0

Giáo trình mô đun Kinh tế thủy sản (Nghề: Nuôi trồng thủy sản - Trình độ: Cao đẳng) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu

32 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2022, 07:35

Giáo trình mô đun Kinh tế thủy sản (Nghề: Nuôi trồng thủy sản - Trình độ: Cao đẳng) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu bao gồm 3 bài học. Bài 1: Các khái niệm cơ bản; Bài 2: Hạch toán trong doanh nghiệp; Bài 3: Một số vấn đề về thị trường thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU TRƯỜNG CĐ KINH TẾ – KỸ THUẬT GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN: KINH TẾ THỦY SẢN NGHỀ: NI TRỒNG THỦY SẢN TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG Ban hành kèm theo Quyết định Số:…/QĐ….ngày…tháng…năm……của NĂM 2021 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu thuộc loại sách giáo trình nên nguồn thơng tin phép dùng nguyên trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm LỜI GIỚI THIỆU Kinh tế môn khoa học nghiên cứu vấn đề trình sản xuất phân phối sản phẩm, dịch vụ Nghiên cứu ứng xử người việc lựa chọn phương thức sản xuất, hình thức sử dụng tài nguyên vật chất người nhằm thoả mãn nhu cầu đòi hỏi người Kinh tế quan tâm đến tất công đoạn từ sản xuất, phân phối tiêu thụ sản phẩm Hay nói cách khác, kinh tế liên quan đến ứng xử người sản xuất, thay đổi thị trường ứng xử người tiêu thụ loại sản phẩm Nghiên cứu kinh tế nhằm trả lời câu hỏi: Sản xuất gì? Sản xuất nào? Sản xuất cho ai? Mục đích sản xuất nhằm tạo sản phẩm dịch vụ thoả mãn nhu cầu người Các nhu cầu người lương thực, thực phẩm, quần áo, nhà an ninh Trong trình phát triển, nhu cầu người ngày nâng cao, mục tiêu nhà sản xuất tạo sản phẩm thoả mãn nhu cầu thân họ thoả mãn người khác Mỗi người xã hội đóng hai vai, mặt nhà sản xuất, mặt người tiêu thụ Nơng/ngư dân sản xuất cá họ phải mua sản phẩm từ nhà sản xuất khác Do vậy, nói mục tiêu sản xuất nhằm nâng cao lợi ích xã hội , nâng cao chất lượng sống thơng qua việc đảm bảo người có đủ khả thoả mãn nhu cầu họ Nơng dân nuôi cá tham gia vào việc thoả mãn nhu cầu cá người tham gia vào trình tái tạo MỤC LỤC Bài Các khái niệm Trang Các khái niệm kinh tế Các khái niệm quản lý 12 Vốn doanh nghiệp 16 Ý nghĩa tiền tệ thời gian 16 Bài Hạch toán doanh nghiệp 11 2.1 Chi phí doanh nghiệp 14 2.2 Ứng dụng chi phí – thu nhập – lợi nhuận hoạch định sản xuất kinh doanh 19 20 2.3 Lợi nhuận hiệu kinh tế doanh nghiệp 21 2.4 Mối quan hệ đầu vào – đầu doanh nghiệp 23 2.5 Các nguyên tắc để tối đa hóa lợi nhuận 24 Bài Một số vấn đề thị trường thủy sản 25 2.1 Khái niệm thị trường marketing 25 2.2 Lý thuyết cung – cầu 26 2.3 Khái niệm marketing hiệu marketing 26 2.4 Nghiên cứu thị trường 27 2.5 Một số vấn đề chung rủi ro 29 2.6 Đo lường rủi ro thái độ rủi ro 29 Tài liệu tham khảo 32 GIÁO TRÌNH MƠN HỌC Tên mơn học: Kinh tế thủy sản Mã số môn học: MH27 Thời gian môn học: 45 ( Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 28 giờ, Kiểm tra: 02 giờ) Vị trí, tính chất mơn học - Vị trí mơ đun: Là mơn học dạy song song học mô đun kỹ thuật sở chun mơn nghề - Tính chất mơ đun: Môn học giảng dạy kinh tế thủy sản sản xuất giống, nuôi nước ngọt, lợ mặn ứng dụng hoạt động kinh tế ngành thủy sản Mục tiêu mơn học - Kiến thức: + Trình bày các niệm, vấn đề thị trường thủy sản; Mô tả hoạt động kinh doanh thủy sản chi phí, thu nhập, doanh thu, rủi ro; đặc điểm hoạt động nghề thủy sản - Kỹ năng: + Thực số hoạch tốn kinh tế thủy sản có hiệu - Năng lực tự chủ trách nhiệm: + Năng lực tự chủ: chủ động tham gia tích cực việc thực thực hành; có tinh thần cầu tiến công việc học tập + Người học tuân thủ nguyên tắc hoạt động kinh tế thủy sản Nội dung môn học Chương CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG KINH TẾ THỦY SẢN Mục tiêu Sau học xong chương người học có khả năng: Về kiến thức: Nêu khái niệm kinh tế Về kỹ năng: Vận dụng khái niệm vào sản xuất kinh doanh Về thái độ: Nâng cao ý thức phương pháp làm việc khoa học tự giác học tập, làm chủ tri thức Các khái niệm kinh tế 1.1 Sự khan tài nguyên: - Sự khan khái niệm giới hạn khả cung cấp sản phẩm vật chất hay dịch vụ Trên trái đất, tài nguyên thường có hạn không đủ tài nguyên để sản xuất đủ sản phẩm thoả mãn nhu cầu dường vô hạn người o Nếu không khan hiếm, nhu cầu sử dụng tài ngun o Nếu khơng khan hiếm, tất tài nguyên sử dụng tự - Sử dụng tài nguyên: Là việc sử dụng vật chất vào trình sản xuất Cần lựa chọn hình thức sử dụng “tốt nhất” tài nguyên có hạn o Sử dụng “tốt nhất” phải phù hợp với mục đích sống cá nhân tồn xã hội o Nguồn tài ngun có hạn phải phân phối cho mục đích sử dụng khác 1.2 Sự lựa chọn o Sự hạn chế khan hình thành nhu cầu, địi hỏi người thoả mãn, cần phải có chọn lựa o Nếu tất hoạt động người hoàn hảo trước tiên tất người đáp ứng nhu cầu thân họ o Những vật chất sản phẩm có địi hỏi cao lựa trọn trước o Việc lựa chọn nội dung kinh tế =>VD: Do khơng có thời gian cắt cỏ để nuôi cá trắm cỏ ao, tơi ni đối tượng ni khác sử dụng thức ăn công nghiệp o Khi bạn không muốn làm việc này, bạn làm công việc khác thay o Thời gian tài nguyên có hạn nên phải lựa chọn sử dụng thời gian phù hợp cho công việc khác o Trong sống, lựa chọn thường xảy việc sử dụng tài o Các nhà sản xuất thường đặt câu hỏi “Tôi nên đầu tư bao nhiêu, tơi tiết kiệm bao nhiêu” o Hoặc sống thường đặt câu hỏi cho việc mua thực phẩm, quần áo, hoạt động giải trí o Con người thường cho rằng, ta mua vài thứ ta mong muốn mua thứ khác => Mục tiêu kinh tế: Có thể nói mục tiêu người dường vô hạn o Cần phải định hình thành hệ thống ưu tiên nhu cầu đòi hỏi ưu tiên phân phối tài nguyên nhằm đạt nhu cầu o Do vậy, kinh tế trở thành môn khoa học việc đưa lựa chọn Tài nguyên thiên nhiên Sinh thái Mơi trường Trang trại gia đình Gia súc Gia cầm Thuỷ sản Cây trồng Trang thiết bị Lao động gia đình Tiêu thụ sản phẩm Đầu tư đất sản C Sản phẩm hệ thống sản xuất B A Bán sản phẩm Thị trường Hình Hệ thống sản xuất/hệ thống kinh tế A - Các hoạt động trang trại B - Lao động thuê C - Mua thuê xuất 1.3 Kinh tế thị trường Một kinh tế đặc trưng thị trường cạnh tranh giá loại sản phẩm định cách độc lập cung cầu gọi kinh tế thị trường, nhiều gọi kinh tế cạnh tranh Nền kinh tế cạnh tranh đặc trưng bởi: - Khách hàng thượng đế, khách hàng có quyền lợi tối cao Tiềm lực kinh tế khách hàng quy định cầu quy định mức độ sản xuất - Sử dụng nguồn lợi hợp lý có hiệu Việc cạnh tranh sống thúc đẩy nhà sản xuất phải đưa loại sản phẩm với giá phổ biến thị trường - Đảm bảo chắn khía cạnh tự kinh tế, kinh tế thị trường đòi hỏi mức độ tương đối cao tính độc lập đơn vị sản xuất mức độ lựa chọn kinh tế Kinh tế thị trường khác với kinh tế kế hoạch (kinh tế tập trung) Trong kinh tế thị trường, định nhà sản xuất xác định dựa tài nguyên họ có, thị hiếu người sử dụng giá thị trường 1.4 Kinh tế kế hoạch (kinh tế tập trung) Các nhà hoạch định sách, nhà lập kế hoạch định sản xuất loại sản phẩm phân phối cho người sử dụng Giữa hai kinh tế tập trung kinh tế thị trường có nhiều hệ thống kinh tế khác, gọi hệ thống kinh tế thời kỳ chuyển đổi 1.5 Các hệ thống kinh tế thời kỳ chuyển đổi (kết hợp) Một kinh tế kết hợp thể hoạt động kinh tế tự đơn vị sản xuất Tuy nhiên, định sản xuất đưa từ quan trung ương cấp Trong kinh tế kết hợp, định nhà xưởng, sở hạ tầng dịch vụ công cộng định tiến hành trung ương Chính phủ đứng mua trang bị tới 50% tổng số tài sản đơn vị sản xuất, đặc biệt ngành kinh tế lớn khai thác mỏ, khí chế tạo Điều thể phủ trì mức độ quyền điều hành đơn vị sản xuất Chính phủ, thời kỳ kinh tế chuyển đổi thường khuyến khích phân phối thu nhập xã hội cung cấp khung pháp lý phù hợp với kinh tế tự 1.6 Chức hệ thống kinh tế 1.6.1 Quyết định loại sản phẩm sản xuất: Liên quan đến việc đánh giá xác định nhu cầu, đòi hỏi xã hội Xác định đâu nhu cầu quan trọng nhất, mức độ thoả mãn nhu cầu - Kinh tế phải đưa phương pháp xác định giá trị loại sản phẩm dịch vụ mà chấp nhận xã hội thể nhu cầu xã hội loại sản phẩm dịch vụ mà họ sản xuất - Giá trị loại sản phẩm định lượng giá thị trường xác định người mua - Sản phẩm đòi hỏi nhiều, nhu cầu cao người mua sẵn sàng bỏ tiền ta mua mua với giá cao Trong đó, lượng cung sản phẩm lớn giá sản phẩm thấp - Điều cho phép ta định sản xuất loại sản phẩm dựa vào thị trường Người tiêu thụ có thu nhập cao thường ảnh hưởng đến cấu giá nhiều so với người có thu nhập thấp Nhưng nhiều người có thu nhập thấp xã hội (độ lớn thị trường) định cấu giá Hay nói cách khác, độ lớn thị trường quan trọng giá 1.6.2 Quản lý sản xuất: Liên quan đến việc sử dụng tài nguyên cho hoạt động sản xuất - Hệ thống giá kinh tế tự định việc tổ chức sản xuất - Khái niệm hiệu suất thể mối quan hệ nguyên liệu sản xuất sản phẩm Hiệu suất kinh tế đánh giá quan hệ tiền tệ lợi ích lớn chi phí thấp - Nguyên liệu (tài nguyên) sử dụng theo chiều hướng đạt hiệu suất kinh tế tối đa 1.6.3 Phân phối sản phẩm: Việc phân phối sản phẩm hình thành với việc định sản xuất loại sản phẩm tổ chức sản xuất - Thu nhập đơn vị sản xuất phụ thuộc vào o Lượng nguyên liệu (tài nguyên) đưa vào sản xuất o Giá nguyên liệu o Giá trị lao động - Phân phối thu nhập phụ thuộc vào phân phối quyền sử dụng tài nguyên kinh tế mức độ sử dụng tài nguyên vào sản xuất để tạo sản phẩm phục vụ thị hiếu người sử dụng mức giá cao - Chênh lệch thu nhập việc sử dụng không đồng không phù hợp tài nguyên vào sản xuất - Việc sở hữu tài sản, tài nguyên xã hội điều chỉnh thơng qua sách thuế, trợ cấp, thay đổi mặt thể chế, cải cách ruộng đất 1.6.4 Điều chỉnh ngắn hạn: Mọi hệ thống kinh tế phải có khả cung cấp điều chỉnh sản phẩm giai đoạn dịch vụ cung cấp khơng thể thay đổi Ví dụ, sản phẩm thủy sản sản xuất theo mùa vụ nguồn sản phẩm có thời gian định, trước tiên, sản phẩm phải cung cấp cho tất đối tượng sử dụng Sau đó, sản phẩm phải rải qua giai đoạn thời gian đến lần thu hoạch 1.6.5 Duy trì tăng trưởng kinh tế: Mọi hệ thống kinh tế phải có khả trì mở rộng khả sản xuất - Duy trì - Giữ vững khả nhịp độ sản xuất giai đoạn suy giảm giá trị tư liệu sản xuất (thời kỳ khấu hao) - Mở rộng - Tiếp tục tăng loại sản phẩm lượng tài sản quốc gia với việc phát triển công nghệ 1.6.1 Thị hiếu Một giả định quan trọng kinh tế sống người thường đưa định đắn - Như vậy, việc lựa lựa chọn việc sản phẩm, ta nói sản phẩm lựa chọn sản phẩm thoả mãn người lựa chọn điều kiện họ - Người nuôi cá thường gặp phải vấn đề lựa chọn mua loại thức ăn hoá chất tiềm lực kinh tế họ bị hạn chế - Các nhà quản lý phải đưa định cho việc đầu tư vào khai thác biển hay nuôi trồng thuỷ sản Cũng tương tự người dân, nhà quản lý gặp phải khó khăn tài chính, họ định vừa có sản phẩm đánh bắt thơng qua khai thác quy mơ nhỏ vừa có sản phẩm NTTS thông qua nuôi NTTS quy mô lớn Thông thường, việc đưa định không việc lựa chọn hai hình thức mà vơ số khả khác cong thay sản xut Đ-ờng ng cong thay sản xuất Cỏ Vùng sản xuất A Độ dốc đường giới hạn sản xuất A2 E2 E1 A1 Đường giới hạn sản xuất Vùng sản xuất O Tơm B2 B1 B Sơ đồ 1: Đường cong thay sản xuất 10 Chương 2: HẠCH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP Mục tiêu Sau học xong học sinh có khả năng: Về kiến thức: - Trình bày cách tính chi phí, thu nhập, lợi nhuận hoạch định sản xuất kinh doanh Về kỹ năng: - Tính khấu hao tài sản cố định hạch toán lời lỗ sản xuất kinh doanh - Vận dụng vào hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Về thái độ: - Tn thủ ngun tắc tính tốn thu, chi doanh nghiệp - Nhận thức vai trò việc lập kế hoạch sản xuất quan trọng cho doanh nghiệp - Nâng cao ý thức, rèn luyện bbanr thân phương pháp làm việc với vai trò nhà quản lý Chi phí doanh nghiệp 1.1 Chi phí cố định: chi phí tiền chi phí khơng tiền - Chi phí cố định Chi phí cố định gồm nhiều khoản: chi phí tiền chi phí khơng tiền - Tài sản cố định thỏa mãn điều kiện sau: + Có thể sinh lời tương lai + Có thể xác định nguyên giá + Giá trị lớn (5tr đồng trở lên) + Thời hạn sử dụng dài năm - Chi phí biến đổi Tính trực tiếp cho đợt hay chu kỳ sản xuất định đơn vị hay doanh nghiệp - Khái niệm chi phí bình qn 18 Bài 1: Tính khấu hao tài sản cố định theo phương pháp tuyến tính Tài sản cố định với giá mua ban đầu 1400 USD, giá trị thải hồi 100 USD thời gian sử dụng 10 năm, mức khấu hao 30% Bài 2: Tính khấu hao tài sản cố đinh theo phương pháp cân giảm Bảng 3.2: mức khấu hao tính theo phương pháp cân giảm (D.B) (Shang & ctv,1990) Năm khấu hao 10 Giá trị đầu năm 1400 980 686 480 336 235 164 115 81 57 Khấu hao (tỷ lệ khấu hao R=30%) Cách tính Khấu hao/năm 1400*0.3 420 980*0.3 294 686*0.3 206 480*0.3 144 336*0.3 101 235*0.3 71 164*0.3 49 115*0.3 35 81*0.3 24 57*0.3 17 Giá trị lại ( cuối năm) Cách tính Cịn lại 1400-420 980 980-294 686 686-206 480 480-144 336 336-101 235 235-71 164 164-49 115 115-35 80 81-24 57 57-17 40 Bài 3: Tính khấu hao tài sản cố định theo phương pháp tồng số năm Bảng 3.3:mức khấu hao tính theo phương pháp tổng số năm Năm khấu hao 10 Giá trị đầu năm 1400 1164 951 762 596 454 336 242 171 124 Mức khấu hao hàng năm Cách tính Khấu hao (1400-100)*10/55 236 (1400-100)*9/55 213 (1400-100)*8/55 189 (1400-100)*7/55 165 (1400-100)*6/55 142 (1400-100)*5/55 118 (1400-100)*4/55 95 (1400-100)*3/55 71 (1400-100)*2/55 47 (1400-100)*1/55 24 Giá trị cịn lại(cuối năm) Cách tính Cịn lại 1400-236 1164 1164-213 951 951-189 762 762-165 596 596-142 454 455-118 336 336-95 242 242-71 171 171-47 124 124-24 100 1.2 Chi phí biến đổi(hay biến phí): Ứng dụng chi phí - thu nhập – lợi nhuận hoạch định SXKD Bài tập 1: Tính thu nhập vụ sản xuất tơm sú 19 Bảng Dự tốn phân tích tài ni tơm sú Các khoản mục Chi phí Thời gian sử (USD) dụng (năm) 10732 20 3967 10 2000 20 16699 217 125 10 75 10 875 375 10 87 10 20 10 250 10 150 10 1250 10 187 3611 Ao nuôi ống PVC Cống cấp thoát nước Tổng giá trị cơng trình Chài, lưới Bể chứa Bơm nước xách tay Xe đẩy Máy bơm nước lớn Máy đo oxy Máy đo Ph Máy chế biến thức ăn Tủ đá Phương tiện chuyên chở khác Dụng cụ khác Tổng giá trị máy móc, thiết bị Tổng chi phí khấu hao/năm Giống Thức ăn Công thuê mướn Điện Nhiên liệu Chi phí lặt vặt khác Tổng biến phí Tổng chi phí Sản lượng thu hoạch (kg) Đơn giá bán (USD) Tổng thu nhập Lợi nhuận Khấu hao 536,6 396,7 100 1033,3 72,3 12,5 7,5 125 37,5 8,7 25 15 125 37,4 467,9 1501,2 1300 2225 2737 400 202 900 7764 9265,2 2267 8,8 19949,6 10684,4 Lợi nhuận hiệu doanh nghiệp - Mối quan hệ chi phí thu nhập đóng vai trò sống hoat động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vì tăng lợi nhuận mục đích đơn vị sản xuất kinh doanh Bài tập ứng dụng Một trang trại ni trồng thủy sản với diện tích 50 ha, diện tích thực ni 30 ha, thực ni vụ/năm Thời tiết tốt – trung bình – xấu tương ứng với xác suất (pt) 0,2; 0,5 0;3 Giả sử tương ứng (y) tấn/ha/vụ; tấn/ha/vụ tấn/ha/vụ Khi thu hoạch sản phẩm 20 xảy khả thị trường sản phẩm, giá cao (150 triệu đồng/tấn), giá trung bình (120 triệu đồng/tấn) giá thấp (90 triệu đồng/tấn) với xác suất dự tính (pp) 0,3; 0,6; 0,1 Tích xác suất thời tiết xác suất giá ký hiệu CP (CPn = pt.pp) Tổng chi phí bình qn/ha/năm khơng thay đổi (TC = 240 tr.đ/ha/năm) Tính tổng thu nhập giá trị kinh tế kỳ vọng EMV Trả lời: * Thời tiết tốt: - TR1 = CP1*Y1*P1 = 0,2*0,3*4*150 = 36 triệu đồng - TR2 = CP2*Y1*P2 = 0,5*0,3*4*120 = 72 triệu đồng - TR3 = CP3*Y1*P3 = 0,3*0,3*4*90 = 32 triệu đồng * Thời tiết bình thường: - TR4 = CP4*Y2*P1 = 0,2*0,6*3*150 = 54 triệu đồng - TR5 = CP5*Y2*P2 = 0,5*0,6*3*120 = 108 triệu đồng - TR6 = CP6*Y2*P3 = 0,3*0,6*3*90 = 48 triệu đồng * Thời tiết xấu: - TR7 = CP7*Y3*P1 = 0,2*0,1*2*150 = triệu đồng - TR8 = CP8*Y3*P2 = 0,5*0,1*2*120 = 12 triệu đồng - TR9 = CP9*Y3*P3 = 0,3*0,1*2*90 = 5,4 triệu đồng Tổng thu nhập = 36 + 72 + 32 + 54 +108 + 48 + +12 + 5,4 = 373,4 triệu đồng EMV = 373,4 – 240 = 133,4 triệu đồng/ha/năm Các nguyên tắc kinh tế để tối đa hóa lợi nhuận (1) Nguyên tắc chung: MR = MC thu nhập tăng thêm từ sản phẩm CP để làm (2) Nguyên tắc sử dụng loại đầu vào: MVP = MIC thu nhập tăng thêm tăng đơn vị đầu vào với CP để làm SP tăng thêm (3) Nguyên tắc kết hợp nhiều loại đầu vào: ∆X1.Px1 = ∆X2 Px2 đạt chi phí thấp (4) Nguyên tắc kết hợp nhiều đầu (sản phẩm): ∆Q1 Pq1 = ∆Q2 Pq2 kết hợp đối tượng nuôi đạt lợi nhuận cao Mối quan hệ đầu vào – đầu doanh nghiệp Giả sử cơng ty đến đặt cho doanh nghiệp thực Thường vụ gồm 17 tủ dứng tương tự nhu trên, phức tạp Tính 21 để làm tủ phải 146 cơng Vậy, doanh nghiệp tính lãi thơ thường vụ là: 2.600 x 146 x 17 = 6.454.200 (d) Nếu khách hàng chấp nhận mức lãi thô thuong vụ gồm 17 tủ dứng mức cao mà doanh nghiệp dua là: 34.748.000d doanh nghiệp có mức lãi lớn (mức lãi thơ dạt hon dự kiến) Nếu khách hàng không chấp nhận mức giá trên, mà thuong luợng trả mức giá thấp hon 34.748.000d, doanh nghiệp chấp nhận, nhung thấp hon 28.791.200d khơng duợc khơng dạt mức lãi thô dự kiến Vậy, giá thuong luợng doanh nghiệp khoảng từ 28.791.200d dến 34.748.000d Chú ý tính giá don hàng: + Phải tách riêng lãi từ vật chất (20%) lãi từ công (100%) Tuỳ diều kiện mà lấy phần khác nhau, tuỳ ngành nghề trình dộ thợ khác mà lấy lãi công hệ số khác + Thu nhập khác doanh nghiệp khơng phải hồn tồn từ giá công, mà quan trọng tổng công thực Nhu ví dụ trên, hợp dồng khác ký 200 cơng, doanh nghiệp có lãi gấp dơi Mức lãi thơ = Doanh thu – Chi phí trực tiếp phuong thức này, kế hoạch doanh nghiệp không lấy tiêu doanh thu mà lấy tiêu mức lãi thô Giả sử, doanh nghiệp dặt kế hoạch lãi thô nam 220 don vị tiền tệ, mức lãi thô sau dã bù dắp chi phí chung lợi nhuận doanh nghiệp Thơng thuờng, chi phí chung dã xác dịnh cho thời kỳ (1 nam) nên kế hoạch lãi thơ dã hàm chứa kế hoạch lợi nhuận Với giả sử trên, doanh nghiệp làm việc nam 220 ngày, có nghia ngày doanh nghiệp phải tạo duợc don vị lãi thô dể dảm bảo hoàn thành kế hoạch 22 Nhu vậy, don hàng khách dua dến, nhẩm tính dịnh mức thời gian hết ngày nguời nhận hợp dồng dã nhẩm tính don hàng phải tạo duợc don vị tiền tệ lãi thô Nếu chi phí trực tiếp tính duợc hết 10 don vị giá don hàng xác dịnh duợc + 10 = 17 don vị tiền tệ Tuy nhiên, dây mức theo dó doanh nghiệp thực duợc kế hoạch lãi thô nam theo bình quân Các nguyên tắc kinh tế để tối đa hóa lợi nhuận - Lợi nhuận mục tiêu cuối đơn vị hay sở cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh * Nguyên tắc chung kết hợp đầu vào đầu để tối đa hóa lợi nhuận + MR > MC + MR = MC + MR < MC * Nguyên tắc sử dụng loại đầu vào để tối đa hóa lợi nhuận + MVP > MIC + MVP = MIC + MYP < MIC * Nguyên tắc kết hợp nhiều loại đầu vào để tối đa hóa lợi nhuận Ứng dụng chi phí – thu nhập – lợi nhuận sản xuất kinh doanh Bài Dự tốn phân tích tài ni tơm CHI PHÍ CÁC KHOẢN MỤC (USD) -AAo ni Ống PVC Cống cấp nước Khu ương trữ sản phẩm Tổng giá trị cơng trình Chài, lưới Bể chứa Bơm nước xách tay Xe đẩy Máy bơm nước lớn -B10732,5 3967,5 2000,0 250,0 16950,0 217,5 125,0 75,0 875,0 375,0 23 TH GIAN KHẤU HAO SỬ DỤNG HÀNG NĂM (Năm) -C-D20 536,5 10 396,8 20 100,0 15 16,7 1050,0 72,5 10 12.5 10 7,5 125,0 10 37,5 Máy đo oxy Máy đo pH Máy chế biến thức ăn & tủ đá Phương tiện chuyên chở khác Dụng cụ khác Tổng giá trị máy móc, thiết bị Tổng chi phí khấu hao/ năm BIẾN PHÍ Giống ($0,008/PL) Thức ăn ($0,28/kg) Cơng th mướn ($5/h) Điện Nhiên liệu Chi phí lặt vặt khác Tổng chi phí (TVC) CHI PHÍ CỐ ĐỊNH Tiền cơng vận hành ($ 6,85/h) Th đất Cơng bảo trì cơng trình xây dựng Lãi xuất tiền vay dài hạn Khấu hao hàng năm Thuế khác Bảo hiểm Tổng chi phí cố định (TFC) A TỔNG CHI PHÍ (TFC+TVC) Sản lượng tơm thu hoạch, Q (kg) Đơn giá bán, P (USD/kg) B TỔNG THU NHẬP, TR(USD) Năng suất tôm Q/S (kg/ha) Năng suất lao động vận hành (kg/ quản lí) Sức sản xuất vốn (Q/TC) Sức sản xuất thức ăn (Q/Số lượng thức ăn) Chi phí sản xuất 1kg tơm TC/Q (USD/kg) Chi phí lao động/kg tơm (USD/kg) Thời gian lao động/kg tôm (h/kg) 87,5 20,0 375,0 1250,0 187,5 3587,5 10 10 10 10 1300,0 2222,5 2737,5 412,5 202,5 932,5 7807,5 162500 PL 7937,5 Kg 547,5 2500,0 1950,0 715,0 1312,5 1519,1 100,0 580,0 8676,6 16484,1 2267,5 8,82 20000,0 2267,5 6,26 362,5 0,14 0,29 7,27 1,20 0,24 3515,9 C LỢI NHUẬN (USD), LN=TR – TC Tỷ suất lợi nhuận = (TR-TC)/TC % Thời gian thu hồi vốn (năm) T = {(1) + (2)} / (3 + C) Giá hoàn vốn = TC/Q (USD/kg) Sản lượng hoàn vốn = TC/P (kg) 21,3 4,08 7,27 1868,9 24 8,8 2,0 37,5 125,0 37,5 465,8 1515,8 Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN Mục tiêu Sau học xong học sinh có khả năng: Về kiến thức: - Trình bày số vấn đề thị trường, lý thuyết cung cầu Về kỹ năng: - Tiên đốn tình hình cung cầu giá trị sản phẩm - Vận dụng mua giá nguyên liệu định giá sản phẩm vào thị trường thủy sản nay, nuôi trồng, chế biến, thu mua, sản xuất giống, xuất Về thái độ: - Tuân thủ quy định thu mua nguyên liệu định giá phù hợp thị trường nước - Nâng cao ý thức quản lý phương pháp làm việc khoa học tự giác học tập, rèn luyện làm chủ vận dụng tri thức Các kinh tế, câu hỏi hướng giải - Các kinh tế lịch sử + Nền kinh tế cổ truyền + Nền kinh tế kế hoạch + Nền kinh tế thị trường + Nền kinh tế pha trộn - Các ngành kinh tế đơn vị sản xuất kinh doanh + Ngành sản xuất + Ngành sản xuất bổ sung + Ngành sản xuất phụ Khái niệm thị trường marketing - Định nghĩa * Thị trường nơi người mua người bán đến với để trao đổi mua bán * Thị trường tổng hòa các mối trao đổi hàng hóa người mua người bán thơng qua quan hệ hàng hóa – tiền tệ Phân loại thị trường 25 Loại thị trường Cạnh tranh hoàn toàn/thuần Bán cạnh tranh Bán độc quyền Độc quyền Số người bán Rất nhiều Loại sản phẩm Đồng nhẩt Nhiều Phân biệt Một vài Đồng phân biệt Một Sự gia nhập rút lui Đặc biệt Tự Tự Các hạn chế Bị phong tỏa Ví dụ Ghi Chứng khốn, hầu hết loại nơng nghiệp thủy sản… Quần áo, bánh kẹo giống thủy sản… Nhiều người bán, nhiều người mua, nhiều loại sản phẩm (hiếm) Thép, dầu hỏa, ô tô, điện thoại… Điện lực, khai khoáng, lượng hạt nhân… Nhiều người bán, nhiều người mua, số loại sản phẩm Một vài người bán nhiều người mua, loại sản phẩm Một vài người bán, nhiều người mua, loại sản phẩm (hiếm) Lý thuyết cung-cầu - Khái niệm: Cầu hàng hóa khối lượng hàng hóa thời điểm định mà người mua chấp nhận mua với giá Do đó, tổng nhu cầu trường n nhu cầu đơn - Định luật cầu: Khi giá sản phẩm giảm xuống, yếu tố khác khơng thay đổi mức cầu hàng hóa tăng lên Ngược lại, giá sản phẩm tăng lên, yếu tố khác khơng đổi mức cầu hàng hóa giảm xuống Nghĩa là, mức cầu hàng hóa/ sản phẩm có mối tương quan nghịch giá hàng hóa/sản phẩm Khái niệm marketing hiệu marketing (TT) - Khái niệm marketing Marketing nhìn nhận thỏa mãn nhu cầu người sở sản xuất kinh doanh Marketing ngày nhìn nhận dạng triết lý sản xuất kinh doanh, nghề xã hội Marketing xem môn khoa học vừa nghệ thuật sản xuất kinh doanh Nội dung marketing doanh nghiệp thể chiến lược thị trường Nghiên cứu thị trường - Thông tin thị trường - Hệ thống thông tin marketing - Các phương pháp thu thập số liệu 26 - Các chiến lược thị trường - Đặc điểm sản phẩm thủy sản - Một số hướng nghiên cứu thị trường + Nghiên cứu theo hướng sản phẩm + Hướng nghiên cứu theo cấu trúc thị trường + Hướng nghiên cứu theo chức + Sự kết hợp thị trường Nội dung Hệ thống thông tin thị trường phương pháp thu nhập liệu - Các công việc thu nhập số liệu, diễn dịch lan truyền hàng Thông tin thị trường loạt số liệu cần thiết cho việc định vận hành cách trôi trãi tiến trình Marketing - Hệ thống thơng tin dùng để theo dõi nắm bắt nhu cầu thị Hệ thống thông tin trường hay nhiều loại sản phẩm ,dịch vụ Marketing hệ thống đặt mối quan hệ công tác quản trị marketing môi trường marketing Người sản xuất nghiên cứu thông qua việc trực tiếp phân phối sản phẩm Quan sát trực tiếp việc, tượng Các phương pháp Phỏng vấn trực tiếp tác nhân (sản xuất, trung gian, tiêu thu thập liệu thụ, quản lý ) Phỏng vấn qua bưu điện (điện thoại ,thư ,email … ) Thảo thuận nhóm chuyên gia ( xem thêm phần ước lượng nhu cầu tương lai ) Mô tả đơn giản (trung bình, độ lệch chuẩn, nhỏ , tần xuất ,%) Các phương pháp So sánh thống kê (kiểm định thống kê, so sánh bảng chéo ) phân tích số liệu Phân tích tương quan (diễn biến, da biến – bội, tuyến tính, phi tuyến) - Tài liệu quan trọng giúp cho phận quản lý đơn vị nắm tình hình cung cấp tiêu thụ loại sản phẩn mục tiêu , Báo cáo nghiên cứu đồng thời biết vấn đề liên quan đến đối thủ cạnh thị trường tranh thái độ người tiêu dùng sản phẩm → Đây sở đặc biệt quan trọng để điều chỉnh tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm Đo lường tiên đoán cung cầu thị trường Việc dự đoán khả cung cấp tiêu thụ sản phẩm - Ước lượng khả cung cấp sản phẩm + Ước lượng cung thực tế + Dự đoán cung tương lai 27 - Quan niệm nhu cầu dự đoán + Đo lường đa phương nhu cầu thị trường + Đo lường thị trường mục tiêu Các chiến lược thị trường 28 Một số vấn đề chung rủi ro - Rủi ro tài - Rủi ro sản xuất kinh doanh + Rủi ro suất + Rủi ro thay đổi kỹ thuật công nghệ + Rủi ro thị trường + Rủi ro trực tiếp người gây + Rủi ro thay đổ thể chế trị, sách biến động xã hội Đo lường rủi ro thái độ rủi ro 6.1 Đo lường rủi ro Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng hay lợi nhuận kỳ vọng Phân tích độ nhạy cảm (Độ lệch chuẩn) Hệ số biến thiên hay hệ số phân tán (CV) Hành lang an toàn 6.2 Thái độ rủi ro Khơng muốn có rủi ro Có thể chấp nhận rủi ro mức độ thấp Chấp nhận rủi ro 6.3 Chiến lược quản lý rủi ro - Phòng tránh giảm thiểu rủi ro - Giảm bớt đối diện với rủi ro - Giảm nhẹ rủi ro + Có thơng tin tốt tất lãnh vực có lien quan tới doanh nghiệp + Tăng tính linh hoạt + Tăng cường hợp tác liên kết mối quan hệ có lien quan tới sản xuất kinh doanh 6.4 Ứơc lượng hiệu sản xuất kinh doanh có tính tới rủi ro * Vì doanh nghiệp bị Phá sản? 29 Nhiều doanh nghiệp đầu tư kỷ lưỡng, họ có cấp, có kinh nghiệm có khả cạnh tranh thương trường, số doanh nghiệp bị phá sản ngày lớn Việt Nam có câu “khơng giàu họ, khơng khó ba đời”, đời thứ nhất: xây dựng, đời thứ 2: trì, đời thứ 3: phung phí cuối đời thứ 4: trắng tay, nước khác giới vậy, “quy luật đời” định mệnh ám ảnh doanh nhân, gần tạp chí L’Expansion “phá vỡ” quy luật cách nghiên cứu 20 doanh nhân tiếng giàu có lâu đời tiếp tục thịnh vượng qua nhiều hệ Từ họ đúc kết nguyên nhân tránh “vết xe đổ” theo “quy luật đời”; là: Địa điểm khơng phù hợp với mặt hàng kinh doanh, khu vực đặt sở không thuận tiện giao thông, không gần nơi tiêu thụ, không gần bến bãi, không gần nguồn cung cấp vật tư thiết bị, địa điểm bị xáo trộn làm hội kinh doanh Sử dụng vốn bất hợp lý xây dựng sở vật chất trang thiết bị không phù hợp với kế hoạch, dẫn đến dư thừa mua sắm thiết bị lạc hậu, không sử dụng hết công suất Doanh thu thấp, yếu tố tạo nên chán nản kinh doanh, làm người lao động bi quan, nội bị rối loạn đoàn kết, cạnh tranh linh hoạt, thiếu nổ việc khai thác thị trường tiêu thụ (một quy luật kinh doanh cần phải ý là: doanh thu thấp, người ta lại coi trọng lãi cao để bù đắp chi phí, khiến nhiều doanh nghiệp lâm vào cảnh khốn đốn khơng bán hàng, ngược lại doanh thu cao doanh nhân thường tính lợi nhuận thấp để bán với khối lượng lớn hơn, từ thị phần ngày mở rộng) Thiếu vốn, công thức “T-H-T” quy luật muôn đời doanh nghiệp, thiếu vốn thường nguyên nhân tạo cho doanh nhân đắn đo suy nghĩ phải bỏ lỡ nhiều thương vụ tốt, thiếu vốn thường dẫn đến tốn khơng kịp thời, khơng hạn làm suy giảm uy tín vịng quay vốn ngày nhỏ dần Thiếu kinh nghiệm quản lý: nguyên nhân chủ yếu, bắt nguồn từ ỷ lại, lo ăn chơi không chịu nghiên cứu học tập thờ việc cất nhắc người lãnh đạo doanh nghiệp khơng có kinh nghiệm quản lý, khơng hiểu biết thương trường, hậu tất yếu không trụ vững thời gian điều hành quản lý, chệch hướng kinh doanh, lao vào doanh vụ vượt khả mình, điều chắn thất bại xảy Thiếu ý chí cạnh tranh, giai đoạn ban đầu độc quyền DN thường chủ quan, quy luật thương trường kinh doanh thành cơng tức khắc có nhiều người nhảy vào kinh doanh, cạnh tranh 30 bắt đầu xuất hiện, chủ quan không điều chỉnh giá bán phù hợp, xem nhẹ việc cải tiến chất lượng, mẫu mã, bao bì dịch vụ hậu điều có nghĩa bạn đồng hành thất bại Bị chiếm dụng vốn, đặc biệt trình liên doanh liên kết với đơn vị khác mà gặp phải doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, khơng hồn trả nổi, lãi chồng lên vốn ngày lớn, vốn vay ngân hàng nguy hại cao (Do vậy, cần cân nhắc kỹ góp vốn, bán hàng trả góp bán chịu cách tốt nên có bảo lãnh ngân hàng giao dịch nội dung trên) Chi phí cho chủ doanh nghiệp: Đa phần chưa chủ DN biết lập kế hoạch chi tiêu cho riêng mà trọng đến khoản chi phí chung doanh nghiệp, thử làm tốn cộng, giật khoản chi tiêu cho chủ doanh nghiệp vượt mức cần thiết, chí cịn cao khoản lãi năm bảng báo cáo tài doanh nghiệp Không tôn trọng khách hàng: phải xem họ thượng đế, không thượng đế giã từ ngay, khơng có quảng cáo hữu hiệu giới thiệu khách hàng, ngồi cịn phải tơn trọng người mơi giới, người cung cấp vật tư hàng hóa nhân viên chúng ta, tất họ ân nhân, bắt chước doanh nghiệp Mỹ đính lên tường định: 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Thượng Chính, ‘’2005’ Giáo trình: Quản trị doanh nghiệp, Nhà xuất Hà Nội, [2] Lê Xuân Sinh, ‘2005’ Giáo trình Kinh tế thủy sản – Trường Đại Học Cần Thơ [3] Phan Văn Đàn, ‘2009’ Quản trị học – Trường Đại học Bạc Liêu 32 ... thức Các kinh tế, câu hỏi hướng giải - Các kinh tế lịch sử + Nền kinh tế cổ truyền + Nền kinh tế kế hoạch + Nền kinh tế thị trường + Nền kinh tế pha trộn - Các ngành kinh tế đơn vị sản xuất kinh. .. học mô đun kỹ thuật sở chun mơn nghề - Tính chất mơ đun: Môn học giảng dạy kinh tế thủy sản sản xuất giống, nuôi nước ngọt, lợ mặn ứng dụng hoạt động kinh tế ngành thủy sản Mục tiêu mơn học - Kiến... Phân loại kinh tế Trong nghiên cứu kinh tế, người ta thường chia làm hai loại kinh tế chính, 1.6.2.1 Kinh tế vi mơ: Nghiên cứu đơn vị kinh tế cụ thể ngành kinh tế nói chung - Kinh tế vi mô tập trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình mô đun Kinh tế thủy sản (Nghề: Nuôi trồng thủy sản - Trình độ: Cao đẳng) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu,