0

Tiểu luận môn Quản trị học: Phân tích mối quan hệ giữa các Chức năng Quản trị (PODC)

10 7 0
  • Tiểu luận môn Quản trị học: Phân tích mối quan hệ giữa các Chức năng Quản trị (PODC)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 15:38

Trong bất kỳ một tổ chức hay doanh nghiệp nào, quản trị luôn là công việc tọng yếu được các nhà lãnh đạo thực hiện một cách thường xuyên và liên tục. Bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả làm việc của toàn bộ hệ thống. Trong đó chức năng quản trị là những nhóm công việc chung, tổng quát mà nhà quản trị ở cấp bậc nào cũng thực hiện, nhằm hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức. Trong quản trị doanh nghiệp, để hoạt động hiệu quả thì tổ chức sẽ chia bộ máy nhân sự thành các bộ phận, các tuýp người khác nhau khi làm việc. Tuy nhiên, quy trình chung mà mỗi nhà quản trị cần sử dụng để đạt được các mục tiêu của tổ chức đều thông qua việc thực hiện 4 chức năng: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra. BÀI TIỂU LUẬN HẾT MÔN – MÔN QUẢN TRỊ HỌC TÊN ĐỀ TÀI: “Phân tích mối quan hệ Chức Quản trị (PODC) Chỉ điểm giống khác thực chức quản trị nhà quản trị cấp cao nhà quản trị cấp thấp Lấy ví dụ thực tế mà anh (chị) biết để minh họa cho phân tích anh chị.” BÀI LÀM: I Các chức quản trị mối quan hệ Chức quản trị (PODC) Trước phân tích mối quan hệ chức quản trị, tìm hiểu sơ lược lý thuyết quản trị, mơ hình quản trị bao gồm chức Các chức quản trị Trong tổ chức hay doanh nghiệp nào, quản trị công việc tọng yếu nhà lãnh đạo thực cách thường xuyên liên tục Bởi ảnh hưởng trực tiếp đến kết làm việc toàn hệ thống Trong chức quản trị nhóm cơng việc chung, tổng quát mà nhà quản trị cấp bậc thực hiện, nhằm hoàn thành mục tiêu chung tổ chức Trong quản trị doanh nghiệp, để hoạt động hiệu tổ chức chia máy nhân thành phận, tuýp người khác làm việc Tuy nhiên, quy trình chung mà nhà quản trị cần sử dụng để đạt mục tiêu tổ chức thông qua việc thực chức năng: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo kiểm tra 1.1 Chức hoạch định Hoạch định chức trình quản trị doanh nghiệp Hoạch định bao gồm ba giai đoạn thiết lập mục tiêu (mức tăng lợi nhuận, thị phần, tăng doanh thu…); phân bổ nguồn lực; định hoạt động tổ chức (quyết định trình lựa chọn phương án hành động, định nhằm ứng phó trước biến động thị trường,…) Có thể nói, chức hoạch định đóng vai trò định tới định hướng phát triển, mục tiêu hoạt động doanh nghiệp tương lai Bên cạnh đó, thơng qua chức này, cá nhân, phận thuộc tổ chức biết rõ đích đến mục tiêu mà hướng tới nhằm giúp nhà quản trị phân bổ nhân lực vật lực cách hiệu 1.2 Chức tổ chức Hoạt động tổ chức thường sau hoạch định phản ánh cách thức mà tổ chức nỗ lực để hoàn thành kế hoạch vạch Đây trình xây dựng, cấu phận tổ chức mối quan hệ thành viên, từ cho phép họ triển khai kế hoạch hồn thành mục tiêu chung tổ chức Hoạt động tổ chức bao gồm công việc: Cơ cấu phận, thiết lập phòng ban xây dựng bảng mô tả công việc tổ chức bao gồm chức nhân tuyển chọn, huấn luyện phát triển nguồn nhân lực; truyền đạt mệnh lệnh, thông tin tri thức cần thiết để thực công việc đồng thời nhận thông tin phản hồi Nếu chức hoạch định liên quan trực tiếp đến mục tiêu hoạt động chức tổ chức liên quan trực tiếp đến yếu tố người, chức quan trọng đảm bảo tồn phát triển doanh nghiệp 1.3 Chức lãnh đạo Thông qua thị, mệnh lệnh, chức lãnh đạo thể việc sử dụng tầm ảnh hưởng để động viên, huy phối hợp nhân nhằm thực mục tiêu định giải vấn đề mâu thuẫn phát sinh trình thực Lãnh đạo bao hàm việc tạo