0

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện diễn châu, tỉnh nghệ an

80 13 0
  • Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện diễn châu, tỉnh nghệ an

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 23:22

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Đất đai tài nguyên vô quý giá quốc gia, tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn gốc trình sống nguồn gốc sản phẩm hàng hoá xã hội.Trong bối cảnh kinh tế thị trường phát triển, giá trị đất đai ngày thể rõ nét Ở Việt Nam, Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước đại diện quản lý Một công cụ quản lý quan trọng nhà nước đất đai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Trong giai đoạn nay, tình hình sử dụng đất đai phức tạp, nhu cầu sử dụng đất đai ngày tăng, đất đai trở nên khan có giá trị hơn, bên cạnh hàng loạt vụ tranh chấp đất đai diễn ra, ảnh hưởng đến phát tri ển kinh tế, xã hội địa phương Do đó, việc nâng cao công tác quản lý đất đai cần thiết, đặc biệt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có vị trí đặc biệt trình quản lý đất đai nhà nước, xác lập mối quan hệ pháp lý quyền sử dụng đất đai nhà nước người sử dụng đất, khơng đảm bảo thống quản lý mà đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ người sử dụng, giúp người sử dụng đất yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh sở pháp lý việc thu tiền sử dụng đất, tăng nguồn ngân sách cho nhà nước Hoạt động thị trường Bất động sản diễn với tốc độ nhanh, góp phần tăng trưởng kinh tế, để thị trường hoạt động công khai, minh bạch cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần phải tiến hành nghiêm túc Huyện Diễn Châu huyện phía Bắc tỉnh Nghệ An, huyện gặt hái số thành công công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, song gặp khơng khó khăn nhiều nguyên nhân tác động Vì vậy, việc tìm hiểu khó khăn, vướng mắc, đề phương hướng giải quyết, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyên sử dụng đất địa bàn huyện Diễn Châu cần thiết Nhận thức tầm quan trọng vấn đề trên, em lựa chọn đề tài: “Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An” Nguyễn Thị Tuyên Lớp KT & QL Địa 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2.Mục đích nghiên cứu Hệ thống vấn đề lý luận công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Trên sở đó, đề xuất số giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồn thiện hồ sơ địa toàn huyện Vận dụng kiến thức lý thuyết kết hợp thực tế để nghiên cứu sâu vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm hành trang cho công việc tương lai Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụ ng đất Phạm vi: Tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An năm gần Phương pháp nghiên cứu: Chuyên đề nghiên cứu vận dụng văn bản, nghị định nhà nước quản lý đất đai Ngồi ra, chun đề cịn kết hợp sử dụng phương pháp như: - Phương pháp thống kê: Thu thập số liệu tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An - Phương pháp so sánh: Từ số liệu thu thập, tiến hành so sánh theo thời gian, khu vực với Từ đó, đưa nhận xét, phục vụ cho việc nghiên cứu - Phương pháp phân tích, tổng hợp: Từ số liệu, tài liệu thu thập được, phân tích vấn đề, tổng hợp vấn đề nhằm đưa kết luận có độ tin cậy cao 5.Nội dung đề tài: Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài gồm chương: Chương I Cơ sở khoa học công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Chương II Thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Chương III Các giải pháp hồn thiện cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Tuyên Lớp KT & QL Địa 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG I: CỞ SỞ KHOA HỌC VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 1.1 Vai trò đất đai cần thiết phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1.1.1 Vai trò đất đai Như biết, đất đai sản phẩm tự nhiên, có trước lao động Trong q trình lao động, người tác động vào đất đai để tạo sản phẩm cần thiết phục vụ nhu cầu người Do đó, đất đai vừa sản phẩm tự nhiên, vừa sản phẩm lao động người, có vai trị vơ quan trọng đời sống phát triển kinh tế xã hội đất nước Thật vây, Đất đai tài nguyên vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tê, văn hóa, an ninh, quốc phịng Trong tiến trình lịch sử lồi người, người đất đai có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với Đất đai điều kiện chung trình sản xuất hoạt động người.Dựa vào đất đai, người tạo sản phẩm để tồn phát triển, đất đai có vai trị đặc biệt quan trọng, điều kiện sống động - thực vât người trái đất Đất đai tham gia vào tất hoạt động kinh tế xã hội, nhiên, ngành cụ thể kinh tế quốc dân, đất đai có vị trí khác Đất đai địa điểm, sở thành phố, làng mạc, công trình cơng nghiệp, giao thơng, thuỷ lợi…Đất đai cung cấp nguyên liệu cho ngành xây dựng, ngành công nghiệp chế biến.Trong nông nghiệp, đất đai tư liệu sản xuất đặc biệt, yếu tố hàng đầu, thay Đối với nước ta - nước chủ yếu sản xuất nơng nghiệp vai trò đất đai quan trọng Khi xã hội phát triển, dân số ngày tăng lên, trình thị hố diễn mạnh mẽ, nhu cầu đất đai tăng nhanh tổng cung đất đai coi không đổi, đất đai trở thành hàng hoá đặc biệt, làm tăng giá trị đất đai, qua khẳng định vai trị to lớn đất đai Nguyễn Thị Tuyên Lớp KT & QL Địa 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Về môi trường, Đất đai thường gắn liền với khí hậu, địa hình yếu tố khơng gian, phân bố rộng khắp toàn cầu vùng, miền lãnh thổ Đất đai có vai trị quan trọng việc hình thành mơi trường chịu tác động môi trường Cho nên, cần khai thác sử dụng đất đai cách hiệu để bảo vệ môi trường, bảo vệ sống Đất đai nguồn cải, thước đo giàu có quốc gia, phận lãnh thổ đất nước, khơng có vai trị quan trọng đời sống sản xuất mà cịn có ý nghĩa to lớn an ninh quốc gia, thành mà ông cha ta tốn công sức, xương máu để có ngày hơm Với đất đai mang lại cho người, khơng thể phủ nhận vai trị quan trọng đặc biệt Việc sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm có hiệu nhiệm vụ vô quan trọng cấp bách quốc gia 1.1.2 Sự cần thiết phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở bảo vệ lợi ích người sử dụng đất lợi ích tồn xã hội Đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân, nhà nước thống quản lý Thông qua việc lập hồ sơ địa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác lập mối quan hệ pháp lý nhà nước người sử dụng đất Người sử dụng đất thực việc đăng ký diện tích sử dụng với nhà nước để nhà nước quản lý, ngăn cấm hành vi lấn chiếm, sử dụng đất khơng mục đích, hiệu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chứng thư pháp lý xác lập bảo vệ quyền lợi hợp pháp người sử dụng đất bị tranh chấp, xâm phạm giúp người sử dụng đất yên tâm đầu tư, cải tạo đất đai, nâng cao hiệu sử dụng đất; Khi có tranh chấp đất đai vấn đề liên quan đến đất đai, người sử dụng đất hợp pháp người có đầy đủ giấy tờ nhà nước cấp bảo vệ Đối với nước ta, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ý nghĩa định việc giải vấn đề tồn lịch sử, giải có hiệu tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai góp phần thúc đẩy nhanh thuận lợi công tác bồi thuờng, giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất Bên cạnh đó, thơng qua việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định nghĩa vụ mà người sử dụng đất phải tuân thủ theo pháp luật nghĩa vụ tài chính…đảm bảo lợi ích nhà nước lợi ích chung tồn xã hội Nguyễn Thị Tuyên Lớp KT & QL Địa 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giúp nhà nước quản lý chặt chẽ quỹ đất đai, đảm bảo đất đai sử dụng đầy đủ, tiết kiệm, hợp lý hiệu Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cung cấp thông tin đất đai, thể chi tiết tới đất, đơn vị nhỏ chứa đựng thông tin tình hình tự nhiên, kinh tế, xã hội pháp lý theo yêu cầu quản lý nhà nước đất đai, nhờ nhà nước thực quản lý tình hình đất đai phạm vi lãnh thổ hành cấp biến động đất đai theo pháp luật, nắm quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên đất Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nội dung quan trọng, có mối quan hệ mật thiết với nội dung khác quản lý nhà nước đất đai; giúp nâng cao hiệu quản lý nhà nước đất đai Như biết, đăng ký đất đai, thiết lập nên hệ thống hồ sơ địa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản phẩm kế thừa từ việc thực nội dung khác như: - Xây dựng ban hành văn pháp quy quản lý sử dụng đất: sở pháp lý cho việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực thủ tục, đối tượng, quyền nghĩa vụ sử dụng đất - Công tác điều tra, đo đạc:là sở khoa học để xác định đặc điểm tự nhiên vị trí, hình thể, diện tích đất phục vụ u cầu tổ chức kê khai đăng ký - Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Định hướng cho việc giao đất, đảm bảo sử dụng quỹ đất cách ổn định, hợp lý có hiệu - Công tác giao đất, cho thuê đất: Cơ sở pháp lý cao để xác định nguồn gốc hợp pháp người sử dụng đất đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Công tác phân hạng định gía đất: Xác định trách nhiệm tài người sử dụng đất trước sau đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Bên cạnh đó, việc hồn thành tốt nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiền đề, sở để thực tốt nội dung quản lý nhà nước đất đai trên, giúp thực tốt công tác quản lý nhà nước đất đai Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở đảm bảo thị truờng bất động sản phát triển bề vững Trong năm vừa qua, hoạt động thị trường bất động sản diễn với tốc độ nhanh, góp phần tăng trưởng kinh tế, vậy, nay, thị Nguyễn Thị Tuyên Lớp KT & QL Địa 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp trường bất động sản nước ta tồn giao dịch tự phát, tượng mua bán ngầm, đầu trục lợi diễn mạnh mẽ, tranh chấp đất đai phát sinh nhà nước bị thất thu khoản lớn Để điều chỉnh thị trường hoạt động lành mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải thực nghiêm tú c, tạo sở pháp lý vững chắc, đảm bảo công xã hội Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạo điều kiện thuận lợi giao dịch bất động sản, thúc đẩy phát thị trường bất động sản, tạo điều kiện huy động nguồn vốn đầu tư thông qua hoạt động chấp vay vốn Tóm lại, cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công việc cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quản lý nhà nước đất đai 1.2 Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1.2.1 Khái niệm vai trò giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1.2.1.1 Khái niệm Theo khoản 20 điều luật đất đai năm 2003 ghi rõ: “ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy chứng nhận quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền lợi lợi ích hợp pháp người sử dụng đất” Thật vậy, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy tờ pháp lý xác lập mối quan hệ nhà nước người sử dụng đất, giúp nhà nước quản lý chặt chẽ quỹ đất bảo đảm quyền lợi lợi ích hợp pháp người sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực quyền người sử dụng đất chuyển nhượng, thừa kế, chấp, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất , nhà nước bảo vệ quyền lợi hợp pháp người sử dụng đất trình sử dụng đất xảy tranh chấp đất đai Mặt khác, trình sử dụng đất, người sử dụng đất phải thực nghĩa vụ nhà nước sử dụng đất mục đích, ranh giới, thực nghĩa vụ tài theo quy định pháp luật Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để nhà nước thực việc quản lý đất đai Như vậy, nói giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chứng thư pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hợp pháp người sử dụng đất để họ yên tâm đầu tư cải tạo, nâng cao hiệu sử dụng đất thực quyền nghĩa vụ sử dụng đất theo pháp luật Mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực theo quy định Bộ Tài nguyên Môi trường với mẫu thống nước cho Nguyễn Thị Tuyên Lớp KT & QL Địa 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp loại đất Trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi: tên người sử dụng đất, số hiệu, diện tích đất sử dụng, mục đích, thời hạn, nguồn gốc sử dụng… 1.2.1.2 Vai trò giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công cụ quản lý đất đai vô quan trọng, giúp cho nhà nước quản lý đất đai cách hiệu khoa học, quan trọng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp người sử dụng đất sở để đối tượng khác ngân hàng, công ty…đưa định liên quan đến q trình quản lý, sử dụng đất, cơng cụ mang nhiều ý nghĩa to lớn xã hội a) Đối với nhà nước Đất đai tài ngun vơ q giá, thuộc quyền sở hữu tồn dân, nhà nước thống quản lý Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giúp nhà nước nâng cao hiệu quản lý đất đai, cụ thể: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở cung cấp thông tin quan trọng, phục vụ cho việc theo dõi quản lý đất đai nhà nước; đặc biệt công tác kiểm kê đất đai : tổng diện tích tự nhiên, trạng sử dụng đ ất, chủ sử dụng đất… Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm giải vấn đề tồn lịch sử quản lý sử dụng đất đai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công cụ để nhà nước thực kế hoạch sử dụng đất đề ra, giúp việc sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm hiệu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để nhà nước thu khoản thuế, phí, lệ phí đối tượng, tăng nguồn ngân sách cho nhà nước Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở để nhà nước giải c ác vấn đề thường xảy trình sử dụng đất như: tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để nhà nước đền bù cho cá nhân, hộ gia đình nhà nước thu hồi đất, góp phần đẩy nhanh cơng tác giải phóng mặt Thơng qua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà nước quản lý hoạt động trao đổi, mua bán đất đai, làm minh bạch thị trường bất động sản b) Đối với người sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chứng thư pháp lý xác l ập bảo hộ quyền lợi hợp pháp người sử dụng đất, sở để người sử dụng đất yên tâm sử dụng đầu tư nhằm sử dụng đất đai cách hợp lý tiết kiệm Nguyễn Thị Tuyên Lớp KT & QL Địa 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở cho việc thực quyền người sử dụng đất chuyển nhượng, thừa kế, chấp, cho thuê quyền sử dụng đất, bảo lãnh, góp vốn quyền sử dụng đất cách thuận tiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở để người sử dụng đất thực nghĩa vụ nhà nước, đặc biệt nghĩa vụ tài như: nộp thuế trước bạ, thuế sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất… Người sử dụng đất phải sử dụng đất mục đích, diện tích ghi giấy chứng nhận quyền sử dụng đât c) Các đối tượng khác Hệ thống thông tin đất đai xây dựng từ kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cung cấp thơng tin cách nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp…, nâng cao hiệu hoạt động xã hội, giúp thị trường đất đai phát triển lành mạnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để ngân hàng, tổ chức tín dụng định cho vay vốn người sử dụng đất thông qua hoạt động chấp quyền sử dụng đất, để xác nhận vốn góp quyền sử dụng đất doanh nghiệp, cơng ty cổ phần Ngồi ra, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cung cấp thơng tin xác đất cho cá nhân, tổ chức tham gia mua bán quyền sử dụng đất thị trường bất động sản 1.2.2 Cơ sở quy định pháp lý việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1.2.2.1 Cơ sở xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ➢ Các văn pháp luật đất đai Các văn pháp luật đất đai sở pháp lý quản lý nhà nước đất đai Trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, văn pháp luật đất đai quy định đối tượng cấp giấy chứng nhận, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận, chế tài pháp lý công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Bên cạnh đó, cịn có thơng tư hướng dẫn việc thực quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, qua thúc đẩy tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ➢ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quan