan sát và giúp đỡ HS bố cục bài vẽ, nhắc HS khi cách điệu tránh làm mất đi bản chất của họa tiết III/ Bài tập - Tạo 3 họa tiết trang trí theo ý thích... dò học sinh cho tiết học tiếp theo: (1/) + Bài tập về nhà: Học sinh về nhà hoàn thành bài tập Sưu tầm họa tiết trang trí + Chuẩn bò bài mới: Đọc trước bài mới ”Tranh phong cảnh”, sưu tầm ảnh chụp phong cảnh các vùng, miền khác nhau, chuẩn bò vật mẫu, chì, tẩy, vở bài tập RÚT KINH NGHIỆM … ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 3: Vẽ trang trí - Tạo hoạ tiết trang trí Tiết 4: Vẽ tranh - Đề tài Tranh Phong cảnh Tiết 5: Vẽ trang trí -Tạo dáng trang trí lọ hoa Tiết 6: Vẽ theo mẫu - Lọ hoa và quả ( vẽ hình ) Tiết 7: Vẽ theo. mĩ thuật Ý thời kỳ Phục hưng Tiết 27: Vẽ tranh - Đề tài Cảnh đẹp đất nước Tiết 28: Vẽ trang trí -Trang trí đầu báo tường Tiết 29: Vẽ tranh - Đề tài An tồn giao thơng Tiết 30: Thường thức mĩ. và thời Lý. - HS quan sát giáo viên giới thiệu về tượng tròn. - HS quan sát giáo viên giới thiệu về chạm khắc trang trí. - HS quan sát tranh ảnh và phát biểu cảm nhận. - Quan sát hình Rồng và

Ngày đăng: 16/08/2014, 09:19

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • SƠ LƯC VỀ MỸ THUẬT THỜI TRẦN

  • TG

  • RÚT KINH NGHIỆM

  • Ngày soạn: CÁI CỐC VÀ QUẢ

   • TG

   • RÚT KINH NGHIỆM

   • TẠO HỌA TIẾT TRANG TRÍ

    • TG

    • RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan