0

Nghiên cứu dịch vụ hỗ trợ thuế và sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

239 5 0
  • Nghiên cứu dịch vụ hỗ trợ thuế và sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 14:07

Nghiên cứu dịch vụ hỗ trợ thuế và sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.Nghiên cứu dịch vụ hỗ trợ thuế và sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.Nghiên cứu dịch vụ hỗ trợ thuế và sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.Nghiên cứu dịch vụ hỗ trợ thuế và sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.Nghiên cứu dịch vụ hỗ trợ thuế và sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.Nghiên cứu dịch vụ hỗ trợ thuế và sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.Nghiên cứu dịch vụ hỗ trợ thuế và sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.Nghiên cứu dịch vụ hỗ trợ thuế và sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.Nghiên cứu dịch vụ hỗ trợ thuế và sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.Nghiên cứu dịch vụ hỗ trợ thuế và sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ÂU THỊ NGUYỆT LIÊN NGHIÊN CỨU DỊCH VỤ HỖ TRỢ THUẾ VÀ SỰ TUÂN THỦ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH HUẾ - NĂM 2022 ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ÂU THỊ NGUYỆT LIÊN NGHIÊN CỨU DỊCH VỤ HỖ TRỢ THUẾ VÀ SỰ TUÂN THỦ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 93 40 101 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học PGS.TS HOÀNG TRỌNG HÙNG HUẾ - NĂM 2022 LỜI CAM ĐOAN Luận án Tiến sĩ “Nghiên cứu dịch vụ hỗ trợ thuế tuân thủ thuế doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” thực dƣới hƣớng dẫn khoa học thầy giáo hƣớng dẫn Tôi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu khoa học cá nhân Tất liệu, thông tin kết nghiên cứu luận án trung thực, xác chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ học vị thơng tin trích dẫn luận án đƣợc rõ nguồn gốc Tơi xin chịu trách nhiệm hồn tồn vào lời cam đoan này./ Thành phố Huế, tháng 03 năm 2022 Nghiên cứu sinh Âu Thị Nguyệt Liên i LỜI CẢM ƠN Con đƣờng theo đuổi tiến sĩ đƣờng đơn độc mà đƣờng vui với hỗ trợ nhiều ngƣời chuyên môn kinh nghiệm làm tiến sĩ nƣớc quốc tế Trƣớc tiên, bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc đến ngƣời thầy hƣớng dẫn tuyệt vời tơi, PGS.TS Hồng Trọng Hùng Tơi khơng thể hồn thành luận án khơng có nhận xét phản hồi sâu sắc mang tính xây dựng thầy hỗ trợ khuyến khích tơi tiến trình tiến sĩ Sự un bác chun mơn nhiệt tình thầy khiến cho hành trình nghiên cứu trở nên thú vị Tôi thật may mắn làm việc học hỏi từ thầy Thầy hƣớng dẫn bảo tận tình cho tơi khơng quản ngày đêm khuya sớm online offline suốt trình nghiên cứu hồn thành luận án Tơi xin trân trọng gửi lời cám ơn đến đến Ban giám hiệu Trƣờng Đại học Kinh tế Huế, Ban Giám đốc Đại học Huế, Lãnh đạo cán phòng ban chuyên môn Trƣờng Đại học Kinh tế Đại học Huế hỗ trợ hƣớng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình nghiên cứu hoàn thiện luận án Hơn nữa, lời cảm ơn xin gởi đến Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh TT Huế, anh chị em thuộc Phòng Tuyên truyền hỗ trợ Ngƣời nộp thuế, anh chị Lãnh đạo cán thuộc Vụ thuộc Tổng Cục Thuế, phòng chức năng, Chi cục thuế thuộc Cục thuế nhiệt tình đóng góp ý kiến, hỗ trợ khảo sát, vấn, cung cấp số liệu, tài liệu thông tin q báu hay sửa lỗi tả giúp tơi hồn thành nghiên cứu Sự tham gia nhiệt tình doanh nghiệp trình vấn khảo sát thể khao khát mong muốn thay đổi, hay nhu cầu đáp ứng nguyện vọng đáng họ không yếu tố tiên cho thành cơng luận án mà cịn truyền cho niềm thúc thực luận án Các chuyên gia học thuật nhân tố vô quan trọng để giúp toán thực tiễn lý thuyết trở nên gần gũi sống động luận án Tôi xin cảm ơn PGS.TS Nguyễn Đăng Hào, TS Hồ Thị Hƣơng Lan, TS Hồ Thị Thúy Nga (Trƣờng Đại Học Kinh Tế, ĐH Huế), ThS Hoàng Thị Lan Anh, ThS Lê Thị Thủy (Tổng Cục Thuế), GS TS Trần Nam Bình (Đại học New South Wales, Úc) GS.TS Pi-Shen Seet (Đại học Edith Cowan, Úc) ngƣời cung cấp cho hiểu biết nhận xét vô giá việc phát triển thang đo, bảng câu hỏi khảo sát hay kinh nghiệm nghiên cứu lý luận thực tiễn Phản hồi nghiêm ii túc họ có giá trị việc nâng cao chất lƣợng luận án Tôi không quên nhà ngôn ngữ học GS.TS Trần Thị Lý (Đại Học Deakin, Úc), TS Trƣơng Bạch Lê, TS Phạm Hòa Hiệp TS Võ Thị Liên Hƣơng (Trƣờng Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế) hỗ trợ việc phiên biên dịch ngữ nghĩa chuyển đổi thang đo nƣớc sang ngôn ngữ tiếng Việt ngƣợc lại, nhƣ hiệu đính chỉnh sửa tiếng Anh báo phù hợp ngôn ngữ học thuật Cám ơn cô giáo TS Trần Hà Uyên Thi, Hồ Khánh Ngọc Bích tận bên trời Úc ln nhiệt tình cung cấp tài liệu hay TS Hồng La Phƣơng Hiền ln truyền kinh nghiệm làm tiến sĩ cho hệ sau Tôi chân thành cảm ơn đến ThS Trần Đức Trí, thầy cô giáo, nhà nghiên cứu tổ môn thuộc Khoa Quản trị kinh doanh, khoa khác Trƣờng Đại học Kinh Tế Trƣờng Đại học Luật, Đại Học Huế hay hội thảo trƣờng hay hội thảo nƣớc quốc tế có phản biện sâu sắc hƣớng dẫn hỗ trợ giúp tơi hồn thiện nghiên cứu Cuối cùng, tơi muốn tỏ lịng biết ơn chân thành dành cho ngƣời anh, ngƣời chồng, PGS.TS Võ Thanh Tú nhẫn nại, khuyến khích, động viên, thấu hiểu hỗ trợ suốt thời gian luận án Tôi cảm ơn anh lời khun vơ giá kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, phƣơng pháp nghiên cứu Món quà muốn dành tặng đến hai ba mẹ hai bên ngƣời yêu dấu tuyệt vời, động lực giúp vƣợt qua khó khăn sống Tơi biết ơn thành viên gia đình nội ngoại hai bên với tình u vơ điều kiện hỗ trợ vơ tận họ./ Thành phố Huế, tháng 03 năm 2022 Tác giả luận án Âu Thị Nguyệt Liên iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBT CCT CFA CNTT CQT CSVC DN DNNVV DNTN EFA GLM GLS GTGT HSKT KTT KV NNT NSNN NTT OECD PLS– SEM QLT SCT SĐB SĐƢ SEM SHL SSFW STC SXKD TNCN TNDN TNHH TPB Tp TT Huế TTĐB TTHT TTKT TV VCCI Cán thuế Chi cục thuế Phân tích nhân tố khẳng định Công nghệ thông tin Cơ Quan Thuế Cơ sở vật chất Doanh nghiệp Doanh nghiệp nhỏ vừa Doanh nghiệp tƣ nhân Phân tích nhân tố khám phá Mơ hình tuyến tính tổng qt Ƣớc tính tổng qt tối thiểu -Bình phƣơng tối thiểu tổng quát Giá trị gia tăng Hồ sơ khai thuế Kiến thức thuế Khu vực Ngƣời nộp thuế Ngân sách nhà nƣớc Niềm tin thuế Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế Confirmatory Factor Analysis Exploratory Factor Analysis General Linear Model Generalized Least Squares Organisation for Economic Cooperation and Development Partial Least Square - Structural Equation Modeling Mơ hình phƣơng trình cấu trúc bình phƣơng nhỏ Quản lý thuế Sự cảm thơng Sự đảm bảo Sự đáp ứng Mơ hình cấu trúc tuyến tính Structural Equation Modeling Sự hài lịng Khung sƣờn dốc trơn trƣợt Slippery Slope Framework Sự tin cậy Sản xuất kinh doanh Thuế thu nhập cá nhân Thuế thu nhập doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn Lý thuyết hành vi hoạch định Thành phố Thừa Thiên Huế Thuế tiêu thụ đặc biệt Tuyên truyền hỗ trợ Thanh tra, kiểm tra Thành viên Phịng Thƣơng mại Cơng nghiệp Việt Nam iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU xi DANH MỤC CÁC HÌNH .xii DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC xiii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu 5 Đóng góp khoa học luận án 5.1 Đóng góp lý luận 5.2 Đóng góp thực tiễn Kết cấu luận án CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DỊCH VỤ THUẾ, CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ THUẾ VÀ SỰ TUÂN THỦ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 Những vấn đề lý luận 1.1.1 Doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa 10 1.1.1.3 Vấn đề thuế doanh nghiệp nhỏ vừa 11 1.1.2 Dịch vụ thuế 12 1.1.2.1 Khái niệm dịch vụ thuế 12 v 1.1.2.2 Nội dung dịch vụ thuế 13 1.1.2.3 Phân loại dịch vụ thuế 14 1.1.2.4 Tầm quan trọng dịch vụ thuế 17 1.1.3 Chất lƣợng dịch vụ thuế 18 1.1.3.1 Chất lƣợng dịch vụ 18 1.1.3.2 Chất lƣợng dịch vụ thuế 18 1.1.3.3 Mô hình liên quan chất lƣợng dịch vụ chất lƣợng dịch vụ thuế 21 1.1.3.4 Thang đo chất lƣợng dịch vụ thuế 22 1.1.4 Tuân thủ thuế 25 1.1.4.1 Khái niệm tuân thủ thuế 25 1.1.4.2 Phân loại tuân thủ thuế 26 1.1.4.3 Tiêu chí đánh giá tuân thủ thuế 29 1.1.4.4 Tầm quan trọng tuân thủ thuế 30 1.1.4.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến tuân thủ thuế doanh nghiệp nhỏ vừa 31 1.1.5 Lý thuyết khung sƣờn dốc trơn trƣợt 36 1.1.6 Mối quan hệ chất lƣợng dịch vụ thuế tuân thủ thuế 39 1.2 Giả thuyết nghiên cứu mơ hình nghiên cứu đề xuất 40 1.2.1 Nhận diện hội nghiên cứu luận án 40 1.2.2 Giả thuyết nghiên cứu mô hình nghiên cứu đề xuất 41 1.2.2.1 Giả thuyết nghiên cứu 41 1.2.2.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 44 1.3 Kinh nghiệm nâng cao tuân thủ thuế nƣớc giới 46 1.3.1 Phân đoạn ngƣời nộp thuế 46 1.3.2 Mô hình dịch vụ cung cấp 46 1.3.3 Xây dựng mốc chuẩn (benchmarks) cho doanh nghiệp nhỏ vừa 47 1.3.4 Xây dựng khung chiến lƣợc thúc đẩy tuân thủ thuế toàn diện tự nguyện 47 1.3.5 Cơ cấu tổ chức quan thuế đảm bảo gọn nhẹ, vận hành theo hƣớng hỗ trợ tuân thủ 48 1.3.6 Luật hóa nguồn liệu bên thứ ba 48 vi 1.3.7 Kinh nghiệm cho quan thuế Việt Nam vận dụng cho Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế 49 1.3.7.1 Kinh nghiệm cho quan thuế Việt Nam 49 1.3.7.2 Kinh nghiệm cho Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế 50 TIỂU KẾT CHƢƠNG 51 CHƢƠNG ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 52 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 52 2.1.1 Tổng quan Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế 52 2.1.1.1 Giới thiệu chung 52 2.1.1.2 Chức nhiệm vụ 53 2.1.1.3 Bộ máy tổ chức Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế 53 2.1.2 Thực trạng hoạt động doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 54 2.1.2.1 Tình hình hoạt động doanh nghiệp nhỏ vừa 54 2.1.2.2 Tình hình nộp thuế doanh nghiệp nhỏ vừa theo địa bàn quản lý 56 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 56 2.2.1 Thiết kế quy trình nghiên cứu 57 2.2.2 Xây dựng thang đo 61 2.2.2.1 Thang đo chất lƣợng dịch vụ thuế 61 2.2.2.2 Thang đo kiến thức thuế 62 2.2.2.3 Thang đo niềm tin thuế 62 2.2.2.4 Thang đo hài lòng 62 2.2.2.5 Thang đo tuân thủ thuế 63 2.2.2.6 Nhận diện thang đo chất lƣợng dịch vụ thuế tuân thủ thuế 63 2.2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 63 2.2.3.1 Thu thập liệu, thiết kế bảng hỏi, cỡ mẫu, cấu mẫu 63 2.2.3.2 Phƣơng pháp xử lý phân tích liệu 66 TIỂU KẾT CHƢƠNG 69 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 70 vii 3.1 Tình hình cung cấp dịch vụ thuế tuân thủ thuế doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 70 3.1.1 Tình hình cung cấp dịch vụ thuế cho doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 70 3.1.1.1 Tình hình tham gia sử dụng dịch vụ thuế doanh nghiệp nhỏ vừa giai đoạn 2017 – 2019 70 3.1.1.2 Đội ngũ nhân lực quan thuế tham gia dịch vụ thuế cho doanh nghiệp nhỏ vừa 71 3.1.1.3 Các hoạt động liên quan đến dịch vụ thuế quan thuế thực 71 3.1.2 Tình hình tuân thủ thuế doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 74 3.1.2.1 Tình hình tuân thủ thuế kê khai báo cáo thuế doanh nghiệp nhỏ vừa giai đoạn 2017 – 2019 74 3.1.2.2 Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nhỏ vừa 77 3.1.2.3 Đội ngũ nhân lực quan thuế tuân thủ thuế cho doanh nghiệp nhỏ vừa 80 3.1.2.4 Các hoạt động liên quan đến tuân thủ thuế quan thuế thực 81 3.2 Kết vấn bên liên quan 82 3.2.1 Phân đoạn dịch vụ thuế doanh nghiệp nhỏ vừa 83 3.2.2 Sự đáp ứng dịch vụ thuế doanh nghiệp nhỏ vừa 83 3.2.3 Sự đảm bảo dịch vụ thuế doanh nghiệp nhỏ vừa 85 3.2.4 Sự chuyên nghiệp dịch vụ thuế 85 3.2.5 Nguồn nhân lực dịch vụ thuế 86 3.3 Khảo sát đặc điểm dịch vụ thuế, chất lƣợng dịch vụ thuế tuân thủ thuế doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 87 3.3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 87 3.3.2 Tình trạng tuân thủ thuế qua khảo sát 89 3.3.3 Các hoạt động liên quan đến tuân thủ thuế dịch vụ thuế quan thuế thực 90 viii Phụ lục 3.29 Kết kiểm định khác biệt đánh giá tuân thủ thuế theo đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa Về Thời gian thành lập Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic Doanh nghiệp đăng ký bổ sung thông tin đăng ký thuế hạn Doanh nghiệp kê khai thuế đầy đủ hạn (các thông tin cần thiết nhƣ: tờ khai thuế, báo cáo tài chính, thay đổi thơng tin ) Doanh nghiệp ln nộp thuế đầy đủ hạn Doanh nghiệp báo cáo nghĩa vụ thuế xác đầy đủ (theo nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh) df1 df2 Sig 1,127 358 0,338 0,836 358 0,475 0,399 358 0,754 1,470 358 0,222 ANOVA Sum of Squares Doanh nghiệp đăng ký Between Groups bổ sung thông tin đăng Within Groups ký thuế hạn Total Doanh nghiệp kê khai Between Groups thuế đầy đủ hạn Within Groups (các thông tin cần thiết nhƣ: tờ khai thuế, báo cáo tài chính, thay đổi thông tin ) Total Doanh nghiệp nộp thuế Between Groups đầy đủ hạn Within Groups Total Doanh nghiệp báo cáo Between Groups nghĩa vụ thuế xác Within Groups đầy đủ (theo nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh) Total df Mean Square 5,079 1,693 310,106 358 0,866 315,185 3,921 263,925 361 358 267,845 361 3,623 391,040 394,663 5,479 F Sig 1,955 0,120 1.307 0,737 1,773 0,152 358 361 1,208 1,092 1,106 0,347 1,826 2,189 0,089 298,621 358 0,834 304,099 361 PL 57 Robust Tests of Equality of Means Doanh nghiệp đăng ký bổ sung thông tin đăng ký thuế hạn Doanh nghiệp kê khai thuế đầy đủ hạn (các thông tin cần thiết nhƣ: tờ khai thuế, báo cáo tài chính, thay đổi thông tin ) Doanh nghiệp nộp thuế đầy đủ hạn Doanh nghiệp báo cáo nghĩa vụ thuế xác đầy đủ (theo nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh) Statistica df1 Welch 2,282 Welch df2 Sig 80,135 0,085 1,997 81,038 0,121 Welch 1,101 79,055 0,354 Welch 1,890 77,903 0,138 Về Loại hình doanh nghiệp Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic Doanh nghiệp đăng ký bổ sung thông tin đăng ký thuế hạn Doanh nghiệp kê khai thuế đầy đủ hạn (các thông tin cần thiết nhƣ: tờ khai thuế, báo cáo tài chính, thay đổi thơng tin ) Doanh nghiệp ln nộp thuế đầy đủ hạn Doanh nghiệp báo cáo nghĩa vụ thuế xác đầy đủ (theo nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh) df1 df2 Sig 2,007 358 0,113 0,982 358 0,401 0,346 358 0,792 1,931 358 0,124 PL 58 ANOVA Sum of Squares Doanh nghiệp đăng ký bổ sung thông tin đăng ký thuế hạn Doanh nghiệp kê khai thuế đầy đủ hạn (các thông tin cần thiết nhƣ: tờ khai thuế, báo cáo tài chính, thay đổi thơng tin ) Doanh nghiệp nộp thuế đầy đủ hạn Doanh nghiệp kê khai thuế đầy đủ hạn (các thông tin cần thiết nhƣ: tờ khai thuế, báo cáo tài chính, thay đổi thơng tin ) Doanh nghiệp ln nộp thuế đầy đủ hạn Between Groups df Mean Square F Sig 1,086 0,355 0,692 0,742 0,932 0,425 2,843 0,948 Within Groups 312,342 358 0,872 Total 315,185 361 Between Groups Within Groups 2,075 265,770 358 Total 267,845 361 1,052 393,611 394,663 2,468 358 361 0,351 1,099 0,319 0,812 0,823 0,976 0,404 301,631 358 0,843 304,099 361 Between Groups Within Groups Total Doanh nghiệp báo cáo Between Groups nghĩa vụ thuế xác Within Groups đầy đủ (theo nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh) Total Robust Tests of Equality of Means Statistica Doanh nghiệp đăng ký bổ sung thông tin đăng ký thuế hạn Doanh nghiệp kê khai thuế đầy đủ hạn (các thông tin cần thiết nhƣ: tờ khai thuế, báo cáo tài chính, thay đổi thông tin ) Doanh nghiệp nộp thuế đầy đủ hạn Doanh nghiệp báo cáo nghĩa vụ thuế xác đầy đủ (theo nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh) df1 df2 Sig Welch 0,515 4,948 0,690 Welch 0,469 4,939 0,717 Welch 0,374 4,988 0,776 Welch 0,658 4,943 0,613 a Asymptotically F distributed PL 59 Về Lĩnh vực hoạt động Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic Doanh nghiệp đăng ký bổ sung thông tin đăng ký thuế hạn Doanh nghiệp kê khai thuế đầy đủ hạn (các thông tin cần thiết nhƣ: tờ khai thuế, báo cáo tài chính, thay đổi thơng tin ) Doanh nghiệp nộp thuế đầy đủ hạn Doanh nghiệp báo cáo nghĩa vụ thuế xác đầy đủ (theo nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh) df1 df2 Sig 3,557 356 0,004 3,739 356 0,003 1,789 356 0,114 1,728 356 0,127 ANOVA Sum of Squares Doanh nghiệp đăng ký Between Groups bổ sung thông tin đăng Within Groups ký thuế hạn Doanh nghiệp kê khai thuế đầy đủ hạn (các thông tin cần thiết nhƣ: tờ khai thuế, báo cáo tài chính, thay đổi thông tin ) Doanh nghiệp nộp thuế đầy đủ hạn df Mean Square 6,018 1,204 309,167 356 0,868 Total Between Groups Within Groups 315,185 7,778 260,067 361 356 Total 267,845 361 1,925 392,738 394,663 3,509 Between Groups Within Groups Total Doanh nghiệp báo cáo Between Groups nghĩa vụ thuế xác Within Groups đầy đủ (theo nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh) Total F Sig 1,386 0,229 1,556 0,731 2,129 0,061 356 361 0,385 1,103 0,349 0,883 0,702 0,831 0,528 300,590 356 0,844 304,099 361 PL 60 Robust Tests of Equality of Means Statistica Doanh nghiệp đăng ký bổ sung thông tin đăng ký thuế hạn Doanh nghiệp kê khai thuế đầy đủ hạn (các thông tin cần thiết nhƣ: tờ khai thuế, báo cáo tài chính, thay đổi thơng tin ) Doanh nghiệp nộp thuế đầy đủ hạn Doanh nghiệp ln báo cáo nghĩa vụ thuế xác đầy đủ (theo nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh) df1 df2 Welch 1,608 26,436 0,193 Welch 3,187 26,821 0,022 Welch 0,431 26,136 0,823 Welch 0,989 26,792 0,443 a Asymptotically F distributed Về Vốn hoạt động Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic Doanh nghiệp đăng ký bổ sung thông tin đăng ký thuế hạn Doanh nghiệp kê khai thuế đầy đủ hạn (các thông tin cần thiết nhƣ: tờ khai thuế, báo cáo tài chính, thay đổi thông tin ) Doanh nghiệp nộp thuế đầy đủ hạn Doanh nghiệp báo cáo nghĩa vụ thuế xác đầy đủ (theo nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh) Sig df1 df2 Sig 3,417 357 0,009 2,896 357 0,022 1,104 357 0,355 0,678 357 0,608 PL 61 ANOVA Sum of Squares Doanh nghiệp đăng ký Between Groups bổ sung thông tin đăng Within Groups ký thuế hạn Doanh nghiệp kê khai thuế đầy đủ hạn (các thông tin cần thiết nhƣ: tờ khai thuế, báo cáo tài chính, thay đổi thơng tin ) Doanh nghiệp nộp thuế đầy đủ hạn df Mean Square F Sig 1,529 0,193 0,804 0,741 1,085 0,364 5,307 1,327 309,878 357 0,868 Total 315,185 361 Between Groups Within Groups 3,217 264,629 357 Total 267,845 361 3,432 391,231 394,663 5,169 357 361 0,858 1,096 0,783 0,537 1,292 1,543 0,189 298,931 357 0,837 304,099 361 Between Groups Within Groups Total Doanh nghiệp báo cáo Between Groups nghĩa vụ thuế xác Within Groups đầy đủ (theo nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh) Total Robust Tests of Equality of Means Statistica Doanh nghiệp đăng ký bổ sung thông tin đăng ký thuế hạn Doanh nghiệp kê khai thuế đầy đủ hạn (các thông tin cần thiết nhƣ: tờ khai thuế, báo cáo tài chính, thay đổi thông tin ) Doanh nghiệp nộp thuế đầy đủ hạn Doanh nghiệp báo cáo nghĩa vụ thuế xác đầy đủ (theo nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh) df1 df2 Sig Welch 1,041 35,641 0,400 Welch 1,181 35,832 0,335 Welch 0,598 35,322 0,667 Welch 1,168 35,156 0,342 a Asymptotically F distributed PL 62 Phụ lục MƠ HÌNH PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHẲNG ĐỊNH Phụ lục 4.1 Mơ hình phân tích nhân tố khẳng định chất lƣợng dịch vụ thuế Nguồn: Xử lý liệu sơ cấp (2020) Phụ lục 4.2 Mơ hình phân tích nhân tố khẳng định kiến thức thuế Nguồn: Xử lý liệu sơ cấp (2020) PL 63 Phụ lục 4.3 Mơ hình phân tích nhân tố khẳng định niềm tin thuế Nguồn: Xử lý liệu sơ cấp (2020) Phụ lục 4.4 Mô hình phân tích nhân tố khẳng định hài lịng Nguồn: Xử lý liệu sơ cấp (2020) PL 64 Phụ lục 4.5 Mơ hình phân tích nhân tố khẳng định tuân thủ thuế Nguồn: Xử lý liệu sơ cấp (2020) PL 65 Phụ lục MƠ HÌNH CẤU TRÚC TUYẾN TÍNH CHO MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU Nguồn: Xử lý liệu sơ cấp (2020) PL 66 ciru tiep thee c6 the rna rong thea huang xern xet cac yeu I t6 anh huang khac d~n tuan thu thue hay twin thu thue -tv I ng:1J\~1~ va luau thu thu~ b~t buoc d6i v~i rn6i quan M gifra I chat hrong dich vu thue va twin thu thue, • Thu ba, luan I I an cling chua r tiep e~ vS chat hrong dich vu thue di~n til g~ voi xu huang cong nghe s6 4.0 hien Viec ti~p tuc nghien elm thea xu huang se lam ro hon Infra nQi ham chat hrong dich vu thue nham dap ling yeu : cfru cua NNT nnam gia tang twin thu thue Do do, cac nghien elm tiep thea dn ti~p We phat trien, lam ro cacnoi I dung -7 Trang 131-132 ! I I ~ -I Vi tri ([rang ehinh sua) sau chinh sua: Trang 131-132 , - Pharr giai trinh: Tren co So' gop Y cua HOi dong, NCS dil ehinh sua l6i chinh ta, 16i di~n dat va 16i trinh bay toan Ra soat, chinh sua 16i danh may, Lu~n, an 16i di~n dat I va 16i trinh bay~ I - I ! I I - I NOi dung ehinh sua: Dil ehinh sua 16i chinh hi., 16i di~n d().tva 16! t~inh bay toim lu~n an - Vi trio (trahg i _L (*) Trinh bay chi tiit a6yall cae n6i dung - chinh su'a) sau chinh sua: Toan l~ chinh Sll'a trang lu(m an Hu€, nga}" 22 thang 02 nom 2022 Nghien Ngu-oi hU'Crngdfin khoa hQc CUll sinh Au Thj N guy~t Lien Chli tich HQi dang TIm ki HQi d~ng t • PGS TS Trftu Van Hoa PGS TS Bui Dung ~h~· Tnio"ng TiD QUaD I ... đoạn dịch vụ thuế doanh nghiệp nhỏ vừa 83 3.2.2 Sự đáp ứng dịch vụ thuế doanh nghiệp nhỏ vừa 83 3.2.3 Sự đảm bảo dịch vụ thuế doanh nghiệp nhỏ vừa 85 3.2.4 Sự chuyên nghiệp dịch vụ thuế. .. quan hệ chất lƣợng dịch vụ thuế tuân thủ thuế doanh nghiệp nhỏ vừa - Đánh giá thực trạng dịch vụ thuế, chất lƣợng dịch vụ thuế tuân thủ thuế doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế - Phân... lƣợng dịch vụ thuế đến tuân thủ thuế doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế - Đề xuất hàm ý quản trị quan thuế doanh nghiệp nhỏ vừa nhằm gia tăng tuân thủ thuế doanh nghiệp nhỏ vừa Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu dịch vụ hỗ trợ thuế và sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.,

Từ khóa liên quan