trọng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chứa đựng thơng tin việc bố trí, xếp, sử dụng loại đất đai cho mục đích Nguyễn Thị Tuyên Lớp KT & QL Địa 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp sử dụng khác Qua nhà nước nắm quỹ đất đai xây dựng sách sử dụng đất đai đồng hiệu cao Việc tính thuế, xác định giá cho loại đất đai phải dựa vào việc đánh giá, phân hạng đất đai quy mô đất đai đối tượng sử dụng Những vấn đề thể văn quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sở pháp lý cho việc giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sở quan trọng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiến hành theo quy định ➢ Các giấy tờ quyền sử dụng đất Một để xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy tờ quyền sử dụng đất như: giấy tờ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ c ấp cho người sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời, giấy tờ hợp pháp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, mua lý, hóa giá nhà gắn liền với quyền sử dụng đất Căn vào giấy tờ để quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật ➢ Tình hình sử dụng đất đai Thơng qua việc kiểm tra thực địa, biết đất có sử dụng mục đích hay khơng, có theo quy hoạch hay khơng có xãy tranh chấp, khiếu nại khơng Đó điều kiện để quan có thẩm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1.2.2.2 Đối tượng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Theo điều 49, 50, 51, 90, 91,92 Luật đất đai năm 2003 quy định đối tượng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: - Người nhà nước giao đất, cho thuê đất, trừ trường hợp thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích cơng ích xã, phường, thị trấn; - Người nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày luật có hiệu lực thi hành mà chưa cấp giấy chứng nhận quỳên sử dụng đất; - Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng đất mà chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trường hợp sau đây: + Hộ gia đình cá nhân sử dụng đất ổn định, uỷ ban nhân dân (UBND) xã, phường, thị trấn xác nhận khơng có tranh chấp mà có loại giấy tờ sau cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất : Nguyễn Thị Tuyên Lớp KT & QL Địa 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10 * Những giấy tờ quyền sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 quan có thẩm quyền cấp q trình thực sách đất đai Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hồ, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hồ miền Nam Việt Nam Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; * Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời quan nhà nước có thẩm quyền cấp có tên sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính; * Giấy tờ hợp pháp thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất; * Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà gắn liền với đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, UBND xã, phường, thị trấn xác nhận sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; * Giấy tờ lý, hoá giá nhà gắn liền với đất theo quy định pháp luật; * Giấy tờ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất; +Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có loại giấy tờ mà giấy tờ ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký bên có liên quan, đến trước ngày luật có hiệu lực thi hành chưa thực thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật, UBND xã, phường, thị trấn xác nhận đất khơng có tranh chấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khơng phải nộp tiến sử dụng đất +Hộ gia đình cá nhân sử dụng đất có hộ thường trú địa phương trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn miền núi, hải đảo, UBND xã, nơi có đất xác nhận người sử dụng đất ổn định, khơng có tranh chấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất + Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất khơng có loại giấy tờ , đất sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, khơng có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất +Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất theo án định án nhân dân, định thi hành án quan thi hành án, định giải tranh chấp đất đai quan nhà nước có thẩm quyền thi hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau thực nghĩa vụ tài theo quy định pháp luật Nguyễn Thị Tuyên Lớp KT & QL Địa 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 66 Hệ thống hồ sơ địa chưa hồn thiện, khơng chỉnh lý kịp thời gây khó khăn công việc xét duyệt, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Cho nên hệ thống hồ sơ địa cần nhanh chóng hồn thiện ứng dụng cơng nghệ thông tin để quản lý sử dụng cách dễ dàng, tiện lợi Hiện nay, nguyên nhân làm cho tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền s dụng đất số xã chậm chưa có đồ địa đồ đo đạc từ lâu, khơng cịn xác Đặc biệt sau thực sách " dồn điền đổi thửa" có nhiều sai lệch khơng phù hợp Cho nên yêu cầu phải đo đac, đo đạc lại để lập đồ đảm bảo công tác cấp mới, cấp đổi lại giấy chứng nhận tiến hành nhanh xác Bên cạnh cần phải nâng cao trình độ chun mơn đầu tư kinh phí cho thiết bị đại, kỹ thuật đo đạc tiên tiến máy toàn đạc điện tử, xây dựng đồ từ ảnh hàng không để tiến hành đo đạc đất đai, đặc biệt loại đất lâm nghiệp có địa hình phức tạp, hiểm trở Việc xử lý công việc nay, xã dựa giấy tờ tra cứu thủ công, chưa xây dựng phần mềm quản lý x ã, gây khó khăn cho cơng tác xét duyệt Vì cần đầu tư hỗ trợ thêm kinh phí xây dựng phần mềm quản lý xã Nếu tất yếu tố đầu tư mức đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giải dứt điểm tranh chấp diễn trình sử dụng đất 3.2.7 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Công tác kiểm tra, giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công việc khơng thể thiếu q trình quản lý đất đai Cơ quan có thẩm quyền cần tăng cường kiểm tra việc đạo ủy ban nhân dân cấp, kiểm tra tính tuân thủ quy định trình đăng ký kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ý thức làm việc cán địa chính, thực nghiêm chế độ cơng vụ cán bộ, công chức làm công tác quản lý đất đai, kiểm tra tình trạng trang thiết bị máy móc, kiểm tra giám sát việc đo đạc, lập đồ địa chính, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quy ền sử dụng đất Công tác kiểm tra, giám sát cần tiến hành thường xuyên sát Thông qua công tác kịp thời phát sai sót q trình quản lý điều hành, tính thiếu thực tế quy định pháp luật trình thực Qua đề xuất kiến nghị với quan có thẩm quyền để có Nguyễn Thị Tuyên Lớp KT & QL Địa 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 67 biện pháp khắc phục kịp thời, sai phạm phải quy trách nhiệm cụ thể để sớm có hướng giải quyết, khơng vậy, thông qua sai phạm ấy, quan chức hướng dẫn cụ thể, truyền đạt kinh nghiệm giúp địa phương hạn chế sai phạm, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 3.3.8 Giải tồn đọng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hiện nay, địa bàn huyện số hộ gia đình chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Cho nên phịng Tài ngun Mơi trường huyện Diễn Châu cần tham mưu, đạo đôn đốc phường xã, phòng ban giải tồn đọng cho nhân dân, địa phương cần nhanh chóng tổ c hức kê khai đăng ký cho trường hợp sử dụng đất mà chưa đăng ký Cần rà soát lại quy định giấy tờ hợp lệ theo hướng đơn giản hoá thủ tục phù hợp với Luật đất đai năm 2003, làm sở giải vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận cho hộ tồn đọng địa bàn huyện Tranh chấp, khiếu nại nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc tồn đọng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Để giải vấn đề khó khăn địi hỏi cán địa phải có trình độ chun mơn, có tinh thần trách nhiệm cao, nhận đơn thư khiếu nại, cán địa cần xem xét, kiểm tra trực tiếp thực địa, tiến hành nghiên cứu quy định Luật đất đai để giải quyết, ủy ban nhân dân xã khơng giải cần phải kịp thời chuyển lên cấp huyện, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phải kết hợp với cán địa xã, ủy ban nhân dân xã xem xét giải quyết, phù hợp với quy định pháp luật Với trường hợp tồn đọng khác cần phải tiến hành giải nhanh, không để kéo dài từ năm qua năm khác Những trường hợp chưa quy định Luật đất đai cần phải trình ủy ban nhân dân tỉnh để xin ý kiến Đối với đất khơng có nguồn gốc rõ ràng hay chưa có chủ ủy ban nhân dân xã nên đứng tên đăng ký giấy chứng nhận Việc giải tranh chấp, khiếu nại phải công khai minh bạch Cần giải dứt điểm trường hợp tồn lịch sử để lại đưa công tác quản lý đất đai vào nề nếp, nâng cao hiệu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 3.2.9 Tăng nguồn lực tài cho hoạt động quản lý đất đai Nguyễn Thị Tuyên Lớp KT & QL Địa 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 68 Theo ta thấy để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần phải tăng nguồn lực tài cho hoạt động quản lý đất đai, đặc biệt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hiện nay, nguồn lực tài cho hoạt động cịn hạn chế Vì vậy, hàng năm ngồi nguồn kinh phí phân bổ từ ngân sách tỉnh, huyện cần phải trích phần kinh phí từ ngân sách huyện cách hợp lý để phục vụ cho công tác cấ p giấy chứng nhận Ngân sách huyện phần thu từ thuế chuyển nhượng, tiền sử dụng đất Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu cần sử dụng nguồn kinh phí thu từ quỹ đất để hỗ trợ cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đi đơi với việc tăng nguồn lực tài cho hoạt động quản lý đất đai việc giám sát, phân bổ nguồn lực cách hợp lý, mục đích 3.2.10 Cải cách thủ tục hành Thủ tục hành loại quy phạm pháp luật mang tính thủ tục quy định trình tự thời gian, không gian thực thẩm quyền định máy nhà nước; cách thức giải cơng việc quan hành nhà nước mối quan hệ với quan, tổ chức cá nhân công dân Trong lĩnh vực quản lý đất đai, đặc biệt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chất lượng hiệu thủ tục hành cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất suy cho chất lượng hi ệu giải cơng việc quan, cán địa chính, người sử dụng đất Mà đích cuối là: công tác cấp giấy phải giải pháp luật ( hợp pháp); thời gian ngắn nhất, thuận lơi, hợp lý nhất; đem lại kết cao Mà cụ thể cần phải: Có phối hợp nhịp nhàng, đồng quan với trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chun mơn hóa hoạt động cán để cơng việc q trình cấp giấy tiến hành thông suốt Thủ tục cấp giấy chứng nhận phải đơn giản, gọn nhẹ người dân hăng hái thực Cho nên cần giảm bớt thủ tục rườm rà, gây phiền hà cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực việc kê khai, đăng ký Cần tăng cường đạo, giám sát việc cụ thể hóa trình tự thủ tục cải cách hành chín h cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Các thủ tục hướng dẫn cho người dân phải trình bày rõ ràng, công bố rộng rãi để người sử dụng đất biết.Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải trả thời gian quy định tạo lòng tin cho người dân Nguyễn Thị Tuyên Lớp KT & QL Địa 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 69 Kiên xử lý tình trạng cán hạch sách, gây nhũng nhiễu cho người dân làm thủ tục cấp giấy chứng nhận Có chế độ khen thưởng rõ ràng với đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ cần xem xét đơn vị có kết cơng việc kém, khơng hồn thành nhiệm vụ .3.2.11 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai cho người dân Để góp phần thúc đẩy công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, địi hỏi cơng tác tun truyền, phổ biến pháp luật đất đai cho người dân cần tăng cường Thực tế cho thấy, số người sử dụng đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất họ thiếu hiểu biết pháp luật nên chưa nhận thức tầm quan trọng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa có ý thức chấp hành việc kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Vì vậy, huyện cần có hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai đến người dân như: tuyên truyền phổ biến ngày phương tiện thông tin đại chúng đài truyền hình, loa truyền thanh, tổ chức thi tìm hiểu luật đất đai cho người dân cơng tác không thực vài lần mà phải tiến hành thường xuyên liên tục với nội dung thiết thực cập nhật Để làm điều cấp quyền cần có phối hợp chặt chẽ với ngành đài phát thanh, truyền hình…để đưa thơng tin, sách nhà nước đất đai đến tận người dân để người dân biết quyền lợi nghĩa vụ mình, từ nhận thức tầm quan trọng việc đăng ký đất đai, góp phần hồn thiện hệ thống hồ sơ, tạo điều kiện cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật Bên cạnh huyện cần phối hợp với sở Tài nguyên Môi trường tập huấn, bồi dưỡng cán nắm bắt luật thi hành địa phương để phổ biến, hướng dẫn cho người dân 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với sở Tài nguyên Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường cần xem xét, quan tâm kiến nghị công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp dưới, tạo điều ki ện thuận lợi để cấp hồn thành tốt nhiệm vụ Bên cạnh đó, Sở Tài ngun Mơi trường cần phải có kiến nghị lên Chính phủ để hồn thiện hệ thống pháp luật đất đai Nguyễn Thị Tuyên Lớp KT & QL Địa 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 70 Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài ngun Mơi trường phải sớm có kế hoạch đo đạc diện tích đất lâm nghiệp cho huyện để huyện tiến hành giao đất rừng cho người dân, đo đạc lại tồn diện tích đất nơng nghiệp, cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân để thực quyền lợi người dân 3.3.2 Kiến nghị với phịng Tài ngun Mơi trường Tổ chức kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã, thị trấn; kịp thời phát sai phạm kiến nghị với ủy ban nhân dân để xử lý cán bộ, công chức vi phạm pháp luật công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Xây dựng, rà soát lại biên chế để có sở bố trí đủ cán nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ giao Cần có phối hợp chặt chẽ, hài hịa với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để thực tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Cần tăng cường công tác quản lý nhà nước đất đai theo pháp luật chế độ sách nhà nước, nhanh chóng khắc phục vướng mắc tồn quản lý đất đai địa bàn toàn huyện Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư thực việc khai thác sử dụng đất có hiệu quả, ổn định lâu dài 3.3.3 Kiến nghị với văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thời gian tới cần cố gắng hoàn thiện tốt nhiệm vụ giao, phấn đấu đạt tiêu đặt năm 2010, giải triệt để số hồ sơ tồn đọng, không để kéo dài từ năm qua năm khác Văn phịng cần sớm có kiến nghị lên ủy ban nhân dân huyện đề nghị lãnh đạo tạo điều kiện cho đơn vị bố trí đủ biên chế, trang bị đầy đủ sở vật chất, thúc đẩy công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 3.3.4.Kiến nghị với ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Huyện cần có chủ trương , đường lối sách rõ ràng, xem việc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu công tác quản lý đất đai Huyện cần tăng nguồn lực tài chính, đầu tư thêm trang thiết bị máy móc cần thiết, tu dưỡng lại phòng lưu trữ tài liệu, hồ sơ địa để phục vụ tốt cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Ủy ban nhân dân huyện cần có ý kiến đóng góp rõ ràng h ơn quy chế tiêu nội để văn phịng đăng ký quyền sử dụng đất có sở thu chi hợp lý Nguyễn Thị Tuyên Lớp KT & QL Địa 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 71 Huyện cần có sách thu hút người có trình độ chun mơn, có sách ưu tiên cho cán hợp đồng đơn vị, đồng chí tinh thần trách nhiệm, hồn thành tốt nhiệm vụ, đề nghị lãnh đạo huyện xem xét để ký hợp đồng dài hạn Huyện thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao chất lượng cán Địa chính, xem xét luân chuyển cán Địa số xã tạo đồng chất lượng đội ngũ cán xã Nguyễn Thị Tuyên Lớp KT & QL Địa 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 72 KẾT LUẬN Có thể nói cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Diễn Châu ngày cấp có thẩm quyền quan tâm hơn, phần đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước tồn huyện nói riêng nước nói chung Qua q trình nghiên cứu đề tài: “ Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An” em hiểu rõ vai trị to lớn cơng tác Nó nội dung quan trọng công tác quản lý nhà nước đất đai, tác động không nhỏ tới phát triển kinh tế, xã h ội địa phương Bên cạnh đó, đề tài cho thấy rõ vấn đề: - Vấn đề lý luận công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhân tố ảnh hưởng tới công tác - Đề tài phân tích, làm rõ thực trạng công tác cấp giấy ch ứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện, qua giúp ta thấy thuận lợi khó khăn, vướng mắc công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện - Từ đó, đề tài đưa giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Diễn châu, tỉnh nghệ An Tóm lại, cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Diễn Châu đạt kết đáng khích lệ, chưa cao, chưa đồng loại đất nhiều nguyên nhân : hệ thống pháp luật công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thường xuyên thay đổi, gây nhiều khó khăn cho huyện trình thực hiện, nguồn lực tài đầu tư cho cơng tác cấp giấy chứng nhận cịn hạn chế, lực lượng cán địa cịn số lượng, chất lượng chưa cao lượng công việc lớn, chưa giải yêu cầu đặt Đặc biệt, phận người dân chưa hiểu rõ pháp luật đất đai, chưa nhận thức tầm quan trọng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…Vì vậy, cơng việc cấp thiết huyện cần tập trung đạo, đầu tư kinh phí cho cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nâng cao lực, đạo đức nghề nghiệp cho cán địa chính, tuyên truyền phổ bi ến pháp luật đến người dân để họ nhận thức tầm quan trọng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…Đã có nhiều biện pháp đưa đề tài Em mong Nguyễn Thị Tuyên Lớp KT & QL Địa 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 73 với kết hợp đồng giải pháp đó, đề tài có ý nghĩa thực t ế, góp phần vào thành công công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện nhà Mặc dù có nhiều cố gắng, đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo để làm hoàn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn cô giáo Ths Ngô Thị Phương Thảo phịng Tài ngun Mơi trường huyện Diễn Châu tận tình giúp đỡ em q trình thực tập hồn thành chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Thị Tuyên Lớp KT & QL Địa 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Đăng kí thống kê đất đai - Bộ mơn kinh tế quản lý Địa chính, trường đại học Kinh tế Quốc Dân, chủ biên PGS, TSKH Lê Đình Thắng – ths Đỗ Đức Đơi Giáo trình Quản lý Nhà nước đất đai nhà - Bộ môn Kinh tế Quản lý Địa chính, trường đại học Kinh tế Quốc Dân, chủ biên PGS, TSKH Lê Đình Thắng Giáo trình Kinh tế Tài nguyên đất - Bộ môn kinh tế quản lý Địa chính, trường đại học Kinh tế Quốc dân, chủ biên PGS, TS Ngô Đức Cát Luật đất đai 2003, Nghị định 181/2004/NĐ - CP ngày 29/10/2004 Chính phủ thi hành Luật đất đai; Nghị định số 60/CP ngày 5-7-1994 quyền sử dụng nhà quyền sử dụng đất đô thị ; Nghị định 64/CP ngày 27-9-1993 ban hành quy định việc giao đất nơng nghiệp cho hộ gia đình cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nơng nghiệp; Chỉ thị 02/CT-TU ngày 05/4/2001 ban thường vụ tỉnh Nghệ An; Quyết định số 11/2007/ QĐ -BTNMT Về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực đồng thời cho nhiều người sử dụng đất; Quyết định ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An số 146/2007/QĐ-UBND việc ban hành quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn, ao đất với đất ở; Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất; Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; Một số văn pháp luật khác có liên quan Tạp chí Tài ngun Mơi trường tháng tạp chí Địa Các báo cáo công tác cấp GCN quyền sử dụng đất huyện Diễn châu 7.Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy h o ch s d ụ n g đ ấ t đ ế n năm 2010 k ế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007-2010 Diễn Châu, Nghệ An Nguyễn Thị Tuyên Lớp KT & QL Địa 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 75 MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU Chương III Các giải pháp hồn thiện cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ AnNỘI DUNG NỘI DUNG Error! Bookmark not defined CHƯƠNG I CỞ SỞ KHOA HỌC VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 1.1 Vai trò đất đai cần thiết phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1.1.1 Vai trò đất đai 1.1.2 Sự cần thiết phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1.2 Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1.2.1 Khái niệm vai trò giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1.2.1.1 Khái niệm 1.2.1.2 Vai trò giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1.2.2 Cơ sở quy định pháp lý việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1.2.2.1 Cơ sở xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1.2.2.2 Đối tượng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1.2.2.3 Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng đất 12 1.2.2.4 Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 14 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 16 1.3.1.Yếu tố tự nhiên 16 3.2 Điều kiện kinh tế xã hội 17 1.3.3 Yếu tố pháp lý 18 Nguyễn Thị Tuyên Lớp KT & QL Địa 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 76 1.3.3.1 Chính sách pháp luật 18 1.3.3.2 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 18 1.3.3.3 Công tác kiểm kê, điều tra, đo đạc đồ 18 1.3.3.4.Công tác giao đất, cho thuê đất 19 1.3.3.5 Các giấy tờ vể quyền sử dụng đất 19 1.3.4 Bộ máy quản lý nhà nước đất đai 19 1.3.5 Sự hiểu biết nhân dân công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 20 1.3.6 Kinh phí, sở vật chất 20 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN 21 2.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An ảnh hưởng đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 21 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 21 2.1.1.1 Vị trí địa lý 21 2.1.1.2 Địa hình, địa chất 21 2.1.1.3 Khí hậu 22 2.1.1.4 Thủy văn, nguồn nước 23 2.1.2 Các nguồn tài nguyên 23 2.1.2.1 Tài nguyên đất 23 2.1.2.2 Tài nguyên nước 24 2.1.2.3 Tài nguyên rừng 24 2.1.2.4 Tài nguyên khoáng sản 24 2.1.2.5 Tài nguyên biển ven biển 24 2.1.2.6 Tài nguyên nhân văn 25 Nguyễn Thị Tuyên Lớp KT & QL Địa 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 77 2.1.2.7 Cảnh quan môi trường 25 2.1.3 Thực trạng phát triển kinh tế 26 2.1.3.1 Tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế 26 2.1.3.2 Thực trạng phát triển ngành kinh tế 26 2.1.4 Thực trạng phát triển xã hội 28 2.1.4.1 Dân số lao động 28 2.1.4.2 Lao động việc làm 29 2.1.5 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, thực trạng kinh tế xã hội công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 29 2.1.5.1 Điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 29 2.1.5.2 Thực trạng kinh tế xã hội ảnh hưởng đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 30 2.2 Tình hình sử dụng quản lý đất đai huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 31 2.2.1 Tình hình sử dụng đất 31 2.2.1.1 Đất nông nghiệp 31 2.2.1.2 Đất phi nông nghiệp 31 2.2.1.3 Đất chưa sử dụng 31 2.2.2 Tình hình quản lý đất đai 32 2.2.3 Nhận xét chung tình hình quản lý, sử dụng đất đai 36 2.3 Thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 37 2.3.1.Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 37 2.3.2 Kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An thời gian gần 43 Nguyễn Thị Tuyên Lớp KT & QL Địa 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 78 2.3.2.1 Kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp 43 2.3.2.2 Kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phi nông nghiệp 47 2.3 Đánh giá thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 52 2.3.1.Những kết đạt 52 2.3.2 Những khó khăn vướng mắc 55 2.4 Nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 56 2.4.1 Chính sách pháp luật 56 2.4.2.Điều kiện sở vật chất, kỹ thuật, kinh phí 56 2.4.3 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 57 2.4.4 Công tác kiểm kê, đo đạc, lập đồ lưu trữ hồ sơ 57 2.4.5 Tổ chức máy quản lý 58 2.4.5.1.Cán địa xã 58 2.4.5.2.Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 58 2.4.5.3 Phịng Tài ngun Mơi trường 59 2.4.6 Ý thức người dân 59 2.5 Những vấn đề đặt cần giải 60 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN 61 3.1 Mục tiêu phương hướng nhằm hồn thiện cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 61 3.1.1 Mục tiêu 61 Nguyễn Thị Tuyên Lớp KT & QL Địa 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 79 3.1.2 Phương hướng 61 3.2 Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 62 3.2.1 Xây dựng, hoàn thiện phát triển hệ thống sách pháp luật đất đai 62 3.2.2.Kiện toàn máy đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn huyện 63 3.2.3 Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 64 3.2.4 Có giải pháp thực loại đất cụ thể 64 3.2.5 Quản lý tốt việc giao đất 65 3.2.6 Nâng cao yếu tố phục vụ cho trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 65 3.2.7 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 66 3.3.8 Giải tồn đọng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 67 3.2.9 Tăng nguồn lực tài cho hoạt động quản lý đất đai 67 3.210 Cải cách thủ tục hành 68 3.2.11 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai cho người dân 69 3.3 Kiến nghị 69 3.3.1 Kiến nghị với sở Tài nguyên Môi trường 69 3.3.2 Kiến nghị với phịng Tài ngun Mơi trường 70 3.3.3 Kiến nghị với văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 70 3.3.4.Kiến nghị với ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 70 Nguyễn Thị Tuyên Lớp KT & QL Địa 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 80 KẾT LUẬN 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 Nguyễn Thị Tuyên Lớp KT & QL Địa 48 ... sử dụng đất + Người sử dụng đất cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị rách, ố, nhoè + Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất loại giấy chứng. .. việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiến hành theo quy định ➢ Các giấy tờ quyền sử dụng đất Một để xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. .. người sử dụng đất đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1.3.3.5 Các giấy tờ vể quyền sử dụng đất Một cặn để xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy tờ quyền sử dụng đất như: giấy
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện diễn châu, tỉnh nghệ an ,