giá trị văn hóa, chia sẻ chúng truyền thông mục tiêu đến cá nhân toàn tổ chức; đồng thời truyền cảm hứng đến nhân viên với kỳ vọng họ thực công việc cách hiệu Ngoài ra, chức lãnh đạo góp phần giúp cơng việc điều phối cách trơn tru phận với để hướng đến mục tiêu chung dài hạn 1.4 Chức kiểm tra Kiểm tra, chức thứ tư quản trị, nhằm đảm bảo công việc thực kế hoạch Chức bao hàm việc giám sát hoạt động doanh nghiệp nhân viên thuộc phận, đảm bảo tổ chức hướng trình thực mục tiêu; đồng thời, tiến hành thu thập kết thực thực tế để so sánh với mục tiêu đặt thực điều chỉnh cần thiết Chức kiểm tra không thực nhà quản trị cấp cao mà cịn diễn nhân viên cấp thông qua việc tự kiểm điểm, đánh giá lại mức độ hồn thành cơng việc nhằm phịng trừ sai sót Do đó, kiểm tra giúp hoạt động thực trơn tru xảy rủi ro Mối quan hệ Chức quản trị (PODC) Trên sở lý thuyết chức quản trị phân tách cách rõ ràng thực tế thể thống Giữa chúng ln có mối quan hệ liên kết chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau, đồng thời chức tảng tiền đề chức Chúng không ngừng vận động luân chuyển suốt trình tồn phát triển doanh nghiệp Đầu tiên chức hoạch định có nhiệm vụ đề chiến lược phương thức thực Hoạch định chức quan trọng chức quản lý, đồng thời coi chức tảng quản trị học, công việc mà nhà quản trị phải thực từ đầu để triển khai hoạt động cần thiết nhằm đạt mục tiêu đặt Trong hầu hết trường hợp, chức hoạch định chi phối tất chức khác hệ thống quản lý Bởi chức hoạch định không thực hiện, doanh nghiệp bị phương hướng, không xác định công việc cần làm, thiếu sở để tổ chức máy nhân lãnh đạo người, khơng có tiêu chuẩn để thực chức kiểm tra Và phương diện đó, mà chức hoạch định khơng thực tốt tất nhiên chức cịn lại khơng thể tránh khỏi sai lệch trở nên vơ nghĩa Do đó, chức khác phải dựa vào hoạch định để hoạt động; nhà quản trị phải dựa vào công việc, mục tiêu hoạch định sẵn để tiếp tục thực chức nhằm giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu phát triển tương lai Chức tổ chức có nhiệm vụ tổ chức cấu để thực chiến lược hoạch định Đã có hoạch định phải có tổ chức, khơng thực chức tổ chức khơng có kết xảy nhà quản trị khơng có sở thực tế để thực chức kiểm tra Sẽ khơng sai nói chức tổ chức nhân tố định thành bại tổ chức Tất định quản lý, kế hoạch, hoạt động lãnh đạo kiểm tra không trở thành thực tổ chức thực cách khoa học Do đó, nói chức định nhằm biến phương án hành động, mục tiêu hoạch định thành thực Chức lãnh đạo có nhiệm vụ điều chỉnh, kết hợp nhân tố liên quan để thực kế hoạch Bản chất chức lãnh đạo khả động viên sử dụng người Tất chức khác quản trị hoạch định, tổ chức kiểm tra khơng hồn thành tốt nhà quản trị không hiểu không phát huy yếu tố người, suy cho người với tư cách chủ thể vừa đối tượng kinh doanh, nhân tố bên định thành bại tổ chức Chức lãnh đạo đóng vai trị quan trọng tạo liên kết phận máy tổ chức, giúp hoạt động phận ăn khớp nhau, nhờ thực tốt chức khác quản trị Cuối chức kiểm tra có trách nhiệm đánh giá mức độ hoàn thành doanh nghiệp, từ phát vấn đề phát sinh để khắc phục, sửa đổi hoàn thiện cho phù hợp với chiến lược việc hoạch định Có thể thấy, trình thực kế hoạch, tổ chưc ln đụng phải vấn đề phát sinh ngồi dự kiến, khiến tổ chức lệch hướng so với kế hoạch ban đầu, làm chậm tiến độ Do mà nhà quản lý phải định chức annwg kiểm tra nhằm dự đoán phát vấn đề nảy sinh, đồng thời đưa biện pháp khắc phục đưa tổ chức hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề Các chức hoạch định, tổ chức lãnh đạo dù thực tốt đến đâu trình thực mắc phải vấn đề phát sinh hay sai sót khơng đáng có khiến cho doanh nghiệp khó tránh khỏi thất bại hoạt động Do đó, chức kiểm tra đóng vai trị quan trọng nhằm đảm bảo phát huy hiệu chức lại Như vậy, chức móc nối với tạo vận động doanh nghiệp, làm cho guồng máy vận động quỹ đạo hướng tới mục tiêu định Các chức quản trị có mối quan hệ gắn kết với nhau, chức bổ trợ cho chức kia, chức quản trị phối hợp hài hòa giúp tổ chức phát triển lớn mạnh qua thời gian Nếu tách rời chức chúng khơng có ý nghĩa, khơng có tác dụng khơng có vai trị quản lý II Điểm giống khác thực chức quản trị nhà quản trị cấp cao nhà quản trị cấp thấp Giống Dù nhà quản trị cấp cao hay cấp thấp doanh nghiệp lớn hay nhỏ vận dụng kỹ để thực bốn chức quản trị là: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo kiểm tra Khác Trong doanh nghiệp, cấp quản trị phân công nhiều mức độ khác nhau, cấp độ có vai trị vị trí định tổ chức, cấp độ quản trị cao chức hoạch định tổ chức cao, ngược lại, nhà quản trị cấp thấp tập trung nhiều vào chức lãnh đạo Đối với nhà quản trị cấp cao phần lớn thời gian dành cho chức hoạch định tổ chức Công việc nhà quản trị cấp cao chủ yếu tập trung vào thiết lập mục tiêu dài hạn, kiến tạo tầm nhìn phát triển tổ chức, xây dựng kế hoạch chiến lược hoành động để đạt mục tiêu; đồng thời giám sát mơi trường bên ngồi đưa định có tầm ảnh hưởng đến tồn tổ chức Họ nhìn tương lai dài hạn quan tâm đến khuynh hướng môi trường tổng quát thành công chung tổ chức Bên cạnh nhà quản trị cấp cao chịu trách nhiệm điều phối hoạt động công ty; đồng thời định, triển khai chương trình thay đổi tổ chức, cấu lại tổ chức hay định hình văn hóa cơng ty, giúp cho công ty thực đổi theo kịp tốc độ thay đổi nhanh chóng Cịn nhà quản trị cấp thấp giành phần lớn thời gian cho chức lãnh đạo Họ chịu trách nhiệm hoạt động đội thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, điều khiển nhân viên thừa hành không giữ chức vụ quản lý Cơng việc họ lập kế hoạch ngắn hạn chi tiết, thực quy định quy trình để đạt hiệu suất cao sản xuất, cung cấp hỗ trợ chuyên môn; đồng thời, tiến hành phân công công việc cụ thể, giám sát hoạt động hàng ngày động viên, đánh giá nhân viên trực thuộc Nhìn chung, hoạt động nhà quản trị cấp thấp có tầm ngắn hạn thường nhấn mạnh vào việc thực mục tiêu hàng ngày, họ tập trung vào chức lãnh đạo, phân cơng, phân nhiệm, giao quyền thiết kế máy hợp lý; trì kỉ luật, kỉ cương động viên, khai thác hiệu tiềm lực nhân viên Như nhà quản trị phải có đầy đủ kỹ thực đồng thời chức quản trị Tuy nhiên cấp cao, nhà quản trị cần phải có nhiều kỹ tư tập trung nhiều vào chức hoạch định, tổ chức; tập trung vào thiết kế tầm nhìn xây dựng chiến lược dài hạn Trong đó, nhà quản trị cấp thấp người tiếp xúc trực tiếp với nhân viên cấp dưới, chức lãnh đạo thể rõ thông qua phân bổ nhiệm vụ, thực quy định cách mà họ động viên sử dụng người III Ví dụ thực tế Ví dụ 1: Mối quan hệ chức quản trị Để hình dung rõ mối liên kết chặt chẽ chức quản trị, ta xem xét ví dụ điển hình Ford việc tung Edsel vào tháng năm 1957 Trong dự án lần đó, Ford vấp phải nhiều sai lầm việc hoạch định kế hoạch, cụ thể là: Tên sản phẩm không thu hút khách hàng, thời điểm tung thị trường không phù hợp (bởi mẫu xe thuộc hãng xe khác thường bán vào tháng 11), thiết kế không trội, gặp nhiều vấn đề kỹ thuật giá thành lại cao Kết Edsel tồn vòng năm với doanh số thấp kỳ vọng, chưa đến 30% Ta thấy, Ford mắc sai lầm từ đầu bước hoạch định, từ thiết kế, đặt tên sản phẩm đến dự kiến thời gian mắt định giá không phù hợp với tình hình thực tế thị hiếu khách hàng Hoạch định chức tảng nhà quản trị cấp cao Ford không thực tốt, mắc phải sai lầm chí mạng, dẫn đến tổ hợp chức quản trị lại trở nên vơ nghĩa Ví dụ 2: Điểm khác thực chức quản trị nhà quản trị cấp cao nhà quản trị cấp thấp Mối quan hệ cấp bậc quản lý chức quản trị CẤP THẤP 15% CẤP TRUNG 24% 18% CẤP CAO 51% 33% 36% 28% 0% 10% 10% 36% 20% 30% HOẠCH ĐỊNH 40% TỔ CHỨC 13% 22% 50% 60% LÃNH ĐẠO 70% KIỂM TRA 14% 80% 90% 100% Theo nghiên cứu Mahoney, tổ chức, nhà quản trị cấp cao dành phần lớn thời gian cho chức hoạch định (28%) tổ chức (36%) Trong nhà quản trị cấp thấp lại tập trung chủ yếu vào chức điều khiển (51%) Daniel Wheeler, hai mươi tám tuổi, nhà quản trị cấp thấp Dell Monte Foods; công việc anh liên quan trực tiếp đến việc xúc tiến sản phẩm, chuẩn y thiết kế bao bì tổ chức người thực kiện giới thiệu mẫu sản phẩm Anh người tiếp xúc trực tiếp với nhân viên đạo, phân công nhiệm vụ để hồn thành cơng việc cách tối ưu Do mà chức lãnh đạo thực thường xun vị trí Bởi để hồn thành thị giao giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu đề Daniel Wheeler cần phải vận dụng kỹ cần thiết để động viên, để khai thác triệt để tiềm nhân viên, thúc đẩy hoạt động xúc tiến sản phẩm đồng thời giải mâu thuẫn phát sinh nội Trong Dometic Antonellis, tổng giám đốc công ty New England Confectionary (Necco) chuyên sản xuất viên kẹo nhỏ đầy màu sắc hình trái tim, đưa thông điệp kèm “Hãy tôi-Be Mine” hay “Hãy hôn tôi-Kiss me” Trên cương vị nhà quản trị cấp cao, Dometic Antonellis tất nhiên có thời gian tiếp xúc với nhân viên hoạt động sản xuất kinh doanh, thay vào đó, ơng tham gia xử lý vấn đề thiên tính vĩ mơ hơn, hoạch định chiến lược định hướng tầm nhìn tổ chức, thiết kế truyền thông thông điệp mang tính đại diện cho tổ chức Cả hai nhà quản trị họ thực hoạt động hoạch định, tổ chức, lãnh đạo kiểm tra mức độ phương thức thực có khác TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình tiếng Việt mơn Quản trị học: Kỷ ngun quản trị - Richard L Daft, Nhà xuấ Hồng Đức http://luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-chuc-nang-hoach-dinh-trong-quan-tri75611/#:~:text=Ch%E1%BB%A9c%20n%C4%83ng%20ho%E1%BA%A1ch%20% C4%91%E1%BB%8Bnh%20bao,hi%E1%BB%87n%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1 c%20ho%E1%BA%A1ch%20%C4%91%E1%BB%8Bnh https://kinhtequantri.com/dinh-nghia-phan-loai-va-ky-nang-cua-nha-quan-tri/ http://luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-chuc-nang-hoach-dinh-trong-quan-tri75611/#:~:text=Ch%E1%BB%A9c%20n%C4%83ng%20ho%E1%BA%A1ch%20% C4%91%E1%BB%8Bnh%20bao,hi%E1%BB%87n%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1 c%20ho%E1%BA%A1ch%20%C4%91%E1%BB%8Bnh https://text.123docz.net/document/5042659-chuong-8-chuc-nang-lanh-dao.htm KẾT QUẢ CHECK ĐẠO VĂN ... động thực trơn tru xảy rủi ro Mối quan hệ Chức quản trị (PODC) Trên sở lý thuyết chức quản trị phân tách cách rõ ràng thực tế thể thống Giữa chúng ln có mối quan hệ liên kết chặt chẽ, tác động... trị quản lý II Điểm giống khác thực chức quản trị nhà quản trị cấp cao nhà quản trị cấp thấp Giống Dù nhà quản trị cấp cao hay cấp thấp doanh nghiệp lớn hay nhỏ vận dụng kỹ để thực bốn chức quản. .. dưới, chức lãnh đạo thể rõ thông qua phân bổ nhiệm vụ, thực quy định cách mà họ động viên sử dụng người III Ví dụ thực tế Ví dụ 1: Mối quan hệ chức quản trị Để hình dung rõ mối liên kết chặt chẽ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn Quản trị học: Phân tích mối quan hệ giữa các Chức năng Quản trị (PODC),

Từ khóa liên quan