0

Ý tưởng mô hình liên kết trong phát triển không gian đô thị khu vực miền Trung - Tây Nguyên

11 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2022, 13:04

Bài viết Ý tưởng mô hình liên kết trong phát triển không gian đô thị khu vực miền Trung - Tây Nguyên là kết quả bước đầu của ý tưởng nghiên cứu mô hình liên kết trong phát triển không gian đô thị khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Người đọc sẽ tìm thấy trong bài viết này 3 ý tưởng mô hình liên kết được đề xuất gồm: mô hình liên kết phát triển du lịch; mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm và mô hình liên kết bảo vệ môi trường và ứng phó dịch bệnh. Mời các bạn cùng tham khảo! RISK GOVERNANCE AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT Ý TƯỞNG MƠ HÌNH LIÊN KẾT TRONG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN Trần Quyết Thắng* Tóm tắt: Bài viết kết bước đầu ý tưởng nghiên cứu mơ hình liên kết phát triển không gian đô thị khu vực miền Trung - Tây Nguyên Người đọc tìm thấy viết ý tưởng mơ hình liên kết đề xuất gồm: (1) mơ hình liên kết phát triển du lịch; (2) mơ hình liên kết tiêu thụ sản phẩm (3) mơ hình liên kết bảo vệ mơi trường ứng phó dịch bệnh Mỗi mơ hình hàm chứa hai vấn đề nội dung quan trọng: (i) cần thiết (ii) cấu trúc mơ hình Ngồi ra, viết dạng dự thảo ý tưởng khoa học lớn sau đó, đoạn cuối viết, tác giả bàn luận khuyến nghị vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ để thực hoá ý tưởng lớn Từ khố: Khơng gian thị; Miền Trung - Tây Ngun; Mơ hình liên kết Bối cảnh nghiên cứu Mặc dù bối cảnh Việt Nam thời, dịch bệnh trạng thái phức tạp có xu hướng khó kiểm sốt Nhưng điều khơng phải nhân tố làm thay đổi bối cảnh kinh tế - xã hội chung Việt Nam q khứ lẫn tương lai Chính thế, bối cảnh nghiên cứu đề tài tác giả đặt lộ trình, bao gồm khoảng thời gian tạo di sản dư địa phát triển tương lai Việt Nam bước vào thời kỳ phát triển nhiều thuận lợi với dân số vàng; trung điểm xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu; bệ đỡ hạ tầng dần hoàn thiện nhờ kết triển khai khoảng 20 năm trở lại đội ngũ lãnh đạo ngày chuyên nghiệp Di sản giai đoạn tương đối ngắn phát triển thị trường tự bao gồm: trị ổn định; kinh tế phát triển nhanh chóng tương đối tồn diện; tảng xã hội bền vững; địa vị quốc gia trường quốc tế ngày nâng cao; công nghệ thông tin ngày trọng phát triển hứa hẹn kinh tế số tương lai gần; tốc độ thị hố cao Tuy nhiên, kinh tế khác, Việt Nam đối mặt với nhiều vấn đề cần phải giải Đó tình trạng cân đối tỷ trọng ngành; tính bền vững ngành nơng * Tiến sĩ, Giảng viên, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, email: tranquyetthang.101090@gmail.com 515 QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ BỀN VỮNG nghiệp cịn thấp; kinh tế cịn phụ thuộc vào đầu tư nước ngồi; tỷ lệ thị hố chưa cao; sách cịn nhiều bất cập vấn đề thuộc thiên tai, dịch bệnh ngày trầm trọng Ở khía cạnh khác, với chế phi tập trung hoá ngày rõ nét, quyền địa phương có nhiều quyền chủ động hơn, thúc đẩy hoạt động khai thác tiềm vùng lãnh thổ, mang đến nhiều kết tốt đẹp trình phát triển kinh tế địa phương kinh tế vùng Đặc biệt, vấn đề phát triển đô thị đạt nhiều thành tựu to lớn, diện mạo đô thị nhỏ thay đổi ngày theo hướng đồng bộ, khang trang Tuy nhiên, khía cạnh khác phi tập trung lại cho thấy mặt hạn chế Xu hướng phát triển độc lập địa phương dẫn đến nguy tỉnh “một pháo đài” đô thị không gian riêng lẻ Hệ là, việc đối mặt với vấn đề mang tính “khơng riêng ai” cạnh tranh, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu,… địa phương khơng có tiếng nói hành động chung Mục tiêu mạng lưới thị có tính liên kết để thúc đẩy phát triển du lịch đô thị, đào tạo nhân lực theo nhu cầu hay hình thành chuỗi cung ứng khép kín chưa xác lập thực tế Chính thế, thực tiễn địi hỏi phải có nghiên cứu đề xướng chế liên kết địa phương vùng vùng khu vực để tạo địa phát triển hiệu hài hoà Khu vực miền Trung - Tây Nguyên không gian tự nhiên rộng lớn có xen kẻ nhiều thị với đa dạng văn hố, quy mơ lĩnh vực mạnh khác Những đặc tính hứa hẹn tiềm liên kết để tạo không gian thị có tính tương hỗ phát triển theo hướng bền vững Chính điều thúc đẩy tác giả hình thành ý tưởng mơ hình liên kết khơng gian đô thị cho khu vực Tổng quan tình hình nghiên cứu Mơ hình liên kết phát triển vùng nói chung địa phương phát triển khơng gian thị nói riêng số tác giả nghiên cứu khía cạnh cụ thể sau: Ở khía cạnh khơng gian thị, có số nghiên cứu tiếp cận cách thức xác lập không gian đô thị Việt Nam Trong đó, đáng kể tới nghiên cứu tác giả Nguyễn Hồng Tiến (2020) Theo đó, tác giả xác lập khái niệm quan trọng như: (1) Chùm đô thị: Chùm đô thị tạo nên đô thị trung tâm vùng ảnh hưởng Đơ thị trung tâm định trước hết vị trí địa lý kinh tế quan trọng, nơi có hệ thống giao thơng thuận tiện, có kinh tế phát triển Sự phát triển kinh tế xã hội đô thị thúc đẩy phát triển đô thị khác vùng; (2) Vùng ảnh hường (của đô thị trung tâm): Đây vùng không gian lãnh thổ có liên kết chặt chẽ với thị trung tâm mức độ quan hệ không gian mạnh mẽ, tạo nên thể thống điểm dân cư Mức độ quan hệ phải tổng hịa chức cao mà có tác dụng thúc đẩy thị hóa tồn vùng; (3) Đô thị vệ tinh đô thị nằm vùng ảnh hưởng đô thị cực lớn, chịu ảnh hưởng tác động mạnh mẽ đô thị mặt địa lý tự nhiên quản lý hành tách rời khỏi thị đó; (4) Đơ thị đối trọng phần hợp chiến lược phát triển vùng chùm đô thị Các đô thị thời gian đầu đơn vị phụ thuộc chúng phát triển độc lập giai đoạn sau Kết nghiên cứu 516 RISK GOVERNANCE AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT đóng vai trị quan trọng cung cấp sở lý luận vững cho xác định cấu thành mơ hình liên kết thị Ở khía cạnh nghiên cứu mơ hình phát triển thị cụ thể, có nhiều nghiên cứu đề xuất mơ hình chi tiết ứng với địa phương phát triển đô thị Tác giả Lê Kiều Thanh (2020) tổng kết số lý thuyết mơ hình thị nén như: (1) Mơ hình phát triển thị nén “tập trung phân tán”: Tất người tiếp cận bộ, xe đạp giao thông công cộng tôn trọng giới tự nhiên hoang dã Ưu điểm mơ hình tạo hình thái dân cư khơng mơi trường bền vững mà cịn thích hợp với nhu cầu phát triển kinh tế; (2) Mơ hình thị nén Churchman: Tăng mật độ sử dụng đất thông qua tiêu chí mật độ dân cư cao tập trung với sử dụng đất hỗn hợp hạn chế phát triển nằm ngồi khu vực kiểm sốt thị hóa; (3) Mơ hình thị nén Burton: Chỉ khía cạnh thi nén: mật độ cao, sử dụng đất hỗn hợp (mật độ dân cư mật độ xây dựng cao, nhà mật độ cao có giá trị cao, sử dụng đất hỗn hợp, sử dụng hỗn hợp theo chiều dọc chiều cao) tần suất cao (dân số tăng, trung tâm thứ cấp có mật độ cao, phát triển sử dụng hỗn hợp); (4) Mơ hình thị nén Âu-Mỹ-OECD: Phương thức phát triển dày đặc tập trung (mật độ cao, khoảng cách, ranh giới), khu vực đô thị liên kết giao thông công cộng (sử dụng đất theo định hướng GTCC), khả tiếp cận dịch vụ việc làm (sử dụng đất cơng trình có tính hỗn hợp, dân cư tiếp cận xe đạp, bộ), quyền thị có lực phối hợp cấp đô thị cấp vùng; (5) Mơ hình thị nén UN Habitat: Khơng gian thích hợp cho đường phố mạng đường phố hiệu quả, mật độ cao, sử dụng đất hỗn hợp, tầng lớp thu nhập khác sống gần nhau, khu nhà dành cho nhà giá thấp hạn chế đất, tòa nhà đơn chức Ở khía cạnh liên kết thị liên kết vùng, số nghiên cứu làm rõ nhu cầu lợi mang lại liên kết Tiêu biểu kể tới số nghiên cứu Lại Trần Tùng (2020), Nguyễn Mạnh Tưởng (2020) Nguyễn Như Bình (2020) Các nghiên cứu làm rõ tính cần thiết xây dựng liên kết nhằm giải vấn đề chung vùng địa phương vùng Các giả thuyết liên kết đưa chủ yếu tập trung vào liên kết du lịch biển khu vực Trung Bộ nói chung Các nghiên cứu ba khía cạnh liên quan đến viết liệt kê đạt giá trị khoa học lớn; đồng thời nội dung tác giả kế thừa nghiên cứu Tuy nhiên, việc đề xuất ý tưởng liên kết dường bị bỏ ngỏ trở thành “khoảng trống nghiên cứu” mà tác giả lựa chọn tiếp cận vấn đề Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu chủ yếu sử dụng viết gồm nghiên cứu tài liệu thứ cấp quan sát khoa học Nếu nghiên cứu tài liệu thứ cấp chủ yếu sử dụng để mang thông tin thứ cấp sở khoa học thực tiễn cho đề xuất xác lập mơ hình liên kết phát triển khơng gian thị quan sát khoa học lại cung cấp thông tin sơ cấp nội dung cấu trúc mơ hình liên kết thể viết 517 QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG Kết nghiên cứu Dựa kết nghiên cứu tài liệu thứ cấp quan sát khoa học, tác giả bước đầu đề xuất 03 ý tưởng mô hình liên kết sau: 4.1 Mơ hình liên kết phát triển du lịch Nhu cầu hình thành mơ hình liên kết Du lịch nói chung dịch vụ du lịch nói riêng ngành có chuyển dịch mạnh mẽ địa phương thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên Nhiều địa danh “ngôi mới” ngành du lịch quốc gia thuộc khu vực Quảng Bình, Phú Yên, Gia Lai Bình Thuận; với địa danh quen thuộc Huế, Hội An, Đà Nẵng, Quy Nhơn Nha Trang tạo nên tranh du lịch sinh động, đa màu sắc Đặc biệt, xu hướng “du lịch đô thị” (Urban tourism) ngày định hình phát triển không gian đô thị khu vực miền Trung - Tây Nguyên Tuy nhiên, nhìn vào tranh tổng thể đó, dễ nhận thấy việc phát triển du lịch nói chung du lịch thị nói riêng khu vực thiếu liên kết mang tính cộng sinh1 Trong đó, địa phương phát triển du lịch theo hướng chí cịn góp phần cản trở hoạt động cung ứng dịch vụ du lịch địa phương khác Ở đây, tác giả phân tích trường hợp điển hình thành phố Đà Nẵng thành phố Hội An Kết hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch năm 2019 cho thấy Hội An đón 5,3 triệu lượt khách du lịch bao gồm nội địa quốc tế Tuy nhiên có 1.450.065 lượt lưu trú (khách quốc tế 1.153.790 lượt khách Việt Nam 296.275 lượt) với trung bình 2,07 ngày/lượt Tỷ lệ khách lưu trú tổng lượt khách đạt 32,8% Như vậy, với 527 sở lưu trú loại, công suất sử dụng phòng đạt 54,52% (Sở VH, TT&DL tỉnh Quảng Nam, 2020) Trong đó, kỳ Đà Nẵng ln tình trạng kín phịng Điều lý giải bởi, Hội An bị gắn mác “Đà Nẵng +” nhiều năm qua - tức là, khách du lịch có kế hoạch tham quan miền Trung, cụ thể Đà Nẵng thường kèm thêm Hội An Thậm chí du khách khơng có kế hoạch du lịch Hội An khơng tìm thấy thơng tin trang thơng tin du lịch Đà Nẵng; có kế hoạch du lịch hai lựa chọn nơi lưu trú khơng có gợi ý lưu trú Hội An trang du lịch Đà Nẵng Ví dụ mang tính đơn lẻ, thấy, thiếu liên kết hoạt động du lịch, tất yếu đem đến lợi ích tồn diện cho vùng Cấu trúc mơ hình Để giải vấn đề phân mảnh du lịch thị nói riêng quyền địa phơng nói chung, sở quan sát khoa học, tác giả đề xuất cấu trúc mơ hình liên kết mơ hình mang Trên thực tế vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gồm Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi Bình Định có sách liên kết du lịch mang tên: "Miền Di sản diệu kỳ" để kết nối dung lịch địa phương Song dừng lại việc thống ưu đãi giảm giá vé máy bay lưu trú khách sạn, resort có hiệu lực thời gian định nên hiệu thu lại chưa cao Cơ chế kiểm soát liên kết chưa đủ mạnh 518 RISK GOVERNANCE AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT tên: Con đường du lịch cho khu vực miền Trung kéo dài từ tỉnh Quảng Bình đến tỉnh Bình Thuận Cấu trúc mơ hình sau: - Mục tiêu mơ hình: Liên kết hướng tới tạo tranh du lịch vùng đa dạng thống nhất, với địa phương mảnh ghép thay tranh chung - Các địa phương mơ hình liên kết gồm: Đồng Hới (Quảng Bình), Huế (Thừa Thiên Huế), Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam), Quy Nhơn (Bình Định), Tuy Hồ (Phú n), Nha Trang (Khánh Hồ), Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) Phan Thiết (Bình Thuận) Trong đó, Đà Nẵng Nha Trang với lợi cảng biển cảng hàng không quốc tế điểm đầu mối đón khách du khách ngồi nước - Nội dung liên kết gồm: Hình thành tour liên kết1; liên kết quảng bá du lịch2; liên kết nội dung hạ tầng cung ứng dịch vụ du lịch3; liên kết đào tạo nguồn nhân lực du lịch4; liên kết chia sẻ liệu du lịch5… - Tổ chức vận hành: Mơ hình liên kết cần có quan điều phối chung dạng đại diện địa phương Chủ tịch quan thực theo hình thức luân phiên theo giai đoạn, sau quay vịng Cơ quan điều phối phải hoạt động thường trực thay theo chuyên đề, phong trào6 - Kĩ thuật trì chế liên kết: Các thông tin phục vụ liên kết cần số hoá tảng Big Data 4.2 Mơ hình liên kết quảng bá tiêu thụ nơng sản Nhu cầu hình thành mơ hình liên kết Có thể bao gồm tour du lịch biển – tất thành phố mơ hình giáp biển tour Con đường di sản chặng ngắn với Quảng Bình – Huế - Đà Nẵng – Quảng Nam Đưa gợi ý chặng phạm vi địa phương liên kết đăng tải thông tin du lịch địa phương khác lên trang truyền thơng địa phương cách thức quảng bá hình ảnh cho đơn giản hiệu Bao gồm xác định mạnh cung ứng dịch vụ du lịch để loại trừ việc trùng lắp loại hình cung ứng Ví dụ: Đà Nẵng mạnh Condotel Hội An khơng phát triển loại hình Ngược lại, Hội An mạnh Homestay Đà Nẵng khơng thúc đẩy phát triển loại hình lưu trú Hạ tầng cung ứng dịch vụ du lịch liên kết cung ứng chuỗi dịch vụ du lịch thông qua xây dựng hạ tầng chung Ví dụ Đà Nẵng Huế xây dựng đường sắt du lịch (tàu lửa chậm) Đà Nẵng – Đồng Hới hợp tác cung ứng dịch vụ E-Taxi với trực thăng thuỷ phi Xác định địa bàn trọng điểm đào tạo du lịch để cung ứng nguồn nhân lực cho địa phương cịn lại Ví dụ Đà Nẵng Huế đào tạo nhân lực ngành du lịch cho Quảng Nam trở Trong Nha Trang làm điều tương tự cho phần cịn lại mơ hình liên kết Hình thành trung tâm liệu du lịch chung để dễ dàng khai thác, chia sẻ Cũng cần phải làm rõ tất Uỷ ban đề cập nghiên cứu tổ chức vận hành hình thức cơng – tư Trong nhà nước đóng vai trị kết nối mang tính hành chính, doanh nghiệp kết nối mang tính chuyên môn 519 QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ BỀN VỮNG Tây Ngun mạnh ngày rõ nét sản xuất nông nghiệp, đặc biệt nông nghiệp chất lượng cao Nông sản tỉnh Tây Ngun có tính cạnh tranh bền vững, tính nhận diện cao ngày tăng sản lượng lẫn chất lượng Tuy nhiên, dù có mạnh kinh tế nông nghiệp Tây Nguyên chưa thoát vấn đề chung nông nghiệp Việt Nam “được mùa giá, giá mùa” Nguyên nhân nằm chỗ thiếu đầu vững cho sản phẩm nông nghiệp nguyên nhân việc thiếu đầu vững hạn chế xây dựng thương hiệu tìm kiếm đối tác tiêu thụ nơng sản Ví dụ cuối năm 2020, người trồng rau Cư M'Gar, Buôn Đôn (Đắk Lắk), Đắk Song, Tuy Đức (Đắk Nông), số vùng tỉnh Gia Lai, phải vứt bỏ hàng ngàn rau khơng tìm đầu cho sản phẩm Ngay nông sản có thương hiệu xồi Đắk Gằn, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) bán với giá 5-6 ngàn đồng/kg hay bơ sáp, bơ 034 - giống chủ lực tỉnh Tây Nguyên vào vụ thu mua với giá ngàn đồng/kg số lượng thu mua đạt khoảng 65% tổng sản lượng Trong đó, mốc thời gian trên, địa điểm du lịch thuộc nhóm địa phương mơ hình liên kết phát triển du lịch, loại nơng sản kể có giá gấp từ 10 đến 15 lần giá thu mua vườn vùng Tây Nguyên Như vậy, rõ ràng vấn đề ùn ứ hay rớt giá nông sản đến từ nguồn cầu thấp nguồn cung vượt cầu, mà cốt yếu nằm chỗ hai nguồn khơng tìm thấy Cấu trúc mơ hình Trên sở thực tiễn đó, tác giả đề xuất nội dung mơ hình liên kết quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Cấu trúc mơ hình sau: - Mục tiêu mơ hình: Mơ hình hướng tới xây dựng chế liên kết để quảng bá kết nối tiêu thụ nông sản cho vùng Tây Nguyên - Các địa phương mơ hình gồm: (1) Nhóm liên kết nội vùng Tây Nguyên - bao gồm địa phương (2) Nhóm vùng Tây Ngun với thị du lịch mơ hình thứ Trong đó, (1) lấy Bn Mê Thuột làm trung tâm đô thị vùng tiến hành thường niên Festival Cà phê gây nhiều ý cộng đồng nước giới; (2) dựa chế liên kết Uỷ ban điều phối hai vùng - Nội dung liên kết: Trong nhóm liên kết nội vùng Tây Nguyên, nội dung liên kết xoay quanh vấn đề xây dựng quảng bá thương hiệu nơng sản vùng Theo đó, có hai nội dung gồm: liên kết chuỗi nơng sản mạnh Tây Nguyên tổ chức festival nông sản chung cho vùng Tây Nguyên địa điểm luân phiên năm đô thị thuộc năm địa phương Vùng Trong nhóm liên kết vùng Tây Ngun thị mơ hình Con đường du lịch, nội dung chủ yếu gồm: liên kết tiêu thụ nông sản thông qua kênh phân phối đô thị Mỗi địa phương vùng Tây Ngun có nơng sản mang tính đặc sản Chính thế, liên kết đặc sản tạo chuỗi đặc sản Tây Nguyên Chuỗi tạo tính cạnh tranh cao hơn, nhận diện thương hiệu tối ưu dẫn địa lý dễ dàng để dạng đơn lẻ 520 RISK GOVERNANCE AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT du lịch1; thiết lập chuỗi bao tiêu cung ứng theo mơ hình “Từ trang trại đến bàn ăn” doanh nghiệp phân phối đô thị kể với hợp tác xã, tổ chức sản xuất nông nghiệp vùng Tây Nguyên; liên kết điều tra nhu cầu thị trường tiêu thụ; liên kết đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt nông nghiệp chất lượng cao; liên kết quảng bá sản phẩm nông nghiệp; liên kết tổ chức tour Du lịch nông nghiệp (hứa hẹn có giá trị tương lai) - Tổ chức vận hành: Để vận hành mơ hình địi hỏi phải có điều phối chung phạm vi mơ hình Trong nội 05 tỉnh Tây Nguyên cần có Uỷ ban điều phối hợp tác sản xuất nông nghiệp với trung tâm Bn Mê Thuột Pleiku Trong phạm vi liên kết liên vùng lại cần hợp tác Uỷ ban điều phối hợp tác sản xuất nông nghiệp Tây Nguyên với Uỷ ban điều phối Con đường du lịch - Kĩ thuật trì chế liên kết: Kĩ thuật hỗ trợ cho mơ hình liên kết cơng nghệ thông tin dựa tảng Big Data Bên cạnh cần có diện dịch vụ Logitics 4.3 Mơ hình liên kết bảo vệ mơi trường ứng phó dịch bệnh Nhu cầu hình thành mơ hình liên kết Các vấn đề mơi trường tự nhiên dịch bệnh uy hiếp đến phát triển Việt Nam nói chung khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng tương lai Nếu dịch bệnh ảnh hưởng đến khu vực với quy mô vùng khác nước, vấn đề mơi trường tự nhiên biến đổi khí hậu (hạn hán, xâm nhập mặn,…); thiên tai (lũ lụt, sạt lở, bão,…) tác động tiêu cực đến khu vực miền Trung - Tây Nguyên Cả dịch bệnh vấn đề mơi trường khơng có tính biên giới (chỉ xảy phạm vi lãnh thổ) Do đó, thiếu tính liên kết khó để ứng phó cách đơn lẻ hiệu Đơn cử hai vấn đề tiêu biểu sau: Vấn đề giải rác thải đại dương: Việt Nam nước đứng thứ giới lượng rác thải nhựa với tổng lượng rác thải nhựa đại dương ước tính từ 0,28 đến 0,73 triệu năm Rác thải đại dương (trong chủ yếu rác thải nhựa) vấn đề tất đô thị ven biển miền Trung Trung bình 100 m chiều dài bãi biển Nha Trang có 94,58 kg (tương đương với m chiều dài chứa gần kg) với 7.374 mảnh rác thải Trong đó, rác thải nhựa có số lượng khối lượng vượt trội so với loại rác khác, trung bình 330,6 mảnh/MC 3,06 kg/MC, chiếm 92,2% số lượng 64,8% khối lượng Thành phần chủ yếu gồm phao xốp, dây thừng, lưới nhỏ với tỷ lệ khoảng 47% số lượng 46% khối lượng rác thải Số lượng lại chiếm tỷ lệ thuộc danh mục khó phân huỷ cao su, thuỷ tinh, kim loại rác hỗn hợp (Bộ Tài nguyên Môi trường, 2021, tr 52) Nông sản định hình hai dịng: Tiêu dùng chỗ người dân đô thị khách du lịch (chủ yếu trái tươi), mặt hàng quà tặng (chủ yếu nông sản khô phải qua chế biến) Sự liên kết có tính hài hồ lợi ích nơng sản bán điểm du lịch ln có giá thành cao địa điểm thông thường khác 521 QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG Tuy nhiên, vấn đề rác thải đại dương Nha Trang người dân phát thải Bằng chứng áp dụng sách Đại dương không rác thải nhựa, giai đoạn 2019-2020, nhằm xử lý lượng rác thải đường bở biển ngăn chặn hành vi phát thải môi trường biển người dân địa bàn, lượng rác thải đại dương dạt vào bờ biển Nha Trang không thun giảm, chí cịn gia tăng có tượng thời tiết biển cực đoan Giải thích điều cách quan sát dòng hải lưu lựa chọn tối ưu Theo đó, dịng hải lưu biển Đơng có xu hướng dịch chuyển hướng Bắc - Nam, đặc biệt vào tháng hàng năm Sự dịch chuyển đồng nghĩa với việc hình thành dịng chảy từ từ Bắc Nam dọc chiều dài biển miền Trung Điều chứng minh trường hợp Formosa Hà Tỉnh xả thải, tỉnh Nghệ An lại không chịu ảnh hưởng mà thiệt hại lớn lại thuộc ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị Thừa Thiên Huế Do đó, vấn đề rác thải đại dương Nha Trang vấn đề thuộc dòng hải lưu, lượng rác thải bổ sung hàng năm thực chất bao gồm lượng rác thải địa phương nằm phía bắc Nha Trang tập trung xử lý giải phần vấn đề Phòng chống dịch bệnh Covid 19 địa phương gặp vấn đề phối hợp, đặc biệt thông tin tiếp nhận người dân hồi hương từ thị lớn Điển tỉnh Thừa Thiên Huế đợt bùng dịch tháng 7/2020 từ chối tiếp nhận công dân từ Đà Nẵng địa phương từ chối nhận 26 người dân từ Tp Hồ Chí Minh, khiến cho thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị phải tiếp nhận đợt dịch tháng 7/2021 Như vậy, thiếu liên kết ứng phó với vấn đề mơi trường dịch bệnh, dễ biến địa phương thành pháp đài hoạt động khắc phục thực phần ngọn, đồng thời đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất kinh doanh nguy rõ ràng Cấu trúc mơ hình - Mục tiêu mơ hình: Mơ hình hướng tới mục tiêu thiết lập chế liên kết xử lý khủng hoảng mơi trường ứng phó với dịch bệnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên Theo đó, tiêu chí phối hợp giải dứt điểm khủng hoảng - Các địa phương mô hình gồm: Đối với liên kết xử lý vấn đề mơi trường biển với mơ hình Đại dương xanh cần có liên kết tất địa phương giáp biển khu vực miền Trung Trong đó, mơ hình ứng phó dịch bệnh địi hỏi phối hợp tất địa phương khu vực miền Trung - Tây Ngun, lấy thị lớn làm trung tâm - Nội dung liên kết gồm: Trong vấn đề môi trường biển: liên kết tuyên truyền, vận động người dân ; liên kết đấu tranh, phịng ngừa hành vi gây nhiễm mơi trường; liên kết xử lý rác thải hữu; liên kết thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư có tác động đến mơi trường Trong vấn đề ứng phó dịch bệnh: liên kết phịng ngừa; liên kết tiếp nhận người hồi hương 1 Thực tế giai đoạn 2018-2019, Đà Nẵng thực chiến dịch truyền thông mang tên “Cuộc xâm chiếm rác”, triển khai đơn lẻ địa phương mang tính phịng trào, thời điểm nên chưa kết mang lại kết kỳ vọng 522 RISK GOVERNANCE AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT để giảm thiểu áp lực phòng, chống dịch cho đô thị; liên kết truy vết cơng nghệ cao; liên kết ứng phó với khủng hoảng lương thực, thực phẩm giãn cách xã hội; liên kết thống di chuyển qua địa bàn - Tổ chức vận hành: Mơ hình liên kết khơng cần thiết phải có Uỷ ban điều phối, nhiên địa phương cần cử quan hữu quan chuyên trách làm đầu mối liên kết - Kĩ thuật trì chế liên kết: Vấn đề kĩ thuật quan trọng mơ hình liên kết hệ thống liệu Big Data liên vùng vấn đề liên quan thống sử dụng phương tiện kĩ thuật hỗ trợ khai thác liệu Bàn luận khuyến nghị Kết nghiên cứu dừng lại mức độ ý tưởng hình thành khung liên kết phát triển không gian đô thị khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, mà chưa phải phân tích mang tính kỷ thuật tổ chức mơ hình Việc đề xuất ý tưởng cịn vấn đề cần làm rõ sau: Thứ nhất, vấn đề địa vị pháp lý mối quan hệ liên kết thị: Tham gia mơ hình liên kết phát triển không gian đô thị vùng có tham gia thành phố trực thuộc Trung ương (đơn vị cấp tỉnh) thành phố trực thuộc cấp tỉnh (đơn vị cấp huyện), việc tạo lập vị hay chế mối liên kết lề mơ hình Việc hai thành phố trực thuộc cấp tỉnh liên kết với nằm hay ngồi quy mơ liên kết hai tỉnh mà trực thuộc? Việc thành phố trực thuộc trung ương thành phố trực thuộc cấp tỉnh liên kết với liệu có bình đẳng hay cần có đại diện cấp tương đương? Đó câu hỏi cần tiếp tục nghiên cứu để giải Thứ hai, Uỷ ban điều phối chung mơ hình liên kết: Tơn liên kết phát triển không gian đô thị vùng “lợi ích hài hồ, rủi ro chia sẻ”1 Theo đó, khách thể lớn mối quan hệ lợi ích to lớn có nhờ tương trợ mơ hình liên kết, bao gồm lợi ích đạt lợi ích từ chia sẻ rủi ro Khi khách thể này, mơ hình liên kết cịn giá trị tiếp tục trì, phát triển Tuy nhiên, điều đặt vấn đề điều phối Lẽ dĩ nhiên, chơi khơng có phép mạnh lên để dẫn dắt lợi ích người khác - mối quan hệ trở thành mạng lưới hạt nhân vệ tinh - thứ không bàn tới nghiên cứu Ngược lại, có mạnh lên, bổn phận họ điều phối để có hài hồ lợi ích chia sẻ rủi ro Sự diện Uỷ ban điều phối điều tất yếu, song địa vị pháp lý cần phải làm rõ Ý tưởng Thủ tướng Phạm Minh Chính Hội nghị trực tuyến tồn quốc Thủ tướng Chính phủ với đại diện doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp địa phương giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bối cảnh đại dịch COVID-19 Tác giả cho rằng, ý tưởng phù hợp với tôn liên kết phát triển không gian đô thị vùng dạng liên kết khác 523 QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG Thứ ba, vấn đề thuộc kỹ thuật xây dựng vận hành mơ hình xương sống định thành bại liên kết: Những câu hỏi nghiên cứu cho nội dung này: mức độ liên kết?; công nghệ hỗ trợ liên kết?; nguyên tắc hài hoà lợi ích chia sẻ rủi ro?; quy mô mơ hình?,… Tất nội dung cần làm rõ để định khung liên kết thật chi tiết trước triển khai thực tiễn Hình tượng hệ vận động (gồm xương khớp nối) hệ thần kinh người lý tưởng cho ví von Vấn đề lớn là, ứng với mơ hình liên kết lại cần có vấn đề thuộc kỹ thuật xây dựng vận hành khác Do đó, xác định vấn đề nghiên cứu có khối lượng lớn quy mơ phức tạp tính chất Thứ tư, mơ hình liên kết địa phương triển khai nhiều quốc gia giới với thành công lẫn thất bại: Nghiên cứu mơ hình cho thấy khơng ý nghĩa thành cơng mà cịn học thất bại Tất nhiên, mơ hình có ý nghĩa với Việt Nam, ngạn ngữ người Việt - “đãi cát tìm vàng”, giá trị có nghiên cứu mơ hình hứa hẹn cho người nghiên cứu lời khuyên hữu ích, chí q giá tính tốn vấn đề thuộc kỹ thuật xây dựng vận hành mơ hình liên kết phát triển không gian đô thị Việt Nam Tổng kết thực tế cho thấy, phạm vi khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng nước nói chung có sáng kiến mơ hình liên kết đời Tuy nhiên, qúa trình thực thi, hầu hết dừng lại mức “diễn đàn” “rầm rộ ban đầu, nguội lạnh sau” Nguyên thực tế tới từ kế hoạch triển khai ý tưởng thiếu rõ ràng, cốt lõi liên kết chưa phải lợi ích bên mà đơn ý chí lãnh đạo địa phương, tính kết dính thấp Cơ chế điều phối thiếu hỗ trợ công nghệ nên không kịp thời khó để định lượng hiệu Bản thân chủ thể sản xuất, kinh doanh cung ứng dịch vụ thiếu mặn mà với liên kết chưa thực thấy lợi ích họ Chính thế, với ý tưởng mơ hình mang tính chun sâu, xác định rõ đối tượng liên kết, với hỗ trợ đắc lực công nghệ thông tin hứa hẹn giúp chế điều phối trở nên dễ dàng, liên tục định lượng hiệu tức Đặc biệt, tác giả có mường tượng tương đối rõ ràng phương pháp liên kết theo mơ hình Ống dẫn mơ hình Ngơi hứa hẹn đem đến bệ đỡ chắn cho thành công ý tưởng Tuy nhiên, cần phải thừa nhận rằng, để đạt toàn mục tiêu nghiên cứu nhiều điều phải thực Bốn luận điểm tác giả bàn luận thêm cho thấy nhiệm vụ nghiên cứu tương lai, đồng thời cầu nối để tác giả khuyến nghị việc tham gia nghiên cứu khía cạnh khác đến quý học giới Tác giả tin rằng, kết nghiên cứu có nhiều ý nghĩa khoa học thực tiễn Kết luận Thế kỷ XXI xa lấy chuỗi cung ứng làm tảng kinh tế lấy liên kết làm chế trọng yếu cho phát triển bền vững Do đó, liên kết phát triển không gian đô thị thuận theo xu hướng 524 RISK GOVERNANCE AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT Kết nghiên cứu tựu chung lại dạng ý tưởng Tác giả ý thức vấn đề xây dựng mơ hình phức tạp tính phực tạp cịn gấp nhiều lần đưa vào ứng dụng thực tiễn Tuy nhiên, vạn dặm bước - chân lý để lộ trình trường hợp Ý tưởng ba mơ hình kể chưa nhiều giá trị hứa hẹn tương lai, sở xác lập mở đầu cho nghiên cứu dài với quy mô lớn Với dự định đó, tác giả mong muốn nhận nhiều phản hồi, trao đổi quý học giới chủ đề kể để gia tăng thêm góc độ tiếp cận, qua làm tốt ý tưởng Tài liệu tham khảo Nguyễn Như Bình, 2020, “Thực trạng giải pháp liên kết phát triển du lịch văn hoá tâm linh vùng Bắc Trung Bộ”, Phát triển bền vững Vùng - Những vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường, 2021, Báo cáo Hiện trạng môi trường Biển Hải đảo Quốc gia giai đoạn 2016-2020, Hà Nội Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Nam, 2021, Báo cáo tình hình phát triển du lịch địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, Quảng Nam Lê Kiều Thanh 2020 “Nghiên cứu, đề xuất mô hình giải pháp quản lý phát triển thị nén phát triển bền vững”, https://www.viup.vn/vn/Cap-bo-nc43-Nghien-cuu-de-xuat-mo-hinh-vagiai-phap-quan-ly-phat-trien-do-thi-nen-phat-trien-ben-vung-d11955.html, Nguyễn Hồng Tiến 2020, “Chùm đô thị với mô hình tổ chức khơng gian”, https://thuvienxaydung.net/quy-hoach/chum-do-thi-voi-cac-mo-hinh-to-chuc-khong-gian.html, Lại Trần Tùng, 2020, “Tăng cường hợp tác, liên kết kinh tế phát triển bền vững vùng Việt Nam nay”, Phát triển bền vững Vùng - Những vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội Nguyễn Mạnh Tưởng, 2020, “Giải pháp liên kết khai thác giá trị di tích văn hố - lịch sử phát triển du lịch khu vực Trung Bộ”, Phát triển bền vững Vùng - Những vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 525 ... hình giải pháp quản lý phát triển đô thị nén phát triển bền vững”, https://www.viup.vn/vn/Cap-bo-nc43-Nghien-cuu-de-xuat-mo-hinh-vagiai-phap-quan-ly-phat-trien-do-thi-nen-phat-trien-ben-vung-d11955.html,
- Xem thêm -

Xem thêm: Ý tưởng mô hình liên kết trong phát triển không gian đô thị khu vực miền Trung - Tây Nguyên,