0

Tiểu luận môn học Ngân hàng thương mại: Sản phẩm huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

48 2 0
  • Tiểu luận môn học Ngân hàng thương mại: Sản phẩm huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 15:33

Ngày nay, hội nhập quốc tế đã trở thành một xu thế tất yếu đối với mỗi quốc gia, điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đòi hỏi Việt Nam không ngừng đổi mới và vận hành nền kinh tế theo xu hướng hội nhập đó. Trên thị trường tài chính ngày càng xuất hiện nhiều ngân hàng, tổ chức tín dụng mới khiến cho môi trường cạnh tranh lại càng thêm gay gắt. Hơn thế nữa, để có thể phát triển trong thời kỳ hiện nay, các ngân hàng Việt Nam cũng phải ra sức mở rộng quy mô, chiếm lĩnh thị phần để có đủ sức cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài dựa trên cơ sở phát triển bến vững và an toàn. Tuy nhiên, để làm được điều đó thì các ngân hàng cần huy động một lượng vốn lớn từ thị trường mà chủ yếu là từ dân cư và các tổ chức kinh tế. Với những lý do trên ta có thể thấy việc thu hút vốn của các NHTM chưa bao giờ là dễ dàng. Không chỉ vậy, những biến động xấu trong môi trường kinh tế xã hội sẽ còn là một thách thức lớn trong tương lai bởi những ảnh hưởng tiêu cực của nó, đòi hỏi ngân hàng cần có một định hướng hợp lí, một chính sách phù hợp trong lãi suất cũng như là các chương trình khuyến mãi, các sản phẩm tiền gửi, các chính sách chăm sóc khách hàng…. Có thể nói nghiệp vụ huy động vốn là một trong những nghiệp vụ quan trọng nhất của mỗi ngân hàng. Nguồn vốn huy động được là cơ sở, là nguyên liệu đầu vào để từ đó ngân hàng thực hiện những công tác luân chuyển và điều phối vốn trên thị tường tài chính nhằm tạo ra lợi nhuận, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Đối với, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, ngân hàng không chú trọng cạnh tranh bằng lãi suất, mà chủ yếu cân đối giữa nhu cầu nguồn vốn và sử dụng vốn nhằm vừa đảm bảo quyền lợi của khách hàng mà vẫn đạt hiệu quả kinh doanh. Trên thực tế, Vietcombank ngoài việc xây dựng uy tín thương hiệu vươn cao từng ngày thì còn có những chính sách chăm sóc khách hàng rất tốt. Có thể nói, các sản phẩm huy động vốn của Vietcombank rất đa dạng như: chương trình tặng thêm lãi suất đối với người cao tuổi, lạm phát vẫn có lãi, tích lũy học tập, chiếc ví thông minh, tiền gửi rút gốc từng phần hưởng lãi suất bậc thang… . Tuy nhiên, liệu những sản phẩm này có đáp ứng được nhu cầu vốn ngày càng đa dạng của nhiều đối tượng trong nền kinh tế không và nó tác động như thế nào đến tình hình kinh doanh của Ngân hàng Vietcombank. Ta sẽ làm rõ hơn vấn đề trên qua những phân tích trong đề tài: “Sản phẩm huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phân Việt Nam”. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỂU LUẬN MÔN HỌC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỀ TÀI SẢN PHẨM HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Giảng viên phụ trách : Sinh viên thực : Khóa – Lớp : MSSV : ĐT : Email : -THỰC HIỆN NĂM 2021- LỜI CẢM ƠN Để hồn thành tốt tiểu luận lần này, trước tiên em xin gửi đến thầy Nguyễn Thanh Phong – giảng viên môn Ngân hàng thương mại, lời cảm ơn chân thành sâu sắc Cảm ơn thầy hướng dẫn bảo tận tình, truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em Tiếp đến, em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè anh chị khóa trên, người giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để giúp em hoàn thành tiểu luận cách tốt Vì kiến thức thân em cịn hạn chế nên q trình thực dự án khơng tránh khỏi sai sót Em mong nhận ý kiến đóng góp từ thầy để em học hỏi thêm nhiều kỹ năng, kinh nghiệm để hồn thành tốt tiểu luận dự án tới Một lần nữa, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến thầy, gia đình người bạn giúp đỡ em hoàn thành tốt tiểu luận Mục lục GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI PHẦN TỒNG QUAN VỀ SẢN PHẨM HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIETCOMBANK 1.1 Khái niệm huy động vốn Ngân hàng thương mại 1.1.1 Nguồn vốn 1.1.2 Huy động vốn 1.2 Đặc điểm sản phẩm huy động vốn 1.3 Vai trò sản phẩm huy động vốn 1.3.1 Đối với kinh tế 1.3.2 Đối với NHTM 1.3.3 Đối với khách hàng 1.4 Phân loại sản phẩm huy động vốn 1.4.1 Căn theo đối tượng khách hàng 1.4.2 Căn theo mục đích 1.4.3 Căn vào kỳ hạn 1.4.4 Căn vào loại tiền huy động 1.4.5 Căn vào tính chất 1.5 Bộ tiêu chí đánh giá 1.5.1 Chỉ tiêu lượng vốn huy động 1.5.2 Chỉ tiêu chất lượng vốn huy động 11 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu huy động vốn 13 1.6.1 Các nhân tố khách quan 13 1.6.2 Các nhân tố chủ quan 14 PHẦN SẢN PHẨM HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 16 2.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 16 2.1.1 Lịch sử hình thành 16 2.1.2 Bộ máy tổ chức 18 2.1.3 Hoạt động kinh doanh 20 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh 22 2.2 Sản phẩm huy động vốn ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 27 2.2.1 Quy định chung sản phẩm huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 27 2.2.2 Quy trình cung cấp sản phẩm huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 28 2.2.3 Phân loại sản phẩm huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 29 2.2.4 Kết cung ứng sản phẩm huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 33 2.3 Nhận xét đánh giá sản phẩm huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 35 PHẦN GIẢI PHÁP CHO SẢN PHẨM HUY ĐỘNG VỐN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 37 3.1 Tiềm phát triển sản phẩm huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 37 3.1.1 Về uy tín 37 3.1.2 Sản phẩm dịch vụ thẻ mạnh Việt Nam, mạng lưới rộng khắp 37 3.2 Giải pháp cho sản phẩm huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 38 3.2.1 Giải pháp chung 38 3.2.2 Giải pháp cụ thể 38 PHẦN KẾT LUẬN 41 PHẦN TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Vietcombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần VHĐ Vốn huy động NVHĐ Nguồn vốn huy động ATM Máy rút tiền tự động ROA Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản ROE Tỷ suất sinh lợi tổng vốn chủ sở hữu TCTD Tổ chức tín dụng ĐHĐCĐ Đại Hội đồng Cổ đông Internet Banking Dịch vụ Ngân hàng điện tử DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Bảng 2.1: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 22 Bảng 2.2: Kết hoạt động tín dụng 27 Bảng 2.3: Kết huy động vốn thị trường I 33 Bảng 2.4: Cơ cấu huy động vốn theo đối tượng 33 Bảng 2.5: Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền gửi 34 Biểu đồ 2.1: So sánh lợi nhuận ròng giai đoạn 2016 - 2020 23 Biểu đồ 2.2: So sánh tổng tài sản giai đoạn 2016 - 2020 24 Biểu đồ 2.3: So sánh Vốn chủ sở hữu giai đoạn 2016 - 2020 25 Biểu đồ 2.4: So sánh số ROA giai đoạn 2016 - 2020 25 Biểu đồ 2.5: So sánh số ROE giai đoạn 2016 - 2020 26 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ máy tổ chức 18 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Ngày nay, hội nhập quốc tế trở thành xu tất yếu quốc gia, điều đặt yêu cầu cấp thiết địi hỏi Việt Nam khơng ngừng đổi vận hành kinh tế theo xu hướng hội nhập Trên thị trường tài ngày xuất nhiều ngân hàng, tổ chức tín dụng khiến cho môi trường cạnh tranh lại thêm gay gắt Hơn nữa, để phát triển thời kỳ nay, ngân hàng Việt Nam phải sức mở rộng quy mô, chiếm lĩnh thị phần để có đủ sức cạnh tranh với ngân hàng nước dựa sở phát triển bến vững an tồn Tuy nhiên, để làm điều ngân hàng cần huy động lượng vốn lớn từ thị trường mà chủ yếu từ dân cư tổ chức kinh tế Với lý ta thấy việc thu hút vốn NHTM chưa dễ dàng Không vậy, biến động xấu môi trường kinh tế - xã hội thách thức lớn tương lai ảnh hưởng tiêu cực nó, địi hỏi ngân hàng cần có định hướng hợp lí, sách phù hợp lãi suất chương trình khuyến mãi, sản phẩm tiền gửi, sách chăm sóc khách hàng… Có thể nói nghiệp vụ huy động vốn nghiệp vụ quan trọng ngân hàng Nguồn vốn huy động sở, nguyên liệu đầu vào để từ ngân hàng thực công tác luân chuyển điều phối vốn thị tường tài nhằm tạo lợi nhuận, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển Đối với, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, ngân hàng không trọng cạnh tranh lãi suất, mà chủ yếu cân đối nhu cầu nguồn vốn sử dụng vốn nhằm vừa đảm bảo quyền lợi khách hàng mà đạt hiệu kinh doanh Trên thực tế, Vietcombank ngồi việc xây dựng uy tín thương hiệu vươn cao ngày cịn có sách chăm sóc khách hàng tốt Có thể nói, sản phẩm huy động vốn Vietcombank đa dạng như: chương trình tặng thêm lãi suất người cao tuổi, lạm phát có lãi, tích lũy học tập, ví thơng minh, tiền gửi rút gốc phần hưởng lãi suất bậc thang… Tuy nhiên, liệu sản phẩm có đáp ứng nhu cầu vốn ngày đa dạng nhiều đối tượng kinh tế khơng tác động đến tình hình kinh doanh Ngân hàng Vietcombank Ta làm rõ vấn đề qua phân tích đề tài: “Sản phẩm huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phân Việt Nam” PHẦN TỒNG QUAN VỀ SẢN PHẨM HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIETCOMBANK 1.1 Khái niệm huy động vốn Ngân hàng thương mại Nguồn vốn Nguồn vốn Ngân hàng thương mại giá trị tiền tệ NHTM tự tạo lập thông qua nghiệp vụ huy động vốn dùng để đầu tư, thực hoạt động tín dụng hay phục vụ dịch vụ kinh doanh khác Nguồn vốn NHTM đóng vai trị to lớn với khả chi phối toàn hoạt động yếu tố qun trọng định đến tồn ngân hàng Nguồn vốn NHTM phần lớn hình thành từ khoản thu nhập nhàn rỗi gửi vào ngân hàng từ đối tượng khác với nhiều mục đích khác Ngân hàng có vai trị tập trung nguồn vốn nhàn rỗi để cung cấp cho nhà đầu tư có nhu cầu vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh, qua thúc đẩy kinh tế phát triển Huy động vốn Huy động vốn nghiệp vụ tạo nên nguồn vốn cho NHTM, thông qua hoạt động nhận ký thác quản lý khoản tiền nhàn rỗi từ khách hàng dựa nguyên tắc hoàn trả gốc lẫn lãi, đáp ứng nhu cầu vốn hoạt động kinh doanh ngân hàng Huy động vốn hoạt động chủ yếu tạo nguồn vốn cho NHTM, thường chiếm tỷ trọng cao tổng nguồn vốn Do đó, đóng vai trị vơ quan trọng, ảnh hưởng đến quy mô hiệu kinh doanh ngân hàng Hoạt động huy động vốn thực chất NHTM mua quyền sử dụng khoản tiền gửi khách hàng khoảng thời gian định với trách nhiệm hoàn trả đầy đủ chi phí cho giao dịch khoản tiền phải trả cho khách hàng hình thức lãi tiền gửi 1.2 Đặc điểm sản phẩm huy động vốn Nghiệp vụ huy động vốn bao gồm chủ thể sau: NHTM vai trò người huy odonjg vốn khách hàng (tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, cá nhân,…) với vai trò người cung cấp vốn huy động cho ngân hàng Hiện nay, kinh tế ngày phát triển có bước tiến vượt bậc, đòi hỏi NHTM phải đa dạng hóa hình thức huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu chủ thể kinh tế bắt kịp xu hướng thời đại NHTM ngày huy động vốn nhiều hình thức như: Nhận tiền gửi khơng kỳ hạn, có kỳ hạn phát hành giấy tờ có giá Khi thực nghiệp vụ huy động vốn, NHTM xem mua quyền sử dụng khoản tiền nhàn rỗi tạm thời khách hàng khoảng thời gian Khi khách hàng yêu cầu rút tiền ngân hàng hoàn trả đầy đủ khoản tiền gốc huy động trả thêm cho khách hàng khoản lãi phát sinh Khoản lãi phần chi phí mà ngân hàng phải trả cho sử dụng khoản tiền gửi khách hàng thời gian định Huy động vốn nghiệp vụ có tính hồn trả, NHTM người huy động vốn, khơng có quyền sở hữu khoản vốn huy động mà quyền sử dụng thời gian định Do đó, địi hỏi ngân hàng phải có trách nhiệm hồn trả số tiền gửi cho chủ sở hữu đến ngày đáo hạn khách hàng yêu cầu rút tiền Trong kinh tế thị trường hình thức huy động vốn đánh giá lựa chọn đầu tư an tồn phù hợp Trong đó, lãi suất yếu tố kích thích chủ thể kinh tế tham gia hoạt động huy động vốn Nguồn vốn huy động chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn NHTM, ln đóng vai trị quan trọng khơng phần rủi ro Điều địi hỏi ngân hàng phải vạch chiến lược quản trị khoản tối ưu nhằm hạn chế tình trạng dư thừa hay thiếu hụt khoản vượt mức cho phép Một rủi ro khác khách hàng rút vốn hàng loạt thời điểm, dẫn đến sụp đổ phá sản hệ thống ngân hàng Cuối cùng, nghiệp vụ huy động vốn tiến hành thuận lợi có tin tưởng, tín nhiệm khách hàng Nói cách khác, hiệu huy động vốn bị ảnh hưởng lớn uy tín ngân hàng Vì vậy, giao dịch nào, ngân hàng phải đảm bảo nghiêm ngặt quy định bảo mật thông tin khách hàng; kiểm sốt chặt chẽ quy trình huy động sử dụng vốn; hạn chế sai phạm rủi ro mắc phải nhằm đảm bảo an toàn cho phần tài sản bảo vệ lợi ích khách hàng 1.3 Vai trò sản phẩm huy động vốn Đối với kinh tế NHTM kênh cung ứng vốn lớn hàng đầu kinh tế NHTM thông qua hoạt động huy động vốn, tập trung khoản tiền gửi nhỏ, lẻ từ nhiều đối tượng khác kinh tế thành khối lượng vốn lớn, sau cung cấp cho nhà đầu tư có nhu cầu vốn, phục vụ cho hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội Nguồn vốn huy động NHTM thuộc hầu hết quốc gia giới chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn Do đó, huy động vốn trở thành hoạt động quan trọng góp phần đáng kể việc thúc đẩy phát triển không ngừng kinh tế Nhờ nghiệp vụ huy động vốn, NHTM có hội tiếp cận nhiều đối tượng khác có điều kiện đưa khách hàng đến gần với NHTM; có tác dụng kích thích, khai thác tiềm vốn huy động đến mức tối ưu từ nguồn vốn nhàn rỗi kinh tế Bên cạnh đó, việc quản lý khoản tiền gwuir khách hàng, NHTM góp phần điều tiết thu, chi cho khách hàng, giúp kiểm soát lạm phát hoạt động kinh tế; từ đó, nắm bắt xu hướng biến động kinh tế, giúp Nhà nước có phản ứng kịp thời đưa giải pháp hợp lý Thông qua huy động vốn, NHTM phát hành chứng tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu góp phần đa dạng hóa hàng hóa thị trường tài Đối với NHTM Đối với NHTM, vốn huy động chiếm tỷ trọng đáng kể tài sản nợ, yếu tố chihs tạo nên nguồn vốn quan trọng cho NHTM Huy động vốn tiền đề, tảng, định đến tồn phát triển ngân hàng Nhờ có nghiệp vụ huy động vốn mà NHTM gầy dựng nên nguồn vốn cần thiết, đáp ứng cho nhu cầu kinh doanh; đồng thời, thực nghiệp vụ khác như: cho vay, tài trợ, đầu tư, toán, ủy thác,… giúp mang đến nguồn lợi nhuận cho NHTM, trì tồn tạo sở cho phát triển NHTM tương lai Vốn huy động NHTM tài sản tiền gửi vào ngân hàng mà nagan hàng chủ thể tạm thời quản lý sử dụng chúng Quy mô huy động vốn lớn khả cấp tín dụng cao Huy động vốn tiền đề, sở ngân hàng thu hút khách hàng thực giao dịch, thực tốt hoạt động huy động vốn góp phần nâng cao uy tín thương hiệu ngân hàng Đối với khách hàng Nghiệp vụ huy động vốn tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích lũy khoản thu nhập nhàn rỗi khách hàng chưa có nhu cầu tài hay mục đích đầu tư; đồng thời, ngân hàng mang đến cho khách hàng khoản lãi dựa nguồn tiền Với phong phú đa dạng hình thức huy động vốn, khách hàng tự lựa chọn hình thức phù hợp với yêu cầu lãi suất, thời hạn, mục đích,… Bên cạnh đó, khách hàng cịn đảm bảo quyền lợi đáng việc hưởng lãi đảm bảo an toàn mặt tài sản thông qua việc ký kết hợp đồng với ngân hàng Đối với nhà đầu tư thị trường tài mà nói, hình thức đầu tư an tồn thế, lựa chọn thiếu danh mục đầu tư đối tượng tham gia chưa có kinh nghiệm nhiều thị trường tài Trong trường nào, nhà đầu tư đưa định • Phát hành chứng tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn nước nước ngồi; • Vay vốn Ngân hàng Nhà nước hình thức tái cấp vốn, vay vốn tổ chức tín dụng, tổ chức tài nước nước ngồi theo quy định pháp luật; • Các hình thức huy động vốn khác • Việc huy động vốn đồng Việt Nam, ngoại tệ vàng theo quy định Pháp luật 2.2.1.3 Nguyên tắc huy động vốn: Vốn huy động phải thực theo kế hoạch, phù hợp với chế pháp lí hành, sử dụng mục đích có hiệu quả, đảm bảo khả hồn trả Quy trình cung cấp sản phẩm huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Các khách hàng tham gia gửi tiền ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam cần nộp thực thủ tục sau: Người gửi tiền thực việc mở sổ tiết kiệm cần xuất trình loại giấy tờ sau: Nếu người Việt Nam phải xuất trình chứng minh nhân dân Căn cước công dân Nếu người nước ngồi phải: • Xuất trình hộ chiếu, có thời hạn hiệu lực lại dài kỳ hạn gửi tiền (đối với trường hợp xuất nhập cảnh miễn thị thực); • Xuất trình hộ chiếu kèm thị thực có thời hạn hiệu lực lại dài kỳ hạn tiền gửi (đối với trường hợp xuất nhập cảnh có thị thực); Nếu người giám hộ người đại diện theo pháp luật, ngồi việc xuất trình CMND hộ chiếu phải xuất trình thêm giấy tờ chứng minh tư cách người giám hộ người đại diện theo pháp luật người gửi tiền chưa thành niên, người lực hành vi dân Người gửi tiền đăng ký chữ ký mẫu lưu nơi giao dịch Trường hợp người gửi tiền không viết hình thức nơi giao dịch hướng dẫn cho người gửi tiền đăng ký mã số ký hiệu đặc biệt thay cho chữ ký mẫu 28 Phân loại sản phẩm huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 2.2.3.1 Các sản phẩm huy động vốn tiền gửi từ dân cư Bởi an toàn lãi suất ổn định mà người dân có xu hướng sử dụng hình thức gửi tiết kiệm Năm bắt điều này, Ngân hàng Vietcombank triển khai nhiều gói tiết kiệm nhằm tạo điều kiện cho khách hàng thoải mái lựa chọn hình thức phù hợp với thu nhập hoàn cảnh kinh tế Tiết kiệm AUD ưu đãi: Là sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn đồng Đơ la Úc (AUD) với lãi suất trần hấp dẫn Lợi ích: Nhằm gia tăng lợi ích tài ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM: • Đối tượng khách hàng: Khách hàng cá nhân • Loại tiền gửi: AUD • Số tiền gửi tối thiểu: 3.000 AUD • Kỳ hạn: tháng, tháng, tháng, 12 tháng • Hình thức trả lãi: Cuối kỳ • Lãi suất: TRẦN LÃI SUẤT ưu đãi cập nhật theo tuần Tích lũy cho con: Là sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn mà bố mẹ, người thân tiết kiệm để tích lũy cho theo định kỳ Lơi ích: Tích lũy cho con, gom yêu thương xây tương lai với tài khoản mang tên trẻ em hưởng lãi suất hấp dẫn theo thời gian thực gửi ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM: • Đối tượng khách hàng: Cha mẹ, người thân có nhu cầu tích lũy định kỳ tiền gửi cho trẻ em 18 tuổi vào tài khoảncủa trẻ • Loại tiền gửi: VND • Tài khoản Tích lũy cho con: Là tài khoản mang tên trẻ • Tài khoản đồng hành: Là tài khoản cha me, người thân để chuyển tiền tích lũy cho trẻ • Số tiền nộp gốc định kỳ tối thiểu: 3.000.000 VNĐ • Kỳ hạn gốc: 12 tháng Kỳ hạn nộp định kỳ: tháng/lần • Hình thức trả lãi: Cuối kỳ 29 Tiết kiệm rút gốc phần: Đây sản phẩm mang tính linh hoạt tài - Sinh lợi không ngừng Đáp ứng nhu cầu vốn đột xuất mà khơng cần phải tất tốn tài khoản Hưởng nguyên lãi suất ban đầu phần gốc lại ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM: • Đối tượng khách hàng: khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm có nhu cầu rút phần tiền gốc kỳ hạn gửi mà hưởng nguyên lãi suất xác định đầu kỳ phần gốc cịn lại • Loại tiền gửi: VND, USD • Số tiền gửi tối thiểu: 100.000.000 VND, 3.000 USD • Số tiền rút gốc phần: • Là bội số 1.000.000 VND/100USD • Số tiền tối thiểu: 10.000.000 VND/ 300 USD • Số tiền tối đa: toàn số dư tài khoản tiết kiệm rút gốc phần • Kỳ hạn: 3, 6, 12 tháng • Hình thức trả lãi: cuối kỳ Tiền gửi trực tuyến: Là sản phẩm cho phép khách hàng gửi/rút tiền tiết kiệm thơng qua internet Lợi ích: Tiện lợi-nhanh chóng, An tồn - bảo mật, sinh lời hiệu ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM • Tài khoản Tiền Gửi Thanh Tốn (tài khoản nguồn dùng để trích tiền): VND, USD, EUR • Tài khoản Tiền Gửi Trực Tuyến: VND • Kỳ hạn: 14 ngày, tháng, tháng, 06 tháng • Số tiền gửi tối thiếu: 3.000.000VND • Lãi suất: Hưởng lãi suất cao Tích lũy kiều hối: Khách hàng nhận tiền kiều hối NHNT có nhu cầu gửi lại nguồn tiền kiều hối NHNT để hưởng lãi suất cao ưu đãi lớn ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM • Loại tiền: USD • Kỳ hạn: tháng • Hình thức trả lãi: cuối kỳ • Lãi suất: 0.00 %/năm 30 Tiết kiệm tự động: Đối với khách hàng cá nhân có thu nhập định kỳ ổn định tài khoản không kỳ hạn Tài khoản tiết kiệm tự động: tài khoản có kỳ hạn Khách hàng đăng ký để định kỳ chuyển tiền vào • Loại tiền: VND, USD • Lãi suất: Theo biểu lãi suất hành • Số tiền chuyển: Là bội số 3.000.000 VND 300 USD • Chu kỳ chuyển tiền: kỳ hạn tài khoản tiết kiệm tự động Khách hàng đăng ký Tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ: Khách hàng cá có nhu cầu nhận khoản tiền lãi theo định kỳ để chi trả nhu cầu tiêu dùng • Loại tiền gửi: VND, USD, EUR • Số tiền gửi tối thiểu: 30.000.000 VND 2.000 USD 2.000 EUR • Kỳ hạn: 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 48, 60 tháng • Chu kỳ trả lãi: hàng tháng, hàng quý • Lãi suất: Được công bố thời kỳ điểm giao dịch NHNT • Khách hàng gửi tiền VND, EUR kì hạn TRÊN 12 tháng hưởng lãi suất ưu đãi bậc thang Tiết kiệm trả lãi trước: Khách hàng có nhu cầu lĩnh lãi gửi tiền để chi trả nhu cầu tiêu dùng cá nhân • Loại tiền gửi: VND, USD, EUR • Kỳ hạn: 1, 3, 6, 12, 18, 24 tháng • Hình thức trả lãi: Nhận trước tiền lãi kỳ hạn gửi gửi tiền • Lãi suất: Theo biểu lãi suất hành cho Sản phẩm Tiết kiệm lĩnh lãi trả trước Vietcombank (niêm yết điểm giao dịch tồn quốc) • Phương thức nhận lãi: Bằng tiền mặt Tự động chuyển vào tài khoản Tiết kiệm thường: Lãi suất hấp dẫn cạnh tranh Kỳ hạn gửi đa dạng • Loại tiền gửi: VND, USD, ngoại tệ khác (theo quy định NHNT thời kỳ) • Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VND, 20 USD (ngoại tệ khác có giá trị tương đương) • Lãi suất: theo biểu lãi suất hành • Kỳ hạn: ngày, 14 ngày, tháng, tháng, tháng, tháng, tháng, 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 60 tháng • Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ, trả lãi trước 31 • Được rút trước hạn có nhu cầu rút vốn Chứng tiền gửi ngoại tệ: Chứng tiền gửi ngoại tệ hình thức gửi tiết kiệm đồng ngoại tệ (USD, EUR, ) kết hợp tham gia chương trình khuyến hấp dẫn Vietcombank Khách hàng tất cá nhân có nhu cầu mua chứng tiền gửi USD 2.2.3.2 Các sản phẩm huy động vốn tiền gửi từ doanh nghiệp tổ chức tín dụng khác • Dịch vụ tài khoản toán: Vietcombank nhận tiền gửi, quản lý, theo dõi số dư cung cấp dịch vụ tài khoản cho khách hàng cách nhanh chóng, an tồn xác với chi phí thấp gồm sản phẩm tiền gửi toán tiền gửi toán quốc tế • Dịch vụ tài khoản tiền gửi có kỳ hạn: Nhằm giúp doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn vốn nhàn rỗi cách an toàn hiệu nhất,Vietcombank cung cấp dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn với mức lãi suất hấp dẫn, cạnh tranh kỳ hạn gửi linh hoạt, đa dạng • Dịch vụ quản lý vốn tập trung: Sử dụng dịch vụ này, hàng ngày, nguồn vốn tài khoản đơn vị thành viên khách hàng tự động chuyển tài khoản trung tâm khách hàng • Dịch vụ đầu tư tự động: Khi tiền gửi tài khoản toán Doanh nghiệp vượt mức định gọi mức sàn, phần tiền vượt tự động chuyển sang tài khoản đặc biệt tài khoản đầu tư tự động Khi số dư tài khoản tiền gửi toán giảm xuống thấp mức sàn, tiền tự động chuyển từ tài khoản đầu tư tài khoản tiền gửi tốn doanh nghiệp • Tiền gửi TCTD khác: Là khoản tiền gửi từ TCTD khác khoản tiền gửi phục vụ chủ yếu cho mục đích tốn liên ngân hàng Khi khách hàng có nhu cầu chuyển tiền nơi khác việc mở tài khoản ngân hàng giúp cho việc chuyển tiền cách nhanh chóng, dễ dàng 32 Kết cung ứng sản phẩm huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Bảng 2.3: Kết huy động vốn thị trường I 2.2.4.1 Kết huy động vốn theo cấu Đơn vị: tỷ đồng Năm 2019 Năm 2020 Chỉ tiêu Vốn vay từ thị trường I Vốn vay từ thị trường II Tổng NV huy động Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng 949.835 91.4% 1.053.354 96.7% 89.288 8.6% 36.393 3.3% 1.039.123 100% 1.089.747 100% Bảng 2.4: Cơ cấu huy động vốn theo đối tượng Trong tổng nguồn vốn huy động được, quy mô vốn vay từ thị trường I (vay từ dân cư tổ chức kinh tế) lớn nhiều so với quy mô vốn vay từ thị trường II (vay từ tổ chức tín dụng 33 khác) Năm 2020 vốn huy động từ thị trường I đạt 1.053.354 tỷ đồng, tăng 103.519 tỷ đồng so với năm 2019, tương ứng với mức tăng tương đối 10.9% Về tỷ trọng, tiền gửi từ dân cư tổ chức kinh tế tăng từ 91.4% lên 96.7% năm 2020 Điều cho thấy Ngân hàng Vietcombank chủ động cấu lại danh mục huy động vốn từ thị trường theo hướng hiệu tập trung nguồn lực huy động vốn vào thị trường I Ngân hàng ngày cố gắng củng cố lòng tin uy tín với khách hàng dân cư tổ chức kinh tế thông qua việc liên tục đưa sản phẩm tiết kiệm hấp dẫn sách khuyến phù hợp 2.2.4.2 Kết huy động vốn theo loại tiền gửi Đơn vị: tỷ đồng Năm 2019 Năm 2020 Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng VNĐ 892.969 85,9% 941.721 86,4% Ngoại tệ 146.152 14,1% 148.026 13,6% 1.039.123 100% 1.089.747 100% Tổng NV huy động Bảng 2.5: Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền gửi Qua bảng 2.5 Ta rút được: Vốn nội tệ chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn Vốn nội tệ tăng từ 892.969 tỷ đồng năm 2019 lên 941.721 tỷ đồng năm 2020, tăng tương ứng 5,5% Nhìn chung, vốn nội tệ đạt vượt kế hoạch đề Không mở rộng mặt quy mô mà tỷ trọng vốn nội tệ tổng nguồn vốn gia tăng từ 85,9% lên 86,4% vào năm 2020 Điều phù hợp thể định hướng ngân hàng nhiệm vụ gia tăng nguồn vốn nội tệ Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu vay vốn ngày tăng cao doanh nghiệp vừa nhỏ khác, Ngân hàng Vietcombank cịn phải khơng ngừng phấn đấu để thu hút nhiều vốn nội tệ 34 Vốn ngoại tệ chiếm tỷ trọng nhỏ tổng nguồn vốn Quy mô tỷ lệ vốn ngoại tệ nhỏ nhiều so với vốn nội tệ, song trì mức vừa phải Năm 2019 – 2020, quy mơ nguồn vốn ngoại tệ có xu hướng tăng từ 146.152 tỷ đồng lên 148.026 tỷ đồng, tăng tương ứng 1,3%; song, tỷ trọng vốn ngoại tệ lại giảm chiếm tỷ lệ nhỏ tổng nguồn vốn huy động, cụ thể 13,6% năm 2020 2.2.4.3 Kết mức tăng giảm nguồn vốn Dù với lãi suất thấp song huy động vốn Vietcombank tăng mạnh Tính đến năm 2020, Tổng huy động vốn đạt 1,08 triệu tỷ đồng, tăng 4,9% so với 2019 Trong đó, tổng huy động vốn thị trường đạt 1.053.354 tỷ đồng, tăng 10,9% so với năm 2019, đạt 101,9% kế hoạch năm 2020 ĐHĐCĐ giao Hoạt động dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khả quan: hoạt động toán quốc tế, toán thương mại, kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ ngân hàng điện tử, thẻ, kiều hối tăng trưởng tốt so với kỳ năm trước, gia tăng đóng góp vào thu dịch vụ cho ngân hàng Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng vốn huy động Ngân hàng Vietconbank thành tích đáng khích lệ Mặc dù năm 2020 xảy nhiều biến động kinh tế song hành tác động xấu từ Đại dịch Covid, khiến cho kinh tế ảnh hưởng trầm trọng Song, Ngân hàng trì mức tăng trưởng dương, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh diễn an toàn thuận lợi 2.3 Nhận xét đánh giá sản phẩm huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 2.3.1.1 Kết đạt Tính đến năm 2020, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đạt nhiều thành tích vượt bậc cơng tác huy động vốn Tổng nguồn vốn huy động có xu hướng tăng lên ln đạt vượt tiêu đề Về cấu vốn nội tệ chiếm tỷ trọng lớn, cao vốn ngoại tệ tổng nguồn vốn huy động vượt mục tiêu đề phù hợp với chiến lược kinh doanh Ngân hàng tạo lòng tin với khách hàng ngày nân cao uy tín, vị thị trường, giúp ngân hàng mở rộng mối quan hệ, tạo điều kiện mở rộng quy mô huy động vốn nói riêng hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung Bằng cố gắng nỗ lực khơng ngừng mình, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam khẳng định ngân hàng hàng đầu, với nguồn vốn tăng trưởng ổn định Mặc dù có nhiều thành cơng điều kiện thị trường cạnh tranh gay gắt, song khó khăn hạn chế điều tránh khỏi tỏng trình hoạtt động kinh doanh ngân hàng 35 2.3.1.2 Những hạn chế, bất cập huy động vốn Với tác động đầy rủi ro từ phía mơi trường bên ngồi trình độ chun mơn chưa đạt tạo nên Vietcombank phát triển với cấu trúc không bền vững, ảnh hưởng đến danh tiếng ngân hàng đứng đầu nước Do vậy, trước biến động từ mơi trường, ban lãnh đạo tồn thể cán Ngân hàng Vietcombank nên có giải pháp kịp thời ngăn chặn phát triển lệch hướng Trên thực tế, dù có uy tín vị vững thị trường tài ngân hàng Vietcombank khơng thể khỏi lời đồn xấu, ảnh hưởng làm giảm uy tín thương hiệu Điểm đặc biệt trước trường hợp vậy, nhân viên Vietcombank tự giải thích trước khách hàng mà không đạo thống từ phía ban lãnh đạo, khơng có sách truyền thông thật tốt để ngăn chặn luồng thông tin không xác từ dư luận Đó ngun nhân nhiễu thơng tin diện rộng Chăm sóc khách hàng thể qua nhiều hình thức: thái độ nhân viên, chương trình ưu đãi, quà tặng cho khách hàng lễ tết…Trong năm qua Vietcombank thực đầy đủ chưa trọng Chi phí dành cho việc chăm sóc khách hàng cịn thấp nên tính hiệu chưa cao Bên cạnh đó, lượng khách hàng đến với Vietcombank đông nên nhân viên khơng kiểm sốt hết cơng việc thái độ chăm sóc khách hàng cách chu đáo Về lãi suất gửi tiết kiệm, Vietcombank nằm top ngân hàng Do đó, để cạnh tranh lãi suất với ngân hàng lại địa bàn khó khăn Trước tình hình đó, Vietcombank áp dụng chương trình “Lãi suất bậc thang” tạo điều kiện cho khoản tiền lớn chi nhánh nhiều Tuy nhiên, công tác chưa hiệu quả, xét lãi suất cộng Vietcombank cịn cách xa ngân hàng bạn Tuy nhiên, trước lượng huy động tốt chưa có xuất nhiều ngân hàng khác, cộng thêm tín nhiệm lâu đời Vietcombank khách hàng Do vậy, để phát triển tình hình đó, cần tác động thêm nhiều yếu tố khác 36 PHẦN GIẢI PHÁP CHO SẢN PHẨM HUY ĐỘNG VỐN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 3.1 Tiềm phát triển sản phẩm huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Về uy tín Vietcombank ngân hàng có thương hiệu mạnh thị tường tài Việt Nam với thành tích năm liên tiếp ngân hàng có mơi trường làm việc tốt Việt Nam; thương hiệu ngân hàng uy tín truyền thơng năm liên tục Bên cạnh đó, Vietcombank cịn lọt top 50 công ty niêm yết tốt Việt Nam, đại diện Việt Nam có mặt top 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn tồn cầu (theo Forbes); Đứng thứ 403 (đứng đầu nhóm ngân hàng Việt Nam) bảng xếp hạng The Banker Đây điểm mạnh lớn khách hàng thường có xu hướng chọn tin dùng ngân hàng có uy tín Với giá trị thương hiệu nay, Vietcombank hồn tồn thuận lợi thu hút nguồn vốn từ chủ thể khác kinh tế Sản phẩm dịch vụ thẻ mạnh Việt Nam, mạng lưới rộng khắp Là ngân hàng đứng đầu mức độ đa dạng loại tiền mặt, tiền giao dịch, phương thức mua bán chuyển đổi ngoại tệ Sản phẩm huy động vốn Ngân hàng Vietcombank đa dạng, đáp ứng nhu cầu khác khách hàng Bên cạnh đó, mạng lưới đơn vị phân bố rộng khắp hệ thống ATM có mặt khắp nơi giúp cho Vietcombank dễ dàng tiếp cận đến đối tượng khách hàng, thu hút nhiều vốn huy động, đồng thời, tạo thuận tiện giao dịch thông qua sản phẩm thẻ Là ngân hàng hàng đầu lĩnh vực phát hành cung cấp dịch vụ toán thẻ Việt Nam; ngân hàng Việt Nam phát hành thương hiệu thẻ quốc tế uy tín (American Express, Visa, MasterCard) chấp nhận tốn loại thẻ quốc tế thơng dụng giới (Visa, Mastercard, Diners Club, JCB, American Express, China UnionPay Discover Card) Điều cho phép ngân hàng giao dịch với loại đối tượng, tạo ddieuf kiện mở rộng quy mô huy động vốn 37 Giải pháp cho sản phẩm huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ 3.2 phần Ngoại thương Việt Nam Giải pháp chung • Nghiên cứu thị trường để có hình thức huy động vốn phù hợp, linh hoạt nhằm thu hút ngày nhiều khách hàng, huy động tối đa nguồn vốn từ tổ chức kinh tế dân cư • Giữ vững tiếp tục củng cố nhóm khách hàng truyền thống, thu hút khách hàng • Có chế lãi suất linh hoạt phù hợp với ngân hàng Vietcombank chi nhánh địa bàn • Tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư tín dụng doanh nghiệp, cá nhân Tiếp cận với chủ đầu tư dự án lớn địa bàn để đầu tư vốn, thiết lập quan hệ tốn • Nâng cao chất lượng tín dụng Giải pháp cụ thể 3.2.2.1 Phát triển sản phẩm, dịch vụ cung ứng Đa dạng hố hình thức huy động vốn, đưa hình thức huy động vốn hấp dẫn để thu hút số lượng chất lượng nguồn vốn huy động, nâng cao hiệu cơng tác huy động vốn, đa dạng hóa đối tượng gửi tiền (mở rộng đến tầng lớp dân cư), tăng cường huy động vốn qua tài khoản tiền gửi, phát triển kết hợp dịch vụ ngân hàng đại dịch vụ truyền thống quỹ tiết kiệm, điểm giao dịch, kiểm sốt, phân tích điều kiện tình hình huy động vốn thời điểm thời kỳ để có biện pháp hữu hiệu nhằm huy động nguồn vốn nhàn rỗi dân vào ngân hàng Việc phát triển sản phẩm, dịch vụ cung ứng tiến hành cách: • Đưa nhiều kỳ hạn tiền gửi khác • Cải tiến phương thức gửi rút tiền • Mở thêm số loại hình tiền gửi Việc đa dạng hóa sản phẩm huy động vốn mang lại lợi ích cho đơi bên, vừa giúp khách hàng tự lựa chọn loại hình phù hợp, vừa giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro nâng cao lợi nhuận 38 3.2.2.2 Chính sách lãi suất huy động linh hoạt, phù hợp Lãi suất tác động đến thu nhập chi phí, đó, ảnh hưởng trực tiếp đến kết họt động kinh doanh ngân hàng Vì vậy, việc xây dựng lãi suất hợp lí điều cần thiết đặc biệt quan trọng công tác thu hút vốn Để làm tốt điều này, ngân hàng cần thực khảo sát thị trường, nắm bắt tâm tư nguyện vọng khách hàng để phân tích, tổng hợp nhằm đưa sách lãi suất hợp lí Ngồi ra, để giữ chân thu hút thêm lượng khách hàng tiềm mới, Ngân hàng Vietcombank cần có nhiều ưu đãi lãi suất để khuyến khích họ tiếp tục gửi tiền vào ngân hàng, tạo nguồn vốn ổn định 3.2.2.3 Đẩy mạnh hoạt động marketing Thực tốt công tác tiếp thị ngân hàng Hiện nay, trước cạnh tranh gay gắt ngân hàng, công tác tiếp thị với khách hàng trở nên quan tọng hết Để thuận lợi việc thu hút vốn, Ngân hàng cần đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, nắm bắt nhu cầu khách hàng, từ đưa sách sản phẩm hợp lí với mức lãi suất phù hợp, đưa vào danh sách loại hình dịch vụ ngân hàng đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội Ngân hàng Vietcombank nên để cán giàu kinh nghiệm thực cơng tác nghiên cứu thị trường hịng dễ dàng nắm tâm lí khách hàng kịp thời tư vấn cho Ban giám đốc đưa định việc cung ứng sản phẩm Việc giúp gia tăng lợi cạnh tranh công tác huy động vốn Nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố uy tín ngân hàng Chất lượng phục vụ ngân hàng thể qua nhiều yếu tố như: đa dạng loại hình sản phẩm, tiện ích ngân hàng mang lại, trình độ chuyên nghiệp cán chun mơn,… Vì vậy, để nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố niềm tin khách hàng, ngân hàng có thể: • Đầu tư vào cơng nghệ, thiết bị ngân hàng, phục vụ cho mục tiêu hoạt động • Hỗ trợ tư vấn khách hàng tận tình, đề xuất sách linh động, phù hợp • Mở rộng cơng tác truyền thơng, quảng bá hình ảnh ngân hàng phương diện hòng đưa thương hiệu đến gần với công chúng 39 3.2.2.4 Ứng dụng công nghệ vào hoạt động ngân hàng • Lắp đặt phần mềm giao dịch đại nối mạng hệ thống với VietCombank Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng giao dịch, nâng cao khả phục vụ khách hàng ngân hàng • Ngân hàng cần chủ động phát triển liên minh thẻ hệ thơng banknet • Có kế hoạch đào tạo cán chuyên tin học nghiệp vụ ngân hàng để có khả quản lý vận hành hệ thống đại 40 PHẦN KẾT LUẬN Trong suốt trình hoạt động, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam không ngừng lớn mạnh thể qua tốc độ tăng tổng tài sản, lợi nhuận cao mạng lưới ngày mở rộng Vietcombank thành cơng đưa thương hiệu vươn tầm giới trở thành NHTM lớn mạnh Việt Nam Tuy vậy, bên cạnh thành cơng đạt tồn khó khăn hạn chế cần khắc phục Vì trình hoạt động, ngân hàng cần phải nâng cao chất lượng dịch vụ, tìm hiểu nắm bắt tâm lý khách hàng tạo thêm nhiều sản phẩm phù hợp với đối tượng, đa dạng hố hình thức huy động vốn khơng trọng đối tượng khách hàng công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, mà cần trọng khách hàng tư nhân, hộ cá thể, để thu hút lượng tiền nhàn rỗi từ nâng cao doanh số cho vay nhằm tăng lợi nhuận cho ngân hàng Để đạt điều ngân hàng cần có biện pháp tích cực bước phù hợp với nhu cầu thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến gửi tiền Qua phân tích đánh giá tình hình huy động vốn ngân hàng cho thấy tốc độ huy động vốn ngân hàng qua thời kỳ so sánh tăng, có kết ngân hàng đưa thị trường sản phẩm đắn, phù hợp với tâm lý người dân địa phương Bên cạnh ngân hàng ln đổi phong cách giao dịch mình, vận dụng động cơng cụ lãi suất, thường xuyên chăm sóc khách hàng,… yếu tố tạo điều kiện thuận lợi để Vietcombank chủ động việc huy động vốn gia tăng khả cạnh tranh với ngân hàng khu vực Vì Vietcombank nên quan tâm nhiều đến công tác huy động vốn địa phương góp phần làm cho nguồn vốn hoạt động ngân hàng ngày dồi đủ đáp ứng nhu cầu vay vốn địa bàn 41 PHẦN TÀI LIỆU THAM KHẢO https://www.slideshare.net/trongthuy2/chuyen-de-tang-cuong-huy-dong-von-tai-nganhang-thuong-mai-co-phan-rat-hay-diem-8 https://thinganhang.com/document/view/phan-tich-diem-manh-diem-yeu-co-hoi-thachthuc-cua-vietcombank-2017-vcb https://portal.vietcombank.com.vn/content/Investors/Investors/B%C3%A1o%20c%C3% A1o%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20ni%C3%AAn/N%C4%83m%202020/Bao%2 0cao%20thuong%20nienVCB%202020_CBTT.pdf https://www.academia.edu/22517296/Ph%C3%A2n_t%C3%ADch_t%C3%ACnh_h%C3 %ACnh_huy_%C4%91%E1%BB%99ng_v%E1%BB%91n_t%E1%BA%A1i_ng%C3% A2n_h%C3%A0ng_TMCP_Ngo%E1%BA%A1i_Th%C6%B0%C6%A1ng_Vi%E1%B B%87t_Nam https://www.slideshare.net/trongthuy2/chuyen-de-tang-cuong-huy-dong-von-cong-ty-cophan-bao-toan-rat-hay-hot-2018 https://123docz.net//document/4595205-tim-hieu-ve-nguon-von-cua-nhtm-cpvietcombank-va-xu-the-bien-dong-cac-khoan-muc-ben-nguon-von-cua-ngan-hangthuong-mai-co-phan-vietcombank.htm 42 ... Phân loại sản phẩm huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 29 2.2.4 Kết cung ứng sản phẩm huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam ... xét đánh giá sản phẩm huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 35 PHẦN GIẢI PHÁP CHO SẢN PHẨM HUY ĐỘNG VỐN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM ... tố khác 36 PHẦN GIẢI PHÁP CHO SẢN PHẨM HUY ĐỘNG VỐN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 3.1 Tiềm phát triển sản phẩm huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Về uy tín
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn học Ngân hàng thương mại: Sản phẩm huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam,