0

Đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty In Tạp chí Cộng Sản” potx

74 238 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2014, 07:20

Đồ án tốt nghiệp Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cấu tổ chức bộ máy quản tại công ty In Tạp chí Cộng Sản Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lê Duy Tớng - QTNL 43B Lời cảm ơn Để hoàn thành tốt chuyên đề thực tập này cháu xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Công ty In Tạp chí Cộng Sản ,Bác và các anh chị phòng TC- HC-TH đã nhiệt tình giúp đỡ cháu trong suốt quá trình thực tập.Qua đây ,em xin chân thành cám ơn GS.TS , Phạm Đức Thành đã đồng ý và tận tình hớng dẫn em hoàn thành chuyên đề này. Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lê Duy Tớng - QTNL 43B Lời nói đầu Trong quá trình mở cửa và hội nhập nớc ta đã bắt tay làm bạn với nhiều nớc, các doanh nghiệp của chúng ta nhiều hội để phát triển nhng cũng phải đơng đầu với nhiều khó khăn thử thách để thể đứng vững đợc .Trong sự cạnh tranh gay gắt đó càng ngày ngời ta càng nhận ra tầm quan trọng của nguồn lực con ngời ,đó chính là nguồn tài sản quý báu của doanh nghiệp .Nguồn nhân lực là một trong 3 yếu tố đầu vào bản nhất cuả quá trình sản xuất kinh doanh .Nhng thông thờng khi nhắc đến nguồn nhân lực là chúng ta nghĩ ngay tới những ngời công nhân sản xuất ,những ngời trực tiếp sản xuất ra sản phẩm dịch vụ ma quên đi một bộ phận nguồn nhân lực vô cùng quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ công ty nào ,đó chính là đội ngũ cán bộ quản .Tuy họ không phải là ngời trực tiếp tạo ra sản phẩm nhng họ giữ một vai trò quan trọng trong công tác điều hành sự hoạt động của công ty .Bộ máy quản đợc ví nh những ngời cầm lái hớng con thuyền sản xuất kinh doanh đi đúng hớng ,đạt hiệu quả cao .Cơ cấu tổ chức bộ máy quản của một tổ chức không phải là bất biến mà là khả biến .Nó tuỳ thuộc vào sự biến động của môi trờng bên trong và bên ngoài.Khi các yếu tố này thay đổi sẽ kéo theo sự thay đổi của cấu tổ chức bộ máy quản .Trong điều kiện hiện nay của cuộc cách mạng khoa học công nghệ thông tin thì sự tác động của các yếu tố này càng mạnh .Chính vì thế cấu tổ chức bộ máy quản luôn luôn cần đợc hoàn thiện .Sự hoàn thiện này sẽ giúp cho tổ chức nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh ,tiếp tục tồn tại và phát triển đi lên ,nâng cao khả năng chiến thắng trong cạnh tranh . Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lê Duy Tớng - QTNL 43B Là một Công ty trực thuộc Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản ,phục vụ công tác tuyên truyền của Đảng,Công ty In Tạp chí Cộng Sản là một công ty bề dày kinh nghiệm trong ngành in ,luôn thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng và Nhà Nớc giao phó .Tuy nhiên do việc chuyển đổi nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trờng sự quản của Nhà Nớc ,cơ cấu bộ máy quản của công ty cha sự thay đổi để thích ứng nên còn nhiều bất cập trong công tác lãnh đạo và điều hành hoạt động sản xuất của công ty .Vì vậy trong thời gian thực tập tại công ty em đã quyết định chọn đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cấu tổ chức bộ máy quản tại công ty In Tạp chí Cộng Sản làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình . Chuyên đề gồm 3 chơng : Chơng 1 :Cơ sở luận về cấu tổ chức bộ máy quản . Chơng 2 :Phân tích thực trạng cấu tổ chức bộ máy quản tại công ty In Tạp chí Cộng Sản . Chơng 3 :Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cấu tổ chức bộ máy quản tại Công Ty In Tạp chí Cộng Sản . Mặc dù đã rất cố gắng nhng do hạn chế về thời gian ,trình độ , nguồn số liệu nên chắc chắn bài viết của em sẽ không tránh khỏi thiếu sót .Em rất mong nhận đợc những góp ý của các thầy và các chú trong toàn Công Ty để em hoàn thành chuyên đề này .Em xin chân thành cảm ơn! Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lê Duy Tớng - QTNL 43B Chơng 1:Cơ sở luận về cấu tổ chức bộ máy quản . I.Các khái niệm . 1.Quản . Quản là sự tác động của chủ thể lên đối tợng quản nhằm đạt mục tiêu đặt ra trong điều kiện biến động của môi trờng . Quản bao gồm các điều kiện : -Phải một chủ thể quản tạo ra tác động và một đối tợng quản nhận tác động của chủ thể quản tạo ra . -Phải mục tiêu xác định cho cả đối tợng và chủ thể .Mục tiêu này là căn cứ để chủ thể quản tạo ra tác động . -Chủ thể phải thực hành việc rác động . 2.Tổ chức . Tổ chức thờng đợc hiểu nh là tập hợp của hai hay nhiều ngời cùng hoạt động trong những hình thái cấu nhất định để đạt đợc những mục đích chung . Các tổ chức đang tồn tại trong xã hội vô cùng phong phú và đa dạng .Có thể rất nhiều loại hình tổ chức khác nhau tuỳ theo tiêu thức phân loại,nhng chung quy lại một tổ chức thờng những đặc điểm sau : -Mọi tổ chức đều mang tính mục đích .Tổ chức hiếm khi mang trong mình một mục đích tự thân mà là công cụ để thực hiện những mục đích nhất định .Đây là yếu tố bản nhất của bất kỳ tổ chức nào .Mặc dù mục đích của các tổ chức khác nhau thể khác nhau ,nhng không mục đích thì tổ chức dẽ không do để tồn tại . -Mọi tổ chức đều hoạt động theo những cách thức nhất định để đạt đợc mục đích các kế hoạch .Thiếu kế hoạch nhằm xác định những điều Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lê Duy Tớng - QTNL 43B cần phải làm để thực hiện mục đích ,không tổ chức nào thể tồn tại và phát triển hiệu quả . -Mọi tổ chức đều hoạt động trong mối quan hệ tơng tác với các tổ chức khác .Một doanh nghiệp sẽ cần vốn ,nguyên vật liệu ,năng lợng ,máy móc ,thông tin từ các nhà cung cấp ,cần hoạt động trong khuôn khổ quản trị vĩ mô của Nhà Nớc ,cần hợp tác hoặc cạnh tranh với doanh nghiệp khác ,cần các hộ gia đình và tổ chức mua sản phẩm của họ . -Cuối cùng ,mọi tổ chức đều cần những nhà quản trị ,chịu trách nhiệm liên kết,phối hợp những con ngời bên trong và bên ngoài tổ chức cùng những nguồn lực khác để đạt mục đích với hiệu quả cao .Vai trò của những nhà quản trị thể rõ nét ở tổ chức này hơn tổ chức khác nhng thiếu họ tổ chức sẽ gặp lúng túng . 3.Cơ cấu tổ chức . cấu tổ chức là hình thức tồn tại của tổ chức ,biểu thị sự xắp đặt theo một trật tự nào đó của các bộ phận trong tổ chức cùng các mối quan hệ giữa chúng . 4.Bộ máy quản . Bộ máy quản là một tổ chức con trong một tổ chức ,là quan điều khiển hoạt động của toàn bộ tổ chức .Bộ máy quản bao gồm :một tập thể ngời lao động cùng với các phơng tiện quản đợc liên kết theo một số nguyên tắc ,quy tắc nhất định nhằm đạt đợc các mục tiêu đã định . 5.Tổ chức bộ máy quản . Tổ chức bộ máy quản là quá trình dựa trên các chức năng ,nhiệm vụ đã đợc xác định của bộ máy quản để xắp xếp về lực lợng ,bố trí về cấu ,xây dựng về mô hình và giúp cho toàn bộ hệ thống quản hoạt động nh một chỉnh thể hiệu quả nhất . Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lê Duy Tớng - QTNL 43B 6.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản . cấu tổ chức bộ máy quản là một tổng thể các bộ phận hợp thành ,các bộ phận này mối liên hệ mật hữu phụ thuộc lẫn nhau đợc chuyên môn hoá ,thực hiện các phần việc quản trị nhất định với những trách nhiệm và quyền hạn nhất định nhằm thực hiện hiệu quả chức năng quản trị và mục tiêu chung của tổ chức . 7.Lao động quản . Lao động quản là họt động hay nói cách khác là lao động của những ngời thực hiện chức năng quản trong mỗi tổ chức nhất định . Phân loại lao động quản : Căn cứ theo cấp quản : - Quản doanh nghiệp :Giám đốc ,Phó giám đốc ,Kế toán trởng . - Lãnh đạo doanh nghiệp :Trởng phòng ,Phó phòng và tơng đơng . - Viên chức chuyên môn nghiệp vụ :các nhân viên . Căn cứ theo chức năng ,nhiệm vụ : - Lao động của cán bộ lãnh đạo :là lao động của những ngời đứng đầu tổ chức ,có quyền ra quyết định quản ,tổ chức thực hiện quyết định quản và chịu trách nhiệm về quyết định của mình . - Lao động của các chuyên gia :là lao động của những ngời trình độ chuyên môn sâu về các lĩnh vực chuyên môn trong quản ,làm nhiệm vụ chuẩn bị và đề xuất các phơng án ,quyết định cho cán bộ lãnh đạo. - Lao động của các nhân viên nghiệp vụ :là lao động của những ngời làm công tác sự vụ ,chủ yếu phục vụ thông tin và giúp việc cho cán bộ lãnh đạo và chuyên gia . Căn cứ và phạm vi bao quát của nhiệm vụ : Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lê Duy Tớng - QTNL 43B - Lao động quản tổng hợp :chịu trách nhiệm toàn diện về các mặt của tổ chức .Đó thờng là lao động của cấp trởng . - Lao động quản chức năng :Chịu trách nhiệm về một hoặc một số lĩnh vực trong hoạt động của tổ chức .Đó là lao động của các cấp phó và các bộ phận quản chức năng . - Lao động tác nghiệp cụ thể là lao động của nhân viên quản thừa hành nh :các nhân viên kiểm tra ,đánh giá Căn cứ theo lĩnh vực chuyên môn : Lao động quản kinh tế ,quản xã hội , quản an ninh quốc phòng II-Một số vấn đề liên quan đến cấu tổ chức bộ máy quản . 1.Nguyên tắc tổ chức bộ máy quản . 1.1 Tổ chức bộ máy quản gắn với phơng hớng ,mục đích của hệ thống . Phơng hớng,mục đích của hệ thống quy định cách thức tổ chức bộ máy quản của hệ thống .Chính nó quy định các bộ phận hợp thành trong tổ chức cảu hệ thống .Chính vì thế tổ chức bộ máy quản phải gắn với mục tiêu và phơng hớng hoạt động của hệ thống .Có gắn với mục tiêu và phơng hớng thì bộ máy quản hoạt động mới hiệu quả . 1.2 Chuyên môn hoá và cân đối . Theo nguyên tắc này thì tổ chức bộ máy quản phải xác định rõ phạm vi ,chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận trong hệ thống và phải đảm bảo sự cân đối ,loại trừ những chức năng ,nhiệm vụ chồng chéo ,trùng lặp ,thiếu ngời chịu trách nhiệm rõ ràng .Mặt khác số lợng các cấp quản phải hợp để phù hợp với thực tế . Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lê Duy Tớng - QTNL 43B 1.3 Linh hoạt và thích nghi với môi trờng . Theo nguyên tắc này thì tổ chức bộ máy quản không đợc bảo thủ ,trì trệ ,quan liêu mà luôn phải linh hoạt ,thích ứng với những thay đổi hay biến động của các yếu tố tác động .Tuy nhiên cần phải hiểu đúng sự thay đổi ở đây không phải là thay đổi toàn bộ mà đó chỉ là những biến đổi nhỏ trong cấu để thích nghi với môi trờng mới ,để không bị môi trờng đào thải .Sự linh hoạt đợc thể hiện trong việc thíêt kế các bộ phận phù hợp với ít đầu mối trung gian ,số lợng cấp quản phù hợp và đảm bảo cho mỗi bộ phận một mức độ tự do sáng tạo để đạt đợc hiệu quả cao nhất và phát triển đợc tài năng của cán bộ ,công nhân viên chức trong từng bộ phận . Nói nh vậy không nghĩa là cấu tổ chức chịu sự chi phối của môi trờng mà trong một chừng mực của sự thay đổi nó tác động vào môi trờng theo những hớng nhất định phù hợp với mục đích của mình . 1.4 Bảo đảm tính hiệu quả quản lý. Hiệu quả và hiệu lực luôn là mục đích và mục tiêu tiến tới của bất kỳ tổ chức nào .Mỗi tổ chức luôn đặt ra cho mình những mục tiêu nhất định để đạt tới .Vì thế tổ chức bộ máy quản phải : -Tăng cờng sự lãnh đạo tập trung thống nhất ở cấp cao nhất ,phát huy đợc tính tích cực của các quan quản ở các cấp ,khiến cho họ tận tâm tận lực với công việc và phối hợp chặt chẽ với nhau trong công việc .Dựa trên nguyên tắc nâng cao hiệu quả quản để xác định biên chế tổ chức và chế độ quản .Đảm bảo phối hợp giữa các cấp một cách tốt nhất ,phải lựa chọn phơng thức truyền tin ,trao đổi nghiệp vụ trong doanh nghiệp một cách nhanh nhất và phân công hợp để mỗi bộ phận ,mỗi công việc đều ngời phụ trách . - Gắn các cấp quản thành một dây xích ,Trách nhiệm ,quyền hạn giữa các bộ phận ,các cấp rõ ràng ,gắn với nhau .Mỗi cấp chỉ một Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lê Duy Tớng - QTNL 43B ngời ra lệnh,tránh mâu thuẫn và làm tổn hao công sức và phải tăng cờng sự hợp tác trong doanh nghiệp . -Gọn nhẹ ,phải định biên rõ ràng ,tổ chức công việc và biện pháp kiểm tra . 1.5 Tính hệ thống . Tính hệ thống đợc thể hiện ở : -Tính tập hợp :Cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp do nhiều yếu tố khác nhau nh nhân lực ,vật lc, thông tin hợp thành . -Tính liên hệ :Các yếu tố tạo nên tập hợp đó luôn mối liên hệ với nhau .Trong tổ chức ,các yếu tố luôn tác động qua lại ,bổ xung cho nhau trong một chỉnh thể thống nhất .Yếu tố này chịu sự chi phối của các yếu tố khác và ngợc lại .Đôi khi sự tác động thể dẫn đến xung đột ,tuy nhiên sự xung đột đó lại là sở để tạo ra một cái mới thích hợp hơn ,đảm bảo tổ chức hoạt động hiệu quả . -Tính mục đích :Mọi tổ chức đều một mục đích nhất định ,rõ ràng .Mục đích của tổ chức là cái mà mọi ngời trong tổ chức đều cố gắng để đạt tới .Tuy nhiên tuỳ từng tổ chức khác nhau mà mục đích cũng khác nhau (một tổ chức tham gia sản xuất thì mục đích là đạt lợi nhuận tối đa còn các tổ chức phúc lợi xã hội thì mục đích là phục vụ đợc nhiều các công tác xã hội ) ,nhng trong mọi tổ chức thì mục đích hoạt động luôn đợc xác định một cách ro ràng . -Tính thích ứng với môi trờng :Mọi tổ chức luôn chịu sự tác động của hai môi trờng là môi trờng bên trong và bên ngoài .Trong đó môi trờng bên ngoài hình thành nên môi trờng bên trong của doanh nghiệp ,tác động lên môi trờng bên trong và ảnh hởng gián tiếp đến doanh nghiệp .Song doanh nghiệp chỉ thể tác động đến môi trờng bên trong mà không thể (hoặc chí ít ) tác động làm biến đổi môi trờng bên ngoài ,mà nó chỉ thay đổi Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. [...]... thiện cấu tổ chức bộ máy quản tại Công ty In Tạp chí Cộng Sản 1.Tầm quan trọng của cấu tổ chức bộ máy quản cấu tổ chức bộ máy quản có vai trò quan trọng nó quyết định toàn bộ hoạt động của tổ chức Một cấu tổ chức bộ máy quản tốt sẽ giúp cho mọi người thực hiện được chức năng ,nhiệm vụ của mình một cách thuận lợi và hiệu quả hơn Hơn nữa còn gắn mục tiêu riêng của từng bộ phận... trong cạnh tranh và tránh cho doanh nghiệp khỏi rơi vào tình trạng phá sản hay thua lỗ 2 Các áp lực thúc đẩy hoàn thiện cấu tổ chức bộ máy quản tại Công ty In Tạp chí Cộng sản 2.1 Bên trong cấu tổ chức bộ máy quản hiện nay : cấu tổ chức bộ máy quản của công ty In Tạp chí Cộng sản hiện nay còn nhiều bất cập :Trong các phòng ban còn nhiều người được bố trí không phù hợp giữa việc... tổ chức bộ máy quản tại Công ty In Tạp chí Cộng sản I-Vài nét chung về công ty 1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Công ty In Tạp chí Cộng sản là một trong những công ty in lịch sử lâu đời nhất Hà Nội ,chịu sự quản của Đảng và Nhà nước Trải qua nhiều thăng trầm ,công ty ngày càng phát triển về mọi mặt ,xứng đáng là một sở in đáng tin cậy của Đảng để in tạp chí cộng sản và... hưởng của cấu tổ chức cũ -Trình độ ,năng lực của cán bộbộ phận tham mưu tổ chức - Quan hệ bên trong tổ chức - Mục tiêu ,phương hướng của tổ chức 5.Các yếu tố cần quan tâm khi thiết kế cấu tổ chức bộ máy quản 5.1 Quá trình thiết kế tổ chức Thiết kế tổ chức là quá trình lựa chọn và triển khai một cấu tổ chức cho phù hợp với chiến lược và những điều kiện môi trường của tổ chức Đó là... tổ chức được mở rộng 6.3 Công nghệ Công nghệ là sự kết hợp các nguồn lực ,kiến thức ,kỹ thuật để sản xuất ra sản phẩm ,dịch vụ đầu ra cho tổ chức Một tổ chức sử dụng công nghệ cao thì cấu tổ chức bộ máy quản sẽ đơn giản hơn một tổ chức sử dụng công nghệ lạc hậu 6.4 Môi trường Môi trường bao gồm :Yếu tố con người ,những tổ chức khác và yếu tố kinh tế ảnh hưởng tới các hoạt động của tổ chức. .. và chế phối hợp cấu ma trận chỉ áp dụng khi : -Tổ chức gặp phải áp lực từ bên ngoài trong việc tập trung những nỗ lực đáp ứng những yếu tố tác động từ bên ngoài và sự hoạt động bên trong tổ chức - Tổ chức gặp phải áp lực về năng lực xử thông tin cao - Tổ chức gặp phải áp lực về chia sẻ nguồn lực 4 Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu tổ chức bộ máy quản Trong quá trình vận động cấu tổ chức. .. việc in Tạp chí Học tập hoàn toàn là do Nhà in đảm nhận từ đầu cho đến lúc hoàn thành Bộ Biên Tập Tạp chí Học tập rất quan tâm đến Nhà in và Nhà in đã dần dần được trang bị thêm máy để thay thế các thiết bị cũ Đến cuối những năm 70 Nhà in đã 4 máy Tipô 16 trang và một số máy in khổ nhỏ cùng với các máy móc thiết bị sau in như dao, máy gấp, máy đóng ghim, đưa Nhà in Tạp chí Học tập thành một Nhà in. .. trường In công ty đã phải cạnh tranh với nhiều công ty khác Do đó một cấu bộ máy hoạt động hiệu quả sẽ định ra được một chiến lược hợp phù hợp với quy mô cua công ty hiện nay và giúp công ty thể chiến thắng trong cạnh tranh ,tạo ra nguồn công việc và đảm bảo thu nhập cho người lao động Vì thế việc hoàn thiện cấu tổ chức bộ máy là hết sức cần thiết 2.2 Bên ngoài Thị trường in luôn... ,công ty không thể thay đổi mà chỉ thể thích ứng theo Với sự tac động của các yếu tố trên thì việc hoàn thiện cấu tổ chức bộ máy quản Công ty In Tạp chí Cộng sản là một tất yếu khách quan \ Lê Duy Tướng - QTNL 43B Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chương 2 :Phân tích thực trạng cấu tổ chức bộ. .. cao Do đó cấu này thường được áp dụng cho các đơn vị quy mô nhỏ và việc quản không quá phức tạp 3.2 cấu theo chưc năng cấu theo chức năng là loại hình cấu tổ chức trong đó từng chức năng quản được tách riêng do một bộ phân một quan đảm nhận cấu này đặc điểm là những nhân viên chức năng phải là người am hiểu chuyên môn và thành thạo nghiệp vụ trong phạm vi quản của mình . động quản lý kinh tế ,quản lý xã hội , quản lý an ninh quốc phòng II-Một số vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý . 1.Nguyên tắc tổ chức bộ máy quản lý . 1.1 Tổ chức bộ máy quản. Chuyên đề gồm 3 chơng : Chơng 1 :Cơ sở lý luận về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý . Chơng 2 :Phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty In Tạp chí Cộng Sản . Chơng 3 :Một số giải. trong thời gian thực tập tại công ty em đã quyết định chọn đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty In Tạp chí Cộng Sản làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty In Tạp chí Cộng Sản” potx, Đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty In Tạp chí Cộng Sản” potx,