0

mẫu viết lời cảm ơn cho luận án tiễn sỹ

1 18,966 69

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2014, 23:20

Một luận án tiến sỹ có chiếm được cảm tình của người đọc hay không một phần không nhỏ phụ thuộc vào lời cảm ơn. Lời cảm ơn cần ngắn gọn, súc tích, viết sao để những người đọc luận án gần như thấy được mình trong đó, nhất là đối với các thành viên hội đồng đánh giá luận án. LỜI CẢM ƠNTrong quá trình thực hiện đề tài “…………………………………… ”, Tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, tạo điều kiện của tập thể lãnh đạo, các nhà khoa học, cán bộ, chuyên viên ………………….; tập thể Ban Lãnh đạo Viện Nghiên cứu ………………; tập thể Ban Giám hiệu, Khoa Sau Đại học, Khoa ……………., giảng viên, cán bộ các phòng, ban chức năng Trường Đại học …………… Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành về sự giúp đỡ đó.Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS. …………………… – những thầy giáo trực tiếp hướng dẫn và chỉ bảo cho Tôi hoàn thành luận án này.Tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp của Tôi đang công tác tại ………………. và gia đình đã động viên, khích lệ, tạo điều kiện và giúp đỡ Tôi trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành luận án này. TÁC GIẢ LUẬN ÁNNCS. ……………………………… . lòng cảm ơn chân thành về sự giúp đỡ đó.Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS. …………………… – những thầy giáo trực tiếp hướng dẫn và chỉ bảo cho Tôi. thầy giáo trực tiếp hướng dẫn và chỉ bảo cho Tôi hoàn thành luận án này.Tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp của Tôi đang công tác tại ……………….
- Xem thêm -

Xem thêm: mẫu viết lời cảm ơn cho luận án tiễn sỹ, mẫu viết lời cảm ơn cho luận án tiễn sỹ,

Từ khóa liên quan