0

Tiểu luân bao gói thực phẩm Tìm hiểu bao bì bằng vật liệu trùng hợp

26 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 22:23

Tiểu luân bao gói thực phẩm Tiểu luân bao gói thực phẩm BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM TIỂU LUẬN MÔN BAO GÓI THỰC PHẨM ĐỀ TÀI TÌM HIỂU BAO BÌ BẰN. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM TIỂU LUẬN MƠN: BAO GĨI THỰC PHẨM ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU BAO BÌ BẰNG VẬT LIỆU TRÙNG HỢP GVHD: SVTH: Nhóm TP Hồ Chí Minh, tháng 09, năm 2015 Tiểu luân bao gói thực phẩm BẢNG PHÂN CƠNG CƠNG VIỆC STT HỌ TÊN Lương Thị Hiệp (NT) Dương Thị Hồng Phan Thị Trầm Hương Dương Thị Kim Ngân Lê Thảo Nguyên Từ Ngọc Vận CÔNG VIỆC Phân chia, tổng hợp, chỉnh sửa + mở bài, kết luận Tìm hiểu: nét bao bì bao bì vật liệu trùng hợp Tìm hiểu: bao bì dạng nhựa dẻo, chai (vật liệu, phương pháp sản xuất, cách đóng gói, ưu nhược điểm, ứng dụng) Tìm hiểu: Bao bì dạng hộp thân cứng (vật liệu, phương pháp sản xuất, cách đóng gói, ưu nhược điểm, ứng dụng) Tìm hiểu: bao bì dạng màng (vật liệu, phương pháp sản xuất, cách đóng gói, ưu nhược điểm, ứng dụng) Tìm hiểu: Một số lưu ý sử dụng bao bì vật liệu trùng hợp NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ Nhóm Page Tiểu luân bao gói thực phẩm Mục Lục LỜI CÁM ƠN LỜI MỞ ĐẦU 1.NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ BAO BÌ VÀ BAO BÌ BẰNG VẬT LIỆU TRÙNG HỢP 1.1 Khái niệm bao bì 1.2 Chức bao bì 1.3 Bao bì bằng vật liệu trùng hợp 1.3.1 Đặc điểm chung 1.3.2 Tình hình phát triển chung bao bì trùng hợp CÁC DẠNG BAO BÌ BẰNG VẬT LIỆU TRÙNG HỢP THƠNG DỤNG 2.1 Bao bì dạng chai 2.1.1 Vật liệu 2.1.2 Phương pháp sản xuất .10 2.1.3 Ứng dụng 12 2.2 Bao bì dạng nhựa dẻo: 12 2.2.1 Vật liệu .12 2.2.2 Phương pháp sản xuất .12 2.2.3 Ưu điểm- nhược điểm .13 2.3 Bao bì dạng hộp thân cứng .14 Nhóm Page Tiểu luân bao gói thực phẩm 2.3.1 Vật liệu 14 2.3.2 Phương pháp sản xuất .14 2.3.3 Ưu, nhược điểm 16 2.3.4 Ứng dụng 16 2.4 Bao bì dạng màng 16 2.4.1 Màng đơn 16 2.4.2 Màng ghép 20 MỘT SỐ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG BAO BÌ BẰNG VẬT LIỆU TRÙNG HỢP 23 PHẦN KẾT LUẬN 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO 26 LỜI CÁM ƠN Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đ ại H ọc Công Nghi ệp TP.HCM tạo môi trường thuận lợi cho chúng em Xin chân thành cảm ơn Viên Công Nghệ Sinh Học – Thực Phẩm hỗ tr ợ cho chúng em trình tìm kiếm thu thập tài liệu cho ti ểu lu ận Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới giảng viên thầy Lê Văn Nhất Hồi dẫn tận tình cho em suốt qua trình hồn thành tiểu luận Trong tiểu luận chác hẳn cịn nhiều thiếu sót mong b ạn góp ý thêm Em xin chân thành cảm ơn! Nhóm Page Tiểu luân bao gói thực phẩm LỜI MỞ ĐẦU Thực phẩm nhu cầu thiếu cho sống phát ti ển c người Trải qua nhiều thời kỳ với phát triển không ng ừng c khoa h ọc kỹ thuật, thực phẩm người áp dụng kỹ thuật công ngh ệ ch ế biens hợp lý nhằm ddaps ứng yêu cầu thị hiếu lẫn kinh t ế c ng ười tiêu dùng nhà sản xuất Hầu hết loại thực phẩm bị ảnh hưởng yếu tố bên ngồi nước, đất bụi, vi sinh vật…Vì chúng phải chứa đụng bao bì c ẩn thận với mục đích đảm bảo chất lượng thực phẩm thời gian dài nh ất Bên cạnh đó, xã hội ngày phát triển đôi với nhu cầu người tiêu dùng nâng cao, bao bì đời khơng với ch ức đ ơn thu ần bao gói bảo vệ mà trở thành công cụ chiến lược qu ảng bas s ản ph ẩm gây dựng thương hiệu Hiện nay, việc lựa chọn chất liệu bao bì nắm giữ vai trị then ch ốt đ ối với thành công doang nghiệp Các nhà sản xuất lựa ch ọn nh ững chất liệu cố đặc tính phù hợp cho sản phẩm thêm vào giá thành tính linh hoạt vật liệu Trong bao bì vật liệu trùng hợp m ột lựa chọn hàng đầu cho số lượng lớn nhà kinh doanh nước quốc tế nhờ vào tính ưu việt mà chất liệu mang lại Nhóm Page Tiểu ln bao gói thực phẩm 1.NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ BAO BÌ VÀ BAO BÌ BẰNG VẬT LIỆU TRÙNG HỢP 1.1 Khái niệm bao bì Bao bì vật chứa đựng, bao bọc thực phẩm thành đơn v ị đ ể bán Bao bì bao gồm nhiều lớp bao bọc, phủ kín hồn tồn hay bao bọc m ột phần sản phẩm Bao bì phải đảm bảo chất lượng cho sản phẩm, phân ph ối, lưu kho, kiểm tra thương mại cách thuận lợi Có thể nói bao bì TP yêu cầu cách nghiêm khắc c ấu tạo chất lượng thông tin (cấu tạo gắn liền với phương pháp đóng bao bì) Bao bì có loại: bao bì kín bao bì hở: - Bao bì kín: chứa đựng sản phẩm làm nhiệm vụ ngăn cách không gian chung quanh vật phẩm thành hai mơi trường: + Mơi trường bên bao bì: khoảng không gian ti ếp xúc tr ực ti ếp v ới th ực phẩm + Mơi trường bên ngồi: khơng gian bên ngồi bao bì, hồn tồn không ti ếp xúc với thực phẩm trường hợp bao kín Nhóm Page Tiểu ln bao gói thực phẩm => Bao bì kín ngăn cách mơi trường ngồi khơng thể xâm nhập vào mơi tr ường bên chứa thực phẩm nhằm đảm bảo chất lượng thực phẩm không b ị bi ến đổi suốt thời hạn bảo quản - Bao bì hở + Bao bì hở bao gói trực tiếp loại rau hàng hóa t ươi s ống, lo ại th ực phẩm không bảo quản lâu, chế biến ăn Các loại rau, hoa, qu ả t ươi sau thu hoạch, chưa chế biến cịn hơ hấp c ần đ ược trì q trình hơ hấp hiếu khí cách thích hợp (có điều chỉnh), để có th ể kéo dài th ời gian b ảo quản sản phẩm trình chuyên chở tới nơi sử dụng, bao bì bao đ ể đóng gói rau tươi làm vật liệu có khả thấm đ ược h n ước, O2, CO2 Người ta đục lỗ bao bì để khí CO2, h n ước cung cấp O2ở mức độ cần thiết cho rau tươi; trì q trình hơ h ấp hi ếu khí, tránh khơng xảy q trình hơ hấp yếm khí gây hư hỏng rau tươi + Bao bì hở cịn lớp bao bì bọc bên ngồi lớp bao bì ch ứa đ ựng tr ực ti ếp thực phẩm, có nhiệm vụ quan trọng tạo xếp khối sản phẩm để thu ận ti ện, an toàn vận chuyển, phân phối, kiểm tra, lưu kho 1.2 Chức bao bì Bao bì có nhiều chức như: chức bảo vệ, ch ức thông tin, chức maketing, chức sử dụng, chức phân phối, chức sản xuất, chức mơi trường, chức văn hóa Trong nh ững chức bảo vệ chức quan trọng bao bì Bảo vệ sản phẩm khỏi bị hư hại bị ô nhiễm vi sinh vật khơng khí, độ ẩm,các chất độc, tác động học: - Đảm bảo thực phẩm chứa bên không thay đổi v ề kh ối lượng hay thể tích - Chất lượng sản phẩm thực phẩm phải đảm bảo su ốt th ời hạn sử dụng sản phẩm:Thực phẩm sau chế biến phải đóng bao bì kín nhằm tránh tác động mơi trường bên ngồi lên sản phẩm Tác nhân bên ngồi là: + Nước, nước, khơng khí (có chứa O2), VSV, đất, cát, b ụi, côn trùng tác nhân vật lý khác + VSV xâm nhập vào thực phẩm thông qua xâm nhập nước, h n ước, khơng khí + Đất cát đưa vào thực phẩm với xâm nhập côn trùng + Ánh sáng tác nhân xúc tác cho số ph ản ứng x ảy làm bi ến đ ổi thành phần dinh dưỡng màu, mùi thực phẩm =>Như bao bì kín chứa đựng thực phẩm, thực nhiệm vụ phòng ch ống tất tác động bên ngồi Sự phịng chống tùy thuộc vào v ật liệu làm bao Nhóm Page Tiểu luân bao gói thực phẩm bì, phương pháp đóng gói mối hàn ghép mí, mối ghép gi ữa b ộ ph ận thân nắp, độ bền vững bao bì ngồi 1.3 Bao bì bằng vật liệu trùng hợp Bao bì bằng vật liệu trùng hợp loại bao bì sản xuất từ vật liệu có nguồn gốc từ phản ứng trùng hợp Bao bì b ằng v ật li ệu trùnghợp ngày càng được sử dụng rộng rãi có nhiều ưu điểm như: Chắc chắn, độ bền hóa học cao, đàn hồi tốt, hình thức hấp dẫn, nhẹ, không thấm nước, không cho khí lọt qua,… đồng thời chịu được các chế độ trùng nhiệt hoặc không bị biến chất điều kiện bảo quản thâm độ 1.3.1 Đặc điểm chung - Bao bì bằng vật liệu trùng hợp thường khơng mùi, khơng vị - Có loại đạt độ mềm dẻo, áp sát bề mặt th ực ph ẩm đ ược t ạo nên đ ộ chân không cao trường hợp sản phẩm cần bảo quản chân khơng - Có loại bao bì đạt độ cứng vững cao, chống va chạm học hi ệu qu ả, ch ống thấm khí đảm bảo áp lực cao bên môi tr ường ch ứa th ực phẩm - Bao bì bằng vật liệu trùng hợp suốt nhìn thấy rõ sản phẩm bên trong, mờ đục, che khuất hoàn toàn ánh sáng đ ể b ảo v ệ th ực ph ẩm; bên cạnh đó, có loại chịu nhiệt độ trùng nhiệt đ ộ l ạnh đông thâm độ - Các loại bao bì bằng vật liệu trùng hợp in ấn nhãn hiệu dễ dàng, đạt mức độ mỹ quan yêu cầu - Bao bì bằng vật liệu trùng hợp nhẹ tất loại vật liệu bao bì khác, r ất thuận tiện phân phối, chuyên chở 1.3.2 Tình hình phát triển chung bao bì trùng hợp Vật liệu trùng hợp nguyên liệu quan trọng ngành s ản xu ất bao bì liên quan đến sống hàng triệu người dân thường ngày, t s d ụng th ực phẩm, sữa chua, sữa tươi, loại nước giải khát đựng bao bì vật liệu trùng hợp đến vật dụng nhà thau, rổ, dép, t ủ, k ệ, áo m ưa, đ chơi trẻ em Trong dạng bao bì nhựa thơng dụng ph ổ bi ến h ơn c ả Bao bì đóng vai trò quan trọng việc đảm bảo tiêu chu ẩn nghiêm ngặt vệ sinh an toàn thực phẩm Theo Hiệp hội Nhựa Việt Nam, năm năm trở lại đây, ngành bao bì nhựa nước ta phát triển mạnh với tốc độ tăng trưởng bình qn 25%/năm Trong đó, bao bì nhựa tổng hợp có quy mơ thị trường đạt g ần 410 triệu USD/năm, riêng lĩnh vực chai PET chiếm đ ến 282 triệu USD Cịn ngành bao bì nhựa, TP Hồ Chí Minh chiếm áp đảo với khoảng 10 nghìn s s ản xuất Bao bì nhựa phát triển mạnh ngành lương thực th ực phẩm đ ịa bàn có bước tăng trưởng tốt thời gian gần Ở phân khúc th ị tr ường bao bì nhựa tổng hợp, nhà sản xuất thành phố chiếm ưu Tr ước đây, Nhóm Page Tiểu luân bao gói thực phẩm nhà sản xuất đồ uống, thực phẩm thành phố phải nhập chai PET h ộp nhựa từ nước ngồi, cơng ty bao bì nh ựa thành ph ố s ản xuất chiếm khoảng 80% thị phần cung ứng chai PET Bên cạnh đó, doanh nghiệp đầu tư dây chuyền công nghệ cung ứng th ị trường nhiều chủng loại bao bì cao cấp Loại bao bì có triển vọng đ ược s dụng rộng rãi ngành sản xuất thực phẩm bánh, k ẹo, trà, cà-phê, gia v ị, mì ăn liền, thủy sản, bội giặt dược phẩm Với dân số đông phát triển nhanh ngành công nghi ệp s ản xu ất hàng tiêu dùng đóng gói, ngành sản xuất bao bì nhựa thành phố có th ị trường rộng lớn Các số thống kê tổ chức nghiên cứu thị trường ngành thực phẩm đồ uống Việt Nam cho thấy, tốc độ tăng trưởng tiêu dùng thực phẩm đồ uống đầu người năm 2013 Vi ệt Nam tăng số không giảm năm 2017 Theo chuyên gia kinh tế, loại bao bì, túi xách tiếp tục s ản xu ất tiêu thụ mạnh thời gian tới mức độ thơng dụng có lợi v ề chi phí sản xuất sử dụng lượng, trọng lượng nh ẹ, ti ết ki ệm đ ược chi phí vận chuyển, giảm khơng gian lưu trữ thu lợi nhu ận nhanh Bao bì nhựa gắn kết mật thiết với mặt hàng th ực phẩm đóng h ộp nh cải tiến khơng ngừng chất lượng tính tiện lợi CÁC DẠNG BAO BÌ BẰNG VẬT LIỆU TRÙNG HỢP THƠNG DỤNG 2.1 Bao bì dạng chai 2.1.1 Vật liệu Bao bì dạng chai thường làm từ polyetylen terephtalat (PET) ho ặc polypropylene(PP) - Tính bền học cao, không mềm dẻo PE, dễ dàng bị xé rách có v ết cách vết thủng nhỏ - Trong suốt, độ bóng bề mặt cao, cho khả in ấn cao ( nét in rõ) - Không màu, không mùi, không vị, không độc, cháy sang v ới ng ọn l ửa màu xanh nhạt, mùi cháy gần giống mùi cao su, - Chịu nhiệt độ cao 1000C Nhiệt độ hàn dán mí bao bì PP 1400C 2.1.2 Phương pháp sản xuất Phương pháp ép phun-thổi Nhóm Page Tiểu luân bao gói thực phẩm Các bước tiến hành: -Nhựa dẻo phun vào xung quanh -Khuôn mở cần thổi với nhựa dẻo di chuyển đặt vào khn -Khí nén đưa vào, làm ép nhựa dẻo vào bề mặt khuôn nh ằm đ ạt đ ược s ản phẩm có hình dạng mong muốn -Khn mở sản phẩm lấy Bước tạo ống nhựa dẻo: -Yêu cầu ống nhựa dẻo phải có độ dày phù hợp Tùy theo sản ph ẩm mà có độ dày hay lệch phía Nếu bước điều chỉnh đ ộ dày c ống nhựa dẻo khơng hợp lý sản phẩm có chiều dày khơng đ ều, th ậm chí có ch ỗ thiếu nhựa dẫn đến chai bị thủng, không đạt khối l ượng yêu c ầu ( nặng hay nhẹ so với đơn đặt hàng) Bước thổi khí nén vào khn: -Đây bước quan trọng thơng thường áp suất khí nén th ổi vào khuôn bar Cũng tùy thuộc vào loại s ản ph ẩm mà có th ời gian th ổi khí vào lâu hay nhanh Nếu khí thổi vào khơng đủ sản phẩm khơng đ ạt đ ược hình dạng mong muốn, bề mặt sản phẩm bị nhăn, lồi lõm….đối với loại sản phẩm lớn( khoảng từ lít trở lên, sau thổi khn xong, ng ười ta cịn thổi phụ them để tránh trường hợp nhựa co lại sau nguội) -Ngồi cịn nhiều yếu tố ảnh hưởng đén chất lượng sản phẩm như: -Việc chế tạo khn, việc lắp khuoob lên máy khơng xác, khn bị nghiêng, nhựa khơng sạch,… Nhóm Page 10 Tiểu luân bao gói thực phẩm +LDPE (low density polyethylene) +HDPE( high density polyethylene)        Tính kỹ thuật truung bình Dễ định hình Giá thành hạ Được sử dụng rộng rãi Không suốt Chịu nhiệt khơng cao Bị thấm khí 2.2.2 Phương pháp sản xuất Phương pháp đùn thổi Cấu tạo đầu đùn nhựa Nhóm Page 12 Tiểu luân bao gói thực phẩm - Là loại phương pháp khí nén thổi vào m ột túi nh ựa d ẻo đ ể ép nhựa dẻo lên bề mặt khuôn Đây phương pháp quan tr ọng đ ể tạo chi tiết, sản phẩm chất dẻo có thành mỏng laoij chai, lọ thùng chứa loại sản xuất để dùng cho ngành th ực ph ẩm sản phẩm địi hỏi cao chất lượng - Đây phương pháp cho suất cao Thông th ường, đ ược tích hợp vào dây chuyền sản xuất như: thổi chai sau cho s ản phẩm c ần ch ứa đựng ( nước có gas thuốc…) vào cuối dán nhãn Nó yêu c ầu s ản phẩm sau thổi phải cứng độ cứng tùy thuộc vào tỷ lệ theo phương 2.2.3 Ưu điểm- nhược điểm +Ưu điểm:  Nhẹ, dễ vận chuyển, khiêng vác, so với chai thủy tinh chai nh ựa khó b ị vỡ va chạm học  Dễ in ấn  Trơ với thực phẩm, có khả chống ăn mịn cao, chống thấm khí tốt  Dễ tạo dáng, mẫu mã đa dạng, bắt mắt  Giá thành thấp so với loại bao bì kim loại, thủy tinh +Nhược điểm:  Dễ bị biến dạng nhiệt độ, gây độc cho người sử dụng  Thời gian phân hủy lâu ( trung bình 100 năm) 2.3 Bao bì dạng hộp thân cứng 2.3.1 Vật liệu Thường dùng vật liệu polythylene (PE), polyvinyclorua (PVC) v ới đ ặc ểm sau:         Tính kỹ thuật cao Trong suốt: tốt Độ bền học: cao Tính chịu nhiệt: cao Khả chống thấm: tốt Khó định hình Giá thành cao Vật liệu PVC (polyvin clorua) - Tỉ : 1,4g/cm2 cao PE PP nên phải t ốn m ột l ương l ớn PVC đ ể có diện tích màng độ dày so với PE PP - Chống thấm hơi, nước loại PE, PP - Có tính dịn,khơng mềm dẻo PE PP để chế tạo PVC m ềm dẻo dùng làm bao bì phải dùng thêm chất phụ gia - Loại PVC đươc dẻo hóa phụ gia bị biến tính cứng dịn sau kho ảng thời gian Nhóm Page 13 Tiểu luân bao gói thực phẩm - Mặc dù khống chế dư lượng VCM thấp 1ppm mưc an toàn cho phép, Châu Âu, PVC khơng dùng làm bao bì th ực ph ẩm dù giá thành rẻ bao bì nhựa khác  Vật liệu PE(Polyethylene): - Trong suốt, có ánh mờ, có bề mặt bóng láng, mềm dẻo - Chóng thắm nước nước tốt - Chống thấm khí O2, CO2, N2 dầu mỡ - Chịu nhiệt độ cao (dưới 230o C) thời gian ngắn - Bị căng phồng hư hỏng tiếp xúc với tinh dầu thơm ch ất t ẩy nh Alcool, Acêton, H2O2… - Có thể cho khí, hương thẩm thấu xun qua, PE có th ể h ấp thu gi ữ mùi thân bao bì, mùi có th ể đ ưộc h ấp thu b ởi th ực phẩm chứa đựng, gây giá trị cảm quan sản phẩm - Làm túi xách loại, thùng (can) có th ể tích t đ ến 20 lít v ới đ ộ dày khác - Sản xuất nắp chai Do nắp chai bị hấp thu mùi nên chai đ ựng th ực ph ẩm đ ậy nắp PE phài bảo quản mơi trường khơng có chất gây mùi 2.3.2 Phương pháp sản xuất Phương pháp ép phun -Nhựa phun vào xung quanh cần thổi -Khuôn mở cần thổi với nhựa dẻo di chuyển đặt vào khn -Khí nén đưa vào, làm ép nhự dẻo lên bề mặt khuôn nhằm đạt đ ược s ản phẩm có hình dạng mong muốn -Khn mở sản phẩm lấy ngồi.  Quy tình sản xuất: Nhóm Page 14 Tiểu ln bao gói thực phẩm Thuyết minh quy tình: Ngun liệu: hạt nhựa, phế liệu, phụ gia Trộn: tỉ lệ trộn xác định, tùy theo loại sản phẩm khác Sau đưa vào phễu nạp liệu Hỗn hợp ép thiết bị có trục vít nhịa trộn v ới hôn hợp, k ết h ợp với nhiệt từ nguồn đốt nóng, ma sát, hỗn hợp dần chuyển sang tr ạng thái ch ảy nhớt Tạo hình: hỗn hợp đổ vào khn định hình Sua thời gian, s ản phẩm định hình, hệ thống tự mở khuôn Sản phẩm kiểm tra tr ước nhập kho 2.3.3 Ưu, nhược điểm Ưu điểm:  Chứa đựng thực phẩm rắn lỏng, kích thước lớn chịu nhiệt độ cao so với hộp thân mềm Nhóm Page 15 Tiểu luân bao gói thực phẩm  Nhẹ, dễ vận chuyển, khiêng vác, so với chai th ủy tinh chai nh ựa khó bị vỡ va chạm học  Dễ in ấn  Trơ với loại thực phẩm, có khả chống ăn mịn cao, ch ống th ấm khí tốt chông va chạm học tốt  Dễ tạo dáng, mẫu mã đa dạng, bắt mắt  Giá thành thấp so với loại bao bị thủy tinh, kim loại Nhược điểm:  Dễ bị biến dạng nhiệt độ, gây độc cho người sử dụng  Thời gian phân hủy lâu ( trung bình 100 năm)  Chi phí đầu tư ngun liệu, thiết bị, cơng nghệ cao 2.3.4 Ứng dụng Ứng dụng PVC: - Sử dụng làm nhãn màng co loại chai, bình nh ựa ho ặc màng co bao b ọc loại thực phẩm bảo quản , lưu hành thời gian ngắn nh th ịt s ống, rau tươi… - Ngoài ra, PVC sử dụng để làm nhiều vật gia d ụng l ọai s ản phẩm thuộc ngành khác Ứng dụng PE: - Làm túi xách loại, thùng (can) có th ể tích t đ ến 20 lít v ới đ ộ dày khác - Sản xuất nắp chai Do nắp chai bị hấp thu mùi nên chai đ ựng th ực ph ẩm đ ậy nắp PE phài bảo quản môi trường chất gây mùi 2.4 Bao bì dạng màng 2.4.1 Màng đơn 2.4.1.1 Vật liệu  Vật liệu PE Là một loại polyme, sản phẩm của phản ứng trùng hợp ethylen PE phân loại thành nhóm chính: LDPE, MDPE, HDPE  LDPE: PE mật độ thấp, tỉ trọng = 0.91- 0.925 g/cm3 Quan trọng thông dụng Nó sử dụng nhiều để tạo màng mỏng để làm túi LDPE dễ hàn nhiệt loại rẻ LDPE có ưu điểm là mềm dai  MDPE: PE mật độ trung bình, tỉ trọng = 0.926 - 0.940 g/cm3 Nhóm Page 16 Tiểu luân bao gói thực phẩm Được dùng tạo màng mỏng dùng có yêu cầu cần độ cứng cao nhiệt độ làm mềm cao LDPE MDPE mắc LDPE  HDPE: PE mật độ cao, tỉ trọng = 0.941- 0.965 g/cm3 Cứng hai loại HDPE chịu nhiệt độ lên tới 120 oC HDPE dùng làm bao bì trùng nước HDPE cắt thành dây hẹp để dệt thành bao dệt Tuy nhiên, để dệt thành bao người ta thường dùng PP  Tính chất: Ưu điểm:    Ngăn cản nước độ ẩm tốt Có tính hàn nhiệt tốt Khi cháy sinh khí CO2 nước Nhược điểm:       Độ cứng thấp Tính thấm O2 cao Tính ngăn cản mùi hương bị giới hạn Tính kháng mỡ thấp, LDPE Ở nhiệt độ cao, cho mùi khó chịu Ứng dụng: Được dùng để đóng gói sản phẩm hàng hóa, bảo quản hàng hóa thiết bị vật dụng tránh khỏi việc trầy xước, nấm mốc, bụi bẩn vi khuẩn xâm nhập, để quấn pallet hàng hoá, sản phẩm, kiện hàng trình vận chuyển, lưu kho, đặc biệt dùng để đóng gói hàng hố xuất  Vật liệu PP Là một loại polyme, sản phẩm của phản ứng trùng hợp propylen  Tính chất: Ưu điểm:     Tính bền học cao, cứng PE Độ chịu căng giãn tốt suốt hơn, độ bóng bề mặt cao, cho khả in ấn cao Không màu, không mùi, không vị, không độc, cháy sáng với ngọn lửa xanh nhạt, mùi cháy gần giống mùi cao su Chịu được nhiệt độ cao 100oc Nhược điểm:     PP có khuynh hướng trở nên giịn nhiệt độ thấp Rất khó hàn nhiệt Ứng dụng: Làm bao bì lớp đối với thực phẩm không yêu cầu chống oxy hóa cách nghiêm ngặt Nhóm Page 17 Tiểu luân bao gói thực phẩm   Tạo thành sợi, dệt thành bao bì đựng lương thực và ngũ cốc với số lượng lớn Được dùng dạng bao bì cho thực phẩm làm sẵn đưa vào lị đối lưu đun sôi  Vật liệu PVC Là một loại nhựa dẻo được sản xuất bằng phương pháp trùng hợp vinyl chlorua Được sản xuất thành loại: PVC cứng PVC mềm:  PVC cứng: Có thành phần chính là bột PVC, chất ổn định nhiệt, chất bôi trơn, các chất phụ gia và không có chất hóa dẻo Hỗn hợp của chúng được trộn bằng máy trộn, sau đó được làm nhuyễn máy đùn, máy cán, ở nhiệt độ 160 – 180oC  Tính chất: Ưu điểm:   Tính chống thấm khí và tính chống thấm dầu mỡ khá cao Không bị hư hỏng bởi acid và kiềm Nhược điểm:  Sản phẩm từ PVC không hóa dẻo thường bị giảm màu và mất màu được gia nhiệt đến gần nhiệt độ chế tạo  Tính chống thấm hơi, thấm nước kém  Bị phá hủy bởi một số dung môi hữu  PVC mềm: Là PVC được trộn thêm chất hóa dẻo, phù hợp gia công các sản phẩm màng mỏng, lớp phủ, bột nhão, nhựa xốp, vải giả da  Tính chất: Ưu điểm:   Thay đổi tùy theo chất hóa dẻo đã sử dụng, nếu tăng lượng dẻo hóa thì sẽ tăng tính mềm dẻo Màng PVC hóa dẻo được bổ sung chất ổn định thích hợp thì sẽ tăng độ suốt, độ bóng bề mặt và tính hữu Nhược điểm:      Dễ bị nhiễm mùi tiếp xúc với dung môi hữu Độ ổn định nhiệt khá thấp Ứng dụng: Ngành thực phẩm chỉ sữ dụng PVC không hóa dẻo Phủ bên ngoài các loại màng khác tạo thành bao bì màng ghép tăng tính chống thấm khí  Làm màng co vì tính chất khá mềm dẻo dùng bao bọc các loại thực phẩm tươi sống lưu hành thời gian ngắn  Làm màng co các nắp chai nước giải khát bằng plastic  Vật liệu OPP Nhóm Page 18 Tiểu luân bao gói thực phẩm          Tính chất: Tính bền học cao Bị xé rách dễ dàng có một vết cắt hoặc một vết thủng lỗ Có độ suốt, độ bóng bề mặt Có tính bền nhiệt Có tính chất chống thấm O2, khí và cao Ứng dụng: Sản xuất túi OPP được chế tạo dạng màng để ghép tạo ngoài cùng cho bao bì nhiều lớp nhằm tăng tính chống thấm khí, và dễ xé rách để mở bao bì, tạo độ bóng cao cho bao bì 2.4.1.2 Phương pháp sản xuất Gồm phương pháp: đùn cán đùn thổi  Phương pháp đùn cán Tức là những vật liệu ban đầu PE, PP… người ta trực tiếp sản xuất màng ghép  Phương pháp đùn cán trực tiếp: Nguyên tắc: được thực hiện đơn giả Từ các vật liệu ban đầu là polymer người ta cho vào những đường dẫn khác thiết bị đùn cán sau đó được dẫn vào một đường ống chung và dùn trực tiếp màng ghép Ưu điểm Nhược điểm Tiết kiệm thời gian và hạn chế hiện Do trực tiếp đùn cán từ nhiều loại vật tượng tách lớp màng ghép liệu nên sự đồng đều bề mặt không cao Phải dựa vào độ nóng chảy của từng loại nhựa trước đùn ép cũng các vật liệu đùn cán phải có cấu trúc tương tự  Phương pháp đùn cán gián tiếp: Nguyên tắc: cũng được thực hiện cùng một thiết bị phương pháp tiến hành khác Trên cùng một đường dẫn các vật liệu không được đùn cùng một lúc mà các lớp được đùn theo trình tự nhất định Khi lớp màng thứ nhất được đùn ra, lớp nhựa đầu tiên khô lại hay đã đóng rắn thì lớp nhựa thứ hai được trải lên lớp nhực thứ nhất và trình tự cứ vậy thì màng ghép sẽ được tạo Ưu điểm Nhược điểm Các vật liệu cho vào thiết bị đùn cán có Phương pháp này mất khá nhiều nhiều thể khác và đảm bảo được độ đồng thời gian so với đùn cán trực tiếp đều bề mặt sau đùn cán  Yêu cầu của quá trình: Nhóm Page 19 Tiểu luân bao gói thực phẩm Trong quá trình đùn cán nguyên liệu plastic phải không được lẫn nước nước sẽ làm cho cấu trúc hạt trở nên không đồng đều và làm giảm liên kết giữa các hạt plastic đùn cán Đồng thời phải chú ý đến nhiệt độ quá trình đùn cán, nếu quá cao có thể gây hư hỏng cấu trúc của plastic Lớp màng phải có khả hàn dán nhiệt tốt và có tính trơ đối với sản phẩm tính chống thấm tốt  Phương pháp đùn thổi Nhựa nóng chảy đẩy qua khe tạo hình vành khun, thường bố trí thẳng đứng để tạo thành ống vành mỏng, khơng khí đưa vào thông qua lỗ hổng khuôn thổi vào bên để thổi phồng ống Phía khn người ta bố trí vịng khơng khí tốc độ cao để làm nguội màng phim nóng Ống màng sau tiếp tục lên, tiếp tục làm lạnh đến qua lăn để làm dẹp lại Sau chúng đưa khỏi tháp đùn thông qua hệ thống lăn Thông thường, khoảng tỷ lệ khuôn ống màng thổi từ 1,5-4 lần so với đường kính khn Mức độ kéo căng màng chuyển từ trạng thái nóng chảy theo chiều bán kính lẫn chiều dọc ống dễ dàng điều khiển cách thay đổi thể tích khơng khí bên ống thay đổi tốc độ kéo Điều giúp cho màng thổi ổn định tính chất so với màng đúc hay đùn truyền thống có kéo căng dọc theo chiều đùn 2.4.1.3 Ứng dụng Dùng để sản xuất hộp thân mềm Sau cán thành màng đơn, ta tiến hành dập nóng hoặc hút chân không để tạo thành hộp thân mềm Dùng làm túi, bao nhựa Màng đơn sau được cán thành sẽ được hàn dán thành túi nhựa 2.4.2 Màng ghép Màng ghép hay còn gọi là màng nhiều lớp là màng được ghép lại từ nhiều màng đơn Nó cũng được sản xuất bằng phương pháp ngoài chúng còn có các phương pháp khác như:  Phương pháp ép nhiệt Ở phương pháp này trước tiên người ta phải sản xuất các loại màng đơn khác sau đó ghép chúng lại với theo phương pháp ép nhiệt có hoặc không có lớp kết dính Trong phương pháp ghép này đòi hỏi các màng ghép phải có sự tương thích về cấu trúc và bề mặt của từng lớp màng  Ưu điểm: có thể ghép các loại màng đơn lại với tùy theo yêu cầu của sản phẩm Chẳng hạng, để có thể dán hàn nhiệt tốt thông thường lớp màng PE được ghép bên nhiệt độ nóng chảy thấp và có tính trơ đối cới sản phẩm  Nhược điểm: ghép màng theo phương pháp này thì tốn khá nhiều thời gian cà các màng ghép dễ dàng bị tách lớp  Phương pháp dán: Nhóm Page 20 ... việt mà chất liệu mang lại Nhóm Page Tiểu luân bao gói thực phẩm 1.NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ BAO BÌ VÀ BAO BÌ BẰNG VẬT LIỆU TRÙNG HỢP 1.1 Khái niệm bao bì Bao bì vật chứa đựng, bao bọc thực phẩm thành... bài, kết luận Tìm hiểu: nét bao bì bao bì vật liệu trùng hợp Tìm hiểu: bao bì dạng nhựa dẻo, chai (vật liệu, phương pháp sản xuất, cách đóng gói, ưu nhược điểm, ứng dụng) Tìm hiểu: Bao bì dạng hộp... 1.3.2 Tình hình phát triển chung bao bì trùng hợp CÁC DẠNG BAO BÌ BẰNG VẬT LIỆU TRÙNG HỢP THÔNG DỤNG 2.1 Bao bì dạng chai 2.1.1 Vật liệu 2.1.2 Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luân bao gói thực phẩm Tìm hiểu bao bì bằng vật liệu trùng hợp,