0

động cơ chọn nghề của học sinh lớp 12 tại một số trường ở tp. hồ chí minh

118 1,343 8
  • động cơ chọn nghề của học sinh lớp 12 tại một số trường ở tp. hồ chí minh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2014, 15:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Ngô Minh Duy ĐỘNG CHỌN NGHỀ CỦA HỌC SINH LỚP 12 TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: TÂM LÝ HỌC Mã số: 60 31 80 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRẦN THỊ THU MAI Thành phố Hồ Chí Minh – 2011 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy trong khoa Tâm lý - Giáo dục, Phòng Sau đại học Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh đã trực tiếp giảng dạy và giúp đỡ tôi trong quá trình học và hoàn tất luận văn này. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Trần Thị Thu Mai đã tận tâm giảng dạy và hướng dẫn tôi trong quá trình học và trong suốt quá trình thực hiện luận văn này. Những định hướng và điều chỉnh của đã giúp tôi trưởng thành hơn, chuyên nghiệp hơn trong nghiên cứu khoa học và hiểu rõ hơn về đạo đức tác phong nhà giáo. Tôi xin cảm ơn Tiến sĩ Đinh Phương Duy, Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Tài, các thầy giáo và các em học sinh lớp 12 các trường THPT Nguyễn Khuyến, THPT Trung Phú, THPT Đăng Khoa, THPT Gia Định, THPT Hoàng Hoa Thám, THPT Nguyễn Văn Cừ đã giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu đề tài này. Tôi xin cảm ơn các anh chị đồng nghiệp, bạn bè, người thân và những học trò của tôi đã động viên và hỗ trợ tôi trong quá trình thực hiện luận văn. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ một công trình nghiên cứu nào khác. Tác giả Ngô Minh Duy MỤC LỤC 2TLỜI CẢM ƠN2T 105 2TLỜI CAM ĐOAN2T 106 2TMỤC LỤC2T 107 2TDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT2T 110 2TDANH MỤC CÁC BẢNG2T 111 2TDANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ2T 113 2TMỞ ĐẦU2T 114 2T1.Lý do chọn đề tài2T 114 2T2.Mục đích nghiên cứu:2T 115 2T3.Khách thể và đối tượng nghiên cứu2T 115 2T4.Giả thuyết nghiên cứu2T 116 2T5.Nhiệm vụ nghiên cứu2T 116 2T6.Phạm vi nghiên cứu đề tài2T 116 2T7.Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu2T 117 2T8.Đóng góp mới của đề tài2T 118 2T9.Cấu trúc luận văn2T 119 2TChương 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG CHỌN NGHỀ2T 120 2T1.1.Lịch sử nghiên cứu vấn đề2T 120 2T1.1.1.Những nghiên cứu về động chọn nghề2T 120 2T1.1.1.1.Những công trình nghiên cứu trên thế giới2T 120 2T1.1.1.2.Những công trình nghiên cứu trong nước2T 121 2T1.2.Lý luận của vấn đề nghiên cứu2T 123 2T1.2.1.Động cơ2T 123 2T1.2.1.1.Khái niệm động cơ2T 123 2T1.2.1.2.Phân loại động cơ2T 127 2T1.2.2.Nghề2T 128 2T1.2.2.1.Khái niệm2T 128 2T1.2.2.2.Phân loại nghề2T 128 2T1.2.3.Sự hình thành động chọn nghề học sinh lớp 122T 129 2T1.2.3.1.Khái niệm động chọn nghề2T 129 2T1.2.3.2.Sự hình thành động chọn nghề2T 129 2T1.2.3.3.Phân loại động chọn nghề2T 130 2T1.2.3.4.Những yếu tố ảnh hưởng đến động chọn nghề2T 131 2T1.2.4.Đặc điểm tâm lý của học sinh Trung học phổ thông2T 132 2T1.2.4.1.Sự phát triển về thể chất2T 132 2T1.2.4.2.Điều kiện xã hội của sự phát triển2T 133 2T1.2.4.3.Đặc điểm về hoạt động học tập2T 133 2T1.2.4.4.Đặc điểm của sự phát triển trí tuệ2T 133 2T1.2.4.5.Sự phát triển của tự ý thức2T 134 2T1.2.4.6.Sự hình thành thế giới quan2T 135 2T1.2.4.7.Giao tiếp2T 135 2T1.2.4.8.Đời sống tình cảm2T 135 2T1.2.4.9.Hoạt động lao động và sự lựa chọn nghề nghiệp của học sinh THPT2T 135 2TChương 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỘNG CHỌN NGHẾ CỦA HỌC SINH LỚP 12 TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH 2T 138 2T2.1.Tổ chức nghiên cứu thực trạng2T 138 2T2.1.1.Mẫu nghiên cứu2T 138 2T2.1.2.Mô tả công cụ đo lường2T 139 2T2.1.3.Cách thu thập số liệu và thời gian thực hiện2T 141 2T2.1.3.1. Cách thu thập số liệu2T 141 2T2.1.3.2.Thời gian thực hiện2T 141 2T2.1.4.Cách xử lý số liệu2T 142 2T2.2.Thực trạng động chọn nghề của học sinh lớp 12 tại một số trường Tp. Hồ Chí Minh2T 142 2TChương 3: ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐỘNG CHỌN NGHỀ CHO HỌC SINH2T 165 2T3.1.Tổ chức nghiên cứu biện pháp giáo dục động chọn nghề cho học sinh2T 165 2T3.2.Những biện pháp giáo dục động chọn nghề cho học sinh2T 165 2T3.3.Mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp giáo dục động chọn nghề cho học sinh2T 167 2TKẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ2T 176 2T1.Kết luận2T 176 2T2.Kiến nghị2T 177 2TTÀI LIỆU THAM KHẢO2T 180 2TPHỤ LỤC2T 184 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT THPT: Trung học phổ thông PTTH: Phổ thông trung học Tp: Thành phố TB: Trung bình CL: Công lập NCL: Ngoài công lập NT: Nội thành NgT: Ngoại thành C.: Câu DANH MỤC CÁC BẢNG TT Tên bảng Trang 1 Bảng 2.1: Đặc điểm mẫu nghiên cứu số 1 41 2 Bảng 2.2: Đặc điểm mẫu nghiên cứu số 2 42 3 Bảng 2.3: Đặc điểm mẫu nghiên cứu số 3 42 4 Bảng 2.4: Đặc điểm mẫu nghiên cứu số 4 43 5 Bảng 2.5: Động chọn nghề của học sinh 48 6 Bảng 2.6: Động chọn nghề của học sinh theo quan điểm của giáo viên 51 7 Bảng 2.7: So sánh động chọn nghề theo giới tính 52 8 Bảng 2.8: Sự khác biệt ý nghĩa về động chọn nghề theo giới tính 53 9 Bảng 2.9: So sánh động chọn nghề theo loại hình trường 55 10 Bảng 2.10: Sự khác biệt ý nghĩa về động chọn nghề theo loại hình trường 56 11 Bảng 2.11: So sánh động chọn nghề giữa học sinh nội thành và ngoại thành Tp. Hồ Chí Minh 57 12 Bảng 2.12: Sự khác biệt ý nghĩa về động chọn nghề giữa học sinh nội thành và ngoại thành Tp. Hồ Chí Minh 58 13 Bảng 2.13: Nhận thức của học sinh về nghề mình chọn 60 14 Bảng 2.14: Thái độ của học sinh khi chọn nghề 62 15 Bảng 2.15: Những hoạt động của học sinh chuẩn bị cho việc chọn nghề 64 16 Bảng 2.16: Những hành động của học sinh nếu không đậu vào trường/ngành mà mình đã chọn 67 17 Bảng 2.17: Những khó khăn của học sinh khi chọn nghề 68 18 Bảng 2.18: Những đối tượng ảnh hưởng đến động chọn nghề của học sinh 69 19 Bảng 2.19: Hoạt động hướng nghiệp của nhà trường 72 20 Bảng 3.1: Những biện pháp giáo dục động chọn nghề cho học sinh 78 21 Bảng 3.2: Ý kiến của giáo viên về những biện pháp giáo dục động chọn nghề cho học sinh 79 22 Bảng 3.3: Mức độ cần thiết của các biện pháp giáo dục động chọn nghề cho học sinh 81 23 Bảng 3.4: Ý kiến của giáo viên về mức độ cần thiết của các biện pháp giáo dục động chọn nghề cho học sinh 83 24 Bảng 3.5: Sự khác biệt về mức độ cần thiết của các biện pháp giáo dục động chọn nghề cho học sinh theo loại hình trường 84 25 Bảng 3.6: Tính khả thi của các biện pháp giáo dục động chọn nghề cho học sinh 86 26 Bảng 3.7: Ý kiến của giáo viên về tính khả thi của các biện pháp giáo dục động chọn nghề cho học sinh 88 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ TT Tên biểu đồ Trang 1 Biểu đồ 2.1: Trung bình động chọn nghề của học sinh 49 2 Biểu đồ 2.2: Những hoạt động của học sinh chuẩn bị cho việc chọn nghề 65 3 Biểu đồ 2.3: So sánh hoạt động hướng nghiệp giữa trường công lập và ngoài công lập 71 [...]... nhiều động thúc đẩy học sinh lớp 12 ra quyết định chọn nghề nhưng sở thích và nguyện vọng của cá nhân là động chính thúc đẩy học sinh lớp 12 ra quyết định chọn nghề 4.2.Quyết định chọn nghề của học sinh lớp 12 chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố nhưng chính bản thân các em là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất 5.Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1.Xác định biểu hiện động chọn nghề của học sinh lớp 12 một số trường. .. động chọn nghề của học sinh lớp 12, từ đó đề xuất các biện pháp giáo dục động chọn nghề cho học sinh nói chung và học sinh lớp 12 nói riêng 3.Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1.Khách thể nghiên cứu: - Học sinh lớp 12 tại một số trường TP Hồ Chí Minh - Giáo viên, chuyên gia tâm lý và chuyên gia hướng nghiệp 3.2.Đối tượng nghiên cứu: Động chọn nghề 4.Giả thuyết nghiên cứu 4.1.Có nhiều động. .. Tại sao học sinh lại chọn nghề đó mà không chọn nghề khác?” “Những yếu tố nào thúc đẩy học sinh chọn nghề? Chọn nghề như thế nào là phù hợp và ngược lại chọn nghề như thế nào là không phù hợp với bản thân và xã hội? Người nghiên cứu luôn băn khoăn, trăn trở về những vấn đề trên Vì thế, người nghiên cứu quyết định chọn đề tài Động chọn nghề của học sinh lớp 12 tại một số trường TP .Hồ Chí Minh ... phần làm sáng tỏ một số vấn đề về động chọn nghề của học sinh lớp 12 Ngày nay, học sinh lớp 12 chọn nghề theo sở thích và nguyện vọng của bản thân một số khác biệt về động chọn nghề theo giới tính, loại hình trường và vị trí cư trú Học sinh quan tâm, xem xét nhiều vấn đề trước khi chọn nghề nhưng thật sự chưa hiểu biết nhiều về nghềmình đã chọn Nhiều học sinh vẫn xem đại học là con đường... trường THPT tại TP Hồ Chí Minh 5.2.Tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến động chọn nghề của học sinh lớp 12 5.3.Đề xuất các biện pháp giáo dục động chọn nghề cho học sinh nói chung và học sinh lớp 12 nói riêng 6.Phạm vi nghiên cứu đề tài 6.1.Nội dung nghiên cứu Đề tài nghiên cứu tập trung vào 3 nội dung chính: lý do thúc đẩy học sinh lớp 12 chọn nghề, những yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn nghề và các... lý học như: làm thế nào để chọn nghề phù hợp, xu hướng chọn nghề, giáo dục hướng nghiệp, động chọn nghề, những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn nghề của học sinh lớp 12, xây dựng mô hình giáo dục hướng nghiệp và chọn nghề cho học sinh Trong những vấn đề đã được đề cập trên, chúng tôi cho rằng động chọn nghề (yếu tố thúc đẩy học sinh ra quyết định chọn nghề) là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng... yếu tố chính thúc đẩy học sinh chọn nghề Học sinh trung học phổ thông quan tâm nhiều nhất đến giá trị xã hội của nghề rồi mới đến giá trị vật chất Tác giả Nguyễn Ngọc Bích phân động chọn nghề của học sinh thành động bên trong và động bên ngoài nhưng thanh niên học sinh thì động bên trong nổi bật hơn động bên ngoài Đối với nam giới thì việc thực hiện khả năng của mìnhđộng đầu... thành động chọn nghề học sinh lớp 12 1.2.3.1.Khái niệm động chọn nghề Căn cứ vào khái niệm về động cơ, chúng ta thể nhận định, động chọn nghề là những yếu tố kích thích, nguyên nhân thúc đẩy cá nhân ra quyết định chọn nghề nhằm thỏa mãn nhu cầu của mình “Việc chọn nghề của các em nhiều động thúc đẩy, sự kết hợp chặt chẽ xu hướng xã hội và động cá nhân, sự tham gia của hứng... Những người đang hành nghề là đối tượng ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định chọn nghề của học sinh [15, 60] Luận văn tốt nghiệp đại học của tác giả Phạm Thị Thiều Anh (1996) với đề tài “Tìm hiểu động chọn nghề của học sinh lớp 12 tại một số trường Trung học phổ thông nội thành thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện năm 1996 tại 3 trường: PTTH Diên Hồng, PTTH Lê Quý Đôn và PTTH Lê Thị Hồng Gấm với cỡ mẫu... 3 phần chính: MỞ ĐẦU 1 Lý do chọn đề tài 2 Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4 Giả thuyết nghiên cứu 5 Nhiệm vụ nghiên cứu 6 Phạm vi nghiên cứu của đề tài 7 Phương pháp nghiên cứu 8 Đóng góp mới của đề tài 9 Cấu trúc của luận văn NỘI DUNG Chương 1: sở lý luận về động chọn nghề Chương 2: Thực trạng động chọn nghề của học sinh lớp 12 tại một số trường Tp Hồ Chí Minh Chương . định chọn đề tài Động cơ chọn nghề của học sinh lớp 12 tại một số trường ở TP. Hồ Chí Minh 2.Mục đích nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu nhằm khảo sát động cơ chọn nghề của học sinh lớp 12, từ. 5.1.Xác định biểu hiện động cơ chọn nghề của học sinh lớp 12 ở một số trường THPT tại TP. Hồ Chí Minh. 5.2.Tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến động cơ chọn nghề của học sinh lớp 12. 5.3.Đề xuất. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Ngô Minh Duy ĐỘNG CƠ CHỌN NGHỀ CỦA HỌC SINH LỚP 12 TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG Ở TP. HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: TÂM LÝ HỌC Mã số:
- Xem thêm -

Xem thêm: động cơ chọn nghề của học sinh lớp 12 tại một số trường ở tp. hồ chí minh, động cơ chọn nghề của học sinh lớp 12 tại một số trường ở tp. hồ chí minh, động cơ chọn nghề của học sinh lớp 12 tại một số trường ở tp. hồ chí minh, Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG CƠ CHỌN NGHỀ, Chương 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỘNG CƠ CHỌN NGHẾ CỦA HỌC SINH LỚP 12 TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG Ở TP. HỒ CHÍ MINH, Chương 3: ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐỘNG CƠ CHỌN NGHỀ CHO HỌC SINH, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm