0

Giải 28 bài TOÁN CHỨNG MINH tỉ lệ THỨC

6 25,856 266

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2014, 11:43

Giải 28 BÀI TOÁN CHỨNG MINH TỈ LỆ THỨC Ø Để chứng minh tỉ lệ thức: ta thường dùng một số phương pháp sau: • Phương pháp 1: Chứng tỏ rằng A. D = B.C • Phương pháp 2: Chứng tỏ rằng hai tỉ số có cùng giá trị. • Phương pháp 3: Sử dụng tính chất của tỉ lệ thức. Ø Một số công thức cần chú ý: • nhân TS , MS với n  • Nâng luỹ thừa n (với n ∈ N*)  I BÀI TOÁN MẪU ☻(Các Bài toán minh họa với giả thiết các tỉ số đều có nghĩa) Ø Bài toán 1: Cho tỉ lệ thức Chứng minh rằng:  Giải: 3 cách giải lần lượt theo 3 phương pháp • Cách 1: (PP1) (đpcm) • Cách 2: (PP2) 1 (đpcm) • Cách 3: (PP3) Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: (đpcm) ØBài toán 2: Cho tỉ lệ thức . Chứng minh rằng: Giải: • Cách 1: Từ giả thiết: Ta có: Từ (1), (2), (3) suy ra: (đpcm) • Cách 2: Đặt , suy ra Ta có: Từ (1) và (2) suy ra: (đpcm) • Cách 3: Từ giả thiết: (đpcm) 2 BÀI TẬP VẬN DỤNG: 3 Chứng minh rằng 4 5 ST & chỉnh lí Phạm Huy Hoat 11/2012 Nguồn “ www doimoigiaoduc” 6 . Giải 28 BÀI TOÁN CHỨNG MINH TỈ LỆ THỨC Ø Để chứng minh tỉ lệ thức: ta thường dùng một số phương pháp sau: • Phương pháp 1: Chứng tỏ rằng A. D = B.C • Phương pháp 2: Chứng tỏ rằng hai tỉ. của tỉ lệ thức. Ø Một số công thức cần chú ý: • nhân TS , MS với n  • Nâng luỹ thừa n (với n ∈ N*)  I BÀI TOÁN MẪU ☻(Các Bài toán minh họa với giả thiết các tỉ số đều có nghĩa) Ø Bài toán. toán 1: Cho tỉ lệ thức Chứng minh rằng:  Giải: 3 cách giải lần lượt theo 3 phương pháp • Cách 1: (PP1) (đpcm) • Cách 2: (PP2) 1 (đpcm) • Cách 3: (PP3) Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải 28 bài TOÁN CHỨNG MINH tỉ lệ THỨC, Giải 28 bài TOÁN CHỨNG MINH tỉ lệ THỨC,