0

PHẢN ỨNG CHÍNH SÁCH CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ HIỆN NAY

53 776 3
  • PHẢN ỨNG CHÍNH SÁCH CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ HIỆN NAY

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 16:33

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Chuyên đề khoa họcPHẢN ỨNG CHÍNH SÁCH CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ HIỆN NAYNhóm 12: Bùi Thị LýVũ Minh QuangNguyễn Thị Phương ThanhGiáo viên hướng dẫn: PGS. TS Kim NgọcHà Nội, 012014 MỤC LỤCBẢNG CHÚ GIẢI CHỮ VIẾT TẮT….……..…i3DANH MỤC CÁC BÁNGii4DANH MỤC CÁC HÌNHiii5LỜI MỞ ĐẦU1Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ41.1. Khái quát chung về toàn cầu hóa kinh tế41.1.1. Khái niệm về toàn cầu hóa41.1.2. Những nhân tố dẫn đến tiến trình toàn cầu hóa kinh tế51.1.3. Bản chất của toàn cầu hóa51.1.4. Đặc điểm của toàn cầu hóa kinh tế61.2. Khát quát chung về hội nhập kinh tế quốc tế81.2.1. Khái niệm về hội nhập kinh tế quốc tế81.2.2. Tính tất yếu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế91.2.3. Bản chất của hội nhập kinh tế quốc tế10Chương 2: PHẢN ỨNG CHÍNH SÁCH CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ112.1. Việt Nam tích cực hội nhập kinh tế quốc tế112.1.1. Về bối cảnh quốc tế và trong nước trước năm 1986112.1.2. Chính sách chủ động hội nhập KTQT của Việt Nam từ 1986 đến nay122.2. Tái cơ cấu nền kinh tế252.2.1. Khái niệm tái cơ cấu nền kinh tế262.2.2. Các giai đoạn của tái cơ cấu nền kinh tế của nước ta từ năm 1986 đến nay272.3. Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài31Chương 3: ĐÁNH GIÁ CÁC CHÍNH SÁCH CỦA VIỆT NAM VÀ PHƯỚNG HƯỚNG HỘI NHẬP KTQT CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI353.1. Đánh giá phản ứng chính sách của Việt Nam trong bối cảnh Hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa353.2. Phương hướng hội nhập KTQT của Việt Nam trong thời gian tới42KẾT LUẬN46TÀI LIỆU THAM KHẢO47 BẢNG CHÚ GIẢI CHỮ VIẾT TẮTSTT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa tiếng Anh Nguyên nghĩa tiếng Việt1AANZFTAASEAN Australia New Zealand Free Trade AgreementKhu vực thương mại tự do ASEAN Úc và Niu Dilân2ADBAsian Development BankNgân hàng Phát triển châu Á3APECAsiaPacific Economic CooperationDiễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Thái Bình Dương4ASEANAssociation of Southeast Asian NationsHiệp hội các quốc gia Đông Nam Á5ASEMThe AsiaEurope MeetingHội nghị hợp tác Á Âu6AJCEPASEANJapan Comprehensive Economic Partnership AgreementHiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN Nhật Bản7CPIConsumer price indexChỉ số giá tiêu dùng8EPAEconomic Partnership AgreementsHiệp định Đối tác Kinh tế9EUEuropean UnionLiên minh châu Âu11FDIForeign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước ngoài12FTAFree Trade AgreementsHiệp định Thương mại Tự do14GDP Gross Domestic ProductTổng sản phẩm quốc nội15IMFInternational Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế16KTQTKinh tế quốc tế17ODAOfficial Development AssistanceHỗ trợ phát triển chính thức 18RCEPRegional Comprehensive Economic Partnership Quan hệ đối tác kinh tế toàn diện khu vực 19TNCsTransnational CorporationsCác công ty xuyên quốc gia20TPPTransPacific PartnershipHiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương21VJEPAVietnamJapan Economic Partnership AgreementsHiệp định đối tác kinh tế Việt Nam Nhật Bản22WBWorld bankNgân hàng thế giới23WTOWorld Trade OrganizationTổ chức thương mại thế giới DANH MỤC CÁC BẢNGSTT Số hiệu Tên bảngTrang12.1Những biện pháp chính yếu trong chính sách đổi mới thực thi trong các năm cuối thập niên 19801522.2Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài phân theo nước tiếp nhận đầu tư năm 201237 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Chuyên đề khoa học PHẢN ỨNG CHÍNH SÁCH CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ HIỆN NAY Nhóm 12: Bùi Thị Lý Vũ Minh Quang Nguyễn Thị Phương Thanh Giáo viên hướng dẫn: PGS. TS Kim Ngọc Hà Nội, 01/2014 MỤC LỤC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 1 PHẢN ỨNG CHÍNH SÁCH CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ HIỆN NAY 1 Nhóm 12: Bùi Thị Lý 1 Giáo viên hướng dẫn: PGS. TS Kim Ngọc 1 Hà Nội, 01/2014 1 DANH MỤC CÁC HÌNH 6 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 5. Phương pháp nghiên cứu 3 6. Dự kiến đóng góp của chuyên đề 3 7. Kết cấu của chuyên đề 3 1.1. Khái quát chung về toàn cầu hóa kinh tế 4 1.1.1. Khái niệm về toàn cầu hóa 4 1.1.2. Những nhân tố dẫn đến tiến trình toàn cầu hóa kinh tế 5 1.1.3. Bản chất của toàn cầu hóa 5 1.1.4. Đặc điểm của toàn cầu hóa kinh tế 6 1.2. Khát quát chung về hội nhập kinh tế quốc tế 8 1.2.1. Khái niệm về hội nhập kinh tế quốc tế 8 Hội nhập kinh tế quốc tế là một thuật ngữ đã xuất hiện trong vài thập kỷ gần đây. Nhưng cho đến nay vẫn đang tồn tại các cách hiểu khác nhau về hội nhập kinh tế quốc tế. Có loại ý kiến cho rằng: Hội nhập kinh tế là tiến trình nhất thể hóa nền kinh tế thế giới, tức là xóa bỏ những khác biệt về kinh tế giữa các quốc gia và khu vực. Theo đó, các quốc gia, khu vực tiến hành xây dựng, thương lượng, ký kết và tuân thủ các cam kết song phương, đa phương và toàn cầu. Loại ý kiến khác cho rằng, hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình loại bỏ dần các hàng rào thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế và di chuyển các nhân tố sản xuất giữa các nước 8 Mặc dù còn có những quan niệm khác nhau, nhưng hiện nay khái niệm tương đối phổ biến và được nhiều nước chấp nhận về hội nhập như sau : Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình liên kết có mục tiêu, định hướng cụ thể gắn với phạm vi, cấp độ cũng như điều kiện cụ thể của mỗi nước. Mỗi nước, do điều kiện kinh tế - xã hội đặc thù sẽ có lộ trình, bước đi và các giải pháp hội nhập rất khác nhau 9 1.2.2. Tính tất yếu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 9 Hợp tác kinh tế giữa các quốc gia xuất hiện khi lực lượng sản xuất và phân công lao động đã phát triển đến một trình độ nhất định. Ban đầu chỉ là những hình thức buôn bán song phương, sau đó mở rộng, phát triển dưới dạng liên kết sản xuất kinh doanh. Trong thời đại ngày nay, lực lượng sản xuất và công nghệ thông tin đã và đang phát triển với một tốc độ nhanh chóng chưa từng thấy. Tình hình đó vừa đặt ra yêu cầu vừa tạo ra khả năng tổ chức lại thị trường trong phạm vi toàn cầu. Các quốc gia ngày càng có nhiều mối quan hệ phụ thuộc nhau hơn, cần sự bổ trợ cho nhau, đặc biệt là các mối quan hệ về kinh tế thương mại cũng như đầu tư và các mối quan hệ khác như môi trường, dân số…Chính đây là những căn cứ thực tế để đi tới cái đích cuối cùng của quá trình toàn cầu hoá hướng tới đó là một nền kinh tế toàn cầu thống nhất không còn biên giới quốc gia về kinh tế ấy 9 Mỗi quốc gia dù ở trình độ phát triển đến đâu cũng tìm thấy lợi ích cho mình khi tham gia hôị nhập kinh tế quốc tế. Đối với các nước phát triển họ có thể đẩy mạnh hoạt động thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ ra nước ngoài, mở rông quy mô sản xuất, tận dụng và khai thác được các nguồn lực từ bên ngoài như tài nguyên, lao động và thị trường…cũng như gia tăng các ảnh hưởng kinh tế và chính trị của mình trên trường quốc tế. Còn đối với các nước đang phát triển, lợi ích ở đây là mở rộng thị trường cho hàng hoá xuất khẩu, tiếp nhận vốn, tranh thủ được kỹ thuật, công nghệ tiên tiến thông qua đầu tư trực tiếp, nhờ đó sẽ tạo ra công ăn việc làm, đảm bảo tăng trưởng kinh tế, học tập được trình độ và kinh nghiệm quản lý Đây chính là lý do đầu tiên mà một quốc gia hội nhập kinh tế quốc tế 9 1.2.3. Bản chất của hội nhập kinh tế quốc tế 10 Về bản chất, hội nhập kinh tế quốc tế được xem xét ở một số mặt sau đây: 10 Hội nhập kinh tế quốc tế là sự đan xen, gắn bó và phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế tế quốc gia với nhau và với nền kinh tế thế giới. Nó vừa là quá trình hộp tác cùng phát triển, vừa là quán trình đấu tranh rất phức tạp, đặc biệt là đấu tranh của các nước đang phát triển để bảo vệ lợi ích của mình vì một trật tự công bằng, chống lại những áp đặt phi lí của các cường quốc kinh tế và các công ty xuyên quốc gia 10 Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình xóa bỏ từng bước và từng phần các rào cản về thương mại và đầu tư giữa các quốc gia theo hướng tự do hóa kinh tế; Hội nhập kinh tế quốc tế một mặt tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuát kinh doanh, mặt khác buộc các doanh nghiệp phải có những đổi mới để nâng cao cạnh tranh trên thương trường 10 Hội nhập kinh tế quốc tế tạo thuận lợi cho công cuộc cải cách ở các quốc gia nhưng đồng thời cũng là yêu cầu, sức ép đối với mỗi nước trong việc đổi mới và hoàn thiện thể chế kinh tế, đặc biệt là các chính sách và phương thức quản lý vĩ mô 10 Hội nhập kinh tế quốc tế chính là sự tạo dựng các nhân tố và điều kiện mới cho sự phát triển của từng quốc gia và cộng đồng quốc tế trên cơ sở trình độ phát triển ngày càng cao và hiện đại của lực lượng sản xuất 10 Hội nhập kinh tế quốc tế chính là sự khơi thông các dòng chảy nguồn lực trong và ngoài nước, tạo điều kiện mở rộng thị trường, chuyển giao công nghệ và các kinh nghiệm quản lý 10 Chương 2: PHẢN ỨNG CHÍNH SÁCH CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 11 2.1. Việt Nam tích cực hội nhập kinh tế quốc tế 11 2.1.1. Về bối cảnh quốc tế và trong nước trước năm 1986 11 2.1.2. Chính sách chủ động hội nhập KTQT của Việt Nam từ 1986 đến nay 12 2.2. Tái cơ cấu nền kinh tế 25 2.2.1. Khái niệm tái cơ cấu nền kinh tế 26 2.2.2. Các giai đoạn của tái cơ cấu nền kinh tế của nước ta từ năm 1986 đến nay 27 2.3. Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 31 Chương 3: ĐÁNH GIÁ CÁC CHÍNH SÁCH CỦA VIỆT NAM VÀ PHƯỚNG HƯỚNG HỘI NHẬP KTQT CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 35 3.1. Đánh giá phản ứng chính sách của Việt Nam trong bối cảnh Hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa 35 3.2. Phương hướng hội nhập KTQT của Việt Nam trong thời gian tới 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 BẢNG CHÚ GIẢI CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa tiếng Anh Nguyên nghĩa tiếng Việt 1 AANZFTA ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade Agreement Khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc và Niu Dilân 2 ADB Asian Development Bank Ngân hàng Phát triển châu Á 3 APEC Asia-Pacific Economic Cooperation Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 4 ASEAN Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 5 ASEM The Asia-Europe Meeting Hội nghị hợp tác Á - Âu 6 AJCEP ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản 7 CPI Consumer price index Chỉ số giá tiêu dùng 8 EPA Economic Partnership Agreements Hiệp định Đối tác Kinh tế 9 EU European Union Liên minh châu Âu 11 FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước ngoài 12 FTA Free Trade Agreements Hiệp định Thương mại Tự do 14 GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội 15 IMF International Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế 16 KTQT Kinh tế quốc tế 17 ODA Official Development Assistance Hỗ trợ phát triển chính thức 18 RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership Quan hệ đối tác kinh tế toàn diện khu vực 19 TNCs Transnational Corporations Các công ty xuyên quốc gia 20 TPP Trans-Pacific Partnership Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương 21 VJEPA Vietnam-Japan Economic Partnership Agreements Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản 22 WB World bank Ngân hàng thế giới 23 WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại thế giới DANH MỤC CÁC BẢNG STT Số hiệu Tên bảng Trang 1 2.1 Những biện pháp chính yếu trong chính sách đổi mới thực thi trong các năm cuối thập niên 1980 15 2 2.2 Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài phân theo nước tiếp nhận đầu tư năm 2012 37 3 2.3 Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài phân theo ngành năm 2012 38 DANH MỤC CÁC HÌNH STT Số hiệu Tên hình Trang 1 1.1 Tỷ lệ tăng trưởng GDP Việt Nam trong các năm 1986 - 1990 16 2 1.2 Tỷ lệ tăng trưởng GDP Việt Nam trong các năm 1991 - 1995 18 3 1.3 Tỷ lệ tăng trưởng GDP Việt Nam trong các năm 1996 - 2000 19 4 1.4 Tỷ lệ tăng trưởng GDP Việt Nam trong các năm 2001 - 2006 21 5 1.5 Tỷ lệ tăng trưởng GDP Việt Nam trong các năm 2007 - 2013 25 6 1.6 Tốc độ tăng trưởng CPI và GDP Việt Nam trong các năm 1986 - 2013 27 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong lịch sử từ xa xưa đến nay, không một cộng đồng, một quốc gia hay một dân tộc người nào có thể phát triển bình thường mà không quan hệ, không trao đổi giao lưu trên các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hoá, tư tưởng… với các cộng đồng dân tộc, với các quốc gia khác. Do đó quan hệ quốc tế xuất hiện với tư cách là quan hệ lâu đời và phổ biến, nó vừa là điều kiện, vừa là kết quả cần thiết cho mọi quá trình phát triển xã hội. Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế đã trở thành một xu thế khách quan trong bối cảnh đó. Trong hơn một thập kỷ lại đây xu thế toàn cầu hoá và hội nhập nền kinh tế thế giới có sự gia tăng mạnh mẽ gắn liền với sự phát triển của khoa học công nghệ, sự chấm dứt chiến tranh lạnh, thế giới chuyển sang thời kỳ mới – hoà bình hợp tác và phát triển. Sự gia tăng mạnh mẽ của toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế kéo theo nó là những cơ hội và thách thức mới cho các quốc gia khi tham gia vào quá trình đó. Đối với Việt Nam, toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế cũng có một vai trò vô cùng to lớn đối với sự phát triển của kinh tế, văn hóa xã hội và chính trị, đặc biệt là sau khi nước ta chuyển sang phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới WTO, tuy nhiên cũng tồn tại không ít những thách thức đặt ra cho chúng ta. Vậy Việt Nam cần làm gì để nền phát triển đất nước trước bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế như hiện nay? Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi đã lựa chọn đề tài: “Phản ứng chính sách của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế”. 2. Tình hình nghiên cứu Liên quan tới đề tài ở trong nước đã có nhiều công trình nghiên cứu, tiêu biểu một số công trình sau: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng chủ biên (2007), Sách “Toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam”, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. Các tác giả tập trung xem xét sự tác động của toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đối với các nền kinh tế đang phát triển, trên cơ sở đó làm rõ mối quan hệ hội nhập kinh tế với công nghiệp hóa, xác định rõ con đường và quá trình công nghiệp 1 hóa của các nước này, mà cụ thể là làm rõ hơn con đường và bước đi của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay. PGS.TS. Vũ Thị Bạch Tuyết chủ nhiệm (2012), đề tài Nghiên cứu khoa học cấp học viện “Chính sách tài chính thúc đẩy xuất khẩu trong điều kiện hội nhập KTQT - thực trạng và giải pháp đối với Việt Nam”, Học viện Tài chính Hà Nội. Các tác giả đã hệ thống hóa những kiến thức lý luận về những chính sách tài chính liên quan đến hoạt động xuất khẩu hàng hóa; tìm hiểu những vấn đề thực tiễn trong nước và quốc tế để rút ra những kết luận về cơ hội, thách thức, những thành công, hạn chế và nguyên nhân của nó. Trên cơ sở đó đề xuất hoàn thiện các chính sách tài chính của Việt Nam trong thời gian tới nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, 2002, khóa luận tốt nghiệp “Điều chỉnh chính sách thương mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Tác giả đã nghiên cứu về một số điều chỉnh trong chính sách thương mại của Việt Nam những năm 1990 nhằm thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại của Việt Nam trong thời gian tới. Tất cả các công trình nghiên cứu liên quan trên đã đề cập tới chủ đề Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế của Việt Nam ở những góc độ nhất định tuy nhiên đến nay ở Việt Nam chưa có một công trình nào nghiên cứu đầy đủ có hệ thống về lý luận và thực tiễn về đề tài Phản ứng chính sách của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 1986 đến nay. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: chuyên đề được tiến hành nghiên cứu nhằm mục đích phân tích phân tích phản ứng chính sách của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, đồng thời đánh giá những thành công và hạn chế trong quá trình thực hiện những chính sách trên. Nhiệm vụ nghiên cứu: để đạt được những mục tiêu đề ra, chuyên đề cần phải làm rõ ba vấn đề: Khái quát lý thuyết chung về toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế Phân tích phản ứng chính sách của Việt Nam trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế 2 Từ đó, đưa ra những đánh giá về chính sách của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Trong chuyên đề này, đối tượng nghiên cứu các chính sách của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Phạm vi nghiên cứu: Chuyên đề khoa học tập trung nghiên cứu về những phản ứng chính sách của Việt Nam Kinh trước bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế kể từ khi Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa kinh tế (năm 1986). 5. Phương pháp nghiên cứu Chuyên đề được sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu gồm: phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp duy vật lịch sử, phương pháp phân tích tổng hợp để phân tích làm rõ kinh nghiệm hội nhập kinh tế quốc tế của ba nền kinh tế trên. Ngoài ra, chuyên đề sử dụng phương pháp thống kê học để xử lý số liệu. 6. Dự kiến đóng góp của chuyên đề Ngoài hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, chuyên đề khoa học đã đi sâu phân tích những phản ứng chính sách của Việt Nam, từ đó đưa ra những đánh giá về thành công cũng như hạn chế trong quá trình thực hiện chính sách và phương hướng hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới. 7. Kết cấu của chuyên đề Ngoài lời mở đầu và kết luận, đề tài được kết cấu làm 3 chương với nội dung như sau: Chương 1: Những vấn đề chung về toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế Chương 2: Phản ứng chính sách của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế Chương 3: Đánh giá về những chính sách của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế 3 Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 1.1. Khái quát chung về toàn cầu hóa kinh tế 1.1.1. Khái niệm về toàn cầu hóa Toàn cầu hóa là khái niệm dùng để miêu tả các thay đổi trong xã hội và trong nền kinh tế thế giới, tạo ra bởi mối liên kết và trao đổi ngày càng tăng giữa các quốc gia, các tổ chức hay cá nhân ở góc độ văn hóa kinh tế….trên quy mô toàn cầu. Theo nghĩa rộng, toàn cầu hoá là một hiện tượng, một quá trình, một xu thế liên kết trong quan hệ quốc tế làm tăng sự phụ thuộc lẫn nhau về nhiều mặt của đời sống xã hội (từ kinh tế, chính trị, an ninh, văn hoá đến môi trường, v.v…) giữa các quốc gia. Nói một cách khác,“Toàn cầu hoá là quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, ảnh hưởng, tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, các dân tộc trên thế giới, làm nổi bật hàng loạt biến đổi có quan hệ lẫn nhau mà từ đó chúng có thể phát sinh một loạt điều kiện mới.”. Theo nghĩa hẹp, toàn cầu hoá là một khái niệm kinh tế chỉ quá trình hình thành thị trường toàn cầu làm tăng sự tương tác và phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế quốc gia. Biểu hiện của toàn cầu hoá có thể dưới dạng khu vực hoá – việc liên kết khu vực và các định chế, các tổ chức khu vực, hay cụ thể, toàn cầu hoá là “quá trình hình thành và phát triển các thị trường toàn cầu và khu vực, làm tăng sự tương tác và tuỳ thuộc lẫn nhau, trước hết về kinh tế, giữa các nước thông qua sự gia tăng các luồng giao lưu hàng hoá và nguồn lực (resources) qua biên giới giữa các quốc gia cùng với sự hình thành các định chế, tổ chức quốc tế nhằm quản lý các hoạt động và giao dịch kinh tế quốc tế.” Hay có thể hiểu: “Toàn cầu hóa kinh tế chính là sự gia tăng nhanh chóng các hoạt động kinh tế vượt qua mọi biến giới quốc gia khu vực, tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế trong sự vận động phát triển hướng tới một nền kinh tế thế giới thống nhất. Sự gia tăng các xu thế này được thể hiện ở sự mở rộng mức độ và quy mô mậu dịch thế giới, sự lưu chuyển của các dòng vốn và lao động trên phạm vi toàn cầu”. 4 [...]... CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 2.1 Việt Nam tích cực hội nhập kinh tế quốc tế 2.1.1 Về bối cảnh quốc tế và trong nước trước năm 1986 - Bối cảnh quốc tế Từ những năm 1980, thế giới chứng kiến những quá trình mới diễn ra đang làm thay đổi mọi mặt đời sống kinh tế - chính trị và xã hội nhân loại Toàn cầu hoá kinh tế trở thành xu thế nổi bật và tất yếu chi phối thời đại; không ngoại trừ một quốc gia,... triển và phương thức hội nhập vào quá trình toàn cầu hóa cho phù hợp, tận dụng và phát huy tối đa lợi ích cũng như hạn chế những tác hại mà nó gây ra 1.2 Khát quát chung về hội nhập kinh tế quốc tế 1.2.1 Khái niệm về hội nhập kinh tế quốc tế Hội nhập kinh tế quốc tế là một thuật ngữ đã xuất hiện trong vài thập kỷ gần đây Nhưng cho đến nay vẫn đang tồn tại các cách hiểu khác nhau về hội nhập kinh tế quốc. .. và điều kiện mới cho sự phát triển của từng quốc gia và cộng đồng quốc tế trên cơ sở trình độ phát triển ngày càng cao và hiện đại của lực lượng sản xuất Hội nhập kinh tế quốc tế chính là sự khơi thông các dòng chảy nguồn lực trong và ngoài nước, tạo điều kiện mở rộng thị trường, chuyển giao công nghệ và các kinh nghiệm quản lý 10 Chương 2: PHẢN ỨNG CHÍNH SÁCH CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA... sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự phân công lao động quốc tế ngày càng sâu rộng” 1.1.4 Đặc điểm của toàn cầu hóa kinh tế Sự ra đời của toàn cầu hóa kinh tế là một xu thế tất yếu, khách quan, không thể đảo ngược, nhưng không thuận buồm xuôi gió mà đầy mâu thuẫn Toàn cầu hóa kinh tế mở rộng biên giới kinh tế vượt biên giới lãnh thổ quốc gia, mỗi nước tham gia toàn cầu hóa kinh tế; một mặt, phải... tranh lạnh chấm dứt vào đầu thập kỷ 90 đã kết thúc sự đối đầu giữa các siêu cường, tạo ra một thời kỳ hoà bình, hợp tác và phát triển mới 1.2.3 Bản chất của hội nhập kinh tế quốc tế Về bản chất, hội nhập kinh tế quốc tế được xem xét ở một số mặt sau đây: Hội nhập kinh tế quốc tế là sự đan xen, gắn bó và phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế tế quốc gia với nhau và với nền kinh tế thế giới Nó vừa... trên toàn lãnh thổ của một quốc gia cấu thành nền kinh tế của quốc gia đó - Cơ cấu kinh tế bao gồm: Một là cơ cấu thành phần kinh tế: là tỷ trọng (tỷ lệ đóng góp cho GDP) của các thành phần kinh tế trong nền kinh tế quốc dân bao gồm các thành phần như: Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế tư bản Nhà nước, Hai là cơ cấu ngành kinh tế: là tỷ trọng (tỷ lệ đóng góp cho GDP) của các... cộng đồng kinh tế và liên minh kinh tế Giữa khu vực hóa và toàn cầu hóa kinh tế vừa có sự thống nhất và có mâu thuẫn Các tổ chức kinh tế khu vực tự do hóa bên trong những bảo hộ nghiêm ngặt với bên ngoài Tuy nhiên xu hướng của khu vực hóa là từng bước phá vỡ tính hạn hẹp để vươn rộng ra không gian toàn cầu Sự mở rộng này sẽ từng bước tiếp cận toàn cầu hóa Xu thế đa cực hóa thế giới Toàn cầu hóa do các... dụng đồng vốn của nhà nước; Hệ thống Ngân hàng thương mại sở hữu chéo dưới nhiều hình thức, chưa minh bạch hóa và chưa kiểm soát hiệu quả Điều này khiến cho nền kinh tế bất ổn liên tục trong những năm qua Trước bối cảnh nền kinh tế như vậy, yêu cầu phải tái cơ cấu nền kinh tế để cải thiện nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế là tất yếu + Nội dung của đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển... tranh của các nước đang phát triển để bảo vệ lợi ích của mình vì một trật tự công bằng, chống lại những áp đặt phi lí của các cường quốc kinh tế và các công ty xuyên quốc gia Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình xóa bỏ từng bước và từng phần các rào cản về thương mại và đầu tư giữa các quốc gia theo hướng tự do hóa kinh tế; Hội nhập kinh tế quốc tế một mặt tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong. .. duy kinh tế, chuyển đổi từ cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp, sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đa 27 dạng hóa và đa phương hóa các quan hệ kinh tế đối ngoại, thực hiện mở cửa, hội nhập quốc tế + Nội dung đường lối đổi mới trong giai đoạn 1986 đến 1996: Năm 1986, Việt Nam bắt đầu công cuộc “Đổi mới” chuyển đổi từ nền kinh . Việt 1 AANZFTA ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade Agreement Khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc và Niu Dilân 2 ADB Asian Development Bank Ngân hàng Phát triển châu Á 3 APEC Asia-Pacific Economic. tế châu Á - Thái Bình Dương 4 ASEAN Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 5 ASEM The Asia-Europe Meeting Hội nghị hợp tác Á - Âu 6 AJCEP ASEAN-Japan Comprehensive. quốc gia 20 TPP Trans-Pacific Partnership Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương 21 VJEPA Vietnam-Japan Economic Partnership Agreements Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản 22 WB World
- Xem thêm -

Xem thêm: PHẢN ỨNG CHÍNH SÁCH CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ HIỆN NAY, PHẢN ỨNG CHÍNH SÁCH CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ HIỆN NAY, PHẢN ỨNG CHÍNH SÁCH CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ HIỆN NAY, Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu, Chương 2: PHẢN ỨNG CHÍNH SÁCH CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm