0

(LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế GIAO THÔNG vận tải PHÍA NAM

144 21 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế GIAO THÔNG vận tải PHÍA NAM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2022, 23:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU HÀNH CAO CẤP - EMBA VŨ ĐÌNH TRƯỞNG Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THƠNG VẬN TẢI PHÍA NAM Ngành: Quản trị kinh doanh Chương trình điều hành cao cấp - EMBA Mã số: 8340101 Họ tên học viên: VŨ ĐÌNH TRƯỞNG Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS NGUYỄN TIẾN HOÀNG Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi, người viết luận văn này, xin cam đoan toàn bộ nội dung của luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Giao Thơng Vận Tải Phía Nam” là một công trình nghiên cứu độc lập của tôi, dưới hướng dẫn khoa học của PGS, TS Nguyễn Tiến Hoàng Các số liệu, tài liệu tham khảo và kế thừa đều có ng̀n trích dẫn rõ ràng Kết nghiên cứu chưa được công bố bất kỳ cơng trình nghiên cứu nào Tp.Hờ Chí Minh, Ngày 10 tháng 01 năm 2022 Tác giả luận văn Vũ Đình Trưởng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình ôn luyện, học tập, nghiên cứu và hoàn thiện luận văn; tác giả nhận được dạy, động viên và giúp đỡ nhiệt tình từ quý thầy cô giáo, cán bộ trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II – TP Hồ Chí Minh và bạn bè Tác giả bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám Đốc và thầy cô giáo nhiệt tình công tác giảng dạy, ứng dụng phương pháp trực quan sinh động để truyền tải bài học và kinh nghiệm quý báu cho tác giả, hết mình hỗ trợ và giúp đỡ tác giả suốt năm tháng học hành và ôn luyện trường Ngoại Thương Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS, TS Nguyễn Tiến Hoàng – người trực tiếp hướng dẫn khoa học, dành thời gian, công sức để hướng dẫn tác giả Chính tư vấn tận tình và lời động viên kịp thời của thầy tạo động lực vô to lớn cho tác giả suốt khoảng thời gian dài miệt mài với đề tài nghiên cứu Tác giả xin cảm ơn đến cô Nguyễn Thị Thanh Tâm và cô Trương Thị Kim Ngân – Giáo viên chủ nhiệm và bạn bè lớp dành thời gian động viên tinh thần trình học tập và thực luận văn Thời gian nghiên cứu hạn chế, thực tiễn lại vô sinh động và biến đổi không ngừng, luận văn tránh khỏi nhiều thiếu sót Do đó, tác giả kính mong q thầy giáo, chuyên gia và bạn bè có ý kiến góp ý xây dựng giúp bài luận thêm hoàn chỉnh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỤC LỤC Trang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC HÌNH VẼ ii DANH MỤC BẢNG BIỂU iii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU iv CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu, nhiệm vụ câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 1.2.3 Câu hỏi nghiên cứu .3 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu .3 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Phương pháp nghiên cứu định tính .4 1.4.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng 1.5 Những đóng góp đề tài 1.5.1 Về mặt lý luận 1.5.2 Về mặt thực tiễn .5 1.6 Bố cục đề tài Tóm tắt chương CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THÚT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Các khái niệm nghiên cứu 2.1.1 Khái niệm động lực 2.1.2 Khái niệm động lực làm việc 2.1.3 Các yếu tố tạo động lực 2.2 Các lý thuyết động lực làm việc nhân viên doanh nghiệp 13 2.2.1 Học thuyết nhu cầu Abraham Masslow (1943) 14 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 2.2.2 Học thuyết hai nhân tố F Henzberg (1959) .16 2.2.3 Học thuyết chất người Douglas Mc Gregor (1960) 18 2.2.4 Học thuyết kì vọng Victor H Vroom (1964) 18 2.2.5 Lý thuyết quản trị đại 19 2.3 Các nghiên cứu thực nghiệm các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên doanh nghiệp 20 2.3.1 Các nghiên cứu nước 20 2.3.2 Các nghiên cứu Việt Nam 26 2.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết nghiên cứu 32 2.4.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất .32 2.4.2 Giả thuyết nghiên cứu 33 Tóm tắt chương 37 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 3.1 Quy trình nghiên cứu 38 3.2 Nghiên cứu định tính 40 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu định tính .40 3.2.2 Kết nghiên cứu định tính .41 3.2.3 Xây dựng thang đo mã hóa dữ liệu 42 3.3 Nghiên cứu định lượng 45 3.3.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 45 3.3.2 Phương pháp phân tích dữ liệu 47 Tóm tắt chương 52 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 53 4.1 Mô tả mẫu nghiên cứu .53 4.2 Kiểm định thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 54 4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 57 4.3.1 Kết phân tích EFA các biến độc lập 57 4.3.2 Kết phân tích EFA biến phụ thuộc 59 4.4 Phân tích tương quan Pearson 60 4.5 Phân tích hồi quy tuyến tính đa bợi 61 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 4.5.1 Đánh giá mức độ phù hợp mơ hình hồi quy với tập dữ liệu .61 4.5.2 Kiểm định phù hợp hàm hồi quy .62 4.5.3 Kiểm định ý nghĩa các hệ số hồi quy mơ hình 62 4.5.4 Dị tìm các vi phạm giả định hồi quy 63 4.5.5 Kết hồi quy 65 4.6 Phân tích ANOVA .67 4.6.1 Về giới tính 67 4.6.2 Về độ tuổi 68 4.6.3 Về trình độ học vấn 69 4.6.4 Về thời gian công tác 70 4.7 Nhận xét kết nghiên cứu 71 Tóm tắt chương 76 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý 78 5.1 Kết luận 78 5.2 Hàm ý 79 5.2.1 Đối với yếu tố Thu nhập 79 5.2.2 Đối với yếu tố Bản chất công việc .81 5.2.3 Cơ hội học tập thăng tiến 82 5.2.4 Đối với yếu tố Đồng nghiệp 83 5.2.5 Đối với yếu tố Sự công nhận .84 5.2.6 Môi trường làm việc 85 5.3 Những điểm hạn chế đề tài 86 5.4 Đề xuất hướng nghiên cứu 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC i Phụ lục DANH SÁCH CHUYÊN GIA THAM GIA PHỎNG VẤN VÀ CÁN BỘ THAM GIA THẢO LUẬN NHÓM i Phụ lục DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM ii Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM v TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phụ lục KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỚNG KÊ MƠ TẢ MẪU viii Phụ lục KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THANG ĐO TỪ PHẦN MỀM x Phụ lục KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỚ EFA TỪ PHẦN MỀM xvii Phụ lục KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN TỪ PHẦN MỀM xxiii Phụ lục KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY TỪ PHẦN MỀM xxiv Phụ lục KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ANOVA TỪ PHẦN MỀM xxviii TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Thứ Tự Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt Analysis Variance Phân tích phương sai ANOVA EFA KMO Kaiser Mayer Olkin Hệ số Kaiser Mayer Olkin SPSS Statistics Package for the Phần mềm thống kê cho social Sciences khoa học xã hội Observed Signification Mức ý nghĩa quan sát Sig Exploratory Factor Analysis Phân tích nhân tố khám phá Level TRA Theory of reasoned action Thuyết hành động hợp lý VIF Variance Inflation Factor Hệ số nhân tố phóng đại phương sai TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ii DANH MỤC HÌNH VẼ Trang Hình 2.1 Sự phân cấp nhu cầu của A Maslow 15 Hình 2.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất 32 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 38 Hình 3.2 Quy trình phân tích One-way ANOVA 51 Hình 4.1 Đồ thị phân tán giá trị dự đoán và phần dư từ hồi quy .63 Hình 4.2 Biểu đồ tần số Histogram của phần dư chuẩn hóa 64 Hình 4.3 Biểu đờ phân phối tích lũy P-P Plot 65 Hình 4.4 Mô hình kết nghiên cứu 67 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com xxvi Charts TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com xxvii TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com xxviii Phụ lục KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ANOVA TỪ PHẦN MỀM Oneway [DataSet1] Descriptives DLLV Std Std 95% Confidence Interval Minimu Maximu m m N Mean Deviatio Error Lowerfor Mean Upper Bound n Bound Nam 107 3.3294 78952 0763 3.1781 3.4808 2.00 5.00 Nữ 68 3.2316 75226 09123 3.0495 3.4137 2.00 5.00 Total 175 3.2914 77455 0585 3.1759 3.4070 2.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances DLLV Levene Statistic 417 df1 df2 Sig 173 519 ANOVA DLLV Between Groups Sum of Squares 398 df Mean Square 398 601 Within Groups 103.989 173 Total 104.387 174 F 662 Sig .417 Oneway [DataSet1] Descriptives DLLV Std Std 95% Confidence Interval for Minim Maximu Mean N Mean Deviati Error Lower Bound m Upper Bound um on TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com xxix Dưới 25 Từ 25 40 Trên 40 Total 45 3.450 63871 0952 70 3.3250 78407 09371 60 3.133 83674 1080 175 3.291 77455 0585 3.2581 3.6419 2.75 5.00 3.1380 3.5120 2.25 5.00 2.9172 3.3495 2.00 5.00 3.1759 3.4070 2.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances DLLV Levene Statistic 889 df1 df2 Sig 172 413 ANOVA DLLV Between Groups Sum of Squares 2.710 df Mean Square 1.355 591 Within Groups 101.677 172 Total 104.387 174 F 2.292 Sig .104 Oneway [DataSet1] Descriptives DLLV N Trên đại học và đại 12 học Cao đẳng và trung 523 cấp Total 17 Std Mean Deviati on 3.323 79169 3.2162 73436 Std 95% Confidence Interval Minim Maxim um um Error Lowerfor Mean Upper Bound Bound 0713 3.1819 3.4645 2.00 5.00 10188 3.0119 3.4208 2.00 5.00 3.291 77455 0585 3.1759 3.4070 2.00 5.00 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com xxx Test of Homogeneity of Variances DLLV Levene Statistic 754 df1 df2 Sig 173 386 ANOVA DLLV Between Groups Sum of Squares 417 df Mean Square 417 601 Within Groups 103.970 173 Total 104.387 174 F 694 Sig .406 Oneway [DataSet1] Descriptives DLLV Dưới năm Từ - năm Từ năm trở lên Total Std N Mean Deviati on 45 3.394 62270 53 3.4004 70257 77 3.155 88206 175 3.291 77455 Std 95% Confidence Interval Minim Maxim um um Error Lowerfor Mean Upper Bound Bound 0928 3.2074 3.5815 2.75 5.00 09653 3.2073 3.5946 2.50 5.00 1005 2.9556 3.3560 2.00 5.00 0585 3.1759 3.4070 2.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances DLLV Levene Statistic 2.961 df1 df2 172 Sig .054 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com xxxi ANOVA DLLV Between Groups Sum of Squares 2.529 df Mean Square 1.264 592 Within Groups 101.858 172 Total 104.387 174 F 2.135 Sig .121 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 32 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 33 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 34 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 35 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 36 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 37 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 38 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 39 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 40 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... thăng tiến có ảnh hưởng chiều đến động lực làm việc nhân viên Công ty? ?? Tóm tắt chương Các vấn đề lý thuyết liên quan đến nghiên cứu khái niệm động lực, động lực làm việc yếu tố tạo động lực nêu Chương... ́u tố đến động lực làm việc của nhân viên Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Giao Thông Vận Tải Phía Nam Tư? ? đó, tác giả đề xuất hàm ý nhằm nâng cao động lực làm việc của nhân viên Công. .. bộ nội dung của luận văn ? ?Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Giao Thơng Vận Tải Phía Nam? ?? là mợt công trình nghiên cứu độc
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế GIAO THÔNG vận tải PHÍA NAM ,

Hình ảnh liên quan

Hình 2.1. Sự phân cấp nhu cầu của A. Maslow - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế GIAO THÔNG vận tải PHÍA NAM

Hình 2.1..

Sự phân cấp nhu cầu của A. Maslow Xem tại trang 27 của tài liệu.
Bảng 2.2. Tổng hợp kết quả nghiên cứu nước ngoài Stt Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc  - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế GIAO THÔNG vận tải PHÍA NAM

Bảng 2.2..

Tổng hợp kết quả nghiên cứu nước ngoài Stt Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc Xem tại trang 36 của tài liệu.
Bảng 2.3. Tổng hợp kết quả nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam Stt Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc   - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế GIAO THÔNG vận tải PHÍA NAM

Bảng 2.3..

Tổng hợp kết quả nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam Stt Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc Xem tại trang 42 của tài liệu.
2.4. Mô hình nghiên cứu đề xuất và giả thuyết nghiên cứu - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế GIAO THÔNG vận tải PHÍA NAM

2.4..

Mô hình nghiên cứu đề xuất và giả thuyết nghiên cứu Xem tại trang 44 của tài liệu.
Hình 3.1. Quy trình nghiên cứu - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế GIAO THÔNG vận tải PHÍA NAM

Hình 3.1..

Quy trình nghiên cứu Xem tại trang 50 của tài liệu.
Bảng 3.1. Thang đo chính thức - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế GIAO THÔNG vận tải PHÍA NAM

Bảng 3.1..

Thang đo chính thức Xem tại trang 55 của tài liệu.
Bảng 3.2. Thang đo các biến nhân khẩu học được sử dụng - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế GIAO THÔNG vận tải PHÍA NAM

Bảng 3.2..

Thang đo các biến nhân khẩu học được sử dụng Xem tại trang 57 của tài liệu.
Hình 3.2. Quy trình phân tích One-way ANOVA - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế GIAO THÔNG vận tải PHÍA NAM

Hình 3.2..

Quy trình phân tích One-way ANOVA Xem tại trang 63 của tài liệu.
Bảng 4.1. Thống kê mẫu khảo sát - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế GIAO THÔNG vận tải PHÍA NAM

Bảng 4.1..

Thống kê mẫu khảo sát Xem tại trang 65 của tài liệu.
Chi tiết kết quả ở bảng 4.1 được diễn giải như sau: - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế GIAO THÔNG vận tải PHÍA NAM

hi.

tiết kết quả ở bảng 4.1 được diễn giải như sau: Xem tại trang 65 của tài liệu.
Bảng 4.2. Kết quả phân tích thang đo được đưa vào phân tích tiếp theo Biến quan  - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế GIAO THÔNG vận tải PHÍA NAM

Bảng 4.2..

Kết quả phân tích thang đo được đưa vào phân tích tiếp theo Biến quan Xem tại trang 68 của tài liệu.
Bảng 4.3. Kiểm định KMO cho các biến độc lập KMO and Bartlett’s Test  - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế GIAO THÔNG vận tải PHÍA NAM

Bảng 4.3..

Kiểm định KMO cho các biến độc lập KMO and Bartlett’s Test Xem tại trang 69 của tài liệu.
Bảng 4.4. Kết quả EFA cho các biến độc lập - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế GIAO THÔNG vận tải PHÍA NAM

Bảng 4.4..

Kết quả EFA cho các biến độc lập Xem tại trang 70 của tài liệu.
Bảng 4.5. Kiểm định KMO cho biến phụ thuộc KMO and Bartlett’s Test  - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế GIAO THÔNG vận tải PHÍA NAM

Bảng 4.5..

Kiểm định KMO cho biến phụ thuộc KMO and Bartlett’s Test Xem tại trang 71 của tài liệu.
Bảng 4.6. Kết quả EFA cho các biến phụ thuộc - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế GIAO THÔNG vận tải PHÍA NAM

Bảng 4.6..

Kết quả EFA cho các biến phụ thuộc Xem tại trang 72 của tài liệu.
Bảng 4.7. Bảng Hệ số tương quan - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế GIAO THÔNG vận tải PHÍA NAM

Bảng 4.7..

Bảng Hệ số tương quan Xem tại trang 72 của tài liệu.
Nhìn vào các thông số ở bảng 4.7 nêu trên thì thấy rằng tất cả các biến độc lập (TN, BCCV, MTLV, DN, SCN, HTTT) đều có tương quan tuyến tính dương với biến  phụ thuộc DLLV (sig < 0,05 và hệ số tương quan > 0) - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế GIAO THÔNG vận tải PHÍA NAM

hi.

̀n vào các thông số ở bảng 4.7 nêu trên thì thấy rằng tất cả các biến độc lập (TN, BCCV, MTLV, DN, SCN, HTTT) đều có tương quan tuyến tính dương với biến phụ thuộc DLLV (sig < 0,05 và hệ số tương quan > 0) Xem tại trang 73 của tài liệu.
Bảng 4.8. Kết quả phân tích hồi quy - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế GIAO THÔNG vận tải PHÍA NAM

Bảng 4.8..

Kết quả phân tích hồi quy Xem tại trang 74 của tài liệu.
Bảng 4.8 cho thấy, các hệ số hồi quy của các biến đảm bảo các giá trị Sig tương ứng đều < 0,05 nên các biến TN, BCCV, MTLV, DN, SCN, HTTT sẽ được đưa vào  mô hình phân tích hồi quy - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế GIAO THÔNG vận tải PHÍA NAM

Bảng 4.8.

cho thấy, các hệ số hồi quy của các biến đảm bảo các giá trị Sig tương ứng đều < 0,05 nên các biến TN, BCCV, MTLV, DN, SCN, HTTT sẽ được đưa vào mô hình phân tích hồi quy Xem tại trang 75 của tài liệu.
Hình 4.2. Biểu đồ tần số Histogram của phần dư chuẩn hóa - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế GIAO THÔNG vận tải PHÍA NAM

Hình 4.2..

Biểu đồ tần số Histogram của phần dư chuẩn hóa Xem tại trang 76 của tài liệu.
Hình 4.3. Biểu đồ phân phối tích lũy P-P Plot - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế GIAO THÔNG vận tải PHÍA NAM

Hình 4.3..

Biểu đồ phân phối tích lũy P-P Plot Xem tại trang 77 của tài liệu.
Hình 4.4. Mô hình kết quả nghiên cứu - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế GIAO THÔNG vận tải PHÍA NAM

Hình 4.4..

Mô hình kết quả nghiên cứu Xem tại trang 79 của tài liệu.
Bảng 4.10. Giá trị mean của các nhóm độ tuổi khác nhau - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế GIAO THÔNG vận tải PHÍA NAM

Bảng 4.10..

Giá trị mean của các nhóm độ tuổi khác nhau Xem tại trang 80 của tài liệu.
Bảng 4.9. Kết quả phân tích One-way ANOVA nhóm giới tính - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế GIAO THÔNG vận tải PHÍA NAM

Bảng 4.9..

Kết quả phân tích One-way ANOVA nhóm giới tính Xem tại trang 80 của tài liệu.
Bảng 4.11. Kết quả phân tích One-way ANOVA giữa các nhóm độ tuổi - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế GIAO THÔNG vận tải PHÍA NAM

Bảng 4.11..

Kết quả phân tích One-way ANOVA giữa các nhóm độ tuổi Xem tại trang 81 của tài liệu.
Bảng 4.12. Kết quả phân tích One-way ANOVA giữa các nhóm trình độ học vấn - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế GIAO THÔNG vận tải PHÍA NAM

Bảng 4.12..

Kết quả phân tích One-way ANOVA giữa các nhóm trình độ học vấn Xem tại trang 82 của tài liệu.
Bảng 4.13. Giá trị mean của các nhóm thời gian công tác khác nhau - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế GIAO THÔNG vận tải PHÍA NAM

Bảng 4.13..

Giá trị mean của các nhóm thời gian công tác khác nhau Xem tại trang 82 của tài liệu.
Bảng 4.14. Kết quả phân tích ANOVA giữa các nhóm thời gian công tác khác nhau - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế GIAO THÔNG vận tải PHÍA NAM

Bảng 4.14..

Kết quả phân tích ANOVA giữa các nhóm thời gian công tác khác nhau Xem tại trang 83 của tài liệu.
Bảng 4.15. Kết quả trung bình mức độ đánh giá của đáp viên - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế GIAO THÔNG vận tải PHÍA NAM

Bảng 4.15..

Kết quả trung bình mức độ đánh giá của đáp viên Xem tại trang 84 của tài liệu.
Bảng sau đây sẽ được sử dụng để khảo sát nhân viên. Anh/Chị vui lòng cho xin ý kiến về các câu hỏi được nêu trong bảng:  - (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NHÂN VIÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế GIAO THÔNG vận tải PHÍA NAM

Bảng sau.

đây sẽ được sử dụng để khảo sát nhân viên. Anh/Chị vui lòng cho xin ý kiến về các câu hỏi được nêu trong bảng: Xem tại trang 107 của tài liệu.

Từ khóa liên quan