0

Chính quyền địa phương ở xã – từ thực tiễn tại xã ia yok, huyện ia grai, tỉnh gia lai

70 11 0
  • Chính quyền địa phương ở xã – từ thực tiễn tại xã ia yok, huyện ia grai, tỉnh gia lai

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:41

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA NGƯỜI HỌC Chính quyền địa phương xã – từ thực tiễn xã Ia Yok, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai Mã số đề tài: ĐTSV.2022.38 Chủ nhiệm đề tài: Trương Thị Thảo Trang Lớp: Thanh tra 19A Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Hoàn Hà Nội , tháng năm 2022 LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập rèn luyện Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội, biết ơn kính trọng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu giảng viên khoa Pháp luật hành tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thiện đề tài nghiên cứu khoa học Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn TS Nguyễn Thị Hoàn, người trực tiếp tận tình hướng dẫn giúp đỡ em trình thực đề tài Tuy nhiên điều kiện lực nghiên cứu thân em hạn chế, cơng trình nghiên cứu khoa học chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Em kính mong nhận đóng góp ý kiến thầy, cô bạn để nghiên cứu em hoàn thiện Em xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 16 tháng năm 2022 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu đề tài “Chính quyền địa phương xã – từ thực tiễn xã Ia Yok, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai” cơng trình nghiên cứu tiến hành độc lập, kết nghiên cứu hoàn toàn trung thực, tài liệu tham khảo có nguồn trích dẫn Tơi xin cam đoan cơng trình sản phẩm nghiên cứu cá nhân mang tính độc lập tự chịu trách nhiệm kết nghiên cứu Nếu phát có chép hồn tồn kết nghiên cứu đề tài khác, xin chịu trách nhiệm DANH MỤC TỪ VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT HĐND: Hội đồng nhân dân UBND: Uỷ ban nhân dân CQĐP: Chính quyền địa phương XHCN: Xã hội chủ nghĩa CCB: Cựu chiến binh UBMTTQVN: Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam VHXH: Văn hoá xã hội TXCT: Tiếp xúc cử tri DTTS: Dân tộc thiểu số MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hiến pháp năm 2013 có quy định cụ thể việc phân cấp đơn hành nhà nước bao gồm: cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Ngồi cịn có đơn vị hành - kinh tế đặc biệt Quốc hội thành lập để phù hợp với điều kiện vùng địa phương Tuy nhiên, nói quyền địa phương xã cấp thấp hệ thống máy nhà nước Bởi cấp sở, cấp tiếp xúc gần với nhân dân chủ chương, sách Đảng Nhà nước ban hành Chính vậy, vai trị quyền địa phương cấp xã Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng: “Cấp xã cấp gần gũi nhân dân nhất, tảng hành Cấp xã làm việc việc xong xi” Là đơn vị hành cấp xã nước, xã Ia Yok nằm phía đơng bắc huyện Ia Grai, thuộc địa phận tỉnh Gia Lai Xã Ia Yok có diện tích 26,42 km² với dân số năm 2006 8.246 người mật độ dân số đạt 312 người/km² Đây địa bàn có số lượng dân cư sinh sống thuộc nhiều dân tộc như: kinh, jarai, bana, với nghề nghiệp chủ yếu nơng trồng lâu năm Vì tính chất đặc trưng dân số, trình độ nhận thức, trình độ học vấn, … mà việc tiếp cận pháp luật, đặc biệt Luật Tổ chức quyền địa phương cho người dân địa phương bị hạn chế Chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề nghiệp đổi đất nước Tuy nhiên, quyền địa phương xã Ia Yok ln nỗ lực củng cố tăng cường máy hành Hoạt động có hiệu thực tốt chức năng, nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương nhằm hoàn thành nghĩa vụ xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân dân mà nhà nước giao phó Nhận thức tầm quan trọng quyền địa phương xã hệ thống hành nhà nước yêu cầu thực tiễn địa phương, em xin lựa chọn đề tài: “Chính quyền địa phương xã – từ thực tiễn xã Ia Yok, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai” Tổng quan tình hình nghiên cứu Chính quyền địa phương xã chủ đề thu hút nhận quan tâm Đảng, Nhà nước cá nhân có hoạt động liên quan lĩnh vực Tuy nhiên, công trình nghiên cứu lại xem xét, đánh giá theo phạm vi, mức độ khác cụ thể như: - Tình hình nghiên cứu nước: Tham luận “Cải cách hệ thống quyền địa phương Việt Nam – Cấp huyện hay cấp xã” Phan Thị Lan Hương năm 2013 Tham luận khái quát trình hình thành hệ thống quyền địa phương Việt Nam từ năm 1945 đến Làm rõ yếu điểm máy quyền địa phương thơng qua năm thực trạng phổ biến như: quyền địa phương thiếu chủ động, sáng tạo quản lý; HĐND chưa thực chức giám sát hiệu quả; chưa có phân cơng chức năng, nhiệm vụ rõ ràng cấp huyện cấp xã; máy cồng kềnh; thiếu trách nhiệm, lạm quyền, quan liêu, … Vì vậy, tham luận kiến nghị không tổ chức HĐND cấp xã trì tổ chức UBND cấp xã UBND cấp xã chịu giám sát HĐND cấp huyện; không tổ chức HĐND cấp huyện coi cấp trung gian; không tổ chức HĐND hai cấp huyện xã để giảm bớt chi phí quản lý Theo nhận định thân em tham luận tồn hại chế việc khơng tổ chức HĐND xã nông thôn làm vai trò làm cầu nối quan trọng nhà nước với nhân dân địa phương Chính vậy, cần tiếp tục xây dựng củng cố quyền địa phương cho phù hợp với điều kiện trị, xã hội địa phương nước - Danh mục cơng trình nghiên cứu có liên quan: + Tiểu luận “Cơ cấu tổ chức quyền địa phương Việt Nam giải pháp nâng cao hiệu hoạt động” tác giả Lê Thị Kiều Thuý năm 2012 + Luận văn thạc sĩ “Tổ chức hoạt động quyền cấp xã địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá” tác giả Thái Xuân Cường năm 2014 + PGS, TS Vũ Thư (2016), “Một số vấn đề tổ chức quyền địa phương theo Luật tổ chức quyền địa phương năm 2015”, Nhà nước pháp luật + Luận án tiến sĩ “Hoàn thiện tổ chức hoạt động quan quyền địa phương Việt Nam nay” tác giả Trần Công Dũng năm 2016 Đại học Luật Hà Nội + Luận văn thạc sĩ “Hoạt động quyền xã – Từ thực tiễn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên” tác giả Nguyễn Văn Sỹ năm 2016 Học viện hành Quốc Gia + Luận văn Tổ chức hoạt động quyền cấp xã từ thực tiễn TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Thạc sĩ Đỗ Hồng Chuyên năm 2020 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu a Mục tiêu nghiên cứu Đề tài góp phần làm rõ số vấn đề lý luận quyền địa phương xã nhằm vấn đề thực tiễn xã Ia Yok, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai Từ đó, đưa quan điểm giải pháp nhằm đảm bảo hoạt động quyền địa phương xã Ia Yok b Nhiệm vụ nghiên cứu Một là, làm rõ số vấn đề lý luận quyền địa phương xã khái quát quyền địa phương xã; vị trí, vai trò, cấu tổ chức nhiệm vụ, quyền hạn quyền địa phương xã; hoạt động quyền địa phương xã Hai là, thực tiễn trình áp dụng Luật tổ chức quyền địa phương xã Ia Yok như: điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội địa phương thực tiễn cấu tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn hoạt động quyền địa phương xã Ia Yok Từ đó, đánh giá thực tiễn mặt đạt được, mặt hạn chế nguyên nhân quyền địa phương xã Ia Yok Ba là, làm rõ quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Nhà nước quyền địa phương xã Trên sở nguyên nhân, đề xuất số nhóm giải pháp để hoàn thiện mặt hạn chế phát huy mặt đặt để nâng cao chất lượng cho quyền địa phương xã Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng đề tài quyền địa phương xã Bên cạnh đó, phạm vi nghiên cứu đề tài quyền địa phương xã nhóm giải pháp nâng cao chất lượng cho quyền địa phương xã + Không gian: Ở Việt Nam (Cụ thể với xã Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) + Thời gian: Chủ yếu từ năm 2019 đến Phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận: Đề tài nghiên cứu sở lý luận chủ nghĩa vật biện chứng Mác - Lênin, chủ nghĩa vật lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh Đồng thời dựa sở quan điểm, chủ trương, phương hướng nhiệm vụ Đảng, Nhà nước quyền địa phương xã Phương pháp cụ thể + Phương pháp nghiên cứu tài liệu + Phương pháp khảo sát thực địa + Phương pháp phân tích, đánh giá nội dung 10 Chế độ, sách cơng cụ điều tiết quan trọng quản lý xã hội, tác động mạnh mẽ đến hoạt động người Chế độ, sách mở đường, động lực thúc đẩy tính tích cực, tài năng, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm người, kìm hãm hoạt động người, làm thui chột tài năng, sáng tạo, nhiệt tình trách nhiệm người Vì vậy, chế độ sách yếu tố ảnh hưởng lớn đến chất lượng công chức xã Có thể nói tình hình việc đổi chế độ sách cơng chức cấp xã khâu quan trọng có tính đột phá Chế độ, sách đảm bảo lợi ích vật chất bao gồm: tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Đây yếu tố thúc đẩy tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân động lực, điều kiện đảm bảo để họ phấn đấu nâng cao trình độ, lực việc hồn thành tốt cơng việc giao Cấp ủy, quyền địa phương cần thường xuyên chăm lo tới quyền lợi đáng công chức, cần sử dụng đồng biện pháp khuyến khích vật chất tinh thần nhằm tạo động lực cho cán công chức để họ yên tâm công tác đem hết tài năng, sức lực cho cơng tác Nếu chế độ, sách vị thấp làm cho người công chức cấp xã không yên tâm công tác, nhiệt huyết với cơng việc, khơng có chí tiến thủ Thứ tư, yếu tố quản lý, kiểm tra, giám sát Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao chất công chức xã, địa phương vùng sâu, vùng xa có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống Thơng qua cơng tác phát tiêu cực, bất cập nảy sinh từ cơng chức xã q trình thực nhiệm vụ Đồng thời nắm thông tin, diễn biến tư tưởng, hoạt động công chức giúp cho cấp ủy người đứng đầu phát vấn đề nảy sinh để kịp thời điều chỉnh tác động làm cho cơng chức quản lý hoạt động mục 56 tiêu, định hướng, nguyên tắc nâng cao hiệu hoạt động Bên cạnh đó, việc quản lý, kiểm tra, giám sát giúp quan có hình thức khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, ngăn chặn xấu, tiêu cực, phát huy nhân tố tích cực Đồng thời giúp lãnh đạo nắm vững thực tiễn hoạt động chất lượng cơng chức từ sở để làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng bố trí cơng chức cấp xã cách phù hợp Đây yếu tố có ảnh hưởng lớn đến chất lượng công chức cấp xã Tóm lại, hiệu lực, hiệu hoạt động quản lý nhà nước máy nhà nước nói chung quyền sở nói riêng phụ thuộc nhiều vào chất lượng công chức, đặc biệt công chức xã Do đó, việc nâng cao chất lượng cho công chức xã việc làm quan trọng, cần thiết bối cảnh 3.2.2 Nhóm giải pháp địa phương xã Ia Yok 3.2.2.1 Giải pháp chế độ, sách Thứ nhất, để tạo động lực giúp quyền địa phương hoạt động ngày đạt hiệu cần tăng cường chế độ, sách phù hợp cán bộ, cơng chức địa bàn Cụ thể là, tăng cường phụ cấp với cán bộ, công chức, người đảm nhiệm số chức danh HĐND UBND, đặc biệt tổ chức trị xã hội địa bàn xã Ia Yok Đặc biệt, phải trọng làm tốt công tác tư tưởng; giải kịp thời chế độ, sách đối vớ trường hợp có thay đổi vị trí cơng tác cán bộ, công chức Cần tiếp tục đổi phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm thẩm quyền giám sát Hội đồng nhân dân xã Ia Yok Đồng thời, cần tiếp tục nâng cao lực quản lý, điều hành đổi phương thức làm việc Ủy ban nhân dân địa bàn Ia Yok Thứ hai, quyền địa phương xã Ia Yok cần đưa kế hoạch hồn thiện sách xã hội đảm bảo sách người có cơng theo quy định pháp luật; đảm bảo mức sống tối thiểu hỗ trợ kịp thời cá nhân, hộ 57 gia đình có điều kiện khó khăn địa bàn xã Tuy nhiên phải gắn liền với sách kinh tế giai đoạn cụ thể nhằm phát huy nguồn lực địa phương xã Ia Yok cách hiệu Bên cạnh đó, thực tốt quy chế dân chủ sở, phát huy quyền làm chủ nhân dân Tiếp tục thực nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành Chú trọng vào giải thủ tục hành chính, xem cải cách thủ tục hành khâu đột phá cải cách hành quyền sở địa phương 3.2.2.2 Giải pháp lực cho đội ngũ cán bộ, công chức Thứ là, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã Ia Yok hướng đến đảm bảo tiêu chuẩn, có cấu, số lượng hợp lý Tổ chức tốt khâu rà sốt lại tổng thể đội ngũ cán bộ, cơng chức xã địa bàn số lượng, chất lượng theo nhóm chức danh, gắn với vị trí cơng việc họ để xác định rõ mặt hạn chế yếu kém Cần dựa vào tiêu chí nói để đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa sử dụng lâu dài, hay bổ sung, thay thế; trọng đến cán bộ, công chức người DTTS địa phương, cán bộ, công chức nữ Thứ hai là, tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao lực lãnh đạo chủ thể đứng đầu tổ chức Đảng sở Kết hợp trọng nâng cao xây dựng chi bộ, thơn, làng Ngồi ra, cần đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy việc thực nghị quyết, thị, kết luận Đảng, pháp luật Nhà nước Đổi phương thức tổ chức vận động quần chúng tổ chức đoàn thể địa phương Tăng cường công tác phối hợp nhằm nâng cao hiệu hoạt động quyền sở 3.2.2.3.Giải pháp ý thức pháp luật nhân dân địa phương Ngoài việc nâng cao ý thức, nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán tiếp cơng dân cịn phải trọng đển việc nâng cao ý thức pháp 58 luật cho công dân nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quyền địa phương xã Thứ là, đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật qua ấn phẩm sách, báo, phim, ảnh, qua hệ thống phát thanh, truyền hình, qua hội họp, hội thảo, qua cơng tác giải khiếu nại, tố cáo, giải tranh chấp, khiếu kiện, để người dân hiểu rõ quyền nghĩa vụ thân trình xây dựng quyền địa phương Thứ hai là, mở rộng công khai tạo điều kiện cho nhân dân tham gia cách tích cực vào việc soạn thảo, thảo luận đóng góp ý kiến văn pháp luật, đặc biệt Luật tổ chức quyền địa phương thơng qua nâng cao ý thức pháp luật nhân dân Thứ ba là, quyền địa phương cần thực kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, văn hoá, nâng cao trình độ chung nhân dân Đạo đức văn hoá yếu tố quan trọng để tạo ý thức pháp luật đắn, đồng thời đạo đức, văn hố pháp luật XHCN có quan hệ mật thiết với Vì vậy, để giáo dục pháp luật đạt kết quả, cần kết hợp với giáo dục đạo đức giáo dục nâng cao trình độ văn hoá nhân dân Thứ tư là, nâng cao nguyên tắc dân chủ, lấy người dân làm trung tâm, phải dựa nhu cầu thực tế người dân nhằm đảm bảo hầu hết người dân có nhận thức đầy đủ lợi ích, đảm bảo người dân khảo sát, lấy ý kiến rộng rãi trình xây dựng triển khai kế hoạch phát triển địa phương Đồng thời, người dân tạo điều kiện, hướng dẫn để tiếp cận dịch vụ địa phương cách thuận tiện Bởi nhân dân cội nguồn tất yếu trình xây dựng, nâng cao lực quyền địa phương Việc thu hút tham gia người dân góp phần vào việc xây dựng địa phương ngày tiến bộ, giàu đẹp Bên cạnh đó, tham gia người dân hoạt động địa 59 phương tạo giá trị kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương người dân người thụ hưởng giá trị thực tốt nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” phát triển thành “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”mà Đại hội XIII Đảng xác định[21] Đảng ta rút học thứ hai là: “Trong công việc Đảng Nhà nước phải quán triệt sâu sắc quan điểm “dân gốc”; thật tin tưởng, tôn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân, kiên trì thực phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” Tuy nhiên, để thu hút tham gia người dân vào trình xây dựng quyền địa phương trước hết quyền địa phương phải giúp cho người dân hiểu rõ vị trí, quyền hạn để người dân tích cực tham gia kiểm tra, giám sát việc thực Chính quyền địa phương cần ý đổi việc tổ chức hình thức phương thức tham gia người dân cho phù hợp với đối tượng, hồn cảnh để có ủng hộ đông đảo quần chúng nhân dân Khi người dân tin máy quyền địa phương lãnh đạo địa phương sẵn sàng cung cấp thông tin, lắng nghe tiếp thu ý kiến đóng góp người dân vào việc giải vấn đề địa phương người dân tích cực tham gia ngược lại 3.2.2.4 Giải pháp sở vật chất Thứ là, xây dựng quyền điện tử, quyền số đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chuyển đổi số nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng công nghệ thông minh, kết nối vận hành thông suốt phần mềm quản lý tác nghiệp để bước mở rộng việc cung ứng loại hình dịch vụ cơng địa phương Theo đó, trách nhiệm quyền cấp tỉnh phải ban hành kịp thời quy định hỗ trợ việc xây dựng, phát triển quyền số cấp địa bàn 60 Thứ hai là, tiếp tục hoàn thiện thể chế tuyển dụng công chức địa phương theo hướng đề cao trách nhiệm người sử dụng, thực nguyên tắc cạnh tranh sử dụng công nghệ thơng tin tuyển dụng; đồng thời ban hành sách thu hút, trọng dụng người có tài làm việc địa phương Hoàn thiện việc xây dựng vị trí việc làm, mơ tả cơng việc khung lực vị trí việc làm để làm sở cho việc tuyển chọn, bố trí, xếp đánh giá cán bộ, công chức công khai, minh bạch, công bằng, tạo động lực phấn đấu việc thực thi nhiệm vụ Phân biệt rõ việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực “cán bộ” (người bầu) công chức chuyên môn, nghiệp vụ; nghiên cứu quy định cụ thể tiêu chuẩn cán cấp, có sách nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức địa phương, cấp sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Thứ ba là, tiếp tục đầu tư sở vật chất, trang thiết bị phục vụ làm việc Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hành quyền sở địa bàn Đồng thời, tiếp tục triển khai cải cách thủ tục hành theo mơ hình cửa, cửa liên thơng Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hành cho đội ngũ công chức thực nhiệm vụ phận tiếp nhận trả kết Tiểu kết chương Trong phạm vi chương 3, đề tài làm sáng tỏ quan điểm Đảng Nhà nước cấu tổ chức hoạt động quyền địa phương xã Với vai trò cấp sở quyền địa phương xã ln phải đặt lãnh đạo toàn diện tuyệt đối Đảng, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp ngành, cấp vai trò trách nhiệm người đứng đầu, quan, tổ chức, cá nhân toàn xã hội việc xây dựng phát triển quyền địa phương Chính quyền địa phương, đặc biệt quyền địa phương xã đóng vai trò quan trọng cấu tổ chức máy nhà nước Vì vậy, việc đảm bảo 61 tổ chức hoạt động quyền địa phương xã bối cảnh vấn đề cấp thiết Tuy nhiên, để xây dựng nâng cao chất lượng hoạt động quyền địa phương xã cần để xuất giải pháp phù hợp với địa phương Vì vậy, đề tài “Chính quyền địa phương xã – từ thực tiễn xã Ia Yok, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai” đề xuất số giải pháp quyền địa phương xã nói chung quyền địa phương xã Ia Yok nói riêng nhằm xây dựng hành cơng vụ ngày đảm bảo chất lượng chiều sâu 62 KẾT LUẬN Chính quyền địa phương xã có vị trí, vai trị đặc biệt quan trọng cấu tổ chức máy nhà nước Trong nhiều năm qua, vấn đề đổi tổ chức phương thức hoạt động quyền địa phương xã Đảng Nhà nước ta quan tâm Một số chủ trương lớn đặt tổ chức thực như: chủ trương cải cách hành (về nội dung: thể chế; thủ tục hành chính; đội ngũ cán bộ, cơng chức; tài cơng); phân cấp mạnh cho CQĐP số lĩnh vực … đạt số kết định Tuy nhiên việc tiếp tục nghiên cứu đổi mơ hình tổ chức phương thức hoạt động quyền địa phương xã để nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước phát triển kinh tế - xã hội cần thiết, để tiếp tục đưa phương hướng, giải pháp hợp lý cho quyền địa phương Việt Nam Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động quyền địa phương khơng nhằm đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm định, tổ chức thực pháp luật địa phương mà nhiệm vụ cần thiết, quan trọng xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam nhân dân, nhân dân nhân dân chủ trương lớn Đảng Nhà nước ta giai đoạn năm tới Qua thấy răng, việc đổi quyền địa phương xã bối cảnh nhu cầu cấp thiết để nâng cao lực quản lý nhà nước nói chung quyền địa phương, bối cảnh quyền tự kinh doanh, quyền tự do, dân chủ xã hội ngày đề cao Những phân tích cho thấy, q trình đổi quyền địa phương vừa qua đạt kết định, so với yêu cầu thực tiễn trình tiếp tục đòi hỏi lãnh đạo, đạo quán liệt tổ chức thực Cải cách quyền địa phương, đặc biệt quyền địa phương xã vấn đề quan trọng tranh luận q trình cải cách 63 hành Việt Nam Do đó, Việt Nam cần phải xây dựng hệ thống quyền minh bạch, có trách nhiệm, hoạt động có hiệu lực hiệu 64 CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Tơi là: Nguyễn Thị Hồn Cán hướng dẫn khoa học đề tài: Chính quyền địa phương xã – từ thực tiễn xã Ia Yok, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai Sinh viên thực hiện: Trương Thị Thảo Trang Mã số: ĐTSV.2022.38 Trong trình hướng dẫn sinh viên viết đề tài, tơi có nhận xét sau: Về tinh thần, thái độ nghiên cứu sinh viên: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Nội dung kết nghiên cứu đề tài: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Tiến độ thực đề tài: …………………………………………………………………………… 65 …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Bố cục, tình bày đề tài: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đề nghị cho phép/ không cho phép nhóm tác giả bảo vệ đề tài trước Hội đồng nghiệm thu Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022 Người nhận xét 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo kết nghiên cứu chuyên đề phục vụ sửa đổi Hiến pháp năm 1992 [2] Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Ed Law Dictionary: http://thelawdictionary.org/local-government/#ixzz2pETYYUwE, truy cập lúc 16h45 ngày 05/012/2021 [3] Dự thảo lần Quốc hội 13 [4] Điều 30 Luật tổ chức quyền địa phương 2015 [5] Điều 1, Sắc lệnh số 63/SL tổ chức quyền nhân dân địa phương [6] Điều 3, Luật Tổ chức quyền địa phương năm 1958 [7] Điều 3, Luật Tổ chức quyền địa phương năm 1958 [8] Đỗ Hồng Chuyên (2020), Luận văn Tổ chức hoạt động quyền cấp xã từ thực tiễn TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ [9] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, tlđd, tr 460 [10] Học viện Hành Quốc gia (2002),“Tổ chức hoạt động quyền địa phương sở nước ASEAN”, Hà Nội [11] Khoản Điều Luật Tổ chức quyền địa phương 2015 [12] Khoản Điều Luật Tổ chức quyền địa phương 2015 [13] Lễ hội Cồng chiêng UNESCO công nhận Kiệt tác truyền phi vật thể nhân loại vào ngày 25 tháng 11 năm 2005 [14] Nghị số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 [15] Nhà nước pháp luật Việt Nam, Giáo trình cao cấp lý luận trị, Học viện trị Quốc gia Hồ Chí Minh, NXb Lý luận trị [16] Quyết định 95 Hội đồng phủ sách xây dựng vùng kinh tế [17] Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam, ngày 28/11/2013, Hà Nội 67 [18] Quốc hội (2015), Luật Tổ chức quyền địa phương, ngày 19/06/2015, Hà Nội [19] Quốc hội (2019), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Tổ chức Chính phủ Luật Tổ chức quyền địa phương, ngày 22/11/2019, Hà Nội [20] Từ điển Luật học, Nxb Tư pháp [21] Trong Báo cáo trị, phần “Tổng kết, đánh giá việc thực Nghị Đại hội XII, nguyên nhân học kinh nghiệm” [22] Thái Xuân Cường (2014),“Tổ chức hoạt động quyền cấp xã địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hố, Luận văn thạc sĩ [23] Trần Cơng Dũng (2016), “Hoàn thiện tổ chức hoạt động quan quyền địa phương Việt Nam nay” Luận án tiến sĩ - Đại học Luật Hà Nội [24] Vũ Đình Hịe, Hồi ký Thanh Nghị, NXB Hà Nội, Hà Nội, 1997 Tr 318 [25] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (2021) - Tập 1, Nxb: Chính trị Quốc gia - Sự thật Tài liệu tham khảo website [1].https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_quy%E1%BB%81n_%C4%91% E1%BB%8Ba_ph%C6%B0%C6%A1ng [2].https://cand.com.vn/Ban-doc-cand/Chinh-quyen-dia-phuong-trong-Hien-phapnam-2013-i347344/ [3].https://tcnn.vn/news/detail/34672/Vai_tro_cua_chinh_quyen_xa_doi_voi_quan _ly_phat_trien_xa_hoiall.html [4].https://tcnn.vn/news/detail/53227/Thuc-trang-va-dinh-huong-doi-moi-to-chucva-hoat-dong-cua-chinh-quyen-dia-phuong-o-Viet-Nam.html [5].https://tcnn.vn/news/detail/48131/Xay-dung-chinh-quyen-dia-phuong-theo-tutuong-Ho-Chi-Minh-%E2%80%93-Thuc-tien-va-nhung-van-dat-ra.html 68 [6].https://www.quanlynhanuoc.vn/2021/11/02/hoan-thien-the-che-to-chuc-vahoat-dong-cua-chinh-quyen-dia-phuong-dap-ung-yeu-cau-cai-cach-hanh-chinh/ [7].https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%93ng_nh %C3%A2n_d%C3%A2n truy cập vào 20h18 ngày 5/12/2021 [8].https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/chinh-tri-xay-dung-dang//2018/821533/thuc-trang-va-giai-phap-xay-dung-hieu-qua-chinh-quyen-do-thi-onuoc-ta-hien-nay.aspx [9].http://truongchinhtrikiengiang.edu.vn/userfiles/files/13%20GIANG%20THI%2 0DAO%20THO.pdf [10].https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BB%A6y_ban_nh%C3%A2n_d%C3%A2 n [11].https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-traodoi.aspx?ItemID=2266#:~:text=%C4%90i%E1%BB%81u%20111%20Hi%E1%B A%BFn%20ph%C3%A1p%20n%C4%83m,%C4%91%E1%BA%B7c%20bi%E1 %BB%87t%20do%20lu%E1%BA%ADt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%E2%80 %9D [12].https://hcma3.hcma.vn/tintuc/Pages/tin-tuc-sukien.aspx?ItemId=50101&CateID=0 [13].http://thanhtra.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/2020-12-22/Nang-cao-y-thucphap-luat-nham-xay-dung-loi-song-tiaz88q.aspx [14].https://lsvn.vn/nang-cao-y-thuc-phap-luat-cua-nguoi-dan-tuyen-truyen-phobien-giao-duc-phap-luat-dong-vai-tro-quan-trong1636470781.html [15].https://hcma.vn/content/tintuc/lists/news/Attachments/31883/Lu%E1%BA%A Dn%20%C3%A1n%20L%C3%A2m%20Th%E1%BB%8B%20Qu%E1%BB%B3 nh%20Dao.pdf [16].https://vksndtc.gov.vn/vanban/Pages/van-ban-moi.aspx?ItemID=213 69 [17].https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/chinh-tri-xay-dung-dang//2018/821640/xay-dung-chinh-quyen-dia-phuong-theo-hien-phap-nam-2013.aspx [18].https://hcma3.hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-sukien.aspx?ItemId=49928&CateID=0 70 ... quan trọng quyền địa phương xã hệ thống hành nhà nước yêu cầu thực tiễn địa phương, em xin lựa chọn đề tài: ? ?Chính quyền địa phương xã – từ thực tiễn xã Ia Yok, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai? ?? Tổng... xã Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai Ba là, đề tài đề xuất nhóm giải pháp đảm bảo tổ chức hoạt động cho quyền địa phương xã giai đoạn b Ý nghĩa thực tiễn Đề tài làm rõ thực tiễn quyền địa phương. .. quyền địa phương xã Chính vậy, đề tài làm rõ vấn đề lý luận quyền địa phương xã nhằm vấn đề thực tiễn xã Ia Yok, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai Từ đó, đưa quan điểm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính quyền địa phương ở xã – từ thực tiễn tại xã ia yok, huyện ia grai, tỉnh gia lai ,