0

giáo án ngữ văn lớp 6 học kì 2

94 1,915 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 23:33

Giáo án: Ngữ văn 6 Năm học:2007-2008 Ngày tháng năm20067 Tu n 19 - B i 18 . Ti t 73,74 V n b n : B i h c ng i u tiờn ( Trớch D Mốn phiờu l u kớ - Tụ Ho i) A - M c tiờu c n t : 1, Hi u c n i dung, ý ngh a c a b i h c ng i u tiờn, i v i D Mốn trong b i v n, nh ng c s c trong ngh thu t miờu t , k truy n v s d ng t ng . 2, N m v ng m c ghi nh (sgk) 3, Tớch h p v i phõn mụn Ting Vi t m t s khỏi ni m: Nhõn hoỏ, so sỏnh, c u t o v tỏc d ng c a cõu lu n, cõu t , cõu k , v i phõn mụn t p l m v n k n ng ch n ngụi k th nh t, tỡm hi u chung v v n miờu t . 4,Rốn cỏc k n ng c truy n ng thoi, c l i i tho i, c l i i tho i phự h p v i tớnh cỏch cỏc nhõn v t, t v t. B - Chuẩn bị : Chân dung nhà văn Tô Hoài, Tác phẩm " Dế Mèn phiêu lu kí " ,tranh minh hoạ cho bài học, bảng phụ. C- Tíên trình lên lớp: I.ổn định tổ chức: II.Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra v so n c a h c sinh. III. Giới thiệu bài mới: Cho h c sinh xem chõn dung Tụ Ho i ,cu n D Mốn phiờu l u kớ (1941) ó ang c h àng tri u ng i c m i l a tu i yờu thớch, n m c cỏc b n nh g i ụng l D Mốn. Nh ng D Mốn l ai? Chõn dung v tớnh n t nhõn v t c ỏo nh thế nào, "b i h c đờng i u tiờn" m anh ta n m tr i ra sao ? b i h c hụm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. III. Các hoạt động dạy học: Ho t ng c a h c sinh (D i s h ng d n c a giỏo viờn) N i dung b i h c Ho t ng 1 : H ng d n tỡm hi u tỏc gi , tỏc ph m Em hóy c chỳ thớch sgk, cho bi t: Em hi u gỡ v Tụ Ho i ? HS trình bày GV nhận xét, bốung - GV giới thiệu thêm v s nghip sáng tỏc v n ch ng c a ụng . ? Em hóy nờu s hi u bi t c a em v tỏc ph m. I. Tìm hiểu chung: 1, Tỏc gi Tụ Ho i - Tờn th t l Nguy n Sen (1920) quờ l ng Ngh a ụ ph Ho i c, H ụng nay thu c qu n C u Gi y H N i - Bỳt danh : Tụ Ho i => k ni m v ghi nh quờ h ng : Sụng Tụ L ch, huy n Ho i c. * S nghi p v n ch ng : Tỏc ph m" D Mốn phiờu l u kớ ", "Vừ s b ng a" => vi t nhi u chuy n cho thi u nhi v cỏc t i v mi n nỳi, H N i : V chng APh, Min Tây, Ngi ven th nh, Cát b i chân ai, Chiu chiu. + L nh v n hi n i VN cú s l ng tỏc ph m nhi u nh t : h n 150 cu n 2, Truy n D Mốn phiờu l u kớ + L tỏc ph m n i tiếng u tiờn c a Tụ Ho i + c sỏng tỏc n m 21 tu i Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trờng THCS Đông Khê 1 Giáo án: Ngữ văn 6 Năm học:2007-2008 ? Em hãy nêu vị trí của đoạn trích GV h ng d n h c sinh cỏch c D Mốn t t chõn dung mỡnh : Gi ng h o h ng, kiờu hónh;chỳ ý gi ng i tho i : -Mốn : Tr nh th ng, khú ch u - Cho t : Y u t, rờn r ỉ - Ch C c : ỏo , t c gi n + D Mốn h i h n, sõu l ng Gv h/s nh n xột cỏch c GV cho HS giải thích một số chú thích ? Tỡm m t s t ng ngh a v i t : trịch thợng ? Theo em văn bản chia làm mấy phần. Nội dung của từng phần. ? Truy n c k b ng l i c a nhõn v t n o ? Tỏc d ng c a nú ? ? Th loi vn ch yu của tác phẩm này là gì Hoạt động2: Hớng dẫn HS tìm hiểu chi tiết ? Hóy nờu cỏc chi ti t miờu t ngo i hỡnh v h nh ng c a D Mốn + Th lo i l kớ nh ng th c ch t l truy n, 1 ti u th uyết ng tho i + Ngh thu t : T ng t ng v nhõn hoỏ, tỏc ph m c cỏc l a tu i trong v ngo i n c yờu thớch . 3 o n trớch B i h c đờng đời đầu tiờn trớch t ch ng 1 c a truy n a c văn bản: * K túm t t : L 1 ch ng D thanh niờn cu ng trỏng. D Mốn r t t h o v i ki u cỏch con nh vừ c a mỡnh. Anh ta c kh a v i t t c m i ng i hàng xúm Mốn r t kinh mi t m i ng i b n gần hang, g i anh ta l D Cho t b i anh ta r t m y u. Mốn ó trêu tr c ch C c r i l i v o hang sõu. Ch C c t ng Cho t chờu mỡnh nờn ó m anh ta tr ng th ng. Tr c lỳc ch t Cho t khuyờn Mốn nờn ch a thúi hung h ng v l m gỡ c ng ph i bi t suy ngh . ú l b i h c ng i u tiờn c a chỳ b. Chú thích: - Hủn hoẳn, vũ, hùng dũng, trịch thợng . c. Bố cục:2 phần - o n 1 : D Mốn t t chõn dung mỡnh - o n 2 : + Trờu ch C c + D Mốn h i h n * Truy n c k b ng l i c a D Mốn - Ngụi k th nh t => l m t ng tỏc d ng c a bi n phỏp nhõn hoỏ => cõu truy n th nờn th ân m t, g n gũi ỏng tin c y v i ng i c d, Thể loại : Truyện đồng thoại II, Tìm hiểu chi tiết: 1, B c chõn dung t ho c a D Mốn : * Ngoại hình: + Càng : m m búng + Vu t : C ng, nh n ho t + p : Ph nh ph ch + Cỏnh : ỏo d i ch m uụi + u to : N i t ng t ng + R ng : en nhỏnh, nhai ngoàm ngo p + Rõu : D i, u n cong * H nh ng : + Đạp phanh phách +Nhai ngoàm ngoạp + i ng oai v , l m i u, nhỳn chõn rung rõu. Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trờng THCS Đông Khê 2 Giáo án: Ngữ văn 6 Năm học:2007-2008 ? Em có nhận xét gì về cách dùng từ của tác giả khi tả Dé Mèn ? Cách dùng từ nh vậy có tác dụng gì ? Em có nhận xét gì về tính cách của Dế Mèn ? Nh n xột v trỡnh t v cỏch miờu t trong o n v n. ? Cỏch miờu t nh v y cú tỏc d ng gỡ H/S th o lu n v nột p v ch a p trong hỡnh dỏng v tớnh cách c a D Mốn. Gv ti u k t : õy l m t o n v n r t c ỏo, c s c v nghệ thuật t v t ,b ng cỏch nhõn hoỏ, dựng nhi u tớnh t , ng t , t lỏy, so sỏnh r t ch n l c, chớnh xỏc, Tụ Ho i ó cho D Mốn t ho b c chõn dung c a mỡnh vụ cựng s ng ng, phự h p v i th c t , hớnh dỏng, t p tớnh c a lo i d , c ng nh m t s thanh thi u niờn v nhi u th i. D Mốn c ng trỏng, kho m nh, kiờu c ng, h m hĩnh m khụng t bi t . Đi m ỏng khen c ng nh i m ỏng chờ trỏch c a ch ng D m i l n n y l ú. ? Nh n xột v thỏi trờn c a Mốn i v i Cho t (l i l , cỏch x ng hụ, gi ng i u ) ? Nờu di n bi n tõm lý v thỏi c a Mốn trong vi c tr êu tr c ch Cốc d n n cỏi ch t c a Cho t ? Em cú nh n xột gỡ v ngh thu t miờu t c s d ng o n truy n n y? ? B i h c u tiờn m Mốn ph i ch u + T n l m, c kh a v i t t c m i ng i trong xúm + Quỏt C o C o, ỏ gh o anh G ng Vú ->Sử dụng nhiều động từ, tính từ. -Tạo nên sự khoẻ mạnh cờng tráng của Dế Mèn. *Tính cách: - Yêu đời, tự tin - Kiêu căng tự phụ, không coi ai ra gì, hợm hĩnh, thích ra oai với kẻ yếu. ->Miêu tả từng bộ phận cơ thể gắn liền với miêu tả hình dáng với hành động của Dế Mèn => Mèn là một chàng dế thanh niên cờng tráng đẹp khoẻ và hấp dẫn nhng tính cách quỏ kiờu c ng, h m h nh, ỏng b c mỡnh * Nột p trong hỡnh dỏng : Kho m nh, c ng trỏng, y s c s ng thanh niờn th hi n trong t ng b ph n c a c th , dỏng i, hoạt ộng p trong tớnh n t : yờu i t tin. * Nột ch a p trong tớnh n t c a Mốn : Kiờu c ng, t ph , khụng coi ai ra gỡ, h m h nh, thớch ra oai v i k y u 2, V b i h c ng i u tiờn - i v i Cho t : cú thỏi coi th ng, t n nh n: tụi b o ch núi s ng mi ng, h ch r ng khinh kh nh, m ng, khụng chỳt b n tõm . - Ngh ch ranh, ngh m u trêu ch C c - H h vỡ trũ ựa tai quỏi c a mỡnh + Chui t t v o hang, n m kh nh, b ng ngh thỳ v - S hói khi nghe ti ng ch C c m D Cho t : khi p n m im thin thớt - H t ho ng, lo s , b t ng vỡ cỏi ch t v l i khuyờn c a Cho t - n h n, sỏm h i chõn th nh, ng l ng 1 giờ lõu tr c m Cho t, ngh v b i h c ng i u tiờn ph i tr giỏ Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trờng THCS Đông Khê 3 Giáo án: Ngữ văn 6 Năm học:2007-2008 h u qu l gỡ ? ? í ngh a của b i h c n y ? Cõu cu i cựng c a o n trớch cú gỡ c s c? (cõu v n v a thu t l i s vi c, v a g i tõm tr ng mang ý ngh a suy ng m sõu s c) Ho t ng 3 : H ng d n t ng k t ? Em hãy nhận xét nét đặc sắc về nghệ thuật và nội dung. HS đọc ghi nhớ Ho t ng 4 : H ng d n luy n t p => Tõm lý c a Mốn c miờu t r t tinh t h p lý. * B i h c : Tỏc h i c a tớnh ngh ch ranh, Mốn ó gõy nờn cỏi ch t ỏng th ngc a Cho t : H i h n thỡ ó quỏ mu n - Bài h c c a s ngu su n c a tớnh kiờu ng o ó d n n t i ỏc. - T i l i c a Mốn r t ỏng phờ phỏn, Nh ng dự sao Mốn c ng ó nh n ra v h i h n chõn th nh. III. T ng k t : 1, N i dung : - Vẻ đẹp của Dế Mèn. - Sự ân hận của Dế Mèn và bài học ghi nhớ 2, Ngh thu t : - Nghệ thuệt miêu tả loài vật. - Cách kể chuyện theo ngôi thứ nhất. - Ngôn ngữ chính xác. - Th lo i truy n ng tho i r t phự h p v i l a tu i thi u nhi . IV. Luy n t p : 1, Vi t o n v n ng n núi v c m nh n c a em qua nhõn v t D Cho t v cõu núi cu i i, cỏi ch t th m th ng c a y. Hoạt động 5: Hớng dẫn luyện tập ở nhà - Cảm nhận của em về tâm trạng của Dế mèn khi đứng ttrớc nấm mộ Dế Choắt. - Chuẩn bị bài mới: Phó từ. Ngày tháng năm 2007 Ti t 75 : Phú t A. M c tiờu c n t: 1, Giỳp h c sinh : - N m c khỏi ni m phú t : - Hi u v nh c cỏc lo i ý ngh a chớnh c a phú t - Bi t t cõu cú ch a phú t th hi n cỏc ý ngh a khỏc nhau. 2, Tớch h p v i ph n v n c a v n b n B i h c u tiờn v i t p l m v n quan sỏt, t ng t ng, so sỏnh, nh n xột trong v n miờu t 3, K n ng: - Phõn bi t tỏc d ng c a phú t trong c m t , trong cõu - Cú ý th c v n d ng phú t trong núi v vi t B. Chuẩn bị: Bảng phụ C. Thi t k b i d y h c Ho t ng c a h c sinh (D i s h ng d n c a g/v) N i dung b i h c (K t qu cỏc ho t ng c a h/s) Ho t ng 1: I. Phú t l gỡ . Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trờng THCS Đông Khê 4 Giáo án: Ngữ văn 6 Năm học:2007-2008 Hỡnh th nh khỏi ni m phú t GV treo bảng phụ có ghi VD Sgk H/S ọc Vd và trả lời câu hỏi ? Cỏc t : ó, c ng, v n, ch a, th t, c, r t , ra b sung ý ngh a cho nh ng t n o? ? Những t c b xung ý ngh a thu c t loại n o? ? Từ sự phân tích ví dụ trên em hãy cho biết phú t l gỡ ? H/s ọc ghi nh 1 sgk. HS là bài tập nhanh a, Ai i chua ngọt ó t ng Non xanh n c b c xin ng quờn nhau b, Th r i D Cho t t t th . Tụi th ng l m. V a th ng v a n n n t i mỡnh. Giỏ nh tụi khụng chờu ch C c thỡ Cho t õu t i gỡ Ho t ng 2 : Phõn lo i phú t . Gv treo bảng phụ có ghi Vd mục II,H/s c và trả lời câu hỏi ? Nh ng phú t n o i kốm v i cỏc t : Chóng ,trêu,, trụng th y, loay hoay? G/v : L u ý: trong ti ng vi t, 1 t cú th c 1 ho c nhi u t khỏc b ngh a cho nú. H/s th ng kờ cỏc phú t tỡm c m c , I, II . Phõn lo i chỳng theo ý ngh a ch th i gian (G/v treo b ng: cỏc lo i phú t ) Nhỡn v o b ng phõn lo i, hóy cho bi t phú t g m m y lo i í ngh a cỏc lo i phú t ? Ho t ng 3 H ng d n luy n t p Bài tập 1 : GV cho Hs làm theo nhóm với trò chơi tiếp sức : Thi tìm hiểu ý nghĩa của các phó từ trong 5 phút ,đội nào xong trớc đội ấy thắng Sau đó lớp nhận xét, Gv bổ xung và kết luận 1, Vớ d : B sung ý ngh a cho cỏc t : - i, ra, th y, l i l c, soi g ng, a nhỡn, to, b ng. - ng t : i, ra, th y, soi - Tớnh t : L i l c, a, to, b ng 2 , Ghi nh : Phó từ là những từ chuyên đi kèm động từ, tính từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ. II. Cỏc lo i phú t 1, B i t p: * Cỏc phú t : l m, ng, khụng, ó, ang. Vớ d : ng quờn nhau = ng quờn + quờn nhau, L n nhanh = L n nhanh + l n quỏ H/s l p b ng phõn lo i phú t 2, Ghi nh : H/s c, nờu nh ng khỏi ni m c n nh m c ghi nh trang 14. III. Luy n t p : B i 1 : a, Phú t : - ó : ch quan h th i gian - Khụng : Ch s ph nh - Cũn : Ch s ti p di n t ng t - ó : phú t ch th i gian - u : Ch s ti p di n - ng, s p : Ch th i gian - L i : Phú t ch s ti p di n - Ra : Ch k t qu , h ng. - C ng, S p : Ch s ti p di n, th i gian - ó : ch th i gian Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trờng THCS Đông Khê 5 Giáo án: Ngữ văn 6 Năm học:2007-2008 - C ng : Ti p di n - S p : Th i gian b, Trong cõu cú phú t : ó ch th i gian. c : Ch k t qu B i t p 2 : G/v h ng d n h/s vi t o n v n : - N i dung : Thu t l i vi c Mốn trêu ch C c d n n cỏi ch t bi th m c a D Cho t. - d i : T 3 5 cõu - K n ng : Cú dùng m t phú t , gi i thớch lý do dùng phú t y B i t p 3 : Vi t chớnh t phõn bi t ph õm u ng, kh. Hoạt động 4 : Hớng dẫn học ở nhà: - Hoàn thành các bài tập còn lại - Viết đoạn văn tả cảnh mùa xuân trong đó có sử dụng phó từ. Nói rõ tác dụng của việc dùng phó từ trong đoạn văn. Ngày tháng năm2006 Ti t 76 .T p l m v n : Tỡm hi u chung v v n miờu t A. Mục tiêu c n t: 1, Giỳp h/s n m v ng nh ng hi u bi t chung nh t v v n miờu t . (Th n o l v n miờu t ? Trong tỡnh hu ng n o thỡ dung v n miờu t ) 2, Nh n di n o n, b i v n miờu t . B. Chuẩn bị : Đoạn văn mẫu , Bảng phụ C.Thi t k b i day h c : I. ổn định tổ chức: II.Gi i thi u b i . ti u h c em ó h c v v n miờu t . Cỏc em ó vi t 1 b i v n miờu t : Ng i, v t, phong c nh thiờn nhiờn V y em n o cú th nh trỡnh b y th n o l v n miờu t . H/s tr l i => Gv nh n xột. III. Các hoạt động dạy học: Ho t ng c a GV và h c sinh N i dung b i h c Ho t ng 1 : Hỡnh th nh khỏi ni mv v n miờu t . Gv treo bảng phụ 3 tỡnh hu ng trong sgk lờn b ng => H/s c. ? tỡnh hu ng n o c n th hi n v n miờu t ? vỡ sao? ? Em nh n xột gỡ v vi c s d ng v n miờu t trong cu c s ng. H/s ch ra 2 o n v n t D Mốn, D Cho t r t sinh ng. I . Th n o l v n miờu t ? 1, B i t p . * C 3 tỡnh hu ng u c n s d ng v n miờu t vỡ c n c v o ho n c nh v m c ớch giỏn ti p. => Rừ ràng vi c s d ng v n miờu t õy l r t c n thi t * o n v n t : - D Mốn : B i tụi vu t rõu - D Cho t : Cỏi anh ch ng Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trờng THCS Đông Khê 6 Giáo án: Ngữ văn 6 Năm học:2007-2008 ? Hai o n v n cú giỳp em hỡnh dung c c i m gì n i b t c a 2 chỳ D ? ? N i dung chi ti t v hỡnh nh n o ó giỳp em hỡnh dung c i u ú? ? Qua ú em hi u th n o l v n miờu t ? Tỏc d ng ? ? Mu n l m m t b i miờu t cho t t ta ph i l m nh th n o? Ho t ng 2 : H ng d n luy n t p : ? Hóy nờu m t s tỡnh hu ng t ng t nh sgk, em ph i dựng v n miờu t . H/s c cỏc o n th vn ở bài tập 1 HS làm bài tập theo nhóm ? m i o n miờu t trờn ó tỏi hi n l i i u gỡ ? Ch ra nh ng c i m n i b t c a s v t, con ng i, quang c nh ó c miờu t trong cỏc o n v n, th trờn. ? N u ph i vi t m t b i v n miờu t c nh mựa ụng n quờ h ng em nờu lờn nh ng c i m n i b t n o Ho t ng 3 : H ng dẫn l m b i t p nh GV hớng dẫn HS chuẩn bị bài mới: - Đọc và tìm hiểu văn bản'' Sông nớc Cà Mau'' => Hỡnh dung c c i m c u 2 chỳ D r t d d ng : + D Mốn : C ng, chõn r ng sõu, nh ng ng tỏc ra oai, khoe s c kho . + D Cho t : Dỏng ng i g y gũ, lờu nghờu => So sỏnh; tớnh t 2, Ghi nh : sgk I I. Luy n t p: B i 1 : VD: Trờn ng i h c v em b ỏnh r i m t chi c c p ng sỏch v v dùng h c t p. Em quay l i tỡm khụng th y, nh nh cỏc chỳ cụng an tỡm giỳp. Cỏc chỳ h i em v m u s c, hỡnh dỏng chi c c p B i t p 1 : - o n 1 : Chõn dung chỳ D mốn c nhõn hoỏ: Kho , p, tr trung. - o n 2 : Hỡnh nh chỳ L m g y, nhanh, vui, ho t bỏt, nhớ nh nh. - o n 3 : C nh h ao, b bói sau tr n m a l n. Th gi i lo i v t n o, nỏo ng ki m n. B i 2 : nh h ng : S thay i c a tr i mõy, cõy c , m t t, v n giú,m a, khụng khớ, con ng i. III.H ng d n l m b i t p nh . 1, H c sinh c k Lỏ r ng (Kh i H ng) - C nh lỏ r ng mựa ụng c miờu t k l ng ntn ? - Nh ng bi n phỏp k thu t n o c s d ng r t th nh cụng õy. - C m nh n c a em v o n v n y. 2, Khi c n hỡnh dung l i khuụn m t ng i m ỏng yờu, em s chỳ ý n nh ng c i m n i b t n o ? - G i ý : Nhỡn chung khuụn m t ụi m t, ỏnh nhỡn+ Mỏi túc+ V ng trỏn, n p nh n. Ngày tháng năm2006 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trờng THCS Đông Khê 7 Giáo án: Ngữ văn 6 Năm học:2007-2008 Tu n 20 :B i 19 Ti t 77,78 - V n b n : Sụng n c C Mau o n Gi i A. Mục tiêu c n t : 1, C m nh n s phong phỳ v c ỏo c a thiờn nhiờn s ông n c vựng C Mau N m c ngh thu t t c nh s ông n c của tỏc gi 2, Tớch h p v i Ti ng Vi t ph n So sỏnh 3, Tớch h p v i T p l m v n vi c ụn luy n k n ng quan sỏt t ng t ng, l iên t ng, so sỏnh, nh n xột trong v n miờu t . 4, C ng c th êm v ki u b i t c nh thiờn nhiờn. B. Chuẩn bị : Đọc các tài liệu có liên quan, chân dung nhà văn ĐoànGiỏi, tác phẩm " Đất rừng phơng Nam" C - Thi t k b i d y h c : I . ổ n định tổ chức: II.Ki m tra b i c (hỡnh th c v n ỏp) 1, Vi c ch n ngụi k trong b i D Mốn phiờu l u kớ cú tỏc d ng gỡ trong vi c th hi n ch . 2, B i h c ng i u tiờn c a D Mốn l gỡ ? - Em cú suy ngh gỡ v cõu núi cu i cựng c a D Cho t. III.Gi i thi u b i : - Gi i thi u chõn dung nh v n o n Gi i v tỏc ph m t r ng Ph ng Nam IV. Các hoạt động dạy học: Ho t ng c a h c sinh (D i s h ng d n c a giỏo viờn) N i dung b i h c (K t qu cỏc ho t ng) Ho t ng 1 : H ng d n c v tỡm hiểu chung văn bản ? Em hãy nêu một vài nét về tác giả '' Đoàn Giỏi'' ? Em hãy nêu hiểu biết của em về ''đất rừng phơng Nam'' ? Em hãy nêu vị trí của đoạn trích '' Sông n- ớc Cà Mau'' - Gv n u yờu c u c, gv c m u - H/s c, nh n xột H/s c k chỳ thớch? nh n xột ngụi k , so sỏnh ngụi k c a b i tr c ,tỏc d ng c a ngôi kể n y. H/s nh n xột th lo i v b c c miờu t c a o n trớch I. Tìm hiểu chung 1, Tỏc gi : - o n Gi i (1925 - 1989) quờ t nh Ti n Giang. - t i : Vi t v cu c s ng thiờn nhiờn, con ng i nam B 2, Tỏc ph m - t r ng Ph ng Nam c a o n Gi i vi t 1957 l 1 tỏc ph m n i ti ng vi t v thiờn nhiờn, con ng i vựng t y. - o n trớch Sụng n c C Mau trớch t ch ng 18 c a t r ng Ph ng Nam 3. c - hi u t ng , b c c . a, c : b, Chỳ thớch : c, Th lo i: - T c nh thiờn nhiờn v i thuy t minh gi i thi u c nh quan 1 vựng t n c d. B c c : 4 o n. + C nh bao quỏt vựng Sụng n c C Mau + C nh kờnh r ch sụng ngũi Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trờng THCS Đông Khê 8 Giáo án: Ngữ văn 6 Năm học:2007-2008 ? Đoạn trích có bố cục mấy phần. Nêu nội dung của từng phần. ? Đoạn trích đề cập đến vấn đề gì Ho t ng 2 : H ng d n đọc - hiểu văn bản - Tác giả đã miêu tả theo trình tự nào ( Tả khái quát -> tả cụ thể , tả chung - > tả riêng ) ? C nh C Mau c miờu t õy cú n t ng n i b t gỡ ? ? Qua nh ng giỏc quan n o . ? Nh ng t ng , hỡnh nh n o l m n i rừ m u s c riờng bi t c a vựng t y. ? Em có nhận xét gì về cảnh thiên nhiên ở đây - H/s phỏt hi n trao i C nh sụng ngũi, kờnh, r ch, c miờu t , gi i thi u thuy t minh chi ti t, c th . - H/s tỡm danh t riờng ? T i sao ng i mi n n y l i t tờn nh v y ? Hóy xỏc nh th lo i v n c s d ng o n n y H/s c l i o n v n . ? Tỡm nh ng chi ti t th hi n s rộng l n, hựng v c a dũng sông, r ng c. - Trong câu'' thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông Cửa Lớn, xuôi về Năm Căn'' có những động tử nào chỉ cùng một hoạt động cuả con thuyền? ? Có thể thay đổi trật tự những động từ ấy trong câu thì có ảnh hờng gì đến nội dung diễn đạt không? ? Nnận xét về cách dùng từ của tác giả trong câu này ? Những chi tiết hình ảnh nào miêu tả chợ Năm Căn thể hiện sự tấp nập đông vui và trù phú. ? Em có nhận xét gì về nghệ thuật miêu tả, kể ở đoạn này + c t dũng sụng N m C n + C nh ch N m C n * i ý : C nh sụng n c C Mau cú v p r ng l n, hựng v , y s c s ng hoang dó, ch N m C n l hỡnh nh cu c s ng t p n p, trự phỳ c ỏo vựng t t n cựng phớa Nam t qu c. II. c tỡm hi u chi ti t : 1, C nh bao quỏt : - M t vựng sụng ngũi ch ng ch t nh m ng nh n so sỏnh sỏt h p - M u xanh c a tr i, c m t s c xanh khụng phong phỳ, vui m t. - m thanh rỡ r o c a c a r ng, song u u ru v tri n mi ên. => C m giỏc l ng l , bu n, n i u=> ấn t ng chung, n i b t. 2, C nh kờnh, r ch, sụng ngũi . - T a ph ng : Ch à l , cỏi keo, b y thỏp => c gi i thớch c n k , t m => r t Nam B => t nhi n hoang dó => con ng i õy r t g n v i thiờn nhiờn. - T c nh k t h p v i thuy t minh, gi i thi u c th , chi ti t c nh quan, t p quỏn, phong t c m t vựng t n c. 3, c t dũng s ô ng và rừng đ ớc *Dòng sông: Rộng lớn ngàn thớc. - Nớc ầm ầm đổ ra biển ngày đêm nh thác. - Cỏ b i t ng n * Cõy c cao ng t tr ng th nh. - M u xanh t non => gi k ti p nhau - Cỏc ng t : Chốo thoỏt, ra di n t ho t ng c a ng i trốo thuy n => Khụng th thay i tr t t c vỡ nú di n t quỏ trỡnh xuụi theo dũng ch y c a con thuy n. 4, c t c nh ch N m C n - S trự phỳ : Khung c nh r ộng l n, t p n p,h àng hoỏ phỏt tri n. - c ỏo : Ch h p ngay trờn s ông n c - S a d ng v m u s c, trang ph c ti ng Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trờng THCS Đông Khê 9 Giáo án: Ngữ văn 6 Năm học:2007-2008 núi - NT : Tỏc gi quan sỏt k l ng, t ng t n cú s hi u bi t phong phú. Cách miêu tả nh vẽ ra từng nét mà không rối,lăp. -> tả cảnh sinh hoạt mang đặc điểm riêng , độc đáo của con ngời miền Nam bộ - Cà Mau. Ho t ng 3 : H ng d n t ng k t 1, H/s c v i l n m c ghi nh (sgk tr.23) 2, Gv nh n m nh - Nột ặc s c, c ỏo c u c nh v t C mau + C nh sụng n c, kờnh r ch, r ng c, ch trờn sụng l n, hựng v , gi u cú, y s c s ng hoang dó - Tỡnh yờu t n c sõu s c v v n hi u bi t ph ng phỏp ó giỳp tỏc gi miờu t , gi i thi u sông n c C Mau t ng t n, h p d n . Ho t ng 4 : H ng d n luy n t p l p: Sau khi học xong văn bản em có suy nghĩ gì về Tổ quốc ta. Hoạt động 5 : Tỡm c truy n t r ng ph ng Nam Chuẩn bị bài mới: So sánh. Ngày tháng năm2007 Ti t 78 : So sỏnh A - M c tiờu c n t : 1, Giỳp h c sinh : - N m c khỏi ni m v c u t o của so sỏnh - Bi t cỏch quan sỏt s gi ng nhau gi a cỏc s v t t o ra nh ng so sỏnh ỳng, ti n n t o nh ng so sỏnh hay. 2, Tớch h p v i ph n v n v n b n Sụng n c C Mau , phn tập làm văn v ph n ph ng phỏp t c nh 3, Luy n k n ng : - Nh n bi t v phõn tớch hi u qu ngh thu t c a phộp so sỏnh trong v n - Cú ý th c v n d ng phộp so sỏnh trong v n núi v v n vi t c a b n th ân. B. Chuẩn bị : Bảng phụ C - Thi t k b i d y h c : I. ổn định tổ chức: II. Kiểm tra bài cũ: - Phó từ là gì? có mấy loại phó từ. III. Bài mới: IV. Các hoạt động dạy học: Ho t ng c a h c sinh (D i s h ng d n c ủa giỏo viờn) N i dung b i h c (K t qu cỏc ho t ng c a h/s ) Ho t ng 1 : Hỡnh th nh khỏi ni m so sỏnh I. So sỏnh l gỡ * Hỡnh nh so sỏnh Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trờng THCS Đông Khê 10 [...]... lm bi tp nh : Lp dn ý v vit thnh bi hon chnh bi : T cnh dũng sụng quờ hng Soạn bài: Buổi học cuối cùng Nhật kí giờ dạy: 26 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trờng THCS Đông Khê Giáo án: Ngữ văn 6 Năm học: 20 07 -20 08 Ngày tháng năm2007 Tun 23 :Bi 2 Tit 89,90 : Bui hc cui cùng An phụng x ụ ờ A Kt qu cn t : Qua 2 tit hc, giỳp h/s nm vng : 1, Ct truyn, nhõn vt v ch t tng ca truyn Qua cõu truy n v bui... trên lớp - c phn c thêm - Cm nhn ca em sau khi c xong Vt thỏc Hoạt động5: Hớng dẫn luyện tập ở nhà - Tìm những hình ảnh so sánh miêu tả dợng Hơng Th - Son bi Bui hc cui cựng 21 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trờng THCS Đông Khê Giáo án: Ngữ văn 6 Nhật kí giờ dạy: Năm học: 20 07 -20 08 Ngày tháng năm2007 Tit 86 : So sỏnh A - Kt qu cn t : 1, H/s nm vng : - Cỏc kiu so sỏnh - Tỏc dng ngh thut ca phộp so sỏnh 2, ... vi cỏch vit ca vn biu cm + Cỏch 2 : Phự hp vi cỏch vit ca vn bn thuyt minh Hoạt động4: Hớng dẫn luyện tập ở nhà - Học thuộc ghi nhớ - Làm bài tập còn lại Nhật kí giờ dạy: Ngày tháng năm2007 Tit 92 : Phng phỏp t ngi 32 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trờng THCS Đông Khê Giáo án: Ngữ văn 6 Năm học: 20 07 -20 08 A Kt qu cn t : 1, Cnh t ngi, hỡnh thc, b cc ca 1 on, 1 bi vn t ngi 2, K nng quan sỏt, la chn, trỡnh... Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trờng THCS Đông Khê Giáo án: Ngữ văn 6 Năm học: 20 07 -20 08 + Trụng khụng khỏc gỡ : Vừ Tũng, con gu ln, h phỏp Hot ng 3: Hng dn lm bi tp nh : T t chõn dung mỡnh bng on vn di 6 8 cõu Chuẩn bị bài mới: Đêm nay Bác không ngủ Nhật kí giờ dạy: Ngày tháng năm2007 Tun 24 :Bi 23 Tit 93,94 : êm nay Bác không ngủ 34 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trờng THCS Đông Khê Giáo. .. sng v ngy cng ln mnh nhanh chúng Bi 2 : H/s t lm Bi 3 : H/s c li 2 bi vn => tỡm nhng cõu vn s dng so sỏnh => lm nh Hoạt động4: Hớng dẫn luyện tập ở nhà - Nắm vứng khái niệm - Làm bài tập còn lại - Chuẩn bị baì mới: Quan sát, tởng tợng, so sánh trong văn miêu tả 11 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trờng THCS Đông Khê Giáo án: Ngữ văn 6 Năm học: 20 07 -20 08 Ngày tháng năm2007 Tit 79 + 80 : Quan sỏt, tng tng,... mng, mỏt ri + Nhng con thuyn : Mt mi, u oi + T tp núi 1 mỡnh, t iu chnh ni dung v cỏch núi * Soạn bài " Vợt thác " Nhật kí giờ dạy: 18 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trờng THCS Đông Khê Giáo án: Ngữ văn 6 Tit 85 : Vn bn Năm học: 20 07 -20 08 Tun 22 : Bi 21 Ngày tháng năm20 06 Vt thỏc Trớch : Quờ ni - Vừ Quóng A.Mục tiêu cn t : 1, Giúp HS cảm nhận đợc vẻ đẹp phong phú, hùng vĩ của tự nhiên trên sông Thu Bồn... sang suụn s, chuyn ũ say sa 2, G/v c cho h/s phỏt hin ph õm L/n Bi Li núi Hoa n trờn nn vn hoỏ 3, G/v c cho h/s phỏt hin ph õm r/d/gi Bi : Con diu no giú Nhật kí giờ dạy: 24 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trờng THCS Đông Khê Giáo án: Ngữ văn 6 Tit 88 Tp lm vn : Năm học: 20 07 -20 08 Ngày tháng năm2007 Phng phỏp tả cảnh A Kt qu cn t : 1, Cỏch t cnh, hỡnh thc, b cc mt bi vn t cnh 2, K nng quan sỏt, la chn... thut Cách kể chuyện ngôi thứ nhất 29 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trờng THCS Đông Khê Giáo án: Ngữ văn 6 Năm học: 20 07 -20 08 ca truyn ? Nêu nét đặc sắc về nội dung H/s c to mc ghi nh Miêu tả nhân vật qua ý nghĩ tâm trạng - Nội dung: Thể hiện lòng yêu nớc, cụ thể là yêu tiếng nói của dân tộc Hoạt động 4 : Hớng dẫn luyện tập trên lớp - Tìm câu văn thể hiện phép so sánh Nêu tác dụng của nó Hoạt động5:... những điều quan trọng quan sát dựa ? Bố cục của bài văn tả cảnh theo một thứ tự - Bố cục bài văn tả cảnh: +Mở bài: Giới thiệu cảnh đợc tả + Thân bài: Tập tả cảnh vật chi tiết theo một thứ tự 25 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trờng THCS Đông Khê Giáo án: Ngữ văn 6 Năm học: 20 07 -20 08 +Kết bài: Phát biểu các hình tợng về cảnh vật đó Bi tp 1 : Hoạt động2 Luyn tp Gi ý : a, - Cú th t ngoi vo trong (trỡnh t... nhà Hoàn thành bài tập 3 Soạn bài tiếp theo Nhật kí giờ dạy: Ngày tháng năm2007 Tit 87 23 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trờng THCS Đông Khê Giáo án: Ngữ văn 6 Ting Vit : Năm học: 20 07 -20 08 Chng trỡnh địa phng Ting Vit Rốn luyn chớnh t A Kt qu cn t : 1, Phõn bit cỏc ph õm u tr/ch, s/x, r/d/gi, l/n qua cỏc vn bn vn xuụi miờu t, on th ngn 2, Sa li chớnh t do nh hng ca cỏch phỏt õm a phng 3, Cú ý thc khc . Vợt thác ". Nhật kí giờ dạy: Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trờng THCS Đông Khê 18 Giáo án: Ngữ văn 6 Năm học: 20 07 -20 08 Ngày tháng năm20 06 Tu n 22 : B i 21 Ti t 85 : V n b n V t thỏc Trớch. mới: Quan sát, tởng tợng, so sánh trong văn miêu tả. Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trờng THCS Đông Khê 11 Giáo án: Ngữ văn 6 Năm học: 20 07 -20 08 Ngày tháng năm2007 Ti t 79 + 80 : Quan sỏt, t. Mỏi túc+ V ng trỏn, n p nh n. Ngày tháng năm20 06 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trờng THCS Đông Khê 7 Giáo án: Ngữ văn 6 Năm học: 20 07 -20 08 Tu n 20 :B i 19 Ti t 77,78 - V n b n : Sụng
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ngữ văn lớp 6 học kì 2, giáo án ngữ văn lớp 6 học kì 2,