0

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ

100 27 0
  • ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 14:55

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG OTO GVHD BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HCM KHOA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ GVHD SVTH MSSV LỚP Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 1 năm 2022 LỜI MỞ ĐẦU Bài thuyết minh Đồ án môn học Thiết kế đường ô tô này được thực hiện giựa trên nhiều nguồn tài liệu khác nhau Để hoàn thành tốt Đồ án này em xin chân thành cảm ơn cô – giáo viên bộ môn khoa Công trình giao thông trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, ng. ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG OTO GVHD: BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM KHOA CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG ĐỒ ÁN MƠN HỌC THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ GVHD: SVTH: MSSV: LỚP: SVTH: - MSSV: ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG OTO GVHD: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022 LỜI MỞ ĐẦU Bài thuyết minh Đồ án môn học Thiết kế đường ô tô thực giựa nhiều nguồn tài liệu khác Để hoàn thành tốt Đồ án em xin chân thành cảm ơn cô – giáo viên mơn khoa Cơng trình giao thơng trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, người nhiệt tình, tâm huyết hướng dẫn chúng em suốt trình thực Đồ án Em xin kính chúc năm ln dồi sức khỏe gặp nhiều thành công sống Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: - MSSV: ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG OTO GVHD: MỤC LỤC CHƯƠNG GIỚI THIỆU TÌNH HÌNH CHUNG VỀ TUYẾN 1.1 Tổng quan chung .4 1.2 Hiện trạng kinh tế xã hội Thị xã Hồi Nhơn, Bình Định 1.3 Điều kiện tự nhiên khu vực 1.4 Điều kiện xã hội 1.5 Điều kiện liên quan 1.6 Kết luận CHƯƠNG XÁC ĐỊNH CẤP HẠNG KĨ THUẬT VÀ TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KĨ THUẬT CỦA TUYẾN ĐƯỜNG 2.1 Các tiêu chuẩn dùng tính tốn: 2.2 Xác định cấp hạng kĩ thuật cấp quản lí tuyến đường .7 2.2.1 Số liệu thiết kế: 2.2.2 Xác định cấp hạng kĩ thuật 2.3 Xác định tiêu tiêu kĩ thuật tuyến 14 2.3.1 Chỉ tiêu kĩ thuật cho mặt cắt ngang 14 2.4 Xác định tầm nhìn xe chạy 15 2.4.1 Xác định tầm nhìn trước chướng ngại vật cố định 15 2.4.2 Xác định tầm nhìn thấy xe ngược chiều 16 2.4.3 Xác định tầm nhìn vượt xe .16 2.5 Xác định bán kính đường cong nằm 17 2.6 Xác định siêu cao đoạn nối siêu cao 19 2.7 xác định đường cong chuyển tiếp 20 2.8 Bố trí siêu cao 21 2.9 Xác định độ mở rộng mặt đường đường cong .21 2.10 Tính nối tiếp đường cong 22 2.11 Đảm bảo tầm nhìn đường cong nằm, xóa bỏ chướng ngại vật( phương pháp đồ giải giải tích) 24 2.12 Xác định bán kính tối thiểu đường cong đứng 26 SVTH: - MSSV: ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG OTO GVHD: 2.13 Xác định chiều dài đoạn dốc lớn nhỏ 28 2.14 Bảng yếu tố kĩ thuật tuyến đường .28 CHƯƠNG THIẾT KẾ TUYẾN TRÊN BÌNH ĐỒ 30 3.1 Vạch tuyến bình đồ 30 3.1.1 Căn vạch tuyến bình đồ 30 3.1.2 Giới thiệu sơ phương án tuyến vạch 30 3.1.3 Nguyên tắc vạch tuyến bình đồ 30 3.2 Thiết kế bình đồ 31 3.2.1 Các yếu tố đường cong nằm .31 3.3 Xác định cọc thay đổi địa hình 33 3.3.1 Xác định cự li cọc 34 CHƯƠNG TÍNH TỐN THỦY VĂN VÀ THỦY LỰC CẦU CỐNG 43 4.1 Các u cầu thiết kế cơng trình nước .43 4.2 Xác định đặc trưng thủy văn .43 4.2.2 Chiều dài lịng sơng L 44 4.2.3 Chiều dài bình quân sườn dốc lưu vực bs(m) 44 4.2.4 Độ dốc trung bình lịng sơng J1(%o) 44 4.2.5 Độ dốc trung bình sườn dốc Js(%o) 44 4.2.6 Xác định lưu lượng tính tốn 45 4.2.7 Xác định thời gian tập trung nước sườn dốc s 45 4.2.8 Xác định hệ số địa mạo l lịng sơng 45 4.2.9 Xác định trị số Ap% 46 4.2.10 Xác định độ cống yếu tố thủy lực .46 4.3 Tính tốn thủy lực cống 50 4.3.2 Chế độ làm việc cống 50 4.3.3 Tính toán độ cống 50 4.4 Tính tốn độ cầu nhỏ 54 4.4.2 Xác định chiều sâu dòng chảy tự nhiên 54 4.4.3 Xác định chiều sâu phân giới cầu 56 4.4.4 Xác định độ dốc phân giới .56 4.4.5 Tính độ cầu 57 4.4.6 Xác định mực nước dâng cầu 57 4.4.7 Xác định chiều cao đường đầu cầu 58 4.4.8 Xác định chiều cao cầu 58 SVTH: - MSSV: ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG OTO GVHD: CHƯƠNG THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG 59 5.1 Các yêu cầu thiết kế 59 5.2 Các tiêu kĩ thuật tuyến 59 5.3 Xác định tải trọng trục tính tốn tiêu chuẩn 60 5.4 Chọn kết cấu áo đường 62 5.5 Kết cấu áo đường theo phương án 62 5.5.1 Các đặc trưng kết cấu theo phương án 62 5.5.2 Kiểm tra cường độ kết cấu áo đường theo tiêu chuẩn độ võng đàn hồi 63 5.5.3 Kiểm tra cường độ theo tiêu chuẩn chịu cắt trượt đất 64 5.5.4 Kiểm tra cường độ theo tiêu chuẩn chịu kéo uốn lớp bê tông nhựa 66 5.5.5 Kết luận 68 5.6 Kết cấu áo đường theo phương án 68 5.6.1 Kiểm tra cường độ kết cấu áo đường theo tiêu chuẩn độ võng đàn hồi 69 5.6.2 Kiểm tra cường độ theo tiêu chuẩn chịu cắt trượt đất .70 5.6.3 Kiểm toán cường độ theo tiêu chuẩn chịu cắt trượt lớp cấp phối thiên nhiên 71 5.6.4 Kiểm tra cường độ theo tiêu chuẩn chịu kéo uốn lớp bê tông nhựa 72 5.6.5 Kết luận 75 5.7 So sánh lựa chọn phương án kết cấu áo đường 75 CHƯƠNG THIẾT KẾ TRẮC DỌC – TRẮC NGANG 76 6.1 Thiết kế trắc dọc 76 CHƯƠNG KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP 86 7.1 NỀN ĐẮP: 86 7.2 NỀN ĐÀO : 87 7.3 TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP PHƯƠNG ÁN .88 CHƯƠNG TÍNH CHI PHÍ XÂY DỰNG, SO SÁNH VÀ CHỌN PHƯƠNG ÁN.100 8.1 Tổng chi phí xây dựng 100 8.1.1 Chi phí xây dựng nền, mặt đường, thoát nước .100 8.1.2 Hệ số triển tuyến 100 8.2 Chi phí xây dựng 100 8.2.1 Chi phí xây dựng đường 100 8.2.2 Tổng chi phí xây dựng 102 8.3 So sánh lựa chọn phương án .102 SVTH: - MSSV: ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG OTO SVTH: - MSSV: GVHD: ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG OTO GVHD: CHƯƠNG GIỚI THIỆU TÌNH HÌNH CHUNG VỀ TUYẾN 1.1 Tổng quan chung Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường A-B Tuyến đường xây dựng theo chủ trương nhà nước nhằm thông suốt tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ Việc xây dựng tuyến đường A-B có ý nghĩa to lớn, góp phần phát triển kinh tế- xã hội khu vực, tăng cường củng cố an ninh quốc phòng khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ Tuyến đường xây dựng địa phận thị xã Hoài Nhơn thuộc Tỉnh Bình Định 1.2 Hiện trạng kinh tế xã hội Thị xã Hồi Nhơn, Bình Định  Vị trí địa lý Thị xã Hồi Nhơn nằm phía bắc tỉnh Bình Định, cách thành phố Quy Nhơn 87 km Có Quốc lộ 1A tuyến đường sắt thống Bắc - Nam qua, cửa ngõ giao lưu kinh tế quan trọng phía bắc tỉnh Bình Định, điểm đầu mối giao thông quan trọng đến huyện Hoài Ân, An Lão vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều tiềm đất đai, lao động, ngành nghề Tọa độ địa lý từ 1080 56' đến 1090 06'50" kinh độ Đông 140 21' 20" đến 140 31'30" vĩ độ Bắc  Chức tuyến Tuyến đường thiết kế hai điểm A-B tuyến đường thuộc địa bàn thị xã Hồi Nhơn, Bình Định Đây tuyến đường có ý nghĩa quan trọng việc phát triển kinh tế địa phương nói chung kinh tế quốc dân nói chung Tuyến đường nối trung tâm kinh tế, trị, văn hóa tỉnh nhằm bước phát triển kinh tế văn hóa tồn tỉnh Tuyến xây dựng ngồi cơng việc yếu vận chuyển hàng hóa phục vụ lại người dân mà cịn nâng cao trình độ dân trí người dân khu vực lân cận tuyến Sự phối hợp mang lại hiệu kinh tế cao trình đầu tư xây dựng tuyến đường  Nhiệm vụ thiết kế Tuyến đường xây dựng cần khảo sát thực tế, đề phương án tuyến phù hợp để đảm bảo chất lượng công trình tốt Cơng trình thiết kế thuộc đường cấp IV địa hình Đồng đồi Vận tốc thiết kế 60km/h Do ta phải tính tốn thiết kế cho cơng trình đảm bảo chất lượng tốt, khai thác hiệu 15 năm 1.3 Điều kiện tự nhiên khu vực  Địa hình Địa hình huyện Hồi Nhơn có xu hướng thấp dần hướng Đơng Bắc chia làm dạng địa hình chính: - Dạng địa hình đồng bằng: Được bao bọc dãy núi thung lũng mặt (Bắc, Tây, Nam) với độ cao trung bình 8-10m, nơi cao giáp dãy núi 25m, nơi thấp giáp biển 1m - Dạng địa hình đồi núi thấp: Núi nối liền thành dãy hình cung, độ cao bình quân 400 m, thấp 100 m, cao 725m SVTH: - MSSV: ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG OTO GVHD: - Nhìn chung, dạng địa hình mang đặc điểm khác nhau, chi phối đến sản xuất nông, lâm nghiệp huyện  Khí hậu Theo tài liệu trạm Khí tượng thủy văn Hồi Nhơn, khí hậu chia thành mùa rõ rệt: - Mùa khô: Từ tháng đến tháng 8, bình quân số nắng 8,5 giờ/ngày, nhiệt độ 26,90C, lượng mưa 120 mm/tháng, độ ẩm 79% Đặc biệt mùa có gió Tây khơ nóng kéo dài khoảng 35 - 40 ngày - Mùa mưa: Từ tháng đến tháng 12, bình quân số nắng 4,5 giờ/ngày, nhiệt độ 25,60C, lượng mưa 517 mm/tháng, độ ẩm cao 86% Đặc biệt mùa có gió mùa Đơng Bắc bão có tốc độ gió mạnh, xốy, kéo theo mưa lớn, gây nên lũ lụt Phân bố số nắng tháng năm 2010 trạm Hoài Nhơn  Thủy văn Có sơng Lại Giang hội tụ sơng Kim Sơn (Hồi Ân) sơng An Lão (An Lão) hợp lại thành, chảy qua địa bàn huyện Hoài Nhơn đổ cửa biển An Dũ (Hoài Hương) Đây sơng lớn nằm phía Nam huyện, có lưu lượng bình qn 58,6 m3/s, tương ứng với lượng nước đạt 1.844 m3/năm Ngồi ra, cịn có số sơng, suối nhỏ chủ yếu nằm phía Bắc huyện 1.4 Điều kiện xã hội  Dân cư Thị xã Hồi Nhơn có diện tích 420,84 km², dân số năm 2019 212.063 người, mật độ dân số đạt 504 người/km²  Kinh tế- văn hóa- xã hội Thị xã Hồi Nhơn biết đến nơi có nhiều danh lam thắng cảnh văn hóa lâu đời Tình hình văn hóa- xã hội phát triển ổn định đặc biệt giáo dục y tế An ninh trị, trật tự an tồn xã hội đảm bảo Kinh tế ngày phát triển lĩnh vực 1.5 Điều kiện liên quan  Điều kiện khai thác,cung cấp vật liệu, đường vận chuyển SVTH: - MSSV: ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG OTO GVHD: Tuyến qua khu vực thuận lợi việc khai thác vật liệu xây dựng Để làm giảm giá thành khai thác vận chuyển vật liệu ta cần khai thác, vận dụng tối đa vật liệu địa phương sẵn có như: cát, đá… Để xây dựng đường ta điều phối đào – đắp đất tuyến sau tiến hành dọn dẹp đất hữu Ngồi cịn có vật liệu phục vụ cho việc làm lán trại tre, nứa, gỗ, lợp nhà vv Nói chung sẵn có nên thuận lợi cho việc xây dựng Thị xã Hoài Nhơn đầu mối giao thông quan trọng xuyên suốt địa bàn tỉnhThị xã có đường quốc lộ 1A đường sắt Bắc Nam chạy qua, có ga Bồng Sơn ga Tam Quan tuyến Một số tuyến đường khác địa bàn thị xã Hoài Nhơn:  Tỉnh lộ 629 từ trung tâm thị xã đến huyện An Lão  Tỉnh lộ 630 từ cầu Dợi đến huyện Hoài Ân  Tỉnh lộ 639 chạy ven biển Quy Nhơn - Hồi Nhơn  Tỉnh lộ 638 đường phía tây tỉnh Chương Hịa - An Nhơn (ĐT639B cũ) Có tuyến xe buýt: T12 Quy Nhơn - Hoài Nhơn (Tam Quan)   T13 Hoài Nhơn (Bồng Sơn) - An Lão  Khả cung cấp nhân lực thi công Phần lớn lao động tỉnh chủ yếu sống khu vực nơng thơn, nơng nghiệp Do nguồn nhân lực dồi dào, giá nhân công lại rẻ Khi cơng trình xây dựng tuyển dụng nhân lực địa phương để đảm bảo công việc cho người lao động, tăng thu nhập cho người dân Chúng ta liên hệ trực tiếp đến quan quản lý mà tuyến đường qua để tuyển dụng lao động  Khả cung cấp máy móc thi cơng Trên địa bàn tồn tỉnh có nhiều cơng ty xây dựng cơng trình giao thơng, giới công ty cung ứng máy móc, thiết bị Các cở sở, gara sữa chữa máy móc, thiết bị cơng trình Với loại máy thi cơng địa bàn tỉnh cung cấp ô tô vận chuyển, máy đào, máy ủi, máy rải bê tơng, loại lu thua đơn vị cho thuê máy giới, công ty xây dựng  Khả cung cấp nhiêu liệu thi thông Nhu cầu nhiên liệu xăng dầu cần thiết để phục vụ thi cơng, ta cần phải cung cấp kịp thời để máy móc hoạt động Khả cung cấp nhiên liệu, lượng phục vụ thi công đảm bảo Các trạm cung cấp xăng dầu, nhiên liệu cho máy móc gần tuyến đường thi công Đa số trạm tập đoàn Petrolimex  Khả cung cấp lương thực thực phẩm cho nhân công Lương thực thực phẩm cần thiết để phục vụ nhu cầu cán bộ, công nhân phục vụ công tác thi công công trình Do ta cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng Do cơng trình gần chợ, gần khu dân cư, qua trung tâm địa bàn nên SVTH: - MSSV: ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG OTO GVHD: việc cung cấp lương thực, thực phẩm đảm bảo Nguồn nước sinh hoạt  Điều kiện thông tin liên lạc, y tế Ngày với phát triển cơng nghệ thong tiên, bưu viễn thông nên mạng di động phủ sống khắp tỉnh thành nước Do việc lien lạc trực tiếp thông qua điện thoại di động, internet thuận lợi Việc chăm sóc sức khỏe cán bộ, công nhân thi công xây dựng cần thiết, cần tìm hiểu trước điều kiện khí hậu, thời tiết nắm bắt chủ động đề phòng trước bệnh liên quan sốt rét, sốt xuất huyết, dịch tả… Cơng trình thi cơng chạy qua trung tâm địa phương gần trung tâm y tế địa phương Do việc khám chữa bệnh cho cán bộ, cơng nhân đảm bảo 1.6 Kết luận - Với tất ưu điểm tuyến dự án nêu trên, ta thấy việc xây dựng tuyến thật cần thiết cấp bách, nhằm nâng cao mức sống nhân dân vùng, góp phần vào phát triển kinh tế – văn hóa khu vực - Thuận tiện cho việc lại, học hành, làm ăn người dân, thuận tiện cho việc quản lý đất đai phát triển lâm nghiệp - Tạo điều kiện khai thác, phát triển du lịch loại hình vận tải khác … - Với lợi ích việc định xây dựng tuyến đường dự án cần thiết đắn SVTH: - MSSV: 10 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG OTO GVHD: 7.3 TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP PHƯƠNG ÁN Bảng tính tốn khối lượng đào đắp phương án Tên cọc Khoảng dồn Diện tích Diện tích TB Đắp Đào Đắp Đào A H1 100 ND1 C1 128.6403 135.109 TD1 H2 178.6403 200 P1 289.9265 H3 300 H4 400 TC1 NC1 H5 401.2128 451.2128 500 H6 600 ND2 TD2 H7 610.9396 660.9396 700 P2 738.9203 SVTH: - MSSV: 50.4 61.2 63.6 54.2 49.4 0 0 0 0 13.4 23 27.7 Khối lượng Đắp Đào 5.2 25.2 2.6 2520 260 55.8 1598.13 62.4 403.647 58.9 2563.99 51.8 1106.43 24.7 2.65 2221.18 238.305 8.6 86.6321 33.1 3310 54.35 65.9157 49.2 2460 39.35 1919.78 23.25 2325 9.1 99.5504 6.7 3.2 335 160 18.2 710.899 25.35 986.63 0 0 0 5.3 11.9 54.3 54.4 44 34.7 11.8 6.4 0 86 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG OTO H8 800 TC2 816.9011 NC2 866.9011 H9 900 C2 938.4953 H10 1000 H11 ND3 TD3 1100 1138.1461 1188.1461 H12 P3 1200 1268.7163 H13 TC3 NC3 1300 1349.2864 1399.2864 H14 1400 H15 1500 H16 1600 H17 1700 H18 1800 H19 ND4 1900 1901.7083 SVTH: - MSSV: 27.1 25.4 23.9 22.2 25.9 21.9 30.7 32.4 21.4 19.4 11.4 5.5 0 0 1.6 0.8 0 GVHD: 27.4 1673.58 26.25 443.654 24.65 1232.5 23.05 762.93 24.05 925.812 23.9 1469.96 26.3 2630 31.55 1203.51 26.9 1345 20.4 241.82 15.4 1058.23 8.45 264.347 2.75 2.15 135.538 105.966 7.3 365 10.25 7.3144 14.25 1425 14.45 1445 0.8 5.6 80 560 1.2 0.6 120 60 0.4 4.3 40 430 8.15 13.9226 9.7 485 0 0 0 0 0 0 4.3 10.3 10.2 18.3 10.6 0.6 0.6 8.3 87 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG OTO TD4 1951.7083 H20 P4 2000 2011.4474 TC4 2071.1865 H21 NC4 2100 2121.1865 H22 2200 H23 2300 H24 2400 H25 2500 H26 2600 H27 2700 H28 2800 H29 2900 H30 ND5 TD5 3000 3047.6757 3097.6757 H31 3100 H32 P5 3200 3230.9452 H33 TC5 3300 3364.2147 SVTH: - MSSV: 0 1.8 6.2 9.6 19.4 22.1 16.8 12.3 2.6 1.7 0.22 0 0 5.3 4.5 0.03 GVHD: 11.1 9.2 444.284 7.05 80.7042 0.9 3.47 53.7652 207.295 0.07 115.254 2.0169 7.9 167.373 14.5 1142.8 20.75 2075 19.45 1945 14.55 1455 7.45 0.01 745 1.3 1.06 130 106 0.85 1.095 85 109.5 0.96 0.595 96 59.5 0.11 4.95 11 495 9.65 460.071 8.35 417.5 5.75 13.3647 2.65 2.65 265 265 4.9 151.632 2.265 156.409 138.11 0.015 9.3 0.9632 597.197 7.3 6.8 0.14 0 0 0 0.02 2.1 0.09 1.1 8.8 10.5 6.2 5.3 0 14.6 88 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG OTO H34 NC5 3400 3414.2147 H35 3500 H36 3600 H37 3700 H38 3800 H39 3900 H40 4000 H41 4100 H42 ND6 TD6 4200 4224.4112 4274.4112 H43 P6 4300 4369.1981 H44 C3 4400 4433.7683 TC6 4463.9851 H45 NC6 4500 4513.9851 H46 H47 SVTH: 4600 4700 - MSSV: 0 0 0 0 0 0.9 4.8 22.5 22.8 25.1 22.9 15.3 11.9 0 GVHD: 19.2 687.078 25.7 365.318 35.85 3075.4 39.5 3950 26.65 2665 11.35 1135 5.9 590 9.8 980 10.95 1095 800 5.05 123.277 0.45 1.95 22.5 97.5 2.85 72.9281 13.65 944.554 22.65 697.663 23.95 808.751 24 725.203 19.1 687.885 13.6 190.197 5.95 3.6 511.789 309.654 20.6 2060 37 3700 23.8 27.6 44.1 34.9 18.4 4.3 7.5 12.1 9.8 6.2 3.9 0 0 0 0 7.2 34 89 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG OTO H48 4800 H49 4900 H50 5000 H51 5100 H52 5200 H53 5300 H54 5400 H55 ND7 5500 5576.4294 H56 TD7 P7 5600 5626.4294 5692.2415 H57 TC7 5700 5758.0536 H58 NC7 5800 5808.0536 H59 H60 H61 H62 H63 H64 SVTH: 5900 6000 6100 6200 6300 6400 - MSSV: 0 1.7 0 6.3 0 0 0 0 0 7.8 7.8 2.6 GVHD: 40 31.6 3160 0.85 12.1 85 1210 0.85 12.25 85 1225 26.3 2630 18.65 1865 3.15 4.1 315 410 3.15 6.45 315 645 19.1 1459.8 25.35 597.515 24.6 650.163 22.65 1490.64 21.3 165.256 21.45 1245.25 22.65 950.086 23.6 190.065 22.15 2036.61 14 1400 3.9 3.7 390 370 7.8 780 5.2 520 1.3 3.75 130 375 23.2 23.5 29.1 8.2 12.9 25.3 25.4 23.8 21.5 21.1 21.8 23.5 23.7 20.6 7.4 0 7.5 90 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG OTO H65 6500 H66 6600 H67 6700 H68 6800 H69 B TỔNG 6900 6930.6201 5.3 0 0 GVHD: 2.65 5.4 265 540 2.65 9.4 265 940 17.65 1765 21.6 2160 16.1 1610 7.05 215.872 42479.5 70158.4 3.3 15.5 19.8 23.4 8.8 5.3 Bảng tính tốn khối lượng đào đắp phương án XTên cọc A Khoảng dồn Diện tích Đắp Đào 5.3 Diện tích TB Đắp Đào 15.5 H1 100 SVTH: - MSSV: 31 2.65 Khối lượng Đắp Đào 1550 265 91 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG OTO H2 200 H3 300 C1 369.643 H4 400 H5 500 H6 600 H7 700 ND1 TD1 H8 715.848 765.848 800 P1 830.561 TC1 H9 895.274 900 NC1 H10 H11 H12 H13 H14 ND2 H15 SVTH: 945.274 1000 1100 1200 1300 1400 1474.52 1500 - MSSV: 26.7 18.9 24.4 21 26.2 11.2 0.07 0 0 0 0.1 1.4 0 0.18 3.1 3.5 GVHD: 28.85 2885 22.8 2280 21.65 1507.78 22.7 689.099 23.6 2360 18.7 1870 5.635 1.5 563.5 150 0.035 4.35 0.5547 68.9405 8.55 427.5 12.2 416.65 13.3 406.464 11.8 763.611 9.9 46.7874 0.05 6.85 2.2637 310.127 0.75 2.9 41.0445 158.705 0.7 8.45 70 845 21.75 2175 23.5 2350 0.09 10.7 1070 1.64 1.475 122.21 109.915 3.3 0.08 84.0889 2.0385 3.05 0.355 74.7814 8.7041 0 0 0 5.7 11.4 13 13.6 10 9.8 3.9 1.9 15 28.5 18.5 2.9 0.05 0.11 92 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG OTO TD2 H16 P2 1524.52 1600 1614.13 H17 TC2 NC2 H18 H19 H20 H21 C2 1700 1703.74 1753.74 1800 1900 2000 2100 2102.82 H22 H23 H24 H25 H26 ND3 H27 TD3 H28 P3 2200 2300 2400 2500 2600 2658.82 2700 2708.82 2800 2802.92 TC3 SVTH: 2897.02 - MSSV: 2.6 2.7 8.5 8.8 9.9 4.8 0 24.1 24.2 14.6 0 0 0 5.8 6.6 21.8 GVHD: 0.6 2.65 0.65 200.026 49.063 2.85 0.6 40.2637 8.4766 5.75 0.25 493.766 21.4681 8.65 32.3225 9.35 467.5 7.35 0.005 340.035 0.2313 2.4 4.405 240 440.5 5.65 565 12.05 1.25 1205 125 24.15 68.1054 19.4 1885.29 7.3 10.05 730 1005 27.25 2725 34.5 3450 28.95 2895 21 1235.14 17.45 718.659 15.65 137.972 2.9 7.55 264.433 688.438 6.2 18.1028 14.2 1336.27 0.7 0.5 0 0.01 8.8 2.5 0 20.1 34.4 34.6 23.3 18.7 16.2 15.1 0 93 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG OTO H29 NC3 H30 H31 H32 H33 H34 H35 ND4 H36 TD4 C3 2900 2947.02 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3587.47 3600 3637.47 3691.94 H37 P4 3700 3721.12 H38 TC4 NC4 H39 H40 H41 ND5 SVTH: 3800 3804.76 3854.76 3900 4000 4100 4125.05 - MSSV: 22.2 23.7 22.6 24.9 19.5 11.4 0 0 4.5 23.1 20.7 17.1 2.2 1.9 0.7 0 GVHD: 22 65.4852 22.95 1079.19 23.15 1226.41 23.75 2375 22.2 2220 15.45 1545 5.7 4.15 570 415 15.1 1510 14.55 1272.74 5.65 70.7736 2.25 2.05 84.3158 76.8211 13.8 751.574 21.9 176.61 18.9 399.125 10.05 792.767 2.6 12.3807 2.05 0.02 102.5 1.3 0.32 58.8097 14.4762 0.35 5.95 35 595 16.6 1660 23.5 588.696 27.3 1365 0 0 0 8.3 21.9 7.2 4.1 0 0 0 0.04 0.6 11.3 21.9 25.1 94 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG OTO TD5 H42 P5 4175.05 4200 4260.25 H43 TC5 NC5 H44 H45 H46 H47 H48 ND6 TD6 H49 P6 4300 4345.44 4395.44 4400 4500 4600 4700 4800 4813.57 4863.57 4900 4919.91 TC6 H50 NC6 H51 H52 H53 H54 SVTH: 4976.25 5000 5026.25 5100 5200 5300 5400 - MSSV: 0 0 0 1.5 10.7 8.5 0 0 0 0 6.9 16.1 22.5 21.3 GVHD: 29.5 30.65 764.69 31 1867.61 28.1 1117.1 23.8 1081.47 18.1 905 14.35 65.4374 0.75 7.09 75 709 6.1 0.04 610 9.6 960 4.25 4.9 425 490 11.2 151.992 17.85 892.5 26.35 959.912 30.25 602.335 32.6 1836.72 33.9 805.02 29.55 775.779 3.45 12.8 254.427 943.96 11.5 1150 19.3 1930 21.9 2190 31.8 30.2 26 21.6 14.6 14.1 0.08 0 9.8 12.6 23.1 29.6 30.9 34.3 33.5 25.6 0 0 95 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG OTO C4 5415.97 H55 H56 H57 H58 ND7 H59 TD7 P7 5500 5600 5700 5800 5874.45 5900 5924.45 5955.89 TC7 H60 NC7 H61 H62 ND8 H63 TD8 H64 P8 5987.34 6000 6037.34 6100 6200 6277.44 6300 6327.44 6400 6451.78 H65 C5 6500 6536.38 SVTH: - MSSV: 23.1 13.6 9.1 9.2 11.7 2.4 0.5 0 0 0.09 0 0 7.9 22.9 24.6 GVHD: 22.2 354.532 18.35 1541.95 11.35 1135 9.15 915 10.45 1045 7.85 0.24 584.414 17.8674 3.2 0.89 81.7674 22.7415 2.2 1.6 53.7849 39.1163 1.25 2.9 39.3075 91.1934 0.25 5.45 7.8615 171.381 7.8 98.7503 9.2 343.525 6.75 422.957 0.045 2.55 4.5 255 0.045 2.65 3.4847 205.209 4.9 110.557 7.5 205.78 7.95 576.874 3.95 3.4 204.546 176.065 15.4 742.53 23.75 863.949 25.4 1009.74 0 0 0 0.48 1.3 1.9 3.9 8.6 9.8 3.7 1.4 3.9 5.9 9.1 6.8 0 96 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG OTO TC8 6576.13 H66 6600 NC8 6626.13 H67 6700 B 6735.01 26.2 GVHD: 17.9 22.05 526.327 15.1 394.568 6.38 0.01 471.289 0.7387 0.23 2.61 8.0521 91.3743 12.3 0.46 0.02 5.2 TỔNG 50506.6 48010.6 CHƯƠNG TÍNH CHI PHÍ XÂY DỰNG, SO SÁNH VÀ CHỌN PHƯƠNG ÁN 8.1 Tổng chi phí xây dựng 8.1.1 Chi phí xây dựng nền, mặt đường, nước Chiều dài tuyến PA1: 6930,62 m Chiều dài tuyến PA2: 6735 m 8.1.2 Hệ số triển tuyến  L L0 Trong đó: L chiều dài thực tuyến Lo chiều dài theo đường chim bay BẢNG TÍNH TOÁN Phương án Phương án Phương án SVTH: - MSSV: L (m) 6930.62 6735 Lo (m) 6216.43 6216.43 ɣ 1.115 1.083 97 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG OTO GVHD: 8.2 Chi phí xây dựng 8.2.1 Chi phí xây dựng đường Cơng trình: Đường làm Hạng mục: Cơng tác đất Địa điểm xây dựng: Thị xã Hồi Nhơn, Bình Định PHƯƠNG ÁN Định mức AB64124 AB31132 AD11212 AD11222 AD23226 AD23234 Hạn mục công việc Tổng mặt đường Nền đường Đắp Đào Mặt đường-lề gia cố Cấp phối đá dăm(dưới) Cấp phối đá dăm(trên) Bê tông nhựa hạt trung Bê tông nhựa hạt mịn Đơn vị Khối Lượng Đơn giá Thành tiền 23,429,186,888.60 100m3 100m3 42479.5 70158.4 2,674,031,505.17 1,007,010,896.42 1,667,020,608.75 2,370,580.86 2,376,081.28 20,755,155,383.43 m3 21346.3096 165,700.16 3,537,086,916.13 m3 11435.523 165,640.16 1,894,181,859.40 12487.59112 735,700.07 9,187,121,658.17 8919.70794 688,000.66 6,136,764,949.73 BẢNG TÍNH VẬT TƯ CỐNG VÀ CẦU Số lượng Chiều dài Cầu L=27m 27 Cống 0.75m 12 1,500,000 18,000,000 Cống 1.75m 36 2,960,000 106,560,000 Cống 2.0m 96 3,215,000 308,640,000 Hạng mục Đơn giá Thành tiền 5,000,000,000 Tổng 5,433,200,000 PHƯƠNG ÁN Định mức SVTH: Hạn mục công việc - MSSV: Đơn Khối Lượng Đơn giá Thành tiền 98 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG OTO GVHD: vị Tổng mặt đường 22,993,390,117.96 Nền đường 2,338,070,671.65 AB64124 Đắp 100m3 50506.6 2,370,580.86 1,197,299,792.64 AB31132 Đào 100m3 48010.6 2,376,081.28 1,140,770,879.02 Mặt đường-lề gia cố 20,655,319,446.31 AD11212 Cấp phối đá dăm(dưới) m3 20743.8 165,700.16 3,437,250,979.01 AD11222 Cấp phối đá dăm(trên) m3 11435.523 165,640.16 1,894,181,859.40 AD23226 Bê tông nhựa hạt trung Tấn 12487.59112 735,700.07 9,187,121,658.17 AD23234 Bê tông nhựa hạt mịn Tấn 8919.70794 688,000.66 6,136,764,949.73 BẢNG TÍNH VẬT TƯ CỐNG Cống 0.75m Số lượng Chiều dài 12 Cống 2.0m 17 204 Hạng mục Đơn giá Thành tiền 1,500,0 00 18,000,000 3,215,0 00 655,860,000 673,860,000 Tổng 8.2.2 Tổng chi phí xây dựng Hạng mục Phươn g án Nền mặt đường SVTH: 23,429,186,888.60 - MSSV: Cơng trình cầu- cống 5,433,200,00 Tổng 28,862,386,888.60 43 99 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG OTO 22,993,390,117.96 GVHD: 673,860,000 23,667,250,117.96 39 8.3 So sánh lựa chọn phương án BẢNG KẾT QUA SO SÁNH CHỈ TIÊU CỦA TUYẾN Các đặc trưng Đơn vị Phương án Phương án Phương án 6930.62 6735 1.114887484 1.083419262 Đánh giá PAI PAII + + + - m Chiều dài tuyến Hệ số triển tuyến Số góc ngoặc Độ dốc dọc lớn % 2.24 2.43 + + Số nơi đặt cống + Số nơi đặt cầu 2,674,031,50 2,338,070,67 Chi phí xây dựng (Đồng) + 5.17 1.65 đường 20,755,155,38 20,655,319,44 Chi phí xây dựng (Đồng) + 3.43 6.31 mặt đường 28,862,386,8 23,667,250,1 Tổng chi phí xây (Đồng) + 88.60 17.96 dựng KẾT LUẬN: Dựa vào kết qủa tính tốn điều kiện kinh tế ta chọn phương án để tiến hành thi công Tài liệu tham khảo TCVN 4054:2005: Đường ô tô- tiêu chuẩn thiết kế Sách Thiết kế đường ô tô: tập 1, tập 2, tập 22TCN211-06: Tiêu chuẩn áo đường mềm 22TCN220-95: Tiêu chuẩn Tính tốn dịng lũ SVTH: - MSSV: 100 ...ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG OTO GVHD: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022 LỜI MỞ ĐẦU Bài thuyết minh Đồ án môn học Thiết kế đường ô tô thực giựa nhiều nguồn tài liệu khác Để hoàn thành tốt Đồ. .. Chọn cấp đường ta dựa vào bảng sau: Bảng phân cấp kỹ thuật đường ô tô theo chức đường lưu lượng thiết kế Cấp thiết kế đường Lưu lượng xe thiết kế* ) (xcqđ/nđ) Chức đường Cao tốc > 25 000 Đường trục... BẢNG XÁC ĐỊNH SVTH: - MSSV: 46 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG OTO BẢNG XÁC ĐỊNH Qp SVTH: - MSSV: GVHD: Km2 47 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG OTO SVTH: - MSSV: GVHD: 48 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG OTO GVHD: 4.3 Tính tốn thủy
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ,